Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1715

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους και των συστατικών μερών του συστήματος αυτού (κανονισμός IMSOC) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/7005

OJ L 261, 14.10.2019, p. 37–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj

14.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 261/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Σεπτεμβρίου 2019

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους και των συστατικών μερών του συστήματος αυτού («κανονισμός IMSOC»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 51,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (3) («νόμος για την υγεία των ζώων»), και ιδίως το άρθρο 23 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (4), και ιδίως το άρθρο 104 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5) («κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους»), και ιδίως το άρθρο 58 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 75 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 90 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ), το άρθρο 102 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), το άρθρο 103 παράγραφος 6 και το άρθρο 134 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα.

(2)

Ο κανονισμός επιβάλλει στην Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να καταρτίσει και να διαχειρίζεται ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC) που θα αποσκοπεί στη διαχείριση, τον χειρισμό και την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τους επίσημους ελέγχους. Το IMSOC θα πρέπει να ενσωματώνει και να αναβαθμίζει, εφόσον χρειάζεται, ορισμένα συστήματα πληροφοριών που διαχειρίζεται η Επιτροπή και να λειτουργεί ως σύστημα διαλειτουργικότητας το οποίο θα συνδέει τόσο αυτά τα συστήματα όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα των κρατών μελών και τα συστήματα πληροφοριών τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών («άλλα συστήματα»).

(3)

Τα συστήματα πληροφοριών που διαχειρίζεται η Επιτροπή και τα οποία θα ενσωματωθούν στο IMSOC περιλαμβάνουν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) με το οποίο κοινοποιούνται άμεσοι ή έμμεσοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία οφειλόμενοι σε τρόφιμα, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, όπως αυτό θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και διευρύνθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), το σύστημα κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις ασθένειες των ζώων (ADIS), το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429, το σύστημα κοινοποίησης και αναφοράς της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών στα φυτά και τα φυτικά προϊόντα (EUROPHYT), το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, τα τεχνικά εργαλεία διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (ΔΣΣ) και το σύστημα TRACES που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625.

(4)

Τα συστήματα πληροφοριών που διαχειρίζεται η Επιτροπή έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές και έκτοτε τροποποιήθηκαν για νομικούς και λειτουργικούς λόγους. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ενσωματωθούν, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν στην ίδια πράξη όλες οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του IMSOC και των συστατικών μερών του, να θεσπιστούν κανόνες για την ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων με άλλα συστήματα βάσει των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΕ) 2016/429, (ΕΕ) 2016/2031 και (ΕΕ) 2017/625 και να καταργηθούν οι υφιστάμενες εκτελεστικές πράξεις.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του IMSOC και οποιουδήποτε από τα συστατικά μέρη αυτού μόνο για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που εκτελούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες.

(6)

Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες πρέπει να διενεργούνται σε υπευθύνους επιχειρήσεων για όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι έλεγχοι για την καλή μεταχείριση των ζώων ή οι επίσημοι έλεγχοι προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής, π.χ. κονσερβοποιημένα τρόφιμα ή υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, στα ίδια ζώα και αγαθά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ως εκ τούτου, για να είναι εφικτή η ικανοποιητική παρακολούθηση του ιστορικού των υπευθύνων επιχειρήσεων, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί μια μέγιστη περίοδος δέκα ετών για τη φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση τροφιμογενών εστιών, εστιών ασθενειών των ζώων, ελέγχων για την καλή μεταχείριση των ζώων και εστιών επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

(7)

Για την εφαρμογή μέτρων που συνάδουν με την αρχή «προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό», που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), τα συστατικά μέρη του IMSOC θα πρέπει να έχουν περιορισμένη δυνατότητα εισαγωγής αδιάρθρωτων πληροφοριών. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες και δεν μπορούν να παρασχεθούν αποτελεσματικά σε διαρθρωμένη μορφή. Επιπλέον, ακόμη και ελλείψει ρητών αναφορών σε αυτές, οι αρχές της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενσωματώνονται σε κάθε διάταξη του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ταυτοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, τις περιόδους φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τη μετάδοση και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδομένων.

(8)

Απαιτείται πολυεπίπεδη διακυβέρνηση του IMSOC από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των γενικών λύσεων που αφορούν το IMSOC θα καθοδηγείται κατά ενιαίο τρόπο και ότι τα συστατικά μέρη του συστήματος θα αναπτύσσονται και θα χρησιμοποιούνται με συνεκτικό τρόπο, έτσι ώστε να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος και η θέσπιση διαφορετικών διαδικασιών όταν αυτό δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

(9)

Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να συσταθεί ένα δίκτυο μελών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, οργανισμών της ΕΕ, για κάθε συστατικό μέρος του συστήματος IMSOC, και να θεσπιστούν δομές διακυβέρνησης από την Επιτροπή για τη διαρκή συλλογή σχολίων από τα κράτη μέλη σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές και τα νέα χαρακτηριστικά προκειμένου να καθοδηγείται η ανάπτυξη του IMSOC και των συστατικών μερών του.

(10)

Μολονότι κάθε συστατικό μέρος του IMSOC έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει γενικές αρχές που θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα συστατικά μέρη, όσον αφορά την κυριότητα και την ευθύνη για τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα, καθώς και τις ανταλλαγές με άλλα συστήματα. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Επιτροπής όσον αφορά το IMSOC και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

(11)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι το IMSOC θα ενσωματώσει το RASFF, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής για την αποδοτική λειτουργία του RASFF εντός του IMSOC με βάση τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν για τη διαβίβαση κοινοποιήσεων, όπως προβλέπεται επί του παρόντος από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 16/2011 της Επιτροπής (10), συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των διαφόρων τύπων κοινοποιήσεων, ταξινομημένων σύμφωνα με τους κινδύνους.

(12)

Δεδομένου ότι οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνδρομή και τη συνεργασία, που προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1918 της Επιτροπής (12) για τη θέσπιση του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (το σύστημα ΔΣΣ) περιλαμβάνονται πλέον στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες λειτουργίας και έναν τυποποιημένο μορφότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις περιπτώσεις διασυνοριακής μη συμμόρφωσης εντός του IMSOC σύμφωνα με την εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625.

(13)

Λόγω της πολύπλοκης φύσης ορισμένων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, όπου ενδέχεται να μην εντοπίζονται αμέσως οι κίνδυνοι, και προκειμένου να διασφαλιστεί ο ταχύς και κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των διάφορων αρμόδιων αρχών μέσω της σωστής διαδικασίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για τη σαφή διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που δημιουργούν κινδύνους και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, προκειμένου να εξορθολογιστεί και να διευκολυνθεί η επιλογή μεταξύ της διαδικασίας RASFF ή ΔΣΣ αντίστοιχα.

(14)

Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εναρμονίζει, στο μέτρο του δυνατού, τους τύπους πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω των διαδικασιών RASFF ή ΔΣΣ, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία εναλλαγή διαδικασιών σε περίπτωση που τα πραγματικά στοιχεία αποδεικνύουν την ύπαρξη ή την απουσία κινδύνου.

(15)

Κατά την υπουργική διάσκεψη της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 (13), μετά από ένα περιστατικό μόλυνσης από την ουσία fipronil (φιπρονίλη), η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί συγκεκριμένων μέτρων και συντονισμένης δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα των τροφίμων. Προσδιόρισαν τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του συστήματος RASFF και του συστήματος ΔΣΣ μέσω μιας συνδυασμένης πλατφόρμας ως ένα μέτρο με το οποίο θα εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν αποδοτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώσει ένα κοινό μηχανογραφικό εργαλείο (iRASFF) που θα ενσωματωθεί στο IMSOC και θα συνδυάζει τα συστήματα RASFF και ΔΣΣ, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625.

(16)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του iRASFF, τα σημεία επαφής των κρατών μελών στα δίκτυα RASFF και ΔΣΣ θα πρέπει να εκπροσωπούνται με μία οντότητα, που θα ονομάζεται «ενιαίο σημείο επαφής». Αυτό θα πρέπει να αποτελείται από πρόσωπα που διαχειρίζονται και τα δύο δίκτυα, είτε έχουν φυσική παρουσία στην ίδια διοικητική μονάδα είτε όχι, θα πρέπει να διαβιβάζει πληροφορίες στην κατάλληλη αρμόδια αρχή της χώρας και θα πρέπει κατά κανόνα να αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για την Επιτροπή.

(17)

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εγκληματικές δραστηριότητες σημειώνονται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών και τη σημασία των δραστηριοτήτων αυτών για τις αρμόδιες αρχές και τις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) θα πρέπει να συμμετέχει στο δίκτυο για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust).

(18)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κοινούς κανόνες για τα σημεία επαφής του iRASFF και για τον συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά την επαλήθευση των κοινοποιήσεων και τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων κινδύνων και υπευθύνων επιχειρήσεων που αναφέρονται σε αυτές.

(19)

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να πληροφορούν τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων, καθώς και να πληροφορούν τρίτες χώρες για ορισμένες κοινοποιήσεις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για την πληροφόρηση του κοινού και των τρίτων χωρών, εξισορροπώντας την ανάγκη πληροφόρησης με την ανάγκη προστασίας των υπευθύνων επιχειρήσεων.

(20)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις ασθένειες των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων για τις ασθένειες. Επιβάλλει στην Επιτροπή να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τη λειτουργία των μηχανισμών και των εργαλείων για τις απαιτήσεις αυτές (ADIS), το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο IMSOC.

(21)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 τίθεται σε εφαρμογή από την 21η Απριλίου 2021, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες υπό αναβολή για τη δημιουργία του δικτύου για τη λειτουργία του ADIS.

(22)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 θεσπίζει μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ή της εξάπλωσης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών στην επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων γνωστοποίησης για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών και τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται. Απαιτεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις και το οποίο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και συμβατό με το IMSOC.

(23)

Για τον σκοπό αυτό, ο εν λόγω κανονισμός εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τις γνωστοποιήσεις, ιδίως σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται, τη φόρμα υποβολής και τον τρόπο συμπλήρωσής της, και τις προθεσμίες για την υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων.

(24)

Το διαδικτυακό σύστημα κοινοποιήσεων EUROPHYT-Παρακρατήσεις (14) είναι ένα σύστημα που αναπτύσσεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για τη γνωστοποίηση της παρακράτησης φορτίων φυτών και φυτικών προϊόντων από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. Η διαδικασία και το τυποποιημένο έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη γνωστοποίηση της παρακράτησης τέτοιων αποστελλόμενων φορτίων από τρίτη χώρα καθορίζονται στην οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής (15).

(25)

Ένα παράλληλο σύστημα γνωστοποίησης, το EUROPHYT-Εστίες, αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών στην επικράτειά τους, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκρίζωση ή την πρόληψη της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού, ανεξάρτητα από το αν αυτός ορίζεται ως επιβλαβής σε επίπεδο ΕΕ ή όχι. Η εκτελεστική απόφαση 2014/917/ΕΕ της Επιτροπής (16) καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτές τις γνωστοποιήσεις και την προθεσμία για την υποβολή τους. Επιβάλλει επίσης στα γνωστοποιούντα κράτη μέλη να υποβάλλουν επικαιροποιήσεις το συντομότερο δυνατόν, όταν αποκτούν νέες σχετικές πληροφορίες ή λαμβάνουν νέα σχετικά μέτρα.

(26)

Για να μπορούν τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν τις παρακρατήσεις και τις εστίες, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για τη γνωστοποίηση παρακρατήσεων και εστιών με διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για τις παρακρατήσεις βάσει της οδηγίας 94/3/ΕΚ και για τις εστίες βάσει της εκτελεστικής απόφασης 2014/917/ΕΕ.

(27)

Επειδή οι γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται στο EUROPHYT-Παρακρατήσεις είναι παρόμοιες με τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τις εισαγωγές και το ενδοενωσιακό εμπόριο ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που υποβάλλονται στο σύστημα TRACES, οι λειτουργίες του EUROPHYT-Παρακρατήσεις για τα εμπορεύματα που παρακρατούνται στα σύνορα και εντός της Ένωσης θα πρέπει να παρέχονται μέσω του TRACES και όχι μέσω του EUROPHYT.

