EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που υπόκεινται σε πιστοποιητικά και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων

C/2019/8956

ΕΕ L 185 της 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/760 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που υπόκεινται σε πιστοποιητικά και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 185, το άρθρο 186 και το άρθρο 223 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 6 και το άρθρο 66 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων και την ειδική μεταχείριση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Επιπλέον, αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων.

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, πρέπει να καθοριστούν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας τις οποίες πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να υποβάλει αίτηση πιστοποιητικού στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής ή εξαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η έκδοση των πιστοποιητικών στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων θα πρέπει να υπόκειται στην κατάθεση εγγύησης. Πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες το πιστοποιητικό εξαγωγής προορίζεται μόνο για την απόδειξη της ενωσιακής καταγωγής των εξαγόμενων προϊόντων. Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την αποδέσμευση και την κατάπτωση της εγγύησης που κατατίθεται για τη συμμετοχή στις δασμολογικές ποσοστώσεις.

(4)

Προκειμένου να διασφαλίζεται διαφάνεια και να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να εντοπίζουν παραβάσεις των κανόνων για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, και ιδίως των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, είναι σκόπιμο να απαιτείται, για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις που παρουσιάζουν πολύ υψηλή ζήτηση, η δημοσίευση της επωνυμίας και της διεύθυνσης των κατόχων πιστοποιητικών στον επίσημο δικτυακό τόπο της Επιτροπής για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(5)

Για λόγους διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης ενός πιστοποιητικού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων. Η πραγματοποίηση μεταβιβάσεων θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο προς εκδοχείς που πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας με τον αιτούντα πιστοποιητικό στο πλαίσιο μιας δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κερδοσκοπικές αιτήσεις, μία από τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης πιστοποιητικού στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής (3) θα πρέπει να είναι η προγενέστερη εμπειρία και η συμμετοχή μιας επιχείρησης στις σχετικές εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την απόδειξη της ελάχιστης εμπειρίας στις συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

(7)

Ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις θεωρείται ότι είναι ευαίσθητες, μεταξύ άλλων, επειδή παρουσιάζουν πολύ υψηλή ζήτηση σε μια περίοδο ποσόστωσης ή σε μία ή περισσότερες υποπεριόδους, αφορούν προϊόν ή χώρα καταγωγής ιδιαίτερης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς της Ένωσης ή επειδή οι κανόνες για τη χορήγησή τους έχουν καταστρατηγηθεί ή έχουν εφαρμοστεί εσφαλμένα στο παρελθόν. Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των εν λόγω ευαίσθητων δασμολογικών ποσοστώσεων, και ιδίως για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης των κανόνων και για να μπορέσουν οι νέες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, οι μέγιστες ποσότητες για τις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν με τη μορφή ποσότητας αναφοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον υπολογισμό και την απόδειξη της εν λόγω ποσότητας αναφοράς.

(8)

Η ποσότητα αναφοράς θα πρέπει να καλύπτει τις ποσότητες των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση στο πλαίσιο του προτιμησιακού καθεστώτος της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης, τις ποσότητες των ίδιων προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση στο πλαίσιο άλλων εφαρμοστέων προτιμησιακών καθεστώτων, καθώς και στο πλαίσιο του μη προτιμησιακού καθεστώτος ΜΕΚ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η εξασφάλιση της εύλογης κατανομής των πιστοποιητικών μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων κατηγοριών, και ιδίως η εξασφάλιση της πρόσβασης νέων εισαγωγέων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθιερωθεί ανώτατο όριο της συνολικής ποσότητας αναφοράς ανά επιχείρηση, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης, ώστε να εξασφαλίζεται εύλογη ισορροπία μεταξύ των εισαγωγικών επιδόσεων των μεγάλων εισαγωγέων και των συμφερόντων των νέων και των μικρότερων εισαγωγέων που επιθυμούν να επωφεληθούν από τη δασμολογική ποσόστωση. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και ταυτόχρονα για να εναρμονιστούν οι εν λόγω κανόνες διατηρώντας ένα βαθμό ευελιξίας, το ανώτατο όριο της συνολικής ποσότητας αναφοράς έχει καθοριστεί σε 15 %.

(9)

Για την καλύτερη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και για την αποθάρρυνση της κερδοσκοπίας με τη χρήση πιστοποιητικών και της καταστρατήγησης των κανόνων για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να απαιτείται, για ορισμένες ευαίσθητες δασμολογικές ποσοστώσεις με πολύ υψηλή ζήτηση ή ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες υπήρξε καταστρατήγηση στο παρελθόν, που περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/761, η καταχώριση των επιχειρήσεων σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα πριν από την υποβολή αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την αποθήκευση δεδομένων στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι μόνον επιχειρήσεις οι οποίες δεν συνδέονται με άλλη επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για την ίδια δασμολογική ποσόστωση και μόνον επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με άλλη επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για την ίδια δασμολογική ποσόστωση, αλλά ασκούν σε τακτική βάση ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες με τρίτες χώρες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ποσοστώσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση ανεξαρτησίας κατά την υποβολή αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής. Η μορφή της δήλωσης ανεξαρτησίας θα πρέπει να καθοριστεί.

(10)

Για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα αναφοράς, τη δήλωση ανεξαρτησίας και την προηγούμενη υποχρεωτική καταχώριση δεν παρεμποδίζουν την πλήρη χρήση των σχετικών δασμολογικών ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα αναστολής των απαιτήσεων αυτών σε εξαιρετικές περιστάσεις.

(11)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής.

(12)

Για να διασφαλίζεται ότι οι αιτούντες παρέχουν ακριβή, επικαιροποιημένα και αληθή έγγραφα και πληροφοριακά στοιχεία, ενδείκνυται να προβλεφθεί σύστημα επιβολής αναλογικών κυρώσεων για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

(13)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

(14)

Η προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή κοινών ενωσιακών δασμολογικών φραγμών στις ισπανικές και πορτογαλικές εισαγωγές και την απώλεια ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η Ένωση επέτρεψε ετήσιες εισαγωγές 2 000 000 τόνων αραβοσίτου και 300 000 τόνων σόργου προς την Ισπανία και ετήσιες εισαγωγές 500 000 τόνων αραβοσίτου προς την Πορτογαλία. Στην περίπτωση των ποσοστώσεων εισαγωγής προς την Ισπανία, από τις συνολικές εισαγόμενες ποσότητες θα πρέπει να αφαιρούνται οι ποσότητες ορισμένων προϊόντων υποκατάστασης σιτηρών που εισάγονται στην Ισπανία.

(15)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παρόμοιες μέθοδοι για τη λογιστική καταχώριση εισαγωγών αραβοσίτου και σόργου προς την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι ποσότητες που εισάγονται βάσει πράξεων με τις οποίες η Ένωση έχει χορηγήσει ειδικές εμπορικές παραχωρήσεις.

(16)

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των δασμολογικών ποσοστώσεων άνευ δασμών για τις εισαγωγές αραβοσίτου και σόργου προς την Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση των εισαγόμενων προϊόντων, την τελωνειακή επιτήρηση και τους διοικητικούς ελέγχους, την υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών, τις εγγυήσεις που πρέπει να κατατίθενται για τα εν λόγω πιστοποιητικά, την αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων και τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των επιχειρήσεων.

