EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/258 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 54/16


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/258 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 808/2004, (ΕΚ) αριθ. 452/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προσδιορίζονται στα σχετικά λεπτομερή θέματα, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τον αριθμό και τους τίτλους των μεταβλητών για το σύνολο δεδομένων στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης (EU-SILC).

(2)

Η έρευνα EU-SILC αποτελεί βασικό μέσο για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως για την εισοδηματική κατανομή, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και από διάφορες σχετικές πολιτικές της ΕΕ για τις συνθήκες διαβίωσης και τη φτώχεια, όπως για την παιδική φτώχεια, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και άλλες υπηρεσίες, τη στέγαση, την υπερχρέωση και την ποιότητα ζωής. Αποτελεί επίσης την κύρια πηγή δεδομένων για τη μικροπροσομοίωση και τις ταχείες εκτιμήσεις της κατανομής του εισοδήματος και των ποσοστών φτώχειας.

(3)

Ο αριθμός των μεταβλητών που πρέπει να συλλέγονται δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % τον αριθμό των συλλεγόμενων μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700.

(4)

Η Επιτροπή προέβη σε κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της κατάρτισης της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο αριθμός και οι τίτλοι των μεταβλητών για το σύνολο δεδομένων στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 261I της 14.10.2019, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός και τίτλοι των μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης

Λεπτομερές θέμα

Αναγνωριστικός κωδικός μεταβλητής

Ονομασία μεταβλητής

Πληροφορίες συλλογής δεδομένων

DB010

Έτος της έρευνας

24 τεχνικές μεταβλητές (ετήσιες)

DB020

Χώρα διαμονής

3 παράγωγες μεταβλητές (ετήσιες)

DB040

Περιφέρεια διαμονής

 

DB050

Στρώμα (stratum)

 

DB060

Πρωτογενής μονάδα δειγματοληψίας (ΠΜΔ)

 

DB062

Δευτερογενής μονάδα δειγματοληψίας (ΔΜΔ)

 

DB070

Σειρά επιλογής της ΠΜΔ

 

DB075

Εναλλασσόμενη ομάδα

 

DB076

Κύμα συνεντεύξεων

 

DB110

Κατάσταση νοικοκυριού

 

DB120

Επαφή στη διεύθυνση

 

DB130

Αποτέλεσμα ερωτηματολογίου νοικοκυριού

 

DB135

Αποδοχή συνέντευξης νοικοκυριού

 

RB010

Έτος της έρευνας

 

RB020

Χώρα διαμονής

 

HB010

Έτος της έρευνας

 

HB020

Χώρα διαμονής

 

HB040

Ημέρα συνέντευξης νοικοκυριού

 

HB050

Μήνας συνέντευξης νοικοκυριού

 

HB060

Έτος συνέντευξης νοικοκυριού

 

HB100

Αριθμός λεπτών για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου νοικοκυριού

 

PB010

Έτος της έρευνας

 

PB020

Χώρα διαμονής

 

PB090

Ημέρα προσωπικής συνέντευξης

 

PB100

Μήνας προσωπικής συνέντευξης

 

PB110

Έτος προσωπικής συνέντευξης

 

PB120

Αριθμός λεπτών για τη συμπλήρωση του ατομικού ερωτηματολογίου

Ταυτοποίηση

DB030

Αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού

9 τεχνικές μεταβλητές (ετήσιες)

RB030

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης

 

RB032

Αύξων αριθμός του ατόμου στο νοικοκυριό

 

RB040

Τρέχων αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού (ID)

 

RB100

Μέλος δείγματος ή συγκάτοικος

 

HB030

Αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού

 

HB070

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης του ατόμου που απαντά στο ερωτηματολόγιο νοικοκυριού

 

PB030

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης

 

PB265

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης του ατόμου που συμπλήρωσε το ατομικό ερωτηματολόγιο

Σταθμίσεις

DB080

Στάθμιση σχεδιασμού νοικοκυριού

16 τεχνικές μεταβλητές (ετήσιες)

DB090

Συγχρονική στάθμιση νοικοκυριού

 

DB095

Διαχρονική στάθμιση νοικοκυριού

 

RB050

Προσωπική συγχρονική στάθμιση

 

RB060

Προσωπική βασική στάθμιση

 

