EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/634 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Μαΐου 2020 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/10


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2020/634 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 7ης Μαΐου 2020

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2020/29)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 12.1 πρώτη παράγραφος, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ») μπορούν να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Οι γενικοί όροι υπό τους οποίους η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δέχονται να συμμετέχουν στις εν λόγω πράξεις του Ευρωσυστήματος και τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται η καταλληλότητα των ασφαλειών που παρέχονται για τους σκοπούς διενέργειάς τους προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (1).

(2)

Πέραν των μέτρων χαλάρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των ασφαλειών που έλαβε ήδη στις 7 Απριλίου 2020, το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε στις 22 Απριλίου 2020 συμπληρωματική δέσμη αποφάσεων, αποκρινόμενο στην πανδημική νόσο COVID-19. Σκοπός των νέων αυτών μέτρων είναι η συγκράτηση του αρνητικού αντίκτυπου πιθανών σοβαρών πιστοληπτικών υποβαθμίσεων στην επάρκεια των διαθέσιμων ασφαλειών του Ευρωσυστήματος λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19. Τα νέα αυτά μέτρα, από κοινού με τα μέτρα που λήφθηκαν στις 7 Απριλίου 2020, αποσκοπούν στη διασφάλιση της ικανότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος να διατηρούν και να χρησιμοποιούν επαρκείς ασφάλειες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε πράξεις χορήγησης ρευστότητας και, κατ’ επέκταση, της ικανότητας του Ευρωσυστήματος να στηρίξει τη χορήγηση πιστώσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Επομένως, η συμμετοχή στις συγκεκριμένες πράξεις με χρήση των εν λόγω ασφαλειών θα πρέπει να βασίζεται σε προσωρινώς τροποποιημένα κριτήρια καταλληλότητας ασφαλειών και μέτρα ελέγχου κινδύνων.

(3)

Τα ως άνω νέα μέτρα είναι αναλογικά μέτρα αναχαίτισης των σοβαρών κινδύνων που απορρέουν από την έξαρση της νόσου COVID-19, απειλώντας τη σταθερότητα των τιμών, τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τις οικονομικές προοπτικές στη ζώνη του ευρώ.

(4)

Ενόψει των παραπάνω το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι για σκοπούς καταλληλότητας των ασφαλειών το Ευρωσύστημα μπορεί να συνεχίσει σε προσωρινή βάση να δέχεται εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και τους εκδότες αυτών που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης την 7η Απριλίου 2020, παρά την τυχόν επιδείνωση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων βάσει αποφάσεων των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που γίνονται δεκτοί από το Ευρωσύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική πιστοληπτική διαβάθμιση υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο ποιότητας. Ταυτόχρονα το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα κριτήρια καταλληλότητας που ισχύουν για τις οριστικές αγορές βάσει των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ.

(5)

Προκειμένου να διασφαλίσει την κατάλληλη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που ήδη συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε πράξεις χορήγησης ρευστότητας να διατηρούν επαρκείς ασφάλειες για τη διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ενδεδειγμένη την εφαρμογή των συμπληρωματικών προσωρινών μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή έως την πρώτη ημερομηνία πρόωρης αποπληρωμής βάσει του τρίτου προγράμματος στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-III).

(6)

Για σκοπούς άμεσης απόκρισης στην τρέχουσα πανδημία θα πρέπει η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή να κοινοποιηθεί στις ΕθνΚΤ το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοσή της.

(7)

Για τους λόγους αυτούς η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 (2) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής EΚΤ/2014/31

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 τροποποιείται ως εξής:

1.

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8β:

«Άρθρο 8β

Αποδοχή ορισμένων εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων και εκδοτών που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας την 7η Απριλίου 2020

1.   Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν άρθρο νοούνται όπως στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2016/60).

