EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1868

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1868 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό την ευθυγράμμιση των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής με τους κανόνες του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030 και με την ταξινόμηση των δικαιωμάτων εκπομπής ως χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/6182

OJ L 289, 8.11.2019, p. 9–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1868/oj

8.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/9


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1868 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Αυγούστου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό την ευθυγράμμιση των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής με τους κανόνες του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030 και με την ταξινόμηση των δικαιωμάτων εκπομπής ως χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 3δ παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 10α παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από το 2012 τα δικαιώματα εκπομπής πλειστηριάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής (2). Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής διεξάγεται από έναν κοινό χώρο πλειστηριασμών για 25 κράτη μέλη και 3 κράτη της ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ και από μικρό αριθμό χώρων αυτοεξαίρεσης.

(2)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης («ΣΕΔΕ της ΕΕ») από το 2021. Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παρέμεινε ο γενικός κανόνας για την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με τον οποίο το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό θα πρέπει να ανέρχεται στο 57 % της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων.

(3)

Είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τα νέα στοιχεία που θέσπισε η οδηγία (ΕΕ) 2018/410 σε σχέση με τον καθορισμό της ετήσιας πλειστηριαζόμενης ποσότητας. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα μείωσης της πλειστηριαζόμενης ποσότητας κατά έως και 3 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων με σκοπό την αύξηση του διαθέσιμου ποσού για δωρεάν κατανομή (αποθεματικού ασφαλείας δωρεάν κατανομής). Επιπλέον, η αναθεωρημένη οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει την πραγματοποίηση αλλαγών στις ετήσιες πλειστηριαζόμενες ποσότητες λόγω: εθελούσιας ακύρωσης δικαιωμάτων εκπομπής από τα κράτη μέλη σε περίπτωση παύσης λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· την επανεισαγωγή στο ΣΕΔΕ της ΕΕ εγκαταστάσεων που εκπέμπουν λιγότερους από 2 500 τόνους διοξειδίου του άνθρακα· και την ευελιξία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των τομέων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ και των τομέων εκτός ΣΕΔΕ για να διευκολυνθεί η επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης των κρατών μελών στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(4)

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ συγκροτούνται το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών και το Ταμείο Καινοτομίας για τη στήριξη επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες. Και τα δύο ταμεία χρηματοδοτούνται μέσω πλειστηριασμού δικαιωμάτων στον κοινό χώρο πλειστηριασμών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»). Για τον σκοπό αυτό, η ΕΤΕπ θα πρέπει να καταστεί ο εκπλειστηριαστής για τα δύο ταμεία χωρίς να λάβει μέρος στη διαδικασία από κοινού σύναψης σύμβασης για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών. Οι σχετικές ποσότητες δικαιωμάτων θα πρέπει να πλειστηριάζονται στους ίδιους πλειστηριασμούς με τις ποσότητες που πλειστηριάζονται από τα κράτη μέλη και τα κράτη της ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ που συμμετέχουν στον κοινό χώρο πλειστηριασμών.

(5)

Για τη σύσταση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει ότι τίθεται σε πλειστηριασμό το 2 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων και ότι, επιπλέον, τα επιλέξιμα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν στο εν λόγω ταμείο δικαιώματα βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η ΕΤΕπ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω δικαιώματα τίθενται σε πλειστηριασμό σύμφωνα με τις αρχές και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας πλειστηριασμών, στο πλαίσιο των οποίων βασικό στοιχείο είναι η ισότιμη κατανομή των ποσοτήτων που πλειστηριάζονται.

(6)

Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πόρων για την καινοτομία σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η σωστή λειτουργία της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών, οι ποσότητες του Ταμείου Καινοτομίας θα πρέπει καταρχήν να πλειστηριάζονται σε ίσες ετήσιες ποσότητες. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει σε διετή βάση την κατανομή των δικαιωμάτων που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό για το Ταμείο Καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η πρώτη επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

(7)

Για να μπορεί ένα κράτος μέλος να ακυρώνει δικαιώματα από τις ποσότητες δικαιωμάτων του προς πλειστηριασμό στην περίπτωση παύσης λειτουργίας μιας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο έδαφός του, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία κοινοποίησης. Το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ακυρώσει δικαιώματα χρησιμοποιώντας ενιαίο υπόδειγμα που να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση που έπαψε να λειτουργεί, την προβλεπόμενη ποσότητα και τη χρονική στιγμή της ακύρωσης. Για να διατηρηθεί η λειτουργία του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς («ΑΣΑ») που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), η ποσότητα δικαιωμάτων που ακυρώνονται θα πρέπει να αφαιρείται από τις πλειστηριαζόμενες ποσότητες του κράτους μέλους μόνον αφότου πραγματοποιηθούν οι προσαρμογές ΑΣΑ για το αντίστοιχο έτος. Για τη διασφάλιση διαφάνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το υπόδειγμα, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται για λόγους εμπιστευτικότητας.

(8)

Για να ενισχυθεί η ακεραιότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών, από το 2018 και εξής τα δικαιώματα ταξινομούνται ως χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Προηγουμένως, η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) αναγνώριζε ως χρηματοοικονομικά μέσα μόνο τα παράγωγα δικαιωμάτων εκπομπής. Η νέα ταξινόμηση εντάσσει την εμπορία δικαιωμάτων με άμεση παράδοση (spot trade) στη δευτερογενή αγορά στο πεδίο εφαρμογής, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Ωστόσο, η διαδικασία πλειστηριασμού των δικαιωμάτων (πρωτογενής αγορά) εμπίπτει μόνο στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

(9)

Για να ευθυγραμμιστεί ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων με το νέο ρυθμιστικό καθεστώς της χρηματοπιστωτικής αγοράς, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα που έχει καθιερωθεί για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τους πλειστηριασμούς. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 έχει επεκταθεί και εφαρμόζεται και στους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής, οι λειτουργίες της παρακολούθησης και της πρόληψης της κατάχρησης της αγοράς όσον αφορά τους πλειστηριασμούς αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών. Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν να εντοπίζουν και να διερευνούν ενεργά τις περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς. Οι αναγκαίες λειτουργίες παρακολούθησης των πλειστηριασμών θα πρέπει να εκτελούνται από τους χώρους πλειστηριασμών, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ θα πρέπει να διαγραφούν οι διατάξεις που ορίζουν την υποχρέωση διορισμού επιτηρητή πλειστηριασμών. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 εφαρμόζεται απευθείας στους πλειστηριασμούς, οι ειδικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 που αφορούν την κατάχρηση της αγοράς έχουν καταστεί περιττές και θα πρέπει να διαγραφούν.

(10)

Για να παρέχονται τα αναγκαία στοιχεία στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων στις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της κατάχρησης της αγοράς με οικονομικά αποδοτικό και αναλογικό τρόπο, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αναγκαίες υποχρεώσεις γνωστοποίησης των συναλλαγών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και να τις καθιστά εφαρμοστέες στους χώρους πλειστηριασμών όσον αφορά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών που αφορούν πλειστηριασμούς. Αυτό είναι απαραίτητο δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που εφαρμόζεται πλέον στους πλειστηριασμούς δεν θεσπίζει αυτόνομο μηχανισμό αναφοράς των συναλλαγών, αλλά βασίζεται στη συλλογή δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(11)

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται μια ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τους χώρους πλειστηριασμών και να καθορίζονται αναλόγως τα σχετικά κριτήρια. Όσον αφορά τα τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι υπερθεματιστές, θα πρέπει να είναι δυνατή η αύξηση του τρέχοντος ανώτατου επιπέδου τελών κατά περιορισμένο τρόπο στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και οι ετήσιες πλειστηριαζόμενες ποσότητες μειώνονται κατά περισσότερο από 200 εκατομμύρια δικαιώματα λόγω της λειτουργίας του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς.

