EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0110

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/110 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2022 σχετικά με τον καθορισμό για το 2022 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

ST/15090/2021/INIT

OJ L 21, 31.1.2022, p. 165–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj

31.1.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/165


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/110 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2022

σχετικά με τον καθορισμό για το 2022 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) απαιτεί τη θέσπιση μέτρων διατήρησης λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκθέσεων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς και συμβουλών των γνωμοδοτικών συμβουλίων που έχουν συγκροτηθεί για τις οικείες γεωγραφικές περιοχές ή τομείς αρμοδιότητας και κοινών συστάσεων των κρατών μελών.

(2)

Η θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, κατά περίπτωση, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ορίζει ότι η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους για κάθε απόθεμα ιχθύων ή τύπο αλιείας.

(3)

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να επιτύχει τον ρυθμό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015, όπου είναι δυνατό, και σε προοδευτική βάση, με βαθμιαίες αυξήσεις μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα.

(4)

Συνεπώς, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει να καθοριστούν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών με παράλληλη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των αλιευτικών κλάδων, καθώς και με βάση τις γνώμες που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση με τους συμφεροντούχους.

(5)

Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ορίζει ότι για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, οι αλιευτικές δυνατότητες οφείλουν να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια.

(6)

Το πολυετές σχέδιο για την αλιεία βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα («σχέδιο») θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2019. Το σχέδιο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να καθορίζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται θνησιμότητα λόγω αλιείας σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020, όπου είναι δυνατόν, και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να εκφράζονται ως μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες και τα παραγαδιάρικα, καθοριζόμενη σύμφωνα με το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022, καθώς και ως ανώτατα όρια αλιευμάτων για την κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) και την κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea), καθοριζόμενα σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

(8)

Η ΕΤΟΕΑ εξέφρασε τη γνώμη ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ΜΒΑ για τα ιχθυαποθέματα της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας, είναι αναγκαίο να αναληφθούν περαιτέρω επείγουσες δράσεις και να μειωθεί σημαντικά η θνησιμότητα λόγω αλιείας για τις μηχανότρατες. Επομένως, για το 2022, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια των μηχανότρατων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β) του σχεδίου, θα πρέπει να μειωθεί κατά 6 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης 2015-2017, ποσοστό που θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που καθορίστηκε για το 2021 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/90 του Συμβουλίου (3) και από την πρόσθετη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας που καθορίστηκε στο επίπεδο των ιταλικών αρχών.

(9)

Η ΕΤΟΕΑ εξέφρασε τη γνώμη ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ΜΒΑ για τα ιχθυαποθέματα της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας, είναι αναγκαίο να αναληφθούν περαιτέρω επείγουσες δράσεις, ιδίως διαχείριση της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τα παραγαδιάρικα βενθοπελαγικής αλιείας. Για το 2022, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια των παραγαδιάρικων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του σχεδίου, με βάση την αλιευτική προσπάθεια που εκφράζεται ως αριθμός ημερών αλιείας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2017. Αυτή η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για τα παραγαδιάρικα δεν θα πρέπει να προδικάζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που θα καθοριστεί για το 2023.

(10)

Το 2020 η ΕΤΟΕΑ εξέφρασε τη γνώμη ότι η θνησιμότητα λόγω αλιείας της κόκκινης γαρίδας στις γεωγραφικές υποπεριοχές (ΓΥΠ) 1-5-6-7 και στις ΓΥΠ 8-9-10-11 θα χρειαστεί να μειωθεί σημαντικά για να επιτευχθεί η ΜΒΑ το αργότερο έως το 2025. Η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την αλιεία (SAC) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) διατύπωσε την ίδια γνώμη για τη θνησιμότητα λόγω αλιείας της κόκκινης γαρίδας στη ΓΥΠ 2. Επιπλέον, η ΕΤΟΕΑ εκτίμησε ότι η βιομάζα της κόκκινης γαρίδας μειώνεται. Το 2021 η ΕΤΟΕΑ εξέφρασε τη γνώμη ότι η θνησιμότητα λόγω αλιείας του εν λόγω είδους δεν έχει αλλάξει και, ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης. Δεδομένων των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και της αμετάβλητης κατάστασης των αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β) του σχεδίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας με ανώτατα όρια αλιευμάτων και να θεσπιστεί ειδικό ανώτατο όριο αλιευμάτων για την κόκκινη γαρίδα στις ΓΥΠ 1-2-5-6-7 και ανώτατο όριο αλιευμάτων για την κόκκινη γαρίδα στις ΓΥΠ 8-9-10-11.

(11)

Το 2020 η ΕΤΟΕΑ εξέφρασε τη γνώμη ότι η βιομάζα κόκκινης γιγαντογαρίδας στις ΓΥΠ 8-9-10-11 μειώνεται. Το 2021 η ΕΤΟΕΑ εξέφρασε τη γνώμη ότι η θνησιμότητα λόγω αλιείας του εν λόγω είδους δεν έχει αλλάξει και ότι η βιομάζα εξακολουθεί να παρουσιάζει μείωση. Δεδομένων των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και της αμετάβλητης κατάστασης των αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β) του σχεδίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας με ανώτατα όρια αλιευμάτων και να θεσπιστεί ειδικό ανώτατο όριο αλιευμάτων για την κόκκινη γιγαντογαρίδα στις ΓΥΠ 8-9-10-11.