2.   Παρά τις διατάξεις του άρθρου 59 παράγραφος 3, του άρθρου 71 και του άρθρου 82 παράγραφος 1 στοιχείο α) της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, πλην των τιτλοποιημένων απαιτήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί έως και την 7η Απριλίου 2020 και τα οποία την 7η Απριλίου 2020 διέθεταν δημόσια πιστοληπτική αξιολόγηση από τουλάχιστον ένα αποδεκτό σύστημα ECAI που πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, εφόσον αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020:

α)

διαθέτουν δημόσια πιστοληπτική αξιολόγηση τουλάχιστον βαθμίδας 5 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, προερχόμενη από τουλάχιστον ένα αποδεκτό σύστημα ECAI• και

β)

εξακολουθούν να πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητας των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων κατά τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

Προς άρση κάθε αμφιβολίας η καταλληλότητα της δημόσιας πιστοληπτικής αξιολόγησης την 7η Απριλίου 2020 κατά τις αναφορές της παρούσας παραγράφου καθορίζεται από το Ευρωσύστημα βάσει των κανόνων του άρθρου 82, παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, του άρθρου 83, του άρθρου 84 στοιχεία α) και β) και των άρθρων 85 και 86 της κατευθυντήριας γραμμής (EΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

3.   Εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος την 7η Απριλίου καθορίζεται βάσει αξιολόγησης ECAI για τον εκδότη ή τον εγγυητή προερχόμενης από αποδεκτό σύστημα ECAI, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, εφόσον αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020:

α)

η αξιολόγηση ECAI για τον εκδότη τους ή, κατά περίπτωση, τον εγγυητή τους αντιστοιχεί τουλάχιστον στη βαθμίδα 5 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος• και

β)

τα ίδια εξακολουθούν να πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητάς τους κατά τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

4.   Εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, πλην των τιτλοποιημένων απαιτήσεων, τα οποία εκδίδονται μετά την 7η Απριλίου 2020 και των οποίων ο εκδότης ή εγγυητής, κατά περίπτωση, διέθετε την 7η Απριλίου 2020 δημόσια πιστοληπτική αξιολόγηση από τουλάχιστον ένα αποδεκτό σύστημα ECAI που πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, εφόσον αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020:

α)

τα εμπορεύσιμα αυτά περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν δημόσια πιστοληπτική αξιολόγηση τουλάχιστον βαθμίδας 5 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, προερχόμενη από τουλάχιστον ένα αποδεκτό σύστημα ECAI• και

β)

τα εμπορεύσιμα αυτά περιουσιακά στοιχεία πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητάς τους κατά τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

Προς άρση κάθε αμφιβολίας η καταλληλότητα της δημόσιας πιστοληπτικής αξιολόγησης του ως άνω στοιχείου α) καθορίζεται από το Ευρωσύστημα βάσει των κανόνων του άρθρου 82, παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, του άρθρου 83, του άρθρου 84 στοιχεία α) και β) και των άρθρων 85 και 86 της κατευθυντήριας γραμμής (EΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60.

5.   Καλυμμένες ομολογίες, οι οποίες εκδίδονται μετά την 7η Απριλίου 2020 βάσει προγράμματος καλυμμένων ομολογιών το οποίο την 7η Απριλίου 2020 διέθετε πιστοληπτική αξιολόγηση από τουλάχιστον ένα αποδεκτό σύστημα ECAI και πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, εφόσον:

α)

αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020 το εν λόγω πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών διαθέτει δημόσια πιστοληπτική αξιολόγηση βαθμίδας τουλάχιστον 5 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, προερχόμενη από ένα τουλάχιστον αποδεκτό σύστημα ECAI• και

β)

οι καλυμμένες αυτές ομολογίες πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητάς τους κατά τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

6.   Τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 87 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), τα οποία την 7η Απριλίου 2020 δεν διέθεταν δημόσια πιστοληπτική αξιολόγηση από αποδεκτό σύστημα ECAI, αλλά διέθεταν έμμεση πιστοληπτική αξιολόγηση διενεργηθείσα από το Ευρωσύστημα σύμφωνα με τους κανόνες των παραγράφων 1 και 2 του ως άνω άρθρου 87 που πληρούσε τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσής τους, εφόσον αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020:

α)

ο εκδότης ή, κατά περίπτωση, ο εγγυητής τους πληροί βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στη βαθμίδα 5 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος• και

β)

τα ίδια πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητας των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων κατά τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