(12)

Οι δημόσιες συμβάσεις για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών μπορούν να προβλέπουν την επέκταση των κριτηρίων επιλογής και στις ρυθμιζόμενες αγορές ενεργειακών προϊόντων που δεν έχουν ακόμα θεσπίσει δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων εκπομπής. Στην περίπτωση που μια τέτοια ρυθμιζόμενη αγορά επιλεγεί ως χώρος πλειστηριασμών, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η θέσπιση της εν λόγω δευτερογενούς αγοράς τουλάχιστον 60 ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τον πρώτο πλειστηριασμό. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η τιμή της δευτερογενούς αγοράς κατά τη στιγμή των πλειστηριασμών («οριακή τιμή») για τις περιπτώσεις ακύρωσης πλειστηριασμών, καθώς και τα τέλη για τους προσφέροντες, τα οποία συνδέονται με το συγκρίσιμο τέλος που καταβάλλεται στη δευτερογενή αγορά. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρατείνουν την τρέχουσα πενταετή μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων σε επτά έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) («δημοσιονομικός κανονισμός») σε περιστάσεις που θα ήταν δύσκολο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Για να επαληθεύονται οι συνθήκες της αγοράς και να προετοιμάζεται η ανάθεση νέων συμβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

(13)

Για να απλουστευθεί η διαδικασία πλειστηριασμού, ο καθορισμός των ετήσιων πλειστηριαζόμενων ποσοτήτων θα πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτος σε περίπτωση που απαιτείται να γίνουν αλλαγές που αφορούν έως και 50 000 δικαιώματα. Οποιαδήποτε αλλαγή κάτω από το όριο αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μεταβολή της πλειστηριαζόμενης ποσότητας του επόμενου έτους, εκτός εάν ένα κράτος μέλος το ζητήσει ρητά. Επιπλέον, θα πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία για τον καθορισμό και τη δημοσίευση των προγραμμάτων των πλειστηριασμών, υπό την έννοια ότι η Επιτροπή δεν θα γνωμοδοτεί πλέον σχετικά. Ωστόσο, το πρόγραμμα των πλειστηριασμών θα πρέπει να δημοσιεύεται αφότου η Επιτροπή λάβει εσωτερική απόφαση σχετικά με τον πίνακα των πλειστηριασμών που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα πλειστηριασμών βάσει των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(14)

Για να απλουστευθεί ο εκ νέου ορισμός χώρων αυτοεξαίρεσης, θα πρέπει να απαιτείται τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 μόνο για την καταχώριση νέων οντοτήτων ως χώρων αυτοεξαίρεσης ή για την εκ νέου καταχώριση υπό μεταβληθείσες συνθήκες. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο ίδιος χώρος αυτοεξαίρεσης ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος υπό τους ίδιους όρους, η καταχώρισή του θα πρέπει να παρατείνεται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν για την αρχική καταχώρισή του χωρίς τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Αυτό θα πρέπει να υπόκειται στην επιβεβαίωση από το κράτος μέλος και την Επιτροπή ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και οι στόχοι του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(15)

Για να αποφεύγεται η συσσώρευση ακυρωθεισών ποσοτήτων στην περίπτωση ακύρωσης αρκετών πλειστηριασμών, θα πρέπει να καταστεί δυνατό οι ακυρωθείσες ποσότητες να κατανέμονται ομοιογενώς μεταξύ των επόμενων πλειστηριασμών που δεν περιλαμβάνουν ακυρωθείσες ποσότητες από προηγούμενους πλειστηριασμούς.

(16)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης».

(2)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα σημεία 1 και 2 απαλείφονται·

β)

τα σημεία 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3)

“διήμερα συμβόλαια άμεσης παράδοσης (spot)”: δικαιώματα εκπομπής που τίθενται σε πλειστηριασμό και είναι παραδοτέα σε συμφωνημένη ημερομηνία, το αργότερο τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης από την ημέρα του πλειστηριασμού·

4)

“πενθήμερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης”: δικαιώματα εκπομπής που τίθενται σε πλειστηριασμό και είναι παραδοτέα σε συμφωνημένη ημερομηνία, το αργότερο την πέμπτη ημέρα διαπραγμάτευσης από την ημέρα του πλειστηριασμού·»·

γ)

τα σημεία 8, 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8)

“επιχείρηση επενδύσεων”: όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)

9)

“πιστωτικό ίδρυμα”: όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**)

10)

“χρηματοπιστωτικό μέσο”: όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

(*)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349)."

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).»·"

δ)

τα σημεία 12, 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«12)

“μητρική επιχείρηση”: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)

13)

“θυγατρική επιχείρηση”: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

14)

“συνδεδεμένη επιχείρηση”: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 12 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

(*)  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).»·"

ε)

τα σημεία 17 έως 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«17)

“νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”: όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 6 της εν λόγω οδηγίας·

18)

“χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”: όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 1 παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας·

19)

“εγκληματική δραστηριότητα”: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

(*)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).»·"

στ)

το σημείο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21)

“καθορισμένος λογαριασμός αποθέματος”: ένας ή περισσότεροι τύποι λογαριασμών αποθέματος που προβλέπονται στις εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συμμετοχή σε διαδικασία πλειστηριασμού ή για τη διεκπεραίωσή της, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης δικαιωμάτων υπό μεσεγγύηση μέχρις ότου παραδοθούν βάσει του παρόντος κανονισμού·»

ζ)

τα σημεία 23 και 24 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«23)

“μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη”: όπως ορίζονται τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στα άρθρα 18, 18α και 20, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 22 και 23 της εν λόγω οδηγίας·

24)

“πραγματικός δικαιούχος”: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·»·

η)

τα σημεία 26, 27 και 28 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«26)

“πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα”: όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

27)

“κατάχρηση αγοράς”: όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)

28)

“κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας”: όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014· η κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας απαγορεύεται από το άρθρο 14 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού·

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).»·"

θ)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 28α:

«28α)

“παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας”: όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014· η παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας απαγορεύεται από το άρθρο 14 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού·»·

ι)

τα σημεία 29 και 30 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«29)

“προνομιακές πληροφορίες”: όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

30)

“χειραγώγηση της αγοράς”: όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014· η χειραγώγηση της αγοράς απαγορεύεται από το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού·»·

ια)

το σημείο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«39)

“ρυθμιζόμενη αγορά”: όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ«·

ιβ)

το σημείο 41 απαλείφεται·

ιγ)

το σημείο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«42)

“διαχειριστής αγοράς”: όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 18 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·»

ιδ)

στο σημείο 43, τα στοιχεία β) έως στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 55 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας·

γ)

για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 55 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας,·

δ)

για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)

για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου για τις επιχειρηματικές ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 55 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

στ)

για τους σκοπούς του άρθρου 35 παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος κανονισμού, η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 55 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·»·

ιε)

το σημείο 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«44)   στρατηγική εξόδου: ένα ή περισσότερα έγγραφα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις ορισμού του αντίστοιχου χώρου του πλειστηριασμού, στα οποία καθορίζονται λεπτομερή μέτρα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλιστούν τα εξής:“”

α)

η μεταβίβαση όλων των απαραίτητων στοιχείων ενεργητικού —υλικών και άυλων— για την αδιάλειπτη συνέχιση των πλειστηριασμών και την ομαλή εκτέλεση της διαδικασίας πλειστηριασμού από διάδοχο του χώρου πλειστηριασμών·

β)

η παροχή όλων των σχετικών με τη διαδικασία του πλειστηριασμού πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για τον ορισμό του διαδόχου του χώρου πλειστηριασμών·

γ)

η παροχή της τεχνικής συνδρομής που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές ή στον διάδοχό του χώρου πλειστηριασμών ή σε οποιονδήποτε συνδυασμών αυτών να κατανοούν, να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται βάσει των στοιχείων α) και β).».

(3)

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

η ποσότητα ως αριθμός δικαιωμάτων σε ακέραια πολλαπλάσια παρτίδων των 500 δικαιωμάτων»·

γ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5)   Η λήψη, διαβίβαση ή υποβολή προσφοράς από επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα σε οποιοδήποτε χώρο πλειστηριασμών θεωρείται ότι συνιστά επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.».

(4)

Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Πριν από την έναρξη του εκάστοτε πλειστηριασμού, ο χώρος πλειστηριασμών καθορίζει τη μεθοδολογία για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 5, και αφού ενημερώσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 56.

Μεταξύ δύο περιόδων υποβολής προσφορών στον ίδιο χώρο πλειστηριασμών, ο χώρος πλειστηριασμών δύναται να τροποποιήσει την ανωτέρω μεθοδολογία. Ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 στοιχείο 5 και τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 56.

Ο εν λόγω χώρος πλειστηριασμών λαμβάνει πλήρως υπόψη τη γνώμη της σχετικής αναθέτουσας αρχής, όταν παρέχεται.

