EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0260

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/260 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2021 για την έγκριση εθνικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων νόσων των υδρόβιων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της απόφασης 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 773] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/773

OJ L 59, 19.2.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/260/oj

19.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 59/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/260 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Φεβρουαρίου 2021

για την έγκριση εθνικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων νόσων των υδρόβιων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της απόφασης 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 773]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 226 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (2) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νόσους των ζώων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση υπόνοιας ή εκδήλωσης εστίας ορισμένων νόσων σε υδρόβια ζώα. Η εν λόγω οδηγία καταργείται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 με ισχύ από την 21η Απριλίου 2021.

(2)

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 αφορά τους κανόνες ελέγχου που εφαρμόζονται σε σχέση με καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες απαιτούνται μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσής τους, είτε κατά την είσοδό τους στην Ένωση είτε ως αποτέλεσμα μετακινήσεων μεταξύ κρατών μελών.

(3)

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ένωση είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένη όσον αφορά τα είδη που καλλιεργούνται και τα συστήματα παραγωγής που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, και είναι πιθανό ότι η ποικιλομορφία αυτή θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, και κατά συνέπεια αυτού, ορισμένες νόσοι που δεν απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, ενδέχεται να είναι σημαντικές για ορισμένα κράτη μέλη είτε επειδή τα είδη απαντούν σε αυτά τα κράτη μέλη είτε λόγω του τύπου των μεθόδων υδατοκαλλιέργειας που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω κράτη μέλη. Όταν μια νόσος, εκτός των καταγεγραμμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των υδρόβιων ζώων στα εν λόγω κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν, για τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου, να θεσπίζουν εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι σκόπιμα και αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

(4)

Για να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά μέτρα που προτείνει ένα κράτος μέλος είναι κατάλληλα και αναγκαία, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για κάθε μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις υδρόβιων ζώων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τα μέτρα αυτά να μπορούν να εγκριθούν ή, εάν χρειαστεί, να τροποποιηθούν.

(5)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει έγκριση για τη θέσπιση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων νόσων στα ζώα υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Η απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής (3) καθορίζει τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα εν λόγω κράτη μέλη και τις νόσους για τις οποίες έχουν θεσπίσει εθνικά μέτρα.

(6)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο του ερπητοϊού του κυπρίνου Koi ή εφαρμόζουν εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης ή επιτήρησης για την εν λόγω νόσο βάσει της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Ωστόσο, η νόσος του ερπητοϊού του κυπρίνου Koi είναι πλέον καταγεγραμμένη νόσος κατηγορίας Ε σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής (4), δηλαδή καταγεγραμμένη νόσος για την οποία υπάρχει ανάγκη επιτήρησης εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μπορούν να ληφθούν εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, από τις 21 Απριλίου 2021, τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να ζητούν έγκριση για εθνικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 226 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

(8)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα που προτάθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) (5), καθώς και τη συνολική επίπτωση των εν λόγω νόσων στην Ένωση και των μέτρων που ελήφθησαν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα οικεία κράτη μέλη έχουν αποδείξει τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα των εν λόγω μέτρων, ώστε δικαιολογείται η έγκρισή τους για την πρόληψη της εισαγωγής των εν λόγω νόσων στην επικράτειά τους ή για τον έλεγχο της εξάπλωσής τους μεταξύ των κρατών μελών. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να περιληφθούν στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης, κατά περίπτωση.

(9)

Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ’ αυτόν εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτόν, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) θα πρέπει να περιληφθεί στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης, κατά περίπτωση.

(10)

Με σκοπό την προστασία του υγειονομικού καθεστώτος των κρατών μελών με εγκεκριμένα εθνικά μέτρα για μια συγκεκριμένη νόσο σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 οι αποστολές ειδών υδρόβιων ζώων που είναι ευπαθή στις εν λόγω νόσους πρέπει να είναι καταγωγής κράτους μέλους, ή τμήματος αυτού, το οποίο είναι απαλλαγμένο από την ίδια νόσο. Οι αποστολές αυτές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί το καθεστώς απαλλαγής από την εν λόγω νόσο.