(17)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τους υφιστάμενους κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, θα πρέπει να καταργηθούν οι πράξεις της Ένωσης που περιέχουν τους εν λόγω κανόνες.

(18)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των εμπορικών ροών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η συνέχιση της εφαρμογής των καταργούμενων πράξεων στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδόθηκαν βάσει των πράξεων αυτών πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τον ίδιο σκοπό, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στις αρχές έκδοσης των πιστοποιητικών να καθορίζουν την ποσότητα αναφοράς σύμφωνα με τις καταργούμενες πράξεις κατά τις δύο πρώτες περιόδους της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης που έπονται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(19)

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, να τηρηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης των νέων κανόνων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πριν από την εφαρμογή τους και να δοθεί στις επιχειρήσεις επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν στην υποχρέωση καταχώρισης σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα και να υποβάλουν δήλωση ανεξαρτησίας μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις που παρουσιάζουν πολύ υψηλή ζήτηση, είναι σκόπιμο να αναβληθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εισαγωγικές διατάξεις

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντιστοίχως, όσον αφορά:

α)

τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761

β)

τους κανόνες για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ επιχειρήσεων·

γ)

την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων·

δ)

την πρόβλεψη, εφόσον απαιτείται, τυχόν ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, απαιτήσεων ή περιορισμών σε σχέση με τη δασμολογική ποσόστωση·

ε)

τις ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 2

Άλλοι εφαρμοστέοι κανόνες

Εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 907/2014 (5), (ΕΕ) 2015/2446 (6) και (ΕΕ) 2016/1237 (7) της Επιτροπής, καθώς και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1239 της Επιτροπής (8), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κοινοί κανόνες

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

1.   Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης είναι εγκατεστημένες και εγγεγραμμένες σε μητρώο ΦΠΑ στην Ένωση. Υποβάλλουν την αίτηση πιστοποιητικού στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες και εγγεγραμμένες στο οικείο μητρώο ΦΠΑ (εφεξής «αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών»).

2.   Όταν μια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης η οποία υπόκειται στην απαίτηση απόδειξης της εμπορικής δραστηριότητας που καθορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, προσκομίζει, μαζί με την πρώτη αίτηση πιστοποιητικού εντός κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης, αποδεικτικό εμπορικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν μια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης η οποία υπόκειται στην απαίτηση της ποσότητας αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/7613], προσκομίζει, μαζί με την πρώτη αίτηση πιστοποιητικού, τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό της ποσότητας αναφοράς.

4.   Όταν μια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης για την οποία απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού πριν από την υποβολή της εν λόγω αίτησης.

5.   Αίτηση για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλουν μόνον επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν την απαίτηση ανεξαρτησίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 και υποβάλλουν δήλωση ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 12.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων σε περίπτωση που η απαίτηση της ποσότητας αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9.

Άρθρο 4

Κατάθεση εγγύησης

Απαιτείται κατάθεση εγγύησης για την έκδοση των ακόλουθων πιστοποιητικών:

α)

πιστοποιητικά εισαγωγής·

β)

πιστοποιητικά εξαγωγής για την ποσόστωση τυριών που έχει ανοιχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και παρατίθεται στο κεφάλαιο 7 τμήμα 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761

γ)

πιστοποιητικά εξαγωγής για την ποσόστωση γάλακτος σε σκόνη που έχει ανοιχτεί από τη Δομινικανή Δημοκρατία και παρατίθεται στο κεφάλαιο 7 τμήμα 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761.

Άρθρο 5

Αποδέσμευση και κατάπτωση των εγγυήσεων

1.   Το άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237 εφαρμόζεται στην αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων στο πλαίσιο της έκδοσης πιστοποιητικού για δασμολογική ποσόστωση.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, σε περίπτωση που η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή η εξαγωγή από την Ένωση πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, αλλά έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων για την εν λόγω θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγή, η εγγύηση καταπίπτει κατά 3 % για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

3.   Η εγγύηση αποδεσμεύεται για τις ποσότητες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μετά την εφαρμογή συντελεστή κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761.

Άρθρο 6

Δημοσίευση της επωνυμίας των επιχειρήσεων που κατέχουν πιστοποιητικά για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής (9), στο τέλος κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης η Επιτροπή δημοσιεύει στον επίσημο δικτυακό τόπο της την επωνυμία, τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (Economic Operators Registration and Identification, EORI) και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων οι οποίες έλαβαν, κατά την προηγούμενη περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης, πιστοποιητικά για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται υποχρεωτική καταχώριση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, είτε ως κατόχων πιστοποιητικού είτε ως εκδοχέων.

2.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαγράφονται από τον επίσημο δικτυακό τόπο της Επιτροπής 12 μήνες μετά τη δημοσίευση.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση πιστοποιητικών

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής είναι μεταβιβάσιμα, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων για το νωπό και κατεψυγμένο βόειο και χοίρειο κρέας καταγωγής Καναδά.

2.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

3.   Επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237, ο εκδοχέας είναι εγκατεστημένος και εγγεγραμμένος σε μητρώο ΦΠΑ στην Ένωση.

4.   Όταν η μεταβίβαση πιστοποιητικού αφορά δασμολογικές ποσοστώσεις που υπόκεινται στην απαίτηση απόδειξης της εμπορικής δραστηριότητας, ο εκδοχέας προσκομίζει αποδεικτικό εμπορικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 8.

5.   Όταν η μεταβίβαση πιστοποιητικού αφορά δασμολογικές ποσοστώσεις που υπόκεινται στην απαίτηση της ποσότητας αναφοράς, ο εκδοχέας δεν υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό.

6.   Όταν η μεταβίβαση πιστοποιητικού αφορά δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων, ο εκδοχέας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις πριν από τη μεταβίβαση του πιστοποιητικού:

α)

είναι καταχωρισμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI που αναφέρεται στο άρθρο 13·

β)

έχει υποβάλει τη δήλωση ανεξαρτησίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 για τις δασμολογικές ποσοστώσεις τις οποίες αφορά η μεταβίβαση πιστοποιητικού,

εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές αναστέλλονται σε σχέση με την αναστολή της απαίτησης της ποσότητας αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού.

7.   Ο εκδοχέας προσκομίζει στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών που εξέδωσε το προς μεταβίβαση πιστοποιητικό στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των παραγράφων 3, 4 και 6.

Η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να απλουστευθεί σε περίπτωση που ο εκδοχέας είναι ο κάτοχος άλλου έγκυρου πιστοποιητικού εισαγωγής που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τον αύξοντα αριθμό της δασμολογικής ποσόστωσης και τη σχετική περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδοχέας μπορεί να ζητήσει από την οικεία αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών να υποβάλει στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του μεταβιβάζοντος αντίγραφο ή παραπομπή στο ηλεκτρονικό ισοδύναμο του πιστοποιητικού. Το αντίγραφο αυτό αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά την εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 6, ανεξάρτητα από το εάν είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

8.   Αφού πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του πιστοποιητικού, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση βάσει του πιστοποιητικού αποδίδεται στον εκδοχέα για τους σκοπούς της απόδειξης της εμπορικής δραστηριότητας και της ποσότητας αναφοράς.

