EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2156

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2156 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την αναλυτική περιγραφή των τεχνικών λεπτομερειών για την αποτελεσματική υλοποίηση ενός προαιρετικού κοινού συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/6929

OJ L 431, 21.12.2020, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2156/oj

21.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 431/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2156 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με την αναλυτική περιγραφή των τεχνικών λεπτομερειών για την αποτελεσματική υλοποίηση ενός προαιρετικού κοινού συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2155 της Επιτροπής (2) θεσπίζει ένα προαιρετικό κοινό σύστημα της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων, δηλαδή τον ορισμό του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και μια κοινή μεθοδολογία με την οποία πρέπει να υπολογίζεται αυτός ο δείκτης.

(2)

Το σύστημα αυτό είναι προαιρετικό για τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εφαρμόσουν το κοινό σύστημα θα πρέπει να το εφαρμόσουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2020/2155.

(3)

Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του προαιρετικού κοινού συστήματος της Ένωσης πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς σε εκτελεστική πράξη.

(4)

Η αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας κτιρίων και κτιριακών μονάδων στο πλαίσιο του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας για τον σκοπό την έκδοσης πιστοποιητικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας θα πρέπει να διενεργείται από ειδικευμένους ή διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε υπαλλήλους δημοσίων φορέων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

(5)

Όταν τα κράτη μέλη το κρίνουν σκόπιμο, οι εμπειρογνώμονες που είναι διαπιστευμένοι για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για την επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης ή κλιματισμού και εξαερισμού δυνάμει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ και για τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων δυνάμει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), για την ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει να επιτρέπεται να θεωρούνται αρμόδιοι και για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας κτιρίων ή κτιριακών μονάδων.

(6)

Στα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας θα πρέπει να επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική εφαρμογή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρέχονται στον παρόντα κανονισμό. Δεν κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση νομοθεσίας για το εν λόγω δοκιμαστικό στάδιο, εκτός εάν κάποιο κράτος μέλος θεωρήσει ότι το εθνικό του πλαίσιο απαιτεί τέτοια νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμαστικής εφαρμογής, θα πρέπει να επιτρέπεται η συλλογή παρατηρήσεων προκειμένου να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις εφαρμογής του συστήματος και να προετοιμαστεί η επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/2155.

(7)

Η εφαρμογή του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας θα πρέπει να παρέχει στους ιδιοκτήτες κτιρίων ή κτιριακών μονάδων ή σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συνδέονται με το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα, όπως διαχειριστές εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα να αξιολογούν την ευφυή ετοιμότητα των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων τους. Ωστόσο, ένα πιστοποιητικό δείκτη ευφυούς ετοιμότητας θα πρέπει να εκδίδεται βάσει τέτοιας αξιολόγησης μόνο όταν αυτή διενεργείται από ειδικευμένο ή διαπιστευμένο εμπειρογνώμονα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 26 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός περιγράφει αναλυτικά τις τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός προαιρετικού κοινού συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων που θεσπίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/2155.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/2155.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

«ρυθμίσεις δείκτη ευφυούς ετοιμότητας»: οι τεχνικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του προαιρετικού κοινού συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων που θεσπίζει ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2155.

Άρθρο 3

Διαπίστευση και ειδίκευση εμπειρογνωμόνων για τον δείκτη ευφυούς ετοιμότητας

1.   Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να υλοποιήσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, μπορούν να αποφασίσουν ότι οι εμπειρογνώμονες που είναι διαπιστευμένοι ή ειδικευμένοι για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης, συστημάτων κλιματισμού και συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης ή κλιματισμού και εξαερισμού δυνάμει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ ή για τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων δυνάμει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, είναι επίσης αρμόδιοι για την έκδοση πιστοποιητικών δείκτη ευφυούς ετοιμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν πρόσθετες απαιτήσεις για αυτούς τους εμπειρογνώμονες όσον αφορά την ειδίκευση για την έκδοση πιστοποιητικών δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, ιδίως όσον αφορά την κατάρτισή τους.

2.   Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας.

3.   Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν στο κοινό είτε καταλόγους ειδικευμένων ή διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων, που επικαιροποιούνται τακτικά, είτε καταλόγους διαπιστευμένων εταιρειών που προσφέρουν τις υπηρεσίες των εμπειρογνωμόνων αυτών, που επικαιροποιούνται τακτικά. Προς αυτό τον σκοπό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα με εκείνα που χρησιμοποιούν για τους εμπειρογνώμονες για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη διενέργεια επιθεωρήσεων δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Άρθρο 4

Έκδοση του πιστοποιητικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και όροι και προϋποθέσεις χρήσης του

1.   Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητά από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 3 τη διενέργεια αξιολόγησης του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και την έκδοση πιστοποιητικού για το σχετικό κτίριο ή κτιριακή μονάδα.

