EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1189 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/3163

OJ L 258, 20.7.2021, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 258/18


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1189 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαΐου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 38 παράγραφος 8 στοιχείο α) σημείο ii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 προβλέπει ότι επιτρέπεται οι επιχειρήσεις να διαθέτουν στο εμπόριο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό χωρίς να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις καταχώρισης και χωρίς να συμμορφώνονται με τις κατηγορίες πιστοποίησης προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου υλικού ή με τις απαιτήσεις ποιότητας, υγείας και ταυτότητας για τις κατηγορίες υλικού CAC, τυποποιημένου υλικού ή εμπορικού υλικού, όπως ορίζουν οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ (2), 66/402/ΕΟΚ (3), 68/193/ΕΟΚ (4), 98/56/ΕΚ (5), 2002/53/ΕΚ (6), 2002/54/ΕΚ (7), 2002/55/ΕΚ (8), 2002/56/ΕΚ (9), 2002/57/ΕΚ (10), 2008/72/ΕΚ (11), και 2008/90/ΕΚ (12) του Συμβουλίου ή πράξεις που έχουν εγκριθεί δυνάμει των εν λόγω οδηγιών. Ορίζει επίσης ότι η διάθεση στο εμπόριο θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις εναρμονισμένες απαιτήσεις που θεσπίζει η Επιτροπή.

(2)

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό όσον αφορά την ταυτότητα, την υγεία και την ποιότητα του εν λόγω υλικού, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την περιγραφή, τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για παρτίδες σπόρων, που συμπεριλαμβάνουν την ταυτότητα, την αναλυτική καθαρότητα, τα ποσοστά βλαστικότητας και την υγειονομική ποιότητα, τη συσκευασία και την επισήμανση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό και, όπου είναι δυνατό, τη διατήρηση του υλικού αυτού από τις επιχειρήσεις και τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις αυτές.

(3)

Προκειμένου να προωθηθεί η προσαρμογή του βιολογικού ετερογενούς υλικού στις ποικίλες αγροοικολογικές συνθήκες, η μεταφορά περιορισμένων ποσοτήτων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης του εν λόγω υλικού θα πρέπει να εξαιρείται από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(4)

Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων με στόχο να διασφαλίζονται η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της παρασκευής και της διανομής, καθώς και η συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται σε επιχειρήσεις εμπορίας φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό.

(5)

Το βιολογικό ετερογενές υλικό χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο φαινοτυπικής και γενετικής ποικιλομορφίας του και από τον δυναμικό χαρακτήρα του που του επιτρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε ορισμένες συνθήκες καλλιέργειας. Σε αντίθεση με τα μείγματα σπόρων που ανασυντίθενται ετησίως βάσει ποικιλιών ή συνθετικών ποικιλιών που προέρχονται από διασταύρωση καθορισμένου συνόλου γονικών υλικών τα οποία σταυρογονιμοποιούνται επανειλημμένα για την ανασύσταση σταθερού πληθυσμού, ή διατηρητέων και ερασιτεχνικών ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων αβελτίωτων φυλών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής (13) και στην οδηγία 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής (14), το οργανικό ετερογενές υλικό προορίζεται να προσαρμόζεται σε διάφορες βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις λόγω επαναλαμβανόμενης φυσικής και ανθρώπινης επιλογής και, ως εκ τούτου, αναμένεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

(6)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά την ταυτοποίηση των παρτίδων σπόρων βιολογικού ετερογενούς υλικού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω υλικού. Οι κανόνες που αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η υγεία, η αναλυτική καθαρότητα και η βλαστικότητα, θα πρέπει να διασφαλίζουν τα ίδια πρότυπα που διασφαλίζονται για την κατώτατη κατηγορία σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (κατηγορία υλικού CAC, τυποποιημένου, εμπορικού ή πιστοποιημένου υλικού), όπως προβλέπεται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ. Οι κανόνες αυτοί είναι απαραίτητοι προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των χρηστών του εν λόγω βιολογικού ετερογενούς υλικού, συγκεκριμένα των γεωργών και των κηπουρών, οι οποίοι πρέπει να βεβαιωθούν για την επαρκή ποιότητα και την ταυτότητά του. Η πείρα έχει δείξει ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό μπορεί να πληροί αυτά τα πρότυπα.