(28)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει επίσης ότι το IMSOC θα πρέπει να επιτρέπει την παραγωγή, τον χειρισμό και τη διαβίβαση των κοινών υγειονομικών εγγράφων εισόδου (ΚΥΕΕ) και των επίσημων πιστοποιητικών και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη μορφή των ΚΥΕΕ και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και τη χρήση τους, καθώς και κανόνες για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών.

(29)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας για τα ηλεκτρονικά μέσα ταυτοποίησης και τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και να ψηφιοποιηθεί και να εναρμονιστεί η διαδικασία πιστοποίησης, η έκδοση ηλεκτρονικών επίσημων πιστοποιητικών και ΚΥΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες και τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες στα διάφορα επίπεδα διασφάλισης ταυτότητας που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17) και η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής (18), που εκδόθηκε βάσει του εν λόγω κανονισμού, και θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις για την ηλεκτρονική φυτοϋγειονομική πιστοποίηση στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1553 της Επιτροπής (19).

(30)

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 προβλέπει ότι τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά φυτοϋγείας για την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον παρέχονται μέσω του IMSOC ή με ηλεκτρονική ανταλλαγή με αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.

(31)

Επιπλέον, για να διατηρηθεί η συνέχεια με την υφιστάμενη επιχειρησιακή πρακτική, τα πεδία του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) για τα προϊόντα, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 136/2004 της Επιτροπής (20), του ΚΚΕΕ για τα ζώα, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής (21), και του κοινού εγγράφου εισόδου που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (22) θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως βάση για τον καθορισμό, στον παρόντα κανονισμό, των πεδίων των ΚΥΕΕ για τις αντίστοιχες κατηγορίες ζώων και αγαθών.

(32)

Για τα φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισάγονται από τρίτες χώρες, για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να καθορίσει ένα υπόδειγμα για ένα ΚΥΕΕ με εγγραφές για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/66 της Επιτροπής (23). Οι εγγραφές αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις EUROPHYT-Παρακρατήσεις.

(33)

Δεδομένου ότι τα ΚΥΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων για την προκαταβολική γνωστοποίηση της άφιξης αποστελλόμενου φορτίου στις αρμόδιες αρχές και από τις εν λόγω αρχές για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων και της απόφασης σχετικά με το φορτίο, τα ΚΥΕΕ θα πρέπει να διαιρούνται σε τρία μέρη: ένα μέρος προς συμπλήρωση από τον υπεύθυνο για το αποστελλόμενο φορτίο, ένα μέρος προς συμπλήρωση από την αρμόδια αρχή που λαμβάνει την απόφαση σχετικά με το αποστελλόμενο φορτίο, και ένα μέρος προς συμπλήρωση από την αρμόδια αρχή που προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το φορτίο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει οδηγίες για τη συμπλήρωση του κάθε μέρους του ΚΥΕΕ, μεταξύ αυτών και γλωσσικές απαιτήσεις.

(34)

Η απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24) επιβάλλει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ασφαλή, ολοκληρωμένα, διαλειτουργικά και προσβάσιμα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα για την παροχή υπηρεσιών ενιαίας θυρίδας για την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, μεταξύ τελωνειακών αρχών και Επιτροπής, καθώς και μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων διοικήσεων ή οργανισμών. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί είναι παρόμοιοι με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει παρόμοιες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με ζώα και αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση και δραστηριοποιούνται στο TRACES.

(35)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής συλλογή πληροφοριών και να αποφευχθεί η εισαγωγή ασύμβατων δεδομένων στις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ του TRACES και των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αναφοράς που παρέχει η Επιτροπή στο TRACES.

(36)

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του TRACES, όπως π.χ. τους καταλόγους των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, τους καταλόγους των μονάδων ελέγχου που ορίζονται για τους σκοπούς του TRACES, τους καταλόγους των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τροφίμων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25), και τους καταλόγους των εγκαταστάσεων, των μονάδων και των υπευθύνων επιχειρήσεων που χειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, οι οποίες/οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26).

(37)

Οι διατάξεις της οδηγίας 94/3/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 16/2011 και των εκτελεστικών αποφάσεων 2014/917/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/1918 και (ΕΕ) 2018/1553 έχουν επανεξεταστεί και ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό. Για λόγους σαφήνειας και συνοχής, οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(38)

Οι αποφάσεις 92/486/ΕΟΚ (27), 2003/24/ΕΚ (28), 2003/623/ΕΚ (29), 2004/292/ΕΚ (30), 2004/675/ΕΚ (31) και 2005/123/ΕΚ (32) της Επιτροπής, που αφορούν το σύστημα TRACES και εκδόθηκαν βάσει της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου (33) και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (34), πλέον στερούνται αντικειμένου. Για λόγους σαφήνειας και συνοχής, οι εν λόγω αποφάσεις θα πρέπει επίσης να καταργηθούν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(39)

Ο παρών κανονισμός έχει συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(40)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει:

α)

ειδικούς όρους και διαδικασίες που αφορούν τη διαβίβαση κοινοποιήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) το οποίο πρόκειται να θεσπιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

β)

διαδικασίες για τη δημιουργία και τη χρήση του ενωσιακού ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων για τις νόσους, το οποίο θα εγκαταστήσει και θα διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429

γ)

ειδικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, για την υποβολή των κοινοποιήσεων, οι οποίοι θα καθοριστούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031

δ)

κανόνες για τον μηχανογραφικό χειρισμό και ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και εγγράφων στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC), που απαιτούνται για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, όσον αφορά:

i)

τον μορφότυπο του κοινού υγειονομικού εγγράφου εισόδου (ΚΥΕΕ) που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού αντιστοίχου του, καθώς και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και τη χρήση του

ii)

ενιαίες ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών, των αρμόδιων αρχών και άλλων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

iii)

την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών για τα επίσημα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

iv)

κοινούς μορφότυπους για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας, όπως αναφέρεται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, σχετικά με:

αιτήματα συνδρομής,

συνήθεις και επαναλαμβανόμενες κοινοποιήσεις και απαντήσεις

v)

τις προδιαγραφές των τεχνικών εργαλείων και διαδικασιών για την επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών σύνδεσης που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

vi)

την ορθή λειτουργία του IMSOC που αναφέρεται στον τίτλο VI κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«συστατικό μέρος»: ηλεκτρονικό σύστημα ενσωματωμένο στο IMSOC

2)

«δίκτυο»: ομάδα μελών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο συστατικό μέρος

3)

«μέλος δικτύου»: αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η Επιτροπή, οργανισμός της ΕΕ, αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή διεθνής οργανισμός που έχει πρόσβαση σε ένα τουλάχιστον συστατικό μέρος

4)

«σημείο επαφής»: το σημείο επαφής που ορίζεται από το μέλος του δικτύου για να το εκπροσωπήσει·

5)

«εθνικό σύστημα κράτους μέλους»: ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που ανήκει σε κράτος μέλος και έχει δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με σκοπό τη διαχείριση, τον χειρισμό και την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους, και το οποίο είναι ικανό να ανταλλάσσει δεδομένα με το σχετικό συστατικό μέρος με ηλεκτρονικά μέσα

6)

«διεθνής οργανισμός»: οποιοσδήποτε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 121 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ή παρόμοιους διακυβερνητικούς οργανισμούς

7)

«iRASFF»: το ηλεκτρονικό σύστημα για την εφαρμογή των διαδικασιών RASFF και ΔΣΣ που περιγράφονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και στα άρθρα 102 έως 108 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 αντίστοιχα

8)

«κίνδυνος»: οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, που σχετίζεται με τρόφιμα, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ή ζωοτροφές σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ή σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, που σχετίζεται με ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών για ζώα που δεν εκτρέφονται για παραγωγή τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005

9)

«δίκτυο RASFF»: το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την κοινοποίηση των κινδύνων, όπως ορίζεται στο σημείο 8, που έχει δημιουργηθεί ως δίκτυο με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002

10)

«δίκτυο ΔΣΣ»: το δίκτυο που αποτελείται από την Επιτροπή και τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών

11)

«δίκτυο για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων»: το δίκτυο που αποτελείται από την Επιτροπή και τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 με συγκεκριμένο σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με κοινοποιήσεις περί απάτης στον τομέα των τροφίμων, όπως ορίζεται στο σημείο 21

12)

«δίκτυο προειδοποίησης και συνεργασίας»: δίκτυο αποτελούμενο από το δίκτυο RASFF, το δίκτυο ΔΣΣ και το δίκτυο για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων

13)

«ενιαίο σημείο επαφής»: σημείο επαφής αποτελούμενο από τα σημεία επαφής RASFF και ΔΣΣ σε κάθε κράτος μέλος, είτε αυτά έχουν φυσική παρουσία στην ίδια διοικητική μονάδα είτε όχι

14)

«κοινοποίηση μη συμμόρφωσης»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, που αφορά περιστατικό μη συμμόρφωσης το οποίο δεν συνιστά κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του άρθρου 106 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, πλην των μη σοβαρών κινδύνων για την υγεία των ζώων και των κινδύνων για την υγεία των φυτών ή την καλή μεταχείριση των ζώων

15)

«κοινοποίηση προειδοποίησης»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, που αφορά σοβαρό άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο προερχόμενο από τρόφιμα, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ή ζωοτροφές, κατά την έννοια του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, και η οποία απαιτεί ή ενδέχεται να απαιτήσει ταχεία δράση από άλλο μέλος του δικτύου RASFF

16)

«κοινοποίηση πληροφόρησης»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, που αφορά άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο προερχόμενο από τρόφιμα, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ή ζωοτροφές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, και η οποία δεν απαιτεί ταχεία δράση από άλλο μέλος του δικτύου RASFF

17)

«κοινοποίηση πληροφόρησης για ενέργεια»: κοινοποίηση πληροφόρησης που αφορά προϊόν το οποίο διατίθεται ή ενδέχεται να διατεθεί στην αγορά άλλης χώρας μέλους του δικτύου RASFF

18)

«κοινοποίηση πληροφόρησης για λήψη γνώσης»: κοινοποίηση πληροφόρησης που αφορά προϊόν το οποίο:

i)

είτε υπάρχει μόνο στη χώρα του κοινοποιούντος μέλους του δικτύου· είτε

ii)

δεν έχει διατεθεί στην αγορά· είτε

iii)

δεν κυκλοφορεί πια στην αγορά·

19)

«ειδησεογραφική κοινοποίηση»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, που αφορά κίνδυνο προερχόμενο από τρόφιμα, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ή ζωοτροφές, κατά την έννοια του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, και η οποία προέρχεται από ανεπίσημη πηγή, περιέχει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή αφορά άγνωστο προϊόν

20)

«κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, απόρριψης παρτίδας, περιέκτη ή φορτίου τροφίμου, υλικού που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, ή ζωοτροφής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, λόγω κινδύνου όπως ορίζεται στο σημείο 8

21)

«κοινοποίηση απάτης στον τομέα των τροφίμων»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, μη συμμόρφωσης που αφορά εικαζόμενη εσκεμμένη ενέργεια επιχείρησης ή ιδιώτη με σκοπό την εξαπάτηση των αγοραστών και την αποκόμιση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος, κατά παράβαση των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

22)

«αρχική κοινοποίηση»: κοινοποίηση μη συμμόρφωσης, κοινοποίηση προειδοποίησης, κοινοποίηση πληροφόρησης, ειδησεογραφική κοινοποίηση, κοινοποίηση απάτης στον τομέα των τροφίμων ή κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα·

23)

«συμπληρωματική κοινοποίηση»: κοινοποίηση, στο σύστημα iRASFF, η οποία περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν μια αρχική κοινοποίηση

24)

«αίτημα»: αίτημα για διοικητική συνδρομή στο σύστημα iRASFF, το οποίο βασίζεται σε αρχική ή συμπληρωματική κοινοποίηση και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 108 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

25)

«απάντηση»: απάντηση σε αίτημα για διοικητική συνδρομή στο σύστημα iRASFF, το οποίο βασίζεται σε αρχική ή συμπληρωματική κοινοποίηση και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 108 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

26)

«κοινοποιούν μέλος δικτύου ή σημείο επαφής»: το μέλος του δικτύου ή το σημείο επαφής που απευθύνει κοινοποίηση προς άλλο μέλος του δικτύου ή σημείο επαφής

27)