2.   Ο εμπειρογνώμονας επαληθεύει την αξιοπιστία των πληροφοριών που συλλέγονται για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και για την έκδοση του πιστοποιητικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας.

3.   Ανάλογα με την περίπτωση, ο εμπειρογνώμονας μπορεί, κατά την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, να λαμβάνει υπόψη άλλους περιφερειακούς ή εθνικούς δείκτες και σχετικές μεθόδους αξιολόγησης.

4.   Ένα πιστοποιητικό δείκτη ευφυούς ετοιμότητας εκδίδεται μόνο βάσει αξιολόγησης που διενεργείται από ειδικευμένο ή διαπιστευμένο εμπειρογνώμονα

5.   Το πιστοποιητικό δείκτη ευφυούς ετοιμότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IX του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/2155.

6.   Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. Ωστόσο, όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα η οποία θα είχε αντίκτυπο στην αρχική αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας, συνιστάται η έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Άρθρο 5

Συνδυασμός με συστήματα πιστοποίησης και επιθεώρησης της ενεργειακής απόδοσης

1.   Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να υλοποιήσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας μπορούν να συνδυάζουν την έκδοση του πιστοποιητικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας με το οικείο σύστημα πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης ή το οικείο σύστημα για την επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού και των συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης ή κλιματισμού και εξαερισμού δυνάμει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ ή με το οικείο σύστημα για τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων δυνάμει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταστήσουν τη σύνδεση με τα εν λόγω συστήματα υποχρεωτική, περίπτωση κατά την οποία κάθε φορά που πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή κάθε φορά που πρέπει να διενεργηθεί επιθεώρηση ή έλεγχος πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, ή μπορούν να αποφασίσουν να την καταστήσουν εθελοντική, περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται πιστοποιητικό δείκτη ευφυούς ετοιμότητας μόνο κατόπιν αιτήματος του οικονομικού φορέα.

3.   Στις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν να συνδέσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας με το οικείο σύστημα πιστοποίησης ή επιθεώρησης της ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακού ελέγχου, μπορούν να βασίζονται στο ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται ήδη για αυτό το σύστημα.

Άρθρο 6

Αυτοαξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει έως την 1η Απριλίου 2021 στον ιστότοπό της ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους χρήστες και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογούν την ευφυή ετοιμότητα ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν ή να συμπληρώνουν αυτό το πλαίσιο ώστε να το χρησιμοποιούν με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού τους πλαισίου.

2.   Όταν ο δείκτης ετοιμότητας κτιρίου ή κτιριακής μονάδας αξιολογείται από ιδιοκτήτες κτιρίων, χρήστες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη χωρίς την παρέμβαση εμπειρογνώμονα, αυτή η αξιολόγηση δεν μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας.

Άρθρο 7

Παρακολούθηση και προώθηση του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας

1.   Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να υλοποιήσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, οι εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του ή των αντίστοιχων κρατών μελών υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τα πιστοποιητικά δείκτη ευφυούς ετοιμότητας που εκδίδουν στις εθνικές ή, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τον αριθμό πιστοποιητικών δείκτη ευφυούς ετοιμότητας που έχουν εκδώσει στην επικράτειά τους και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή, με βάση διαβούλευση με τα κράτη μέλη, εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη, και με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι εμπειρογνώμονες, παρακολουθούν την υιοθέτηση του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας από την αγορά.

4.   Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να υλοποιήσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας μπορούν να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της υιοθέτησης του συστήματος. Τέτοια μέτρα μπορούν να θεσπίζονται και να αναφέρονται στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 2α της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Άρθρο 8

Έλεγχος του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν μια μη δεσμευτική δοκιμαστική φάση του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

2.   Η εθνική δοκιμαστική εφαρμογή μπορεί να ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη που πραγματοποιούν δοκιμαστική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις παρατηρήσεις έως 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής εφαρμογής.

4.   Όλες οι ρυθμίσεις της εθνικής δοκιμαστικής εφαρμογής καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διάρκεια, τη σταδιακή υλοποίηση, τους στοχευόμενους τύπους κτιρίων και τις στοχευόμενες γεωγραφικές ζώνες, τις πτυχές του πλαισίου δείκτη ευφυούς ετοιμότητας που υποβάλλονται σε δοκιμή, τις ρυθμίσεις για τη συλλογή παρατηρήσεων, τα κριτήρια για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων που διενεργούν τις αξιολογήσεις του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, την απόφαση σχετικά με το εάν θεσπίζεται ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου στο πλαίσιο της δοκιμαστικής εφαρμογής, την απόφαση σχετικά με το εάν εκδίδονται πιστοποιητικά τα οποία καθίστανται διαθέσιμα σε οικονομικούς φορείς κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής εφαρμογής και τον ορισμό τρίτου για τη διαχείριση της δοκιμαστικής εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση.