(7)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν στην αγορά σπόρους βιολογικού ετερογενούς υλικού που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη βλαστικότητα, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για την εμπορία του εν λόγω υλικού. Ωστόσο, για να μπορούν επίσης οι χρήστες να κάνουν συνειδητές επιλογές, ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει το ποσοστό βλαστικότητας των σχετικών σπόρων στην ετικέτα ή απευθείας στη συσκευασία του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, η βιολογική παραγωγή υπόκειται σε επίσημους ελέγχους και σε άλλες επίσημες δραστηριότητες που διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15). Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν σχετικές αρμόδιες αρχές για τον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται βιολογικό ετερογενές υλικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή. Το βιολογικό ετερογενές υλικό θα πρέπει να υπόκειται σε επίσημους ελέγχους βάσει κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι έλεγχοι ταυτότητας, αναλυτικής καθαρότητας, ποσοστού βλαστικότητας και υγείας των φυτών, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τα επίσημα πρωτόκολλα δοκιμών που διεξάγονται σε εργαστήρια, τα οποία ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

(9)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν αρχεία για να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα, τους ελέγχους για την υγεία των φυτών και τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του βιολογικού ετερογενούς υλικού, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχό τους.

(10)

Το βιολογικό ετερογενές υλικό δεν είναι σταθερό και, ως εκ τούτου, οι σημερινές μέθοδοι ελέγχου της ομοιογένειας και της σταθερότητας που χρησιμοποιούνται για την καταχώριση ποικιλιών δεν είναι κατάλληλες. Κατά συνέπεια, η ταυτοποίηση και η ιχνηλασιμότητα του βιολογικού ετερογενούς υλικού θα πρέπει να διασφαλίζονται με την περιγραφή των μεθόδων παραγωγής του και των φαινοτυπικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών του.

(11)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη διατήρηση του βιολογικού ετερογενούς υλικού, αν είναι δυνατή, προκειμένου να διασφαλίζονται η ταυτότητα και η ποιότητα.

(12)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, όπως και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, το οποίο είναι σπόροι γεωργικών και κηπευτικών ειδών, πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών εκτός των σπόρων προς σπορά, πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου και πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών, κατά την έννοια των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/53/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ, 2008/90/ΕΚ.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταφορά περιορισμένων ποσοτήτων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό που προορίζεται για έρευνα και ανάπτυξη βιολογικού ετερογενούς υλικού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)

«βιολογικό ετερογενές υλικό»: ομάδα φυτών κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, η οποία παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 σημείο 1) του εν λόγω κανονισμού·

(2)

«γονικό υλικό»: κάθε φυτικό υλικό του οποίου η διασταύρωση ή ο πολλαπλασιασμός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βιολογικού ετερογενούς υλικού·

(3)

«μικρές συσκευασίες»: οι συσκευασίες που περιέχουν σπόρους μέχρι τις μέγιστες ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό εντός της Ένωσης

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό παράγεται ή διατίθεται στην αγορά εντός της Ένωσης μόνον εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1)

τηρεί τις απαιτήσεις σχετικά με:

α)

την ταυτότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5·

β)

την υγιεινή και την αναλυτική καθαρότητα, καθώς και τη βλαστικότητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6·

γ)

τη συσκευασία και επισήμανση, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7·

2)

η περιγραφή του περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4·

3)

υπόκειται στους επίσημους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 9·

4)

παράγεται ή διατίθεται στην αγορά από επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία του άρθρου 8· και

5)

διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 4

Περιγραφή του βιολογικού ετερογενούς υλικού

1.   Η περιγραφή του βιολογικού ετερογενούς υλικού περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

