EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1209(01)

Αποφαση τησ Επιτροπησ της 8ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χορήγηση αδειών ανοικτού κώδικα και την περαιτέρω χρήση λογισμικού της Επιτροπής 2021/C 495 I/01

C/2021/8759

OJ C 495I , 9.12.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

9.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CI 495/1


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2021

σχετικά με τη χορήγηση αδειών ανοικτού κώδικα και την περαιτέρω χρήση λογισμικού της Επιτροπής

(2021/C 495 I/01)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 249,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή κατέχει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για λογαριασμό της Ένωσης, σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(2)

Την 21η Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε νέα στρατηγική για το λογισμικό ανοικτού κώδικα (1), ενθαρρύνοντας τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα από την Επιτροπή, τη συμβολή της Επιτροπής σε έργα ανοικτού κώδικα τρίτων και την κοινή χρήση λογισμικού της Επιτροπής ως λογισμικού ανοικτού κώδικα. Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφερόταν ότι, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό και σκόπιμο, η Επιτροπή θα επέτρεπε την κοινή χρήση του πηγαίου κώδικα κάθε προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή στο οποίο κατέχει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για λογαριασμό της Ένωσης.

(3)

Η χορήγηση αδειών ανοικτού κώδικα έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών μοντέλων στη βιομηχανία λογισμικού και χρησιμοποιείται ευρέως από δημόσιους οργανισμούς στην ΕΕ και αλλού. Η Επιτροπή είχε ήδη αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, όπως η έγκριση της άδειας δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUPL) το 2007, η τρέχουσα έκδοση της οποίας δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2017 (2).

(4)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να καθορίσει τις προϋποθέσεις για την κοινή χρήση λογισμικού της Επιτροπής ως λογισμικού ανοικτού κώδικα, με στόχο τη διευκόλυνση της ευρύτερης περαιτέρω χρήσης του λογισμικού, την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα του λογισμικού και την προώθηση του λογισμικού ανοικτού κώδικα, αφορμώμενη από την πολιτική ανοικτότητας της Επιτροπής και την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου τόσο για εκείνους που χρησιμοποιούν περαιτέρω το λογισμικό όσο και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

(5)

Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να γεννά στις υπηρεσίες της Επιτροπής την υποχρέωση να επιτρέπουν την κοινή χρήση λογισμικού της Επιτροπής στο πλαίσιο άδειας ανοικτού κώδικα, ούτε το δικαίωμα σε τρίτους να απαιτούν τη διάθεση λογισμικού της Επιτροπής στο πλαίσιο άδειας ανοικτού κώδικα. Η Επιτροπή θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη να αποφασίζει εάν θα επιτρέψει την κοινή χρήση λογισμικού της Επιτροπής ή θα το χορηγήσει βάσει ιδιοταγούς (proprietary) άδειας.

(6)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να προβλέπει εξαιρέσεις από τη δυνατότητα κοινής χρήσης του λογισμικού ως λογισμικού ανοικτού κώδικα, όπως για λογισμικό του οποίου η δημοσίευση ή η κοινή χρήση του πηγαίου κώδικα θα μπορούσε να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, ή για λογισμικό που θα πρέπει να θεωρείται εμπιστευτικό.

(7)

Η απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής (3) αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής και δεν εφαρμόζεται στο λογισμικό.

(8)

Με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίστηκε ένα σύστημα ελάχιστης εναρμόνισης για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η αιτιολογική σκέψη 30 της εν λόγω οδηγίας διευκρινίζει ότι, ενώ το «έγγραφο», όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1024, δεν προορίζεται να καλύψει τα προγράμματα υπολογιστών, τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στα προγράμματα υπολογιστών.

