EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

Απόφαση (ΕΕ) 2020/1109 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 244/3


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1109 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουλίου 2020

για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3) τροποποιήθηκε με τις οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 (4) και (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου (5), προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). Οι εν λόγω νέες διατάξεις πρόκειται να εφαρμοστούν στην πλειονότητά τους από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(2)

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την έξαρση της COVID-19 κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο. Στις 11 Μαρτίου 2020 ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την έξαρση της COVID-19 πανδημία. Η πανδημία της COVID-19 έχει επηρεάσει όλα τα κράτη μέλη. Λόγω της ανησυχητικής αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων και της έλλειψης άμεσα διαθέσιμων αποτελεσματικών μέσων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19, πολλά κράτη μέλη έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο.

(3)

Η πανδημία της COVID-19 συνιστά απρόβλεπτη και πρωτόγνωρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πλήττει σοβαρά όλα τα κράτη μέλη και τα υποχρεώνει να λάβουν άμεσα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη κρίση κατά προτεραιότητα, ανακατανέμοντας πόρους που προορίζονται για άλλα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, πολλά κράτη μέλη δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 την ανάπτυξη των αναγκαίων συστημάτων ΤΠ για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στις οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 κανόνων από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, ζήτησαν να μετατεθούν οι ημερομηνίες εφαρμογής τόσο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 όσο και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995.

(4)

Λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που συναντούν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 και του γεγονότος ότι οι νέες διατάξεις βασίζονται στην αρχή ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιήσουν τα συστήματα ΤΠ τους ώστε να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τους κανόνες των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 και να διασφαλίσουν τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών και πληρωμών στο πλαίσιο των τροποποιημένων καθεστώτων, είναι αναγκαίο να μετατεθούν κατά έξι μήνες οι ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Κρίνεται σκόπιμη η μετάθεση της ημερομηνίας κατά έξι μήνες, καθώς η καθυστέρηση θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν συντομότερη ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον δημοσιονομικές απώλειες των κρατών μελών.

(5)

Λόγω του σημαντικού αντικτύπου των οικονομικών διαταραχών και ενδεχόμενων πρόσθετων δυσκολιών που απορρέουν από την έξαρση της πανδημίας της COVID-19 και προκειμένου να υποστηριχθεί η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Επιτροπή θα μπορούσε να συνεργαστεί στενά με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για να παρακολουθήσει την προσαρμογή των εθνικών συστημάτων ΤΠ και να παράσχει τεχνική βοήθεια όταν χρειάζεται.

(6)

Οι οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455

Η οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021»·

β)

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:»·

2)

το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/132/ΕΚ

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, ο τίτλος IV της οδηγίας 2009/132/ΕΚ απαλείφεται.»·

3)

στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.»·

β)

το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας από την 1η Ιουλίου 2021.»

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2021.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ROTH


(1)  Γνώμη της 10ης Ιουλίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 10ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 7).

(5)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (ΕΕ L 310 της 2.12.2019, σ. 1).


Top