RB062

Διαχρονική στάθμιση (διετής διάρκεια)

 

RB063

Διαχρονική στάθμιση (τριετής διάρκεια)

 

RB064

Διαχρονική στάθμιση (τετραετής διάρκεια)

 

RB065

Διαχρονική στάθμιση (πενταετής διάρκεια)

 

RB066

Διαχρονική στάθμιση (εξαετής διάρκεια)

 

RL070

Συγχρονική στάθμιση παιδιών για παιδική φροντίδα

 

PB040

Προσωπική συγχρονική στάθμιση (όλα τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω)

 

PB050

Προσωπική βασική στάθμιση (όλα τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω)

 

PB060

Προσωπική συγχρονική στάθμιση για επιλεγμένο ερωτώμενο

 

PB070

Προσωπική στάθμιση σχεδιασμού για επιλεγμένο ερωτώμενο

 

PB080

Προσωπική βασική στάθμιση για επιλεγμένο ερωτώμενο

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

RB250

Κατάσταση δεδομένων

4 τεχνικές μεταβλητές (ετήσιες)

HB130

Μέθοδος συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε (νοικοκυριό)

 

PB260

Τρόπος συμμετοχής στην έρευνα

 

PB270

Μέθοδος συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε (άτομο)

Θέση

1 τεχνική μεταβλητή (ετήσια)

DB100

Βαθμός αστικοποίησης

Δημογραφία

RB080

Έτος γέννησης

9 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

RB081

Ηλικία σε συμπληρωμένα έτη

9 παράγωγες μεταβλητές (ετήσιες)

RB082

Ηλικία σε συμπληρωμένα έτη κατά τον χρόνο της συνέντευξης

 

RB083

Παρέλευση της ημερομηνίας γέννησης κατά τον χρόνο της συνέντευξης

 

RB090

Φύλο

 

RB110

Κατάσταση μέλους

 

RB120

Τόπος μετακίνησης του ατόμου

 

RB220

Αριθμός αναγνώρισης πατέρα

 

RB230

Αριθμός αναγνώρισης μητέρας

 

RB240

Αριθμός αναγνώρισης συζύγου/συντρόφου

 

RB245

Κατάσταση ερωτωμένου

 

PB140

Έτος γέννησης

 

PB150

Φύλο

 

PB160

Αριθμός αναγνώρισης πατέρα

 

PB170

Αριθμός αναγνώρισης μητέρας

 

PB180

Αριθμός αναγνώρισης συζύγου/συντρόφου

 

PB190

Οικογενειακή κατάσταση

 

PB200

Ελεύθερη ένωση

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

RB280

Χώρα γέννησης

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

RB290

Χώρα κύριας ιθαγένειας

 

PB230

Χώρα γέννησης του πατέρα

 

PB240

Χώρα γέννησης της μητέρας

Σύνθεση νοικοκυριού

RB200

Κατάσταση διαμονής

2 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

RG_Z#

Πίνακας νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού - πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

HB110

Είδος νοικοκυριού

3 παράγωγες μεταβλητές (ετήσιες)

HB120

Μέγεθος νοικοκυριού

 

PB205

Σύντροφοι που διαμένουν στο ίδιο νοικοκυριό

Διάρκεια παραμονής στη χώρα

1 συλλεγόμενη μεταβλητή (ετήσια)

RB285

Διάρκεια παραμονής στη χώρα διαμονής σε συμπληρωμένα έτη

Αναπηρία και Ευρωπαϊκό Μέτρο Ελάχιστης Υγείας

PH010

Ιδία αντίληψη της γενικής υγείας

3 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PH020

Χρόνια προβλήματα υγείας

 

PH030

Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλημάτων υγείας

Υγεία των τέκνων

RCH010

Γενική κατάσταση υγείας (παιδιού)

2 συλλεγόμενες μεταβλητές (ανά τριετία)

RCH020

Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλημάτων υγείας (παιδιού)

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

PH040

Μη ικανοποιηθείσα ανάγκη ιατρικής εξέτασης ή αγωγής

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PH050

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε η ανάγκη ιατρικής εξέτασης ή αγωγής

 

PH060

Μη ικανοποιηθείσα ανάγκη οδοντιατρικής εξέτασης ή αγωγής

 

