EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1465

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1465 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των μνειών σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά και τη χρήση τους στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχων ποτών άλλων από τα αλκοολούχα ποτά στα οποία αναφέρεται η μνεία

C/2021/4867

ΕΕ L 321 της 13.9.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1465/oj

13.9.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 321/12


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1465 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Ιουλίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των μνειών σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά και τη χρήση τους στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχων ποτών άλλων από τα αλκοολούχα ποτά στα οποία αναφέρεται η μνεία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 (1), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 αποσαφηνίστηκαν και αναδιατυπώθηκαν ουσιαστικά ορισμένες διατάξεις σχετικά με την παραγωγή και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και των τροφίμων που παράγονται με τη χρήση αλκοολούχων ποτών ως συστατικών.

(2)

Συγκεκριμένα, ο ορισμός και οι προϋποθέσεις για τη χρήση μνειών στη νόμιμη ονομασία μίας ή περισσότερων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά, όπως θεσπίζονταν στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Συμβουλίου (2) και στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 716/2013 της Επιτροπής (3), αναθεωρήθηκαν ριζικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787, ο οποίος καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2021. Στην πραγματικότητα, οι νέες αντίστοιχες διατάξεις στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 επιτρέπουν τη χρήση μνειών μόνο στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση τροφίμων εκτός των αλκοολούχων ποτών, και λικέρ. Συνεπώς, οι μνείες στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχων ποτών εκτός των λικέρ δεν καλύπτονται από τις νέες διατάξεις σχετικά με τις μνείες που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787. Η συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή αποσκοπούσε στην αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ των μνειών, που ρυθμίζονται από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, και των μειγμάτων, που ρυθμίζονται από το άρθρο 13 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού. Πράγματι, ο συνδυασμός ενός αλκοολούχου ποτού με άλλο αλκοολούχο ποτό το κατατάσσει στα μείγματα και, συνεπώς, η επισήμανσή του δεν υπάγεται στις διατάξεις επισήμανσης που αφορούν τις μνείες. Παρά ταύτα, στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 συμπεριελήφθη εξαίρεση η οποία επιτρέπει τις μνείες σε άλλα αλκοολούχα ποτά όσον αφορά τα λικέρ, προκειμένου να παραμείνει ως έχει η επισήμανση σημαντικού αριθμού προϊόντων που θεωρούνται παραδοσιακά και είναι γενικά αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο νέος ορισμός και οι νέες απαιτήσεις σχετικά με τις μνείες δεν έλαβαν υπόψη δύο επιπλέον περιπτώσεις παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής στις οποίες γίνεται μνεία σε αλκοολούχα ποτά που αποτελούν το μοναδικό αλκοολικό συστατικό άλλου αλκοολούχου ποτού ή σε αλκοολούχα ποτά στα βαρέλια των οποίων έχουν υποβληθεί σε παλαίωση άλλα αλκοολούχα ποτά – με τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά να μην χαρακτηρίζονται ως μείγμα σε καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, εάν δεν καλυφθούν ως μνείες, οι εν λόγω περιπτώσεις θα καταστούν παράνομες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, απαγορεύεται η χρήση νόμιμης ονομασίας κατηγορίας αλκοολούχου ποτού ή γεωγραφικής ένδειξης για τα αλκοολούχα ποτά στην περιγραφή, την παρουσίαση ή την επισήμανση ποτών που δεν συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις με εξαίρεση την περίπτωση των σύνθετων όρων, των μνειών και των καταλόγων συστατικών.

