EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Q1222(01)

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

OJ L 433I , 22.12.2020, p. 28–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj

22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 433/28


ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

της 16ης Δεκεμβρίου 2020

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

καλούμενα εφεξής «θεσμικά όργανα»,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 295,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι να εφαρμόσει δημοσιονομική πειθαρχία, να βελτιώσει τη λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε δημοσιονομικά θέματα, καθώς και να διασφαλίσει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και να καθιερώσει συνεργασία και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για την εισαγωγή, κατά την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 («ΠΔΠ 2021-2027»), νέων ιδίων πόρων οι οποίοι θα επαρκούν για να καλύψουν την αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου (1) («κανονισμός EURI»).

2.

Η δημοσιονομική πειθαρχία όπως αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία διέπει όλες τις δαπάνες. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της.

3.

Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και νομοθετικές εξουσίες των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις Συνθήκες, στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (2) («κανονισμός ΠΔΠ»), στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) («δημοσιονομικός κανονισμός») και στην απόφαση (EE, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου (4) («απόφαση για τους ιδίους πόρους»), και δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τους ιδίους πόρους.

4.

Για κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας απαιτείται κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων.

5.

Η παρούσα συμφωνία αποτελείται από τέσσερα μέρη:

το μέρος I περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τα θεματικά και μη θεματικά ειδικά μέσα,

το μέρος II αφορά τη διοργανική συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού,

το μέρος III περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης,

το μέρος IV περιέχει διατάξεις σχετικά με την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων για δικαιούχους στο πλαίσιο της προστασίας του προϋπολογισμού της Ένωσης.

6.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει στις 16 Δεκεμβρίου 2020 και αντικαθιστά τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (5).

ΜΕΡΟΣ I

ΠΔΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

A.   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔΠ

7.

Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και κατά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια των διάφορων τομέων του ΠΔΠ, εξαιρουμένου του υποτομέα για την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις πιστώσεις για πληρωμές

8.

Κάθε έτος, η Επιτροπή επικαιροποιεί τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών για την περίοδο τουλάχιστον έως το 2027. Για την εν λόγω επικαιροποίηση λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων η πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων του προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και οι προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που έχουν σκοπό να διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις για πληρωμές εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και με τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) της Ένωσης.

B.   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

9.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση οι οποίες ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κινητοποίησης και η απόφαση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές πιστώσεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας

10.

Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Αποθεματικού Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το εν λόγω αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Η απόφαση κινητοποίησης ποσών δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΠΔΠ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με τη σχετική βασική πράξη.

Προτού προβεί σε οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας για συνδρομή δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΠΔΠ, η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων.

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

11.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Αποθεματικού Προσαρμογής στο Brexit οι οποίες ορίζονται στη σχετική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές που αφορούν το Αποθεματικό Προσαρμογής στο Brexit πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Ενιαίο Μέσο Περιθωρίου

12.

Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την κινητοποίηση των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο ή σε μέρος των περιθωρίων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) του κανονισμού ΠΔΠ, όσον αφορά σχέδιο προϋπολογισμού ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Η κινητοποίηση τυχόν ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού προτείνεται από την Επιτροπή έπειτα από ενδελεχή εξέταση όλων των άλλων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Τα εν λόγω ποσά μπορούν να κινητοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μηχανισμός Ευελιξίας

13.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας, αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων εντός του τομέα για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.

Η εν λόγω πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και το ποσό. Τέτοια πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε συνάρτηση με σχέδιο προϋπολογισμού ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.

Ο Μηχανισμός Ευελιξίας μπορεί να κινητοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ.

ΜΕΡΟΣ II

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.

Οι λεπτομέρειες της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού καθορίζονται στο παράρτημα I.

15.

Σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη θέσπιση νέου ΠΔΠ ή τυχόν αναθεώρησής του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν τακτικές συνεδριάσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, συναντήσεις μεταξύ των Προέδρων των θεσμικών οργάνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 324 ΣΛΕΕ, για την προώθηση της διαβούλευσης και της προσέγγισης των θέσεων των θεσμικών οργάνων. Όταν υποβάλλεται πρόταση για νέο ΠΔΠ ή για ουσιαστική αναθεώρηση, τα θεσμικά όργανα επιδιώκουν να καθορίσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι τη θέσπιση.

Διαφάνεια του προϋπολογισμού

16.

Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση, συνοδευτική του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμες, μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με:

α)

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της δυνάμει των Συνθηκών,

β)

τα έσοδα, τις δαπάνες και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (6), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών μηχανισμών,

γ)

τις δαπάνες των κρατών μελών στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, στο μέτρο που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

δ)

τις δαπάνες υπέρ δράσεων για το κλίμα, βάσει αποτελεσματικής μεθοδολογίας καθορισμένης από την Επιτροπή και, όπου αρμόζει, σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία, για να παρακολουθούνται οι δαπάνες υπέρ δράσεων για το κλίμα και οι επιδόσεις τους, ώστε να επιτευχθεί ο γενικός στόχος τού να διατίθεται τουλάχιστον το 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ στόχων που σχετίζονται με το κλίμα, με συνεκτίμηση των συνεπειών της σταδιακής κατάργησης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διάκριση μεταξύ μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, όπου είναι εφικτό.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου προς την επίτευξη του στόχου δαπανών υπέρ δράσεων για το κλίμα σε ένα ή περισσότερα από τα σχετικά προγράμματα, τα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τη σχετική νομοθεσία, θα διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης για κλιματικούς στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ε)

τις δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας, με βάση μια αποτελεσματική, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία που καθορίζεται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί η φιλοδοξία να διατεθεί το 7,5 % το 2024 και το 10 % το 2026 και το 2027 των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ για στόχους βιοποικιλότητας, με συνεκτίμηση των υφιστάμενων επικαλύψεων μεταξύ κλιματικών στόχων και στόχων βιοποικιλότητας,

στ)

την προαγωγή της ισότητας γυναικών και ανδρών, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και παρακολούθησης των σχετικών προγραμμάτων, και την ενσωμάτωση των στόχων αυτών και της διάστασης της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των εκτιμήσεων των επιπτώσεων για την ισότητα των φύλων σε εκτιμήσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου βάσει του πλαισίου για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών σε επίπεδο προγράμματος στο ΠΔΠ 2021-2027. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την εν λόγω μεθοδολογία μόλις καταστεί διαθέσιμη. Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή θα εφαρμόσει την εν λόγω μεθοδολογία για ορισμένα προγράμματα των οποίων η διαχείριση γίνεται κεντρικά, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμη. Μεσοπρόθεσμα, θα διερευνηθεί αν η μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί σε άλλα προγράμματα για το εναπομένον διάστημα του ΠΔΠ 2021-2027,

ζ)

την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα σχετικά ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ 2021-2027.