8.   Όταν ακυρώνεται πλειστηριασμός δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητά του κατανέμεται ομοιογενώς στους επόμενους τέσσερις πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί στον ίδιο χώρο πλειστηριασμών. Όταν η ποσότητα δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους από ακυρωθέντες πλειστηριασμούς δεν μπορεί να κατανεμηθεί ομοιογενώς σύμφωνα με την πρώτη περίοδο, το εν λόγω κράτος μέλος πλειστηριάζει τα εν λόγω δικαιώματα σε λιγότερους από τέσσερις πλειστηριασμούς και σε ποσότητες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Όταν ακυρώνεται πλειστηριασμός δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητά του κατανέμεται ομοιογενώς στους επόμενους δύο πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί στον ίδιο χώρο πλειστηριασμών. Όταν η ποσότητα δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους από τους ακυρωθέντες πλειστηριασμούς δεν μπορεί να κατανεμηθεί ομοιογενώς σύμφωνα με την προηγούμενη περίοδο, το εν λόγω κράτος μέλος πλειστηριάζει τα εν λόγω δικαιώματα στον πρώτο επόμενο πλειστηριασμό σε ποσότητες που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Όταν ακυρώνεται πλειστηριασμός που ήδη περιέχει ποσότητες από προηγουμένως ακυρωθέντα πλειστηριασμό, η ποσότητά του κατανέμεται σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αρχής γενομένης από τον πρώτο πλειστηριασμό που δεν υπόκειται σε άλλες προσαρμογές λόγω προηγούμενων ακυρώσεων.».

(5)

Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 3 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Σε έκτακτες περιστάσεις, κάθε χώρος πλειστηριασμών δύναται να αλλάξει τις ώρες οποιασδήποτε περιόδου υποβολής προσφορών, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, ειδοποιώντας όλα τα πρόσωπα που είναι πιθανόν να θιγούν. Ο εν λόγω χώρος πλειστηριασμών λαμβάνει πλήρως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, όταν παρέχεται.

4.   Από τον έκτο πλειστηριασμό και μετά ή νωρίτερα, ο χώρος πλειστηριασμών που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού διεξάγει πλειστηριασμούς δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τουλάχιστον ανά εβδομάδα και πλειστηριασμούς δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τουλάχιστον ανά δίμηνο.

Κανένας άλλος χώρος πλειστηριασμών δεν διεξάγει πλειστηριασμό την ημέρα διεξαγωγής πλειστηριασμού από χώρο πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, με ανώτατο όριο τις δύο ημέρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση που ο ορισμένος, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, χώρος πλειστηριασμών διεξάγει πλειστηριασμούς περισσότερες από δύο ημέρες εβδομαδιαίως, ορίζει και δημοσιεύει τις δύο ημέρες κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή άλλων πλειστηριασμών. Το πράττει το αργότερο όταν προβαίνει στον καθορισμό και τη δημοσίευση που προβλέπονται στο άρθρο 11.

5.   Η ποσότητα των δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν στον χώρο πλειστηριασμών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ των πλειστηριασμών που διεξάγονται στη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, με εξαίρεση την ποσότητα των δικαιωμάτων που πλειστηριάζεται τον Αύγουστο κάθε έτους, η οποία είναι το ήμισυ της ποσότητας που πλειστηριάζεται κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Η ποσότητα των δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν στον χώρο πλειστηριασμών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ των πλειστηριασμών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, με εξαίρεση την ποσότητα των δικαιωμάτων που πλειστηριάζεται τον Αύγουστο κάθε έτους, η οποία είναι το ήμισυ της ποσότητας που πλειστηριάζεται κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Όταν η ετήσια ποσότητα πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων ενός κράτος μέλους δεν μπορεί να κατανεμηθεί ομοιογενώς μεταξύ των πλειστηριασμών κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους σε παρτίδες 500 δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, ο σχετικός χώρος πλειστηριασμών κατανέμει την ποσότητα σε λιγότερες ημερομηνίες πλειστηριασμών, διασφαλίζοντας ότι η ποσότητα πλειστηριάζεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

6.   Τυχόν πρόσθετες διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής και τη συχνότητα των πλειστηριασμών που διεξάγονται από άλλους χώρους πλειστηριασμών πλην εκείνων οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 περιλαμβάνονται στο άρθρο 32.».

(6)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 58, όπου ενδείκνυται, ο χώρος πλειστηριασμών δύναται να ακυρώσει έναν πλειστηριασμό όταν διαταράσσεται ή ενδέχεται να διαταραχθεί η ορθή διεξαγωγή του. Η ποσότητα των δικαιωμάτων των ακυρωθέντων πλειστηριασμών κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8.»·

β)

το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο απαλείφονται·

(7)

Στο άρθρο 10, οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους από το 2019 και μετά ισούται με την ποσότητα δικαιωμάτων που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 1α της εν λόγω οδηγίας.

2.   Η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους από κάθε κράτος μέλος βασίζεται στην ποσότητα δικαιωμάτων που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και στο μερίδιο των δικαιωμάτων του εν λόγω κράτους μέλους που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

3.   Η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριάζονται κάθε ημερολογιακό έτος από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνει υπόψη το άρθρο 10α παράγραφος 5α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 5 και 8 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), τις αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 10γ, το άρθρο 12 παράγραφος 4 και τα άρθρα 24, 27 και 27α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

4.   Με την επιφύλαξη της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τυχόν μετέπειτα μεταβολή της ποσότητας δικαιωμάτων που πρόκειται να πλειστηριαστούν εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους συνεκτιμάται στην ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να πλειστηριαστεί το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όταν η σωρευτική ετήσια αξία των εν λόγω αλλαγών δεν υπερβαίνει τα 50 000 δικαιώματα για ένα δεδομένο κράτος μέλος, οι αλλαγές αυτές μπορούν να συνεκτιμώνται στην ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να πλειστηριαστούν κατά τη διάρκεια επόμενων ημερολογιακών ετών, εκτός εάν ένα κράτος μέλος ζητήσει από την Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2020, να μην εφαρμόζεται αυτό το κατώτατο όριο στο εν λόγω κράτος μέλος για την περίοδο που αρχίζει από το 2021.

Οι ποσότητες δικαιωμάτων που δεν είναι δυνατό να πλειστηριαστούν εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους λόγω της στρογγυλοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 συνεκτιμώνται στην ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να πλειστηριαστούν κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος.

(*)  απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1)."

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26).»."

(8)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Πρόγραμμα των επιμέρους πλειστηριασμών δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ οι οποίοι διεξάγονται από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού καθορίζουν το πρόγραμμα των πλειστηριασμών, το οποίο περιλαμβάνει τις περιόδους υποβολής προσφορών, τις επιμέρους ποσότητες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών, καθώς και τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης για τα δικαιώματα του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν μέσω επιμέρους πλειστηριασμών για κάθε ημερολογιακό έτος, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής. Οι εν λόγω χώροι πλειστηριασμών δημοσιεύουν το πρόγραμμα πλειστηριασμών έως τις 15 Ιουλίου του προηγούμενου έτους ή το ταχύτερο δυνατόν μετά την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αναθέσει στον κεντρικό διαχειριστή του ημερολογίου συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“EUTL”) να καταχωρίσει στο EUTL τον πίνακα πλειστηριασμών που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.».

(9)

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Το άρθρο 10 παράγραφος 4 εφαρμόζεται σε κάθε μεταγενέστερη αλλαγή της ποσότητας των δικαιωμάτων που πρόκειται να πλειστηριαστούν.»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Για κάθε ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης περιόδου εμπορίας, η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν από κάθε κράτος μέλος προσδιορίζεται με βάση την ποσότητα δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενώ το μερίδιο του εν λόγω κράτους μέλους καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3δ παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.».

(10)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πρόγραμμα των επιμέρους πλειστηριασμών δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ οι οποίοι διεξάγονται από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού»·

β)

η παράγραφος 1 απαλείφεται·

γ)

στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού καθορίζουν τα προγράμματα των πλειστηριασμών, τα οποία περιλαμβάνουν τις περιόδους υποβολής προσφορών, τις επιμέρους ποσότητες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών, καθώς και τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης για τα δικαιώματα του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν στους επιμέρους πλειστηριασμούς κάθε ημερολογιακού έτους, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής. Οι εν λόγω χώροι πλειστηριασμών δημοσιεύουν το πρόγραμμα πλειστηριασμών έως τις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους ή το ταχύτερο δυνατόν μετά την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αναθέσει στον κεντρικό διαχειριστή του EUTL να καταχωρίσει στο EUTL τον πίνακα πλειστηριασμών που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Με την επιφύλαξη της προθεσμίας δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμών για τα δικαιώματα του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ βάσει του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, οι συγκεκριμένοι χώροι πλειστηριασμών μπορούν να καθορίζουν ταυτόχρονα τα προγράμματα πλειστηριασμών για τα δικαιώματα του κεφαλαίου II και του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.»·

δ)

οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού βασίζουν τους προσδιορισμούς και τις δημοσιεύσεις τους βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στην απόφαση που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

4.   Οι διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα των επιμέρους πλειστηριασμών δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ οι οποίοι διεξάγονται από άλλους χώρους πλειστηριασμών, πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, καθορίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 32 εφαρμόζεται επίσης στους πλειστηριασμούς που διεξάγονται σύμφωνα το άρθρο 30 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο από τον χώρο πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.».