περιγραφή των χαρακτηριστικών του, η οποία περιλαμβάνει:

i)

τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των βασικών χαρακτήρων που είναι κοινοί στο υλικό, καθώς και την περιγραφή της ετερογένειας του υλικού με τον χαρακτηρισμό της φαινοτυπικής ποικιλομορφίας που παρατηρείται μεταξύ των επιμέρους αναπαραγωγικών μονάδων·

ii)

τεκμηρίωση των σχετικών χαρακτηριστικών του, συμπεριλαμβανομένων αγρονομικών πτυχών όπως η απόδοση, η σταθερότητα της απόδοσης, η καταλληλότητα για συστήματα χαμηλών εισροών, οι επιδόσεις, η αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, η αντοχή στις ασθένειες, οι παράμετροι ποιότητας, η γεύση ή το χρώμα·

iii)

τυχόν διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών σχετικά με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο ii)·

β)

περιγραφή του τύπου της τεχνικής που χρησιμοποιείται για τη μέθοδο αναπαραγωγής ή παραγωγής του βιολογικού ετερογενούς υλικού·

γ)

περιγραφή του γονικού υλικού που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ή την παραγωγή του βιολογικού ετερογενούς υλικού και του προγράμματος ελέγχου της ίδιας παραγωγής που χρησιμοποιεί η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, με αναφορά στις πρακτικές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 στοιχείο γ)·

δ)

περιγραφή των πρακτικών διαχείρισης και επιλογής στην εκμετάλλευση με αναφορά στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και, κατά περίπτωση, του γονικού υλικού με αναφορά στην παράγραφο 2 στοιχείο γ)·

ε)

αναφορά της χώρας αναπαραγωγής ή παραγωγής, με στοιχεία για το έτος παραγωγής και περιγραφή των εδαφοκλιματικών συνθηκών.

2.   Το υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παραχθεί με μία από τις ακόλουθες τεχνικές:

α)

διασταύρωση πολλών διαφορετικών τύπων γονικού υλικού, με τη χρήση πρωτοκόλλων διασταύρωσης για την παραγωγή ποικίλου βιολογικού ετερογενούς υλικού με συσσώρευση των απογόνων, επανειλημμένη σπορά και έκθεση του αποθέματος σε φυσική και/ή ανθρώπινη επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό παρουσιάζει υψηλό επίπεδο γενετικής ποικιλομορφίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 3 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848·

β)

πρακτικές διαχείρισης στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής, της δημιουργίας ή της διατήρησης υλικού, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο γενετικής ποικιλομορφίας σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848·

γ)

κάθε άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ή παραγωγή βιολογικού ετερογενούς υλικού, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολλαπλασιασμού.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις σχετικά με την ταυτότητα των παρτίδων σπόρων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό είναι αναγνωρίσιμο με βάση όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

1)

το γονικό υλικό και το σύστημα παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε στη διασταύρωση για τη δημιουργία του βιολογικού ετερογενούς υλικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή το ιστορικό του υλικού και των πρακτικών διαχείρισης στην εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων το αν η επιλογή πραγματοποιήθηκε με φυσικό τρόπο και/ή μέσω ανθρώπινης παρέμβασης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)·

2)

τη χώρα αναπαραγωγής ή παραγωγής·

3)

τον χαρακτηρισμό των κοινών βασικών χαρακτήρων και της φαινοτυπικής ετερογένειας του υλικού.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις σχετικά με την υγειονομική ποιότητα, την αναλυτική καθαρότητα και τη βλαστικότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό

1.   Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (16) και των άλλων σχετικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με την παρουσία και τα μέτρα κατά των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας.