Οι αποτελεσματικές μεθοδολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία δ) και ε) θα περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, αναφορά στη συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την αρχή του «μη βλάπτειν».

Η αποτελεσματική μεθοδολογία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) θα είναι διαφανής, ολοκληρωμένη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και βασισμένη στις επιδόσεις, θα περιλαμβάνει δε ετήσια διαβούλευση της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα προσδιορίζει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν η πρόοδος προς την επίτευξη των ισχυόντων στόχων κρίνεται ανεπαρκής.

Καμία από τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στο παρόν σημείο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τους φορείς των έργων ή για τους δικαιούχους.

17.

Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εν λόγω ετήσια έκθεση συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμες, μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με:

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που απορρέουν από δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις οι οποίες εκτελούνται δυνάμει του άρθρου 5 της απόφασης για τους ιδίους πόρους,

το συνολικό ποσό των εσόδων που διατέθηκαν για ενωσιακά προγράμματα κατ’ εφαρμογή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά πρόγραμμα και γραμμή του προϋπολογισμού,

τη συνεισφορά των δανειακών κεφαλαίων στην επίτευξη των στόχων του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους ενωσιακών προγραμμάτων.

Β.   ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

18.

Κάθε νομοθετική πράξη που αφορά πολυετές πρόγραμμα και θεσπίζεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία περιλαμβάνει διάταξη με την οποία ο νομοθέτης καθορίζει το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος.

Το εν λόγω ποσό αποτελεί, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τα προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού ΠΔΠ, το ποσό προνομιακής αναφοράς προσαυξάνεται αυτομάτως κατά τα πρόσθετα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΠΔΠ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή όταν καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το εν λόγω ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %, εκτός εάν προκύψουν νέες, αντικειμενικές και μακροχρόνιες περιστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ρητής και επακριβούς αιτιολόγησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε αύξηση προκύπτει από αυτήν τη μεταβολή παραμένει κάτω από το υφιστάμενο ανώτατο όριο για τον σχετικό τομέα, με την επιφύλαξη της κινητοποίησης μέσων που αναφέρονται στον κανονισμό ΠΔΠ και στην παρούσα συμφωνία.

Το τέταρτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα πρόσθετα κονδύλια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο.

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στις πιστώσεις συνοχής οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καταλογίζονται εκ των προτέρων ανά κράτος μέλος και περιλαμβάνουν χρηματοδοτικό κονδύλιο για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, ούτε στα έργα μεγάλης κλίμακας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού ΠΔΠ.

19.

Οι νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν πολυετή προγράμματα και δεν εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία δεν περιλαμβάνουν «ποσό κρινόμενο αναγκαίο».

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να συμπεριλάβει ποσό δημοσιονομικής αναφοράς, το εν λόγω ποσό έχει χαρακτήρα ενδεικτικό της βούλησης του νομοθέτη και δεν θίγει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε κάθε νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης που περιέχει τέτοιο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς.

Γ.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

20.

Οι δαπάνες για τις αλιευτικές συμφωνίες υπόκεινται στους ακόλουθους ειδικούς κανόνες.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προετοιμασία και την πορεία των διαπραγματεύσεων για τις αλιευτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων των εν λόγω συμφωνιών.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελούνται το ταχύτερο δυνατό.

Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για νέες αλιευτικές συμφωνίες ή για την ανανέωση αλιευτικών συμφωνιών που τίθενται σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους εγγράφονται στο αποθεματικό.

Εάν οι πιστώσεις σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού, αποδειχθούν ανεπαρκείς, η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις αναγκαίες πληροφορίες για τα αίτια της κατάστασης και για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τρίμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ισχυουσών αλιευτικών συμφωνιών, καθώς και δημοσιονομική πρόβλεψη για το υπόλοιπο έτος.

21.

Με την επιφύλαξη της συναφούς διαδικασίας που διέπει τη διαπραγμάτευση αλιευτικών συμφωνιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν τη δέσμευση, στο πλαίσιο της συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα, να καταλήγουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη δέουσα χρηματοδότηση των αλιευτικών συμφωνιών.

Δ.   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ)

22.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών της ΚΕΠΠΑ εγγράφεται ολόκληρο σε ένα κεφάλαιο του προϋπολογισμού, με τίτλο ΚΕΠΠΑ. Το εν λόγω ποσό καλύπτει τις πραγματικές προβλέψιμες ανάγκες, που έχουν εκτιμηθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού, βάσει προβλέψεων που πραγματοποιούνται ετησίως από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος»). Προβλέπεται εύλογο περιθώριο για την κάλυψη απρόβλεπτων δράσεων. Κανένα ποσό δεν μπορεί να εγγραφεί σε αποθεματικό.

23.

Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν, στην επιτροπή συνδιαλλαγής όπως αναφέρεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ και με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζει η Επιτροπή, να καταλήγουν κάθε χρόνο σε συμφωνία σχετικά με το ποσό των επιχειρησιακών δαπανών και την κατανομή του εν λόγω ποσού μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού. Ελλείψει συμφωνίας, γίνεται δεκτό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγγράφουν στον προϋπολογισμό το ποσό που περιλαμβάνεται στον προηγούμενο προϋπολογισμό ή αυτό που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, εάν αυτό είναι μικρότερο.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ κατανέμεται μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο τρίτο εδάφιο. Κάθε άρθρο καλύπτει δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, δράσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, καθώς και ποσά για μελλοντικές – δηλαδή απρόβλεπτες – δράσεις που πρόκειται να εγκρίνει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονομικού έτους.