(11)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

αναστολή άλλου χώρου πλειστηριασμών, πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, προβλεπόμενη στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·»·

ii)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

δικαιώματα που απομένουν στο αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους όπως προβλέπεται στο άρθρο 10α παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και δικαιώματα που δεν κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10γ της εν λόγω οδηγίας·»·

iii)

το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ι)

απόσυρση δικαιωμάτων από τους πλειστηριασμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 5·»·

iv)

το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιβ)

τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 που καθορίζονται και δημοσιεύονται έως τις 15 Ιουλίου του συγκεκριμένου έτους ή το ταχύτερο δυνατό μετά την εν λόγω ημερομηνία.»·

v)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιγ):

«ιγ)

ακύρωση δικαιωμάτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Σε περίπτωση που ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει τον τρόπο εφαρμογής κάποιας τροποποίησης, ο ενδιαφερόμενος χώρος πλειστηριασμών εφαρμόζει την τροποποίηση μόνον αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής. Εφαρμόζονται το άρθρο 11 και το άρθρο 13 παράγραφος 2.».

(12)

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

Πρόσωπα που δύνανται να υποβάλλουν απευθείας προσφορές σε πλειστηριασμούς

Δύνανται να υποβάλλουν απευθείας προσφορές σε πλειστηριασμό μόνον πρόσωπα τα οποία είναι επιλέξιμα για κατάθεση αίτησης αποδοχής προς υποβολή προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 18 και τα οποία έχουν γίνει δεκτά προς υποβολή προσφορών σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.».

(13)

στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Επιπλέον, οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 30 παράγραφος 1 μπορούν να παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στους οικείους πλειστηριασμούς μέσω αποκλειστικών συνδέσεων με την ηλεκτρονική διεπαφή.».

(14)

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

επιχειρήσεις επενδύσεων που κατέχουν άδεια βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υποβάλλουν προσφορές για λογαριασμό τους ή εξ ονόματος των πελατών τους·

γ)

πιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν άδεια βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) και υποβάλλουν προσφορές για λογαριασμό τους ή εξ ονόματος των πελατών τους·

(*)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).»·"

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Υπό την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πρόσωπα που καλύπτονται από την εν λόγω εξαίρεση και κατέχουν άδεια βάσει του άρθρου 59 του παρόντος κανονισμού είναι επιλέξιμα για κατάθεση αίτησης αποδοχής προς απευθείας υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς, είτε για λογαριασμό τους είτε εξ ονόματος πελατών της κύριας επιχείρησής τους, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος στο είναι εγκατεστημένα έχει θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στην οικεία αρμόδια εθνική αρχή να τους χορηγεί άδεια υποβολής προσφορών για λογαριασμό τους ή εξ ονόματος πελατών της κύριας επιχείρησής τους.»·

γ)

η παράγραφος 3 απαλείφεται·

δ)

η παράγραφος 6 απαλείφεται.

(15)

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι αιτήσεις αποδοχής προς υποβολή προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών, τίθενται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου στο κράτος μέλος το οποίο διεξάγει έρευνα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62 παράγραφος 3 στοιχείο ε), καθώς και κάθε αρμόδιου φορέα της Ένωσης ο οποίος μετέχει σε διασυνοριακές έρευνες, για να ελεγχθούν.»·

β)

η παράγραφος 6 απαλείφεται.

(16)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος πλειστηριασμών ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (“ΜΧΠ”).».

(17)

Στο άρθρο 22, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στις κοινές ενέργειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, ο εκπλειστηριαστής διορίζεται από το κράτος μέλος διορισμού ώστε να συνομολογεί και να εφαρμόζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, καθώς και με κάθε συνδεδεμένο με αυτούς σύστημα εκκαθάρισης ή σύστημα διακανονισμού, ούτως ώστε να μπορεί ο εκπλειστηριαστής να πλειστηριάζει δικαιώματα εξ ονόματος του κράτους μέλους διορισμού στους συγκεκριμένους χώρους πλειστηριασμών υπό όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται από κοινού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 30 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο.

4.   Τα κράτη μέλη απέχουν από την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στους εργαζομένους του εκπλειστηριαστή, εκτός εάν το πρόσωπο που εργάζεται ή ενεργεί για λογαριασμό κράτους μέλους κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους και το εν λόγω κράτος μέλος κρίνει ότι ο εκπλειστηριαστής έχει θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή της παράνομης αποκάλυψης προνομιακών πληροφοριών από πρόσωπο που εργάζεται για τον εκπλειστηριαστή, επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 8 και στο άρθρο 19 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.».

(18)

Ο τίτλος του κεφαλαίου VI διαγράφεται.

(19)

Τα άρθρα 24 και 25 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Πλειστηριασμός δικαιωμάτων για το Ταμείο Καινοτομίας και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού

1.   Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο εκπλειστηριαστής των δικαιωμάτων που πρόκειται να πλειστηριάζονται από το 2021 και μετά σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 10δ παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στον χώρο πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 52 παράγραφος 1 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ ως εκπλειστηριαστής διασφαλίζει ότι το πλειστηρίασμα εκταμιεύεται σε λογαριασμό που της έχει κοινοποιήσει η Επιτροπή για τους σκοπούς του άρθρου 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τουλάχιστον 15 ημέρες από το τέλος του μήνα εντός του οποίου προέκυψε το πλειστηρίασμα. Πριν από την εκταμίευση δύναται να αφαιρέσει οιαδήποτε επιπρόσθετα τέλη για την παρακράτηση και εκταμίευση, κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/856 της Επιτροπής (*).

2.   Οι ετήσιες πλειστηριαζόμενες ποσότητες δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 τίθενται σε πλειστηριασμό μαζί με τις ετήσιες ποσότητες που πρόκειται να πλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και κατανέμονται ομοιογενώς σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι ποσότητες δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τίθεται σε πλειστηριασμό, καταρχήν, σε ίσες ετήσιες ποσότητες κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατανομή των δικαιωμάτων που απομένουν προς πλειστηριασμό μετά την απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι επανεξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται ανά διετία, με την πρώτη επανεξέταση να πραγματοποιείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022. Στο πλαίσιο κάθε επανεξέτασης, ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στη στήριξη που διατίθεται για μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στο μέγιστο ποσό της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας που διατίθεται για την παροχή συνδρομής για την ανάπτυξη έργων, στο τμήμα του συνολικού ποσού στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας που έχει δεσμεύσει η Επιτροπή για πρόσκληση προσφορών για έργα μικρής κλίμακας, στη στήριξη που προβλέπεται για τα ανατεθέντα έργα καθώς και στην εκταμίευση και στο ποσοστό ανάκτησης.

Άρθρο 25

Διαδικασία ακύρωσης των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

1.   Κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να ακυρώσει δικαιώματα από τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων του προς πλειστηριασμό σε περίπτωση παύσης λειτουργίας μιας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά του σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή του το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους της παύσης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Η ποσότητα των δικαιωμάτων προς ακύρωση δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ αφαιρείται από την ποσότητα προς πλειστηριασμό από το οικείο κράτος μέλος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, ύστερα από τυχόν προσαρμογές σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα I εκτός από τις εκθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 6 του εν λόγω παραρτήματος.

(*)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/856 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας (ΕΕ L 140 της 28.5.2019, σ. 6).»."

(20)

Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 απαλείφεται·

β)

οι παράγραφοι 3 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η διαδικασία κοινής σύναψης σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

4.   Η χρονική περίοδος για την οποία ορίζονται οι χώροι πλειστηριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 172 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να παρατείνουν τη μέγιστη περίοδο ορισμού του χώρου πλειστηριασμών σε επτά έτη. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 με σκοπό την επαλήθευση των συνθηκών της αγοράς και την προετοιμασία της νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.   Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των χώρων πλειστηριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

6.   Κάθε κράτος μέλος που προσχωρεί στις κοινές ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν στην εν λόγω ενέργεια για κοινή σύναψη σύμβασης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις επί των οποίων η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα στην κοινή ενέργεια κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω συμφωνίας, καθώς και τις τυχόν αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της συμφωνίας αυτής.

Σε κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4, να μη συμμετέχει στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά να ορίσει δικό του χώρο πλειστηριασμών, μπορεί να χορηγηθεί το καθεστώς του παρατηρητή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 και της Επιτροπής για κοινή σύναψη σύμβασης και με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.)»."