2.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ειδών κτηνοτροφικών φυτών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

το παράρτημα I σημείο 1 και σημείο 5 τελευταία στήλη του πίνακα της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, και

β)

το παράρτημα II τμήμα I σημεία 2 και 3 και τμήμα III της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

3.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ειδών σιτηρών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο Α της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

το παράρτημα I σημείο 1 και σημείο 6 τελευταία στήλη του πίνακα της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ·

β)

το παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο A τρίτη, έκτη, δέκατη τρίτη, δέκατη έκτη, εικοστή και εικοστή πρώτη σειρά του πίνακα και σημείο 2 στοιχείο Β της εν λόγω οδηγίας·

γ)

το παράρτημα II σημείο 3 τελευταία στήλη του πίνακα της εν λόγω οδηγίας·

δ)

το παράρτημα II σημείο 4 τρίτη και έκτη στήλη του πίνακα της εν λόγω οδηγίας.

4.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό αμπέλου κατά την έννοια της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

το παράρτημα I τμήματα 2, 3, 4 6, και 7 και τμήμα 8 σημείο 6 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ·

β)

το παράρτημα II της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, με την εξαίρεση του τμήματος 1 παράγραφος 1.

5.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό καλλωπιστικών φυτών κατά την έννοια της οδηγίας 98/56/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 3 της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ (17).

6.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό τεύτλων κατά την έννοια της οδηγίας 2002/54/ΕΚ, εφαρμόζεται το παράρτημα I μέρος Α σημείο 1 και μέρος Β σημεία 2 και 3 της εν λόγω οδηγίας.

7.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ειδών κηπευτικών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/55/ΕΚ, εφαρμόζεται το παράρτημα II σημεία 2 και 3 της εν λόγω οδηγίας.

8.   Για την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό σπόρων γεωμήλων προς φύτευση κατά την έννοια της οδηγίας 2002/56/ΕΚ, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κατώτερη κατηγορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο παράρτημα I σημείο 3 και στο παράρτημα II.

9.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ελαιούχων και κλωστικών φυτών όπως παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/57/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

το παράρτημα I σημείο 1 και σημείο 4 τελευταία στήλη του πίνακα της οδηγίας 2002/57/ΕΚ·

β)

ο πίνακας στο παράρτημα II μέρος I σημείο 4 στοιχείο Α, εκτός από τις απαιτήσεις για τους βασικούς σπόρους Brassica ssp. και Sinapis alba, και η τελευταία στήλη του πίνακα στο παράρτημα II μέρος I σημείο 5 της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

10.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών, εκτός από σπόρους κατά την έννοια της οδηγίας 2008/72/ΕΚ, εφαρμόζονται τα άρθρο 3 και 5 της οδηγίας 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής (18).

11.   Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δέντρων και οπωροφόρων δέντρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων κατά την έννοια της οδηγίας 2008/90/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

το άρθρο 23, εκτός από το σημείο 1 στοιχείο β), τα άρθρα 24, 26, 27 και 27α της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής (19)·

β)

τα παραρτήματα I, II και III και οι απαιτήσεις σχετικά με το υλικό CAC του παραρτήματος IV της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ.

12.   Οι παράγραφοι 2 έως 11 εφαρμόζονται μόνον όσον αφορά τις απαιτήσεις αναλυτικής καθαρότητας και βλαστικότητας για τους σπόρους και τις απαιτήσεις ποιότητας και υγείας για άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά όχι όσον αφορά την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας και τις απαιτήσεις επιτόπιας επιθεώρησης για την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό.

13.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 12, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στην αγορά σπόρους βιολογικού ετερογενούς υλικού, οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους σχετικά με τη βλαστικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής αναφέρει το ποσοστό βλαστικότητας των σχετικών σπόρων στην ετικέτα ή απευθείας στη συσκευασία.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό

1.   Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό που δεν περιέχεται σε μικρές συσκευασίες πρέπει να περιέχεται σε συσκευασίες ή περιέκτες που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχτούν χωρίς η συσκευασία ή ο περιέκτης να φέρουν ίχνη επέμβασης.

