EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1838

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1838 του Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τον καθορισμό για το 2020 των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες σε άλλα ύδατα

ST/13239/2019/INIT

OJ L 281, 31.10.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1838/oj

31.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 281/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1838 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με τον καθορισμό για το 2020 των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες σε άλλα ύδατα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) απαιτεί τη θέσπιση μέτρων διατήρησης, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών γνωμοδοτήσεων, μεταξύ άλλων, οσάκις είναι σκόπιμο, των εκθέσεων που συντάσσει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας και άλλα γνωμοδοτικά όργανα, καθώς και συμβουλές γνωμοδοτικών συμβουλίων που έχουν συγκροτηθεί για τις οικείες γεωγραφικές περιοχές ή τομείς αρμοδιότητας και κοινών συστάσεων των κρατών μελών.

(2)

Η θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, κατά περίπτωση, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους, για κάθε απόθεμα ιχθύων ή τύπο αλιείας, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι στόχος της ΚΑΠ είναι να επιτύχει τον ρυθμό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015, όπου είναι δυνατό, και σε προοδευτική βάση με βαθμιαίες αυξήσεις μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα.

(4)

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στη βάση διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές και εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη μεταχείριση των αλιευτικών κλάδων, καθώς και με βάση τις γνώμες που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων («το σχέδιο»). Το σχέδιο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν την ΜΒΑ. Για τον σκοπό αυτό, ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τα σχετικά αποθέματα, εκφραζόμενος σε εύρος, πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό και, σε προοδευτική, αύξουσα βάση έως το 2020. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια αλιευμάτων που θα ισχύουν το 2020 για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου.

(6)

Το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) ανέφερε ότι η βιομάζα ρέγγας της δυτικής Βαλτικής στις υποδιαιρέσεις 20-24 του ICES εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς για την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων, κάτω από το οποίο ενδέχεται να υπάρχει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα (Blim). Ως εκ τούτου, το ICES, στην ετήσια γνωμοδότησή του για τα αποθέματα της 29ης Μαΐου 2019, εξέδωσε επιστημονική γνωμοδότηση που συνιστά μηδενικά αλιεύματα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139, θα πρέπει να θεσπιστούν όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη ΜΒΑ. Επιπλέον, η εν λόγω διάταξη απαιτεί τη λήψη περαιτέρω διορθωτικών μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη αφενός το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ εν γένει και του σχεδίου ειδικότερα, ενόψει των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των διορθωτικών μέτρων που έχουν εγκριθεί και, αφετέρου, η ανάγκη επίτευξης των οικονομικών, κοινωνικών οφελών και των οφελών για την απασχόληση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139, είναι σκόπιμο οι αλιευτικές δυνατότητες για τη ρέγγα της δυτικής Βαλτικής να καθοριστούν κάτω από τα εύρη θνησιμότητας λόγω αλιείας, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη μείωση της βιομάζας.

(7)

Όσον αφορά το απόθεμα γάδου της ανατολικής Βαλτικής, το ICES ήταν σε θέση να παράσχει αναλυτική αξιολόγηση για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ICES, η βιομάζα βρισκόταν κάτω του ορίου Blim και αναμένεται να παραμείνει μεσοπρόθεσμα κάτω από το όριο Blim, ακόμη και χωρίς αλιευτική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, το ICES εξέδωσε επιστημονική γνωμοδότηση που συνιστά μηδενικά αλιεύματα το 2020. Ωστόσο, το ICES δεν ήταν σε θέση να καθορίσει τις τιμές των ευρών θνησιμότητας λόγω αλιείας. Με βάση την αξιολόγηση των αποθεμάτων και προκειμένου να αντιδράσει το ταχύτερο δυνατόν, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1248 (3) σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης για την εξάλειψη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση του αποθέματος γάδου της ανατολικής Βαλτικής (Gadus morhua). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139, οι αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 θα πρέπει να καθοριστούν με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη ΜΒΑ.