(12)

Κατά την 42η ετήσια συνεδρίασή της το 2018, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/42/2018/1 με την οποία θεσπίζονται μέτρα διαχείρισης για το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla) στη Μεσόγειο Θάλασσα (γεωγραφικές υποπεριοχές 1 έως 27 της ΓΕΑΜ). Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν όρια αλιευμάτων ή αλιευτικής προσπάθειας, καθώς και ετήσια περίοδο απαγόρευσης τριών διαδοχικών μηνών που θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους στόχους διατήρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου (4), το εθνικό σχέδιο ή σχέδια διαχείρισης για το χέλι και τα χρονικά πρότυπα μετανάστευσης του χελιού στο κράτος μέλος. Εάν, πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω σύστασης, εφαρμόζονται εθνικά σχέδια διαχείρισης που οδηγούν σε μείωση της αλιευτικής προσπάθειας ή των αλιευμάτων κατά τουλάχιστον 30 %, δεν θα πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση των ορίων αλιευμάτων ή αλιευτικής προσπάθειας που έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται. Η περίοδος απαγόρευσης θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας και στα υφάλμυρα ύδατα, όπως οι εκβολές ποταμών, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες και τα μεταβατικά ύδατα, σύμφωνα με την εν λόγω σύσταση. Η περίοδος απαγόρευσης συνδέεται λειτουργικά με τις αλιευτικές δυνατότητες, δεδομένου ότι, χωρίς την εν λόγω περίοδο, το επίπεδο των αλιευμάτων ή της αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να μειωθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκαμψη του αποθέματος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(13)

Κατά την 44η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/20 σχετικά με πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση μικρών πελαγικών αποθεμάτων στην Αδριατική Θάλασσα (γεωγραφικές υποπεριοχές 17 και 18 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων και συναφές ανώτατο όριο αλιευτικής ικανότητας του στόλου των γρι-γρι και των πελαγικών μηχανότρατων που αλιεύουν μικρά πελαγικά αποθέματα. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(14)

Κατά την 44η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/6 σχετικά με πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη αλιεία κόκκινης γιγαντογαρίδας και κόκκινης γαρίδας με τράτα στη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, για την τροποποίηση της σύστασης GFCM/42/2018/3 (γεωγραφικές υποπεριοχές 24, 25, 26 και 27 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε απαγόρευση αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας διά του καθορισμού ανώτατου ορίου στον αριθμό των αλιευτικών σκαφών. Με την εν λόγω σύσταση παρατάθηκαν τα ισχύοντα μέτρα για ένα έτος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(15)

Κατά την 44η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/8 σχετικά με πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη αλιεία κόκκινης γιγαντογαρίδας και κόκκινης γαρίδας με τράτα στο Ιόνιο Πέλαγος, για την τροποποίηση της σύστασης GFCM/42/2018/4 (γεωγραφικές υποπεριοχές 19, 20 και 21 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε απαγόρευση αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας διά του καθορισμού ανώτατου ορίου στον αριθμό των αλιευτικών σκαφών. Με την εν λόγω σύσταση παρατάθηκαν τα ισχύοντα μέτρα για ένα έτος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(16)

Κατά την 44η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/7 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη αλιεία κόκκινης γιγαντογαρίδας και κόκκινης γαρίδας με τράτα στο στενό της Σικελίας, για την τροποποίηση της σύστασης GFCM/43/2019/6 (γεωγραφικές υποπεριοχές 12, 13, 14, 15 και 16 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε απαγόρευση αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας διά του καθορισμού ανώτατου ορίου στον αριθμό των αλιευτικών σκαφών. Με την εν λόγω σύσταση παρατάθηκαν τα ισχύοντα μέτρα για ένα έτος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(17)

Κατά την 43η ετήσια συνεδρίασή της το 2019, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/43/2019/5 σχετικά με πολυετές σχέδιο διαχείρισης για βιώσιμη βενθοπελαγική αλιεία στην Αδριατική Θάλασσα (γεωγραφικές υποπεριοχές 17 και 18 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας και συναφές ανώτατο όριο αλιευτικής ικανότητας του στόλου για ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(18)

Κατά την 44η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/1 σχετικά με τη θέσπιση καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας για βασικά βενθοπελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα (γεωγραφικές υποπεριοχές 17 και 18 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε ανώτατος αριθμός ημερών αλιείας, κατά τύπο τράτας και τμήμα στόλου, για ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(19)

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του σλοβενικού στόλου και του αμελητέου αντικτύπου του στα αποθέματα των μικρών πελαγικών και βενθοπελαγικών ειδών, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες αλιευτικές πρακτικές και να διασφαλιστεί η πρόσβαση του σλοβενικού στόλου σε ελάχιστη ποσότητα μικρών πελαγικών ειδών και σε ελάχιστη ποσόστωση προσπάθειας για βενθοπελαγικά είδη.

(20)

Κατά την 43η ετήσια σύνοδό της το 2019, η ΓΕΑΜ εξέδωσε επίσης τη σύσταση GFCM/43/2019/4 σχετικά με σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του κόκκινου κοραλλιού (Corallium rubrum) στη Μεσόγειο Θάλασσα (γεωγραφικές υποπεριοχές 1 έως 27 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκαν απαγόρευση αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας διά του καθορισμού ανώτατου ορίου στον αριθμό των αδειών αλιείας και όρια συγκομιδής κόκκινου κοραλλιού. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(21)

Κατά την 44η ετήσια σύνοδό της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/4 σχετικά με σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πελαγίσιων λυθρινιών στο Πέλαγος Αλμποράν, για την τροποποίηση της σύστασης GFCM/43/2019/2 (γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2 και 3 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε όριο αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας με βάση το μέσο επιτρεπόμενο και ασκούμενο επίπεδο κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015. Με την εν λόγω σύσταση παρατάθηκαν τα ισχύοντα μέτρα για ένα έτος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(22)