«μέλος δικτύου-αποδέκτης ή σημείο επαφής-αποδέκτης»: το μέλος του δικτύου ή το σημείο επαφής προς το οποίο απευθύνεται κοινοποίηση από άλλο μέλος του δικτύου ή σημείο επαφής

28)

«παρακαλούμενο μέλος δικτύου ή σημείο επαφής»: το μέλος του δικτύου ή το σημείο επαφής προς το οποίο απευθύνεται κοινοποίηση από άλλο μέλος του δικτύου ή σημείο επαφής με σκοπό τη λήψη απάντησης

29)

«ADIS»: το ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων για τις νόσους, το οποίο θα εγκαταστήσει και θα διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429

30)

«δίκτυο ADIS»: το δίκτυο που απαρτίζεται από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τη λειτουργία του ADIS

31)

«EUROPHYT»: το ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης που πρόκειται να δημιουργηθεί από την Επιτροπή και το οποίο πρόκειται να συνδεθεί και να είναι συμβατό με το IMSOC για την υποβολή κοινοποιήσεων EUROPHYT για εστίες νόσων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

32)

«κοινοποίηση εστίας EUROPHYT»: κοινοποίηση προς υποβολή στο EUROPHYT, η οποία αφορά οτιδήποτε από τα παρακάτω:

α)

επισήμως επιβεβαιωμένη παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στο έδαφος της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

β)

επισήμως επιβεβαιωμένη παρουσία επιβλαβούς οργανισμού που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

γ)

παρουσία ή επικείμενος κίνδυνος εισόδου ή εξάπλωσης στο έδαφος της Ένωσης επιβλαβούς οργανισμού που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

δ)

επισήμως επιβεβαιωμένη παρουσία επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε προστατευόμενη ζώνη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

33)

«κοινοποίηση παρακράτησης EUROPHYT»: κοινοποίηση που υποβάλλεται στο TRACES σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), στο άρθρο 40 παράγραφος 4, στο άρθρο 41 παράγραφος 4, στο άρθρο 46 παράγραφος 4, στο άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 53 παράγραφος 4, στο άρθρο 54 παράγραφος 4, στο άρθρο 77 παράγραφος 2 και στο άρθρο 95 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

34)

«δίκτυο παρακράτησης EUROPHYT»: το δίκτυο που απαρτίζεται από την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τις κοινοποιήσεις παρακρατήσεων EUROPHΥΤ·

35)

«δίκτυο εστιών EUROPHYT»: το δίκτυο που απαρτίζεται από την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη λειτουργία του EUROPHΥΤ·

36)

«TRACES»: το ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 133 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τους σκοπούς της ανταλλαγής δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων

37)

«δίκτυο TRACES»: το δίκτυο που απαρτίζεται από την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη λειτουργία του TRACES

38)

«ηλεκτρονική υπογραφή»: η ηλεκτρονική υπογραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

39)

«προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: ηλεκτρονική υπογραφή που συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1506

40)

«εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: ηλεκτρονική υπογραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014

41)

«προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: ηλεκτρονική σφραγίδα που συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1506

42)

«εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: ηλεκτρονική σφραγίδα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014

43)

«εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα»: ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014

44)

«σημείο ελέγχου»: ένα σημείο ελέγχου όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

45)

«μονάδα ελέγχου»: μονάδα που διαθέτει την τεχνολογία και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την αποδοτική λειτουργία του σχετικού συστατικού μέρους και η οποία ορίζεται ως εξής για τον αντίστοιχο σκοπό:

α)

«κεντρική μονάδα ελέγχου» για την κεντρική αρμόδια αρχή κράτους μέλους

β)

«περιφερειακή μονάδα ελέγχου» για κάθε περιφερειακή αρμόδια αρχή κράτους μέλους

γ)

«τοπική μονάδα ελέγχου» για κάθε τοπική αρμόδια αρχή κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γενικές αρχές και προστασία δεδομένων

Άρθρο 3

Συστατικά μέρη του IMSOC

1.   Το IMSOC αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά μέρη:

α)

iRASFF

β)

ADIS

γ)

EUROPHΥΤ

δ)

TRACES.

2.   Η λειτουργία των συστατικών μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ακολουθεί τις γενικές αρχές και τους κανόνες προστασίας δεδομένων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 4

Συστατικά μέρη, δίκτυα και σημεία επαφής

1.   Κάθε συστατικό μέρος διαθέτει δίκτυο στο οποίο συμμετέχει η Επιτροπή.

2.   Τα μέλη του δικτύου ορίζουν τουλάχιστον ένα σημείο επαφής έκαστο και κοινοποιούν τον ορισμό αυτό και τα στοιχεία επικοινωνίας του στο σημείο επαφής της Επιτροπής. Ενημερώνουν αμέσως το σημείο επαφής της Επιτροπής για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά.

3.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής τηρεί και επικαιροποιεί τον κατάλογο των σημείων επαφής και τον θέτει στη διάθεση όλων των μελών του δικτύου.

4.   Η Επιτροπή καθιερώνει μια δομή διακυβέρνησης για την καθοδήγηση της ανάπτυξης, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του IMSOC. Η δομή διακυβέρνησης αποτελείται από:

α)

ένα συμβούλιο επιχειρησιακής διαχείρισης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για να εξετάζει, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, τις προτεραιότητες και την ανάπτυξη κάθε συστατικού μέρους

β)

υποομάδες εντός του συμβουλίου επιχειρησιακής διαχείρισης, οι οποίες συζητούν τακτικά τις προτεραιότητες και την ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών κάθε συστατικού μέρους.

Άρθρο 5

Κυριότητα και ευθύνες για τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα

1.   Κάθε μέλος του δικτύου έχει την κυριότητα και την ευθύνη για τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν εισαχθεί ή παραχθεί στο αντίστοιχο συστατικό μέρος από το δικό του σημείο επαφής ή από χρήστες που ενεργούν υπό την ευθύνη του.

2.   Κάθε υπογράφων, αρμόδια αρχή στην οποία ανήκει ένας υπογράφων ή αρμόδια αρχή που δημιουργεί ηλεκτρονική σφραγίδα έχει την κυριότητα και την ευθύνη για το μέρος των εγγράφων που αυτός ή αυτή υπογράφει ή σφραγίζει στο TRACES.

3.   Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας υπογράφοντες υπογράφουν ένα έγγραφο στο TRACES, κάθε υπογράφων έχει την κυριότητα και την ευθύνη για το μέρος του εγγράφου που υπογράφει.

Άρθρο 6

Σύνδεσμοι μεταξύ συστατικών μερών

1.   Οι σύνδεσμοι μεταξύ των συστατικών μερών αποσκοπούν στα εξής:

α)

συμπλήρωση δεδομένων, πληροφοριών ή εγγράφων σε ένα ή περισσότερα συστατικά μέρη με δεδομένα, πληροφορίες ή έγγραφα που υπάρχουν ήδη σε άλλο συστατικό μέρος· και

β)

παροχή συναφών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σε κάθε μέλος του δικτύου για την επιτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται για κάθε συστατικό μέρος στον παρόντα κανονισμό· και

γ)

υποστήριξη και εκτέλεση των διαδικασιών για

i)

τον προσδιορισμό και την τροποποίηση της συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται σε φορτία ζώων και αγαθών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

ii)

την τήρηση της συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται σε φορτία ζώων και αγαθών των κατηγοριών που αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) του ίδιου άρθρου

iii)

τη συντονισμένη διενέργεια, από τις αρμόδιες αρχές, των ενισχυμένων επίσημων ελέγχων σε περίπτωση υπονοιών μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Οι σύνδεσμοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι σύνδεσμοι μεταξύ:

α)

του iRASFF και του TRACES, που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις κοινοποιήσεις απόρριψης στα σύνορα και τα κοινά υγειονομικά έγγραφα εισόδου

β)

του EUROPHYT και του TRACES, που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις κοινοποιήσεις εστιών και παρακρατήσεων EUROPHΥΤ

γ)

του iRASFF, του EUROPHYT και του TRACES, που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με το ιστορικό των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 7

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστατικών μερών και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων

1.   Οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ του IMSOC και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών:

α)

βασίζονται σε διεθνή πρότυπα κατάλληλα για το εκάστοτε συστατικό μέρος και χρησιμοποιούν μορφότυπο XML, CMS ή PDF·

β)

χρησιμοποιούν τα ειδικά λεξικά δεδομένων και τους επιχειρηματικούς κανόνες που προβλέπονται στο εκάστοτε συστατικό μέρος.

2.   Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη:

α)

τη συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)·

β)

τις συχνότητες και το αποτέλεσμα της συντονισμένης διενέργειας των ενισχυμένων επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) από τις αρμόδιες αρχές·

γ)

τα λεξικά δεδομένων και τους επιχειρηματικούς κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή καταρτίζει συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών που θα διέπει τη συντήρηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του εκάστοτε συστατικού μέρους και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη λειτουργία, τη συντήρηση, την υποστήριξη και κάθε αναγκαία επικαιροποίηση ή ανάπτυξη του λογισμικού και της υποδομής ΤΠ των συστατικών μερών.

2.   Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα σε κάθε συστατικό μέρος προκειμένου να παρακολουθεί τις ανταλλαγές δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων που εισάγονται ή παράγονται εκεί, ώστε να εντοπίζει δραστηριότητες οι οποίες δεν συμμορφώνονται ή φαίνεται να μη συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, και

α)

έχουν ή ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη· ή

β)

λαμβάνουν χώρα ή φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση μερικής πρόσβασης στο IMSOC σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

1.   Μετά την παραλαβή δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μπορεί να χορηγήσει στην αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό μερική πρόσβαση στις λειτουργίες ενός ή περισσότερων συστατικών μερών και σε συγκεκριμένα δεδομένα, πληροφορίες και έγγραφα που έχουν εισαχθεί ή παραχθεί εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών αποδεικνύει ότι πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά το ή τα εν λόγω συστατικά μέρη:

α)

έχει τη νομική και επιχειρησιακή ικανότητα να παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αναγκαία συνδρομή για την καλή λειτουργία των συστατικών μερών για τα οποία ζητά μερική πρόσβαση

β)

έχει ορίσει σημείο επαφής για τον σκοπό αυτό.

2.   Η μερική πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στα συστατικά μέρη στα οποία χορηγείται μερική πρόσβαση.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η μερική πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν η αιτούσα τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν θεσπιστεί με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 10

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία σε κάθε συστατικό μέρος με σκοπό τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

σημεία επαφής, υπεύθυνοι επιχειρήσεων, εισαγωγείς, εξαγωγείς, μεταφορείς και τεχνικοί εργαστηρίου, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται από το δίκαιο της Ένωσης

β)

χρήστες κάθε συστατικού μέρους.

2.   Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και η Επιτροπή συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 11

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και κοινή ευθύνη επεξεργασίας

1.   Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων σε καθένα από τα συστατικά μέρη.

2.   Η Επιτροπή έχει την ευθύνη:

α)

να προσδιορίζει και να υλοποιεί τα τεχνικά μέσα που επιτρέπουν στα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματά τους, και να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725

β)

να εξασφαλίζει την ασφάλεια της επεξεργασίας εντός κάθε συστατικού μέρους σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725

γ)

να καθορίζει τις κατηγορίες του προσωπικού της και τους εξωτερικούς παρόχους στις οποίες/στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί πρόσβαση στα συστατικά μέρη

δ)

να κοινοποιεί και να γνωστοποιεί κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα συστατικά μέρη προς τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου κανονισμού

ε)

να μεριμνά ώστε το προσωπικό της και οι εξωτερικοί πάροχοι να είναι επαρκώς καταρτισμένο/-οι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν την ευθύνη:

α)

να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον παρόντα κανονισμό

β)

να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

γ)

να ορίζουν το προσωπικό που θα έχει πρόσβαση σε κάθε συστατικό μέρος

δ)

να μεριμνούν ώστε το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε κάθε συστατικό μέρος να είναι κατάλληλα καταρτισμένο για την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και, κατά περίπτωση, την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ορίζουν διαφορετικούς από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας στο ίδιο κράτος μέλος με σκοπό την εκπλήρωση μίας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συστατικά μέρη, δίκτυα και σημεία επαφής

ΤΜΗΜΑ 1

iRASFF

Άρθρο 12

Οργανισμοί σύνδεσης αρμόδιοι για την ανταλλαγή ορισμένων τύπων πληροφοριών

Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν ποιοι από τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 είναι αρμόδιοι για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις κοινοποιήσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων

Άρθρο 13

Ενιαίο σημείο επαφής

1.   Το ενιαίο σημείο επαφής σε κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη:

α)

να θεσπίζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη ανταλλαγή συναφών πληροφοριών με όλες τις σχετικές αρμόδιες αρχές εντός της δικαιοδοσίας του, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση διαβίβαση κοινοποιήσεων, αιτημάτων ή απαντήσεων στις αρμόδιες αρχές για την ανάληψη κατάλληλης δράσης, και για τη διατήρηση των κοινοποιήσεων, αιτήσεων ή απαντήσεων σε καλή κατάσταση

β)

να καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, τόσο του ιδίου όσο και των σχετικών αρμόδιων αρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, όσον αφορά τη σύνταξη και τη διαβίβαση κοινοποιήσεων, αιτημάτων και απαντήσεων, καθώς και την αξιολόγηση και τη διανομή κοινοποιήσεων, αιτημάτων και απαντήσεων από άλλα μέλη του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στο ενιαίο σημείο επαφής τους και το δικό τους σημείο επαφής του δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων.

