EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1732 της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 390/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1732 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2020

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ESMA) επιβάλλει στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων τέλη τα οποία καλύπτουν πλήρως τις αναγκαίες δαπάνες της ESMA όσον αφορά την καταχώριση και την εποπτεία των εν λόγω αρχείων καταγραφής. Η ESMA θα επιβαρύνεται με υψηλότερες δαπάνες κατά την επεξεργασία των αιτήσεων καταχώρισης που υποβάλλονται από τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων τα οποία προτίθενται να προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι εν λόγω δαπάνες θα είναι χαμηλότερες σε περίπτωση που τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων έχουν καταχωριστεί ήδη ως αρχεία καταγραφής συναλλαγών βάσει τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (2) όσο και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (3). Κατά συνέπεια, το τέλος καταχώρισης για τις οντότητες που υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το είδος των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων και αν το εν λόγω αρχείο καταγραφής έχει καταχωριστεί ήδη ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Δεδομένου ότι οι δαπάνες της ESMA για την αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του αιτούντος, και εξαρτώνται αποκλειστικά από το είδος των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν, κρίνεται σκόπιμο το τέλος καταχώρισης να είναι πάγιο.

(2)

Σε περίπτωση που μία οντότητα η οποία δεν έχει καταχωριστεί ήδη ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών υποβάλλει ταυτοχρόνως αιτήσεις καταχώρισης ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών και ως αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, οι δαπάνες που βαρύνουν την ESMA κατά την ταυτόχρονη επεξεργασία των εν λόγω αιτήσεων θα είναι επίσης χαμηλότερες λόγω συνεργειών. Σε περίπτωση που οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται ταυτοχρόνως, το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να καταβάλλει το πλήρες τέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, κατά περίπτωση, για την καταχώρισή του ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών, ενώ για την καταχώρισή του ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να καταβάλλεται μειωμένο τέλος επέκτασης της καταχώρισης.

(3)

Στο τέλος καταχώρισης ή στο τέλος επέκτασης της καταχώρισης που είναι καταβλητέο από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων το οποίο προσφέρει τις βοηθητικές υπηρεσίες μετά την καταχώριση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω βοηθητικές υπηρεσίες. Αντιστρόφως, στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που διακόπτει την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών μετά την καταχώριση δεν θα πρέπει να του επιστρέφεται το τέλος καταχώρισης ή το τέλος επέκτασης της καταχώρισής του διότι η ESMA θα έχει ήδη επιβαρυνθεί με το κόστος αξιολόγησης της αίτησης.

(4)

Για την αποθάρρυνση της υποβολής επιπόλαιων αιτήσεων, τα τέλη καταχώρισης ή τα τέλη επέκτασης της καταχώρισης δεν θα πρέπει να επιστρέφονται όταν η ESMA έχει απορρίψει την καταχώριση, ενώ θα πρέπει να επιστρέφονται μόνον εν μέρει, σε περίπτωση που ο αιτών ανακαλεί την αίτησή του κατά τη διαδικασία καταχώρισης.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τέλη εποπτείας κατανέμονται με δίκαιο τρόπο και ότι τα επιβαλλόμενα τέλη αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δαπάνες που βαρύνουν την ESMA όσον αφορά κάθε εποπτευόμενη οντότητα, το ετήσιο τέλος εποπτείας θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του κύκλου εργασιών που προκύπτει από κάθε αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων. Στις περιπτώσεις που τα ιστορικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών καταχωρισμένου αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν είναι διαθέσιμα, το ετήσιο τέλος εποπτείας θα πρέπει να βασίζεται στον προσδοκώμενο κύκλο εργασιών του σχετικού αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων.

(6)

Τα ετήσια τέλη εποπτείας που επιβάλλονται σε κάθε αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από το εν λόγω αρχείο καταγραφής εντός δεδομένου οικονομικού έτους σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών που προκύπτει από όλα τα καταχωρισμένα και εποπτευόμενα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων εντός του ίδιου οικονομικού έτους. Ελάχιστο ετήσιο τέλος εποπτείας θα πρέπει επίσης να επιβάλλεται σε κάθε αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, δεδομένου ότι ορισμένες πάγιες διοικητικές δαπάνες ισχύουν για την εποπτεία όλων των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων, ανεξάρτητα από το ποσό του κύκλου εργασιών που προκύπτει.

