EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0479

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/479 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/1906

OJ L 102, 2.4.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; καταργήθηκε εμμέσως από 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/479/oj

2.4.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/479 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Απριλίου 2020

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 38 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτη χώρα μπορούν να διατίθενται στη αγορά της Ένωσης ως βιολογικά αν καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές, τις αρχές ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένη αρχή ελέγχου ή αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

(2)

Για να διασφαλιστούν η συμμόρφωση με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και η ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων προϊόντων κατά τη διανομή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από τρίτες χώρες, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/25 (3), προβλέπει ότι το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου ή τον αρμόδιο φορέα ελέγχου προτού ξεκινήσει η αποστολή από την τρίτη χώρα εξαγωγής ή προέλευσης. Η εν λόγω αρχή ή ο φορέας ελέγχου πρέπει να υπογράψει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εγγράφων μεταφοράς.

(3)

Φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πλήρη έγγραφα μεταφοράς δεν είναι διαθέσιμα στον φορέα ελέγχου εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η συμπερίληψη όλων των πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά στο πιστοποιητικό ελέγχου προτού ξεκινήσει η αποστολή από την τρίτη χώρα. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα μεταφοράς πρέπει να ελέγχονται και να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου από την αρμόδια αρχή ελέγχου ή τον αρμόδιο φορέα ελέγχου εντός το πολύ 10 ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την θεώρηση του πιστοποιητικού από τις αρχές του κράτους μέλους.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/25, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/25.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1235/2008

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Εάν το αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου σε έντυπη μορφή και με ιδιόχειρη υπογραφή δεν περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα μεταφοράς στα τετραγωνίδια 16 και 17 και στα σχετικά πεδία του τετραγωνιδίου 13, ή εάν οι πληροφορίες αυτές είναι διαφορετικές από εκείνες που είναι διαθέσιμες στο TRACES, οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και ο πρώτος παραλήπτης εξετάζουν μόνο για τους σκοπούς της επαλήθευσης και θεώρησης του πιστοποιητικού ελέγχου τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα TRACES».

2)

στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, το πρόγραμμα παραγωγής για το υπό εξέταση προϊόν, τα εμπορικά έγγραφα και αφού προβεί σε φυσικό έλεγχο της αποστολής, εφόσον απαιτείται με βάση την εκτίμηση κινδύνου. Οι πληροφορίες σχετικά τα έγγραφα μεταφοράς οι οποίες περιέχονται στο τετραγωνίδιο 13, και ιδίως ο αριθμός των δεμάτων και το καθαρό βάρος, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται στα τετραγωνίδια 16 και 17 του πιστοποιητικού ελέγχου σχετικά με τα μεταφορικά μέσα και τα έγγραφα μεταφοράς περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου εντός το πολύ 10 ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Φεβρουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Απριλίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/25 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 8 της 14.1.2020, σ. 18).


Top