(9)

Ενόψει της προσπάθειας να καταστούν οι δραστηριότητες της Επιτροπής περισσότερο διαφανείς και ανοικτές, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζεται, κατά προτεραιότητα, σε α) λογισμικό που αφορά πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής από την Επιτροπή ή χρησιμοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της, όπως νομοθετική πρωτοβουλία ή ερευνητικό έργο του Κοινού Κέντρου Ερευνών, και β) λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση ή την παρακολούθηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Επιπλέον, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε λογισμικό που αναπτύχθηκε για εσωτερικούς σκοπούς της Επιτροπής, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμη η κοινή χρήση του εν λόγω λογισμικού.

(10)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε λογισμικό του οποίου η ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έκδοσής της. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σε λογισμικό του οποίου η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(11)

Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα αξιόπιστο αποθετήριο ως ενιαίο σημείο πρόσβασης, για να διευκολύνει την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση του λογισμικού της Επιτροπής.

(12)

Σε περίπτωση που τα μοντέλα ή τα συστατικά στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής περιλαμβάνουν στοιχεία λογισμικού, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εν λόγω στοιχεία, με την επιφύλαξη της πιθανής εφαρμογής της απόφασης 2011/833/ΕΕ στα άλλα στοιχεία, όπως τα συνοδευτικά δεδομένα. Η επιλογή της κατάλληλης ανοικτής άδειας στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη φύση και τη λειτουργία του/των σχετικού/-ών στοιχείου/-ων.

(13)

Θα πρέπει να συσταθεί διυπηρεσιακή ομάδα για τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους για την περαιτέρω χρήση και την αδειοδότηση λογισμικού που παράγεται από την Επιτροπή ή για λογαριασμό της και για το οποίο η Επιτροπή κατέχει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«λογισμικό»: πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την έννοια της οδηγίας 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

«λογισμικό της Επιτροπής»: i) λογισμικό για το οποίο η Επιτροπή κατέχει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, για λογαριασμό της Ένωσης, και ii) λογισμικό ιδιοκτησίας τρίτου, διαθέσιμο βάσει άδειας ανοικτού κώδικα, και το οποίο έχει τροποποιηθεί από την Επιτροπή ή από τρίτο μέρος κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής·

«περαιτέρω χρήση»: η χρήση λογισμικού από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των εν λόγω χρηστών να χρησιμοποιούν, να μελετούν, να αντιγράφουν, να ανταλλάσσουν και να τροποποιούν το λογισμικό·

«EUPL»: η άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τυποποιημένη άδεια ανοικτού κώδικα, η τρέχουσα έκδοση της οποίας (έκδοση 1.2) έχει εγκριθεί με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/863 της Επιτροπής, καθώς και κάθε μελλοντική έκδοση της άδειας·

«άδεια»: η χορήγηση έγκρισης για περαιτέρω χρήση λογισμικού, υπό καθορισμένους όρους·

«άδεια ανοικτού κώδικα»: άδεια με την οποία επιτρέπεται, με μονομερή δήλωση του δικαιούχου, η περαιτέρω χρήση λογισμικού για κάθε καθορισμένη χρήση και στην οποία οι πηγαίοι κώδικες του λογισμικού διατίθενται στους χρήστες·

«τυποποιημένη άδεια ανοικτού κώδικα»: άδεια ανοικτού κώδικα που αναγνωρίζεται γενικά ως τέτοια από οργανισμούς ανοικτού κώδικα·

«αποθετήριο»: επιγραμμικό σημείο πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και σε συναφείς πληροφορίες, όπως τα σενάρια κατασκευής και εγκατάστασης, ο κατάλογος υλικών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο καταλογισμός, και η τεκμηρίωση της άδειας.