Εντός του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, τα άρθρα στα οποία εγγράφονται οι δράσεις ΚΕΠΠΑ θα μπορούσαν να έχουν ως εξής:

επιμέρους μείζονες αποστολές όπως προβλέπονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού,

άλλες αποστολές (για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και σταθεροποίηση συγκρούσεων και παρακολούθηση και υλοποίηση διαδικασιών ειρήνευσης και ασφάλειας),

μη διάδοση και αφοπλισμός,

έκτακτα μέτρα,

προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης,

Ειδικοί Εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή έχει την εξουσία να προβαίνει αυτόνομα σε μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, εξασφαλίζεται αντίστοιχα η ευελιξία που θεωρείται αναγκαία για την ταχεία εφαρμογή των δράσεων ΚΕΠΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν την εξεύρεση επείγουσας λύσης, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

24.

Κάθε έτος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έγγραφο για το μέλλον, που διαβιβάζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου του εν λόγω έτους και στο οποίο παρουσιάζονται τα κύρια θέματα και οι βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αξιολόγησης των μέτρων που άρχισαν το έτος ν-1 και αξιολόγησης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας της ΚΕΠΠΑ με τα λοιπά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνοντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον πέντε φορές τον χρόνο, στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την ΚΕΠΠΑ, οι οποίες συμφωνούνται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτος. Η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις αυτές καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αντίστοιχα, με γνώμονα τον στόχο και τη φύση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά τις εν λόγω διαβουλεύσεις.

Η Επιτροπή καλείται να συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις.

Αν το Συμβούλιο εκδώσει απόφαση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η οποία συνεπάγεται δαπάνες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών, εκτίμηση περί του προβλεπομένου κόστους («δημοσιονομικό δελτίο»), ειδικότερα όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα, το απασχολούμενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και άλλων υποδομών, τα μέσα μεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

Ε.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

25.

Η Επιτροπή καθιερώνει άτυπο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ III

ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α.   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

26.

Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ετησίως, την πρώτη φορά μαζί με τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού και τη δεύτερη μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, πλήρη δημοσιονομικό προγραμματισμό για τους τομείς 1, 2 (εκτός από τον υποτομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»), 3 (για «Περιβάλλον και δράση για το κλίμα» και «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία»), 4, 5 και 6 του ΠΔΠ. Ο εν λόγω προγραμματισμός, δομημένος ανά τομέα, τομέα πολιτικής και γραμμή του προϋπολογισμού, θα πρέπει να προσδιορίζει:

α)

την ισχύουσα νομοθεσία, με διάκριση μεταξύ πολυετών προγραμμάτων και ετήσιων δράσεων:

i)

για τα πολυετή προγράμματα, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν (συνήθης ή ειδική νομοθετική διαδικασία), τη διάρκειά τους, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο και το διατιθέμενο ποσό για διοικητικές δαπάνες,

ii)

για τα πολυετή προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει με διαφάνεια τα πρόσθετα κονδύλια δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού ΠΔΠ,

iii)

για τις ετήσιες δράσεις (σχετικά με πιλοτικά σχέδια, προπαρασκευαστικές δράσεις και οργανισμούς) και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πολυετείς εκτιμήσεις,

β)

τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις: τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής, με την τελευταία σχετική επικαιροποίηση.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους διασταύρωσης παραπομπών του δημοσιονομικού προγραμματισμού με το νομοθετικό της πρόγραμμα ώστε να παρέχει πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις. Για κάθε νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει αν η πρόταση περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό που κοινοποιείται μαζί με την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού ή μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ιδίως για:

α)

όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις που θεσπίστηκαν και όλες τις εκκρεμείς προτάσεις που έχουν υποβληθεί αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό που κοινοποιείται μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού ή μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού (με τα αντίστοιχα ποσά),

β)

τη νομοθεσία που προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα νομοθετικών εργασιών της Επιτροπής, με επισήμανση των δράσεων που ενδέχεται να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει τον αναπρογραμματισμό που συνεπάγονται οι νέες νομοθετικές προτάσεις.

B.   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

27.

Πριν υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ορθή, πλήρη και αντικειμενική αξιολόγηση αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κρίσιμη μάζα από άποψη προσωπικού και ικανοτήτων, τις πτυχές κόστους-οφέλους, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, τον αντίκτυπο σε εθνικές και ενωσιακές δραστηριότητες και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον εκάστοτε τομέα δαπανών. Βάσει των πληροφοριών αυτών και με την επιφύλαξη των νομοθετικών διαδικασιών που διέπουν τη σύσταση του οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συνεργασίας, να καταλήγουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου οργανισμού.

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα διαδικαστικά στάδια:

πρώτον, η Επιτροπή παρουσιάζει συστηματικά κάθε πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού στον πρώτο τριμερή διάλογο μετά την έγκριση της πρότασής της και υποβάλλει το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση για τη σύσταση του οργανισμού και περιγράφει τις συνέπειές της για την υπόλοιπη περίοδο του δημοσιονομικού προγραμματισμού,

δεύτερον, κατά τη νομοπαραγωγική διαδικασία, η Επιτροπή επικουρεί τον νομοθέτη στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων τροπολογιών. Οι εν λόγω δημοσιονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζονται κατά τους σχετικούς νομοθετικούς τριμερείς διαλόγους,

τρίτον, πριν από την ολοκλήρωση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένο δημοσιονομικό δελτίο λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες τροπολογίες του νομοθέτη· το εν λόγω τελικό δημοσιονομικό δελτίο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη του τελικού νομοθετικού τριμερούς διαλόγου και εγκρίνεται επισήμως από τον νομοθέτη. Εγγράφεται επίσης στην ημερήσια διάταξη μεταγενέστερου δημοσιονομικού τριμερούς διαλόγου (σε επείγουσες περιπτώσεις, σε απλουστευμένη μορφή), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση,

τέταρτον, η συμφωνία που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια τριμερούς διαλόγου, λαμβανομένης υπόψη της δημοσιονομικής εκτίμησης της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, επιβεβαιώνεται με κοινή δήλωση. Η εν λόγω συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αποφασίζουν το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε τροποποίηση νομικής πράξης που αφορά οργανισμό, η οποία θα επηρέαζε τους πόρους του εν λόγω οργανισμού.