PH070

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε η ανάγκη οδοντιατρικής εξέτασης ή αγωγής

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (παιδιών)

HCH010

Μη ικανοποιηθείσα ανάγκη ιατρικής εξέτασης ή αγωγής (παιδιών)

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ανά τριετία)

HCH020

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε η ανάγκη ιατρικής εξέτασης ή αγωγής (παιδιών)

 

HCH030

Μη ικανοποιηθείσα ανάγκη οδοντιατρικής εξέτασης ή αγωγής (παιδιών)

 

HCH040

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε η ανάγκη οδοντιατρικής εξέτασης ή αγωγής (παιδιών)

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

RB211

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PL032

Τρέχον οικονομικό καθεστώς βάσει ιδίας εκτίμησης

 

PL040A

Καθεστώς απασχόλησης

 

PL040B

Καθεστώς απασχόλησης (τελευταία εργασία)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

PL051A

Δραστηριότητα στην κύρια εργασία

5 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PL051B

Επάγγελμα (τελευταία εργασία)

 

PL111A

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας για την κύρια εργασία

 

PL111B

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας (τελευταία εργασία)

 

PL145

Κύρια εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης (βάσει ιδίας εκτίμησης)

Διάρκεια της σύμβασης

1 συλλεγόμενη μεταβλητή (ετήσια)

PL141

Μονιμότητα της κύριας εργασίας

Λεπτομερής κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας

PL073

Αριθμός μηνών πλήρους απασχόλησης ως μισθωτού

1 συλλεγόμενη μεταβλητή (ετήσια)

PL074

Αριθμός μηνών μερικής απασχόλησης ως μισθωτού

11 παράγωγες μεταβλητές (ετήσιες)

PL075

Αριθμός μηνών πλήρους απασχόλησης ως αυτοαπασχολούμενου (συμπεριλαμβανομένων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης)

 

PL076

Αριθμός μηνών μερικής απασχόλησης ως αυτοαπασχολούμενου (συμπεριλαμβανομένων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης)

 

PL080

Αριθμός μηνών ανεργίας

 

PL085

Αριθμός μηνών συνταξιοδότησης

 

PL086

Αριθμός μηνών ανικανότητας για εργασία λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας

 

PL087

Αριθμός μηνών σπουδών

 

PL088

Αριθμός μηνών σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

 

PL089

Αριθμός μηνών εκτέλεσης οικιακών εργασιών

 

PL090

Αριθμός μηνών άλλης δραστηριότητας

 

PL271

Διάρκεια της πιο πρόσφατης περιόδου ανεργίας

Αρμοδιότητες εποπτείας

1 συλλεγόμενη μεταβλητή (ετήσια)

PL150

Αρμοδιότητα εποπτείας στην κύρια εργασία

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

PL016

Ύπαρξη προηγούμενης επαγγελματικής πείρας

2 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PL200

Αριθμός ετών αμειβόμενης απασχόλησης (ως μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου)

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

PL211A

Κύρια δραστηριότητα τον Ιανουάριο

12 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PL211B

Κύρια δραστηριότητα τον Φεβρουάριο

 

PL211C

Κύρια δραστηριότητα τον Μάρτιο

 

PL211D

Κύρια δραστηριότητα τον Απρίλιο

 

PL211E

Κύρια δραστηριότητα τον Μάιο

 

PL211F

Κύρια δραστηριότητα τον Ιούνιο

 

PL211G

Κύρια δραστηριότητα τον Ιούλιο

 

PL211H

Κύρια δραστηριότητα τον Αύγουστο

 

PL211I

Κύρια δραστηριότητα τον Σεπτέμβριο

 

PL211J

Κύρια δραστηριότητα τον Οκτώβριο

 

PL211K

Κύρια δραστηριότητα τον Νοέμβριο

 

PL211L

Κύρια δραστηριότητα τον Δεκέμβριο

Ωράριο εργασίας

PL060

Συνήθης αριθμός ωρών εργασίας ανά εβδομάδα στην κύρια εργασία

2 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PL100

Συνολικός συνήθης αριθμός ωρών εργασίας ανά εβδομάδα στη δεύτερη, τρίτη, … εργασία

Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης

1 συλλεγόμενη μεταβλητή (ετήσια)