Κατά την 44η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/44/2021/11 σχετικά με δέσμη μέτρων διαχείρισης για τη χρήση αγκυροβολημένων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων για την αλιεία κυνηγού στη Μεσόγειο Θάλασσα, για την τροποποίηση της σύστασης GFCM/43/2019/1 (γεωγραφικές υποπεριοχές 1 έως 27 της ΓΕΑΜ), με την οποία θεσπίστηκε απαγόρευση αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας διά του καθορισμού ανώτατου ορίου στον αριθμό των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν κυνηγό. Με την εν λόγω σύσταση παρατάθηκαν τα ισχύοντα μέτρα για ένα έτος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(23)

Κατά την 43η ετήσια συνεδρίασή της το 2019, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/43/2019/3 για την τροποποίηση της σύστασης GFCM/41/2017/4 σχετικά με πολυετές σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (γεωγραφική υποπεριοχή 29 της ΓΕΑΜ). Η εν λόγω σύσταση εισήγαγε ένα ενημερωμένο περιφερειακό συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) και ένα καθεστώς κατανομής ποσοστώσεων για το καλκάνι, καθώς και περαιτέρω μέτρα διατήρησης, ειδικότερα μια δίμηνη περίοδο απαγόρευσης και περιορισμό των ημερών αλιείας σε 180 ημέρες ετησίως. Τα πρόσθετα αυτά μέτρα συνδέονται λειτουργικά με τις αλιευτικές δυνατότητες, δεδομένου ότι, χωρίς τα εν λόγω μέτρα, το επίπεδο TAC για το καλκάνι θα πρέπει να μειωθεί ώστε να διασφαλιστεί η ανάκαμψή του. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(24)

Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της ΓΕΑΜ, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο θνησιμότητας λόγω αλιείας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αποθέματος παπαλίνας στον Εύξεινο Πόντο. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να συνεχιστεί ο καθορισμός αυτόνομης ποσόστωσης για το εν λόγω απόθεμα.

(25)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών, με παράλληλη εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των αλιευτικών κλάδων, καθώς και με βάση τις γνώμες που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση με τους συμφεροντούχους.

(26)

Η χρήση αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (5), και ιδίως από τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού, σχετικά με την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι κωδικοί τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την αποστολή δεδομένων στην Επιτροπή σχετικά με εκφορτώσεις αποθεμάτων που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(27)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

(28)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (7) θεσπίστηκαν συμπληρωματικοί όροι για την ετήσια διαχείριση των TAC, καθώς και διατάξεις όσον αφορά την ευελιξία για τα προληπτικά και τα αναλυτικά TAC, στα άρθρα 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, το Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των ΤΑC, οφείλει να αποφασίζει σε ποια αποθέματα δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 ή 4 του εν λόγω κανονισμού, ιδίως με βάση τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων. Πιο πρόσφατα, με το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, θεσπίστηκε ο μηχανισμός ευελιξίας από έτος σε έτος για όλα τα αποθέματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης. Επομένως, για να αποφευχθεί η υπερβολική ευελιξία που θα υπονόμευε την αρχή της ορθολογικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, θα εμπόδιζε την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και θα επιδείνωνε τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων, θα πρέπει να οριστεί ότι τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζονται στα αναλυτικά TAC μόνο σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της ευελιξίας από έτος σε έτος η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(29)

Για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλιστεί ο βιοπορισμός των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

(30)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τηρουμένου πλήρως του δικαίου της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει για το 2022 τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που εκμεταλλεύονται τα ακόλουθα αποθέματα ιχθύων:

α)

ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla), κόκκινο κοράλλι (Corallium rubrum) και κυνηγό (Coryphaena hippurus) στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο β)·

β)

κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus), κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris), κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea), μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius), καραβίδα (Nephrops norvegicus) και κουτσομούρα (Mullus barbatus) στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο γ)·

γ)

γαύρο (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλα (Sardina pilchardus) στην Αδριατική Θάλασσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ)·

δ)

μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius), καραβίδα (Nephrops norvegicus), γλώσσα (Solea solea), κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris), κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην Αδριατική Θάλασσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ)·

ε)

κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) και κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στο στενό της Σικελίας όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε), στο Ιόνιο Πέλαγος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) και στη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ζ)·

στ)

πελαγίσιο λυθρίνι (Pagellus bogaraveo) στο Πέλαγος Αλμποράν όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο η)·

ζ)

παπαλίνα (Sprattus sprattus) και καλκάνι (Scophthalmus maximus) στον Εύξεινο Πόντο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο θ).

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία, όπου αυτή αναφέρεται ρητά στις συναφείς διατάξεις.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

β)

«ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση·

γ)

«συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC):

i)

σε τύπους αλιείας που υπόκεινται στην εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η ποσότητα αλιεύματος που μπορεί να εκφορτώνεται από κάθε απόθεμα ετησίως·

ii)

σε όλους τους άλλους τύπους αλιείας, η ποσότητα αλιεύματος που μπορεί να αλιεύεται από κάθε απόθεμα κατά τη διάρκεια ενός έτους·

δ)

«ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που κατανέμεται στην Ένωση ή σε κράτος μέλος·

ε)

«αυτόνομη ποσόστωση της Ένωσης»: όριο αλιευμάτων που κατανέμεται αυτόνομα στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης ελλείψει συμφωνημένου TAC·

στ)

«αναλυτική ποσόστωση»: αυτόνομη ποσόστωση της Ένωσης για την οποία διατίθεται αναλυτική εκτίμηση·

ζ)