(4)

Ως αποτέλεσμα και σε συνέχεια της διαβούλευσης με τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και τα κράτη μέλη, κατέστη σαφές ότι η αναδιατύπωση των διατάξεων σχετικά με τις μνείες έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της δυνατότητας πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένων αλκοολούχων ποτών, όταν οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με την ονομασία άλλων αλκοολούχων ποτών. Οι εν λόγω μέθοδοι συνίστανται στη χρήση αλκοολούχου ποτού ως μόνης αλκοολικής βάσης, χωρίς προσθήκη άλλων τροφίμων ή διάλυση με προσθήκη νερού ώστε να επιτευχθεί μικρότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο αλκοολικό τίτλο με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και τη μετατροπή του σε άλλο αλκοολούχο ποτό, και στην αποθήκευση ορισμένων αλκοολούχων ποτών για το σύνολο ή για μέρος της περιόδου ωρίμανσης σε ξύλινα βαρέλια που περιείχαν προηγουμένως άλλο αλκοολούχο ποτό. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών ή τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά στις οποίες απαγορεύεται η χρήση αλκοόλης, τα βαρέλια πρέπει να αδειάζονται από το προηγούμενο περιεχόμενό τους πριν τοποθετηθεί σε αυτά το αλκοολούχο ποτό που προορίζεται στη συνέχεια για παλαίωση.

(5)

Οι εν λόγω μέθοδοι χρησιμοποιούνται παλαιόθεν παραδοσιακά στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787. Στην πραγματικότητα, όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι παραδοσιακές μέθοδοι, η αναφορά τους στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αντίστοιχων αλκοολούχων ποτών παρέχει στους καταναλωτές σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που επιλέγουν να αγοράσουν και να καταναλώσουν και λειτουργεί ως ένδειξη διαφοροποίησης μεταξύ των διαφορετικών εμπορικών σημάτων στο πλαίσιο της κάθε κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, το να γνωρίζει κανείς το είδος βαρελιού στο οποίο υποβλήθηκε σε παλαίωση το αλκοολούχο ποτό συμβάλλει ουσιαστικά στο να μπορεί να εξηγήσει την πολυπλοκότητα του εν λόγω αλκοολούχου ποτού.

(6)

Με στόχο να διαφυλαχθεί η δυνατότητα των παραγωγών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, κρίνεται ενδεδειγμένη η τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 3 και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 προκειμένου να επιτρέπονται οι μνείες σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση άλλων αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις εν λόγω παραδοσιακές μεθόδους.

(7)

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των μνειών σε αλκοολούχα ποτά που περιέχονταν προηγουμένως σε βαρέλια τα οποία ακολούθως χρησιμοποιήθηκαν για την ωρίμαση άλλων αλκοολούχων ποτών, η διάταξη σχετικά με την επισήμανση που θεσπίζεται με το άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, η οποία ορίζει ότι η μνεία πρέπει να αναγράφεται σε μέγεθος γραμματοσειράς που δεν υπερβαίνει το ήμισυ του μεγέθους γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται για την ονομασία του αλκοολούχου ποτού και για τυχόν σύνθετους όρους, θα δημιουργούσε δυσανάλογη επιβάρυνση στη βιομηχανία των οινοπνευματωδών, επιβάλλοντας την αλλαγή χιλιάδων ετικετών και χαρτόκουτων και άσκοπη αναδιάταξη των στοιχείων σε επισημάνσεις τις οποίες έχουν συνηθίσει οι καταναλωτές εδώ και χρόνια. Επιπροσθέτως, σε πολλές περιπτώσεις μια τέτοια απαίτηση θα καθιστούσε τη μνεία μετά βίας ορατή στο γυμνό μάτι εκτός εάν το μέγεθος γραμματοσειράς της νόμιμης ονομασίας αυξανόταν κατά πολύ, κάτι το οποίο κανονικά δεν είναι αναγκαίο όταν η νόμιμη ονομασία είναι μια απλή, σαφής αναφορά σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού ή στο όνομα μιας γεωγραφικής ένδειξης για τα αλκοολούχα ποτά όπου δεν υφίσταται καμία πιθανότητα σύγχυσης. Ως εκ τούτου, κρίνεται ενδεδειγμένο να θεσπιστεί παρέκκλιση από τη συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με την επισήμανση και να οριστεί ότι οι μνείες πρέπει να εμφανίζονται σε γραμματοσειρά που δεν υπερβαίνει σε μέγεθος και δεν είναι πιο εμφανής από τη νόμιμη ονομασία του αλκοολούχου ποτού και από τυχόν σύνθετους όρους που χρησιμοποιούνται.