2.   Η επιχείρηση τοποθετεί στις συσκευασίες ή στους περιέκτες σπόρων ή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ετικέτα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Η εν λόγω ετικέτα:

α)

είναι ευανάγνωστη, τυπωμένη ή γραμμένη στη μία πλευρά, αχρησιμοποίητη και ευδιάκριτη·

β)

περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

γ)

είναι κίτρινη με πράσινο διαγώνιο σταυρό.

3.   Αντί της ετικέτας, τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα I μπορούν να τυπώνονται ή να αναγράφονται απευθείας στη συσκευασία ή στον περιέκτη. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται το σημείο 2 στοιχείο γ).

4.   Στην περίπτωση μικρών, διαφανών συσκευασιών, η ετικέτα μπορεί να τοποθετείται μέσα στη συσκευασία, υπό τον όρο ότι είναι ευανάγνωστη.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, οι σπόροι βιολογικού ετερογενούς υλικού που περιέχονται σε κλειστές και επισημασμένες συσκευασίες και περιέκτες μπορούν να πωλούνται στους τελικούς χρήστες σε μη επισημασμένες και αποσφραγισμένες συσκευασίες μέχρι τις μέγιστες ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα II, υπό τον όρο ότι, κατόπιν αιτήματος, ο αγοραστής ενημερώνεται γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης σχετικά με το είδος, την ονομασία του υλικού και τον αριθμό αναφοράς της παρτίδας.

Άρθρο 8

Απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις

1.   Κάθε επιχείρηση που παράγει ή εμπορεύεται φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό:

α)

διατηρεί αντίγραφο της κοινοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και, κατά περίπτωση, αντίγραφο του πιστοποιητικού που έχει παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού·

β)

διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του βιολογικού ετερογενούς υλικού στο σύστημα παραγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ), με την τήρηση των στοιχείων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των επιχειρήσεων που έχουν προμηθεύσει γονικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό.

Η επιχείρηση τηρεί τα εν λόγω έγγραφα επί πέντε έτη.

2.   Η επιχείρηση που παράγει φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό που προορίζεται για εμπορία καταγράφει επίσης και τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ονομασία του είδους και ονομασία που χρησιμοποιείται για κάθε κοινοποιημένο βιολογικό ετερογενές υλικό· τον τύπο τεχνικής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιολογικού ετερογενούς υλικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4

β)

τον χαρακτηρισμό του κοινοποιημένου βιολογικού ετερογενούς υλικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4·

γ)

τον τόπο αναπαραγωγής βιολογικού ετερογενούς υλικού και τον τόπο παραγωγής βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5·

δ)

την επιφάνεια για την παραγωγή βιολογικού ετερογενούς υλικού και την παραγόμενη ποσότητα.

3.   Οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/53/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Επίσημοι έλεγχοι

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει καθήκοντα ελέγχων σύμφωνα με τον τίτλο II κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, διενεργούν επίσημους ελέγχους βάσει κινδύνου σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του παρόντος κανονισμού.

Ο έλεγχος της βλαστικότητας και της αναλυτικής καθαρότητας διενεργείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες μεθόδους της Διεθνούς Ένωσης Ελέγχου Σπόρων.

Άρθρο 10

Διατήρηση του βιολογικού ετερογενούς υλικού

Όταν είναι δυνατή η διατήρηση, η επιχείρηση που έχει κοινοποιήσει το βιολογικό ετερογενές υλικό στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 διατηρεί τα κύρια χαρακτηριστικά του υλικού κατά τη στιγμή της κοινοποίησής του, διατηρώντας το για όσο διάστημα παραμένει στην αγορά. Η διατήρηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές προσαρμοσμένες στη διατήρηση του εν λόγω ετερογενούς υλικού. Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση τηρεί αρχεία σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο της διατήρησης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που τηρεί η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για το υλικό, προκειμένου να ελέγχουν τη διατήρησή του. Η επιχείρηση τηρεί τα εν λόγω αρχεία επί πέντε έτη από τη στιγμή που το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό δεν διατίθεται πλέον στην αγορά.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.

(2)  Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ P 125 της 11.7.1966, σ. 2298).

