Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2127 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων των οδηγιών του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ, 97/78/ΕΚ και 2000/29/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/7297

OJ L 321, 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

12.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 321/111


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2127 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Οκτωβρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων των οδηγιών του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ, 97/78/ΕΚ και 2000/29/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 2 και το άρθρο 165 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει το πλαίσιο για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε ζώα και αγαθά τα οποία εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 καταργεί τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ (2) και 97/78/ΕΚ (3) του Συμβουλίου με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Επιπλέον, τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) για την κατάργηση της οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (5).

(3)

Για να αποφευχθούν τυχόν νομοθετικά κενά εν αναμονή της έκδοσης εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αφορούν θέματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2, στο άρθρο 48, στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 58 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 προβλέπεται ότι οι σχετικές διατάξεις των οδηγιών 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/29/ΕΚ θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022 ή προγενέστερη ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Όσον αφορά την οδηγία 2000/29/ΕΚ, αυτή η προγενέστερη ημερομηνία πρέπει να έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(4)

Εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, η οποία διέπει τους επίσημους ελέγχους σε σημεία ελέγχου εκτός από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Η παρούσα πράξη θα εφαρμοστεί από την 14η Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, στον βαθμό που αφορά κατηγορίες φορτίων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, θα τεθεί σε εφαρμογή την 14η Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγία 2000/29/ΕΚ θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 13 Δεκεμβρίου 2020.

(5)

Εκδόθηκε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, που διέπει τη συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων κατά την είσοδο στην Ένωση ζώων και αγαθών. Η παρούσα πράξη θα εφαρμοστεί από την 14η Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, στον βαθμό που αφορά τις κατηγορίες φορτίων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 14 Δεκεμβρίου 2022. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγία 2000/29/ΕΚ θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 13 Δεκεμβρίου 2022.

(6)

Επιπλέον, εκδόθηκε εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, η οποία θεσπίζει καταλόγου ζώων και αγαθών που πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματικούς επίσημους ελέγχους κατά την είσοδό τους στην Ένωση. Με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (ΕΕ) 2019/478 της Επιτροπής (6), τα σύνθετα προϊόντα προστέθηκαν στις κατηγορίες που έπρεπε να περιληφθούν στον κατάλογο. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση για τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής (7) θα ισχύουν από την 21η Απριλίου 2021. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις για τα σύνθετα προϊόντα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως τις 20 Απριλίου 2021. Ως εκ τούτου, απαιτούνται μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας 97/78/ΕΚ οι οποίες διέπουν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 σχετικά με τα σύνθετα προϊόντα.

(7)

Εκδόθηκαν εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 58 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, που διέπουν την κατάρτιση καταλόγου αγαθών τα οποία υπόκεινται σε προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδό τους στην Ένωση και τον μορφότυπο του κοινού υγειονομικού εγγράφου εισόδου (ΚΥΕΕ) αντίστοιχα. Οι πράξεις αυτές θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(8)

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 και το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και δ) του κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 και διέπουν τις εξαιρέσεις από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση Οι πράξεις αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(9)

Επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/625.

(10)

Δεδομένου ότι οι κανόνες που θεσπίζονται στην παρούσα πράξη συνδέονται μεταξύ τους και θα εφαρμοστούν συλλογικά, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε μία μοναδική πράξη και όχι σε διαφορετικές πράξεις με πλήθος παραπομπών και τον κίνδυνο περιττών επαναλήψεων.

(11)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 και οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί και εκτελεστικοί κανονισμοί που αναφέρονται ανωτέρω εφαρμόζονται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/625 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 149 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Οι σχετικές διατάξεις των οδηγιών 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ οι οποίες διέπουν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 48, στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 58 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού ισχύουν αντί των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος κανονισμού έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019.

 

Οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 97/78/ΕΚ οι οποίες διέπουν θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα σύνθετα προϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν αντί της αντίστοιχης αυτής διάταξης έως τις 20 Απριλίου 2021.».

2)

Το άρθρο 165 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Όσον αφορά τα ζητήματα που διέπονται από την οδηγία 2000/29/ΕΚ, το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 48, το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και το άρθρο 58 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από τις 15 Δεκεμβρίου 2019, αντί των σχετικών διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, η οποία παύει να ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

 

Οι σχετικές διατάξεις της οδηγία 2000/29/ΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν σε σχέση με τα θέματα που διέπονται από το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού αντί αυτής της τελευταίας διάταξη έως τις 13 Δεκεμβρίου 2020.

 

Οι σχετικές διατάξεις της οδηγία 2000/29/ΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν σε σχέση με τα θέματα που διέπονται από το άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού αντί αυτών των τελευταίων διατάξεων έως τις 13 Δεκεμβρίου 2022.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56).

(3)  Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).

(5)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(6)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/478 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες των φορτίων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (ΕΕ L 82 της 25.3.2019, σ. 4).

(7)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18).


Top