EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1309

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1309 του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2020 για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΕΕ L 305I της 21.9.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1309/oj

21.9.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 305/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1309 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Σεπτεμβρίου 2020

για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44.

(2)

Στις 27 Μαρτίου 2020 ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («ύπατος εκπρόσωπος») εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης σχετικά με τη Λιβύη, με την οποία καλούσε όλα τα μέρη να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

(3)

Στις 12 Μαΐου 2020 ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης, στην οποία αναφέρεται ότι η Ένωση παραμένει αποφασισμένη να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Τονίζεται επίσης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του ΣΑΗΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα χερσαία και τα εναέρια σύνορα με τη Λιβύη.

(4)

Με τη δήλωση υπενθυμίζεται επίσης στα μέρη ότι οφείλουν να σέβονται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι οι παραβάτες του θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

(5)

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στη Λιβύη και ιδίως για ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα στη Λιβύη, μεταξύ των οποίων οι παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη και οι παράνομες προσπάθειες λαθρεμπορίας λιβυκού πετρελαίου και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(6)

Στο πλαίσιο αυτό, και ενόψει της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της βίας στη Λιβύη, δύο πρόσωπα υπεύθυνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρεις οντότητες που εμπλέκονται στην παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44.

(7)

Το παράρτημα IΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 12 της 19.1.2016, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44, παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α (Πρόσωπα), προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

άλλως AL-WARFALLI, Mahmud

Ημερομηνία γέννησης: 1978

Τόπος γέννησης: Werfalla Tribe, Δυτικά της Λιβύης ή Elrseefa (Bani Walid)

Φύλο: άρρεν

Ο Mahmoud al-Werfalli υπηρετεί ως διοικητής της Ταξιαρχίας Αλ Σάιγκα με έδρα τη Βεγγάζη. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Al-Werfalli είναι υπεύθυνος και έχει εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και εκτελέσεων.

Ο Al-Werfalli έχει συνδεθεί με τη δολοφονία τριάντα τριών ατόμων μεταξύ Ιουνίου του 2016 και Ιουλίου του 2017 σε διάφορα περιστατικά, καθώς και με τη μαζική εκτέλεση δέκα ατόμων στις 24 Ιανουαρίου 2018.

21.9.2020

21.

DIAB, Moussa

άλλως DIAB, Mousa

Φύλο: άρρεν

Ο Moussa Diab ευθύνεται και έχει εμπλακεί άμεσα σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της απαγωγής, βιασμού και δολοφονίας μεταναστών και προσφύγων.

Κρατούσε μετανάστες και πρόσφυγες σε αιχμαλωσία σε παράνομο στρατόπεδο κράτησης κοντά στο Bani Walid, όπου είχαν απάνθρωπή και εξευτελιστική μεταχείριση. Πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες σκοτώθηκαν όταν προσπάθησαν να διαφύγουν από το στρατόπεδο κράτησης.

21.9.2020»

2.   

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44, παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α (Οντότητες), προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«17.

Sigma Airlines

άλλως Sigma Aviation· Air Sigma

Διεύθυνση:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Τηλ.: +77272922305

ιστοσελίδα: https://airsigma.pro/

Καταχωρίστηκε με την επωνυμία: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Η Sigma Airlines είναι εμπορική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίου η οποία εκμεταλλεύεται αεροσκάφη που διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, το οποίο έχει θεσπιστεί με την απόφαση 1970 (2011) του ΣΑΗΕ και μεταφερθεί στο άρθρο 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Sigma Airlines είναι ένας από τους παρόχους εμπορικών αερομεταφορών που δεν συμμορφώνονται με το εμπάργκο του ΟΗΕ για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στη Λιβύη.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Διεύθυνση:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey

Τηλ.: +90 549 720 1748

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@avrasyashipping.com

Ιστοσελίδα: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Η Avrasya Shipping είναι ναυτιλιακή εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται ένα σκάφος με την ονομασία Cirkin που διαπιστώθηκε ότι έχει παραβιάσει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, το οποίο έχει επιβληθεί με την απόφαση 1970 (2011) του ΣΑΗΕ και μεταφερθεί στο άρθρο 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333.

Συγκεκριμένα, το Cirkin έχει συνδεθεί με τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στη Λιβύη τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Διεύθυνση:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon

Τηλ.: +962787064121, +96265865550, +96265868550

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: operation@medwave.co

Η Med Wave Shipping είναι ναυτιλιακή εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται ένα σκάφος με την ονομασία Bana που διαπιστώθηκε ότι έχει παραβιάσει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, το οποίο έχει επιβληθεί με την απόφαση 1970 (2011) του ΣΑΗΕ και μεταφερθεί στο άρθρο 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333.

Συγκεκριμένα, το Bana έχει συνδεθεί με τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στη Λιβύη τον Ιανουάριο του 2020.

21.9.2020»


Top