EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1532 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη της ουσίας 3-(1-((3,5-διμεθυλισοξαζολ-4-υλο)μεθυλο)-1H-πυραζολ-4-υλ)-1-(3-υδροξυβενζυλ)ιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη στον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/6671

OJ L 330, 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/69


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1532 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Σεπτεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη της ουσίας 3-(1-((3,5-διμεθυλισοξαζολ-4-υλο)μεθυλο)-1H-πυραζολ-4-υλ)-1-(3-υδροξυβενζυλ)ιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη στον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών και πρώτων υλών εγκεκριμένων για χρήση εντός ή επί τροφίμων και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής (3) εγκρίθηκε ο κατάλογος των αρτυματικών υλών και εισήχθη ο εν λόγω κατάλογος στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

(3)

Επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού μπορεί να γίνεται σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, είτε ύστερα από πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενου μέρους.

(4)

Στις 10 Αυγούστου 2012 υποβλήθηκε στην Επιτροπή αίτηση για την έγκριση της χρήσης της ουσίας 3-(1-((3,5-διμεθυλισοξαζολ-4-υλο)μεθυλο)-1H-πυραζολ-4-υλ)-1-(3-υδροξυβενζυλ)ιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη, (FL αριθ. 16.127), ως αρωματικής ουσίας σε διάφορα τρόφιμα που εμπίπτουν, κατ’ ουσία, σε ορισμένες από τις κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών. Η Επιτροπή κοινοποίησε την αίτηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) και ζήτησε τη γνώμη της. Επίσης, η Επιτροπή κοινοποίησε την αίτηση στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008.

(5)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 21 Ιουνίου 2016 (4), η Αρχή αξιολόγησε την ασφάλεια της ουσίας FL αριθ. 16.127, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση της δεν προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια όταν περιορίζεται έως τα επίπεδα που καθορίζονται για διάφορα τρόφιμα διαφορετικών κατηγοριών τροφίμων. Επίσης, η Αρχή σημείωσε ότι πρόκειται για ουσία με ιδιότητες τροποποίησης της γεύσης.

(6)

Δεδομένου ότι η χρήση της ουσίας αριθ. FL 16.127 ως αρωματικής ουσίας δεν προκαλεί ανησυχίες ως προς την ασφάλεια με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης και δεν αναμένεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χρήση αυτή με βάση τη γνώμη της Αρχής.

(7)

Ως εκ τούτου, το μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34.

(2)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εισαγωγή του καταλόγου αυτού στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής και της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 267 της 2.10.2012, σ. 1).

(4)  EFSA Journal 2016·14(7):4334.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I μέρος Α τμήμα 2 πίνακας 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή σχετικά με την ουσία FL αριθ. 16.127, μετά την καταχώριση 16.126:

«16.127

3-(1-((3,5-διμεθυλισοξαζολ-4-υλο)μεθυλο)-1H-πυραζολ-4-υλ)-1-(3-υδροξυβενζυλ)ιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη

1119831-25-2

2161

 

τουλάχιστον 99 %, δοκιμασία (HPLC/UV)

Περιορισμοί χρήσης ως αρτυματικής ύλης:

 

Στην κατηγορία 1.4 – 4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 1,8 – 8 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 3 – 4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 5.1. – 15 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 5.2. – 16 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 5.3. – 30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 5.4 –15 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 6.3. – 25 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 12.1. – 75 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 12.2. – 100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 12.3. – 25 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 12.4. – 25 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 12.5. – 4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 13.2. – 4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 13.3. – 4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 14.1.4 — 4 mg/l κατ’ ανώτατο όριο (μόνο για ποτά με βάση το γάλα)

 

Στην κατηγορία 14.1.5. – 8 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 15.1. – 20 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

 

Στην κατηγορία 16. – 4 mg/l κατ’ ανώτατο όριο (μόνο για επιδόρπια με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα)

 

ΕΑΑΤ»


Top