(8)

Εάν οι αλιευτικές δυνατότητες για τον γάδο της ανατολικής Βαλτικής καθορίζονταν στο επίπεδο που αναφέρεται στην επιστημονική γνωμοδότηση, η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων στους μεικτούς τύπους αλιείας με παρεμπίπτοντα αλιεύματα του γάδου της ανατολικής Βαλτικής θα οδηγούσε στο φαινόμενο των ειδών με «περιοριστική ποσόστωση». Προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα αφενός στο να επιτραπεί η συνέχιση της αλιείας λόγω των δυνητικά σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε αντίθετη περίπτωση, και, αφετέρου, στην ανάγκη επίτευξης καλής βιολογικής κατάστασης του αποθέματος, εφόσον ληφθεί υπόψη η δυσκολία της αλίευσης όλων των αποθεμάτων στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας με ταυτόχρονη επίτευξη ΜΒΑ, είναι σκόπιμο να καθοριστεί συγκεκριμένο TAC μόνον για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του γάδου της ανατολικής Βαλτικής. Ωστόσο, οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό των επιστημονικών ερευνών και σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θα πρέπει να επιτρέπεται να στοχεύουν τον γάδο. Το επίπεδο του TAC θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην αυξάνεται η θνησιμότητα και να παρέχονται κίνητρα για βελτιώσεις της επιλεκτικότητας και της αποφυγής.

(9)

Τον Νοέμβριο του 2019, το ICES αναμένεται να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με το επίπεδο των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου της ανατολικής Βαλτικής όσον αφορά τα αλιεύματα που δεν στοχεύουν τον γάδο της ανατολικής Βαλτικής. Εάν το επίπεδο που συνιστά το ICES είναι διαφορετικό από το επίπεδο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, το TAC για τον γάδο της ανατολικής Βαλτικής θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι καθορίζεται σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ICES και καλύπτει μόνο αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα από το εν λόγω απόθεμα σε άλλα αλιεύματα.

(10)

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη ΜΒΑ. Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, οι εποχιακές απαγορεύσεις κατά τις περιόδους αναπαραγωγής, ειδικότερα, μπορούν να έχουν πρόσθετα οφέλη για ένα απόθεμα, που δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο με TAC, όπως για παράδειγμα αυξημένη είσοδο στο απόθεμα μέσω αδιατάρακτης αναπαραγωγής. Δεδομένης της κατάστασης του αποθέματος γάδου της ανατολικής Βαλτικής, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα της υπάρχουσας θερινής απαγόρευσης για τον γάδο της ανατολικής Βαλτικής. Επιπλέον, σύμφωνα με επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η σχετική σημασία της ερασιτεχνικής αλιείας γάδου της ανατολικής Βαλτικής εξαρτάται από το επίπεδο TAC. Δεδομένης της πολύ σημαντικής μείωσης του TAC, οι ποσότητες που αλιεύονται στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας θεωρούνται σημαντικές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απαγορευθεί η ερασιτεχνική αλιεία γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 και26 του ICES, όπου αφθονεί ο γάδος της ανατολικής Βαλτικής.

(11)

Σε ό, τι αφορά το απόθεμα γάδου της δυτικής Βαλτικής, από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η ερασιτεχνική αλιεία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη συνολική θνησιμότητα λόγω αλιείας του εν λόγω αποθέματος. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση του εν λόγω αποθέματος και τη μείωση του TAC, είναι σκόπιμο να μειωθεί το ημερήσιο όριο αλιεύματος ανά αλιέα. Τούτο δεν θίγει την αρχή της σχετικής σταθερότητας που εφαρμόζεται στις εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, σύμφωνα με επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, στην υποδιαίρεση 24 του ICES τα αποθέματα γάδου δυτικής και ανατολικής Βαλτικής αναμειγνύονται. Για την προστασία του ανατολικού αποθέματος γάδου και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με την περιοχή διαχείρισης του γάδου της ανατολικής Βαλτικής, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η χρήση του TAC στην υποδιαίρεση 24 του ICES στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εκτός από τις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό των επιστημονικών ερευνών και σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση για τους παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας που αλιεύουν με σταθερά αλιευτικά εργαλεία σε περιοχές έως και έξι ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης όπου το βάθος των υδάτων είναι μικρότερο των 20 μέτρων, καθώς ο γάδος της δυτικής Βαλτικής κυριαρχεί σε αυτές τις αβαθείς παράκτιες περιοχές. Συνεπώς, και προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τις υποδιαιρέσεις 25 και 26 του ICES, η ερασιτεχνική αλιεία γάδου στην υποδιαίρεση 24 του ICES θα πρέπει να απαγορευτεί πέραν των έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης. Τέλος, δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης του αποθέματος και του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, οι εποχιακές απαγορεύσεις κατά τις περιόδους αναπαραγωγής, ειδικότερα, μπορούν να έχουν πρόσθετα οφέλη για ένα απόθεμα, που δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο με TAC, όπως για παράδειγμα αυξημένη είσοδο στο απόθεμα μέσω αδιατάρακτης αναπαραγωγής, είναι σκόπιμο να επανεισαχθεί χειμερινή απαγόρευση για τις εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες.