(8)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με την επισήμανση που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 όσον αφορά τις μνείες στα αλκοολούχα ποτά εκτός των λικέρ. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να έχουν εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και εξής έτσι ώστε τα αλκοολούχα ποτά που θα έχουν επισημανθεί πριν από αυτή την ημερομηνία σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 716/2013 να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά χωρίς να απαιτείται εκ νέου επισήμανσή τους.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/787 και για να αποφευχθεί οποιουδήποτε είδους ρυθμιστικό κενό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται αναδρομικά από την 25η Μαΐου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 3, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3)

“μνεία”: η άμεση ή έμμεση αναφορά σε μία ή περισσότερες νόμιμες ονομασίες που προβλέπονται στις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που ορίζονται στο παράρτημα I ή σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών, εκτός από την αναφορά σε σύνθετο όρο ή σε κατάλογο συστατικών όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 έως 4, κατά την περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση:

α)

τροφίμου εκτός αλκοολούχου ποτού,

β)

αλκοολούχου ποτού που πληροί τις απαιτήσεις των κατηγοριών 33 έως 40 του παραρτήματος I, ή

γ)

αλκοολούχου ποτού που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3α·»·

2)

το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχου ποτού εκτός των αλκοολούχων ποτών που πληρούν τις απαιτήσεις των κατηγοριών 33 έως 40 του παραρτήματος I, επιτρέπεται η μνεία σε νόμιμη ονομασία που προβλέπεται σε κατηγορία αλκοολούχων ποτών που παρατίθεται στο εν λόγω παράρτημα ή σε γεωγραφική ένδειξη για αλκοολούχα ποτά, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

το αλκοολούχο ποτό που αναφέρεται στη μνεία:

i)

έχει χρησιμοποιηθεί ως η μόνη αλκοολική βάση για την παραγωγή του τελικού αλκοολούχου ποτού, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις μιας κατηγορίας αλκοολούχων ποτών που παρατίθεται στο παράρτημα I,

ii)

δεν έχει συνδυαστεί με τρόφιμα εκτός από τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ή την παραγωγή του τελικού αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το παράρτημα I ή τις σχετικές προδιαγραφές προϊόντος, και

iii)

δεν έχει αραιωθεί με προσθήκη νερού, ώστε ο αλκοολικός τίτλος του να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο τίτλο που προβλέπεται βάσει της αντίστοιχης κατηγορίας αλκοολούχων ποτών που παρατίθεται στο παράρτημα I ή στις προδιαγραφές προϊόντος για τη γεωγραφική ένδειξη στην οποία ανήκει το αλκοολούχο ποτό που αναφέρεται στη μνεία· ή

β)

το αλκοολούχο ποτό έχει αποθηκευτεί για το σύνολο ή για μέρος της περιόδου ωρίμασης σε ξύλινο βαρέλι το οποίο προηγουμένως περιείχε το αλκοολούχο ποτό που αναφέρεται στη μνεία, υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

το ξύλινο βαρέλι έχει αδειάσει από το προηγούμενο περιεχόμενό του για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών ή τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά στις οποίες απαγορεύεται η προσθήκη αλκοόλης, αραιωμένης ή μη,

ii)

η μνεία γίνεται στο πλαίσιο της περιγραφής του βαρελιού που χρησιμοποιείται για την ωρίμαση του αλκοολούχου ποτού που προκύπτει,

iii)

η μνεία είναι λιγότερο εμφανής από τη νόμιμη ονομασία του αλκοολούχου ποτού ή από τυχόν σύνθετο όρο που χρησιμοποιείται, και

iv)

κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 στοιχείο β), η μνεία αναγράφεται σε μέγεθος γραμματοσειράς που δεν υπερβαίνει το μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται για τη νόμιμη ονομασία του αλκοολούχου ποτού ή για τυχόν σύνθετους όρους που χρησιμοποιούνται.»·

β)

στην παράγραφο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι μνείες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 3α:».

Άρθρο 2

Τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που θεσπίζονται στο εν λόγω άρθρο και στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 716/2013 και έχουν επισημανθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 21).


Top