3.   Η επικοινωνία εντός του δικτύου RASFF πραγματοποιείται μέσω του ενιαίου σημείου επαφής.

Άρθρο 14

Καθήκοντα των μελών του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας

1.   Τα μέλη του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας διασφαλίζουν την αποδοτική λειτουργία των δικτύων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

2.   Κάθε καθορισμένο σημείο επαφής για το δίκτυο προειδοποίησης και συνεργασίας κοινοποιεί στο σημείο επαφής της Επιτροπής λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που το χειρίζονται και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί το υπόδειγμα πληροφοριών σημείου επαφής που παρέχει η Επιτροπή.

3.   Τα σημεία επαφής του δικτύου RASFF διασφαλίζουν ότι ένας υπάλληλος υπηρεσίας είναι διαθέσιμος σε 24ωρη βάση, όλη την εβδομάδα, για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 15

Ανταλλαγή πληροφοριών στο iRASFF

1.   Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σημείων επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας για τους σκοπούς του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 πραγματοποιείται μόνο στο σύστημα iRASFF και με τη μορφή κοινοποιήσεων, αιτημάτων και απαντήσεων.

2.   Τα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία των κοινοποιήσεων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο σαφής προσδιορισμός του εκάστοτε προϊόντος, του ή των κινδύνων, των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και των περιπτώσεων εικαζόμενης απάτης, να παρέχονται πληροφορίες ιχνηλασιμότητας, όπου είναι δυνατόν, και να προσδιορίζονται τα σημεία επαφής που είναι αρμόδια για τυχόν περαιτέρω ενέργειες σε μια κοινοποίηση ή για την απάντηση σε ένα αίτημα.

3.   Οι κοινοποιήσεις μπορούν να διαβιβάζονται υπό μορφή αρχικής ή συμπληρωματικής κοινοποίησης.

4.   Τα αιτήματα και οι απαντήσεις προσδιορίζουν το ή τα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας στο οποίο/στα οποία απευθύνεται το αίτημα ή η απάντηση.

Άρθρο 16

Κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας ανταλλάσσουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

την ονομασία της αρμόδιας αρχής που έχει επιληφθεί της κοινοποίησης, εάν είναι διαφορετική από το σημείο επαφής·

β)

περιγραφή της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης·

γ)

προσδιορισμό, εφόσον είναι δυνατόν, των υπευθύνων επιχειρήσεων που συνδέονται με την πιθανή μη συμμόρφωση

δ)

λεπτομέρειες σχετικά με τα εμπλεκόμενα ζώα ή εμπορεύματα

ε)

τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες για τους πιθανολογούμενους κινδύνους

στ)

υπόδειξη του κατά πόσον η κοινοποίηση αφορά πιθανή περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπράττεται μέσω δόλιων πρακτικών.

2.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύει κάθε κοινοποίηση μη συμμόρφωσης μετά την ανταλλαγή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 17

Κοινοποιήσεις προειδοποίησης

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου RASFF υποβάλλουν κοινοποιήσεις προειδοποίησης στο σημείο επαφής της Επιτροπής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 48 ωρών από τη στιγμή που θα τους αναφερθεί ο κίνδυνος.

2.   Οι κοινοποιήσεις προειδοποίησης περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 16 παράγραφος 1, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τον κίνδυνο και με το προϊόν από το οποίο αυτός προκύπτει. Ωστόσο, τυχόν καθυστέρηση στη συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα τη διαβίβαση των κοινοποιήσεων προειδοποίησης.

3.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύει τις κοινοποιήσεις προειδοποίησης και τις διαβιβάζει στα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας εντός 24 ωρών από την παραλαβή τους.

4.   Σε ώρες εκτός του ωραρίου λειτουργίας της Επιτροπής, τα σημεία επαφής του δικτύου RASFF ανακοινώνουν τη διαβίβαση κοινοποίησης προειδοποίησης ή συμπληρωματικής κοινοποίησης σε κοινοποίηση προειδοποίησης τηλεφωνώντας στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης του σημείου επαφής της Επιτροπής και προσδιορίζουν τις εμπλεκόμενες χώρες μέλη του δικτύου RASFF. Το σημείο επαφής της Επιτροπής ενημερώνει τα εμπλεκόμενα σημεία επαφής του δικτύου RASFF, τηλεφωνώντας στους δικούς τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 18

Κοινοποιήσεις πληροφόρησης

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου RASFF υποβάλλουν τις κοινοποιήσεις πληροφόρησης στο σημείο επαφής της Επιτροπής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.   Οι κοινοποιήσεις πληροφόρησης περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 16 παράγραφος 1, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τον κίνδυνο και με το προϊόν από το οποίο αυτός προκύπτει.

3.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύει τις κοινοποιήσεις πληροφόρησης και τις διαβιβάζει στα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή τους.

Άρθρο 19

Ειδησεογραφικές κοινοποιήσεις

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας μπορούν να υποβάλλουν ειδησεογραφικές κοινοποιήσεις στο σημείο επαφής της Επιτροπής.

2.   Οι ειδησεογραφικές κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 16 παράγραφος 1, εφόσον είναι διαθέσιμες.

3.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύει τις ειδησεογραφικές κοινοποιήσεις και τις διαβιβάζει στα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή τους.

Άρθρο 20

Κοινοποιήσεις απόρριψης στα σύνορα

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου RASFF διαβιβάζουν τις κοινοποιήσεις απόρριψης στα σύνορα στα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.   Οι κοινοποιήσεις απόρριψης στα σύνορα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 16 παράγραφος 1, καθώς και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τον κίνδυνο και με το προϊόν από το οποίο αυτός προκύπτει.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διαβιβάζονται μέσω του TRACES σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

4.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύει κάθε κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα μετά τη διαβίβασή της.

Άρθρο 21

Κοινοποιήσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων ανταλλάσσουν κοινοποιήσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 16 παράγραφος 1

β)

περιγραφή της εικαζόμενης δόλιας πρακτικής

γ)

προσδιορισμό των εμπλεκόμενων υπευθύνων επιχειρήσεων, εφόσον είναι δυνατόν

δ)

πληροφορίες σχετικά με το αν υπάρχουν αστυνομικές ή δικαστικές έρευνες σε εξέλιξη σχετικά με την εικαζόμενη δόλια πρακτική

ε)

πληροφορίες σχετικά με τυχόν οδηγίες από τις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, αμέσως μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες και μπορούν να γνωστοποιηθούν.

2.   Τα σημεία επαφής του δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων κοινοποιούν στο αντίστοιχο σημείο επαφής του δικτύου RASFF χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε πληροφορία σχετικά με κινδύνους για την υγεία.

3.   Το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύει κάθε κοινοποίηση απάτης στον τομέα των τροφίμων μετά την ανταλλαγή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 22

Συμπληρωματικές κοινοποιήσεις

1.   Όταν ένα μέλος του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας έχει στη διάθεσή του πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια αρχική κοινοποίηση, το ή τα εμπλεκόμενα σημεία επαφής διαβιβάζουν αμέσως συμπληρωματική κοινοποίηση στο δίκτυο αυτό.

2.   Όταν ένα σημείο επαφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με μια αρχική κοινοποίηση, το δίκτυο προειδοποίησης και συνεργασίας λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές στο μέτρο του δυνατού και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3.   Όταν ένα μέλος του δικτύου RASFF λαμβάνει μέτρα μετά την παραλαβή αρχικής κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το σημείο επαφής του διαβιβάζει αμέσως μια λεπτομερή συμπληρωματική κοινοποίηση στο δίκτυο προειδοποίησης και συνεργασίας.

4.   Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 συνίστανται στην παρακράτηση ενός προϊόντος και στην επιστροφή του σε αποστολέα σε χώρα άλλου μέλους του δικτύου RASFF,

α)

το μέλος του δικτύου που έλαβε το μέτρο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για το επιστρεφόμενο προϊόν μέσω συμπληρωματικής κοινοποίησης, εκτός εάν όλες οι πληροφορίες αυτές είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική κοινοποίηση

β)

το άλλο μέλος του δικτύου παρέχει, σε συμπληρωματική κοινοποίηση, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για το επιστρεφόμενο προϊόν.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν μια συμπληρωματική κοινοποίηση αλλάζει την ταξινόμηση μιας αρχικής κοινοποίησης σε κοινοποίηση προειδοποίησης ή κοινοποίηση πληροφόρησης, το μέλος του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας την υποβάλλει στο σημείο επαφής της Επιτροπής προς επαλήθευση και διαβίβαση προς τα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 17 ή στο άρθρο 18.

Άρθρο 23

Πρόσβαση στις κοινοποιήσεις iRASFF

1.   Όλα τα μέλη του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας έχουν πρόσβαση σε κοινοποιήσεις προειδοποίησης, πληροφόρησης, ειδησεογραφικές ή απόρριψης στα σύνορα.

2.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, μόνο τα κοινοποιούντα μέλη, τα μέλη-αποδέκτες και τα παρακαλούμενα μέλη του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας έχουν πρόσβαση σε κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης. Τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου, ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και ε).

3.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, μόνο τα κοινοποιούντα σημεία επαφής, τα σημεία επαφής-αποδέκτες και τα παρακαλούμενα σημεία επαφής του δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων έχουν πρόσβαση σε κοινοποιήσεις απάτης.

Άρθρο 24

Επαλήθευση και δημοσιοποίηση των κοινοποιήσεων

1.   Η επαλήθευση των κοινοποιήσεων από το σημείο επαφής της Επιτροπής καλύπτει:

α)

την πληρότητα και την αναγνωσιμότητα της κοινοποίησης

β)

την ορθότητα της νομικής βάσης στην οποία στηρίζεται η κοινοποίηση· ωστόσο, τυχόν σφάλμα στη νομική βάση δεν εμποδίζει τη διαβίβαση της κοινοποίησης εάν έχει εντοπιστεί κίνδυνος

γ)

το κατά πόσον η κοινοποίηση εμπίπτει στο αντικείμενο του δικτύου RASFF

δ)

το κατά πόσον οι απαραίτητες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρέχονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από το σημείο επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας

ε)

τη συμμόρφωσή της προς τον παρόντα κανονισμό

στ)

τυχόν υποτροπές του ίδιου υπευθύνου επιχείρησης και/ή της ίδιας πηγής κινδύνου και/ή της ίδιας χώρας καταγωγής.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η επαλήθευση των κοινοποιήσεων μη συμμόρφωσης, απάτης στον τομέα των τροφίμων και απόρριψης στα σύνορα καλύπτει τα στοιχεία β), γ) και ε) της εν λόγω παραγράφου.

3.   Αφού το σημείο επαφής της Επιτροπής επαληθεύσει μια κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2, μπορεί να δημοσιεύσει περίληψη της κοινοποίησης προειδοποίησης, πληροφόρησης, απόρριψης στα σύνορα ή μη συμμόρφωσης, με πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και την κατάσταση της κοινοποίησης, το προϊόν και τον ή τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, τη χώρα καταγωγής, τις χώρες στις οποίες έχει διανεμηθεί το προϊόν, το κοινοποιούν μέλος του δικτύου, τη βάση για την κοινοποίηση και τα μέτρα που ελήφθησαν.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση με τις κοινοποιήσεις που έχουν διαβιβαστεί στο σύστημα iRASFF.

