EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0423

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/423 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2022 για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, μέτρων και λοιπών απαιτήσεων για την εφαρμογή του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

C/2022/1417

OJ L 87, 15.3.2022, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/423/oj

15.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/423 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Μαρτίου 2022

για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, μέτρων και λοιπών απαιτήσεων για την εφαρμογή του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τη δημιουργία του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, είναι αναγκαίο να καθοριστούν και να θεσπιστούν τεχνικές προδιαγραφές, μέτρα και άλλες απαιτήσεις για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος.

(2)

Υπάρχουν εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την ψηφιακή ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με υποθέσεις, χωρίς να αντικαθιστούν τα υφιστάμενα συστήματα ΤΠ που έχουν ήδη καθιερωθεί στα κράτη μέλη ή να απαιτούν δαπανηρές τροποποιήσεις σε αυτά. Το σύστημα επικοινωνίας μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (στο εξής: e-CODEX) αποτελεί το κύριο εργαλείο αυτού του είδους που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.

(3)

Το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα συστήματα υποστηρικτικών λειτουργιών των κρατών μελών και διαλειτουργικά σημεία πρόσβασης, μέσω των οποίων τα συστήματα υποστηρικτικών λειτουργιών των κρατών μελών θα είναι διασυνδεδεμένα. Τα σημεία πρόσβασης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ θα πρέπει να βασίζονται στο e-CODEX.

(4)

Αφότου αναπτυχθεί το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ, η διευθύνουσα επιτροπή θα διασφαλίζει τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Η διευθύνουσα επιτροπή θα πρέπει να συσταθεί από την Επιτροπή με χωριστή πράξη.

(5)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2), ο οποίος γνωμοδότησε στις 24 Ιανουαρίου 2022.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τεχνικές προδιαγραφές του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα μέτρα και οι λοιπές απαιτήσεις για την εφαρμογή του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 έχουν όπως καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 405 της 2.12.2020, σ. 40.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές προδιαγραφές, μέτρα και λοιπές απαιτήσεις του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρονται στο άρθρο 1

1.   Εισαγωγή

Το σύστημα ανταλλαγής για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων (στο εξής: σύστημα ανταλλαγής για την ΕΚΠ) είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ που βασίζεται στο e-CODEX και μπορεί να πραγματοποιεί ανταλλαγές εγγράφων και δεδομένων που σχετίζονται με την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784. Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας του συστήματος ΤΠ θα καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων αποκλειστικά μεταξύ ενός κράτους μέλους με άλλο, χωρίς τη συμμετοχή οποιουδήποτε οργάνου της Ένωσης σε αυτές τις ανταλλαγές.

2.   Ορισμοί

2.1.

«Ασφαλές Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου» ή «HTTPS»: κρυπτογραφημένη επικοινωνία και ασφαλείς δίαυλοι σύνδεσης·

2.2.

«δικτυακή πύλη»: η λύση εφαρμογής αναφοράς ή η εθνική λύση υποστηρικτικών λειτουργιών που είναι συνδεδεμένη με το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ·

2.3.

«μη άρνηση αναγνώρισης προέλευσης»: τα μέτρα που αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την προέλευση των δεδομένων με μεθόδους όπως η ψηφιακή πιστοποίηση, η υποδομή δημόσιου κλειδιού και οι ψηφιακές υπογραφές·

2.4.

«μη άρνηση αναγνώρισης παραλαβής»: τα μέτρα που αποδεικνύουν στον αποστολέα τη λήψη των δεδομένων από τον σκοπούμενο παραλήπτη με μεθόδους όπως η ψηφιακή πιστοποίηση, η υποδομή δημόσιου κλειδιού και οι ψηφιακές υπογραφές·

2.5.

«απλό πρωτόκολλο πρόσβασης αντικειμένου» ή «SOAP»: σύμφωνα με τα πρότυπα της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, προδιαγραφή πρωτοκόλλου ανταλλαγής μηνυμάτων για την ανταλλαγή δομημένων πληροφοριών κατά την εφαρμογή διαδικτυακών υπηρεσιών σε δίκτυα υπολογιστών·

2.6.

«διαδικτυακή υπηρεσία»: σύστημα λογισμικού το οποίο είναι σχεδιασμένο να υποστηρίζει διαλειτουργική αλληλεπίδραση μηχανής με μηχανή σε ένα δίκτυο· έχει διεπαφή που περιγράφεται σε μηχανικά επεξεργάσιμη μορφή·

2.7.

«ανταλλαγή δεδομένων»: η ανταλλαγή μηνυμάτων και εγγράφων μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ.

3.   Μέθοδοι επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Το σύστημα ανταλλαγής για την ΕΚΠ χρησιμοποιεί μεθόδους επικοινωνίας βασιζόμενες σε υπηρεσίες, όπως σε διαδικτυακές υπηρεσίες ή άλλες επαναχρησιμοποιήσιμες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών, με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων και εγγράφων.

Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιεί την υποδομή του e-CODEX, η οποία αποτελείται από δύο βασικές συνιστώσες, τον σύνδεσμο και την πύλη.