Άρθρο 8

Απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας

1.   Κατά την υποβολή αίτησης για ειδική δασμολογική ποσόστωση, οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι έχουν εξαγάγει από την Ένωση ή έχουν θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση μια ελάχιστη ποσότητα προϊόντων του σχετικού τομέα, όπως παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως κγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Η ελάχιστη ποσότητα προϊόντων προς εξαγωγή από την Ένωση ή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση σε καθεμία από τις δύο διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους που λήγουν 2 μήνες πριν καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης αίτησης για την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται στα παραρτήματα II έως XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τα σκόρδα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, ο σχετικός τομέας είναι ο τομέας των οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τα μανιτάρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, ο σχετικός τομέας είναι ο τομέας των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το αποδεικτικό εμπορικής δραστηριότητας καλύπτει τα εξής:

α)

όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761: τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει 2 μήνες προτού καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης αίτησης για τη δασμολογική ποσόστωση·

β)

όσον αφορά την ποσόστωση εισαγωγής χοιρείου κρέατος από τον Καναδά που έχει ανοιχτεί με αύξοντα αριθμό 09.4282: επιπλέον των προϊόντων του τομέα του χοιρείου κρέατος που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95 ή 0206 29 91

γ)

για την ποσόστωση που έχει ανοιχθεί από τη Δομινικανή Δημοκρατία για την εξαγωγή γάλακτος σε σκόνη, που αναφέρεται στα άρθρα 55 έως 57 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, τα προϊόντα της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης που εξάγονται στη Δομινικανή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια ενός από τα τρία ημερολογιακά έτη πριν από την υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό·

δ)

για την ποσόστωση που έχει ανοιχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την εξαγωγή τυριών, που αναφέρεται στα άρθρα 58 έως 63 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0406, που εξάγονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε τουλάχιστον ένα από τα τρία ημερολογιακά έτη πριν από τον μήνα Σεπτέμβριο που προηγείται της έναρξης της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης·

ε)

όσον αφορά τη δασμολογική ποσόστωση για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας με αύξοντα αριθμό 09.4195: τα προϊόντα που εισάγονται με αύξοντες αριθμούς δασμολογικής ποσόστωσης 09.4195 και 09.4182 κατά τη διάρκεια 24μηνης περιόδου πριν από τον Νοέμβριο που προηγείται της έναρξης της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης·

στ)

όσον αφορά τη δασμολογική ποσόστωση για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας με αύξοντα αριθμό 09.4182: τη δωδεκάμηνη περίοδο πριν από τον Νοέμβριο που προηγείται της έναρξης της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

3.   Οι επιχειρήσεις προσκομίζουν το αποδεικτικό εμπορικής δραστηριότητας στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

α)

τελωνειακά στοιχεία που αποδεικνύουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και περιέχουν, όπως απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος, παραπομπή στην επιχείρηση ως διασαφιστή που αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή ως εισαγωγέα που αναφέρεται στον τίτλο I κεφάλαιο 3 ομάδα 3 του παραρτήματος Β του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και στον τίτλο II ομάδα 3 του εν λόγω παραρτήματος·

β)

τελωνειακά στοιχεία που αποδεικνύουν την εξαγωγή από την Ένωση και περιέχουν, όπως απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος, παραπομπή στην επιχείρηση ως διασαφιστή που αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή ως εξαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ)

χρησιμοποιηθέν πιστοποιητικό το οποίο έχει θεωρηθεί δεόντως από τις τελωνειακές αρχές και αποδεικνύει τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή την εξαγωγή τους από την Ένωση και περιέχει παραπομπή στην επιχείρηση ως κάτοχο πιστοποιητικού ή, στην περίπτωση μεταβίβασης πιστοποιητικού, περιέχει παραπομπή στην επιχείρηση ως εκδοχέα.

4.   Σε περίπτωση που τα τελωνειακά στοιχεία μπορούν να παραχθούν ή να υποβληθούν μόνο σε έντυπη μορφή, η εκτύπωση των τελωνειακών διασαφήσεων πιστοποιείται ως ακριβές αντίγραφο με σφραγίδα και υπογραφή των τελωνειακών αρχών του οικείου κράτους μέλους.

5.   Οι αρχές έκδοσης των πιστοποιητικών και οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν απλουστευμένους ηλεκτρονικούς μορφότυπους για τα έγγραφα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

6.   Δεν απαιτείται αποδεικτικό εμπορικής δραστηριότητας για ποσοστώσεις που υπόκεινται στην απαίτηση της ποσότητας αναφοράς, εκτός εάν η απαίτηση αυτή ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9.

Άρθρο 9

Ποσότητα αναφοράς

1.   Ως ποσότητα αναφοράς νοείται η μέση ετήσια ποσότητα των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών δωδεκάμηνων περιόδων που λήγουν 2 μήνες προτού καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης αίτησης για την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης.

Η ποσότητα αναφοράς επιχειρήσεων που έχουν συγχωνευθεί καθορίζεται με το άθροισμα των ποσοτήτων των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση από καθεμία από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εν λόγω συγχώνευση.

Η ποσότητα αναφοράς μιας επιχείρησης δεν υπερβαίνει το 15 % της διαθέσιμης ποσότητας για την εκάστοτε δασμολογική ποσόστωση κατά τη σχετική περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης.

2.   Η ποσότητα αναφοράς καλύπτει προϊόντα τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, υπάγονται στον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης και έχουν την ίδια καταγωγή.

3.   Η συνολική ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από αιτήσεις πιστοποιητικών για μία δασμολογική ποσόστωση οι οποίες υποβάλλονται σε μια περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης δεν υπερβαίνει την ποσότητα αναφοράς του αιτούντος για τη συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

Όταν η περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης υποδιαιρείται σε υποπεριόδους, η ποσότητα αναφοράς κατανέμεται μεταξύ των υποπεριόδων. Το μερίδιο της συνολικής ποσότητας αναφοράς για μια υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης ισούται με το μερίδιο της συνολικής ποσότητας της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη υποπερίοδο.

Αιτήσεις οι οποίες δεν τηρούν τους κανόνες που καθορίζονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο κρίνονται μη παραδεκτές από την αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, για τα σκόρδα καταγωγής Αργεντινής με αύξοντα αριθμό 09.4104, η ποσότητα αναφοράς είναι ο μέσος όρος των ποσοτήτων νωπού σκόρδου, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0703 20 00, οι οποίες τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που προηγούνται της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, η ποσότητα αναφοράς είναι η ποσότητα των προϊόντων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση κατά τη διάρκεια 12μηνης περιόδου η οποία λήγει 2 μήνες προτού καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης αίτησης για την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η ποσότητα αναφοράς υπολογίζεται με σώρευση των ποσοτήτων των προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, τα οποία υπάγονται σε καθέναν από τους ακόλουθους τρεις διαδοχικούς αύξοντες αριθμούς ποσόστωσης που καθορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 και 09.4213·

 

09.4214, 09.4215 και 09.4216·

 

09.4410, 09.4411 και 09.4412.

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.4211, 09.4212 και 09.4213, η συνολική ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από τις αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται κατά την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εν λόγω τρεις δασμολογικές ποσοστώσεις δεν υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα αναφοράς του αιτούντος για τις τρεις συγκεκριμένες δασμολογικές ποσοστώσεις. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει τον τρόπο υποδιαίρεσης της συνολικής ποσότητας αναφοράς μεταξύ των δασμολογικών ποσοστώσεων για τις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις. Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4214, 09.4215 και 09.4216 και αύξοντες αριθμούς 09.4410, 09.4411 και 09.4412.