Σε περίπτωση που τα καθήκοντα ενός οργανισμού μεταβληθούν ουσιαστικά χωρίς τροποποίηση της νομικής πράξης σύστασης του εν λόγω οργανισμού, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω αναθεωρημένου δημοσιονομικού δελτίου, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του οργανισμού.

28.

Στη διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές διατάξεις της κοινής προσέγγισης που προσαρτάται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2012.

29.

Όταν προβλέπεται η ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Σχολείου από το ανώτατο συμβούλιο, πρέπει να εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, παρόμοια διαδικασία όσον αφορά τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

30.

Σύμφωνα με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεπεία του σημείου 24 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταξύ 17 έως 21 Ιουλίου 2020, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από απάτες και παρατυπίες, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ως προς τη θέσπιση τυποποιημένων μέτρων για τη συλλογή, τη σύγκριση και τη συγκέντρωση πληροφοριών και αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης, για τους σκοπούς του ελέγχου και του λογιστικού ελέγχου.

31.

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικών λογιστικών και λοιπών ελέγχων, είναι αναγκαία η συλλογή δεδομένων σχετικά με όσους εντέλει επωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, από ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης και από έργα και μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των αποδεκτών της χρηματοδότησης. Οι κανόνες που αφορούν τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

32.

Για την ενίσχυση της προστασίας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή θα διαθέσει ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφόρησης και παρακολούθησης, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου, για την προσπέλαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 31 και την ανάλυσή τους, με απώτερο στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Το εν λόγω σύστημα θα διασφάλιζε αποτελεσματικούς ελέγχους σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρατυπιών, διπλής χρηματοδότησης και τυχόν κατάχρησης των κονδυλίων. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και άλλοι οργανισμοί έρευνας και ελέγχου της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά προκειμένου να ασκούν τα εποπτικά τους καθήκοντα σχετικά με τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους που πρέπει αρχικά να διενεργούν τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό παρατυπιών και τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σχετικά με υποθέσεις κατάχρησης της σχετικής ενωσιακής χρηματοδότησης και προκειμένου να αποκτούν επακριβή εικόνα της κατανομής της.

33.

Με την επιφύλαξη των προνομίων των θεσμικών οργάνων δυνάμει των Συνθηκών, καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που αφορά τις σχετικές βασικές πράξεις, τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συνεργαστούν καλόπιστα για να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης έως της 21ης Ιουλίου του 2020, σύμφωνα με την προσέγγιση που περιγράφεται στο παρόν μέρος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Image 1

David Maria SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Image 2

Michael ROTH

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Image 3

Johannes HAHN


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (βλέπε σελίδα 23 της παρούσας Εφημερίδας).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (βλέπε σελίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(4)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ (ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1).

(5)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(6)  Όπως ορίζεται στην εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1) και στις προηγούμενες εσωτερικές συμφωνίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μέρος Α.   Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού

1.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ετησίως ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη της διαδικασίας του προϋπολογισμού βάσει της τρέχουσας πρακτικής.

2.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις δημοσιονομικές εξουσίες τους με αποτελεσματικό τρόπο, για την υποβολή δημοσιονομικών καταστάσεων, μεταφορών κονδυλίων ή άλλων κοινοποιήσεων που συνεπάγονται την ενεργοποίηση προθεσμιών λαμβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν περίοδοι διακοπής των δραστηριοτήτων, των οποίων οι ημερομηνίες έχουν γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τα εν λόγω θεσμικά όργανα μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών τους.

Μέρος Β.   Προτεραιότητες για τη διαδικασία του προϋπολογισμού

3.

Σε εύθετο χρόνο πριν από την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το ερχόμενο οικονομικό έτος και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, βάσει των πληροφοριών που παρέχει η Επιτροπή σύμφωνα με το σημείο 37.

Μέρος Γ.   Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και επικαιροποίηση των εκτιμήσεων

4.

Τα θεσμικά όργανα, εκτός της Επιτροπής, καλούνται να εγκρίνουν τη δήλωση εκτιμήσεών τους πριν από το τέλος Μαρτίου.

5.

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της Ένωσης.

Το σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη:

α)

τις προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταμεία οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη,

β)

την ικανότητα εκτέλεσης των πιστώσεων, με παράλληλη προσπάθεια διατήρησης αυστηρού συσχετισμού μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών,

γ)

τις δυνατότητες ανάληψης νέων πολιτικών μέσω πιλοτικών σχεδίων, νέων προπαρασκευαστικών δράσεων ή και των δύο ή τις δυνατότητες συνέχισης πολυετών δράσεων που οδεύουν προς το τέλος τους, αφού προηγουμένως εκτιμηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη βασικής πράξης, κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού (ορισμός βασικής πράξης, αναγκαιότητα βασικής πράξης για την εκτέλεση και εξαιρέσεις),

δ)

την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κάθε μεταβολή των δαπανών σε σχέση με το προηγούμενο έτος συνάδει με τις επιταγές της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

6.

Τα θεσμικά όργανα αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό θέσεων για επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων είναι ασήμαντα.

7.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεκτιμούν την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού την οποία περιλαμβάνει η Επιτροπή στα σχέδιά της, καθώς και στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους.

8.

Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι σημαντικές μεταβολές των τίτλων και των κεφαλαίων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού στις υποχρεώσεις αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάζουν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής κάθε σημαντική αλλαγή από κοινού με την Επιτροπή.

9.

Για λόγους καλόπιστης και ορθής θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και ιδίως καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν την έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, καθώς και να πραγματοποιούν τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή διασφαλίζει την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα.

10.

Έως τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειαστεί, να υποβάλει διορθωτικές επιστολές στο σχέδιο του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης διορθωτικής επιστολής για επικαιροποίηση, ειδικότερα των εκτιμήσεων δαπανών για τη γεωργία. Η Επιτροπή υποβάλλει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες για τις επικαιροποιήσεις μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Μέρος Δ.   Διαδικασία του προϋπολογισμού πριν από τη διαδικασία συνδιαλλαγής

11.