PE041

Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης

Συμμετοχή σε (τρέχουσες) δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης

RL010

Προσχολική εκπαίδευση

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

RL020

Υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση

 

PE010

Συμμετοχή σε τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (σπουδαστής/-ρια ή μαθητευόμενος/-η)

 

PE021

Επίπεδο της τρέχουσας/πλέον πρόσφατης δραστηριότητας τυπικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Ποιότητα ζωής

PW010

Γενική ικανοποίηση από τη ζωή

2 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PW191

Εμπιστοσύνη σε άλλους

Υλικές στερήσεις

HD080

Αντικατάσταση φθαρμένων επίπλων

14 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HH050

Δυνατότητα να διατηρείται το σπίτι αρκετά ζεστό

 

HS040

Δυνατότητα πληρωμής διακοπών μιας εβδομάδας ετησίως μακριά από το σπίτι

 

HS050

Δυνατότητα πληρωμής ενός γεύματος με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι (ή αντίστοιχο γεύμα χορτοφαγίας) κάθε δεύτερη ημέρα

 

HS060

Δυνατότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων δαπανών

 

HS090

Έχετε υπολογιστή;

 

HS110

Έχετε αυτοκίνητο;

 

HS120

Δυνατότητα να καλυφθεί οικονομικά ο μήνας

 

PD020

Αντικατάσταση φθαρμένων ρούχων με μερικά καινούργια (μη μεταχειρισμένα)

 

PD030

Δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος (που περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι υποδημάτων παντός καιρού)

 

PD050

Συνεύρεση με φίλους/οικογένεια (συγγενείς) για ποτό/γεύμα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα

 

PD060

Τακτική συμμετοχή σε δραστηριότητα αναψυχής

 

PD070

Δαπάνη μικρού χρηματικού ποσού κάθε εβδομάδα για προσωπικές ανάγκες

 

PD080

Σύνδεση διαδικτύου στο σπίτι για προσωπική χρήση

Στερήσεις σε σχέση με τα παιδιά

HD100

Μερικά καινούργια (μη μεταχειρισμένα) ρούχα

13 συλλεγόμενες μεταβλητές (ανά τριετία)

HD110

Δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος (που περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι υποδημάτων παντός καιρού)

 

HD120

Φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα

 

HD140

Ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή αντίστοιχο γεύμα χορτοφαγίας) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα

 

HD150

Βιβλία στο σπίτι, κατάλληλα για την ηλικία τους

 

HD160

Εξοπλισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής

 

HD170

Παιχνίδια συντροφιάς

 

HD180

Τακτική δραστηριότητα αναψυχής

 

HD190

Εορτασμοί σε ειδικές περιπτώσεις

 

HD200

Περιστασιακή πρόσκληση φίλων στο σπίτι για παιχνίδι και φαγητό

 

HD210

Συμμετοχή σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις με οικονομική επιβάρυνση

 

HD220

Κατάλληλος χώρος σχολικής μελέτης στο σπίτι

 

HD240

Διακοπές μακριά από το σπίτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα ετησίως

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

HH010

Τύπος κατοικίας

3 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HH021

Καθεστώς στέγασης του νοικοκυριού

 

HH030

Αριθμός δωματίων που έχει στη διάθεσή του το νοικοκυριό

Κόστος στέγασης, περιλαμβανομένου του μειωμένου κόστους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

HH060

Τρέχον μίσθωμα σε σχέση με κατοικούμενη οικία

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HH070

Συνολικό κόστος στέγασης

 

HH071

Αποπληρωμή κεφαλαίου ενυπόθηκου δανείου

 

HS022

Μειωμένο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Παιδική φροντίδα

RL030

Παιδική φροντίδα σε κέντρο εκτός σχολικών ωρών (πριν/μετά)

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

RL040

Παιδική φροντίδα σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας

 

RL050

Παιδική φροντίδα από επαγγελματία παιδοκόμο στο σπίτι του παιδιού ή στο σπίτι του/της παιδοκόμου

 

RL060

Παιδική φροντίδα από παππούδες/γιαγιάδες, άλλα μέλη του νοικοκυριού εκτός των γονέων, άλλους συγγενείς, φίλους ή γείτονες