8.   Η Επιτροπή αναστέλλει την απαίτηση της ποσότητας αναφοράς σε περίπτωση που, έως το τέλος του ένατου μήνα μιας περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης, οι ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης είναι μικρότερες από την ποσότητα που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης.

9.   Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την απαίτηση της ποσότητας αναφοράς για κάθε δασμολογική ποσόστωση που καθορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υποχρησιμοποίησης της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης λόγω απρόβλεπτων και εξαιρετικών περιστάσεων.

10.   Η διάρκεια της αναστολής δεν βαίνει πέραν της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

11.   Η Επιτροπή κοινοποιεί την αναστολή της απαίτησης της ποσότητας αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 10

Απόδειξη της ποσότητας αναφοράς

1.   Η ποσότητα αναφοράς αποδεικνύεται βάσει επικυρωμένης εκτύπωσης της τελωνειακής διασάφησης που έχει οριστικοποιηθεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η τελωνειακή διασάφηση παραπέμπει στα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 145 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (10) και προσδιορίζει, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε κράτους μέλους, εάν ο αιτών το πιστοποιητικό είναι διασαφιστής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ή εισαγωγέας, όπως αναφέρεται στον τίτλο I κεφάλαιο 3 ομάδα 3 του παραρτήματος Β του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και στον τίτλο II ομάδα 3 του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Η επιχείρηση διασφαλίζει ότι η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση την οποία χρησιμοποιεί για να αποδείξει την ποσότητα αναφοράς περιέχει τον αριθμό του τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 145 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Οι επιχειρήσεις προσκομίζουν επίσης το τιμολόγιο στις αρχές έκδοσης των πιστοποιητικών για την απόδειξη της ποσότητας αναφοράς. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το ονοματεπώνυμο του εισαγωγέα ή του διασαφιστή·

β)

περιγραφή του προϊόντος που συνδέεται με τα 8 ψηφία του κωδικού ΣΟ·

γ)

τον αριθμό τιμολογίου.

3.   Οι αρχές έκδοσης των πιστοποιητικών συγκρίνουν τις πληροφορίες που αναγράφονται στα τιμολόγια, τα πιστοποιητικά εισαγωγής και τις τελωνειακές διασαφήσεις. Τα έγγραφα δεν περιέχουν ανακολουθίες όσον αφορά την ταυτότητα του εισαγωγέα ή του διασαφιστή, την περιγραφή του προϊόντος και τον αριθμό τιμολογίου. Οι επαληθεύσεις των εγγράφων αυτών πραγματοποιούνται βάσει ανάλυσης κινδύνων των κρατών μελών.

4.   Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή.

5.   Η επικυρωμένη εκτύπωση της τελωνειακής διασάφησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αντικατασταθεί με την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών στοιχείων από την τελωνειακή αρχή στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που καθορίζονται στο άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239. Οι αρχές έκδοσης των πιστοποιητικών και οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν απλουστευμένους ηλεκτρονικούς μορφότυπους για τα έγγραφα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

6.   Εάν η επιχείρηση αποδείξει, με τρόπο που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, ότι η ποσότητα των προϊόντων που έθεσε σε ελεύθερη κυκλοφορία σε οποιαδήποτε από τις 12μηνες περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 9 επηρεάστηκε από μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που έλαβε η χώρα εξαγωγής ή η Ένωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την απόδειξη της ποσότητας αναφοράς την προηγούμενη 12μηνη περίοδο που δεν επηρεάστηκε από τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 11

Απαίτηση ανεξαρτησίας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων

1.   Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων μόνον εάν:

α)

δεν συνδέονται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης· ή

β)

συνδέονται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης, αλλά ασκούν σε τακτική βάση ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες.

2.   Μια επιχείρηση συνδέεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν έχει υπό την κυριότητά της ή ελέγχει άλλο νομικό πρόσωπο· ή

β)

όταν διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς με άλλο φυσικό πρόσωπο· ή

γ)

όταν διατηρεί σημαντική επιχειρηματική σχέση με άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«έχει υπό την κυριότητά της άλλο νομικό πρόσωπο»: κατοχή τουλάχιστον του 25 % των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε άλλο νομικό πρόσωπο·

β)

«ελέγχει άλλο νομικό πρόσωπο»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

το δικαίωμα ορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας,

ii)

ο ορισμός, αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της, της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου νομικού προσώπου κατά το τρέχον και το προηγούμενο οικονομικό έτος,

iii)

ο αποκλειστικός έλεγχος, δυνάμει συμφωνίας με τους άλλους μετόχους ή μέλη νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή μελών του εν λόγω νομικού προσώπου, της ομάδας ή της οντότητας,

iv)

το δικαίωμα άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα, δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί με το εν λόγω νομικό πρόσωπο, την ομάδα ή την οντότητα ή δυνάμει όρου του καταστατικού, σε περίπτωση που το δίκαιο από το οποίο διέπεται το εν λόγω νομικό πρόσωπο, η ομάδα ή η οντότητα επιτρέπει την υπαγωγή σε σχετική σύμβαση ή σχετικό όρο του καταστατικού,

v)

η δυνατότητα δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής που αναφέρεται στο σημείο iv), χωρίς κατοχή ωστόσο του δικαιώματος αυτού,

vi)

το δικαίωμα χρήσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας,

vii)

η διαχείριση νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας σε ενοποιημένη βάση, με δημοσίευση ενοποιημένων λογαριασμών,

viii)

η εις ολόκληρον αλληλέγγυα ευθύνη για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας ή η εγγύηση των υποχρεώσεων αυτών·

γ)

«διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

ο επιχειρηματίας είναι σύζυγος, αδελφός, αδελφή, γονέας, παιδί ή εγγονός/εγγονή άλλου επιχειρηματία ο οποίος υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης,

ii)

ο επιχειρηματίας είναι σύζυγος, αδελφός, αδελφή, γονέας, παιδί ή εγγονός/εγγονή του φυσικού προσώπου το οποίο διατηρεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό του άλλη επιχείρηση η οποία υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης·

δ)

«σημαντική επιχειρηματική σχέση»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

το άλλο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 25 % των μετοχών της επιχείρησης,

ii)

η επιχείρηση και το άλλο πρόσωπο ελέγχουν από κοινού, άμεσα ή έμμεσα, τρίτο πρόσωπο,

iii)

η επιχείρηση και το άλλο πρόσωπο είναι εργοδότης και εργαζόμενος αντιστοίχως,

iv)

η επιχείρηση και το άλλο πρόσωπο είναι νομικώς αναγνωρισμένοι επιχειρηματικοί εταίροι ή είναι διευθυντικά ή διοικητικά στελέχη του ίδιου νομικού προσώπου·

ε)

«ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες»: ενέργειες ή δραστηριότητες που διεξάγονται από πρόσωπο με σκοπό τη διασφάλιση της παραγωγής, της διανομής ή της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), οι δραστηριότητες που διεξάγονται με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή αίτησης για δασμολογικές ποσοστώσεις δεν θεωρούνται ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες.

4.   Όταν η επιχείρηση συνδέεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης, εκπληρώνει κατά την καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)

αποδεικνύει ότι ασκεί σε τακτική βάση ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες υποβάλλοντας τουλάχιστον ένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στο τμήμα «Απόδειξη της ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης» του παραρτήματος II·

β)

γνωστοποιεί την ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται συμπληρώνοντας το σχετικό τμήμα του παραρτήματος II.