(11)

Τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων που βεβαιώνουν τον τόπο καταγωγής μιας αποστολής που προορίζεται για κράτος μέλος, ή μέρος αυτού, το οποίο έχει λάβει εθνικά μέτρα εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 περιλαμβάνονται στα σχετικά υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών για τη μετακίνηση υδρόβιων ζώων μεταξύ κρατών μελών που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2236 της Επιτροπής (6). Τα εν λόγω πιστοποιητικά υγείας των ζώων πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υδρόβια ζώα καταγεγραμμένων ειδών προορίζονται για κράτος μέλος ή τμήμα αυτού για το οποίο η Επιτροπή έχει εγκρίνει εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

(12)

Τα εθνικά μέτρα που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για όσο διάστημα εξακολουθούν να είναι σκόπιμα και αναγκαία για την πρόληψη της εισαγωγής των νόσων στα οικεία κράτη μέλη ή για τον έλεγχο της εξάπλωσής τους μεταξύ των κρατών μελών. Για να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας των μέτρων αυτών και για να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των μέτρων, εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποστέλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία των μέτρων κατά το προηγούμενο έτος. Οι εν λόγω ετήσιες εκθέσεις και άλλες σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2002 της Επιτροπής (7).

(13)

Τα προγράμματα εκρίζωσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 θα πρέπει να οδηγούν σε βελτίωση της κατάστασης της νόσου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για λόγους συνοχής, αυτή η χρονική περίοδος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την περίοδο εντός της οποίας πρόκειται να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα εκρίζωσης για νόσο κατηγορίας Γ. Επομένως, η περίοδος εφαρμογής ενός προγράμματος εκρίζωσης που έχει εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6 έτη από την ημερομηνία της αρχικής έγκρισής του από την Επιτροπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης για επιπλέον περίοδο 6 ετών. Αυτή η μέγιστη περίοδος εφαρμογής καθορίζεται προκειμένου να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα εκρίζωσης, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη δυσανάλογη και μακροχρόνια διαταραχή των μετακινήσεων υδρόβιων ζώων εντός της Ένωσης.

(14)

Για λόγους σαφήνειας της νομοθεσίας της Ένωσης, η απόφαση 2010/221/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί.

(15)

Δεδομένου ότι ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 είναι η 21η Απριλίου 2021, η παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται τα εθνικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη ή τμήματα των κρατών μελών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις ορισμένων νόσων που προσβάλλουν τα υδρόβια ζώα, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, και καθορίζονται:

α)

όροι για την αρχική και συνεχή έγκριση των εν λόγω μέτρων·

β)

περιορισμοί στις μετακινήσεις υδρόβιων ζώων μεταξύ κρατών μελών·

γ)

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Έγκριση εθνικών μέτρων σε περιοχές απαλλαγμένες από νόσους

Τα κράτη μέλη ή τα τμήματά τους, τα οποία απαριθμούνται στη δεύτερη και στην τέταρτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα I, θεωρούνται απαλλαγμένα από τις νόσους που παρατίθενται στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα και λαμβάνουν έγκριση για τη θέσπιση εθνικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Άρθρο 3

Έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης νόσων που υπόκεινται σε εθνικά μέτρα

1.   Εγκρίνονται τα προγράμματα εκρίζωσης τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη μέλη που παρατίθενται στη δεύτερη στήλη του πίνακα του παραρτήματος II για τις νόσους που υπόκεινται σε εθνικά μέτρα και οι οποίες απαριθμούνται στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα, όσον αφορά τις περιοχές της τέταρτης στήλης του εν λόγω πίνακα.

2.   Η περίοδος εφαρμογής ενός προγράμματος εκρίζωσης δεν υπερβαίνει τα 6 έτη από την ημερομηνία της αρχικής έγκρισής του από την Επιτροπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, να παρατείνει την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης για επιπλέον περίοδο 6 ετών.