7.   Παρά τις διατάξεις του άρθρου 59 παράγραφος 3, του άρθρου 71 και του άρθρου 82 παράγραφος 1 στοιχείο β) της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), τιτλοποιημένες απαιτήσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί έως και την 7η Απριλίου 2020 και οι οποίες την 7η Απριλίου 2020 διέθεταν δύο τουλάχιστον δημόσιες πιστοληπτικές αξιολογήσεις από διαφορετικά αποδεκτά συστήματα ECAI που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος βάσει της ως άνω κατευθυντήριας γραμμής, συνιστούν κατάλληλη ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, εφόσον αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020:

α)

διαθέτουν δύο τουλάχιστον δημόσιες πιστοληπτικές αξιολογήσεις τουλάχιστον βαθμίδας 4 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, προερχόμενες από διαφορετικά αποδεκτά συστήματα ECAI• και

β)

εξακολουθούν να πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητας των τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

Προς άρση κάθε αμφιβολίας οι απαιτήσεις του άρθρου 3, παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και παράγραφος 4, της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής δεν εφαρμόζονται στις τιτλοποιημένες απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

8.   Τιτλοποιημένες απαιτήσεις που την 7η Απριλίου 2020 ήταν αποδεκτές από το Ευρωσύστημα ως κατάλληλη ασφάλεια βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής παραμένουν κατάλληλες, εφόσον αδιαλείπτως μετά την 7η Απριλίου 2020:

α)

διαθέτουν δύο δημόσιες πιστοληπτικές αξιολογήσεις βαθμίδας τουλάχιστον 4 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, προερχόμενες από δύο αποδεκτά συστήματα ECAI• και

β)

εξακολουθούν να πληρούν όλα τα υπόλοιπα εφαρμοστέα κριτήρια καταλληλότητας των τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 (πλην της βαθμίδας), παράγραφος 2α και παράγραφος 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Προς άρση κάθε αμφιβολίας οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής δεν εφαρμόζονται στις τιτλοποιημένες απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

9.   Για όσο διάστημα εξακολουθούν να γίνονται δεκτά ως ασφάλεια από το Ευρωσύστημα κατά το παρόν άρθρο, τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία των παραγράφων 2 έως 6, περιλαμβανομένων των καλυμμένων ομολογιών, υπόκεινται στην εφαρμογή των περικοπών αποτίμησης του παραρτήματος ΙΙβ της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις των παραγράφων 7 και 8 υπόκεινται στην εφαρμογή των περικοπών αποτίμησης του παραρτήματος ΙΙα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι περικοπές αποτίμησης υπολογίζονται βάσει της εκάστοτε εφαρμοστέας πιστοληπτικής αξιολόγησης σε δεδομένη ημέρα μετά την 7η Απριλίου 2020 σύμφωνα με τους κανόνες προτεραιότητας των πιστοληπτικών αξιολογήσεων ECAI κατά τα άρθρα 83 ως 88 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

10.   Επιπλέον των περικοπών αποτίμησης της παραγράφου 9 εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόσθετες περικοπές αποτίμησης:

α)

τιτλοποιημένες απαιτήσεις, καλυμμένες ομολογίες και μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα και επί των οποίων εφαρμόζεται μείωση αποτίμησης σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 134 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) υπόκεινται σε πρόσθετη περικοπή αποτίμησης υπό τη μορφή μείωσης αποτίμησης (valuation markdown) ίσης προς 4%·

β)

καλυμμένες ομολογίες ιδίας χρήσης υπόκεινται σε πρόσθετη περικοπή αποτίμησης ίση προς i) 6,4%, εφαρμοζόμενη επί της αξίας των χρεογράφων των πιστοληπτικών βαθμίδων 1 και 2, και ii) 9,6%, εφαρμοζόμενη επί της αξίας των χρεογράφων των πιστοληπτικών βαθμίδων 3, 4 και 5·

γ)

ως “ίδια χρήση” για τους σκοπούς του ως άνω στοιχείου β) νοείται η παροχή ή χρήση από ορισμένο αντισυμβαλλόμενο καλυμμένων ομολογιών τις οποίες εκδίδει ή για τις οποίες εγγυάται ο ίδιος ή οντότητα που συνδέεται με αυτόν με στενούς δεσμούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60)·

δ)

εάν η εφαρμογή πρόσθετης περικοπής αποτίμησης κατά το ως άνω στοιχείο β) δεν είναι δυνατή στην περίπτωση συστήματος διαχείρισης ασφαλειών ΕθνΚΤ, φορέα τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών ή του συστήματος TARGET2-Securities για σκοπούς αυτόματης πίστωσης με ταυτόχρονη παροχή ασφάλειας, η πρόσθετη περικοπή αποτίμησης στα εν λόγω συστήματα ή στην εν λόγω πλατφόρμα εφαρμόζεται επί της συνολικής αξίας έκδοσης των καλυμμένων ομολογιών που μπορούν να υπόκεινται σε ίδια χρήση.