(21)

Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

τα στοιχεία στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

παροχή στην Επιτροπή κάθε πληροφορίας σχετικής με τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 53·

ζ)

επιτήρηση των πλειστηριασμών, γνωστοποίηση υπονοιών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εγκληματική δραστηριότητα ή κατάχρηση αγοράς και εφαρμογή των ενδεχομένως απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων ή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μηχανισμού εξώδικης επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 59 και το άρθρο 64 παράγραφος 1·»·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):

«η)

παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 36.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ορισμού του, ο χώρος πλειστηριασμών υποβάλλει στην Επιτροπή τη λεπτομερή στρατηγική εξόδου του.».

(22)

Το άρθρο 28 απαλείφεται.

(23)

Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Υπηρεσίες παρεχόμενες στην Επιτροπή από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1»·

β)

Η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 παρέχουν στην Επιτροπή υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του έργου της που αφορά τα εξής:»·

γ)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τυχόν συντονισμό του προγράμματος του πλειστηριασμών για το παράρτημα III·»·

δ)

τα στοιχεία β) και γ) απαλείφονται·

ε)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

τις εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·»·

στ)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

κάθε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, η οποία έχει επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των πλειστηριασμών·».

(24)

Το άρθρο 30 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ορισμός άλλων χώρων πλειστηριασμών πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, δύνανται να ορίζουν δικό τους χώρο πλειστηριασμών για τον πλειστηριασμό της ποσότητας των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων τους που καλύπτονται από τα κεφάλαια II και III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.»·

γ)

η παράγραφος 2 απαλείφεται·

δ)

οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, δύνανται να ορίζουν δικό τους χώρο πλειστηριασμών ή διαφορετικούς χώρους πλειστηριασμών για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1.

4.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στην κοινή ενέργεια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αλλά να ορίσουν δικούς τους χώρους πλειστηριασμών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, επιλέγουν τους δικούς τους χώρους πλειστηριασμών, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαδικασία επιλογής που είναι σύμφωνη με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία περί σύναψης συμβάσεων, εφόσον η ενωσιακή ή η εθνική νομοθεσία, αντίστοιχα, απαιτεί την εφαρμογή διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Η διαδικασία επιλογής υπόκειται σε όλα τα εφαρμοστέα ένδικα μέσα και διαδικασίες εκτέλεσης που προβλέπονται από την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.

Η χρονική περίοδος για την οποία ορίζονται οι χώροι πλειστηριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για μέγιστο διάστημα δύο ετών.

Ο ορισμός των χώρων πλειστηριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκειται στην εγγραφή του χώρου πλειστηριασμών στο παράρτημα III σύμφωνα με την παράγραφο 7. Δεν εκτελείται προτού αρχίσει να ισχύει η εγγραφή του στο παράρτημα III, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7.»·

ε)

η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αλλά επιλέγει να ορίσει δικό του χώρο πλειστηριασμών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αποστέλλει στην Επιτροπή πλήρη κοινοποίηση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τυχόν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εκτιμήσει η Επιτροπή κατά πόσον το προβλεπόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμών είναι συμβατό με το επικρατούν ή το προβλεπόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμών των χώρων πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, καθώς και άλλα προγράμματα πλειστηριασμών που προτείνονται από άλλα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην προβλεπόμενη στο άρθρο 26 κοινή ενέργεια, αλλά επιλέγουν να ορίσουν δικούς τους χώρους πλειστηριασμών·»·

στ)

οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Οι χώροι πλειστηριασμών πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη ορισμού, η διάρκεια του ορισμού τους και οι τυχόν επιβαλλόμενοι όροι ή υποχρεώσεις παρατίθενται στο παράρτημα III, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και εξυπηρετούνται οι στόχοι του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η Επιτροπή ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις και στόχους και λαμβάνει πλήρως υπόψη κάθε πληροφορία που υποβάλλει το οικείο κράτος μέλος.

Στην περίπτωση που κράτος μέλος το οποίο έχει ορίσει δικό χώρο πλειστηριασμών αποφασίσει να ορίσει τον ίδιο χώρο πλειστηριασμών υπό τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις όσον αφορά την εγγραφή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η εγγραφή αυτή εξακολουθεί να είναι έγκυρη εφόσον το κράτος μέλος και η Επιτροπή επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και εξυπηρετούνται οι στόχοι του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος, ειδικότερα, παρέχει στην Επιτροπή ενημέρωση που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και μοιράζεται κάθε σχετική πληροφορία με τα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενημερώνει το κοινό σχετικά με την παράταση της ισχύος της εγγραφής.

Ελλείψει της εγγραφής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αλλά επιλέγει να ορίσει δικό του χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιεί τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για τον πλειστηριασμό του μεριδίου του επί των δικαιωμάτων που, διαφορετικά, θα είχε πλειστηριαστεί στον οριζόμενο βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χώρο πλειστηριασμών μέχρι την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της εγγραφής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

Ωστόσο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αλλά επιλέγει να ορίσει δικό του χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να συμμετάσχει στην κοινή ενέργεια με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των χώρων πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, όπως προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο. Η εν λόγω συμμετοχή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για κοινή σύναψη σύμβασης.

8.   κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αλλά επιλέγει να ορίσει δικό του χώρο πλειστηριασμών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να προσχωρήσει στην προβλεπόμενη στο άρθρο 26 κοινή ενέργεια σύμφωνα με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου.

Η ποσότητα δικαιωμάτων που είχε προγραμματιστεί να πλειστηριαστεί σε άλλο χώρο πλειστηριασμών πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ των πλειστηριασμών που διεξάγονται από τον αντίστοιχο χώρο πλειστηριασμών ο οποίος έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1·».

(25)

Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Καθήκοντα των άλλων χώρων πλειστηριασμών πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1»·

β)

στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και υποβάλλουν τη στρατηγική εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στο κράτος μέλος ορισμού.»·

γ)

η παράγραφος 2 απαλείφεται·

δ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 εφαρμόζονται οι σχετικές με το πρόγραμμα πλειστηριασμών διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 και των άρθρων 9, 10, 12, 14 και 32.».

(26)

Το άρθρο 32 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πρόγραμμα πλειστηριασμών για τους άλλους χώρους πλειστηριασμών πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1»·

β)

οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πλειστηριάζονται στους επιμέρους πλειστηριασμούς τους οποίους διεξάγει χώρος πλειστηριασμών οριζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια δικαιώματα και ανέρχεται σε τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια δικαιώματα· εκτός εάν η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν από το κράτος μέλος ορισμού είναι κατώτερη από 3,5 εκατομμύρια δικαιώματα σε δεδομένο ημερολογιακό έτος, οπότε τα δικαιώματα πλειστηριάζονται σ’ έναν και μόνο πλειστηριασμό ανά ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πλειστηριάζονται σε επιμέρους πλειστηριασμό που διεξάγεται από τους εν λόγω χώρους πλειστηριασμών δεν είναι κατώτερη από 1,5 εκατομμύρια δικαιώματα στις αντίστοιχες περιόδους 12 μηνών όταν πρέπει να αφαιρεθεί ένας αριθμός δικαιωμάτων από την ποσότητα των πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

2.   Η ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πλειστηριάζονται στους επιμέρους πλειστηριασμούς τους οποίους διεξάγει χώρος πλειστηριασμών οριζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια δικαιώματα και δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια δικαιώματα· εκτός εάν η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν από το κράτος μέλος ορισμού είναι κατώτερη από 2,5 εκατομμύρια δικαιώματα σε δεδομένο ημερολογιακό έτος, οπότε τα δικαιώματα πλειστηριάζονται σ’ έναν και μόνο πλειστηριασμό ανά ημερολογιακό έτος.

3.   Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων των κεφαλαίων II και III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν συλλογικά απ’ όλους τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού κατανέμεται ομοιογενώς στη διάρκεια δεδομένου ημερολογιακού έτους, με εξαίρεση την ποσότητα δικαιωμάτων που πλειστηριάζεται τον Αύγουστο κάθε έτους, η οποία είναι το ήμισυ της ποσότητας που πλειστηριάζεται στη διάρκεια άλλων μηνών του έτους. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρείται ότι πληρούνται, εάν κάθε χώρος πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ανταποκρίνεται σ‘ αυτές ατομικά.

4.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού καθορίζουν το πρόγραμμα των πλειστηριασμών, που περιλαμβάνει τις περιόδους υποβολής προσφορών, τις επιμέρους ποσότητες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών, καθώς και τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης για τα δικαιώματα που πρόκειται να πλειστηριαστούν στους επιμέρους πλειστηριασμούς κάθε έτους, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής. Οι συγκεκριμένοι χώροι πλειστηριασμών προβαίνουν στους οικείους καθορισμούς των επιμέρους πλειστηριαζόμενων ποσοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12.