(12)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των παράκτιων αλιευτικών δυνατοτήτων, είναι σκόπιμο να εισαχθεί περιορισμένη ευελιξία μεταξύ των περιοχών για τον σολομό από τις υποδιαιρέσεις ICES 22-31 στην υποδιαίρεση ICES 32 για το κράτος μέλος που ζήτησε την εν λόγω ευελιξία.

(13)

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ICES, το 32 % των αλιευμάτων στην αλιεία σολομού αναφέρεται εσφαλμένα, ιδίως ως αλιεύματα θαλάσσιας πέστροφας. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας πέστροφας στη Βαλτική θάλασσα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης σε παράκτιες περιοχές, είναι σκόπιμο να απαγορευθεί η αλιεία για τη θαλάσσια πέστροφα πέραν των τεσσάρων ναυτικών μιλίων και να περιοριστούν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα της θαλάσσιας πέστροφας στο 3 % των συνδυασμένων αλιευμάτων θαλάσσιας πέστροφας και σολομού, ώστε τούτο να συμβάλει στην πρόληψη της υποβολής ανακριβών στοιχείων για τα αλιεύματα σολομού ως αλιευμάτων θαλάσσιας πέστροφας.

(14)

Δεδομένου ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής παπαλίνας υπερβαίνει το MSY Btrigger (βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής), είναι σκόπιμο να καθοριστεί το TAC σύμφωνα με την ανώτερη κλίμακα του FMSY, ώστε να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139.

(15)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (5) του Συμβουλίου, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34, τα οποία αφορούν την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και την κοινοποίηση στην Επιτροπή των στοιχείων σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει κωδικούς προς χρήση από τα κράτη μέλη κατά την αποστολή στοιχείων στην Επιτροπή σχετικά με τις εκφορτώσεις αποθεμάτων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

(16)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 (6) του Συμβουλίου θεσπίστηκαν συμπληρωματικοί όροι για την ετήσια διαχείριση των TAC, περιλαμβανομένων διατάξεων όσον αφορά την ευελιξία για τα προληπτικά και τα αναλυτικά TAC στα άρθρα 3 και 4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, το Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των ΤΑC, πρέπει να αποφασίζει σε ποια αποθέματα δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 ή 4, ιδίως με βάση τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων. Πιο πρόσφατα, ο μηχανισμός ευελιξίας από έτος σε έτος εισήχθη από το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για όλα τα αποθέματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ευελιξία που θα υπονόμευε την αρχή της ορθολογικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας, θα εμπόδιζε την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και θα προκαλούσε την επιδείνωση της βιολογικής κατάστασης των αποθεμάτων, τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται στα αναλυτικά TAC μόνο σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της ευελιξίας από έτος σε έτος, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(17)

Επιπλέον δεδομένου ότι η βιομάζα του αποθέματος γάδου της ανατολικής Βαλτικής είναι κατώτερη του Blim, και ότι μόνο τα παρεμπίπτοντα και τα επιστημονικά αλιεύματα επιτρέπονται το 2020, τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να μην εφαρμόζουν το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για το απόθεμα αυτό το 2020, ώστε τα αλιεύματα το 2020 να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο TAC.

(18)

Βάσει νέας επιστημονικής γνωμοδότησης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα προκαταρκτικό TAC σύκου Νορβηγίας στη διαίρεση ICES 3α και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2α και της υποπεριοχής ICES 4 για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

(19)

Την 1η Οκτωβρίου 2019, το ICES εξέδωσε αναθεωρημένες γνωμοδοτήσεις για τη γλώσσα (Solea solea) στις διαιρέσεις ICES 7f και 7g (Κόλπος του Μπρίστολ, Κελτική Θάλασσα). Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή, το TAC για το εν λόγω απόθεμα θα μπορούσε να αυξηθεί. Η αύξηση θα πρέπει να περιοριστεί στο 20 %, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αλιευτική ικανότητα του εν λόγω αποθέματος έως το τέλος του 2019.

(20)

Στον πίνακα αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου (7), ο κώδικας αναφοράς θα πρέπει να διορθωθεί.