«αναλυτική εκτίμηση»: ποσοτική αξιολόγηση των τάσεων που παρουσιάζει συγκεκριμένο απόθεμα, βασιζόμενη σε δεδομένα σχετικά με τη βιολογία και την εκμετάλλευση του αποθέματος, τα οποία η επιστημονική εξέταση έχει κρίνει ως ποιότητας επαρκούς για την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για τα μελλοντικά αλιεύματα·

η)

«διάταξη συγκέντρωσης ιχθύων» (FAD): οποιοσδήποτε αγκυροβολημένος εξοπλισμός ο οποίος επιπλέει στην επιφάνεια της θαλάσσης με στόχο την προσέλκυση ιχθύων.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)

«γεωγραφικές υποπεριοχές της ΓΕΑΜ»: οι περιοχές που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

β)

«Μεσόγειος Θάλασσα»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 1 έως 27 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

γ)

«δυτική Μεσόγειος Θάλασσα»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

δ)

«Αδριατική Θάλασσα»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 17 και 18 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

ε)

«στενό της Σικελίας»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 12, 13, 14, 15 και 16 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

στ)

«Ιόνιο Πέλαγος»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 19, 20 και 21 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

ζ)

«Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 24, 25, 26 και 27 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

η)

«Πέλαγος Αλμποράν»: τα ύδατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές 1 έως 3 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011·

θ)

«Εύξεινος Πόντος» (Μαύρη Θάλασσα): τα ύδατα στη γεωγραφική υποπεριοχή 29 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Μεσόγειος Θάλασσα

Άρθρο 5

Ευρωπαϊκό χέλι

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla), και συγκεκριμένα στις στοχευμένες, παρεμπίπτουσες και ερασιτεχνικές μορφές αλιείας, σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των γλυκών υδάτων και των μεταβατικών υφάλμυρων υδάτων, όπως οι λιμνοθάλασσες και οι εκβολές ποταμών.

2.   Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν ευρωπαϊκό χέλι σε ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Μεσογείου για συνεχή περίοδο τριών μηνών, η οποία ορίζεται από κάθε κράτος μέλος. Η περίοδος απαγόρευσης αλιείας είναι συνεπής προς τους στόχους διατήρησης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007, τα ισχύοντα εθνικά σχέδια διαχείρισης και τα χρονικά πρότυπα μετανάστευσης του χελιού στα οικεία κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν την περίοδο που ορίζουν στην Επιτροπή το αργότερο έναν μήνα πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης αλιείας και οπωσδήποτε πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

3.   Τα κράτη μέλη δεν υπερβαίνουν το ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων ή αλιευτικής προσπάθειας του ευρωπαϊκού χελιού που έχει οριστεί και εφαρμόζεται με βάση τα οικεία εθνικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007.

Άρθρο 6

Κόκκινο κοράλλι

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες για τη συγκομιδή κόκκινου κοραλλιού (Corallium rubrum), και συγκεκριμένα στη στοχευμένη και ερασιτεχνική αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα.

2.   Για τη στοχευμένη αλιεία, ο μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας και οι μέγιστες ποσότητες αποθεμάτων κόκκινων κοραλλιών που συλλέγονται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και σε ενωσιακές δραστηριότητες συγκομιδής δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που υπόκεινται στην παράγραφο 2 η μεταφόρτωση κόκκινων κοραλλιών στη θάλασσα.

4.   Όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της συγκομιδής και της διατήρησης επί του σκάφους, της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης κόκκινων κοραλλιών.

Άρθρο 7

Κυνηγός

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες με χρήση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων για την αλίευση κυνηγού (Coryphaerna hippurus), στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας.

2.   Ο μέγιστος αριθμός σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν κυνηγό καθορίζεται στο παράρτημα II.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Δυτική Μεσόγειος Θάλασσα

Άρθρο 8

Βενθοπελαγικά αποθέματα

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022, στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα.

2.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες και τα παραγαδιάρικα καθορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τη μέγιστη επιτρεπτή αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022.

3.   Η κατανομή των ανώτατων ορίων αλιευμάτων μεταξύ των κρατών μελών για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα ενωσιακά ύδατα της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας καθορίζεται στο παράρτημα III.

4.   Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων:

α)

Η κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων από κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, συνάδει με τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

β)

Η κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

τις μειώσεις και τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009,

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 ή βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 ή μεταφέρονται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

τις μειώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 9

Διαβίβαση δεδομένων

Τα κράτη μέλη καταγράφουν και διαβιβάζουν τα στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022.

Κατά την υποβολή στοιχείων για την αλιευτική προσπάθεια στην Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους κωδικούς των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας που ορίζονται στο παράρτημα III.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αδριατική Θάλασσα

Άρθρο 10

Μικρά πελαγικά αποθέματα

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης σαρδέλας (Sardina pilchardus) και γαύρου (Engraulis encrasicolus) στην Αδριατική Θάλασσα.

2.   Το ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3.   Η μέγιστη ικανότητα στόλου, εκφρασμένη σε kW, GT και αριθμό, ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν μικρά πελαγικά αποθέματα καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 11

Βενθοπελαγικά αποθέματα

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης μπακαλιάρου μερλούκιου (Merluccius merluccius), καραβίδας (Nephrops norvegicus), γλώσσας (Solea solea), κόκκινης γαρίδας βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) και κουτσομούρας (Mullus barbatus) στην Αδριατική Θάλασσα.