Συγκαλείται τριμερής διάλογος σε εύθετο χρόνο πριν από την ανάγνωση εκ μέρους του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού.

12.

Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως την εκτελεσιμότητα των τροπολογιών που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι οποίες συνεπάγονται νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ή πιλοτικά σχέδια ή παρατείνουν τα υφιστάμενα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή για τις προθέσεις τους εν προκειμένω, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση ήδη κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο.

13.

Είναι δυνατή η σύγκληση τριμερούς διαλόγου πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέρος Ε.   Διαδικασία συνδιαλλαγής

14.

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της ίδιας ολομέλειας, καταγράφει τις διαφορές στις θέσεις των δύο οργάνων και δίνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συγκληθεί άμεσα η επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιστολή σύγκλησης της επιτροπής συνδιαλλαγής αποστέλλεται το αργότερο έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου συνόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία στην ολομέλεια και η περίοδος συνδιαλλαγής ξεκινά την επόμενη ημέρα. Η περίοδος των 21 ημερών υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (1).

15.

Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει σχετικά με όλες τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέση του μέσω επιστολής η οποία αποστέλλεται πριν από την πρώτη σύσκεψη που προβλέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή συνδιαλλαγής επιτελεί το έργο της υπό τους όρους που καθορίζονται στα κάτωθι σημεία.

16.

Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής προεδρεύει ο συμπρόεδρος από το θεσμικό όργανο στο οποίο γίνεται η συνεδρίαση. Κάθε θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους οικείους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση και διατυπώνει την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο στην επιτροπή συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε αντιπροσωπεία να μπορεί να δεσμεύσει πολιτικά το αντίστοιχο θεσμικό όργανό της και να είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

17.

Σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

18.

Τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, σε διαφορετικά επίπεδα εκπροσώπησης, με σκοπό την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την προετοιμασία του εδάφους για την επίτευξη συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής.

19.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και οι τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται εναλλάξ στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την ισότιμη χρήση των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνείας.

20.

Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής και των τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των προτέρων κατόπιν συμφωνίας των θεσμικών οργάνων.

21.

Ένα κοινό σύνολο εγγράφων («έγγραφα εισαγωγής») τα οποία συγκρίνουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού διατίθεται στην επιτροπή συνδιαλλαγής (2). Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν «συγκριτικά ανά γραμμή» αριθμητικά στοιχεία, τα σύνολα ανά τομέα του ΠΔΠ και ένα ενοποιημένο έγγραφο με αριθμητικά στοιχεία και παρατηρήσεις για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά «ανοικτές». Υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής, ειδικό έγγραφο απαριθμεί όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές (3). Τα εν λόγω έγγραφα ταξινομούνται βάσει της ονοματολογίας του προϋπολογισμού.

Άλλα έγγραφα επισυνάπτονται επίσης στα έγγραφα εισαγωγής για την επιτροπή συνδιαλλαγής, συμπεριλαμβανομένης επιστολής της Επιτροπής για την εκτελεσιμότητα της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τυχόν επιστολής ή επιστολών άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ή τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

22.

Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής, οι τριμερείς διάλογοι:

α)

καθορίζουν το εύρος των διαπραγματεύσεων για τα δημοσιονομικά θέματα που πρόκειται να συζητηθούν,

β)

εγκρίνουν τον κατάλογο των γραμμών του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές, υπό την επιφύλαξη τελικής συμφωνίας για ολόκληρο τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους,

γ)

συζητούν τα θέματα που έχουν επισημανθεί βάσει του στοιχείου α), με σκοπό να επιτευχθούν πιθανές συμφωνίες προς έγκριση από την επιτροπή συνδιαλλαγής,

δ)

εξετάζουν θεματικές πτυχές, μεταξύ άλλων ανά τομέα του ΠΔΠ.

Τα προσωρινά συμπεράσματα συντάσσονται από κοινού κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από κάθε τριμερή διάλογο και, ταυτόχρονα, συμφωνείται η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Τα εν λόγω συμπεράσματα καταγράφονται από το θεσμικό όργανο που φιλοξενεί τον τριμερή διάλογο και λογίζονται προσωρινά εγκεκριμένα έπειτα από 24 ώρες, υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής.

23.

Τα συμπεράσματα των τριμερών διαλόγων και το έγγραφο προς πιθανή έγκριση διατίθενται στην επιτροπή συνδιαλλαγής κατά τις συνεδριάσεις της, μαζί με τις γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έχει επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων.

24.

Το κοινό σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ συντάσσεται από τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη βοήθεια της Επιτροπής. Αποτελείται από διαβιβαστική επιστολή των προέδρων των δύο αντιπροσωπειών προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία περιέχει την ημερομηνία της συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής και παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

α)

αριθμητικά στοιχεία ανά γραμμή για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού και συγκεντρωτικά στοιχεία ανά τομέα του ΠΔΠ,

β)

ενοποιημένο έγγραφο που περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο για όλες τις γραμμές που τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής,

γ)

κατάλογο των γραμμών που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής δύναται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα και πιθανές κοινές δηλώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

25.

Το κοινό σχέδιο μεταφράζεται στις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης (από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και υποβάλλεται προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας επί του κοινού σχεδίου που αναφέρεται στο σημείο 24.

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε νομική και γλωσσική αναθεώρηση μετά την έγκριση του κοινού σχεδίου, κατά την οποία τα παραρτήματα του κοινού σχεδίου ενσωματώνονται στις γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής.

26.

Το θεσμικό όργανο στο οποίο διεξάγεται η συνεδρίαση (τριμερής διάλογος ή συνδιαλλαγή) παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας με πλήρες γλωσσικό καθεστώς που ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και ad hoc γλωσσικό καθεστώς για τους τριμερείς διαλόγους.

Το θεσμικό όργανο στο οποίο διεξάγεται η συνεδρίαση μεριμνά για την αντιγραφή και διανομή των εγγράφων της συνεδρίασης.

Οι υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων συνεργάζονται για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κοινό σχέδιο.

