EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1684 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/42


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1684 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), στη γνώμη που εξέδωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 (2) («η γνωμοδότηση της ΕΕΑΚ»), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση της ουσίας methoxypropylphenyl cyclopethene ethoxylocoxyacetate ως φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας στα καλλυντικά προϊόντα σε μέγιστη συγκέντρωση 3 % είναι ασφαλής. Η τοξικότητα μέσω της εισπνοής δεν αξιολογήθηκε στη γνώμη της ΕΕΑΚ, διότι δεν υποβλήθηκαν στοιχεία. Ως εκ τούτου, η γνώμη της ΕΕΑΚ δεν εφαρμόζεται σε κανένα καλλυντικό προϊόν σε μορφή σπρέι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση του πνεύμονα του τελικού χρήστη μέσω της εισπνοής.

(2)

Στη γνώμη της η ΕΕΑΚ κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η ουσία methoxypropylphenyl cyclopethene ethoxylocoxyacetate είναι δευτεροταγής αμίνη και, ως εκ τούτου, είναι επιρρεπής σε νιτροποίηση και σχηματισμό νιτροζαμίνης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ουσίες νιτρώδωσης. Η περιεκτικότητα νιτροζαμίνης πρέπει να είναι μικρότερη από 50 ppb.

(3)

Με βάση τη γνώμη της ΕΕΑΚ και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική και επιστημονική πρόοδος, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση της ουσίας methoxypropyroxyamino cyclopethene ethoxylocylocoxyacetyl ως φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας στα καλλυντικά προϊόντα, σε μέγιστη συγκέντρωση 3 %, πλην των σκευασμάτων που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω της εισπνοής.

(4)

Συνεπώς, το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθμός αναφοράς

Ταυτοποίηση ουσίας

Όροι

Κείμενο των όρων χρήσης και των προειδοποιήσεων

Χημική ονομασία/INN/XAN

Ονομασία του κοινού γλωσσαρίου συστατικών

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕC

Είδος προϊόντος, μέρη του σώματος

Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο προς χρήση παρασκεύασμα

Άλλο

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«32

2Z)-2-κυανο-2-[3-(3-μεθοξυπροπυλαμινο)κυκλοεξ-2-εν-1-υλιδενο]οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Να μη χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω της εισπνοής.

Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης. Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτροζαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις»

 


Top