EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/474 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 100/12


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Ιανουαρίου 2020

σχετικά με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, θα πρέπει να χορηγηθεί πλήρης πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, των συμβαλλόμενων μερών της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και τρίτων χωρών που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629 και της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Η πλήρης πρόσβαση δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τρίτες χώρες, και να συντονίζουν τις εργασίες τους όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων σχετικών με τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα στην EHDB.

(3)

Η πρόσβαση στην EHDB μόνο για ανάγνωση θα πρέπει να παρασχεθεί και σε άλλες αρχές, προκειμένου να εκτελούν διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των υποδομών στις εσωτερικές πλωτές οδούς, τη διατήρηση ή την επιβολή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της EHDB και να διευκολυνθεί η επαλήθευση των αιτημάτων πρόσβασης στην EHDB, τα κράτη μέλη, τα συμβαλλόμενα μέρη της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και οι σχετικές τρίτες χώρες θα πρέπει να ορίσουν ενιαίο σημείο επαφής.

(5)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη κατά την παροχή πρόσβασης στην EHDB μόνο για ανάγνωση, ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια των δεδομένων και η εύρυθμη λειτουργία της EHDB.

(6)

Χρειάζονται ποιοτικά, συγκρίσιμα, επικαιροποιημένα, αξιόπιστα και εναρμονισμένα δεδομένα σχετικά με τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ώστε να διευκολύνεται η επαλήθευση των τρεχόντων και των παρελθόντων δεδομένων σκάφους και των πληροφοριών που σχετίζονται με εκδοθέντα πιστοποιητικά και νέες αιτήσεις πιστοποιητικών. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστεί αναλυτικός κατάλογος δεδομένων σχετικών με τα σκάφη.

(7)

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να παραμείνουν τεχνολογικά ουδέτερες και ανοικτές σε καινοτόμες τεχνολογίες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται η αρχή «μόνον άπαξ» και η αρχή της διαλειτουργικότητας εκ προεπιλογής. Είναι σκόπιμο να ληφθούν δεόντως υπόψη οι αρχές και οι συστάσεις που παρατίθενται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (3) και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (4).

(8)

Στις περιπτώσεις που τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) όσον αφορά την επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) όσον αφορά την επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(9)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει κανόνες για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών (European Hull Data Base/EHDB) η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, καθώς και την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, τους επιτρεπόμενους τύπους πρόσβασης και τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 2

Συλλογή δεδομένων

Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν στην EHDB τα δεδομένα ταυτοποίησης σκάφους που αναφέρονται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Πλήρης πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων στην EHDB

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα συμβαλλόμενα μέρη της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και τρίτες χώρες που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629 και της οδηγίας 2005/44/ΕΚ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τα επεξεργάζονται, ώστε να υποστηρίζεται η εκτέλεση των διοικητικών μέτρων για τη διατήρηση της ασφάλειας και τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας και να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629.

2.   Κάθε κράτος μέλος, συμβαλλόμενο μέρος της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και τρίτη χώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συνοχή μεταξύ των δεδομένων που τηρούνται στα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629 και των δεδομένων που καταχωρίζονται στην EHDB.

4.   Η πλήρης πρόσβαση στην EHDB χορηγείται σύμφωνα με το παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Πρόσβαση στην EHDB μόνο για ανάγνωση

1.   Για την εκτέλεση διοικητικών μέτρων που αφορούν τη διασφάλιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των υποδομών στις εσωτερικές πλωτές οδούς, τη διατήρηση ή την επιβολή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, επιτρέπεται να χορηγείται πρόσβαση στην EHDB μόνο για ανάγνωση σε αρχές —πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3— των κρατών μελών, των συμβαλλόμενων μερών της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2.   Κάθε κράτος μέλος, συμβαλλόμενο μέρος της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο ή τρίτη χώρα κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσδιορίζοντας το προφίλ χρήστη τους σύμφωνα με το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η πρόσβαση στην EHDB μόνο για ανάγνωση χορηγείται σύμφωνα με το παράρτημα 4 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ενιαίο σημείο επαφής για την EHDB

1.   Κάθε κράτος μέλος, συμβαλλόμενο μέρος της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και τρίτη χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ορίζει ενιαίο σημείο επαφής για την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επικύρωση της πρόσβασης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4. Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 πραγματοποιούνται με καταχώριση των σχετικών πληροφοριών στην EHDB.

2.   Το ενιαίο σημείο επαφής επιλέγεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Κάθε κράτος μέλος, συμβαλλόμενο μέρος της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και τρίτη χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενιαίου σημείου επαφής για την EHDB.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 118.

(2)  Οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152).

(3)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 — Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» [COM(2016) 179 final].

(4)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας — Στρατηγική εφαρμογής» [COM(2017) 134].

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Δεδομένα ταυτοποίησης σκάφους

Ο κατάλογος δεδομένων ταυτοποίησης σκάφους κατά το παράρτημα 2 του εφαρμοστέου ευρωπαϊκού προτύπου καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι αυτός που αναφέρεται στο παράρτημα II της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Προφίλ χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης

1.1.   

Η Επιτροπή χορηγεί σε μεμονωμένους χρήστες δικαιώματα πρόσβασης αντίστοιχα των προφίλ χρηστών που παρατίθενται στον πίνακα 1.

1.2.   