Άρθρο 25

Απόσυρση και τροποποίηση κοινοποιήσεων

1.   Όταν τα μέτρα που θα ληφθούν φαίνεται ότι βασίζονται σε αβάσιμες πληροφορίες ή η κοινοποίηση διαβιβάστηκε εσφαλμένα, οποιοδήποτε σημείο επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας μπορεί να ζητήσει:

α)

από το κοινοποιούν σημείο επαφής να αποσύρει μια κοινοποίηση μη συμμόρφωσης, κοινοποίηση απάτης στον τομέα των τροφίμων ή συμπληρωματική κοινοποίηση

β)

από το σημείο επαφής της Επιτροπής, με τη σύμφωνη γνώμη του κοινοποιούντος σημείου επαφής, να αποσύρει μια κοινοποίηση προειδοποίησης, κοινοποίηση πληροφόρησης, κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα ή ειδησεογραφική κοινοποίηση.

2.   Οποιοδήποτε σημείο επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας μπορεί να ζητήσει τροποποίηση μιας κοινοποίησης με τη σύμφωνη γνώμη του κοινοποιούντος σημείου επαφής.

3.   Οι συμπληρωματικές κοινοποιήσεις δεν θεωρούνται τροποποίηση κοινοποίησης και, ως εκ τούτου, μπορούν να διαβιβαστούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη άλλου μέλους του δικτύου, εκτός εάν μια τέτοια συμπληρωματική κοινοποίηση αλλάζει την ταξινόμηση της κοινοποίησης.

Άρθρο 26

Κλείσιμο κοινοποίησης και περίοδος φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Μια κοινοποίηση κλείνει αυτομάτως στο iRASFF εάν

α)

δεν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα για περαιτέρω ενέργειες· ή

β)

όλα τα αιτήματα έχουν απαντηθεί· ή

γ)

δεν έχει δοθεί απάντηση στο τελευταίο αίτημα εντός 6 μηνών από τη διαβίβασή του.

2.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις κλεισμένες κοινοποιήσεις φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Άρθρο 27

Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες

1.   Όταν μια κοινοποίηση προειδοποίησης, πληροφόρησης ή απόρριψης στα σύνορα αφορά προϊόν που κατάγεται ή διανέμεται σε τρίτη χώρα η οποία δεν έχει πρόσβαση στο iRASFF ή στο TRACES, η Επιτροπή ενημερώνει την εν λόγω τρίτη χώρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.   Όταν μια κοινοποίηση μη συμμόρφωσης ή απάτης στον τομέα των τροφίμων αφορά προϊόν που κατάγεται ή διανέμεται σε τρίτη χώρα η οποία δεν έχει πρόσβαση στο iRASFF ή στο TRACES, η Επιτροπή μπορεί να ενημερώσει την εν λόγω τρίτη χώρα.

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης για το iRASFF

1.   Όταν το iRASFF δεν είναι διαθέσιμο:

α)

τα μέλη του δικτύου RASFF ανακοινώνουν τη διαβίβαση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με κοινοποίηση προειδοποίησης ή με συμπληρωματική κοινοποίηση σε κοινοποίηση προειδοποίησης με τηλεφώνημα στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης του σημείου επαφής της Επιτροπής. Το σημείο επαφής της Επιτροπής ενημερώνει τα σημεία επαφής του δικτύου RASFF από τα οποία απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, τηλεφωνώντας στους δικούς τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης

β)

τα σημεία επαφής του δικτύου ΔΣΣ ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ)

τα σημεία επαφής του δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με κοινοποιήσεις για απάτη στον τομέα των τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

δ)

οι ανταλλαγές που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) δεν ενεργοποιούν τον μηχανισμό αιτήματος/απάντησης.

2.   Αφού καταστεί και πάλι διαθέσιμο το iRASFF, τα σημεία επαφής του δικτύου προειδοποίησης και συνεργασίας εισάγουν τις πληροφορίες που είχαν ανταλλαχθεί εκτός του συστήματος.

ΤΜΗΜΑ 2

ADIS

Άρθρο 29

Δίκτυο ADIS

1.   Κάθε μέλος του δικτύου ADIS μπορεί να ορίζει περισσότερα από ένα σημεία επαφής για την υποβολή

α)

κοινοποιήσεων εστιών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429

β)

εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

2.   Κάθε σημείο επαφής του δικτύου ADIS διατηρεί και επικαιροποιεί τον κατάλογο των περιφερειών κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων που έχει καταρτιστεί από το αντίστοιχο κράτος μέλος για τους σκοπούς της κοινοποίησης και της υποβολής εκθέσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

ΤΜΗΜΑ 3

EUROPHYT

Άρθρο 30

Δίκτυο EUROPHYT

Κάθε μέλος του δικτύου EUROPHYT ορίζει:

α)

ένα σημείο επαφής υπεύθυνο για την υποβολή κοινοποιήσεων εστιών EUROPHYT στο δίκτυο εστιών EUROPHΥΤ·

β)

ένα σημείο επαφής υπεύθυνο για:

i)

την εποπτεία της υποβολής κοινοποιήσεων παρακράτησης EUROPHYT στο δίκτυο παρακράτησης EUROPHYT, σύμφωνα με το άρθρο 33, για φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση

ii)

την υποβολή κοινοποιήσεων παρακράτησης EUROPHYT στις κατάλληλες τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, για φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση

iii)

την υποβολή κοινοποιήσεων παρακράτησης EUROPHYT στο δίκτυο παρακράτησης EUROPHYT, για φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην Ένωση

Άρθρο 31

Πρόσβαση στις κοινοποιήσεις εστιών και παρακράτησης EUROPHYT

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, μόνο το εμπλεκόμενο δίκτυο EUROPHYT έχει πρόσβαση σε κοινοποιήσεις εστιών ή παρακράτησης EUROPHYT.

Άρθρο 32

Υποβολή κοινοποιήσεων εστιών EUROPHYT στο δίκτυο εστιών EUROPHYT

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου EUROPHYT υποβάλλουν στην EUROPHYT κοινοποίηση εστίας η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 και 8 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού το αργότερο οκτώ εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της επίσημης επιβεβαίωσης, από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, της παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

2.   Όταν η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σύμφωνα με την παράγραφο 1, η κοινοποίηση περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 5.6 του παραρτήματος I.

3.   Τα σημεία επαφής του δικτύου υποβάλλουν στο EUROPHYT κοινοποίηση η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 έως 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1 έως 7.6, 9 και 10 του παραρτήματος I, το αργότερο τριάντα ημέρες μετά τη σχετική ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Τα σημεία επαφής του δικτύου EUROPHYT επικαιροποιούν τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 μόλις επαληθεύσουν τυχόν σχετικές νέες πληροφορίες που τους έχουν δοθεί ή μόλις η αρμόδια αρχή λάβει νέα μέτρα.

Άρθρο 33

Χρήση του TRACES για την υποβολή κοινοποιήσεων παρακράτησης EUROPHYT στο δίκτυο παρακράτησης EUROPHYT

1.   Ο επίσημος υπάλληλος φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών που λαμβάνει την απόφαση για φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 υποβάλλει στο TRACES κοινοποιήσεις παρακράτησης EUROPHYT σχετικά με τα εν λόγω αποστελλόμενα φορτία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παρακράτησή τους.

2.   Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται στο ΚΥΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

β)

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για τα αποστελλόμενα φορτία·

γ)

πληροφορίες σχετικά με την καραντίνα που επιβλήθηκε

δ)

κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την παρακράτηση, εάν υπάρχει.

3.   Τα σημεία επαφής του δικτύου EUROPHYT υποβάλλουν στο TRACES κοινοποιήσεις παρακράτησης EUROPHYT σχετικά με φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην Ένωση, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παρακράτησή τους. Οι κοινοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 34

Περίοδος φύλαξης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κοινοποιήσεις εστιών EUROPHYT

Το EUROPHYT φυλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις κοινοποιήσεις εστιών EUROPHYT για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

ΤΜΗΜΑ 4

TRACES

Άρθρο 35

Δίκτυο TRACES

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2, κάθε μέλος του δικτύου TRACES ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για τις λειτουργίες που προβλέπονται στο άρθρο 132 στοιχείο δ) και στο άρθρο 133 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ή σε άλλη νομοθετική πράξη της Ένωσης που αφορά το σύστημα TRACES.

2.   Τα σημεία επαφής που ορίζονται για την υποβολή κοινοποιήσεων παρακράτησης EUROPHYT θεωρούνται επίσης σημεία επαφής για τη συγκεκριμένη λειτουργία στο TRACES.

Άρθρο 36

Πρόσβαση σε δεδομένα, πληροφορίες και έγγραφα στο TRACES

1.   Κάθε υπεύθυνος επιχείρησης έχει πρόσβαση στα δεδομένα, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που αυτός χειρίζεται, παράγει ή διαβιβάζει στο TRACES.

2.   Κάθε αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα δεδομένα, πληροφορίες ή έγγραφα που υφίστανται χειρισμό, παράγονται ή διαβιβάζονται στο TRACES στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, είτε από δικό της προσωπικό είτε από τους υπευθύνους επιχειρήσεων που αυτή διαχειρίζεται στο TRACES.

3.   Όταν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές χειρίζονται, παράγουν ή διαβιβάζουν δεδομένα, πληροφορίες ή έγγραφα στο TRACES, τότε αυτές έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα.

4.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, οι οντότητες που δεν έχουν συνεισφέρει στον χειρισμό, την παραγωγή ή τη διαβίβαση δεδομένων, πληροφοριών ή εγγράφων στο σύστημα TRACES ή δεν συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διάθεση στην αγορά ή διακίνηση, τότε αυτές δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, πληροφορίες ή έγγραφα.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν απόφαση για άρνηση εισόδου αποστελλόμενων φορτίων ή που αφορούν εντολή για λήψη μέτρων, τα οποία καταγράφονται στο TRACES σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 37

Ανταλλαγές μεταξύ του TRACES και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων

1.   Οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ του TRACES και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών, είναι συγχρονισμένες, αμοιβαίες και βασισμένες στα πρότυπα UN/CEFACT, IPPC και OIE.

2.   Οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ του TRACES και των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών κάνουν χρήση των δεδομένων αναφοράς που παρέχονται στο TRACES.

Άρθρο 38

Συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών σχετικά με αποστελλόμενα φορτία που εισέρχονται στην Ένωση

1.   Για τους σκοπούς της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, στις πληροφορίες και στα έγγραφα που αφορούν τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες και στις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο V του τίτλου II του εν λόγω κανονισμού, μέσω

α)

του TRACES ή των εθνικών συστημάτων των αντίστοιχων κρατών μελών· ή

β)

του περιβάλλοντος ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία με βάση τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα που αναφέρονται στην απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ και είναι διασυνδεδεμένα με το TRACES.

2.   Όταν δεν είναι διαθέσιμη η πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ότι οι τελωνειακές και οι αρμόδιες αρχές τους ανταλλάσσουν αμοιβαία και εγκαίρως τα σχετικά δεδομένα, πληροφορίες και έγγραφα.

Άρθρο 39

Έκδοση ηλεκτρονικών επίσημων πιστοποιητικών και χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών

1.   Τα ηλεκτρονικά επίσημα πιστοποιητικά για φορτία ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

εκδίδονται σε κάποιο από τα ακόλουθα συστήματα:

i)

στο σύστημα TRACES·

ii)

σε εθνικό σύστημα ενός κράτους μέλους

iii)

σε σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού που είναι σε θέση να ανταλλάσσει δεδομένα με το TRACES·

iv)

σε σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού που είναι σε θέση να ανταλλάσσει δεδομένα με εθνικό σύστημα κράτους μέλους

β)

υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή

γ)

φέρουν την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής ή την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της

δ)

χρησιμοποιούν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

2.   Σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά επίσημα πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο iii) ή iv), το σύστημα TRACES ή το εθνικό σύστημα του κράτους μέλους επιβεβαιώνει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω της προηγμένης ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας έκδοσης ή την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Η Επιτροπή ενημερώνεται πριν από την έκδοση επίσημων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο iv).