5.   Σε περίπτωση αναστολής της απαίτησης της ποσότητας αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την απαίτηση της δήλωσης ανεξαρτησίας.

Η διάρκεια της αναστολής δεν βαίνει πέραν της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

6.   Η Επιτροπή κοινοποιεί την αναστολή της απαίτησης της δήλωσης ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 12

Δήλωση ανεξαρτησίας

1.   Ο αιτών για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων υποβάλλει δήλωση ανεξαρτησίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος LORI, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα δήλωσης που παρατίθεται στο παράρτημα I.

2.   Ανάλογα με την κατάστασή του, στη δήλωση ανεξαρτησίας ο αιτών προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις:

α)

δήλωση ότι ο αιτών δεν συνδέεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης·

β)

δήλωση ότι ο αιτών συνδέεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης, αλλά ασκεί τακτικά ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες.

3.   Ο αιτών μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση ανεξαρτησίας του να είναι ανά πάσα στιγμή ακριβείς και επικαιροποιημένες.

4.   Όταν η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών εξακριβώνει εάν ο αιτών ασκεί τακτικά ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες, λαμβάνει υπόψη το είδος της οικονομικής δραστηριότητας που ασκεί ο αιτών, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τις πωλήσεις και τον κύκλο εργασιών του αιτούντος στο κράτος μέλος στο μητρώο ΦΠΑ του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής έκδοσης των πιστοποιητικών, ο αιτών καθιστά διαθέσιμα όλα τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται στη δήλωση ανεξαρτησίας.

5.   Η αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών κάνει δεκτή τη δήλωση ανεξαρτησίας μόνον εάν βεβαιωθεί ότι τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο σύστημα LORI είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

6.   Ο αιτών ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τη δήλωση ανεξαρτησίας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι αλλαγές αυτές αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα. Η αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών καταχωρίζει τις εν λόγω αλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI αφού τις επικυρώσει.

7.   Η δήλωση ανεξαρτησίας παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Προηγούμενη υποχρεωτική καταχώριση των επιχειρήσεων

1.   Η Επιτροπή δημιουργεί ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και αναγνώρισης φορέων πιστοποιητικών (Licence Operator Registration and Identification, LORI), σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 (11) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής.

2.   Οι αιτήσεις καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικού εντύπου το οποίο θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα II.

3.   Αίτηση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI μπορούν να υποβάλουν μόνον οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και διαθέτουν αριθμό EORI. Οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν αίτηση στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες και εγγεγραμμένες στο οικείο μητρώο ΦΠΑ.

4.   Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τον μήνα κατά τον οποίο η επιχείρηση σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση πιστοποιητικού. Η επιχείρηση παρέχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς αλληλογραφίας και διατηρεί έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI για σκοπούς επικοινωνίας με την αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών.

5.   Εάν η αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών κρίνει ότι οι πληροφορίες που έχει υποβάλει μια επιχείρηση για λόγους καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI ή αλλαγής στο οικείο αρχείο LORI είναι ορθές και επικαιροποιημένες και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, επικυρώνει την καταχώριση ή την αλλαγή και κοινοποιεί στην Επιτροπή την επικύρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος LORI.

6.   Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης εάν ο αιτών δεν αποδείξει με τρόπο που να παρέχει τη διαβεβαίωση στην εν λόγω αρχή ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες, όπως αναφέρονται στο παράρτημα II, είναι ορθές και επικαιροποιημένες. Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών καταγράφει την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης και κοινοποιεί στον αιτούντα την απόρριψη, καθώς και τη σχετική αιτιολόγηση.

7.   Βάσει της κοινοποίησης της αρχής έκδοσης των πιστοποιητικών, η Επιτροπή καταχωρίζει τον αιτούντα στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI και ενημερώνει την αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών για την εν λόγω καταχώριση. Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών κοινοποιεί την καταχώριση στον αιτούντα.

8.   Αφού η επιχείρηση καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI, η καταχώριση ισχύει έως την ανάκλησή της.

9.   Τα δεδομένα σχετικά με την καταχωρισμένη επιχείρηση που αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI αποτελούν το αρχείο LORI της επιχείρησης. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν αποθηκευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της καταχώρισης της επιχείρησης και για διάστημα επτά ετών μετά την ανάκληση της καταχώρισης της επιχείρησης από το ηλεκτρονικό σύστημα LORI.

10.   Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών ανακαλεί την καταχώριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

κατόπιν αιτήματος της καταχωρισμένης επιχείρησης·

β)

εάν η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών διαπιστώσει ότι η καταχωρισμένη επιχείρηση δεν πληροί πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσον αφορά την υποβολή αίτησης για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται υποχρεωτική καταχώριση των επιχειρήσεων.

11.   Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών καταγράφει την ημερομηνία ανάκλησης της καταχώρισης και την κοινοποιεί στην οικεία επιχείρηση μαζί με τους λόγους της ανάκλησης.

12.   Η επιχείρηση ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το οικείο αρχείο LORI εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι αλλαγές αυτές αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις αλλαγές αυτές στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI μετά την επικύρωσή τους από την αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών.

13.   Σε περίπτωση αναστολής της απαίτησης όσον αφορά την ποσότητα αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την απαίτηση προηγούμενης καταχώρισης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI.

Η διάρκεια της αναστολής δεν βαίνει πέραν της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

14.   Η Επιτροπή κοινοποιεί την αναστολή της απαίτησης προηγούμενης καταχώρισης των επιχειρήσεων στο σύστημα LORI σύμφωνα με το άρθρο 188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 14

Καταγγελίες για αθέμιτη καταχώριση επιχείρησης

1.   Επιχειρήσεις οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI και έχουν υπόνοιες ότι άλλη καταχωρισμένη επιχείρηση δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσον αφορά την υποβολή αίτησης για δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες και εγγεγραμμένες στο οικείο μητρώο ΦΠΑ. Οι καταγγελίες αυτές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες. Κάθε αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων σύστημα για την υποβολή των εν λόγω καταγγελιών και ενημερώνει τις επιχειρήσεις σχετικά με το σύστημα αυτό κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI.

2.   Εάν η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο καταγγέλλων κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, δίνει συνέχεια στην καταγγελία διενεργώντας τους κατάλληλους κατά την κρίση της ελέγχους. Όταν η ελεγχόμενη επιχείρηση είναι εγκατεστημένη και εγγεγραμμένη στο μητρώο ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους, η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του εν λόγω κράτους μέλους παρέχει εγκαίρως την απαραίτητη συνδρομή. Η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών του κράτους μέλους στο οποίο η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη και εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο ΦΠΑ καταχωρίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI, στο αρχείο LORI της επιχείρησης.

Άρθρο 15

Κυρώσεις

1.   Εάν η αρμόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών διαπιστώσει ότι επιχείρηση η οποία υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής για δασμολογική ποσόστωση ή για τη μεταβίβασή του έχει προσκομίσει ανακριβές έγγραφο ή έχει υποβάλει ανακριβή στοιχεία ή δεδομένα που δεν έχουν επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI, και εάν το εν λόγω έγγραφο είναι ουσιώδους σημασίας για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

α)

απαγορεύει στην επιχείρηση να θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή να εξαγάγει από την Ένωση προϊόντα που υπάγονται στην οικεία δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ή εξαγωγής για ολόκληρη την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαπίστωση·

β)

αποκλείει την επιχείρηση από το σύστημα υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών για την οικεία δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ή εξαγωγής για την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης που έπεται της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαπίστωση.