Άρθρο 3

Γενική αρχή

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να επιλέξουν να καταστήσουν το λογισμικό της Επιτροπής διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Το λογισμικό αυτό αδειοδοτείται βάσει άδειας ανοικτού κώδικα που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και διατίθεται μέσω του αποθετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, αφού τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:

α)

σε λογισμικό για το οποίο η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση του εξαιτίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων·

β)

σε λογισμικό της Επιτροπής, όταν η δημοσίευση ή η κοινή χρήση του πηγαίου κώδικά του θα συνιστούσε πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών ή των βάσεων δεδομένων της Επιτροπής ή άλλου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, οργανισμού ή υπηρεσίας·

γ)

σε λογισμικό της Επιτροπής που πρέπει να θεωρείται εμπιστευτικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ή τη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις ή ως αποτέλεσμα της φύσης ή του περιεχομένου του·

δ)

σε περιπτώσεις στις οποίες, λόγω μίας από τις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (6), με τις αναγκαίες τροποποιήσεις, το λογισμικό της Επιτροπής πρέπει να αποκλείεται από την πρόσβαση ή μπορεί να καταστεί προσβάσιμο σε έναν δικαιοδόχο μόνο βάσει ειδικών κανόνων που διέπουν την προνομιακή πρόσβαση·

ε)

σε λογισμικό της Επιτροπής που προκύπτει από εν εξελίξει ερευνητικά έργα που διεξάγονται από την Επιτροπή ή για λογαριασμό της, τα οποία δεν δημοσιεύονται, η δε δημοσίευσή τους i) θα παρεμπόδιζε την επικύρωση των προσωρινών ερευνητικών αποτελεσμάτων ή ii) θα συνιστούσε λόγο άρνησης της καταχώρισης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπέρ της Επιτροπής, σε περίπτωση που η καταχώριση αυτή κρίνεται σκόπιμη.

Στις περιπτώσεις αυτές, το λογισμικό δεν διατίθεται με άδεια ανοικτού κώδικα.

Άρθρο 5

Επιλογή της κατάλληλης άδειας ανοικτού κώδικα

Η επιλογή της κατάλληλης άδειας ανοικτού κώδικα σε κάθε περίπτωση γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες, μετά την επαλήθευση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 8:

α)

η άδεια ανοικτού κώδικα που χορηγείται από την Επιτροπή είναι η EUPL, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ)·

β)

σε περίπτωση που η χρήση άλλης άδειας ανοικτού κώδικα καθίσταται υποχρεωτική λόγω ρητρών αμοιβαιότητας (copyleft) που ισχύουν για μέρη του λογισμικού που προέρχονται από τρίτο μέρος, ή όταν μια εναλλακτική άδεια ανοικτού κώδικα θεωρείται προτιμότερη από την EUPL για συγκεκριμένο λογισμικό, ιδίως προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτησή της από την κοινότητα των χρηστών, η εν λόγω εναλλακτική άδεια ανοικτού κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τυποποιημένη άδεια ανοικτού κώδικα

γ)

σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα των ρητρών άδειας που ισχύουν για μέρη του λογισμικού που προέρχονται από τρίτο μέρος, υφίσταται επιλογή μεταξύ διαφόρων τυποποιημένων ανοικτών αδειών, εξαιρουμένης της EUPL, προτιμάται η άδεια ανοικτού κώδικα που παρέχει τα ευρύτερα δικαιώματα χρήσης στους χρήστες [επιτρεπτικές (permissive) άδειες].

Άρθρο 6

Αποθετήριο

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ένα αποθετήριο ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στο λογισμικό της Επιτροπής, για να διευκολύνει την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση του εν λόγω λογισμικού.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να εντοπίζουν και να καθιστούν σταδιακά διαθέσιμο μέσω του αποθετηρίου λογισμικό της Επιτροπής που αναπτύχθηκε πριν από την έκδοση της παρούσας απόφασης, εάν η κοινή χρήση θεωρείται επωφελής, σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμο μέσω του εν λόγω αποθετηρίου λογισμικό της Επιτροπής που είχε αδειοδοτηθεί βάσει άδειας ανοικτού κώδικα πριν από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Το αποθετήριο μπορεί να διατίθεται για λογισμικό για το οποίο άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ κατέχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 7

Μορφότυποι για λογισμικό της Επιτροπής διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση

1.   Το λογισμικό της Επιτροπής καθίσταται ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο αποθετήριο ως πηγαίος κώδικας αναγνώσιμος από τον άνθρωπο και, κατά περίπτωση, σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Η αναγκαία τεκμηρίωση καθίσταται επίσης, κατά περίπτωση, διαθέσιμη μαζί με το λογισμικό της Επιτροπής.

