EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2115R(06)

2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 435, 2021 m. gruodžio 6 d.)

ST/6279/2023/INIT

ΕΕ L 77 της 16.3.2023, p. 19–19 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/corrigendum/2023-03-16/oj

2023 3 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/19


2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 435, 2021 m. gruodžio 6 d. )

25 puslapis, 3 straipsnio 14 punktas:

yra:

„14)

paramos lygis – veiksmui skirtų viešųjų išlaidų dalis; finansinių priemonių atveju šis lygis reiškia paramos bendrąjį subsidijos ekvivalentą, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 (34) 2 straipsnio 20 punkte;“,

turi būti:

„14)

paramos norma – veiksmui skirtų viešųjų išlaidų dalis; finansinių priemonių atveju ši norma reiškia paramos bendrąjį subsidijos ekvivalentą, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 (34) 2 straipsnio 20 punkte;“.


Top