Εισόδημα από εργασία

PY010G/PY010N

Χρηματικό εισόδημα ή εξομοιούμενο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

5 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PY020G/PY020N

Μη χρηματικό εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

 

PY021G/PY021N

Αυτοκίνητο εταιρείας

 

PY030G

Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

 

PY050G/PY050N

Χρηματικά κέρδη ή ζημίες από αυτοαπασχόληση

Εισόδημα από κοινωνικές μεταβιβάσεις

HY050G/HY050N

Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα

8 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HY060G/HY060N

Παροχές/επιδόματα κοινωνικού αποκλεισμού που δεν κατατάσσονται αλλού

32 μεταβλητές που είναι γνωστές στις χώρες (ετήσιες)

HY070G/HY070N

Επιδόματα στέγασης

 

PY090G/PY090N

Παροχές ανεργίας

 

PY110G/PY110N

Παροχές επιζώντων

 

PY120G/PY120N

Παροχές ασθένειας

 

PY130G/PY130N

Παροχές αναπηρίας

 

PY140G/PY140N

Εκπαιδευτικά επιδόματα

 

HY051G

Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα (ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY052G

Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα (ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY053G

Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα (μη ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY054G

Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα (μη ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY061G

Παροχές/επιδόματα κοινωνικού αποκλεισμού που δεν κατατάσσονται αλλού (ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY062G

Παροχές/επιδόματα κοινωνικού αποκλεισμού που δεν κατατάσσονται αλλού (ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY063G

Παροχές/επιδόματα κοινωνικού αποκλεισμού που δεν κατατάσσονται αλλού (μη ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY064G

Παροχές/επιδόματα κοινωνικού αποκλεισμού που δεν κατατάσσονται αλλού (μη ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY071G

Επιδόματα στέγασης (ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY072G

Επιδόματα στέγασης (ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY073G

Επιδόματα στέγασης (μη ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

HY074G

Επιδόματα στέγασης (μη ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

PY091G

Παροχές ανεργίας (ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY092G

Παροχές ανεργίας (ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY093G

Παροχές ανεργίας (μη ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY094G

Παροχές ανεργίας (μη ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY111G

Παροχές επιζώντων (ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY112G

Παροχές επιζώντων (ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY113G

Παροχές επιζώντων (μη ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY114G

Παροχές επιζώντων (μη ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY121G

Παροχές ασθένειας (ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY122G

Παροχές ασθένειας (ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY123G

Παροχές ασθένειας (μη ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY124G

Παροχές ασθένειας (μη ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY131G

Παροχές αναπηρίας (ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY132G

Παροχές αναπηρίας (ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY133G

Παροχές αναπηρίας (μη ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY134G

Παροχές αναπηρίας (μη ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY141G

Εκπαιδευτικά επιδόματα (ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

PY142G

Εκπαιδευτικά επιδόματα (ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

PY143G

Εκπαιδευτικά επιδόματα (μη ανταποδοτικά και εξαρτώμενα από το εισόδημα)

 

PY144G

Εκπαιδευτικά επιδόματα (μη ανταποδοτικά και μη εξαρτώμενα από το εισόδημα)

Εισόδημα από συντάξεις

PY080G/PY080N

Συντάξεις που καταβάλλονται από ατομικά ιδιωτικά προγράμματα συνταξιοδότησης

2 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

PY100G/PY100N

Παροχές γήρατος

4 μεταβλητές που είναι γνωστές στις χώρες (ετήσιες)

PY101G

Παροχές γήρατος (ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY102G

Παροχές γήρατος (ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY103G

Παροχές γήρατος (μη ανταποδοτικές και εξαρτώμενες από το εισόδημα)

 

PY104G

Παροχές γήρατος (μη ανταποδοτικές και μη εξαρτώμενες από το εισόδημα)

Άλλα εισοδήματα, περιλαμβανομένων των εισοδημάτων από ακίνητα και κεφάλαια και των μεταβιβάσεων μετρητών μεταξύ νοικοκυριών

HY040G/HY040N

Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου ή γαιών

7 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HY080G/HY080N

Εισπραχθείσες τακτικές χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών

 

HY081G/HY081N

Εισπραχθείσες διατροφές (υποχρεωτικές και εθελοντικές)

 

HY090G/HY090N

Τόκοι, μερίσματα και κέρδη από κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε επιχείρηση μη ανώνυμης εταιρικής μορφής