(21)

Για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλιστεί ο βιοπορισμός των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί στο σύκο Νορβηγίας στη διαίρεση ICES 3α και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης 2α και της υποπεριοχής 4 από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Το TAC για τη γλώσσα στις διαιρέσεις ICES 7f και 7g και το TAC για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/124, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Συνεπώς, η αύξηση του TAC για τη γλώσσα και η αλλαγή του κώδικα αναφοράς για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής θα πρέπει να εφαρμοστούν από την εν λόγω ημερομηνία. Αυτή η αναδρομική ισχύς δεν θίγει την αρχή της ασφάλειας δικαίου και την αρχή προστασίας της θεμιτής προσδοκίας, καθώς οι αλιευτικές δυνατότητες υπερβαίνουν εκείνες που είχαν οριστεί αρχικά δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/124. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, για το 2020, οι αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων και τροποποιούνται ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες σε άλλα ύδατα που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/124.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που ασκούν δραστηριότητα στη Βαλτική Θάλασσα.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία, όπου αυτή αναφέρεται ρητά στις συναφείς διατάξεις.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«υποδιαίρεση»: υποδιαίρεση ICES της Βαλτικής Θάλασσας, όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Συμβουλίου (8)·

2)

«συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC): η ποσότητα κάθε αποθέματος που μπορεί να αλιευθεί σε χρονικό διάστημα ενός έτους·

3)

«ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που κατανέμεται στην Ένωση, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

4)

«ερασιτεχνική αλιεία»: οι αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες, όπως για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 4

TAC και κατανομές

Τα TAC, οι ποσοστώσεις και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, κατά περίπτωση, καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων

Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

τις μειώσεις και τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 ή βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 ή μεταφέρονται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 6

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Τα αποθέματα ειδών εκτός στόχου που βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα οποία ισχύει η παρέκκλιση από την υποχρέωση καταλογισμού των αλιευμάτων στις αντίστοιχες ποσοστώσεις προσδιορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Μέτρα σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία γάδου στις υποδιαιρέσεις 22-26 του ICES

1.   Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, δεν επιτρέπεται να διατηρούνται περισσότερα από πέντε δείγματα γάδου ανά αλιέα ανά ημέρα στις υποδιαιρέσεις 22 και23 του ICES και στην υποδιαίρεση 24 του ICES εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν επιτρέπεται να διατηρούνται περισσότερα από δύο δείγματα γάδου ανά αλιέα ανά ημέρα στις υποδιαιρέσεις 22 και 23 του ICES και στην υποδιαίρεση 24 του ICES εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης κατά την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2020.

3.   Η ερασιτεχνική αλιεία γάδου απαγορεύεται στην υποδιαίρεση 24 του ICES πέραν των έξι ναυτικών μιλίων που μετρούνται από τις γραμμές βάσης και στις υποδιαιρέσεις 25 και 26 του ICES.

4.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν με την επιφύλαξη αυστηρότερων εθνικών μέτρων.

Άρθρο 8

Μέτρα σχετικά με την αλιεία θαλάσσιας πέστροφας και σολομού στις υποδιαιρέσεις 22-32 του ICES

1.   Η αλιεία θαλάσσιας πέστροφας πέραν των τεσσάρων ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης στις υποδιαιρέσεις 22-32 του ICES απαγορεύεται για τα αλιευτικά σκάφη από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά την αλιεία σολομού στα εν λόγω ύδατα, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιας πέστροφας δεν υπερβαίνουν το 3 % των συνολικών αλιευμάτων σολομού και θαλάσσιας πέστροφας ανά πάσα στιγμή επί του σκάφους ή κατά την εκφόρτωση μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

2.   Η παράγραφος 1 ισχύει με την επιφύλαξη αυστηρότερων εθνικών μέτρων.

Άρθρο 9

Ευελιξία

1.   Εάν δεν ορίζεται άλλως στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικά TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού εφαρμόζονται στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

2.   Το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζονται όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της ευελιξίας από έτος σε έτος η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 10

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεδομένα που αφορούν τις ποσότητες αποθεμάτων που έχουν αλιευθεί ή εκφορτωθεί, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/124

1.   Το παράρτημα IΑ του κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 τροποποιείται ως εξής:

1)

ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη γλώσσα στις διαιρέσεις ICES 7f και 7g αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Είδος:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη:

7f και 7g

(SOL/7FG.)