4.   Η αρμόδια αρχή αποδέχεται ηλεκτρονικά πιστοποιητικά φυτοϋγείας, όπως απαιτείται για την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο VI τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, μόνον εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i) ή iii) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 40

Μορφότυπος του ΚΥΕΕ και οδηγίες για τη συμπλήρωση και τη χρήση του

1.   Το ΚΥΕΕ περιέχει εγγραφές για τις πληροφορίες που καθορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού και χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο επιχείρησης και τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σε έναν από τους ακόλουθους μορφότυπους, ανάλογα με την κατηγορία αποστελλόμενων φορτίων που καθορίζεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού:

α)

το ΚΥΕΕ-A, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του τμήματος Α του μέρους 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για φορτία ζώων που:

i)

αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· ή

ii)

υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην Ένωση, στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

β)

το ΚΥΕΕ-P, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του τμήματος Β του μέρους 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για φορτία προϊόντων που:

i)

αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· ή

ii)

υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην Ένωση, στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

γ)

το ΚΥΕΕ-PP, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του τμήματος Γ του μέρους 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για φορτία:

i)

φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· ή

ii)

φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην Ένωση, σε κάποιο από τα μέτρα ή τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· ή

iii)

συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα με ορισμένη καταγωγή ή προέλευση, για τα οποία απαιτείται ελάχιστο επίπεδο επίσημων ελέγχων για την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων κοινών κινδύνων και πηγών κινδύνου για την υγεία των φυτών, όπως προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/66

δ)

το ΚΥΕΕ-D, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του τμήματος Δ του μέρους 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για φορτία ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης τα οποία υπόκεινται, κατά την είσοδό τους στην Ένωση, σε οποιοδήποτε από τα μέτρα ή τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

2.   Το ΚΥΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισόδου

β)

συμπληρώνεται δεόντως σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισόδου, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που παρέχονται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, από:

i)

τον υπεύθυνο επιχείρησης που είναι υπεύθυνος για το αποστελλόμενο φορτίο, όσον αφορά τα στοιχεία του φορτίου, όπως περιγράφονται στο μέρος I των υποδειγμάτων στα τμήματα Α έως Δ του μέρους 2 του εν λόγω παραρτήματος

ii)

την αρμόδια αρχή σε συνοριακό σταθμό ελέγχου ή σε σημείο ελέγχου, όσον αφορά την απόφαση που λαμβάνεται για το αποστελλόμενο φορτίο, όπως περιγράφεται στο μέρος II των υποδειγμάτων στα τμήματα Α έως Δ του μέρους 2 του εν λόγω παραρτήματος

iii)

την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου εξόδου ή τελικού προορισμού ή την τοπική αρμόδια αρχή, όσον αφορά τα περαιτέρω μέτρα που λαμβάνονται για το αποστελλόμενο φορτίο μετά τη λήψη απόφασης, όπως περιγράφεται στο μέρος III των υποδειγμάτων στα τμήματα Α έως Δ του μέρους 2 του εν λόγω παραρτήματος.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο α), ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει την κατάρτιση του ΚΥΕΕ σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εισόδου.

Άρθρο 41

Χρήση ηλεκτρονικού ΚΥΕΕ

1.   Η χρήση ενός ΚΥΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή από έναν υπεύθυνο επιχείρησης ή μια αρμόδια αρχή γίνεται μέσω ενός από τα ακόλουθα συστήματα:

α)

του TRACES, εφόσον το ΚΥΕΕ πληροί όλες τις απαιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω:

i)

υπογράφεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο, με την ηλεκτρονική του υπογραφή

ii)

υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή σημεία ελέγχου, με την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του

iii)

φέρει την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής

iv)

έχει σφραγιστεί από το TRACES με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα

β)

του εθνικού συστήματος ενός κράτους μέλους, εφόσον το ΚΥΕΕ πληροί όλες τις απαιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω:

i)

υπογράφεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο, με την ηλεκτρονική του υπογραφή

ii)

υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή σημεία ελέγχου, με την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του

iii)

φέρει την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής

iv)

διαβιβάζεται στο TRACES το αργότερο μέχρι τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση βάσει των επίσημων ελέγχων και η διαβίβαση σφραγίζεται με την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής.

2.   Το TRACES επιβεβαιώνει τη διαβίβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο iv) με τη δική του προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

3.   Τα απαιτούμενα στάδια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σφραγίζονται με εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

Άρθρο 42

Περίοδοι φύλαξης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και ΚΥΕΕ και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτά περιέχουν

1.

Για τη διατήρηση της ακεραιότητας των πιστοποιητικών και των ΚΥΕΕ που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39 και το άρθρο 41 αντίστοιχα, τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις χρονοσφραγίδες και τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές φυλάσσονται από το TRACES και τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών επί 3 έτη τουλάχιστον.

2.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα πιστοποιητικά και τα ΚΥΕΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φυλάσσονται από το TRACES και τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

3.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις κοινοποιήσεις παρακράτησης EUROPHYT που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 φυλάσσονται από το TRACES για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Άρθρο 43

Κατάλογος μονάδων ελέγχου

Κάθε σημείο επαφής του δικτύου TRACES τηρεί και επικαιροποιεί στο TRACES τον κατάλογο των μονάδων ελέγχου που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος για τους σκοπούς του TRACES.

Άρθρο 44

Κατάλογος συνοριακών σταθμών ελέγχου και σημείων ελέγχου

1.   Κάθε σημείο επαφής του δικτύου TRACES τηρεί και επικαιροποιεί στο TRACES τον κατάλογο συνοριακών σταθμών ελέγχου και σημείων ελέγχου που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 και το άρθρο 53 παράγραφος 2 αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τους σκοπούς της διενέργειας των επίσημων ελέγχων σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Το σημείο επαφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εισάγει στο TRACES πληροφορίες σχετικά με κάθε καθορισμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου και σημείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας

α)

τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής (35) για να δώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

β)

τις συντομογραφίες και τις προδιαγραφές που παρατίθενται στο παράρτημα II του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

Άρθρο 45

Κατάλογος εγκαταστάσεων

1.   Κάθε σημείο επαφής του δικτύου TRACES τηρεί και επικαιροποιεί στο TRACES τους ακόλουθους καταλόγους εγκαταστάσεων:

α)

εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων τις οποίες έχει εγκρίνει το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004

β)

εγκαταστάσεις, μονάδες και υπευθύνους επιχειρήσεων που χειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τις οποίες/τους οποίους έχει εγκρίνει ή καταχωρίσει το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

2.   Το σημείο επαφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εισάγει στο TRACES πληροφορίες σχετικά με κάθε εγκατάσταση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές προδιαγραφές για τη μορφή των καταλόγων εγκαταστάσεων που παρέχονται από την Επιτροπή.

3.   Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω του TRACES.

Άρθρο 46

Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης για το TRACES και τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών σε περίπτωση προσχεδιασμένης ή απροσδόκητης αδυναμίας πρόσβασης

1.   Τα σημεία επαφής του δικτύου TRACES τηρούν δημόσιο αποθετήριο στο διαδίκτυο, το οποίο περιέχει υποδείγματα προς συμπλήρωση, για όλα τα έγγραφα που μπορούν να εκδοθούν στο TRACES ή στο εθνικό σύστημα του κράτους μέλους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Εάν το εθνικό σύστημα κάποιου κράτους μέλους, το TRACES ή κάποια από τις λειτουργίες αυτών δεν είναι διαθέσιμο/-η για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, για την καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών.

3.   Αφού καταστούν και πάλι διαθέσιμα τα συστήματα ή οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι χρήστες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που είχαν καταγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 για να συντάξουν με ηλεκτρονικά μέσα τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.   Εάν το TRACES, το εθνικό σύστημα ενός κράτους μέλους ή κάποια από τις λειτουργίες τους δεν είναι διαθέσιμο/-η, τα κράτη μέλη μπορούν προσωρινά να συντάσσουν και να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικά μέσα όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο διαθέσιμο σύστημα και οι υποχρεώσεις σχετικά με τις λειτουργίες του TRACES δεν ισχύουν. Η Επιτροπή και οι κύριοι των εθνικών συστημάτων προβαίνουν σε μαζική ανταλλαγή των εν λόγω εγγράφων ad hoc αμέσως μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα.

5.   Στα έγγραφα που συντάσσονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 αναγράφεται η φράση «συντάχθηκε υπό έκτακτες συνθήκες».

6.   Δύο εβδομάδες πριν από κάθε προσχεδιασμένη διακοπή πρόσβασης στο σύστημα TRACES, η Επιτροπή πληροφορεί τους χρήστες μέσω του συστήματος για τη διάρκεια και τους λόγους της διακοπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 47

Κατάργηση

1.   Η οδηγία 94/3/ΕΚ, οι αποφάσεις 92/486/ΕΟΚ, 2003/24/ΕΚ, 2003/623/ΕΚ, 2004/292/ΕΚ, 2004/675/ΕΚ και 2005/123/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 16/2011 και οι εκτελεστικές αποφάσεις 2014/917/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/1918 και (ΕΕ) 2018/1553 καταργούνται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

2.   Οι παραπομπές στις καταργούμενες νομοθετικές πράξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας στο παράρτημα III.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση το τμήμα 2 του κεφαλαίου 3, το οποίο εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(5)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(9)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 16/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2011, για τον καθορισμό μέτρων εφαρμογής του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ. 7).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(12)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1918 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας («σύστημα ΔΣΣ»), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 280 της 24.10.2015, σ. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Το σύστημα θεσπίστηκε αρχικά με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20). Η εν λόγω οδηγία καταργήθηκε με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1), η οποία με τη σειρά της καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 στις 14 Δεκεμβρίου 2019.

(15)  Οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 1994, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας για γνωστοποίηση παρακράτησης αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προέλευσης τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου κινδύνου φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα (ΕΕ L 32 της 5.2.1994, σ. 37).

(16)  Εκτελεστική απόφαση 2014/917/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών και των μέτρων που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν από τα κράτη μέλη (ΕΕ L 360 της 17.12.2014, σ. 59).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

(18)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για τον καθορισμό προδιαγραφών σχετικά με τους μορφότυπους των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και των προηγμένων σφραγίδων που πρέπει να αναγνωρίζονται από φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφος 5 και 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 235 της 9.9.2015, σ. 37).

(19)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1553 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2018, για τους όρους αναγνώρισης των ηλεκτρονικών φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που εκδίδουν οι εθνικοί οργανισμοί φυτοπροστασίας τρίτων χωρών (ΕΕ L 260 της 17.10.2018, σ. 22).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 136/2004 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2004, για τη θέσπιση διαδικασιών κτηνιατρικών ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης της Κοινότητας κατά την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 11).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 11).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).

(23)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/66 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τους κανόνες περί ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών που εφαρμόζονται στα εν λόγω εμπορεύματα (ΕΕ L 15 της 17.1.2019, σ. 1).

(24)  Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

(26)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).

(27)  Απόφαση 92/486/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των κανόνων συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης «ΑΝΙΜΟ» και των κρατών μελών (ΕΕ L 291 της 7.10.1992, σ. 20).

(28)  Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44).

(29)  Απόφαση 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003, σχετικά με την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος επονομαζόμενου Traces (ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58).

(30)  Απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος TRACES και την τροποποίηση της απόφασης 92/486/ΕΟΚ (ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 63).

(31)  Απόφαση 2004/675/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη δημιουργία ενός μηχανισμού υλικοτεχνικής υποστήριξης για το σύστημα Traces (ΕΕ L 309 της 6.10.2004, σ. 26).

(32)  Απόφαση 2005/123/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2005, για τροποποίηση της απόφασης 2004/292/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος TRACES και την τροποποίηση της απόφασης 92/486/ΕΟΚ (ΕΕ L 39 της 11.2.2005, σ. 53).

(33)  Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29).

(34)  Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, για τη μηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ, της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ (ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27).

(35)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου (ΕΕ L 165 της 21.6.2019, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 32

1.   

Γενικές πληροφορίες

1.1.