Επίσης, η Επιτροπή δύναται να χορηγεί πρόσβαση στην EHDB σε διεθνείς οργανισμούς και αρχές τρίτης χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Τα προφίλ χρηστών ή τα δικαιώματα πρόσβασής τους είναι δυνατόν να περιοριστούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων.

Προφίλ χρηστών

Ορισμός

Δικαιώματα πρόσβασης

Αρχή Τεχνικής Πιστοποίησης

Αρμόδια αρχή ή φορέας επιθεώρησης που εκδίδει ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629

Ή

Φορέας επιθεώρησης που εκδίδει πιστοποιητικό δυνάμει του άρθρου 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο

Ή

Παρόμοια αρμόδια αρχή τρίτων χωρών που είναι επιφορτισμένη με καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629

Ή

Αρμόδια αρχή που εκδίδει τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό ταυτοποίησης σκάφους σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629

Πλήρης πρόσβαση

Αρχή ΥΠΕΝ

Αρμόδια αρχή για τις εφαρμογές ΥΠΕΝ και για τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2005/44/ΕΚ

Ή

Οργανισμός που έχει ορισθεί ή του έχει ανατεθεί να λειτουργεί το σύστημα ΥΠΕΝ και να παρέχει υπηρεσίες ΥΠΕΝ όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/44/ΕΚ

Πλήρης πρόσβαση (μόνο για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/44/ΕΚ)

Στατιστικές υπηρεσίες

Εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες επιφορτισμένες με τη συλλογή στατιστικών δεδομένων

Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, προς καθορισμό ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων

Διεθνείς οργανισμοί

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε διεθνείς οργανισμούς

Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, προς καθορισμό ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων

Λοιποί φορείς

Όλοι οι φορείς διασφάλισης της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των υποδομών στις εσωτερικές πλωτές οδούς, καθώς και της διατήρησης ή της επιβολής της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, όπως:

αρμόδια αρχή διαχείρισης της κυκλοφορίας

χειριστής υδατοφραγμάτων ή γεφυρών

πάροχος υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης

αρχές επιβολής του νόμου

φορέας διερεύνησης ατυχημάτων

Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση

Υπάλληλοι της Επιτροπής

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες

α) )

αρμόδιοι για την τήρηση της EHDB ή

β) )

αρμόδιοι για τις πολιτικές εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Πάροχος τεχνικών λύσεων για όλες τις λειτουργίες.

Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Πλήρης πρόσβαση και επεξεργασία δεδομένων στην EHDB

1.   

Η επικύρωση πλήρους πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων της EHDB πραγματοποιείται ως εξής:

α)

υποβολή αιτήματος μέσω της EHDB για τη δημιουργία λογαριασμού που επιτρέπει πλήρη πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων·

β)

επικύρωση από το αρμόδιο ενιαίο σημείο επαφής για την EHDB·

γ)

ενεργοποίηση του λογαριασμού.

2.   

Η Επιτροπή δύναται να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό, εάν ο χρήστης δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Πρόσβαση στην EHDB μόνο για ανάγνωση

1.

Η επικύρωση πρόσβασης στην EHDB μόνο για ανάγνωση πραγματοποιείται ως εξής:

α)

υποβολή αιτήματος μέσω της EHDB για τη δημιουργία λογαριασμού που επιτρέπει πρόσβαση στη βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση·

β)

επικύρωση από το αρμόδιο ενιαίο σημείο επαφής για την EHDB·

γ)

ενεργοποίηση του λογαριασμού.

2.

Η Επιτροπή δύναται να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό, εάν ο χρήστης δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.

Οι αρμόδιες αρχές φέρουν την ευθύνη της τακτικής παρακολούθησης και επαλήθευσης της πρόσβασης που παρέχουν στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Λειτουργίες

Οι ακόλουθες λειτουργίες παρέχονται μέσω της EHDB:

1.

Επαλήθευση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού ταυτοποίησης σκάφους (ΕΝΙ) στην EHDB:

Η EHDB επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν, είτε βάσει του ENI είτε βάσει των δεδομένων ταυτοποίησης σκάφους, κατά πόσον ένα σκάφος είναι ήδη καταχωρισμένο στο σύστημα.

2.

Πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με πιστοποιητικά σκαφών:

Η EHDB παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με πιστοποιητικά σκαφών (που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1629) και δεδομένα ταυτοποίησης σκάφους, όπως αυτά διατίθενται από τα εθνικά μητρώα.

3.

Πρόσβαση σε δεδομένα τυχόν απορριφθεισών ή εκκρεμών αιτήσεων πιστοποιητικών

Η EHDB παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την κατάσταση (απορριφθείσα ή εκκρεμής) αιτήσεων πιστοποιητικών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1629.

4.

Πρόσβαση σε ψηφιακό αντίγραφο πιστοποιητικών σκάφους:

Η EHDB παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό αντίγραφο όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1629.

5.

Παραγωγή στατιστικών στοιχείων:

Η EHDB διαθέτει λειτουργίες μέσω των οποίων παρέχονται δεδομένα για την εξαγωγή στοιχείων από εξουσιοδοτημένους χρήστες για στατιστικούς σκοπούς.

6.

Διαχείριση πρόσβασης χρηστών:

Η πρόσβαση των χρηστών στην EHDB γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Login).


Top