Άρθρο 4

Μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών ή τμημάτων τους υδρόβιων ζώων ευπαθών ειδών που υπόκεινται σε εθνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εκρίζωσης

Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν σε είδη ευπαθή στις νόσους που ορίζονται στη δεύτερη στήλη του παραρτήματος III μετακινούνται προς κράτη μέλη ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη δεύτερη και τέταρτη στήλη των πινάκων των παραρτημάτων I ή ΙΙ μόνον εάν:

α)

κατάγονται από κράτος μέλος ή τμήμα αυτού, το οποίο περιλαμβάνεται στη δεύτερη και στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος I ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη νόσο· και

β)

συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με κατάλληλο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων που παρατίθεται στα κεφάλαια 1, 2, 3 ή 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2236, στο οποίο προσδιορίζονται οι εγγυήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα εθνικά μέτρα.

Άρθρο 5

Ετήσια υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

1.   Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στη δεύτερη στήλη των πινάκων των παραρτημάτων I και ΙΙ υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα εγκεκριμένα εθνικά μέτρα για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο των εν λόγω κρατών μελών και τμημάτων τους που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή για τα προγράμματα εκρίζωσης που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατά περίπτωση.

2.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει:

α)

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2002· ή

β)

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος εκρίζωσης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των δοκιμών που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και, τουλάχιστον, των πληροφοριών που ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2002.

3.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει τους λόγους για τους οποίους το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ή το πρόγραμμα εκρίζωσης, κατά περίπτωση, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαθεσιμότητα θεραπειών, εμβολίων, ζώων ανθεκτικών στη νόσο ή σε άλλες σχετικές εξελίξεις σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από αυτές έχουν καταστεί βιώσιμη επιλογή για την πρόληψη και τον έλεγχο της εν λόγω νόσου μετά την υποβολή της προηγούμενης έκθεσης.

Άρθρο 6

Τροποποίηση εγκεκριμένων εθνικών μέτρων

Τα εθνικά μέτρα που προβλέπονται στα παραρτήματα I και ΙΙ μπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή σε περίπτωση που οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της υγείας των ζώων, δείχνουν ότι η θέσπιση περιορισμών στις μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι πλέον αναγκαία ή δικαιολογημένη για την πρόληψη της εισαγωγής ή τον έλεγχο της εξάπλωσης μιας συγκεκριμένης νόσου.

Άρθρο 7

Κατάργηση

Η απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής καταργείται από την 21η Απριλίου 2021.

Άρθρο 8

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Stella KYRIAKIDES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων (ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14).

(3)  Απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2010, για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 98 της 20.4.2010, σ. 7).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πρόληψης και ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 308 της 4.12.2018, σ. 21).

(5)  Κώδικας υγείας υδρόβιων ζώων του OIE και Εγχειρίδιο διαγνωστικών δοκιμών του OIE για τα υδρόβια ζώα.

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2236 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων υδρόβιων ζώων και ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 410).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2002 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης των καταγεγραμμένων νόσων και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με αυτές, τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για την υποβολή ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης και προγραμμάτων εκρίζωσης και των σχετικών εκθέσεων, όπως και για την αίτηση αναγνώρισης καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, καθώς και όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών (ΕΕ L 412 της 8.12.2020, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτη μέλη (1) ή τμήματα αυτών που θεωρούνται απαλλαγμένα από ορισμένες νόσους που προσβάλλουν υδρόβια ζώα και για τα οποία έχουν εγκριθεί τα εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429

Νόσος

Κράτος μέλος

Κωδικός

Γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής για την οποία εγκρίνονται τα εθνικά μέτρα

Νόσος του ερπητοϊού του κυπρίνου Koi (KHV)

Ιρλανδία

IE

Το σύνολο της επικράτειας

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

UK (NI)

Βόρεια Ιρλανδία

Εαρινή ιαιμία του кυπρίνου (SVC)