Μέρος ΣΤ.   Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Γενικές αρχές

27.

Έχοντας υπόψη ότι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί επικεντρώνονται συνήθως σε ειδικά και ενίοτε επείγοντα ζητήματα, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν σχετικά με τις ακόλουθες αρχές για να διασφαλίσουν την κατάλληλη διοργανική συνεργασία για την ομαλή και ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και παράλληλα να αποτρέψουν, στο μέτρο του δυνατού, την ανάγκη να συγκληθεί συνεδρίαση συνδιαλλαγής για διορθωτικούς προϋπολογισμούς.

28.

Στο μέτρο του δυνατού, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των διορθωτικών προϋπολογισμών.

Χρονοδιάγραμμα

29.

Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιθανές ημερομηνίες έγκρισης των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών με την επιφύλαξη της τελικής ημερομηνίας έγκρισης.

30.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, προσπαθούν να εξετάσουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή.

31.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μεριμνούν ώστε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα των εργασιών τους να είναι συντονισμένα όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου η διαδικασία αυτή να μπορεί να διεξαχθεί με συνεκτικό και συγκλίνοντα τρόπο. Επιδιώκουν επομένως το ταχύτερο δυνατό να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τα διάφορα στάδια που οδηγούν στην τελική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τον σχετικά επείγοντα χαρακτήρα του διορθωτικού προϋπολογισμού και την ανάγκη έγκρισής του σε εύθετο χρόνο ώστε να εφαρμοστεί στη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους.

Συνεργασία κατά τις αναγνώσεις

32.

Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο, στο μέτρο του δυνατού, για την έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας.

Εάν χρειάζεται, και όταν υπάρχει πιθανή απόκλιση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, πριν το καθένα λάβει την τελική του θέση σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό, ή η Επιτροπή ανά πάσα στιγμή, μπορεί να προτείνει τη σύγκληση ειδικού τριμερούς διαλόγου για να συζητηθούν οι αποκλίσεις και να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού.

33.

Όλα τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών που προτείνει η Επιτροπή και τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οριστικά εγγράφονται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη τριμερών διαλόγων που προγραμματίζονται για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθιστούν γνωστές, στο μέτρο του δυνατού, τις αντίστοιχες θέσεις τους πριν από τον τριμερή διάλογο.

34.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός κατά τον τριμερή διάλογο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου στη διάρκεια των συζητήσεων για τον διορθωτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τον εσωτερικό κανονισμό τους.

Συνεργασία μετά τις αναγνώσεις

35.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει χωρίς τροπολογίες τη θέση του Συμβουλίου, ο διορθωτικός προϋπολογισμός εγκρίνεται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

36.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες με πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, εφαρμόζεται το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ. Εντούτοις, πριν συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής, συγκαλείται τριμερής διάλογος:

α)

εάν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο και με την επιφύλαξη συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, η συνδιαλλαγή περατώνεται με ανταλλαγή επιστολών χωρίς να συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής,

β)

εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο, η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει και οργανώνει τις εργασίες της ανάλογα με τις περιστάσεις, με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μέτρο του δυνατού πριν από την προθεσμία των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ. Η επιτροπή συνδιαλλαγής μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της με ανταλλαγή επιστολών.

Μέρος Ζ.   Εκτέλεση του προϋπολογισμού, πληρωμές και υπόλοιπο προς εκκαθάριση

37.

Δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε έτος, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις προβλέψεις πληρωμών και το επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση, προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών προγραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ των πληρωμών σε όλους τους τομείς, εφαρμόζονται αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά, προκειμένου να αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή ειδικών διοργανικών συνεδριάσεων στο κατάλληλο επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των πληρωμών, τις μεταφορές κονδυλίων, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων προβλέψεων, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών.

Μέρος Η.   Συνεργασία όσον αφορά το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4)

38.

Αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να δανείζεται κονδύλια σε κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ένωσης έως και 750 000 000 000 EUR σε τιμές του 2018, εκ των οποίων έως και 390 000 000 000 EUR σε τιμές του 2018 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες και έως 360 000 000 000 EUR σε τιμές του 2018 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση δανείων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης για τους ιδίους πόρους. Όπως προβλέπεται στον κανονισμό EURI, το ποσό προς χρήση για δαπάνες συνιστά εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

39.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, χρειάζεται να ενισχυθεί σε σχέση με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εποπτεία και συμμετοχή στη χρήση των εν λόγω εσόδων, εντός των ορίων που καθορίζονται στον κανονισμό EURI και, κατά περίπτωση, στη σχετική τομεακή νομοθεσία. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν επίσης ως προς την ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας και προβολής όλων των κονδυλίων στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

40.

Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διακυβέρνηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ως προς τη διαδικασία που ορίζεται στα σημεία 41 έως 46.

41.

Η Επιτροπή θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες με το σχέδιο προβλέψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομερείς εκτιμήσεις των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές, καθώς και των νομικών δεσμεύσεων, κατανεμημένες ανά τομέα και ανά πρόγραμμα που λαμβάνει έσοδα για ειδικό προορισμό δυνάμει του κανονισμού EURI. Η Επιτροπή θα παρέχει τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού έγγραφο στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών πινάκων που συγκεντρώνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και τα έσοδα για ειδικό προορισμό δυνάμει του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω έγγραφο θα αποτελεί μέρος του παραρτήματος του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης σχετικά με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προβλέπεται στο σημείο 44.

42.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικές επικαιροποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 41 καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους και τουλάχιστον πριν από κάθε ειδική συνεδρίαση όπως αναφέρεται στο σημείο 45. Η Επιτροπή θα καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων σχετικά με τα αντίστοιχα έγγραφα σχεδιασμού, ακόμη και πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων από την Επιτροπή.

43.

Τα θεσμικά όργανα θα συνεδριάζουν τακτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού με σκοπό την από κοινού αξιολόγηση της εκτέλεσης των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές, καθώς επίσης τη συζήτηση των ετήσιων προβλέψεων που παρέχονται με τα αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμών και την κατανομή τους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον κανονισμό EURI και, κατά περίπτωση, στη σχετική τομεακή νομοθεσία.