2.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια και η μέγιστη αλιευτική ικανότητα του στόλου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν την κατανομή τους της αλιευτικής προσπάθειας όπως ορίζεται στο παράρτημα IV μεταφέροντας ημέρες αλιείας μεταξύ των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας της ίδιας γεωγραφικής περιοχής και/ή του ίδιου εργαλείου, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζουν εθνικό συντελεστή μετατροπής υποστηριζόμενο από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

4.   Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με τα άρθρα 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 12

Διαβίβαση στοιχείων

Όταν, δυνάμει των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ιόνιο Πέλαγος, Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου και στενό της Σικελίας

Άρθρο 13

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης κόκκινης γιγαντογαρίδας (Aristaeomorpha foliacea) και κόκκινης γαρίδας (Aristeus antennatus), στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου και στο στενό της Σικελίας.

2.   Ο μέγιστος αριθμός τρατών βυθού που επιτρέπεται να αλιεύουν βενθοπελαγικά αποθέματα καθορίζεται στο παράρτημα V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Πέλαγος Αλμποράν

Άρθρο 14

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με παραγάδια και πετονιές χειρός για την αλίευση πελαγίσιου λυθρινιού (Pagellus bogaraveo) στο Πέλαγος Αλμποράν.

2.   Το ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Εύξεινος Πόντος

Άρθρο 15

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων για την παπαλίνα

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης παπαλίνας (Sprattus sprattus) στον Εύξεινο Πόντο.

2.   Η αυτόνομη ποσόστωση της Ένωσης για την παπαλίνα, η κατανομή αυτής της ποσόστωσης μεταξύ των κρατών μελών και οι σχετικοί όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτή καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο παράρτημα VII.

Άρθρο 16

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων για το καλκάνι

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και σε άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης καλκανιού (Scophthalmus maximus) στον Εύξεινο Πόντο.

2.   Το TAC για το καλκάνι που εφαρμόζεται στα ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο και η κατανομή του TAC αυτού μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, κατά περίπτωση, καθορίζονται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 17

Διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας για το καλκάνι

Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας για το καλκάνι και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, ανεξάρτητα από το ολικό μήκος του σκάφους, δεν υπερβαίνουν τις 180 ημέρες αλιείας ετησίως.

Άρθρο 18

Περίοδος απαγόρευσης για το καλκάνι

Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να ασκούν οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, της διατήρησης επί του σκάφους, της εκφόρτωσης και της πρώτης πώλησης καλκανιού στα ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου.

Άρθρο 19

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, όπως ορίζεται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος κανονισμού, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

τις μειώσεις και τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και

γ)

τις μειώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζονται όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα ευελιξίας από έτος σε έτος που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 20

Διαβίβαση στοιχείων

Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις ποσοτήτων αποθεμάτων παπαλίνας και καλκανιού που αλιεύονται σε ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα VII.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/90 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό για το 2021 των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων (ΕΕ L 31 της 29.1.2021, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 17).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αδειών αλιείας και το ανώτατο επίπεδο ποσοτήτων συγκομιδής κόκκινου κοραλλιού στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες παραπέμπουν σε γεωγραφικές υποπεριοχές (ΓΥΠ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ).

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοίχισης των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες των αποθεμάτων ιχθύων:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Corallium rubrum

COL

Κόκκινο κοράλλι


Πίνακας 1.

Μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας (1)

Κράτη μέλη

Κόκκινο κοράλλι COL

Ελλάδα

12

Ισπανία

0 (2)

Γαλλία

32

Κροατία

28

Ιταλία

40


Πίνακας 2.

Ανώτατο επίπεδο ποσοτήτων συγκομιδής εκφραζόμενο σε τόνους ζώντος βάρους

Είδος:

Κόκκινο κοράλλι

Corallium rubrum

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα – ΓΥΠ 1-27

COL/GF1-27

Ελλάδα

1,844

 

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ισπανία

0  (2)

 

Γαλλία

1,400

 

Κροατία

1,226

 

Ιταλία

1,378

 

Ένωση

5,848

 

TAC

Άνευ αντικειμένου /Δεν συμφωνήθηκε


(1)  Αριθμός σκαφών και/ή δυτών, ή ζευγών δύτη και σκάφους, με άδεια συγκομιδής κόκκινου κοραλλιού.

(2)  Σύμφωνα με την προσωρινή απαγόρευση αλιείας κόκκινου κοραλλιού στα ισπανικά ύδατα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΝΗΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο πίνακας του παρόντος παραρτήματος καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια να αλιεύουν κυνηγό στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες παραπέμπουν στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοίχισης των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες των αποθεμάτων ιχθύων:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Coryphaena hippurus

DOL

Κυνηγός

Μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας για σκάφη που δραστηριοποιούνται σε διεθνή ύδατα (1)

Κράτος μέλος

Κυνηγός DOL

Ιταλία

797

Μάλτα

130


(1)  Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο μεταξύ 15 Αυγούστου και 31 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στους πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια (σε ημέρες αλιείας) ανά ομάδες αποθεμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022, τα ανώτατα όρια αλιευμάτων και το ολικό μήκος σκαφών για όλους τους τύπους τρατών (1) και παραγαδιάρικων βενθοπελαγικής αλιείας που αλιεύουν βενθοπελαγικά αποθέματα στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1022 και στα άρθρα 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες παραπέμπουν σε ΓΥΠ της ΓΕΑΜ.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοίχισης των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες των αποθεμάτων ιχθύων:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Κόκκινη γιγαντογαρίδα

Aristeus antennatus

ARA

Κόκκινη γαρίδα

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Mullus barbatus

MUT

Κουτσομούρα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Parapenaeus longirostris

DPS

Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων

Μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια σε ημέρες αλιείας

α)

Μηχανότρατες στο Πέλαγος Αλμποράν, στις Βαλεαρίδες Νήσους, στη Βόρεια Ισπανία και στον Κόλπο του Λέοντος (ΓΥΠ 1-2-5-6-7) (2)

Ομάδα αποθεμάτων

Ολικό μήκος σκαφών

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Κουτσομούρα στις ΓΥΠ 1, 5, 6 και 7· Μπακαλιάρος μερλούκιος στις ΓΥΠ 1, 5, 6 και 7· Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων στις ΓΥΠ 1, 5 και 6· Καραβίδα στις ΓΥΠ 5 και 6.