Εάν η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών διαπιστώσει ότι η επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής για δασμολογική ποσόστωση ή για τη μεταβίβασή του έχει υποβάλει σκοπίμως ανακριβές έγγραφο ή έχει παραλείψει σκοπίμως να επικαιροποιήσει δεδομένα στο οικείο αρχείο LORI στο πλαίσιο της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI, και εάν το εν λόγω έγγραφο ή τα εν λόγω δεδομένα είναι ουσιώδους σημασίας για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής, ο αποκλεισμός της επιχείρησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου ισχύει για τις δύο περιόδους της δασμολογικής ποσόστωσης που έπονται της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαπίστωση.

2.   Σε περίπτωση που η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει πιστοποιητικού εισαγωγής έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανακτώνται τυχόν αδικαιολόγητα οικονομικά οφέλη που έχουν προκύψει από αυτήν.

3.   Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κυρώσεων δυνάμει του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, καθώς και με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Άρθρο 16

Ειδική μεταχείριση κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα

Όταν τα εξαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επιτρέπεται στους εξαγωγείς να ζητήσουν πιστοποιητικό εξαγωγής με το οποίο βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν το πιστοποιητικό αυτό αφού βεβαιωθούν, με μέσα τα οποία κρίνουν κατάλληλα, ότι πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

Άρθρο 17

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

Για κάθε περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, χρησιμοποιώντας το σύστημα κοινοποίησης που θεσπίστηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής·

β)

τις ποσότητες που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής που έχουν εκδοθεί·

γ)

τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει·

δ)

τις ποσότητες που κατανέμονται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης για την οποία δεν εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής·

ε)

τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξάγονται βάσει των πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής που έχουν εκδοθεί·

στ)

όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη καταχώριση των επιχειρήσεων:

i)

την επωνυμία, τον αριθμό EORI και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων που έχουν λάβει πιστοποιητικά εισαγωγής ή των εκδοχέων πιστοποιητικού εισαγωγής,

ii)

για κάθε επιχείρηση, τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση,

iii)

τις αιτήσεις καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI που έχουν επικυρωθεί και απορριφθεί, τις καταχωρίσεις που έχουν ανακληθεί, καθώς και τις επικυρώσεις και απορρίψεις αλλαγών στο αρχείο LORI·

ζ)

όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες, για κάθε πιστοποιητικό γνησιότητας ή πιστοποιητικό IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) που αναφέρεται στο παράρτημα XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 και κατατίθεται από την επιχείρηση, τον αριθμό του αντίστοιχου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί και τις ποσότητες που καλύπτονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 18

Άνοιγμα των ποσοστώσεων

1.   Από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανοίγονται δύο ποσοστώσεις για την εισαγωγή από τρίτες χώρες 2 000 000 τόνων αραβοσίτου κατ’ ανώτατο όριο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1005 90 00 και 300 000 τόνων σόργου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1007 90 00, για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ισπανία.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανοίγεται μία δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή από τρίτες χώρες 500 000 τόνων αραβοσίτου κατ’ ανώτατο όριο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1005 90 00, για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Πορτογαλία.

Άρθρο 19

Διαχείριση των ποσοστώσεων

1.   Οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 για εισαγωγή στην Ισπανία μειώνονται κατ’ αναλογία προς τις ποσότητες καταλοίπων της αμυλοποιίας αραβοσίτου των κωδικών ΣΟ 2303 10 19 και 2309 90 20, υπολειμμάτων και απορριμμάτων ζυθοποιίας και οινοπνευματοποιίας του κωδικού ΣΟ 2303 30 00 και υπολειμμάτων πολτών εσπεριδοειδών του κωδικού ΣΟ ex 2308 00 40 που εισάγονται στην Ισπανία από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

2.   Όσον αφορά τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή προβαίνει σε λογιστική καταχώριση:

α)

των ποσοτήτων αραβοσίτου του κωδικού ΣΟ 1005 90 00 και σόργου του κωδικού ΣΟ 1007 90 00 που εισάγονται στην Ισπανία και των ποσοτήτων αραβοσίτου του κωδικού ΣΟ 1005 90 00 που εισάγονται στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους·

β)

των ποσοτήτων των καταλοίπων της αμυλοποιίας αραβοσίτου, των υπολειμμάτων και απορριμμάτων ζυθοποιίας και οινοπνευματοποιίας και των υπολειμμάτων πολτών εσπεριδοειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες εισάγονται στην Ισπανία κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους.

3.   Για τους σκοπούς της λογιστικής καταχώρισης των ποσοτήτων για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές προς την Ισπανία και την Πορτογαλία που πραγματοποιούνται βάσει πράξεων με τις οποίες η Ένωση έχει χορηγήσει ειδικές εμπορικές παραχωρήσεις.

Άρθρο 20

Χρήση εισαγόμενων προϊόντων και επιτήρηση

1.   Οι ποσότητες αραβοσίτου και σόργου που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 προορίζονται για μεταποίηση ή χρήση στην Ισπανία. Οι ποσότητες αραβοσίτου που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 προορίζονται για μεταποίηση ή χρήση στην Πορτογαλία.

2.   Ο αραβόσιτος και το σόργο που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία άνευ δασμών σύμφωνα με το άρθρο 21 παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή υπό διοικητικό έλεγχο ισοδύναμου αποτελέσματος έως ότου χρησιμοποιηθούν ή μεταποιηθούν.

3.   Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει, κατά περίπτωση, όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η επιβολή της υποχρέωσης στους εισαγωγείς να υποβάλλονται σε οποιονδήποτε έλεγχο κρίνεται αναγκαίος από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούν ειδικά αρχεία τα οποία επιτρέπουν στις αρχές να διενεργούν τους εν λόγω ελέγχους.

4.   Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί άμεσα στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της παραγράφου 3.

Άρθρο 21

Εισαγωγές άνευ δασμών

1.   Από την 1η Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους εφαρμόζεται μηδενικός εισαγωγικός δασμός για τις εισαγωγές αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και για τις εισαγωγές αραβοσίτου στην Πορτογαλία εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2.

2.   Οι εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

καλύπτονται από πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες ισπανικές και πορτογαλικές αρχές.

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο στοιχείο β) ισχύουν μόνο στα κράτη μέλη στα οποία εκδίδονται.

3.   Από την ημερομηνία εφαρμογής του μηδενικού εισαγωγικού δασμού που ορίζεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δημοσιεύει, το αργότερο την έκτη ημέρα κάθε μήνα, με κατάλληλα μέσα, τις ποσότητες των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 και είναι διαθέσιμες την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Άρθρο 22

Εγγύηση κατά την υποβολή αίτησης και εγγύηση εκτέλεσης

1.   Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 4, ο συντελεστής της οποίας καθορίζεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761, κατατίθεται από τον αιτούντα στην αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

2.   Επιπλέον της εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η έκδοση του πιστοποιητικού υπόκειται σε εγγύηση εκτέλεσης, η οποία πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη το αργότερο έως την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3.   Ο συντελεστής της εγγύησης εκτέλεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ισούται με τον εισαγωγικό δασμό για τον αραβόσιτο και το σόργο, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής (12) και ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού.