44.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επισυνάπτουν στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, υπό μορφή παραρτήματος, έγγραφο στο οποίο θα εμφαίνονται όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που λαμβάνουν έσοδα για ειδικό προορισμό δυνάμει του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα χρησιμοποιούν τη δομή του προϋπολογισμού για την εγγραφή των εσόδων ειδικού προορισμού στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να ασκούν τον δέοντα έλεγχο σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα περιλαμβάνουν στη δήλωση δαπανών παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γενικών παρατηρήσεων, όπου θα προσδιορίζονται οι γραμμές προϋπολογισμού στις οποίες είναι δυνατόν να εγγραφούν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έσοδα για ειδικό προορισμό βάσει του κανονισμού EURI και θα αναφέρονται τα σχετικά ποσά. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ευθύνης της όσον αφορά την εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό, δεσμεύεται να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

45.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να διοργανώσουν ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο επίπεδο με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών όσον αφορά τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις φορές σε ένα οικονομικό έτος αμέσως πριν ή μετά τους τριμερείς διαλόγους για τον προϋπολογισμό. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα συγκαλούν συνεδρίαση σε ad hoc βάση εάν ένα θεσμικό όργανο υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό. Η Επιτροπή δεσμεύεται να λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι εν λόγω συνεδριάσεις ενδέχεται να αφορούν σημαντικές αποκλίσεις στις δαπάνες στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 46.

46.

Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε απόκλιση από τις αρχικές προβλέψεις της πριν από ειδική διοργανική συνεδρίαση όπως αναφέρεται στο σημείο 45 και σε ad hoc βάση σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης. Η απόκλιση από τις προβλεπόμενες δαπάνες στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική εάν οι δαπάνες αποκλίνουν από την πρόβλεψη για ένα δεδομένο οικονομικό έτος και για ένα δεδομένο πρόγραμμα κατά περισσότερο από 10 %. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από τις αρχικές προβλέψεις, τα θεσμικά όργανα θα συζητούν το θέμα, εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο το ζητήσει εντός δύο εβδομάδων από τη γνωστοποίηση τέτοιας σημαντικής απόκλισης. Τα θεσμικά όργανα θα προβαίνουν ακολούθως σε από κοινού αξιολόγηση του θέματος προκειμένου να εξευρεθεί κοινό πεδίο συμφωνίας εντός τριών εβδομάδων από το αίτημα για συνεδρίαση. Η Επιτροπή θα λαμβάνει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που λαμβάνει. Η Επιτροπή δεσμεύεται να μη λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση έως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις ή λήξει η προθεσμία των τριών εβδομάδων. Στην τελευταία περίπτωση, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της. Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα θεσμικά όργανα μπορούν να συμφωνήσουν να συντομεύσουν τις προθεσμίες κατά μία εβδομάδα.

Δάνεια χορηγούμενα στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

47.

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης ενημέρωση, καθώς και διαφάνεια και προβολή όσον αφορά το σκέλος των δανείων στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια που χορηγούνται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τα σχέδια εκτιμήσεών της, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες χαίρουν προστασίας.

48.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εμφαίνονται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού και θα περιλαμβάνουν επίσης το παράρτημα που αναφέρεται στο σημείο iii) του εν λόγω στοιχείου.

(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1).

(2)  Στα διάφορα στάδια περιλαμβάνονται: ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους (συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων διορθωτικών προϋπολογισμών), το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού, η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της θέσης του Συμβουλίου και οι διορθωτικές επιστολές της Επιτροπής (εάν δεν έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως από τα θεσμικά όργανα).

(3)  Μια γραμμή του προϋπολογισμού θεωρείται τεχνικά κλειστή όταν για αυτήν δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν έχει υποβληθεί διορθωτική επιστολή.

(4)  Όταν η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση πράξης του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ C 444 της 22.12.2020, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προοίμιο

Α.

Τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται να διατηρούν ειλικρινή και διαφανή συνεργασία και να προωθήσουν τις εργασίες για την εφαρμογή ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027.

Β.

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν τη σημασία του πλαισίου του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θα πρέπει να εισαχθούν οι νέοι ίδιοι πόροι.

Γ.

Αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί, δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 της απόφασης για τους ιδίους πόρους, να δανείζεται κονδύλια σε κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ένωσης έως και 750 000 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, εκ των οποίων έως και 390 000 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω απόφασης.

Δ.

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιούνται για δαπάνες στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών οφειλόμενων τόκων θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων με επαρκή έσοδα από νέους ιδίους πόρους που θα εισαχθούν μετά το 2021. Όλες οι σχετικές υποχρεώσεις θα εξοφληθούν ολοσχερώς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058 το αργότερο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της απόφασης για τους ιδίους πόρους. Τα ετήσια καταβλητέα ποσά εξαρτώνται από τη ληκτότητα των εκδοθέντων ομολόγων και τη στρατηγική αποπληρωμής του χρέους, με παράλληλη τήρηση του ορίου για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων όπως αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, το οποίο ορίζεται στο 7,5 % του μέγιστου ποσού που μπορεί να χρησιμοποιείται για τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω απόφασης.

E.

Οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που σχετίζονται με την αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αδικαιολόγητη μείωση των δαπανών προγραμμάτων ή των επενδυτικών μέσων στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Ευκταίο είναι επίσης να μετριαστούν οι αυξήσεις του ιδίου πόρου βάσει του ΑΕΕ για τα κράτη μέλη.

ΣΤ.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα θα εργαστούν για την εισαγωγή επαρκών νέων ιδίων πόρων με σκοπό την κάλυψη ποσού που αντιστοιχεί στις αναμενόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την αποπληρωμή. Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, αυτό δεν συνεπάγεται διάθεση ή εκχώρηση κανενός συγκεκριμένου ιδίου πόρου για την κάλυψη συγκεκριμένου τύπου δαπανών.

Ζ.

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η εισαγωγή ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να στηρίζει την επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της Ένωσης στο ΠΔΠ, μειώνοντας παράλληλα το μερίδιο των εθνικών συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων με τη σειρά της θα μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη καλύτερης εστίασης των δαπανών σε επίπεδο Ένωσης σε τομείς προτεραιότητας και σε κοινά δημόσια αγαθά με μεγάλη βελτίωση της αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες.