Ο σύνδεσμος είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τη λύση εφαρμογής αναφοράς ή τις εθνικές εφαρμογές. Μπορεί να επεξεργάζεται την ανταλλαγή μηνυμάτων με την πύλη και προς τις δύο κατευθύνσεις, να ιχνηλατεί μηνύματα και να τα αναγνωρίζει χρησιμοποιώντας πρότυπα όπως αποδεικτικά ETSI-REM, να επικυρώνει υπογραφές επιχειρηματικών εγγράφων, να δημιουργεί αδειοδοτικό που τηρεί το αποτέλεσμα της επικύρωσης σε μορφότυπο PDF και XML και να δημιουργεί περιέκτη χρησιμοποιώντας πρότυπα όπως το ASIC-S όπου το επιχειρηματικό περιεχόμενο μηνύματος είναι πακεταρισμένο και υπογεγραμμένο.

Η πύλη είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή μηνυμάτων και λειτουργεί ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του μηνύματος. Μπορεί να αποστέλλει και να λαμβάνει μηνύματα προς και από τον σύνδεσμο, να επικυρώνει πληροφορίες κεφαλίδας, να προσδιορίζει την ορθή κατάσταση επεξεργασίας, να υπογράφει και να κρυπτογραφεί μηνύματα και να διαβιβάζει μηνύματα σε άλλες πύλες.

4.   Πρωτόκολλα επικοινωνίας

Το σύστημα ανταλλαγής για την ΕΚΠ χρησιμοποιεί ασφαλή διαδικτυακά πρωτόκολλα, όπως το HTTPS, για την επικοινωνία της δικτυακής πύλης και των συνιστωσών του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ και τα τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως το SOAP, για τη διαβίβαση δομημένων δεδομένων και μεταδεδομένων.

Ειδικότερα, το e-CODEX παρέχει ισχυρή ασφάλεια των πληροφοριών αξιοποιώντας προηγμένα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας και πολυστρωματικό κρυπτογραφικό πρωτόκολλο.

5.   Πρότυπα ασφάλειας

Για την επικοινωνία και τη διανομή πληροφοριών μέσω του συστήματος ανταλλαγής για την ΕΚΠ, τα τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση ελάχιστων προτύπων ασφάλειας τεχνολογίας των πληροφοριών περιλαμβάνουν:

α)

μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών, μεταξύ άλλων και με τη χρήση ασφαλών διαύλων (HTTPS)·

β)

μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων κατά την ανταλλαγή·

γ)

μέτρα για τη διασφάλιση της μη άρνησης αναγνώρισης προέλευσης του αποστολέα των πληροφοριών εντός του συστήματος ανταλλαγής για την ΕΚΠ και της μη άρνησης αναγνώρισης παραλαβής των πληροφοριών·

δ)

μέτρα για τη διασφάλιση της καταγραφής των περιστατικών ασφάλειας σύμφωνα με αναγνωρισμένες διεθνείς συστάσεις για τα πρότυπα ασφάλειας τεχνολογίας των πληροφοριών·

ε)

μέτρα για τη διασφάλιση της ταυτοποίησης και της εξουσιοδότησης των καταχωρισμένων χρηστών και μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας των συστημάτων που συνδέονται με το σύστημα ανταλλαγής για την ΕΚΠ·

στ)

το σύστημα ανταλλαγής για την ΕΚΠ θα αναπτυχθεί σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

6.   Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

6.1.

Το χρονικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών είναι 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα, με ποσοστό τεχνικής διαθεσιμότητας του συστήματος τουλάχιστον 98 %, μη συνυπολογιζόμενης της προγραμματισμένης συντήρησης.

6.2.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις εργασίες συντήρησης ως εξής:

α)

πριν από 5 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες συντήρησης που μπορεί να προκαλέσουν μη διαθεσιμότητα διάρκειας έως 4 ωρών·

β)

πριν από 10 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες συντήρησης που μπορεί να προκαλέσουν μη διαθεσιμότητα διάρκειας έως 12 ωρών·

γ)

πριν από 30 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν μη διαθεσιμότητα διάρκειας έως έξι ημερών ανά έτος.

6.3.

Στο μέτρο του δυνατού, κατά τις εργάσιμες ημέρες, οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 20:00-07:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

6.4.

Αν τα κράτη μέλη έχουν καθορίσει σταθερά διαστήματα εβδομαδιαίας συντήρησης, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας για την οποία έχουν προγραμματιστεί τα διαστήματα αυτά. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο σημείο 6.2., αν τα συστήματα των κρατών μελών καθίστανται μη διαθέσιμα κατά τα εν λόγω σταθερά διαστήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην ειδοποιούν την Επιτροπή κάθε φορά.

6.5.

Σε περίπτωση απρόβλεπτης τεχνικής βλάβης των συστημάτων των κρατών μελών, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα του συστήματός τους και την προβλεπόμενη χρονική στιγμή επανέναρξης της υπηρεσίας, αν αυτή είναι γνωστή.

6.6.

Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης της βάσης δεδομένων των αρμόδιων αρχών, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητά της και την προβλεπόμενη χρονική στιγμή επανέναρξης της υπηρεσίας, αν αυτή είναι γνωστή.

Top