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m και < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m και < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Ομάδα αποθεμάτων

Ολικό μήκος σκαφών

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Κόκκινη γαρίδα στις ΓΥΠ 1, 2, 5, 6 και 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m και < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m και < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

β)

Μηχανότρατες στην Κορσική, στη Θάλασσα της Λιγουρίας, στην Τυρρηνική Θάλασσα και στη Σαρδηνία (ΓΥΠ 8-9-10-11) (3)

Ομάδα αποθεμάτων

Ολικό μήκος σκαφών

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Κουτσομούρα στις ΓΥΠ 8, 9, 10 και 11· Μπακαλιάρος μερλούκιος στις ΓΥΠ 8, 9, 10 και 11· Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων στις ΓΥΠ 9, 10 και 11· Καραβίδα στις ΓΥΠ 9 και 10.

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m και < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m και < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Ομάδα αποθεμάτων

Ολικό μήκος σκαφών

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Κόκκινη γιγαντογαρίδα στις ΓΥΠ 8, 9, 10 και 11.

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m και < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m και < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

γ)

Παραγαδιάρικα βενθοπελαγικής αλιείας στο Πέλαγος Αλμποράν, στις Βαλεαρίδες Νήσους, στη Βόρεια Ισπανία και στον Κόλπο του Λέοντος (ΓΥΠ 1-2-5-6-7)

Ομάδα αποθεμάτων

Ολικό μήκος σκαφών

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Κουτσομούρα στις ΓΥΠ 1, 2, 5, 6 και 7· Μπακαλιάρος μερλούκιος στις ΓΥΠ 1, 2, 5, 6 και 7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m και < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m και < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

δ)

Παραγαδιάρικα βενθοπελαγικής αλιείας στην Κορσική, στη Θάλασσα της Λιγουρίας, στην Τυρρηνική Θάλασσα και στη Σαρδηνία (ΓΥΠ 8-9-10-11)

Ομάδα αποθεμάτων

Ολικό μήκος σκαφών

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Κουτσομούρα στις ΓΥΠ 8, 9, 10 και 11· Μπακαλιάρος μερλούκιος στις ΓΥΠ 8, 9, 10 και 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m και < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m και < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Ανώτατο όριο αλιευμάτων

ε)

Αλιευτικές δυνατότητες για την κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στο Πέλαγος Αλμποράν, στις Βαλεαρίδες Νήσους, στη Βόρεια Ισπανία και στον Κόλπο του Λέοντος (ΓΥΠ 1-2-5-6-7) εκφραζόμενες ως μέγιστα επίπεδα αλιευμάτων σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Είδος:

Κόκκινη γαρίδα

(Aristeus antennatus)

Ζώνη:

ΓΥΠ 1-2-5-6-7

(ARA/GF1-7)

Ισπανία

872

 

 

Γαλλία

56

 

 

Ιταλία

0

 

 

Ένωση

928

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων

στ)

Αλιευτικές δυνατότητες για την κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) και την κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) στην Κορσική, στη Θάλασσα της Λιγουρίας, στην Τυρρηνική Θάλασσα και στη Σαρδηνία (ΓΥΠ 8-9-10-11) εκφραζόμενες ως μέγιστα επίπεδα αλιευμάτων σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Είδος:

Κόκκινη γαρίδα

(Aristeus antennatus)

Ζώνη:

ΓΥΠ 9-10-11

(ARA/GF9-11)

Ισπανία

0

 

 

Γαλλία

9

 

 

Ιταλία

250

 

 

Ένωση

259

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων

Είδος:

Κόκκινη γιγαντογαρίδα

(Aristaeomorpha foliacea)

Ζώνη:

ΓΥΠ 8-9-10-11

(ARS/GF9-11)

Ισπανία

0

 

 

Γαλλία

5

 

 

Ιταλία

365

 

 

Ένωσηn

370

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

(2)  Εκτός από την προαναφερόμενη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες, ένα κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του πρόσθετη κατανομή ημερών αλιείας εντός συνολικού ποσοστού 2 % της αλιευτικής προσπάθειας του εν λόγω κράτους μέλους για το σχετικό τμήμα του στόλου. Ένα κράτος μέλος μπορεί να το πράξει, υπό τον όρο ότι:

α)

τα εν λόγω σκάφη χρησιμοποιούν δίχτυ τράτας με σάκο με τετράγωνα μάτια 45 mm προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα των ιχθυδίων μπακαλιάρου μερλούκιου· ή

β)

τα εν λόγω σκάφη χρησιμοποιούν δίχτυ τράτας με σάκο μεγέθους ματιών 50 mm με τετράγωνα μάτια για τύπους αλιείας βαθέων υδάτων προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα κόκκινης γαρίδας με μήκος κελύφους κάτω των 25 mm (CL) στις γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα της κόκκινης γιγαντογαρίδας κάτω των 35 mm CL στις γεωγραφικές υποπεριοχές 8, 9, 10 και 11· ή

γ)

τα εν λόγω σκάφη χρησιμοποιούν ελεγχόμενο εργαλείο μεγάλης επιλεκτικότητας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου οδηγούν, σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη της ΕΤΟΕΑ, σε μείωση τουλάχιστον κατά 25 % των ιχθυδίων ή τουλάχιστον κατά 20 % των αλιευμάτων γεννητόρων όλων των βενθοπελαγικών ειδών σε σύγκριση με το 2020· ή

δ)

το οικείο κράτος μέλος έχει θεσπίσει προσωρινές απαγορευμένες περιοχές προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα ιχθυδίων βενθοπελαγικών ειδών ή κατά τουλάχιστον 20 % τα αλιεύματα γεννητόρων όλων των βενθοπελαγικών ειδών.

Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών τα οποία αφορά η εν λόγω πρόσθετη κατανομή ημερών αλιείας. Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί επίσης χωριστά κάθε μήνα στην Επιτροπή την πρόσθετη κατανομή.

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ).

Το συνολικό 2 % της αλιευτικής προσπάθειας υπολογίζεται από την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας του σχετικού τμήματος του στόλου από την ημερομηνία κοινοποίησης του οικείου κράτους μέλους.

(3)  Εκτός από την προαναφερόμενη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες, ένα κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του πρόσθετη κατανομή ημερών αλιείας εντός συνολικού ποσοστού 2 % της αλιευτικής προσπάθειας του εν λόγω κράτους μέλους για το σχετικό τμήμα του στόλου. Ένα κράτος μέλος μπορεί να το πράξει, υπό τον όρο ότι:

α)

τα εν λόγω σκάφη χρησιμοποιούν δίχτυ τράτας με σάκο με τετράγωνα μάτια 45 mm προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα των ιχθυδίων μπακαλιάρου μερλούκιου· ή

β)

τα εν λόγω σκάφη χρησιμοποιούν δίχτυ τράτας με σάκο μεγέθους ματιών 50 mm με τετράγωνα μάτια για τύπους αλιείας βαθέων υδάτων προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα κόκκινης γαρίδας με μήκος κελύφους κάτω των 25 mm CLστις γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα της κόκκινης γιγαντογαρίδας κάτω των 35 mm CL στις γεωγραφικές υποπεριοχές 8, 9, 10 και 11· ή

γ)

τα εν λόγω σκάφη χρησιμοποιούν ελεγχόμενο εργαλείο μεγάλης επιλεκτικότητας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου οδηγούν, σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη της ΕΤΟΕΑ, σε μείωση τουλάχιστον κατά 25 % των ιχθυδίων ή τουλάχιστον κατά 20 % των αλιευμάτων γεννητόρων όλων των βενθοπελαγικών ειδών σε σύγκριση με το 2020· ή

δ)

το οικείο κράτος μέλος έχει θεσπίσει προσωρινές απαγορευμένες περιοχές προκειμένου να μειωθούν κατά τουλάχιστον 25 % τα αλιεύματα ιχθυδίων βενθοπελαγικών ειδών ή κατά τουλάχιστον 20 % τα αλιεύματα γεννητόρων όλων των βενθοπελαγικών ειδών.

Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών τα οποία αφορά η εν λόγω πρόσθετη κατανομή ημερών αλιείας. Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί επίσης χωριστά κάθε μήνα στην Επιτροπή την πρόσθετη κατανομή.

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ).

Το συνολικό 2 % της αλιευτικής προσπάθειας υπολογίζεται από την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας του σχετικού τμήματος του στόλου από την ημερομηνία κοινοποίησης του οικείου κράτους μέλους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τις αλιευτικές δυνατότητες ανά απόθεμα ή ομάδα αλιευτικής προσπάθειας σκαφών και τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν μικρά πελαγικά είδη.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες παραπέμπουν σε ΓΥΠ της ΓΕΑΜ.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοίχισης των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Mullus barbatus

MUT

Κουτσομούρα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Parapenaeus longirostris

DPS

Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων

Sardina pilchardus

PIL

Σαρδέλα

Solea solea

SOL

Γλώσσα

1.   Μικρά πελαγικά αποθέματα – ΓΥΠ 17 και 18

Ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων εκφραζόμενο σε τόνους ζώντος βάρους

Είδος:

Μικρά πελαγικά είδη (γαύρος και σαρδέλα)

Engraulis encrasicolus και Sardina pilchardus

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ΓΥΠ 17 και 18 της ΓΕΑΜ

(SP1/GF1718)

Ιταλία

35 394

 (1)

Ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Κροατία

56 304

TAC

Άνευ αντικειμένου

Μέγιστη αλιευτική ικανότητα του στόλου μηχανότρατων και γρι-γρι που αλιεύουν ενεργώς μικρά πελαγικά είδη

Κράτος μέλος

Αλιευτικό εργαλείο

Αριθμός σκαφών

kW

GT

Κροατία

PS

249

77 145,52

18 537,72

Ιταλία

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Σλοβενία (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Βενθοπελαγικά αποθέματα — ΓΥΠ 17 και 18

Μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια (σε ημέρες αλιείας) ανά τύπους τρατών και τμήμα στόλου που αλιεύουν βενθοπελαγικά αποθέματα στις ΓΥΠ 17 και 18 (Αδριατική Θάλασσα).

 

 

 

 

 

Ημέρες αλιείας 2022

Τύπος εργαλείων

Γεωγραφική περιοχή

Σχετικά αποθέματα

Ολικό μήκος σκαφών

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (3)

Τράτες (OTB)

Υποπεριοχές 17-18 της ΓΕΑΜ

Κουτσομούρα· Μπακαλιάρος μερλούκιος· Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων και καραβίδα

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 521

10 388

 

≥ 12 m και < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

79 139

24 202

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 934

2 173

 

Δοκότρατες (TBB)

Υποπεριοχή 17 της ΓΕΑΜ

Γλώσσα

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m και < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Μέγιστη αλιευτική ικανότητα του στόλου τρατών βυθού και δοκότρατων που επιτρέπεται να αλιεύουν βενθοπελαγικά αποθέματα

Κράτος μέλος

Αλιευτικό εργαλείο

Αριθμός σκαφών

kW

GT

Κροατία

ΟΤΒ

495

79 867,99

13 267,99

Ιταλία

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Σλοβενία  (*1)

ΟΤΒ

11

1 813,00

168,67


(1)  Όσον αφορά τη Σλοβενία, οι ποσότητες βασίζονται στο επίπεδο των αλιευμάτων του 2014 και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 300 τόνους.