Βέλγιο

630

Αναλυτικό TAC»

Γαλλία

63

Ιρλανδία

32

Ηνωμένο Βασίλειο

284

Ένωση

1 009

 

 

TAC

1 009

2)

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το σύκο Νορβηγίας και τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα στη διαίρεση ICES 3α και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2α και της υποπεριοχής ICES 4, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Είδος

Σύκο Νορβηγίας και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Trisopterus esmarkii

Ζώνη:

3α· ενωσιακά ύδατα των 2a και 4

(NOP/2A3A4.)

Έτος

2019

 

2020

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δανία

54 949

 (9)  (11)

64 940

(  (9)  (14)

Γερμανία

11

 (9)  (10)  (11)

12

(  (9)  (10)  (14)

Κάτω Χώρες

40

 (9)  (10)  (11)

48

(  (9)  (10)  (14)

Ένωση

55 000

 (9)  (11)

65 000

(  (9)  (14)

Νορβηγία

14 500

 (12)

0

 (12)

Φερόες Νήσοι

5 000

 (13)

0

 (13)

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Άνευ αντικειμένου

 

2.   Στο παράρτημα IΘ, στον πίνακα αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO, ο κωδικός αναφοράς «TOP/SPRFMO» αντικαθίσταται από τον κωδικό «TOT/SPR-AE».

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020, με την εξαίρεση του άρθρου 11 παράγραφος 1 σημείο 2, το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, και του άρθρου 11 παράγραφος 1 σημείο 1 και του άρθρου 11 παράγραφος 2, το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30ης Οκτωβρίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόε

T. TUPPURAINEN


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1248 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εξάλειψη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση του αποθέματος γάδου της ανατολικής Βαλτικής (Gadus morhua) (ΕΕ L 195 της 23.7.2019, σ. 2).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 29 της 31.1.2019, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(9)  Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών μπακαλιάρος εγκλεφίνος και νταούκι Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OT2/*2A3A4). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών μπακαλιάρος εγκλεφίνος και νταούκι Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.

(10)  Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES 2a, 3a και 4.

(11)  Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

(12)  Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής.

(13)  Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής. Περιλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο το 15 % των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (NOP/*2A3A4), που πρέπει να καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή.

(14)  Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

TAC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες που ακολουθούν καθορίζουν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζώντων αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) ανά απόθεμα, καθώς και τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές σε ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Gadus morhua

COD

Γάδος

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Salmo salar

SAL

Σολομός του Ατλαντικού

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 30-31

(HER/30/31.)

Φινλανδία

53 306

 

Σουηδία

11 712

 

 

 

 

Ένωση

65 018

 

 

 

 

TAC

65 018

Προληπτικό TAC


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 22-24

(HER/3BC+24)

Δανία

442

 

Γερμανία

1 738

 

Φινλανδία

0

 

Πολωνία

410

 

Σουηδία

560

 

 

 

 

Ένωση

3 150

 

 

 

 

TAC

3 150

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 25-27, 28.2, 29 και 32

(HER/3D-R30)

Δανία

3 374

 

Γερμανία

895

 

Εσθονία

17 232

 

Φινλανδία

33 637

 

Λετονία

4 253

 

Λιθουανία

4 478

 

Πολωνία

38 215

 

Σουηδία

51 300

 

 

 

 

Ένωση

153 384

 

 

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Υποδιαίρεση 28.1 (HER/03D.RG)

Εσθονία

Εσθονία

15 906

 

Λετονία

18 539

 

 

 

 

Ένωση

34 445

 

 

 

 

TAC

34 445

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 25-32

(COD/3DX32.)

Δανία

459

 (1)  (2)

 

Γερμανία

183

 (1)  (2)

 

Εσθονία

45

 (1)  (2)

 

Φινλανδία

35

 (1)  (2)

 

Λετονία

171

 (1)  (2)

 

Λιθουανία

113

 (1)  (2)

 

Πολωνία

529

 (1)  (2)

 

Σουηδία

465

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Ένωση

2 000

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 22-24

(COD/3BC+24)

Δανία

1 662

 (3)  (4)

 

Γερμανία

812

 (3)  (4)

 

Εσθονία

37

 (3)  (4)

 

Φινλανδία

33

 (3)  (4)

 

Λετονία

137

 (3)  (4)

 

Λιθουανία

89

 (3)  (4)

 

Πολωνία

444

 (3)  (4)

 

Σουηδία

592

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

Ένωση

3 806

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

TAC

3 806

 (3)  (4)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή

χωματίδα Pleuronectes platessa

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(PLE/3BCD-C)

Δανία

4 939

 

Γερμανία

549

 

Πολωνία

1 034

 

Σουηδία

372

 

 

 

 

Ένωση

6 894

 

 

 

 

TAC

6 894

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.


