EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0859

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/859 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2022 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

C/2022/3538

ΕΕ L 151 της 2.6.2022, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/859/oj

2.6.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/859 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 2022

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θεσπίστηκε συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων (στο εξής: ΣΟ), ώστε να πληρούνται ταυτοχρόνως οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, των στατιστικών στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο της Ένωσης και άλλων ενωσιακών πολιτικών που αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

(2)

Η ΣΟ βασίζεται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος (στο εξής: ΕΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, η οποία τροποποιήθηκε σύμφωνα με τη σύσταση της 28ης Ιουνίου 2019 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (στο εξής: ΕΣ 2022). Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1832 της Επιτροπής (2), ο οποίος αντικατέστησε το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφάρμοσε τις εν λόγω τροποποιήσεις στην έκδοση 2022 της ΣΟ (στο εξής: ΣΟ 2022).

(3)

Στο ΕΣ 2022 δημιουργήθηκε η χωριστή διάκριση 4421 20 00 για τα «φέρετρα». Στη ΣΟ 2021, τα «φέρετρα από πλάκες-διαφράγματα από ίνες» κατατάχθηκαν στον κωδικό ΣΟ 4421 99 10 με δασμολογικό συντελεστή 4 %, ενώ τα «φέρετρα από άλλες ύλες» κατατάχθηκαν στον κωδικό ΣΟ 4421 99 91 με δασμολογικό συντελεστή «ατελώς». Με τις τροποποιήσεις του ΕΣ 2022, στη ΣΟ 2022, τα «φέρετρα από πλάκες-διαφράγματα από ίνες» μεταφέρθηκαν στον νέο κωδικό ΣΟ 4421 20 00 με δασμολογικό συντελεστή «ατελώς».

(4)

Προκειμένου να επιβληθεί, το 2022, η ίδια δασμολογική μεταχείριση όπως στη ΣΟ 2021, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η ΣΟ 2022, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του ΕΣ 2022 και να προβλεφθεί χωριστή διάκριση για τα «φέρετρα από πλάκες-διαφράγματα από ίνες».

(5)

Στο ΕΣ 2022, δημιουργήθηκε η χωριστή κλάση 8485 για τις «Μηχανές για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες», γνωστές και ως «εκτυπωτές 3D», η οποία υποδιαιρέθηκε περαιτέρω σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τις διάφορες εναποθέσεις υλικών (για παράδειγμα «με εναπόθεση μετάλλου», «με εναπόθεση γύψου, τσιμέντου, κεραμευτικών υλών ή γυαλιού» κ.λπ.). Η δημιουργία της κλάσης 8485 είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των εν λόγω μηχανών από διαφορετικές διακρίσεις της ΣΟ 2021 (3) και τη δημιουργία συγκεκριμένων κωδικών ΣΟ προκειμένου να χορηγηθεί η ίδια δασμολογική μεταχείριση όπως στη ΣΟ 2021.

(6)

Στη ΣΟ 2021, οι «Μηχανές για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες με εναπόθεση άμμου, σκυροδέματος ή άλλων ορυκτών προϊόντων» κατατάχθηκαν στη διάκριση 8474 80 90«Άλλες», με δασμολογικό συντελεστή «ατελώς». Κατόπιν τροποποιήσεων του ΕΣ 2022, τα εν λόγω προϊόντα κατατάσσονται, στη ΣΟ 2022, στη νέα διάκριση 8485 80 00, με δασμολογικό συντελεστή 1,7 %.

(7)

Προκειμένου να συνεχιστεί η ίδια δασμολογική μεταχείριση με εκείνη του 2021 για τις εν λόγω «Μηχανές για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες με εναπόθεση άμμου, σκυροδέματος ή άλλων ορυκτών προϊόντων», είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η ΣΟ 2022 με την πρόβλεψη χωριστής διάκρισης άνευ δασμών.

(8)

Επιπλέον, στη ΣΟ 2022, τα μέρη των εν λόγω μηχανών θα πρέπει επίσης να τυγχάνουν της ίδιας δασμολογικής μεταχείρισης όπως στη ΣΟ 2021. Είναι επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί η περιγραφή του κωδικού ΣΟ 8485 90 10 ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν τα μέρη των «μηχανών για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες με εναπόθεση άμμου, σκυροδέματος ή άλλων ορυκτών προϊόντων».

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δασμολογική μεταχείριση που εφαρμόζεται το 2022 στους εκτυπωτές 3D και τα μέρη τους είναι η ίδια με εκείνη του 2021, οι αντίστοιχες τροποποιήσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημείο 2 του παραρτήματος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Γεράσιμος ΘΩΜΑΣ

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1832 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 385 της 29.10.2021, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1577 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 361 της 30.10.2020, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Στο παράρτημα I μέρος δεύτερο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, η καταχώριση για τον κωδικό 4421 20 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί %

Συμπληρωματική μονάδα

«4421 20 00

Φέρετρα

ατελώς (1)

p/st

2.

Στο παράρτημα I μέρος δεύτερο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, οι καταχωρίσεις για τους κωδικούς 8485 80 00 έως 8485 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί %

Συμπληρωματική μονάδα

1

2

3

4

«8485 80 00

Άλλα

1,7  (2)

p/st

8485 90

Μέρη

 

 

8485 90 10

– –

Μέρη μηχανών της διάκρισης 8485 30 10 . Μέρη μηχανών για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες με εναπόθεση άμμου, σκυροδέματος ή άλλων ορυκτών προϊόντων

ατελώς

p/st

8485 90 90

– –

Άλλα

1,7

p/st


(1)  Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες: 4.».

(2)  Μηχανές για πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες με εναπόθεση άμμου, σκυροδέματος ή άλλων ορυκτών προϊόντων: ατελώς.».


Top