Οι εν λόγω χώροι πλειστηριασμών δημοσιεύουν το πρόγραμμα πλειστηριασμών για τα δικαιώματα του κεφαλαίου II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως τις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους ή το ταχύτερο δυνατό μετά την ημερομηνία αυτή, και για τα δικαιώματα του κεφαλαίου III της εν λόγω οδηγίας, έως τις 15 Ιουλίου του προηγούμενου έτους ή το ταχύτερο δυνατό μετά την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αναθέσει στον κεντρικό διαχειριστή του EUTL να καταχωρίσει τον αντίστοιχο πίνακα πλειστηριασμών στο EUTL σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι συγκεκριμένοι χώροι πλειστηριασμών προβαίνουν στον καθορισμό και τη δημοσίευση των προγραμμάτων πλειστηριασμών μόνο μετά τον καθορισμό και τη δημοσίευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 και του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν αυτοί δεν έχουν ακόμη οριστεί. Με την επιφύλαξη της προθεσμίας δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμών για τα δικαιώματα του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, οι χώροι πλειστηριασμών μπορούν να καθορίζουν ταυτόχρονα τα προγράμματα πλειστηριασμών για τα δικαιώματα του κεφαλαίου II και του κεφαλαίου III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Τα δημοσιευθέντα προγράμματα συνάδουν με κάθε σχετικό όρο ή υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

5.   Όταν πλειστηριασμός που διεξάγεται από χώρο πλειστηριασμών που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ακυρώνεται από τον χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 ή 6 ή το άρθρο 9, η πλειστηριαζόμενη ποσότητα κατανέμεται είτε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 είτε, αν ο οικείος χώρος πλειστηριασμών διεξάγει λιγότερους από τέσσερις πλειστηριασμούς στη διάρκεια δεδομένου ημερολογιακού έτους, μεταξύ των επόμενων δύο πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί στον ίδιο χώρο πλειστηριασμών.».

(27)

Το άρθρο 33 απαλείφεται.

(28)

Ο τίτλος του κεφαλαίου IX αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»

(29)

Το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Απαιτήσεις για τον διορισμό του εκπλειστηριαστή»·

β)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τον διορισμό εκπλειστηριαστών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι υποψήφιοι:»·

ii)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

είναι ικανοί να εκτελούν τα καθήκοντα του εκπλειστηριαστή εγκαίρως και σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά και ποιοτικά πρότυπα.».

(30)

Το άρθρο 35 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινής σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, μια ρυθμιζόμενη αγορά της οποίας ο διαχειριστής οργανώνει χονδρική αγορά ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), αλλά δεν οργανώνει δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή παραγώγων προϊόντων δικαιωμάτων εκπομπής, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, όταν μια τέτοια ρυθμιζόμενη αγορά ορίζεται ως χώρος πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 και ο διαχειριστής της δεν οργανώνει δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή παραγώγων προϊόντων δικαιωμάτων εκπομπής έως τη στιγμή της δημοσίευσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, ο εν λόγω διαχειριστής λαμβάνει άδεια και οργανώνει δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή παραγώγων προϊόντων δικαιωμάτων εκπομπής τουλάχιστον 60 ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από την έναρξη της πρώτης περιόδου υποβολής προσφορών στον εν λόγω χώρο πλειστηριασμών.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).»·"

β)

στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

εξασφάλιση πλήρους, δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης στην υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς για τις ΜΜΕ που υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης και τους μικρούς πρόξενους εκπομπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1, στο άρθρο 27α παράγραφος 1 και στο άρθρο 28α παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·»·

γ)

στην παράγραφο 4, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Ο ορισμός χώρου πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται μόνον εφόσον το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι η υποψήφια ρυθμιζόμενη αγορά και ο διαχειριστής της έχει διασφαλίσει ότι τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης των διατάξεων του τίτλου III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ εφαρμόζονται στους πλειστηριασμούς διήμερων συμβολαίων άμεσης παράδοσης ή πενθήμερων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στην εσωτερική έννομη τάξη, στον βαθμό που τους αφορούν.

Ο ορισμός χώρου πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται μόνον αφού το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι η υποψήφια ρυθμιζόμενη αγορά και ο διαχειριστής της εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους είναι σε θέση να τους χορηγήσουν άδεια και να τους εποπτεύουν σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης των διατάξεων του τίτλου VI της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, στον βαθμό που τους αφορούν.»·

δ)

οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου αρμόδιες εθνικές αρχές του κράτους μέλους, οι οποίες ορίζονται βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε ρυθμιζόμενη αγορά που έχει οριστεί ή πρόκειται να οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι η ρυθμιζόμενη αγορά και ο διαχειριστής της τηρούν τις διατάξεις του τίτλου III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως έχουν ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αδειοδότησης λαμβάνεται σύμφωνα με τον τίτλο VI της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου επιτηρούν αποτελεσματικά την αγορά σε συνεχή βάση και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Προς τούτο, είναι σε θέση να ασκούν απευθείας ή με τη συνδρομή άλλων αρμοδίων εθνικών αρχών, οι οποίες ορίζονται βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τις εξουσίες που προβλέπονται στα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης του άρθρου 69 της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά τη ρυθμιζόμενη αγορά και τον διαχειριστή που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Το κράτος μέλος κάθε αρμόδιας εθνικής αρχής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου διασφαλίζει την εφαρμογή των εθνικών μέτρων ενσωμάτωσης των άρθρων 70, 71 και 74 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στα πρόσωπα που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από τον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως έχουν ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης των άρθρων 79 έως 87 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ εφαρμόζονται στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).»."

(31)

Ο τίτλος του κεφαλαίου X αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ».

(32)

Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 36

Υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών

1.   Ο χώρος πλειστηριασμών γνωστοποιεί στην αρμόδια εθνική αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ τις πλήρεις και ακριβείς λεπτομέρειες κάθε συναλλαγής που εκτελείται στον χώρο πλειστηριασμών και η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής στους υπερθεματιστές.

2.   Οι γνωστοποιήσεις των συναλλαγών σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλονται το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο κατά το κλείσιμο της ημέρας διαπραγμάτευσης που έπεται της εν λόγω συναλλαγής.

3.   Όταν ο υπερθεματιστής είναι νομικό πρόσωπο, ο χώρος πλειστηριασμών χρησιμοποιεί, στη δήλωση του αναγνωριστικού για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του υπερθεματιστή όπως απαιτείται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (*).

4.   Ο χώρος πλειστηριασμών είναι υπεύθυνος για την πληρότητα, την ακρίβεια και την έγκαιρη υποβολή των γνωστοποιήσεων. Στην περίπτωση που υπάρχουν λεπτομέρειες που αφορούν τις συναλλαγές, οι οποίες δεν είναι γνωστές στους χώρους πλειστηριασμών, οι προσφέροντες και οι εκπλειστηριαστές διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στον χώρο πλειστηριασμών.

Όταν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών, ο χώρος πλειστηριασμών που γνωστοποιεί τη συναλλαγή διορθώνει τις πληροφορίες και υποβάλλει διορθωμένη αναφορά στην αρμόδια εθνική αρχή.

5.   Η γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει, ιδίως, την ονομασία των δικαιωμάτων εκπομπής ή των παραγώγων προϊόντων των δικαιωμάτων εκπομπής, την ποσότητα που αγοράστηκε, τις ημερομηνίες και ώρες εκτέλεσης, τις τιμές συναλλαγής, ένα αναγνωριστικό για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υπερθεματιστών και, κατά περίπτωση, τους πελάτες για λογαριασμό των οποίων εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Η γνωστοποίηση συντάσσεται με βάση τα πρότυπα και τους μορφότυπους δεδομένων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(*)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).»."

(33)

Τα άρθρα 37 έως 43 απαλείφονται.

(34)

Στο άρθρο 44, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι χώροι πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού που είναι συνδεδεμένα με αυτούς, μεταφέρουν τα ποσά των πληρωμών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους προσφέροντες ή τους διαδόχους τους και απορρέουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων των κεφαλαίων II και III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στους εκπλειστηριαστές που έθεσαν σε πλειστηριασμό τα εν λόγω δικαιώματα.».

(35)

Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 46

Μεταφορά των πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα που πλειστηριάζονται από οποιονδήποτε χώρο πλειστηριασμών μεταφέρονται από το μητρώο της Ένωσης σε καθορισμένο λογαριασμό αποθέματος πριν από την έναρξη μιας περιόδου υποβολής προσφορών, προκειμένου να διατηρηθούν υπό μεσεγγύηση από το σύστημα εκκαθάρισης ή το σύστημα διακανονισμού, το οποίο ενεργεί ως θεματοφύλακας, μέχρις ότου παραδοθούν στους υπερθεματιστές ή στους διαδόχους τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού, όπως προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.».