(2)  Η διάταξη της παραγράφου 28 της σύστασης GFCM/44/2020/20 δεν εφαρμόζεται στους εθνικούς στόλους που αριθμούν λιγότερα από δέκα γρι-γρι και/ή πελαγικές μηχανότρατες που αλιεύουν ενεργώς μικρά πελαγικά αποθέματα, όπως καταγράφονται τόσο στο εθνικό μητρώο όσο και στο μητρώο ΓΕΑΜ το 2014. Στην περίπτωση αυτή, η αλιευτική ικανότητα του ενεργού στόλου μπορεί να αυξηθεί έως και 50 % κατ’ ανώτατο όριο ως προς τον αριθμό των σκαφών και σε επίπεδο μονάδων ολικής χωρητικότητας (GT) και/ή ολικής χωρητικότητας σε κόρους (GRT) και kW.

(3)  Η Σλοβενία δεν υπερβαίνει το όριο αλιευτικής προσπάθειας των 3 000 ημερών αλιείας ετησίως σύμφωνα με την παράγραφο 13 της σύστασης GFCM/43/2019/5.

(*1)  Οι διατάξεις της παραγράφου 9 στοιχείο γ) και της παραγράφου 28 της σύστασης GFCM/43/2019/5 δεν εφαρμόζονται σε εθνικούς στόλους σκαφών που χρησιμοποιούν OTB και αλιεύουν για λιγότερο από 1 000 ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς της παραγράφου 9 στοιχείο γ). Η αλιευτική ικανότητα του ενεργού στόλου σκαφών που χρησιμοποιούν OTB δεν μπορεί να αυξηθεί άνω του 50 % σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τον μέγιστο αριθμό ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν βενθοπελαγικά αποθέματα στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου και στο στενό της Σικελίας.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες παραπέμπουν σε ΓΥΠ της ΓΕΑΜ.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοίχισης των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες των αποθεμάτων ιχθύων:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Κόκκινη γιγαντογαρίδα

Aristeus antennatus

ARA

Κόκκινη γαρίδα

α)

Μέγιστος αριθμός τρατών βυθού που επιτρέπεται να αλιεύουν στο Ιόνιο Πέλαγος (ΓΥΠ 19-20-21)

Κράτος μέλος

Κόκκινη γιγαντογαρίδα σε ενωσιακά ύδατα στις ΓΥΠ 19, 20 και 21

Κόκκινη γαρίδα σε ενωσιακά ύδατα στις ΓΥΠ 19, 20 και 21

Ελλάδα

263

263

Ιταλία

410

410

Μάλτα

15

15

β)

Μέγιστος αριθμός τρατών βυθού που επιτρέπεται να αλιεύουν στη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου (ΓΥΠ 24-25-26-27)

Κράτος μέλος

Κόκκινη γιγαντογαρίδα σε ενωσιακά ύδατα στις ΓΥΠ 24-25-26-27

Κόκκινη γαρίδα σε ενωσιακά ύδατα στις ΓΥΠ 24-25-26-27

Ιταλία

80

80

Κύπρος

6

6

γ)

Μέγιστος αριθμός τρατών βυθού που επιτρέπεται να αλιεύουν στο στενό της Σικελίας (ΓΥΠ 12-13-14-15-16)

Κράτος μέλος

Κόκκινη γιγαντογαρίδα σε ενωσιακά ύδατα στις ΓΥΠ 12-13-14-15-16

Κόκκινη γαρίδα σε ενωσιακά ύδατα στις ΓΥΠ 12-13-14-15-16

Ισπανία

2

2

Ιταλία

320

320

Κύπρος

1

1

Μάλτα

15

15


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΛΜΠΟΡΑΝ

Ανώτατο επίπεδο αλιευμάτων που αλιεύονται με παραγάδια και πετονιές χειρός εκφραζόμενο σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Είδος:

Πελαγίσιο λυθρίνι

Pagellus bogaraveo

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα στο Πέλαγος Αλμποράν – ΓΥΠ 1-3

SBR/GF1-3

Ισπανία

225

 

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ένωση

225

 

TAC

Άνευ αντικειμένου/Δεν συμφωνήθηκε


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις σε τόνους ζώντος βάρους ανά απόθεμα και, κατά περίπτωση, τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες παραπέμπουν σε ΓΥΠ της ΓΕΑΜ.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοίχισης των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα

Scophthalmus maximus

TUR

Καλκάνι


Είδος:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο – ΓΥΠ 29

(SPR/F3742C)

Βουλγαρία

8 032,50

 

Αναλυτική ποσόστωση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Ρουμανία

3 442,50

 

Ένωση

11 475

 

TAC

Άνευ αντικειμένου/Δεν συμφωνήθηκε


Είδος:

Καλκάνι

Scophthalmus maximus

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο – ΓΥΠ 29

(TUR/F3742C)

Βουλγαρία

75

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Ρουμανία

75

 

Ένωση

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Απαγορεύονται οι αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, της διατήρησης επί του σκάφους, της εκφόρτωσης και της πρώτης πώλησης, από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου 2022.


Top