 

HY100G/HY100N

Αποπληρωμές τόκων για ενυπόθηκο δάνειο

 

HY110G/HY110N

Εισόδημα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών

 

HY170G/HY170N

Αξία αγαθών που παράγονται για ιδιοκατανάλωση

Φόροι και εισφορές που πράγματι καταβλήθηκαν μετά τις μειώσεις

HY120G/HY120N

Τακτικοί φόροι περιουσίας

7 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HY121G/HY121N

Φόροι καταβληθέντες για την κυριότητα της κύριας κατοικίας νοικοκυριού

 

HY130G/HY130N

Φόροι καταβληθέντες για την κυριότητα της κύριας κατοικίας νοικοκυριού

 

HY131G/HY131N

Καταβληθείσες διατροφές (υποχρεωτικές και εθελοντικές)

 

HY140G/HY140N

Φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές

 

HY145N

Αποπληρωμές/επιστροφές για φορολογικές προσαρμογές

 

PY035G/PY035N

Εισφορές σε ατομικά ιδιωτικά προγράμματα συνταξιοδότησης

Συνολικό ετήσιο εισόδημα σε επίπεδο ατόμων και νοικοκυριών

HI010

Αλλαγή στο εισόδημα του νοικοκυριού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HI020

Λόγος αύξησης του εισοδήματος

4 παράγωγες μεταβλητές (ετήσιες)

HI030

Λόγος μείωσης του εισοδήματος

 

HI040

Αναμενόμενο εισόδημα νοικοκυριού τους επόμενους 12 μήνες

 

HY010

Συνολικό ακαθάριστο εισόδημα του νοικοκυριού

 

HY020

Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού

 

HY022

Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των παροχών γήρατος και επιζώντων

 

HY023

Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις συμπεριλαμβανομένων των παροχών γήρατος και επιζώντων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

HS011

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ενυπόθηκου δανείου ή μισθώματος

4 συλλεγόμενες μεταβλητές (ετήσιες)

HS021

Ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

 

HS031

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από αγορές με δόσεις ή άλλες πληρωμές δανείων

 

HS150

Οικονομική επιβάρυνση από την αποπληρωμή χρεών από αγορές με δόσεις ή δάνεια

Ad hoc θεματική ενότητα 2021

 

 

Ρυθμίσεις και συνθήκες διαβίωσης των παιδιών χωρισμένων και μεικτών οικογενειών

HK010

Αριθμός παιδιών που είναι μέλη του νοικοκυριού και των οποίων ο άλλος γονέας διαμένει εκτός του νοικοκυριού

12 συλλεγόμενες μεταβλητές

HK020

Αριθμός παιδιών που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού και των οποίων ο γονέας διαμένει εντός του νοικοκυριού

1 παράγωγη μεταβλητή

PK010

Μέλος του νοικοκυριού έχει παιδιά που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού

RK010

Αριθμός αναγνώρισης γονέα και αύξων αριθμός του παιδιού που δεν είναι μέλος του νοικοκυριού

RK020

Ηλικία του παιδιού που δεν είναι μέλος του νοικοκυριού

PK020

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν αφιερώνεται περισσότερος χρόνος σε παιδιά που είναι μέλη του νοικοκυριού

PK030

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν αφιερώνεται περισσότερος χρόνος σε παιδιά που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού

 

RK030

Συνήθης χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο γονέας σε παιδί που δεν είναι μέλος του νοικοκυριού

 

RK040

Συχνότητα επαφής τους τελευταίους 12 μήνες (μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) με το παιδί που δεν είναι μέλος του νοικοκυριού

 

RK050

Το παιδί έχει υπνοδωμάτιο για να κοιμηθεί (συμπεριλαμβανομένου δωματίου το οποίο μοιράζεται με αδέλφια)

 

RK060

Συχνότητα ενεργού ενασχόλησης με το παιδί (γεύματα, παιχνίδι, μελέτη μαθημάτων, περίπατος, συζήτηση κ.λπ.)

 

RK070

Αριθμός διανυκτερεύσεων του παιδιού στο νοικοκυριό ανά μήνα (μέσος όρος)

 

RK080

Κατάσταση νόμιμης επιμέλειας παιδιού


Top