EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2213

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2213 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις/τα οποίες/-α επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων για κατανάλωση από τον άνθρωπο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9547] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/9547

OJ L 438, 28.12.2020, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2213/oj

28.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 438/48


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2213 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ης Δεκεμβρίου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις/τα οποίες/-α επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων για κατανάλωση από τον άνθρωπο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9547]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση και το πρώτο εδάφιο του σημείου 1 του άρθρου 8, το άρθρο 8 σημείο 4, την εισαγωγική φράση του άρθρου 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/777/EΚ της Επιτροπής (2) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους για τις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο μέρος 4 του παραρτήματος II της εν λόγω απόφασης (στο εξής: εμπορεύματα), καθώς και τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπονται οι εισαγωγές των εμπορευμάτων στην Ένωση. Ειδικότερα, στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ περιλαμβάνεται κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπονται οι εισαγωγές των εμπορευμάτων στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί τις σχετικές επεξεργασίες που αναφέρονται στο εν λόγω μέρος του παραρτήματος II. Αυτές οι επεξεργασίες έχουν στόχο την εξάλειψη ορισμένων κινδύνων για την υγεία των ζώων οι οποίοι συνδέονται με τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. Στο μέρος 4 του εν λόγω παραρτήματος παρουσιάζεται μια μη ειδική επεξεργασία «A» και ορισμένες ειδικές επεξεργασίες, «B» έως «F», οι οποίες καταχωρίζονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας του κινδύνου για την υγεία των ζώων ο οποίος συνδέεται με το συγκεκριμένο εμπόρευμα.

(2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις που απαιτούνται από την απόφαση 2007/777/ΕΚ προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι να περιληφθούν στο μέρος 2 του παραρτήματος II της εν λόγω απόφασης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης), με την επιφύλαξη της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου. Λαμβανομένων υπόψη των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εν λόγω τρίτη χώρα και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος θα πρέπει να περιληφθούν στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ.

(3)

Ωστόσο, από τον Νοέμβριο του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε ορισμένες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο έδαφός του, κάποιες από τις οποίες δεν θα έχουν εκριζωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, το σύνολο του εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένο από τη νόσο και, για να προληφθεί η εισαγωγή του ιού της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην Ένωση, τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα που προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονιδών), εκτρεφόμενους στρουθιονίδες και άγρια πτερωτά θηράματα από την περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει προσβληθεί από την υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών και την οποία οι κτηνιατρικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν θέσει υπό περιορισμό λόγω των εστιών αυτών θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον στην «επεξεργασία D» που αναφέρεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2007/777/ΕΚ.

(4)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Stella KYRIAKIDES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 49).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο μέρος I, μετά την καταχώριση για την Κίνα προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«Ηνωμένο Βασίλειο  (*1)

GB

01/2021

Ολόκληρη η χώρα

GB-1

01/2021

Ολόκληρη η χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από την περιοχή GB-2

GB-2

01/2021

Τα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφονται στο GB-2 στη στήλη 3 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, με βάση τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις στήλες 6Α και 6Β του ίδιου πίνακα.

2)

το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

μετά την καταχώριση για την Αιθιοπία προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο  (*2) GB

Α

Α

Α

Α

XXX

XXX

Α

Α

Α

Α

Α

XXX

Α

Ηνωμένο Βασίλειο  (*2) GB-1

XXX

XXX

XXX

XXX

Α

Α

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Α

XXX

Ηνωμένο Βασίλειο  (*2) GB-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

GG

Γκέρνζι

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

β)

μετά την καταχώριση για το Ισραήλ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«IM

Νήσος του Μαν

XXX

Α

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

γ)

μετά την καταχώριση για την Ισλανδία προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«JE

Τζέρζι

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


(*1)  Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.»·

(*2)  Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.»·


Top