EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0192

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/192 της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2021 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2014 της Επιτροπής σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/7430

ΕΕ L 31 της 14.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/192/oj

14.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 31/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/192 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2021

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2014 της Επιτροπής σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 5, το άρθρο 36 παράγραφος 5 και το άρθρο 39 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους κατά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(2)

Για να ενισχυθεί η σύγκλιση των πρακτικών αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά την κοινοποίηση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω οι πληροφορίες που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2014. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν ορισμένες παραπομπές σε νομικές πράξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου.

(3)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος θα πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς ώστε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να είναι σε θέση να διενεργεί ακριβή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες υποβάλλεται η κοινοποίηση διαβατηρίου. Για τον σκοπό αυτό, στις παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρεται η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης κάθε δραστηριότητας και όχι μόνο η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, το οικονομικό σχέδιο το οποίο περιέχει προβλέψεις για τους ισολογισμούς και τον λογαριασμό κερδών και ζημιών και καλύπτει περίοδο τριών ετών θα πρέπει να περιλαμβάνει τις υποκείμενες παραδοχές.

(4)

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ταυτοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος στην επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής ή στην επικοινωνία μεταξύ του κράτους μέλους υποδοχής ή καταγωγής και του οικείου πιστωτικού ιδρύματος, οι πληροφορίες που παρέχονται από το τελευταίο στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μνημονεύουν τον εθνικό κωδικό αναφοράς του πιστωτικού ιδρύματος και τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, εφόσον υπάρχει.

(5)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταθέσεων και να ενισχυθεί η βεβαιότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνουν οι οικονομικές πληροφορίες τις οποίες παρέχει το πιστωτικό ίδρυμα στις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο το πιστωτικό ίδρυμα, κατά την υποβολή ανακοίνωσης σχετικά με τη σχεδιαζόμενη παύση λειτουργίας υποκαταστήματος, να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται προκειμένου το υποκατάστημα να μην κατέχει πλέον καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια του κοινού μετά την παύση λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος.

(6)

Η κοινοποίηση διαβατηρίου υπηρεσιών θα πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να είναι σε θέση να διενεργεί ακριβή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες υποβάλλεται η κοινοποίηση διαβατηρίου. Ως εκ τούτου, στις παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρεται η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης κάθε δραστηριότητας και όχι μόνο η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

(7)

Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(9)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2014

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και την προβλεπόμενη κύρια εγκατάσταση του υποκαταστήματος·»·

β)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), τα σημεία ii) και iii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

κατάλογο με τις δραστηριότητες του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ τις οποίες σκοπεύει να ασκήσει το πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης ημερομηνίας έναρξης κάθε δραστηριότητας, όσο ακριβέστερα γίνεται, και σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων, κατάλογο των δραστηριοτήτων που έχουν παύσει·

iii)

κατάλογο των δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής·»

ii)

στο στοιχείο β), το σημείο iii) τροποποιείται ως εξής:

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iii)

σε περίπτωση που το υποκατάστημα αναμένεται να ασχοληθεί με μία ή περισσότερες από τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), περιγραφή των ακόλουθων ρυθμίσεων:

η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

των ρυθμίσεων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 28 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί δυνάμει των άρθρων αυτών από τις σχετικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής·»·

iii)

στο στοιχείο δ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

ένα οικονομικό σχέδιο το οποίο περιέχει προβλέψεις για τους ισολογισμούς και τον λογαριασμό κερδών και ζημιών, που καλύπτει περίοδο τριών ετών και περιλαμβάνει τις υποκείμενες παραδοχές·»·

2)

στο άρθρο 4 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

εάν το υποκατάστημα δέχεται ή έχει δεχθεί καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος στην οποία αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να μην κατέχει πλέον καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια του κοινού μέσω του υποκαταστήματος μετά τη λήξη της λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος.»·

3)

στο άρθρο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, όσο ακριβέστερα γίνεται, κάθε δραστηριότητας που προτίθεται να ασκήσει το πιστωτικό ίδρυμα.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 309 της 30.10.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


Top