11.   Προς άρση κάθε αμφιβολίας οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητες από τις διατάξεις που διέπουν τις οριστικές αγορές βάσει του προγράμματος αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (PSPP) (*1), του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (CBPP3) (*2), του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ABSPP) (*3), του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) (*4) και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PΕPP) (*5), και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης της καταλληλότητας των εν λόγω οριστικών αγορών.»

(*1)  Απόφαση (ΕΕ) 2020/188 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2020/9) (ΕΕ L 39 της 12.2.2020, σ. 12)."

(*2)  Απόφαση (ΕΕ) 2020/187 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΚΤ/2020/8) (ΕΕ L 39 της 12.2.2020, σ. 6)."

(*3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2014/45) (ΕΕ L 001 της 6.1.2015, σ. 4)."

(*4)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/948 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (ΕΚΤ/2016/16) (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 28)."

(*5)  Απόφαση (ΕΕ) 2020/440 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Μαρτίου 2020, σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (ΕΚΤ/2020/17) (ΕΕ L 91 της 25.3.2020, σ. 1)."

2.

το παράρτημα ΙΙα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

Περικοπές αποτίμησης (%) αποδεκτών τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 8β της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

Πιστοληπτική διαβάθμιση

Μεσοσταθμική διάρκεια ζωής (*6)

Περικοπή αποτίμησης

Βαθμίδα 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Βαθμίδα 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3.

το παράρτημα ΙΙβ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ

Περικοπές αποτίμησης (%) εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 8α και 8β, πλην των τιτλοποιημένων απαιτήσεων

 

Κατηγορία I

Κατηγορία II

Κατηγορία III

Κατηγορία IV

Πιστο-ληπτι-κή διαβάθ-μιση

Ενα-πομέ-νουσα διάρ-κεια (έτη) (*7)

Στα-θερό και κυμαι-νό-μενο τοκο-μερί-διο

μηδε-νικό τοκο-με-ρίδιο

Σταθερό και κυμαι-νόμενο τοκο-μερίδιο

Μηδε-νικό τοκο-μερίδιο

Σταθερό και κυμαι-νόμενο τοκο-μερίδιο

μηδενικό τοκομερίδιο

Σταθερό και κυμαινόμενο τοκομερίδιο

μηδενικό τοκομερίδιο

Βαθμίδα 4

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10, ∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Βαθμίδα 5

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10, ∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

.

Άρθρο 2

Δεδομένα αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιούνται

Για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης των περιουσιακών στοιχείων, εκδοτών και εγγυητών των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 8β της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 με τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης κατά την περίοδο μεταξύ 7ης Απριλίου 2020 και 18ης Μαΐου 2020 οι ΕθνΚΤ βασίζονται στα δεδομένα αναφοράς που παρέχει η ΕΚΤ για τα εν λόγω στοιχεία, τους εκδότες και τους εγγυητές την 7η Απριλίου.

Άρθρο 3

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ και παραμένει σε ισχύ έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021.

2.   Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσής τους με το άρθρο 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και τα εφαρμόζουν από την 18η Μαΐου 2020. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ τα σχετικά κείμενα και μέσα το αργότερο την 11η Μαΐου 2020.

3.   Οι ΕθνΚΤ συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής από την ημερομηνία κατά την οποία αυτή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 7 Μαΐου 2020.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

H Πρόεδρος της ΕΚΤ

Christine LAGARDE


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3).

(2)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 28).

(*6)  Δηλ. [0,1) μεσοσταθμική διάρκεια ζωής (ΜΔΖ) μικρότερη του έτους, [1,3) ΜΔΖ τουλάχιστον ενός έτους και μικρότερη των τριών ετών κ.λπ.

(*7)  Δηλ. [0,1) εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη του έτους, [1,3) εναπομένουσα διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και μικρότερη των τριών ετών κ.λπ.


Top