(36)

Στο άρθρο 51, στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης για τη διαδικασία κοινής σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 5, ο διαχειριστής του χώρου πλειστηριασμών δύναται να αυξήσει τα τέλη που καταβάλλονται από τους υπερθεματιστές σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού σε μέγιστο ποσοστό 120 % των συγκρίσιμων κατ’ αποκοπή τελών που καταβάλλουν οι επιλεγέντες αγοραστές δικαιωμάτων στη δευτερογενή αγορά τα έτη κατά τα οποία οι πλειστηριαζόμενες ποσότητες μειώνονται κατά περισσότερο από 200 εκατομμύρια δικαιώματα σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814.».

(37)

Το άρθρο 52 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα έξοδα για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 και στο άρθρο 31 καλύπτονται από τα τέλη που καταβάλλουν οι προσφέροντες, με την εξής εξαίρεση: η ενδεχόμενη δαπάνη για τις ρυθμίσεις μεταξύ του εκπλειστηριαστή και του χώρου πλειστηριασμών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3 και επιτρέπουν στον εκπλειστηριαστή να πλειστηριάζει δικαιώματα εξ ονόματος του κράτους μέλους διορισμού, εξαιρουμένων όμως των δαπανών του συστήματος εκκαθάρισης ή του συστήματος διακανονισμού που είναι συνδεδεμένο με τον εκάστοτε χώρο πλειστηριασμών, βαρύνει το κράτος μέλος πλειστηριασμού.»·

β)

στην παράγραφο 2, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας για κοινή σύναψη σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο ή της σύμβασης ορισμού του χώρου πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 μπορούν να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και να επιβάλλουν στα κράτη μέλη που έχουν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4, την απόφασή τους να μην συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αλλά να κάνουν ακολούθως χρήση του χώρου πλειστηριασμών που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, την υποχρέωση να καταβάλλουν στον εν λόγω χώρο πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένου/-ων του/των συστήματος/-ων εκκαθάρισης ή του/των συστήματος/-ων διακανονισμού που είναι συνδεδεμένα μ’ αυτόν, τα έξοδα για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 τα οποία σχετίζονται με την ποσότητα δικαιωμάτων που πλειστηριάζει το συγκεκριμένο κράτος μέλος από την ημερομηνία έναρξης του εκ μέρους του πλειστηριασμού στον χώρο πλειστηριασμών που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 μέχρι την παύση ή τη λήξη του ορισμού του εν λόγω χώρου πλειστηριασμών.

Τα ως άνω ισχύουν επίσης για τα κράτη μέλη που δεν προσχωρούν στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για κοινή σύναψη σύμβασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κάποιο κράτος μέλος προσχωρεί στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, μετά τη λήξη της περιόδου ορισμού η οποία αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ή που χρησιμοποιεί τον χώρο πλειστηριασμών ο οποίος έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για τον πλειστηριασμό του μεριδίου του επί των δικαιωμάτων ελλείψει εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 7, χώρου πλειστηριασμών που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου.»·

γ)

η παράγραφος 3 απαλείφεται.

(38)

Το άρθρο 53 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 53

Παρακολούθηση των πλειστηριασμών

1.   Έως το τέλος κάθε μήνα ο χώρος πλειστηριασμών που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των πλειστηριασμών που διεξήγαγε κατά τον προηγούμενο μήνα, ιδίως όσον αφορά:

α)

την ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση·

β)

τη διαφάνεια·

γ)

τη διαμόρφωση των τιμών·

δ)

τις τεχνικές και επιχειρησιακές πτυχές της εκτέλεσης της σύμβασης με την οποία ορίστηκε ο συγκεκριμένος χώρος πλειστηριασμών·

ε)

τη σχέση μεταξύ των διαδικασιών πλειστηριασμού και της δευτερογενούς αγοράς όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ)·

στ)

οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, κατάχρηση αγοράς, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή εγκληματική δραστηριότητα για το οποίο ενημερώθηκε ο χώρος πλειστηριασμών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 27 ή το άρθρο 31 παράγραφος 1·

ζ)

οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος κανονισμού ή μη συμμόρφωση με τους στόχους του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την οποία ενημερώθηκε ο χώρος πλειστηριασμών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 27 ή το άρθρο 31 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

η)

τη συνέχεια που δόθηκε σε κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει των στοιχείων α) έως ζ).

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, ο χώρος πλειστηριασμών υποβάλλει επίσης περίληψη και ανάλυση των εν λόγω μηνιαίων εκθέσεων του προηγούμενου έτους.

2.   Ο χώρος πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού υποβάλλει τις αναφορές βάσει της παραγράφου 1 στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη που τον έχουν ορίσει και στην αρμόδια εθνική αρχή του όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

3.   Οι σχετικές αναθέτουσες αρχές παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων για τον ορισμό των χώρων πλειστηριασμών. Τα κράτη μέλη που ορίζουν χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εν λόγω χώρου πλειστηριασμών με τη σύμβαση ορισμού του, η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διαδικασίες πλειστηριασμού.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η Επιτροπή, εξ ονόματος των κρατών μελών που συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, και τα κράτη μέλη που ορίζουν έναν χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 δημοσιεύουν συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως η) του παρόντος άρθρου.

5.   Οι εκπλειστηριαστές, οι χώροι πλειστηριασμών και οι αρμόδιες εθνικές αρχές που τους εποπτεύουν συνεργάζονται ενεργά και παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, κάθε πληροφορία σχετική με τους πλειστηριασμούς την οποία κατέχουν και η οποία είναι εύλογα αναγκαία για την παρακολούθηση των πλειστηριασμών.

6.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και οι αρμόδιες εθνικές αρχές που εποπτεύουν τα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές εξ ονόματος άλλων, βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2, συνεργάζονται ενεργά με την Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως εύλογα απαιτείται για την παρακολούθηση των πλειστηριασμών.

7.   Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές από τις παραγράφους 5 και 6 λαμβάνουν υπόψη την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου στην οποία υπόκεινται βάσει του δικαίου της Ένωσης.».

(39)

Το άρθρο 54 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, στο πρώτο εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

παρακολουθώντας τις συναλλαγές των προσώπων που γίνονται δεκτά προς υποβολή προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 1, 2 και 3 και των προσώπων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 26 μέσω των συστημάτων τους, ώστε να εντοπίζουν παραβιάσεις των κανόνων που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παρόντος εδαφίου, αθέμιτους ή αντικανονικούς όρους πλειστηριασμού ή συμπεριφορές που ενδέχεται να υποδηλώνουν κατάχρηση αγοράς.»·

β)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

να ζητούν οποιαδήποτε πληροφορία από τους προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 20 παράγραφοι 5 και 7, με σκοπό την παρακολούθηση της σχέσης με τους εν λόγω προσφέροντες μετά την αποδοχή τους προς υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς, σ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης αυτής και για πέντε έτη μετά τη διακοπή της·»·

ii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

να απαιτούν από κάθε πρόσωπο που γίνεται δεκτό προς υποβολή προσφορών να τους γνωστοποιεί πάραυτα οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που τους έχει υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 20 παράγραφοι 5 και 7.».

(40)

Το άρθρο 55 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 55

Γνωστοποίηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εγκληματικής δραστηριότητας

1.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 παρακολουθούν και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ενός χώρου πλειστηριασμών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και στο άρθρο 20 παράγραφος 10 του παρόντος κανονισμού, με την υποχρέωση να αρνούνται τη χορήγηση αποδοχής προς υποβολή προσφορών, να ανακαλούν ή να αναστέλλουν αποδοχή προς υποβολή προσφορών που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού και με τις απαιτήσεις παρακολούθησης και τήρησης αρχείων του άρθρου 54 του παρόντος κανονισμού. καθώς και με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης του άρθρου 48 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για παραβάσεις του άρθρου 20 παράγραφοι 7 και 10, του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 54 του παρόντος κανονισμού, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Ως προς το σημείο αυτό εφαρμόζονται τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης των άρθρων 58 έως 62 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

2.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 30 παράγραφος 1, τα διευθυντικά στελέχη τους και οι υπάλληλοί τους συνεργάζονται πλήρως με τη ΜΧΠ:

α)

ενημερώνοντας άμεσα τη ΜΧΠ, με δική τους πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων με υποβολή έκθεσης, όταν γνωρίζουν, πιθανολογούν ή έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι κεφάλαια που συνδέονται με τους πλειστηριασμούς, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και ανταποκρινόμενοι άμεσα σε αιτήματα της ΜΧΠ για συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις·

β)

παρέχοντας αμελλητί στη ΜΧΠ, κατόπιν αιτήματός της, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Όλες οι ύποπτες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απόπειρας συναλλαγής, πρέπει να γνωστοποιούνται.

