EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1588 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ορίων όγκου για τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου, τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού, τα οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου, τα τανταλικά άλατα και τα καρβίδια του τανταλίου

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 360/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1588 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ορίων όγκου για τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου, τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού, τα οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου, τα τανταλικά άλατα και τα καρβίδια του τανταλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 περιλαμβάνει κατάλογο ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού και καθορίζει ορισμένα οριακά μεγέθη για τον ετήσιο εισαγόμενο όγκο όσον αφορά τα εν λόγω ορυκτά και μέταλλα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821, ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενωσιακούς εισαγωγείς, όταν ο ετήσιος εισαγόμενος απ’ αυτούς όγκος για κάθε σχετικό ορυκτό ή μέταλλο είναι μικρότερος από τα αντίστοιχα οριακά μεγέθη που προσδιορίζονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω οριακά μεγέθη τίθενται σε ένα επίπεδο που εξασφαλίζει ότι όχι λιγότερο από το 95 %, του συνολικού εισαγόμενου στην Ένωση όγκου καθενός από τα ορυκτά και μέταλλα, υπόκεινται στις υποχρεώσεις των ενωσιακών εισαγωγέων οι οποίες προσδιορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Κατά τον χρόνο έκδοσης του κανονισμού το 2017, δεν υπήρχαν επαρκώς αναλυτικοί κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας για πέντε από τα συγκεκριμένα ορυκτά και μέταλλα που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Κατά συνέπεια, δεν ήταν διαθέσιμα τα δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές των εν λόγω ορυκτών και μετάλλων και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πέντε όρια όγκου στο παράρτημα I.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821, η Επιτροπή θεσπίζει τα όρια όγκου που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί στο παράρτημα I με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821, προκειμένου να τροποποιηθεί το παράρτημα I. Αν είναι δυνατόν, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να εκδοθεί πριν από την 1η Απριλίου 2020 αλλά όχι μετά την 1η Ιουλίου 2020.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 δημιούργησε πέντε νέες υποδιαιρέσεις του Ολοκληρωμένου Δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: TARIC), οι οποίες αντιστοιχούν στα πέντε ορυκτά και μέταλλα για τα οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οριακά μεγέθη και σε συνάρτηση με τις οποίες οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών συλλέγουν τελωνειακά δεδομένα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού τον Ιούνιο του 2017.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές για κάθε ενωσιακό εισαγωγέα που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τα προηγούμενα δύο έτη, άρα για το 2018 και το 2019.

(7)

Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο «Μέρος Α: Ορυκτά», ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

η τρίτη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου

Ex26159000

10

100 000 »

β)

η τέταρτη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού

Ex26169000

10

4 000 000 »

2)

στο «Μέρος Β: Μέταλλα», ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

η δεύτερη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου

Ex28259085

10

3 600 »

β)

η πέμπτη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τανταλικά άλατα

Ex28419085

30

30»

γ)

η έβδομη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Καρβίδια του τανταλίου

Ex28499050

10

770»


Top