2.   Η παρούσα απόφαση δεν υποχρεώνει την Επιτροπή, όσον αφορά το λογισμικό της Επιτροπής που καθίσταται διαθέσιμο μέσω του αποθετηρίου:

α)

να προσαρμόζει ή να επικαιροποιεί το λογισμικό·

β)

να μεταφράζει το λογισμικό και τις συναφείς πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από εκείνες που είναι ήδη διαθέσιμες στο αποθετήριο·

γ)

να συνεχίζει την ανάπτυξη ή την αποθήκευση του λογισμικού ή να διατηρεί το λογισμικό σε έναν δεδομένο μορφότυπο·

δ)

να δημιουργήσει ή να υποστηρίξει μια κοινότητα χρηστών του λογισμικού.

Άρθρο 8

Διαδικασία χορήγησης άδειας για λογισμικό της Επιτροπής

Η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει: i) διαδικασία ταυτοποίησης λογισμικού· ii) την επαλήθευση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του λογισμικού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής που καταρτίζονται από την Central IP Service (κεντρική υπηρεσία διανοητικής ιδιοκτησίας)· και iii) επαλήθευση ασφαλείας.

Άρθρο 9

Συνεισφορές σε εξωτερικά έργα ανοικτού κώδικα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιτρέπεται να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε εξωτερικά έργα ανοικτού κώδικα που θεωρούνται επωφελή για την Ένωση ή για έναν από τους στόχους πολιτικής της. Εφόσον απαιτείται από τους κανόνες που ισχύουν για το έργο, η κυριότητα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί του συνεισφερόμενου λογισμικού μπορεί να μεταβιβαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που είναι υπεύθυνος για τα εν λόγω έργα ανοικτού κώδικα.

Άρθρο 10

Ιδιοταγείς άδειες

Κατά παρέκκλιση από τη γενική αρχή του άρθρου 3, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι το λογισμικό της Επιτροπής θα καταστεί διαθέσιμο υπό τους όρους ιδιοταγούς άδειας, μόνο σε έναν ή περισσότερους επιλεγμένους δικαιοδόχους, για παράδειγμα για την παροχή υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον ή σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται αντικειμενικά, για το συμφέρον της δημόσιας πολιτικής, για λόγους πολιτικής ή για τη μεταφορά τεχνολογίας. Η ιδιοταγής άδεια μπορεί να χορηγείται σε αποκλειστική βάση, εφόσον απαιτείται, και μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας που ορίζεται στο (SEC(2001) 1397) και εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 11

Διυπηρεσιακή ομάδα

Συγκροτείται διυπηρεσιακή ομάδα υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή/της Γενικής Διευθύντριας που είναι αρμόδιος/-α για τη διοικητική εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Επιτροπή. Η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Συζητά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και, εκτός εάν ο/η πρόεδρος κρίνει ότι δεν είναι αναγκαίο, συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 12

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται για πρώτη φορά 3 έτη μετά την έκδοσή της και στη συνέχεια ανά πενταετία.

Άρθρο 13

Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Βρυξέλλες, 8ης Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Mariya GABRIEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Ανακοίνωση προς την Επιτροπή, Στρατηγική λογισμικού ανοικτού κώδικα 2020-2023, Think Open, 21 Οκτωβρίου 2020, C(2020) 7149 final.

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/863 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2017, για την επικαιροποίηση της άδειας λογισμικού ανοικτής πηγής EUPL, ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω η κοινή χρήση και η περαιτέρω χρήση λογισμικού που αναπτύσσεται από τις δημόσιες διοικήσεις (ΕΕ L 128 της 19.5.2017, σ. 59).

(3)  Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής (2011/833/ΕΕ) (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56).

(5)  Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 5.5.2009, σ. 16).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).


Top