(7)

Δεδομένου ότι για τη δραστηριότητα του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων θα είναι διαθέσιμα μόνο περιορισμένα στοιχεία κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που ακολουθεί την καταχώριση, το ετήσιο τέλος εποπτείας για το εν λόγω έτος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του τέλους καταχώρισης και της προσπάθειας που κατέβαλε η ESMA όσον αφορά την εποπτεία του σχετικού αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. Η εποπτική προσπάθεια κατά τους πρώτους μήνες μετά την καταχώριση είναι παρόμοια με την προσπάθεια αξιολόγησης της καταχώρισης του αιτούντος. Ως εκ τούτου, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το τέλος εποπτείας θα πρέπει να βασίζεται στο τέλος καταχώρισης που καταβλήθηκε από τον αιτούντα, κατόπιν προσαρμογής με συντελεστή.

(8)

Βάσει της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού της ESMA και του χρόνου που απαιτείται για την εκτίμηση των δαπανών εποπτείας, δεν θα είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχουν καταχωριστεί την 1η Οκτωβρίου ενός δεδομένου οικονομικού έτους ή μεταγενέστερα για τον σκοπό του υπολογισμού του συνολικού ετήσιου κόστους εποπτείας για το ακόλουθο έτος. Ως εκ τούτου, το ετήσιο τέλος εποπτείας για το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχει καταχωριστεί την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, ή μεταγενέστερα, θα πρέπει να ισούται με το τέλος καταχώρισής του.

(9)

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που βαρύνονται με δαπάνες κατά τη διενέργεια εργασιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 και ιδίως κατά την ανάληψη καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Τα τέλη που επιβάλλονται από την ESMA στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να καλύπτουν επίσης τις εν λόγω δαπάνες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αρμόδιες αρχές δεν υφίστανται ζημία ούτε αποκομίζουν κέρδος κατά την άσκηση καθηκόντων που τους ανατίθενται από την ESMA ή από την παροχή συνδρομής εκ μέρους της, η ESMA θα πρέπει να καλύπτει μόνο το πραγματικό κόστος που με το οποίο επιβαρύνθηκε στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω αρμόδια εθνική αρχή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πλήρης ανάκτηση των δαπανών εποπτείας

Τα τέλη που επιβάλλονται στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων καλύπτουν:

α)

όλες τις δαπάνες σχετικά με την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων από την ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από την επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν ήδη καταχωριστεί βάσει του τίτλου VI κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή βάσει του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·

β)

όλες τις δαπάνες για την αποζημίωση των αρμόδιων αρχών οι οποίες έχουν εκτελέσει έργο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, και ως αποτέλεσμα τυχόν ανάθεσης καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ισχύων κύκλος εργασιών

1.   Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχουν καταχωριστεί μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 τηρούν ελεγμένους λογαριασμούς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι διακρίνουν τα έσοδα που προέρχονται από τα ακόλουθα:

α)

βασικές υπηρεσίες τιτλοποιήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1230 (4) της Επιτροπής·

β)

βοηθητικές υπηρεσίες τιτλοποιήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής.

γ)

Κάθε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία.

2.   Το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχει καταχωριστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, και το οποίο έχει καταχωριστεί επίσης ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών βάσει τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσο και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, τηρεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ελεγμένους λογαριασμούς, στους οποίους γίνεται διάκριση μεταξύ των εσόδων που προέρχονται από τα ακόλουθα:

α)

την παροχή βασικών υπηρεσιών τιτλοποιήσεων·

β)

την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών τιτλοποιήσεων·

γ)

τις βασικές λειτουργίες για την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με παράγωγα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

δ)

την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων παραγώγων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

ε)

τις βασικές υπηρεσίες κεντρικής συγκέντρωσης και τήρησης αρχείων σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·

στ)

την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·

ζ)

την παροχή συνδυασμένων βοηθητικών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τα εξής:

i)

τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ)·

ii)

τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και ε)·

iii)

τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε)·

η)

κάθε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία.