Τίτλος – συμπληρώστε την επιστημονική ονομασία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, καθώς και τη θέση του και το κατά πόσον πρόκειται για την πρώτη εμφάνισή του. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες:

1)

η επιστημονική ονομασία του επιβλαβούς οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παθογόνου ποικιλίας· ή

2)

εάν δεν εφαρμόζεται το σημείο 1, η επιστημονική ονομασία που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της παθογόνου ποικιλίας, καθώς και το όνομα του εν λόγω διεθνούς οργανισμού· ή

3)

εάν δεν εφαρμόζεται ούτε το σημείο 1 ούτε το σημείο 2, η επιστημονική ονομασία με βάση την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, με αναφορά της συγκεκριμένης πηγής.

Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικές σημειώσεις.

1.2.

Σύνοψη των πληροφοριών που αναφέρονται στα σημεία 3 έως 7.

1.3.

Συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα:

1)

μερική κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2·

2)

κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3·

3)

επικαιροποίηση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4·

4)

καταληκτική σημείωση σχετικά με τον τερματισμό των μέτρων και την αιτιολόγηση του τερματισμού.

2.   

Ενιαία αρχή και υπεύθυνοι

2.1.

Ονομασία της ενιαίας αρχής που υποβάλλει την κοινοποίηση – συμπληρώστε τη φράση «Κοινοποίηση από», ακολουθούμενη από την ονομασία της ενιαίας αρχής και του κράτους μέλους της.

2.2.

Επίσημος αρμόδιος επικοινωνίας στην ενιαία αρχή – συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που έχει οριστεί υπεύθυνος επικοινωνίας για την κοινοποίηση από την ενιαία αρχή. Όταν αναφέρονται περισσότερα του ενός πρόσωπα, εξηγήστε τους λόγους.

3.   

Θέση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού

3.1.

Υποδείξτε, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, τη θέση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού, αναφέροντας τουλάχιστον μια διοικητική περιφέρεια (π.χ. δήμος, πόλη, επαρχία).

3.2.

Επισυνάψτε έναν ή περισσότερους χάρτες της τοποθεσίας.

4.   

Λόγοι κοινοποίησης, καθεστώς της περιοχής ως προς τον επιβλαβή οργανισμό και εμπλεκόμενο κράτος μέλος

4.1.

Συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα:

1)

πρώτη επιβεβαιωμένη ή εικαζόμενη παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους·

2)

επιβεβαιωμένη ή εικαζόμενη παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού σε τμήμα του εδάφους του οικείου κράτους μέλους, στο οποίο η παρουσία του ήταν προηγουμένως άγνωστη. (Όπου χρειάζεται, να αναφερθεί ότι ο επιβλαβής οργανισμός εμφανίστηκε σε τμήμα του εδάφους στο οποίο είχε εμφανιστεί παλαιότερα αλλά από το οποίο είχε εκριζωθεί).

4.2.

Καθεστώς, ως προς τον επιβλαβή οργανισμό, της περιοχής (1) στην οποία βρέθηκε ο επιβλαβής οργανισμός, μετά την επίσημη επιβεβαίωση – συμπληρώστε με επεξηγηματική σημείωση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

1)

απαντά σε όλα τα τμήματα της περιοχής·

2)

απαντά μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα της περιοχής·

3)

απαντά σε συγκεκριμένα τμήματα της περιοχής, όπου δεν καλλιεργούνται φυτά-ξενιστές·

4)

απαντά: υπό εκρίζωση·

5)

απαντά: υπό περιορισμό·

6)

απαντά: με χαμηλό επιπολασμό·

7)

απουσιάζει: ο επιβλαβής οργανισμός είχε εντοπιστεί αλλά εκριζώθηκε·

8)

απουσιάζει: ο επιβλαβής οργανισμός είχε εντοπιστεί αλλά δεν απαντά πλέον, για λόγους άλλους από την εκρίζωση·

9)

παροδικός (η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού δεν αναμένεται να οδηγήσει στην εγκατάστασή του): δεν απαιτείται ενέργεια·

10)

παροδικός: απαιτείται ενέργεια, υπό επιτήρηση·

11)

παροδικός: απαιτείται ενέργεια, υπό εκρίζωση·

12)

άλλο.

4.3.

Καθεστώς του οικείου κράτους μέλους ως προς τον επιβλαβή οργανισμό πριν από την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας ή εικαζόμενης παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού – συμπληρώστε, με επεξηγηματική σημείωση, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

1)

απαντά σε όλα τα τμήματα του κράτους μέλους·

2)

απαντά μόνο σε μερικά τμήματα του κράτους μέλους·

3)

απαντά σε συγκεκριμένα τμήματα του κράτους μέλους, όπου δεν καλλιεργούνται φυτά-ξενιστές·

4)

απαντά: εποχιακά·

5)

απαντά: υπό εκρίζωση·

6)

απαντά: υπό περιορισμό (όπου είναι αδύνατη η εκρίζωση)·

7)

απαντά: με χαμηλό επιπολασμό·

8)

απουσιάζει: δεν υπάρχουν αρχεία για τον επιβλαβή οργανισμό·

9)

απουσιάζει: ο επιβλαβής οργανισμός έχει εκριζωθεί·

10)

απουσιάζει: ο επιβλαβής οργανισμός δεν απαντά πλέον, για λόγους άλλους από την εκρίζωση·

11)

απουσιάζει: τα αρχεία για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι έγκυρα·

12)

απουσιάζει: τα αρχεία για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι αξιόπιστα·

13)

απουσιάζει: εντοπίστηκε μόνο σε παρακρατήσεις·

14)

παροδικός: δεν απαιτείται ενέργεια·

15)

παροδικός: απαιτείται ενέργεια, υπό επιτήρηση·

16)

παροδικός: απαιτείται ενέργεια, υπό εκρίζωση·

17)

άλλο.

4.4.

Καθεστώς του οικείου κράτους μέλους ως προς τον επιβλαβή οργανισμό μετά την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού – συμπληρώστε, με επεξηγηματική σημείωση, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

1)

απαντά σε όλα τα τμήματα του κράτους μέλους·

2)

απαντά μόνο σε μερικά τμήματα του κράτους μέλους·

3)

απαντά σε συγκεκριμένα τμήματα του κράτους μέλους, όπου δεν καλλιεργούνται φυτά-ξενιστές·

4)

απαντά: εποχιακά·

5)

απαντά: υπό εκρίζωση·

6)

απαντά: υπό περιορισμό (όπου είναι αδύνατη η εκρίζωση)·

7)

απαντά: με χαμηλό επιπολασμό·

8)

απουσιάζει: ο επιβλαβής οργανισμός έχει εκριζωθεί·

9)

απουσιάζει: ο επιβλαβής οργανισμός δεν απαντά πλέον, για λόγους άλλους από την εκρίζωση·

10)

απουσιάζει: τα αρχεία για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι έγκυρα·

11)

απουσιάζει: τα αρχεία για τον επιβλαβή οργανισμό δεν είναι αξιόπιστα·

12)

απουσιάζει: εντοπίστηκε μόνο σε παρακρατήσεις·

13)

παροδικός: δεν απαιτείται ενέργεια·

14)

παροδικός: απαιτείται ενέργεια, υπό επιτήρηση·

15)

παροδικός: απαιτείται ενέργεια, υπό εκρίζωση·

16)

άλλο.

5.   

Ανεύρεση, δειγματοληψία, εξέταση και επιβεβαίωση του επιβλαβούς οργανισμού

5.1.

Με ποιον τρόπο διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού ή από πού προκύπτουν οι υπόνοιες παρουσίας – συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα:

1)

επίσημη έρευνα επισκόπησης σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό·

2)

έρευνα επισκόπησης σχετικά με υφιστάμενη ή εκριζωμένη εστία επιβλαβούς οργανισμού·

3)

φυτοϋγειονομικές επιθεωρήσεις οποιουδήποτε τύπου·

4)

επιθεώρηση ιχνηλάτησης προέλευσης και προορισμού ειδικά για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού·

5)

επίσημη επιθεώρηση για σκοπούς άλλους εκτός της φυτοϋγείας·

6)

πληροφορίες που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες, εργαστήρια ή άλλους·

7)

επιστημονικές πληροφορίες·

8)

άλλο.

Μπορείτε να διατυπώσετε περαιτέρω σχόλια με τη μορφή ελεύθερου κειμένου ή συνημμένων εγγράφων.

Εάν επιλέξετε το 8, προσδιορίστε.

Για τις επιθεωρήσεις, δηλώστε την ή τις ημερομηνίες, δώστε μια περιγραφή της μεθόδου (με λεπτομέρειες σχετικά με τους οπτικούς ή άλλους ελέγχους), περιγράψτε εν συντομία τον τόπο και τα ευρήματα της επιθεώρησης και δώστε εικόνες.

Εάν επιλέξετε το 3 ή το 4, δηλώστε την ημερομηνία της ή των επιθεωρήσεων και περιγράψτε τη μέθοδο επιθεώρησης (με λεπτομέρειες σχετικά με τους οπτικούς ή άλλους ελέγχους). Μπορείτε να περιγράψετε συνοπτικά τον τόπο και τα ευρήματα της επιθεώρησης και να δώσετε εικόνες.

5.2.

Ημερομηνία ανεύρεσης – συμπληρώστε την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος επίσημος φορέας διαπίστωσε ή άρχισε να υποψιάζεται την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, ή ενημερώθηκε για την ανεύρεσή του. Εάν ο επιβλαβής οργανισμός ανευρέθηκε από πρόσωπο διαφορετικό από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, δηλώστε την ημερομηνία κατά την οποία ανευρέθηκε και την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο ενημέρωσε τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

5.3.

Δειγματοληψία για εργαστηριακή ανάλυση – όπου χρειάζεται, δώστε πληροφορίες για τη διαδικασία δειγματοληψίας για εργαστηριακή ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της μεθόδου και του μεγέθους του δείγματος. Μπορείτε να επισυνάψετε εικόνες.

5.4.

Εργαστήριο – όπου χρειάζεται, συμπληρώστε την ονομασία και τη διεύθυνση του ή των εργαστηρίων που συμμετείχαν στην ταυτοποίηση του επιβλαβούς οργανισμού.

5.5.

Διαγνωστική μέθοδος – συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα:

1)

σύμφωνα με έγκριτο πρωτόκολλο – (δώστε σαφή παραπομπή στο πρωτόκολλο και αναφέρετε τυχόν αποκλίσεις από αυτό, όπου χρειάζεται)·

2)

άλλη (να προσδιοριστεί η μέθοδος).

5.6.

Ημερομηνία επίσημης επιβεβαίωσης της ταυτότητας του επιβλαβούς οργανισμού.

6.   

Πληροφορίες σχετικά με την πληγείσα περιοχή και τη σοβαρότητα και την πηγή της εστίας

6.1.

Μέγεθος και οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής – συμπληρώστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα (μπορείτε να δώσετε στοιχεία κατά προσέγγιση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να δοθούν ακριβέστερα στοιχεία):

1)

πληγείσα έκταση (m2, ha, km2

2)

αριθμός προσβεβλημένων φυτών (τεμάχια)·

3)

όγκος προσβεβλημένων φυτικών προϊόντων (τόνοι, m3

4)

βασικές συντεταγμένες GPS ή άλλη ειδική περιγραφή [π.χ. εδαφικές μονάδες Eurostat (NUTS), γεωγραφικοί κωδικοί (γεωκωδικοί), αεροφωτογραφίες] που οριοθετούν την περιοχή.

6.2.

Χαρακτηριστικά της πληγείσας περιοχής και της περιβάλλουσας ζώνης – συμπληρώστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

1)

ύπαιθρος – περιοχή παραγωγής:

1.1)

αγρός (αροτραίες καλλιέργειες, βοσκότοποι)·

1.2)

οπωρώνας/αμπελώνας·

1.3)

φυτώριο·

1.4)

δάσος.

2)

ύπαιθρος – άλλο:

2.1)

ιδιωτικός κήπος·

2.2)

δημόσιος χώρος·

2.3)

ζώνη διατήρησης·

2.4)

άγρια φυτά σε περιοχές άλλες από τις ζώνες διατήρησης·

2.5)

άλλο (προσδιορίστε).

3)

συνθήκες κλειστού χώρου:

3.1)

θερμοκήπιο·

3.2)

άλλα φυτοκομεία·

3.3)

ιδιωτική εγκατάσταση (εκτός των θερμοκηπίων)·

3.4)

δημόσια εγκατάσταση (εκτός των θερμοκηπίων)·

3.5)

άλλο (προσδιορίστε).

