EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L2261

Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

PE/72/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

20.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 455/15


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2261 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), οι εταιρείες επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτείται να συντάσσουν ένα σύντομο έγγραφο με βασικές πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το οποίο παρέχεται στους επενδυτές («βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές»), ώστε οι εν λόγω επενδυτές να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου σε αυτούς ΟΣΕΚΑ και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) απαιτείται από τους παραγωγούς συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP), προτού διατεθεί ένα PRIIP σε ιδιώτες επενδυτές, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν έγγραφο βασικών πληροφοριών για το εν λόγω προϊόν, προκειμένου να παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του PRΙΙΡ.

(3)

Οι ΟΣΕΚΑ θεωρούνται επίσης PRIIP, για τα οποία απαιτείται η κατάρτιση εγγράφου βασικών πληροφοριών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Εντούτοις, το άρθρο 32 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού απαλλάσσει τις εταιρείες διαχείρισης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, τις εταιρείες επενδύσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 27 της εν λόγω οδηγίας και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό και, κατά συνέπεια, από την υποχρέωση εκπόνησης εγγράφου βασικών πληροφοριών KID, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 («η μεταβατική ρύθμιση»).

(4)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής (5) συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο και τον τυποποιημένο μορφότυπο του εγγράφου βασικών πληροφοριών, τη μεθοδολογία για την παρουσίαση του κινδύνου και της ανταμοιβής και για τον υπολογισμό του κόστους, τους όρους και την ελάχιστη συχνότητα για την επανεξέταση των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, και τους όρους παροχής του εγγράφου βασικών πληροφοριών σε ιδιώτες επενδυτές.

(5)

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και την παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων, την παρουσίαση του κόστους και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των συνοπτικών δεικτών κόστους, την παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών για προηγούμενες επιδόσεις και την παρουσίαση του κόστους από PRIIP που προσφέρουν ευρύ φάσμα επιλογών για επενδύσεις, καθώς και για την ευθυγράμμιση της μεταβατικής ρύθμισης για τους παραγωγούς PRIIP που προσφέρουν μερίδια των κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 ως υποκείμενες επενδυτικές επιλογές, με την παραταθείσα μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. Η ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού είναι η 1η Ιουλίου 2022, ωστόσο είναι σημαντικό να υπάρξει ανταπόκριση στην ανάγκη να δοθεί στις εταιρείες διαχείρισης, στις εταιρείες επενδύσεων και στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για τη λήξη της μεταβατικής ρύθμισης και, επομένως, για την υποχρέωση κατάρτισης εγγράφου βασικών πληροφοριών.

(6)

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία για την υποχρέωση εκπόνησης εγγράφου βασικών πληροφοριών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) με σκοπό την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(7)

Οι «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και τα έγγραφα βασικών πληροφοριών καλύπτουν κατ’ ουσίαν τις ίδιες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι ιδιώτες επενδυτές σε PRIIP, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδια ΟΣΕΚΑ, δεν θα λαμβάνουν, από 1ης Ιανουαρίου 2023, και τα δύο έγγραφα για το ίδιο χρηματοπιστωτικό προϊόν. Θα πρέπει επομένως να οριστεί ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Επιπλέον, για τους επενδυτές εκτός των ιδιωτών επενδυτών, οι εταιρείες επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να συνεχίσουν να καταρτίζουν «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν αποφασίσουν να καταρτίσουν έγγραφο βασικών πληροφοριών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Στις εν λόγω περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τις εταιρείες επενδύσεων και τις εταιρείες διαχείρισης να παρέχουν τις «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και μόνο το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να παρέχεται στους εν λόγω επενδυτές.

(8)

Συνεπώς, η οδηγία 2009/65/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στην οδηγία 2009/65/ΕΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 82α

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν μια εταιρεία επενδύσεων ή μια εταιρεία διαχείρισης, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, συντάσσει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι το εν λόγω έγγραφο βασικών πληροφοριών πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που ορίζονται στα άρθρα 78 έως 82 και στο άρθρο 94 της παρούσας οδηγίας.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από εταιρεία επενδύσεων ή, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, από εταιρεία διαχείρισης να καταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 82 και στο άρθρο 94 της παρούσας οδηγίας, όταν καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο πληροί τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 30 Ιουνίου 2022 τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 15 Δεκεμβρίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. LOGAR


(1)  Γνώμη της 20ής Οκτωβρίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2021.

(3)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (ΕΕ L 100 της 12.4.2017, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


Top