3.   Ο ισχύων κύκλος εργασιών αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων για ένα δεδομένο έτος n είναι το άθροισμα των εξής:

α)

των εσόδων ή των προσδοκώμενων εσόδων του αρχείου καταγραφής, σε περίπτωση που ισχύει η παράγραφος 5, τα οποία προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), όπως δηλώνονται στους ελεγμένους λογαριασμούς του έτους n-2·

β)

των εσόδων του αρχείου καταγραφής που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), καθώς και του ισχύοντος μεριδίου των εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ) περιπτώσεις i) και ii), όπως δηλώνονται στους ελεγμένους λογαριασμούς του έτους n-2.

4.   Το ισχύον μερίδιο των εσόδων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) ισούται με τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), διαιρούμενα δια του αθροίσματος των εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα εξής σημεία:

α)

παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β)

παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

γ)

παράγραφος 2 στοιχείο ε).

5.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ελεγμένοι λογαριασμοί για το έτος n-2, η ESMA χρησιμοποιεί τα προσδοκώμενα έσοδα για το έτος n που προβλέπονται στα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται στην ESMA βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1230. Τα εν λόγω προσδοκώμενα έσοδα αναλύονται στα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α)·

β)

τα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β)·

γ)

τα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ) σημεία i) και ii).

Το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που αποφασίζει να ενημερώσει την ESMA σχετικά με τα προσδοκώμενα έσοδα για το έτος n, θα πρέπει να προβεί στη σχετική ενημέρωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους n-1.

Άρθρο 3

Τέλος καταχώρισης και τέλος επέκτασης της καταχώρισης

1.   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει καταχωριστεί ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών βάσει είτε του τίτλου VI κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 είτε του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, το τέλος της καταχώρισης ανέρχεται στα εξής ποσά:

α)

100 000 EUR, όταν το αρχείο καταγραφής σκοπεύει να παράσχει βοηθητικές υπηρεσίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), στοιχείο ζ) σημείο i) ή στοιχείο ζ) σημείο ii)·

β)

65 000 EUR, όταν το στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται.

2.   Σε περίπτωση που ο αιτών έχει καταχωριστεί ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών βάσει είτε του τίτλου VI κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 είτε του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, το τέλος επέκτασης της καταχώρισης ανέρχεται στα εξής ποσά:

α)

50 000 EUR, όταν το αρχείο καταγραφής σκοπεύει να παράσχει βοηθητικές υπηρεσίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), στοιχείο ζ) σημείο i) ή στοιχείο ζ) σημείο ii)·

β)

32 500 EUR, όταν το στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται.

3.   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει καταχωριστεί ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών ούτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ούτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και υποβάλλει ταυτοχρόνως αιτήσεις καταχώρισης βάσει τόσο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 όσο και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο αιτών καταβάλλει το πλήρες τέλος καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα είτε με το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής (5) είτε με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής (6), κατά περίπτωση, καθώς και το τέλος επέκτασης της καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

4.   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει καταχωριστεί ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών ούτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ούτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και υποβάλλει ταυτοχρόνως αιτήσεις καταχώρισης βάσει τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 όσο και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, ο αιτών καταβάλλει το πλήρες τέλος καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής, το τέλος επέκτασης της καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, καθώς και το τέλος επέκτασης της καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που προσφέρει βοηθητικές υπηρεσίες μετά την καταχώριση και οφείλει, συνεπώς, υψηλότερο τέλος καταχώρισης ή υψηλότερο τέλος επέκτασης της καταχώρισης σε σχέση με το τέλος καταχώρισης ή το τέλος επέκτασης της καταχώρισης που κατέβαλε αρχικά, καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος τέλους καταχώρισης ή τέλους επέκτασης της καταχώρισης και του υψηλότερου ισχύοντος τέλους καταχώρισης ή τέλους επέκτασης της καταχώρισης.