Η.

Ως εκ τούτου, οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης και θα πρέπει να στηρίζουν προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, θα πρέπει δε να συμβάλλουν στη δίκαιη φορολόγηση και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Θ.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει κατά προτίμηση να δημιουργούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει την παραγωγή «φρέσκου χρήματος». Παράλληλα, αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και του φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και για τους πολίτες.

Ι.

Οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της απλότητας, της διαφάνειας, της προβλεψιμότητας και της δικαιοσύνης. Ο υπολογισμός, η μεταφορά και ο έλεγχος των νέων ιδίων πόρων δεν θα πρέπει να συνεπάγονται υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις εθνικές διοικήσεις.

ΙΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επαχθείς διαδικαστικές απαιτήσεις για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η αναγκαία μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων θα πρέπει να επιτευχθεί με περιορισμένο αριθμό αναθεωρήσεων της απόφασης για τους ιδίους πόρους.

ΙΒ.

Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να συνεργαστούν κατά την περίοδο 2021-2027 με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα, προκειμένου να επεξεργαστούν την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που καθορίζεται στο μέρος Β και με τις ημερομηνίες που καθορίζονται σε αυτόν.

ΙΓ.

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία των εργαλείων για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, όπως ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (1), ιδίως δε της εκτίμησης επιπτώσεων.

Μέρος A.   Αρχές που διέπουν την υλοποίηση

1.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για νέους ιδίους πόρους και για δυνητικούς άλλους νέους ιδίους πόρους, όπως αναφέρεται στο σημείο 10, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις θα συνοδεύονται από τη σχετική εκτελεστική νομοθεσία για τους ιδίους πόρους.

2.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν επί των ακόλουθων κατευθυντήριων αρχών για την καθιέρωση ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων:

α)

άντληση, μέσω των νέων ιδίων πόρων, επαρκούς ποσού για την κάλυψη του επιπέδου των συνολικών αναμενόμενων δαπανών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των ποσών δανεισμού που χρησιμοποιούνται για δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης για τους ιδίους πόρους, τηρουμένης παράλληλα της αρχής της καθολικότητας. Τα έσοδα από ιδίους πόρους που υπερβαίνουν τις ανάγκες αποπληρωμής εξακολουθούν να χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας,

β)

οι δαπάνες που καλύπτουν το κόστος χρηματοδότησης του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στην αποφυγή μείωσης των δαπανών για προγράμματα και ταμεία της Ένωσης,

γ)

ευθυγράμμιση των ιδίων πόρων με τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η κυκλική οικονομία, η έτοιμη Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή και η συμβολή στη δίκαιη φορολόγηση και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής,

δ)

τήρηση των κριτηρίων της απλότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης,

ε)

διασφάλιση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας της ροής των εσόδων,

στ)

αποφυγή του υπερβολικού διοικητικού φόρτου για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις εθνικές διοικήσεις,

ζ)

κατά προτίμηση δημιουργία πρόσθετων «φρέσκων» εσόδων,

η)

παράλληλα, επιδίωξη της μείωσης της γραφειοκρατίας και του φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, και για τους πολίτες.

3.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αναλύσουν, θα συζητήσουν και θα προωθήσουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις νομοθετικές προτάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία λήψη απόφασης. Μετά την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόσωποι του Συμβουλίου θα πραγματοποιούν συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους, παρουσία των αντιπροσώπων της Επιτροπής, ώστε να αλληλοενημερώνονται σχετικά με την αντίστοιχη κατάσταση. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα θα ξεκινήσουν τακτικό διάλογο για την καταγραφή της προόδου όσον αφορά τον οδικό χάρτη.

Μέρος Β.   Οδικός χάρτης προς την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

Πρώτο στάδιο: 2021

4.

Ως πρώτο βήμα, θα εισαχθεί ένας νέος ίδιος πόρος που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021, αποτελούμενος από ένα μέρος των εσόδων από εθνικές συνεισφορές οι οποίες θα υπολογίζονται βάσει του βάρους των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών όπως προβλέπεται στην απόφαση για τους ιδίους πόρους. Η εν λόγω απόφαση προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, υπό την προϋπόθεση έγκρισής της από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

5.

Η Επιτροπή θα επιταχύνει τις εργασίες της και, σε συνέχεια των εκτιμήσεων επιπτώσεων που δρομολογήθηκαν το 2020, θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με ένα μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ένα ψηφιακό τέλος, καθώς και συνοδευτική πρόταση για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων σε αυτήν τη βάση έως τον Ιούνιο του 2021, με στόχο την εισαγωγή τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

6.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ την άνοιξη του 2021, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επέκτασής του στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα προτείνει έναν ίδιο πόρο με βάση το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2021.

7.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ συνδέονται θεματικά μεταξύ τους και ότι, ως εκ τούτου, θα ήταν δικαιολογημένο να συζητηθούν με το ίδιο πνεύμα.

Δεύτερο στάδιο: 2022 και 2023

8.

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες δυνάμει των Συνθηκών και με την επιφύλαξη της έγκρισης από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι προβλέπεται να εισαχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

9.

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με αυτούς τους νέους ιδίους πόρους έως την 1η Ιουλίου 2022 το αργότερο, ενόψει της εισαγωγής τους έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τρίτο στάδιο: 2024-2026

10.

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, θα προτείνει πρόσθετους νέους ιδίους πόρους, οι οποίοι θα μπορούν να περιλαμβάνουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και χρηματοδοτική συνεισφορά συνδεδεμένη με τον εταιρικό τομέα ή νέα κοινή βάση φορολογίας εταιρειών. Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες για να υποβάλει πρόταση έως τον Ιούνιο του 2024.

11.

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες δυνάμει των Συνθηκών και με την επιφύλαξη της έγκρισης από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, αυτοί οι πρόσθετοι νέοι ίδιοι πόροι προβλέπεται να εισαχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

12.

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με αυτούς τους νέους ιδίους πόρους έως την 1η Ιουλίου 2025 το αργότερο ενόψει της εισαγωγής τους έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

(1)  Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).


Top