Άρθρο 23

Ειδικοί κανόνες για τη μεταβίβαση πιστοποιητικών

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 24

Αποδέσμευση και κατάπτωση της εγγύησης εκτέλεσης

1.   Με την επιφύλαξη των μέτρων επιτήρησης που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2, η εγγύηση εκτέλεσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 αποδεσμεύεται όταν ο εισαγωγέας προσκομίσει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι:

α)

το εισαγόμενο προϊόν έχει μεταποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία· η απόδειξη αυτή μπορεί να προσκομιστεί με τη μορφή τιμολογίου πώλησης σε μεταποιητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

η εισαγωγή, η μεταποίηση ή η χρήση του προϊόντος δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας·

γ)

το εισαγόμενο προϊόν έχει καταστεί ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

2.   Η απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται εντός 18 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ειδάλλως η εγγύηση καταπίπτει.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η μεταποίηση ή η χρήση του εισαγόμενου προϊόντος θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε εάν έχει μεταποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί το 95 % της ποσότητας που τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 25

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2307/98 (13), (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 (14), (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 (15), (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 (16), (ΕΚ) αριθ. 969/2006 (17), (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 (18), (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 (19), (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 (20), (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 (21), (ΕΚ) αριθ. 341/2007 (22), (ΕΚ) αριθ. 533/2007 (23), (ΕΚ) αριθ. 536/2007 (24), (ΕΚ) αριθ. 539/2007 (25), (ΕΚ) αριθ. 616/2007 (26), (ΕΚ) αριθ. 964/2007 (27), (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 (28), (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 (29), (ΕΚ) αριθ. 382/2008 (30), (ΕΚ) αριθ. 412/2008 (31), (ΕΚ) αριθ. 431/2008 (32), (ΕΚ) αριθ. 748/2008 (33), (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 (34), (ΕΚ) αριθ. 1296/2008 (35), (ΕΚ) αριθ. 442/2009 (36), (ΕΚ) αριθ. 610/2009 (37), (ΕΚ) αριθ. 891/2009 (38), (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 (39) και (ΕΕ) αριθ. 1255/2010 (40) της Επιτροπής και οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 (41), (ΕΕ) αριθ. 480/2012 (42), (ΕΕ) αριθ. 1223/2012 (43), (ΕΕ) αριθ. 82/2013 (44), (ΕΕ) αριθ. 593/2013 (45), (ΕΕ) 2015/2076 (46), (ΕΕ) 2015/2077 (47), (ΕΕ) 2015/2078 (48), (ΕΕ) 2015/2079 (49), (ΕΕ) 2015/2081 (50) και (ΕΕ) 2017/1585 της Επιτροπής (51).

Ωστόσο, οι ανωτέρω κανονισμοί και εκτελεστικοί κανονισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής που είχαν εκδοθεί βάσει των εν λόγω κανονισμών έως τη λήξη ισχύος των συγκεκριμένων πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής.

Άρθρο 26

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά τις δύο πρώτες δασμολογικές περιόδους που έπονται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών μπορεί να καθορίζει την ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 σύμφωνα με τους σχετικούς καταργούμενους κανονισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 25.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίας ή και των δύο περιόδων της δασμολογικής ποσόστωσης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως μια δασμολογική ποσόστωση που υπόκειται στην απαίτηση της ποσότητας αναφοράς του άρθρου 9, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να καθορίσουν την οικεία ποσότητα αναφοράς είτε σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού είτε κάνοντας χρήση των αμέσως δύο προηγούμενων 12μηνων περιόδων κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε πλήρως η δασμολογική ποσόστωση.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων με πιστοποιητικά (βλέπε σελίδα … της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).

(6)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(7)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1237 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων που κατατέθηκαν για τα πιστοποιητικά αυτά (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 1).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1239 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 44).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 113).

(10)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(11)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 100).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2010, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (ΕΕ L 187 της 21.7.2010, σ. 5).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2307/98 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής τροφών για σκύλους και γάτες του κωδικού ΣΟ 2309 10 90 που τυγχάνουν ειδικής μεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή στην Ελβετία (ΕΕ L 288 της 27.10.1998, σ. 8).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 342 της 30.12.2003, σ. 7).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 969/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 176 της 30.6.2006, σ. 44).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης για το ελαιόλαδο καταγωγής Τυνησίας (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 84).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, περί των λεπτομερειών για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσόστωσης εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 20).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 91).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (ΕΕ L 125 της 15.5.2007, σ. 9).

(24)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 6).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 19).

(26)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών (ΕΕ L 142 της 5.6.2007, σ. 3).

(27)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009 (ΕΕ L 213 της 15.8.2007, σ. 26).

(28)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 40).

(29)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 47).

(30)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 10).

(31)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση (ΕΕ L 125 της 9.5.2008, σ. 7).

(32)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 431/2008 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2008, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κατεψυγμένο βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 02062991 (ΕΕ L 130 της 20.5.2008, σ. 3).

(33)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2008, περί του ανοίγματος και της διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το κατεψυγμένο διάφραγμα βοοειδών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 02062991 (ΕΕ L 202 της 31.7.2008, σ. 28).

(34)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 290 της 31.10.2008, σ. 3).

(35)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία (ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 57).

(36)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2009, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα χοιρινού κρέατος (ΕΕ L 129 της 28.5.2009, σ. 13).

(37)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για τη δασμολογική ποσόστωση βοείου κρέατος καταγωγής Χιλής (ΕΕ L 180 της 11.7.2009, σ. 5).

(38)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ L 254 της 26.9.2009, σ. 82).

(39)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (ΕΕ L 318 της 4.12.2009, σ. 1).

(40)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα κρέατος «baby beef» καταγωγής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Κροατίας, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και Σερβίας (ΕΕ L 342 της 28.12.2010, σ. 1).

(41)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 6).

(42)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 10064000, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 19011000 (ΕΕ L 148 της 8.6.2012, σ. 1).

(43)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή ζώντων βοοειδών βάρους άνω των 160 χιλιογράμμων και καταγωγής Ελβετίας, που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 349 της 19.12.2012, σ. 39).

(44)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής αποξηραμένου βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα καταγωγής Ελβετίας (ΕΕ L 28 της 30.1.2013, σ. 3).

(45)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 593/2013 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2013, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου (ΕΕ L 170 της 22.6.2013, σ. 32).

(46)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο χοίρειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 51).

(47)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 57).

(48)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 63).

(49)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2079 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο βόειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 71).

(50)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2081 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ορισμένων σιτηρών καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 81).

(51)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1585 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για το νωπό και κατεψυγμένο βόειο και χοίρειο κρέας καταγωγής Καναδά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 442/2009 και των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 481/2012 και (ΕΕ) αριθ. 593/2013 (ΕΕ L 241 της 20.9.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα δήλωσης ανεξαρτησίας που αναφέρεται στο άρθρο 12

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης

(1)

Στο τμήμα A, συμπληρώστε τις πληροφορίες σχετικά με τη δασμολογική ποσόστωση στην οποία εφαρμόζεται η δήλωση ανεξαρτησίας.