5.   Στο τέλος της εθνικής δοκιμαστικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη αξιολογούν τα αποτελέσματα και αποφασίζουν κατά πόσο θα εφαρμόσουν το σύστημα δείκτη ευφυούς ετοιμότητας.

6.   Τα κράτη μέλη που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν εθνική δοκιμαστική εφαρμογή ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από την έναρξη της δοκιμαστικής εφαρμογής, αναφέροντας επίσης τις εφαρμοστέες ρυθμίσεις.

7.   Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη που πραγματοποιούν δοκιμαστική εφαρμογή του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο μέσω της παροχής του πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και της στήριξης της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

8.   Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τις φάσεις δοκιμής του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας.

9.   Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τη δοκιμαστική εφαρμογή μπορούν να περιλάβουν στην έκθεσή τους προς την Επιτροπή ανάλυση ή αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι εθνικοί τους εμπειρογνώμονες. Τέτοιες εθνικές αναλύσεις ή αξιολογήσεις λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή για τον σκοπό της περαιτέρω ανάπτυξης του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και της σχετικής μεθοδολογίας.

Άρθρο 9

Επανεξέταση

Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει, ανάλογα με την περίπτωση, τον παρόντα κανονισμό έως την 1η Ιανουαρίου 2026, με βάση την πείρα που αποκτάται και την πρόοδο που συντελείται κατά την εφαρμογή του.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13-35.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2155 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση προαιρετικού κοινού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων (βλέπε σελίδα 9 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος δείκτη ευφυούς ετοιμότητας

1.   

Για κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται, οι εμπειρογνώμονες υποβάλλουν στις εθνικές ή, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές αρχές δεδομένα σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα:

α)

τον τύπο του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας·

β)

το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας·

γ)

την κατηγορία ευφυούς ετοιμότητας·

δ)

τη συνολική βαθμολογία ευφυούς ετοιμότητας·

ε)

τις βαθμολογίες ευφυούς ετοιμότητας όσον αφορά τις τρεις βασικές λειτουργίες ευφυούς ετοιμότητας που επισημαίνονται στο παράρτημα IA της οδηγίας 2010/31/ΕΕ και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/2155·

στ)

τη βαθμολογία ευφυούς ετοιμότητας όσον αφορά τα κριτήρια αντικτύπου του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας όπως καθορίζονται στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/2155.

2.   

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν την πλέον αποτελεσματική προσέγγιση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Μπορούν να βασίζονται στην οικεία βάση δεδομένων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη.

3.   

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1. Η ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα:

α)

τον συνολικό αριθμό των εκδοθέντων πιστοποιητικών ευφυούς ετοιμότητας, τη συνολική κατανομή των κατηγοριών ευφυούς ετοιμότητας, σύμφωνα με το παράρτημα VIII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/2155 και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων για τα οποία εκδόθηκαν πιστοποιητικά δείκτη ευφυούς ετοιμότητας·

β)

στατιστικά στοιχεία για τα κτίρια για τα οποία εκδόθηκαν πιστοποιητικά δείκτη ευφυούς ετοιμότητας κατά το έτος υποβολής της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των πιστοποιητικών για:

1)

κατοικίες και κτίρια μη προοριζόμενα για κατοικία·

2)

μεμονωμένες οικογενειακές κατοικίες·

3)

πολυκατοικίες·

4)

κτίρια μη προοριζόμενα για κατοικία με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια ίση ή μικρότερη των 1 000 m2·

5)

κτίρια μη προοριζόμενα για κατοικία με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μεγαλύτερη των 1 000 m2·

γ)

η κατανομή των κατηγοριών ευφυούς ετοιμότητας, σύμφωνα με το παράρτημα VIII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/2155 για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:

1)

μεμονωμένες οικογενειακές κατοικίες·

2)

πολυκατοικίες·

3)

κτίρια μη προοριζόμενα για κατοικία με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια ίση ή μικρότερη των 1 000 m2·

4)

κτίρια μη προοριζόμενα για κατοικία με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μεγαλύτερη των 1 000 m2·

4.   

Όταν το επιτρέπουν τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πιο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία με διαφοροποίηση μεταξύ τύπων κτιρίων, όπως εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια υγειονομικής περίθαλψης ή κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς.


Top