3.   Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πληροφορίες διαβιβάζονται στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο σχετικός χώρος πλειστηριασμών.

Στα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης της συμμόρφωσης και επικοινωνίας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ορίζονται το ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαβίβαση των πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου.

4.   Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται χώρος πλειστηριασμών που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού διασφαλίζει την εφαρμογή στον εν λόγω χώρο πλειστηριασμών των εθνικών μέτρων ενσωμάτωσης των άρθρων 37 έως 39, του άρθρου 42, του άρθρου 45 παράγραφος 1 και του άρθρου 46 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στην εσωτερική έννομη τάξη.».

(41)

Στο άρθρο 56, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1)   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού γνωστοποιούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και με τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης του άρθρου 54 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, υπόνοιες για κατάχρηση αγοράς ή για απόπειρα κατάχρησης αγοράς από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει γίνει δεκτό για υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ενεργεί το πρόσωπο που έχει γίνει δεκτό για υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς.

2.   Οι σχετικοί χώροι πλειστηριασμών ειδοποιούν την Επιτροπή ότι υπέβαλαν γνωστοποίηση βάσει της παραγράφου 1 και αναφέρουν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν ή προτίθεται να λάβουν για την πάταξη των αδικημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.».

(42)

Στο άρθρο 57, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1)   Κάθε χώρος πλειστηριασμού δύναται, αφού ζητήσει και λάβει τη γνώμη της Επιτροπής, να επιβάλει ανώτατο ύψος προσφοράς ή άλλα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τον μετριασμό ορατού κινδύνου —πραγματικού ή δυνητικού— κατάχρησης αγοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλης εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, υπό τον όρο ότι με την επιβολή ανώτατου ύψους προσφοράς ή άλλου διορθωτικού μέτρου μετριάζεται πραγματικά ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Η Επιτροπή δύναται να ζητά και να λαμβάνει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σχετικά με την πρόταση του χώρου πλειστηριασμών. Ο σχετικός χώρος πλειστηριασμών λαμβάνει στο έπακρο υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.

2.   Το ανώτατο ύψος προσφοράς εκφράζεται είτε σε ποσοστό του συνολικού αριθμού πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων σε δεδομένο πλειστηριασμό είτε σε ποσοστό του συνολικού αριθμού πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων σε δεδομένο έτος, αναλόγως του ποιο από τα δύο ενδείκνυται περισσότερο για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάχρησης της αγοράς.».

(43)

Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) απαλείφεται·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

αρνούνται να υποβάλουν προσφορά εξ ονόματος πελάτη, εάν έχουν βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εγκληματική δραστηριότητα ή κατάχρηση αγοράς, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας ενσωμάτωσης των άρθρων 35 και 39 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·»·

γ)

στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητεί οποιοσδήποτε χώρος πλειστηριασμών στον οποίο έχουν γίνει δεκτοί προς υποβολή προσφορών, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·»·

δ)

στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας ενσωμάτωσης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στο εσωτερικό δίκαιο·».

(44)

Στο άρθρο 60, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

(45)

Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1)   Ο χώρος πλειστηριασμών ανακοινώνει τα αποτελέσματα κάθε πλειστηριασμού, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ποσότητα των πλειστηριασθέντων δικαιωμάτων·

β)

την τιμή εκκαθάρισης πλειστηριασμού, σε ευρώ·

γ)

τη συνολική ποσότητα προσφορών για την οποία υποβλήθηκαν προσφορές·

δ)

τον συνολικό αριθμό των προσφερόντων και τον αριθμό των υπερθεματιστών·

ε)

σε περίπτωση ακύρωσης πλειστηριασμού, τους πλειστηριασμούς στους οποίους θα μεταφερθεί η ποσότητα των δικαιωμάτων·

στ)

τα συνολικά έσοδα που απέφερε ο πλειστηριασμός·

ζ)

στην περίπτωση των χώρων πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, την κατανομή των εσόδων μεταξύ των κρατών μελών.

2.   Ο χώρος πλειστηριασμών ανακοινώνει τα αποτελέσματα κάθε πλειστηριασμού μόλις αυτό είναι ευλόγως εφικτό. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των πλειστηριασμών σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) ανακοινώνονται το αργότερο 5 λεπτά μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής προσφορών, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των πλειστηριασμών σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως ζ) ανακοινώνονται το αργότερο 15 λεπτά μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής προσφορών.»·

β)

στην παράγραφο 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο χώρος πλειστηριασμών, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση δυνάμει της παραγράφου 2 των πληροφοριών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), κοινοποιεί σε κάθε υπερθεματιστή που υπέβαλε προσφορά μέσω των συστημάτων του:».

(46)

Το άρθρο 62 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο στ) απαλείφεται·

ii)

το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

επιχειρηματικά απόρρητα που παρέχονται από πρόσωπα που συμμετέχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης για τον ορισμό χώρου πλειστηριασμών·»·

β)

η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο στ) απαλείφεται·

ii)

το στοιχείο η) απαλείφεται·

iii)

στο στοιχείο ι), το σημείο iii) απαλείφεται·

γ)

οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4)   Τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν κοινολογούνται αντικανονικά, καθώς και οι συνέπειες κάθε αντικανονικής κοινολόγησής τους από χώρο πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων τα οποία απασχολεί με σύμβαση, καθορίζονται στις συμβάσεις ορισμού του.

5.   Οι εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες αποκτά χώρος πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που απασχολούνται από αυτόν με σύμβαση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή την άσκηση των καθηκόντων του που σχετίζονται με τους πλειστηριασμούς.»·

δ)

στην παράγραφο 6, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν αποκλείουν την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ χώρου πλειστηριασμών και:»·

ε)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7)   Κάθε άτομο που απασχολείται ή απασχολήθηκε στο παρελθόν από χώρο πλειστηριασμών, μετέχοντας στους πλειστηριασμούς, υπέχει υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου και διασφαλίζει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.».

(47)

Στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι γραπτές πληροφορίες που παρέχονται από χώρο πλειστηριασμών δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφοι 1 και 3 ή βάσει της σύμβασης ορισμού του και δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντάσσονται σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.».

(48)

Στο άρθρο 64, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη στα οποία εποπτεύεται η ρυθμιζόμενη αγορά που έχει οριστεί ως χώρος πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ή ο διαχειριστής της, μεριμνούν ώστε κάθε απόφαση του εξωδικαστικού μηχανισμού χειρισμού καταγγελιών, ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει τα τυχόν δικαιώματα απευθείας προσφυγής στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα που προβλέπονται στα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης του άρθρου 74 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.».

(49)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(50)

Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

(51)

Το παράρτημα IV απαλείφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 3).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26).

(5)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349–496).

(7)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα για την κοινοποίηση εκούσιας ακύρωσης από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87 /ΕΚ

 

Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

1.

Κράτος μέλος και δημόσια αρχή που υποβάλλει την κοινοποίηση:

 

2.

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

3.

Στοιχεία ταυτοποίησης της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παύσει να λειτουργεί (“εγκατάσταση”) στην επικράτεια του κράτους μέλους σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται στο EUTL, τα οποία θεσπίζονται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 

α)

Ονομασία της εγκατάστασης:

 

β)

Αναγνωριστικό της εγκατάστασης από το EUTL:

 

γ)

Ονομασία του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης:

 

4.

Ημερομηνία παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης και ανάκλησης της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου:

 

5.

Περιγραφή και αναφορά των πρόσθετων εθνικών μέτρων που οδήγησαν στην παύση λειτουργίας της εγκατάστασης:

 

6.

Επαληθευμένες εκθέσεις εκπομπών της εγκατάστασης για τα πέντε έτη που προηγούνται του έτους παύσης λειτουργίας:

 

7.

Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς ακύρωση:

 

8.

Έτη για τα οποία πρέπει να ακυρωθούν τα δικαιώματα:

 

9.

Ακριβής ποσότητα των δικαιωμάτων που πρέπει να ακυρωθούν για καθένα από τα έτη που αναφέρονται στο σημείο 8:

 

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τροποποιείται ως εξής:

(1)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άλλοι χώροι πλειστηριασμών πλην εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη ορισμού τους και οι τυχόν ισχύοντες όροι ή υποχρεώσεις κατά το άρθρο 30 παράγραφος 7».

(2)

τα σημεία 1, 2 και 3 απαλείφονται.

(3)

στο σημείο 4, στην έκτη σειρά «Υποχρεώσεις», το σημείο 5 απαλείφεται.


Top