Άρθρο 4

Ετήσιο τέλος εποπτείας για καταχωρισμένα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών που επέκτειναν την καταχώρισή τους

1.   Το ετήσιο τέλος εποπτείας όσον αφορά όλα τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων για το έτος n ισούται με την εκτίμηση κόστους για την εποπτεία των σχετικών δραστηριοτήτων των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων, όπως περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ESMA για το εν λόγω έτος.

2.   Το ετήσιο τέλος εποπτείας που πρέπει να καταβάλει το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων για το έτος στο οποίο καταχωρίστηκε το εν λόγω αρχείο καταγραφής ισούται με το τέλος καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 5, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης του αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων έως το τέλος του εν λόγω έτους, διαιρούμενο δια του 250.

3.   Το ετήσιο τέλος εποπτείας για ένα δεδομένο έτος n που πρέπει να καταβληθεί από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχει καταχωριστεί την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους ή μεταγενέστερα ισούται με το τέλος καταχώρισης που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

4.   Το ετήσιο τέλος εποπτείας για ένα δεδομένο έτος n που πρέπει να καταβληθεί από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχει καταχωριστεί πριν από την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους ισούται με το ετήσιο τέλος εποπτείας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατανεμημένο μεταξύ όλων των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων που έχουν καταχωριστεί πριν από την 1η Οκτωβρίου του εν λόγω προηγούμενου έτους κατ’ αναλογία προς τον ισχύοντα κύκλο εργασιών για κάθε αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3.

5.   Με εξαίρεση το ετήσιο τέλος εποπτείας που καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 2, το ετήσιο τέλος εποπτείας δεν πρέπει να είναι ποτέ κατώτερο των 30 000 EUR.

Άρθρο 5

Γενικοί όροι πληρωμής

1.   Όλα τα τέλη είναι πληρωτέα σε ευρώ. Τα τέλη καταβάλλονται όπως ορίζεται στα άρθρα 6, 7 και 8.

2.   Η καθυστέρηση πληρωμής επισύρει ημερήσια χρηματική ποινή ίση με το 0,1 % του οφειλόμενου ποσού.

Άρθρο 6

Πληρωμή τελών καταχώρισης και επιστροφές

1.   Το τέλος καταχώρισης και το τέλος επέκτασης της καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 3 καταβάλλονται πλήρως κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισής του από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων.

2.   Το ήμισυ του τέλους καταχώρισης ή του τέλους επέκτασης της καταχώρισης που καταβάλλεται από το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων επιστρέφεται όταν το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων ανακαλεί την αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισής του προτού η ESMA ενημερώσει το σχετικό αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων ότι η αίτησή του είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

3.   Το τέλος καταχώρισης και το τέλος επέκτασης της καταχώρισης δεν επιστρέφεται εφόσον η ESMA έχει ήδη ενημερώσει το αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων ότι η αίτησή του είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Άρθρο 7

Καταβολή των ετήσιων τελών εποπτείας

Το ετήσιο τέλος εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 4 καταβάλλεται σε μία δόση το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του έτους το οποίο αφορά, εκτός από το ετήσιο τέλος εποπτείας που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του εν λόγω άρθρου.

Τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία καταβολής των τελών εποπτείας, η ESMA αποστέλλει σε όλα τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων χρεωστικά σημειώματα στα οποία ορίζεται το ποσό του ετήσιου τέλους.

Άρθρο 8

Αποζημίωση των αρμόδιων αρχών

1.   Μόνο η ESMA επιβάλλει το τέλος καταχώρισης, το τέλος επέκτασης της καταχώρισης και το ετήσιο τέλος εποπτείας.

2.   Η ESMA αποζημιώνει τις οικείες αρμόδιες αρχές για τις πραγματικές δαπάνες με τις οποίες βαρύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και ως αποτέλεσμα τυχόν ανάθεσης καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 289 της 3.9.2020, σ. 345).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 279 της 19.10.2013, σ. 4).

(6)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 58).


Top