EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1212

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1212 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/2842

ΕΕ L 275 της 24.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1212/oj

24.8.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/3


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1212 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Μαΐου 2020

σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής (2) εξειδικεύονται τα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της αδυναμίας διακανονισμού και την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και η είσπραξη και η διανομή των χρηματικών ποινών για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού. Στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 καθορίζονται επίσης οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη λειτουργία της διαδικασίας αγοράς κάλυψης «buy-in».

(2)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ, των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, των τόπων διαπραγμάτευσης, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν δηλώσει ότι, λόγω των νέων εξελίξεων, όπως η προβλεπόμενη εφαρμογή, στις 21-22 Νοεμβρίου 2020, του μηχανισμού κυρώσεων που καθιερώνεται από κοινού από τα ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμού, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την προσαρμογή στα μέτρα που προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται επεσήμαναν επίσης ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τις αναγκαίες αλλαγές στα συστήματα ΤΠ, για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των μηνυμάτων ISO, καθώς και για πρακτική δοκιμή στην αγορά και για αλλαγές στις συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έκρινε σκόπιμο να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη περισσότερος χρόνος για να προσαρμοστούν στα μέτρα αυτά. Θα πρέπει, επομένως, να αναβληθεί η έναρξη ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA.

(5)

Το πεδίο εφαρμογής και η αναμενόμενη επίπτωση αυτής της τροποποίησης έχουν περιορισμένη έκταση, δεδομένου ότι αφορούν μόνο τη μετάθεση, για σύντομο χρονικό διάστημα, της ημερομηνίας από την οποία θα είναι εφαρμοστέο το νέο καθεστώς συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού, οι δε συμμετέχοντες στην αγορά έχουν ήδη υποβάλει τις παρατηρήσεις τους. Η ESMA δεν διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις. Η ESMA προέβη, ωστόσο, σε ανάλυση του ενδεχόμενου συναφούς κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Για την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ESMA συνεργάστηκε επίσης με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ήλθαν επίσης σε επαφή με την Επιτροπή για να υποστηρίξουν την αναβολή της έναρξης ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229

Το άρθρο 42 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 42

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2021.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού (ΕΕ L 230 της 13.9.2018, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


Top