(3)  Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά (ΕΕ P 125 της 11.7.1966, σ. 2309).

(4)  Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15).

(5)  Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16).

(6)  Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12).

(8)  Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33).

(9)  Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60).

(10)  Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74).

(11)  Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28).

(12)  Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).

(13)  Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση καθώς και για τη διάθεση στην αγορά σπόρων και σπόρων γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών (ΕΕ L 162 της 21.6.2008, σ. 13).

(14)  Οδηγία 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμένους τόπους και περιφέρειες και απειλούνται με γενετική διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά αναπτύσσονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών (ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 44).

(15)  Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

(16)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1).

(17)  Οδηγία 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1993, περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 250 της 7.10.1993, σ. 9).

(18)  Οδηγία 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σύμφωνα με την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (ΕΕ L 250 της 7.10.1993, σ. 19).

(19)  Εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που αναφέρονται στο παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις (ΕΕ L 298 της 16.10.2014, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ετικέτα των συσκευασιών ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

Α.   Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

την ονομασία του ετερογενούς υλικού, καθώς και τη φράση «Βιολογικό ετερογενές υλικό»·

2.

«κανόνες και πρότυπα της Ένωσης»·

3.

το όνομα και τη διεύθυνση του επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την επικόλληση της ετικέτας ή τον κωδικό καταχώρισής του·

4.

τη χώρα παραγωγής·

5.

τον αριθμό αναφοράς που δίνεται από τον επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την επικόλληση των ετικετών·

6.

τον μήνα και το έτος κλεισίματος, μετά την ένδειξη: «έκλεισε»·

7.

τα είδη, αναφερόμενα τουλάχιστον με τη βοτανική τους ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες·

8.

δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωμένος αριθμός σπόρων προς σπορά, εκτός από τις μικρές συσκευασίες·

9.

όταν αναγράφεται το βάρος και έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά επικάλυψης ή άλλα στερεά πρόσθετα, ένδειξη της φύσης του προσθέτου και επίσης κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους·

10.

πληροφορίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εφαρμόζονται στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, όπως απαιτείται από το άρθρο 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

11.

το ποσοστό βλαστικότητας όταν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 13 του παρόντος κανονισμού, το βιολογικό ετερογενές υλικό δεν πληροί τους όρους σχετικά με τη βλαστικότητα.

Β.   Η ονομασία που αναφέρεται στο σημείο Α παράγραφος 1 δεν προκαλεί στους χρήστες του υλικού δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή και:

α)

δεν είναι ταυτόσημη ούτε συγχέεται με ονομασία υπό την οποία άλλη ποικιλία ή βιολογικό ετερογενές υλικό του ίδιου ή στενά συγγενούς είδους καταχωρίζεται σε επίσημο μητρώο φυτικών ποικιλιών ή σε κατάλογο βιολογικού ετερογενούς υλικού·

β)

δεν είναι ταυτόσημη ούτε συγχέεται με άλλους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά εμπορευμάτων ή που πρέπει να διατηρηθούν ελεύθεροι σύμφωνα με άλλες νομοθετικές διατάξεις·

γ)

δεν παραπλανεί ούτε προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, την αξία ή την ταυτότητα του βιολογικού ετερογενούς υλικού ή την ταυτότητα του δημιουργού.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Είδος

Μέγιστη καθαρή μάζα των σπόρων προς σπορά (kg)

Κτηνοτροφικά φυτά

10

Τεύτλα

10

Σιτηρά

30

Ελαιούχα και κλωστικά φυτά

10

Σπόροι γεωμήλων προς φύτευση

30

Σπόροι κηπευτικών:

 

Ψυχανθή

5

Κρεμμύδια, ανθρίσκος, σπαράγγια, σέσκουλα, κοκκινογούλια, γογγύλια, καρπούζια, κολοκύνθη, κολοκύθια, καρότα, ραφανίδες, σκορτσονέρες, σπανάκια, λυκοτρίβολο

0,5

Όλα τα άλλα φυτικά είδη

0,1


Top