(2)

Στο τμήμα Β, επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

(3)

Στο τμήμα Γ, αναφέρετε το όνομα της επιχείρησης, τον αριθμό EORI, την ημερομηνία και τον τόπο υπογραφής και συμπεριλάβετε την υπογραφή του αρμόδιου διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης.

Α.   Σχετική δασμολογική ποσόστωση

Αύξων αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

 

Κωδικός/-οί ΣΟ

 

Καταγωγή του/των προϊόντος/-ων (1)

 

Β.   Ανεξαρτησία της επιχείρησης

Ο αιτών τον προαναφερθέντα αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης δηλώνει:

1.

Ο αιτών δεν συνδέεται, κατά την έννοια του άρθρου 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης.

συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο κατά περίπτωση.

2.

Ο αιτών συνδέεται, κατά την έννοια του άρθρου 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τον ίδιο αύξοντα αριθμό δασμολογικής ποσόστωσης.

Ο αιτών ασκεί τακτικά ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες έναντι τρίτων κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3.

Ο αιτών έχει κοινοποιήσει την ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4.

συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο κατά περίπτωση.

Γ.   Στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία

 

Αριθμός EORI

 

Ημερομηνία και τόπος

 

Υπογραφή

 

Ρόλος στην εταιρεία του υπογράφοντος

 


(1)  Συμπληρώνεται μόνον εάν η καταγωγή των εμπορευμάτων είναι υποχρεωτικό στοιχείο της αίτησης πιστοποιητικού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την προηγούμενη υποχρεωτική καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 13

Αριθμός EORI του οικονομικού φορέα

Ταυτότητα του οικονομικού φορέα

Επωνυμία της εταιρείας

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Οδός

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Αριθμός

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Ταχ. κώδικας

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Πόλη

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Χώρα

Διεύθυνση επιχειρησιακού γραφείου: Οδός

Διεύθυνση επιχειρησιακού γραφείου: Αριθμός

Διεύθυνση επιχειρησιακού γραφείου: Ταχ. κώδικας

Διεύθυνση επιχειρησιακού γραφείου: Πόλη

Διεύθυνση επιχειρησιακού γραφείου: Χώρα

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών των κρατών μελών και τις τελωνειακές αρχές

Νομικό καθεστώς

Κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης

Απόδειξη της ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης

Να επισυναφθεί απόσπασμα εμπορικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

Να επισυναφθούν οι τελευταίοι ελεγμένοι ετήσιοι λογαριασμοί (εάν υπάρχουν)

Να επισυναφθεί ο τελευταίος ισολογισμός

Να επισυναφθεί βεβαίωση ΦΠΑ

Πρόσθετα έγγραφα που πρέπει να τηλεφορτωθούν κατόπιν των αιτημάτων της αρχής έκδοσης των πιστοποιητικών για διευκρινίσεις

Δήλωση ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760

Κατάλογος των αυξόντων αριθμών των δασμολογικών ποσοστώσεων και σύντομη περιγραφή

Επιλέξτε «ναι» εάν υποβάλετε αίτηση για τη δασμολογική ποσόστωση, ή «όχι» εάν δεν υποβάλετε αίτηση για τη δασμολογική ποσόστωση.

Δήλωση ανεξαρτησίας

να επισυναφθεί εάν στην προηγούμενη στήλη έχετε επιλέξει «ναι»

 

 

Ποσότητα αναφοράς

Παρακαλείσθε να δηλώσετε την ποσότητα αναφοράς για τις ακόλουθες δασμολογικές ποσοστώσεις:

Αύξων αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

Ποσότητα αναφοράς (σε kg)

Περίοδος ΔΠ

στην οποία εφαρμόζεται η ποσότητα

αναφοράς - Έναρξη

της περιόδου

Περίοδος ΔΠ

στην οποία εφαρμόζεται η ποσότητα

αναφοράς - Λήξη

της περιόδου

 

 

 

 

Πρόσωπα της εταιρείας που εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν αίτηση πιστοποιητικού για λογαριασμό της επιχείρησης

Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει τον κατάλογο των προσώπων της εταιρείας που εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού για λογαριασμό της, για τις προαναφερόμενες δασμολογικές ποσοστώσεις.

Επώνυμο/-α

Όνομα/Ονόματα

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Έγγραφο ταυτότητας

Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

Δικαιολογητικά έγγραφα για την εξουσιοδότηση

 

 

 

 

 

 

 

Διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικονομικού φορέα

Είδος ιδιοκτησίας (ο φορέας θα πρέπει να κάνει την ορθή επιλογή)

 

Εάν ο/οι ιδιοκτήτης/-ες είναι εταιρεία:

Αριθμός EORI εταιρείας (εάν υπάρχει)

Επωνυμία εταιρείας

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Οδός

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Αριθμός

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Ταχ. κώδικας

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Πόλη

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Χώρα

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

Ρόλος στην επιχείρηση (π.χ. μοναδικός ιδιοκτήτης, εταίρος, κύριος μέτοχος (πάνω από το 25 % των μετοχών ή ελέγχουσα συμμετοχή)...)

Εμπορικό μητρώο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν ο/οι ιδιοκτήτης/-ες είναι φυσικό πρόσωπο:

Επώνυμο/-α

Όνομα/Ονόματα

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Έγγραφο ταυτότητας

Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

Ρόλος στην επιχείρηση (π.χ. μοναδικός ιδιοκτήτης, εταίρος, κύριος μέτοχος (πάνω από το 25 % των μετοχών ή ελέγχουσα συμμετοχή)...)

 

 

 

 

 

 

 

Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τις ανωτέρω δασμολογικές ποσοστώσεις, τα οποία συνδέονται με την εν λόγω επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760.

Αριθμός EORI εταιρείας

Επωνυμία εταιρείας

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Οδός

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Αριθμός

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Ταχ. κώδικας

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Πόλη

Διεύθυνση εταιρικής έδρας: Χώρα

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

Νομικό καθεστώς

Σχέση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τις ανωτέρω δασμολογικές ποσοστώσεις, τα οποία συνδέονται με την εν λόγω επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760

Επώνυμο/-α

Όνομα/Ονόματα

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Έγγραφο ταυτότητας

Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

Σχέση

 

 

 

 

 

 

 

Διαχειριστική δομή του οικονομικού φορέα

Συντάξτε κατάλογο των προσώπων που ασκούν καθήκοντα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντος συμβούλου/οικονομικού διευθυντή (κατά περίπτωση) ή ανάλογα καθήκοντα στη διαχειριστική δομή της επιχείρησης. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα συνάδουν με τις πληροφορίες που παρέχονται στα έγγραφα που υποβάλλονται ως απόδειξη της ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας. Εάν ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760.

Επώνυμο/-α

Όνομα/Ονόματα

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Έγγραφο ταυτότητας

Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

Καθήκοντα στην εταιρεία

 

 

 

 

 

 

 

Για να προχωρήσετε στην καταχώριση της αίτησής σας, πρέπει να επιβεβαιώσετε τα ακόλουθα:

1)

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες. Γνωρίζω ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760 εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

2)

Συγκατατίθεμαι στην κοινολόγηση των πληροφοριών στην Επιτροπή, στις τελωνειακές αρχές και στις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών των κρατών μελών.

3)

Δεσμεύομαι να υποβάλω επικαιροποιημένες πληροφορίες σε περίπτωση αλλαγών στη δομή της νομικής οντότητας, εγκαίρως και σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/760.

Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με τις ανωτέρω τρεις δηλώσεις:

 


Top