Δανία

DK

Το σύνολο της επικράτειας

Φινλανδία

FI

Το σύνολο της επικράτειας

Ουγγαρία

HU

Το σύνολο της επικράτειας

Ιρλανδία

IE

Το σύνολο της επικράτειας

Σουηδία

SE

Το σύνολο της επικράτειας

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

UK (NI)

Βόρεια Ιρλανδία

Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD)

Ιρλανδία

IE

Το σύνολο της επικράτειας

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

UK (NI)

Βόρεια Ιρλανδία

Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN)

Φινλανδία

FI

Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας

Σουηδία

SE

Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας

Λοίμωξη από Gyrodactylus salaris (GS)

Φινλανδία

FI

Οι λεκάνες απορροής των Tenojoki και Näätämöjoki· οι λεκάνες απορροής των Paatsjoki, Tuulomajoki και Uutuanjoki θεωρούνται ζώνες προστασίας

Ιρλανδία

IE

Το σύνολο της επικράτειας

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

UK (NI)

Βόρεια Ιρλανδία

Ερπητοϊός των στρειδιών - 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ιρλανδία

IE

Διαμέρισμα 1: Sheephaven Bay

Διαμέρισμα 3: Killala Bay, Broadhaven Bay και Blacksod Bay

Διαμέρισμα 4: Streamstown Bay, Διαμέρισμα 5: Bertraghboy Bay και Galway Bay

Διαμέρισμα A: Εκκολαπτήριο Tralee Bay

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

UK (NI)

Η επικράτεια της Βόρειας Ιρλανδίας εκτός των Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough και Strangford Lough

Λοίμωξη από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV)

Φινλανδία

FI

Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας


(1)  Βάσει της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κράτη μέλη (1) ή τμήματα αυτών με προγράμματα εκρίζωσης ορισμένων νόσων που προσβάλλουν υδρόβια ζώα και για τα οποία έχουν εγκριθεί τα εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429

Νόσος

Κράτος μέλος

Κωδικός

Γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής για την οποία εγκρίνονται τα εθνικά μέτρα

Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD)

Σουηδία

SE

Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας

Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN)

Σουηδία

SE

Τα παράκτια τμήματα της επικράτειας


(1)  Βάσει της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Είδη υδρόβιων ζώων που είναι ευπαθή σε νόσους για τις οποίες ορισμένα κράτη μέλη (1) έχουν θεσπίσει εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429

Νόσος

Ευπαθή είδη

Νόσος του ερπητοϊού του κυπρίνου Koi (KHV)

Όπως ορίζεται στη στήλη 3 του πίνακα στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882

Εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (SVC)

Μαρμαροκυπρίνος (Aristichthys nobilis), χρυσόψαρο (Carassius auratus), πεταλούδα (Carassius carassius), χορτοκυπρίνος (Ctenopharyngodon idellus), κυπρίνος ή γριβάδι και κυπρίνος Koi (Cyprinus carpio), ασημοκυπρίνος (Hypophthalmichthys molitrix), γουλιανός (Silurus glanis), γλήνι (Tinca tinca), χρυσοκέφαλος (Leuciscus idus)

Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD)

Όλα τα είδη Salmonidae

Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN)

Λιμνοπέστροφα (Salvelinus fontinalis), κοινή πέστροφα (Salmo trutta), σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar), (Oncorhynchus spp.), κορήγωνος (Coregonus lavaretus)

Λοίμωξη από Gyrodactylus salaris (GS)

Σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar), ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), αρκτοσαλβελίνος (Salvelinus alpinus), σαλβελίνος Βόρειας Αμερικής (Salvelinus fontinalis), θύμαλλος (Thymallus thymallus), λιμνοπέστροφα Βόρειας Αμερικής (Salvelinus namaycush), κοινή πέστροφα (Salmo trutta) και κάθε είδος που έχει έλθει σε επαφή με αυτά τα είδη

Ερπητοϊός των στρειδιών - 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas)

Λοίμωξη από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV)

Σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar), ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), κοινή πέστροφα (Salmo trutta)


(1)  Βάσει της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.


Top