Είδος:

Σολομός του Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-31

(SAL/3BCD-F)

Δανία

17 940

 (5)

 

Γερμανία

1 996

 (5)

 

Εσθονία

1 823

 (5)  (6)

 

Φινλανδία

22 370

 (5)

 

Λετονία

11 411

 (5)

 

Λιθουανία

1 341

 (5)

 

Πολωνία

5 442

 (5)

 

Σουηδία

24 252

 (5)

 

 

 

 

 

Ένωση

86 575

 (5)

 

 

 

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Σολομός του Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της υποδιαίρεσης 32

(SAL/3D32.)

Εσθονία

995

 (7)

 

Φινλανδία

8 708

 (7)

 

 

 

 

 

Ένωση

9 703

 (7)

 

 

 

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC


Είδος:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(SPR/3BCD-C)

Δανία

20 730

 

Γερμανία

13 133

 

Εσθονία

24 072

 

Φινλανδία

10 851

 

Λετονία

29 073

 

Λιθουανία

10 517

 

Πολωνία

61 697

 

Σουηδία

40 074

 

 

 

 

Ένωση

210 147

 

 

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.


(1)  Μόνο για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό των επιστημονικών ερευνών μπορούν να αφορούν το γάδο υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω έρευνες διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.

(2)  Στις υποδιαιρέσεις 25 και 26 απαγορεύεται η αλίευση αυτής της ποσόστωσης από την 1η Μαΐου έως τις 31

Αυγούστου. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, αυτή η περίοδος απαγόρευσης δεν εφαρμόζεται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία αλιεύουν με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα, παραγάδια βυθού, παραγάδια (εκτός των παρασυρόμενων παραγαδιών), καλαμίδια και καθετές ή άλλα σταθερά εργαλεία σε περιοχές όπου το βάθος των υδάτων είναι μικρότερο των 20 μέτρων, σύμφωνα με τις συντεταγμένες των επίσημων ναυτικών χαρτών που εκδίδουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι πλοίαρχοι των εν λόγω αλιευτικών σκαφών πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αλιευτική τους δραστηριότητα μπορεί να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από τις αρχές ελέγχου του κράτους μέλους.

(3)  Στην υποδιαίρεση 24, αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής στην υποδιαίρεση 24

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό των επιστημονικών ερευνών μπορούν να αφορούν το γάδο υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω έρευνες διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, η αλιεία αυτής της ποσόστωσης στην υποδιαίρεση 24 επιτρέπεται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία αλιεύουν με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα, παραγάδια βυθού, παραγάδια (εκτός των παρασυρόμενων παραγαδιών), καλαμίδια και καθετές ή άλλα σταθερά εργαλεία σε περιοχές έως έξι ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, όπου το βάθος των υδάτων είναι μικρότερο των 20 μέτρων, σύμφωνα με τις συντεταγμένες των επίσημων ναυτικών χαρτών που εκδίδουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι πλοίαρχοι των εν λόγω αλιευτικών σκαφών πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αλιευτική τους δραστηριότητα μπορεί να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από τις αρχές ελέγχου του κράτους μέλους.

(4)  Απαγορεύεται η αλίευση αυτής της ποσόστωσης στις υποδιαιρέσεις 22 και 23 από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου και στην υποδιαίρεση 24 από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, αυτή η περίοδος απαγόρευσης δεν εφαρμόζεται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία αλιεύουν με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα, παραγάδια βυθού, παραγάδια (εκτός των παρασυρόμενων παραγαδιών), καλαμίδια και καθετές ή άλλα σταθερά εργαλεία σε περιοχές όπου το βάθος των υδάτων είναι μικρότερο των 20 μέτρων, σύμφωνα με τις συντεταγμένες των επίσημων ναυτικών χαρτών που εκδίδουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι πλοίαρχοι των εν λόγω αλιευτικών σκαφών πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αλιευτική τους δραστηριότητα μπορεί να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από τις αρχές ελέγχου του κράτους μέλους.

(5)  Εκφράζεται σε αριθμό ιχθύων.

(6)  Ειδικός όρος: έως και 20 % και το πολύ 400 δείγματα της ποσόστωσης αυτής μπορούν να αλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα της υποδιαίρεσης 32 (SAL/* 3D32

(7)  Εκφράζεται σε αριθμό ιχθύων.


Top