EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0630

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/630 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες αγαθών που εξαιρούνται από επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/899

ΕΕ L 132 της 19.4.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj

19.4.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 132/17


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/630 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες αγαθών που εξαιρούνται από επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 48 στοιχείο η) και το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο ια),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 48 στοιχείο η) και το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των περιπτώσεων και των όρων υπό τους οποίους ορισμένα αγαθά χαμηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων προϊόντων, μπορούν να εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, και για τη θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα εν λόγω αγαθά.

(2)

Ο κίνδυνος που ενέχουν τα σύνθετα προϊόντα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων εξαρτάται από τους τύπους των συστατικών, τις συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας τους. Τα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας ως συστατικό και δεν χρειάζεται να μεταφέρονται ή να αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό ισχύει για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα αυγών που περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία κατά την παρασκευή τους, όπως αποστείρωση ή επεξεργασία σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εξάλειψη του κινδύνου. Οι κίνδυνοι για την υγεία των ζώων και τη μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων μετριάζονται όταν τα σύνθετα προϊόντα συσκευάζονται ή σφραγίζονται με ασφάλεια.

(3)

Ωστόσο, οι χημικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων δεν μειώνονται με τις επεξεργασίες που καθιστούν τα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Από την άποψη της χημικής ασφάλειας των τροφίμων, ορισμένα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας μπορούν να εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι τα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αποτελούν συστατικά των σύνθετων προϊόντων παράγονται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κράτη μέλη.

(4)

Τα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας θα πρέπει να παράγονται σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της απόφασης 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής (2). Η τρίτη χώρα που παράγει το σύνθετο προϊόν θα πρέπει είτε να διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου καταλοίπων για καθένα από τα συστατικά ζωικής προέλευσης που περιέχονται στο σύνθετο προϊόν είτε να προμηθεύεται τα ζωικά συστατικά από κράτος μέλος ή από άλλη τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της απόφασης 2011/163/ΕΕ για τα εν λόγω προϊόντα.

(5)

Λαμβανομένου υπόψη του χαμηλού κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με αναφορά των κωδικών τους από τη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ), όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (3).

(6)

Ορισμένα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας, τα οποία εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες θα πρέπει να συνοδεύονται από ιδιωτική βεβαίωση που παρέχεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων που εισάγει τα προϊόντα.

(7)

Για να εξασφαλιστεί ότι ορισμένα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τα οποία δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας και εξαιρούνται από τους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πληρούν τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διενεργούν επίσημους ελέγχους τακτικά, βάσει κινδύνου και με την κατάλληλη συχνότητα, στον τόπο προορισμού, στο σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή στις αποθήκες ή στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο.

(8)

Οι κανόνες για τα σύνθετα προϊόντα που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για τους επίσημους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται στα εν λόγω σύνθετα προϊόντα συνδέονται ουσιαστικά και προορίζονται να εφαρμόζονται παράλληλα. Επομένως, για λόγους απλότητας και διαφάνειας, καθώς και προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους και να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των κανόνων, θα πρέπει να θεσπιστούν σε μία και μόνο πράξη και όχι σε χωριστές πράξεις με πολυάριθμες διασταυρούμενες παραπομπές και με κίνδυνο επαναλήψεων.

(9)

Εξαιρέσεις από επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για ορισμένα σύνθετα προϊόντα υφίστανται ήδη σύμφωνα με την απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (4). Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός προβλέπει εξαιρέσεις για τα προϊόντα που καλύπτονται επί του παρόντος από την απόφαση 2007/275/ΕΚ, ορισμένες διατάξεις της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να απαλειφθούν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Οι απαιτήσεις δημόσιας υγείας για την είσοδο στην Ένωση για τα σύνθετα προϊόντα που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής (5) θα ισχύουν από την 21η Απριλίου 2021. Ομοίως, οι απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση για τα σύνθετα προϊόντα που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής (6) θα ισχύουν από την 21η Απριλίου 2021. Κατά συνέπεια, οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την εν λόγω ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

1.

τις περιπτώσεις και τους όρους υπό τα οποία τα σύνθετα προϊόντα εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, όταν η εξαίρεση αυτή είναι δικαιολογημένη·

2.

τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων σε σύνθετα προϊόντα που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«σύνθετο προϊόν»: σύνθετο προϊόν όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625·

2.

«σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος»: προϊόντα που δεν χρειάζεται να μεταφέρονται ή να αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Άρθρο 3

Σύνθετα προϊόντα που εξαιρούνται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

1.   Τα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας και απαριθμούνται στο παράρτημα εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625·

β)

όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα αυγών που περιέχονται στα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 163 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692·

γ)

προσδιορίζονται σαφώς ως προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο· και

δ)

συσκευάζονται ή σφραγίζονται με ασφάλεια.

2.   Κατά τη στιγμή της διάθεσης στην αγορά, τα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από ιδιωτική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής (7).

Άρθρο 4

Επίσημοι έλεγχοι σε σύνθετα προϊόντα που εξαιρούνται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικά, βάσει κινδύνου και με την κατάλληλη συχνότητα επίσημους ελέγχους στα σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη συντήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

2.   Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σημεία εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης:

α)

στον τόπο προορισμού·

β)

στο σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση·

γ)

στις αποθήκες και στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο.

3.   Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις της απόφασης 2007/275/ΕΚ

Η απόφαση 2007/275/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 6 απαλείφεται.

2)

Το παράρτημα II απαλείφεται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους σύνθετων προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18).

(6)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 379).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ και 2007/240/ΕΚ (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος σύνθετων προϊόντων που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (άρθρο 3)

Ο παρών κατάλογος ορίζει τα σύνθετα προϊόντα σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) που χρησιμοποιείται στην Ένωση τα οποία δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Σημειώσεις στον πίνακα:

 

Στήλη 1 — κωδικός ΣΟ

Στη στήλη αυτή αναφέρεται ο κωδικός ΣΟ. Η ΣΟ, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων [«εναρμονισμένο σύστημα (ΕΣ)»] που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, νυν Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, και εγκρίθηκε με την απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1). Η ΣΟ αναπαράγει τις κλάσεις και τις διακρίσεις του ΕΣ έως έξι ψηφία. Το έβδομο και όγδοο ψηφίο προσδιορίζουν περαιτέρω διακρίσεις της ΣΟ.

Όταν χρησιμοποιείται τετραψήφιος, εξαψήφιος ή οκταψήφιος κωδικός χωρίς τη σήμανση «ex»: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα σύνθετα προϊόντα που έχουν προκαθοριστεί ή καλύπτονται από αυτούς τους τετραψήφιους, εξαψήφιους ή οκταψήφιους κωδικούς δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης.

Όταν μόνο ορισμένα συγκεκριμένα σύνθετα προϊόντα υπό τετραψήφιους, εξαψήφιους ή οκταψήφιους κωδικούς περιέχουν ζωικά προϊόντα και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση υπό τον κωδικό αυτόν στη ΣΟ, ο κωδικός φέρει τη σήμανση «ex». Για παράδειγμα, όσον αφορά τον κωδικό «ex 2001 90 65», δεν απαιτούνται έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για τα προϊόντα που περιγράφονται στη στήλη 2.

 

Στήλη 2 — Εξηγήσεις

Η στήλη αυτή περιέχει λεπτομέρειες για τα σύνθετα προϊόντα που καλύπτονται από την εξαίρεση από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Κωδικοί ΣΟ

Εξηγήσεις

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Ζαχαρώδη προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζαχαρωτά), σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Ζυμαρικά, νούγιες και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, γκόφρες και γκοφρέτες, φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Ελιές παραγεμισμένες με ψάρια που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή μάτε και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το μάτε που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.

ex 2104

Σούπες και αρωματικές ύλες συσκευασμένες για τον τελικό καταναλωτή που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1

ex 2106

Συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα για τον τελικό καταναλωτή, που περιέχουν μεταποιημένα ζωικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης της γλυκοζαμίνης, της χονδροϊτίνης ή της χιτοζάνης) που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1

ex 2208 70

Λικέρ που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1


(1)  Απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1987, για τη σύναψη της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, καθώς και του τροποποιητικού της πρωτοκόλλου (ΕΕ L 198 της 20.7.1987, σ. 1).


Top