EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0755

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/755 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για τον ορισμό κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3009] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/3009

OJ L 163, 10.5.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj

10.5.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 163/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/755 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Μαΐου 2021

για τον ορισμό κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3009]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων για την επιλογή και τον ορισμό κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων στηρίζουν οριζόντιες δραστηριότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα των απαιτήσεων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/329 της Επιτροπής (2) ορίστηκε ένα κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων το οποίο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του, επικεντρώνεται στους χοίρους και, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1685 της Επιτροπής (3), ορίστηκε ένα κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων για τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα.

(3)

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαδικασία επιλογής μέσω πρόσκλησης για την επιλογή και τον ορισμό κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή.

(4)

Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που διορίστηκε για τη διαδικασία επιλογής που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοπραξία με επικεφαλής το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών και το Σουηδικό Κέντρο για την Καλή Μεταχείριση των Ζώων (Σουηδία), αποτελούμενη επίσης από το Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών (Αυστρία), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα»/το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ελλάδα), το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Γαλλία), το University College του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και το Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Ιταλία) (στο εξής: κοινοπραξία), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 95 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και θα πρέπει να είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 96 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή.

(5)

Συνεπώς, η κοινοπραξία θα πρέπει να οριστεί ως το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή, αρμόδιο για τα υποστηρικτικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται στα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες των οικείων προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(6)

Το άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι ο ορισμός ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένος ή να επανεξετάζεται τακτικά. Συνεπώς, ο ορισμός του κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή θα πρέπει να επανεξετάζεται ανά πενταετία.

(7)

Στο ορισθέν κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να καταρτίσει το πρόγραμμα εργασίας του για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Κατά συνέπεια, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιουνίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η ακόλουθη κοινοπραξία ορίζεται ως το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων με αρμοδιότητα τη στήριξη οριζόντιων δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τομέα των απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή:

Επωνυμία: Κοινοπραξία με επικεφαλής το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών και το Σουηδικό Κέντρο για την Καλή Μεταχείριση των Ζώων (Σουηδία), αποτελούμενη επίσης από το Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών (Αυστρία), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα»/το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ελλάδα), το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Γαλλία), το University College του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και το Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Ιταλία)

Διεύθυνση:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ΣΟΥΗΔΙΑ

2.   Ο ορισμός επανεξετάζεται κάθε πέντε έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2021.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή

Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/329 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τον ορισμό ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 13).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1685 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2019, για τον ορισμό ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα (ΕΕ L 258 της 9.10.2019, σ. 11).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).


Top