Για κάθε επιλογή, αναφέρετε αν η προσβολή αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

φυτά προς φύτευση·

άλλα φυτά·

φυτικά προϊόντα· ή

άλλα αντικείμενα.

6.3.

Φυτά-ξενιστές στην πληγείσα περιοχή και την περιβάλλουσα ζώνη – δώστε την επιστημονική ονομασία των φυτών-ξενιστών στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με το σημείο 6.4. Μπορείτε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα των φυτών-ξενιστών, αναφέροντας τις καλλιεργητικές πρακτικές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων, ή σχετικά με τα ευπαθή φυτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή.

6.4.

Προσβεβλημένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα – δώστε την επιστημονική ονομασία των προσβεβλημένων φυτών-ξενιστών. Μπορείτε να αναφέρετε την ποικιλία και, για τα φυτικά προϊόντα, το είδος του εμπορεύματος, ανάλογα με την περίπτωση.

6.5.

Διαβιβαστές που απαντούν στην περιοχή – συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα, όπου χρειάζεται:

1)

η επιστημονική ονομασία των διαβιβαστών, τουλάχιστον σε επίπεδο γένους· ή

2)

εάν δεν εφαρμόζεται το σημείο 1, η επιστημονική ονομασία που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό και το όνομα του εν λόγω διεθνούς οργανισμού· ή

3)

εάν δεν εφαρμόζεται ούτε το σημείο 1 ούτε το σημείο 2, η επιστημονική ονομασία με βάση την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, με αναφορά της συγκεκριμένης πηγής. Μπορείτε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα των διαβιβαστών ή τα χαρακτηριστικά των φυτών που είναι σημαντικά για τους διαβιβαστές.

6.6.

Σοβαρότητα της εστίας – περιγράψτε την έκταση της προσβολής αυτή τη στιγμή, τα συμπτώματα και τις ζημίες. Όπου χρειάζεται, συμπεριλάβετε προβλέψεις μόλις υπάρξουν.

6.7.

Πηγή της εστίας – αναφέρετε την επιβεβαιωμένη διαδρομή του επιβλαβούς οργανισμού μέχρι την περιοχή ή την πιθανολογούμενη διαδρομή εν αναμονή επιβεβαίωσης, κατά περίπτωση. Μπορείτε να δώσετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιβεβαιωμένη ή την πιθανή προέλευση του επιβλαβούς οργανισμού.

7.   

Επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα

7.1.

Λήψη επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων – συμπληρώστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και δώστε επεξηγηματικές σημειώσεις:

1)

έχουν ληφθεί επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα με τη μορφή χημικής, βιολογικής ή φυσικής επεξεργασίας·

2)

έχουν ληφθεί επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα εκτός των μέτρων χημικής, βιολογικής ή φυσικής επεξεργασίας·

3)

θα ληφθούν επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα·

4)

εκκρεμεί η λήψη απόφασης σχετικά με τα επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα·

5)

δεν έχουν ληφθεί επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα (εξηγήστε τους λόγους).

Όπου έχει καθοριστεί οριοθετημένη περιοχή, αναφέρετε στις επιλογές 1, 2 και 3 κατά πόσον τα μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν εντός ή εκτός της εν λόγω περιοχής.

7.2.

Ημερομηνία λήψης των επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων (αναφέρετε την αναμενόμενη διάρκεια τυχόν προσωρινών μέτρων).

7.3.

Προσδιορισμός της περιοχής που καλύπτεται από τα επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα – αναφέρετε τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της περιοχής που καλύπτεται από τα επίσημα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Δώστε τα αποτελέσματα των ερευνών επισκόπησης που έχουν διενεργηθεί.

7.4.

Στόχος των επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων – συμπληρώστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

1)

εκρίζωση·

2)

περιορισμός (εάν είναι αδύνατη η εκρίζωση).

7.5.

Μέτρα που επηρεάζουν την κυκλοφορία αγαθών – συμπληρώστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

1)

τα μέτρα επηρεάζουν την εισαγωγή αγαθών στην Ένωση ή την κυκλοφορία αγαθών εντός της Ένωσης (περιγράψτε τα μέτρα)·

2)

τα μέτρα δεν επηρεάζουν την εισαγωγή αγαθών στην Ένωση ή την κυκλοφορία αγαθών εντός της Ένωσης.

7.6.

Ειδικές έρευνες επισκόπησης – όταν διενεργούνται έρευνες επισκόπησης στο πλαίσιο των επίσημων φυτοϋγειονομικών μέτρων, περιγράψτε τη μεθοδολογία, τη διάρκεια και το αντικείμενό τους.

8.   

Εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς

Συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα:

1)

Δεν απαιτείται εκτίμηση του κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς [για τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) ή που υπόκεινται στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031]·

2)

Μια εκτίμηση κινδύνου ή προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς βρίσκεται υπό κατάρτιση·

3)

Υπάρχει προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς – περιγράψτε τα κύρια ευρήματα και επισυνάψτε την προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου ή υποδείξτε πού μπορεί να βρεθεί·

4)

Υπάρχει εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς – περιγράψτε τα κύρια ευρήματα και επισυνάψτε την εκτίμηση κινδύνου ή υποδείξτε πού μπορεί να βρεθεί.

9.   

Προσθέστε συνδέσμους προς σχετικούς δικτυακούς τόπους και άλλες πηγές πληροφοριών.

10.   

Αναφέρετε αν ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1 , 1.3 , 3.1 , 4.1 έως 4.4 , 5.1 έως 5.6 , 6.1 έως 6.7 , 7.1 έως 7.6 και 8 πρέπει να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών.


(1)  σύμφωνα με την έννοια που ορίζεται στα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, το ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area (Προσδιορισμός καθεστώτος επιβλαβούς οργανισμού σε μια περιοχή). Ρώμη, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινά υγειονομικά έγγραφα εισόδου (ΚΥΕΕ)

ΜΕΡΟΣ 1

Εγγραφές και επεξηγηματικές σημειώσεις στα ΚΥΕΕ

Γενικά

Οι εγγραφές που καθορίζονται στο μέρος 1 αποτελούν τα λεξικά δεδομένων για την ηλεκτρονική έκδοση του ΚΥΕΕ.

Εκτός εάν ορίζεται ή θεσπίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία της Ένωσης, όλες οι εγγραφές και τα τετραγωνίδια αφορούν τα υποδείγματα ΚΥΕΕ στο μέρος 2.

Τα έντυπα αντίτυπα ενός ηλεκτρονικού ΚΥΕΕ πρέπει να φέρουν μοναδική, αναγνώσιμη από μηχάνημα οπτική επισήμανση που περιέχει υπερσύνδεσμο προς την ηλεκτρονική έκδοση.

Επιλέξτε ένα τετραγωνίδιο από τα τετραγωνίδια I.20 έως I.26 και τα τετραγωνίδια II.9 έως II.16 και σημειώστε μία επιλογή για κάθε τετραγωνίδιο.

Όταν ένα τετραγωνίδιο σάς δίνει τη δυνατότητα να σημειώσετε μία ή περισσότερες επιλογές, στην ηλεκτρονική έκδοση του ΚΥΕΕ θα εμφανίζονται μόνον οι επιλογές που θα σημειώσετε.

Όταν ένα τετραγωνίδιο δεν είναι υποχρεωτικό, το περιεχόμενό του θα εμφανίζεται ως διαγραμμένο κείμενο.

Η σειρά των τετραγωνιδίων στα υποδείγματα ΚΥΕΕ στο μέρος 2, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των τετραγωνιδίων αυτών, είναι ενδεικτικά.

Αν απαιτείται σφραγίδα, το ηλεκτρονικό ισοδύναμό της είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο ΚΥΕΕ, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και η Επιτροπή συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

ΜΕΡΟΣ I – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Τετραγωνίδιο

Περιγραφή

I.1.

Αποστολέας/Εξαγωγέας

 

Αναγράψτε το όνομα και τη διεύθυνση, τη χώρα και τον κωδικό ISO (1) της χώρας του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το φορτίο. Το πρόσωπο αυτό είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης και στις οποίες το πρόσωπο αυτό μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.

I.2

Κωδικός αναφοράς ΚΥΕΕ

 

Ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από το IMSOC (επαναλαμβάνεται στα τετραγωνίδια II.2 και III.2).

I.3

Τοπικός κωδικός αναφοράς

 

Αναγράψτε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που έχει αποδοθεί από την αρμόδια αρχή.

I.4

Συνοριακός σταθμός ελέγχου/σημείο ελέγχου/μονάδα ελέγχου

 

Επιλέξτε το όνομα του ΣΣΕ ή του σημείου ελέγχου, κατά περίπτωση.

Αναγράψτε τον τόπο επιθεώρησης, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση επόμενου ΚΥΕΕ-P για μη συμμορφούμενο φορτίο, αναγράψτε το όνομα της μονάδας ελέγχου που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της ελεύθερης ζώνης ή ειδικά εγκεκριμένης τελωνειακής αποθήκης.

I.5

Κωδικός συνοριακού σταθμού ελέγχου/σημείου ελέγχου/μονάδας ελέγχου

 

Ο μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από το IMSOC στον ΣΣΕ, στο σημείο ελέγχου ή στη μονάδα ελέγχου.

I.6

Παραλήπτης/Εισαγωγέας

 

Αναγράψτε το όνομα και τη διεύθυνση, τη χώρα και τον κωδικό ISO της χώρας του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο προορίζεται το φορτίο και το οποίο εμφανίζεται π.χ. σε επίσημα πιστοποιητικά, σε επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων εμπορικού χαρακτήρα που εκδόθηκαν στην τρίτη χώρα. Εάν το πρόσωπο αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο Ι.8, το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σε εκείνο το τετραγωνίδιο.

Το τετραγωνίδιο αυτό είναι προαιρετικό σε περίπτωση μεταφόρτωσης ή διαμετακόμισης.

I.7

Τόπος προορισμού

 

Αναγράψτε το όνομα και τη διεύθυνση, τη χώρα και τον κωδικό ISO της χώρας του τόπου παράδοσης του φορτίου για τελική εκφόρτωση. Εάν η διεύθυνση είναι η ίδια με εκείνη που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο Ι.6, το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σε εκείνο το τετραγωνίδιο.

Ο τόπος αυτός πρέπει να βρίσκεται σε κράτος μέλος, ακόμη και σε περίπτωση διαμετακόμισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με αποθήκευση των αγαθών. Σε περίπτωση διαμετακόμισης αγαθών χωρίς αποθήκευση, η τρίτη χώρα προορισμού αναγράφεται στο τετραγωνίδιο Ι.22.

Όπου χρειάζεται, αναγράψτε επίσης τον αριθμό καταχώρισης ή έγκρισης της εγκατάστασης προορισμού.

Για τα φορτία που πρόκειται να διαιρεθούν στον ΣΣΕ, δηλώστε τον ΣΣΕ ως τόπο προορισμού στο πρώτο ΚΥΕΕ. Σε επόμενα ΚΥΕΕ δηλώστε τον τόπο προορισμού για κάθε τμήμα του διαιρεμένου φορτίου.

Για τα φορτία που πρόκειται να μεταφερθούν σε σημείο ελέγχου, δηλώστε το σημείο ελέγχου ως τόπο προορισμού. Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο τετραγωνίδιο Ι.20.

Όταν ένα φορτίο μετακινείται σε επόμενη εγκατάσταση μεταφοράς, χρειάζεται να δηλωθεί τόπος προορισμού μόνο αν είναι διαφορετικός από την επόμενη εγκατάσταση μεταφοράς.

I.8

Υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το αποστελλόμενο φορτίο

 

Αναγράψτε το όνομα, τη διεύθυνση, τη χώρα και τον κωδικό ISO της χώρας του φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός του κράτους μέλους, το οποίο έχει την ευθύνη του φορτίου όταν αυτό παρουσιάζεται στον ΣΣΕ και το οποίο προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, είτε ως εισαγωγέας είτε εξ ονόματος του εισαγωγέα. Ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης μπορεί να είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο Ι.6. και είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο Ι.35.

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC.

Σε περίπτωση επόμενου ΚΥΕΕ, αναγράψτε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση του φορτίου για περαιτέρω επίσημους ελέγχους στον επόμενο τόπο.

Σε περίπτωση επόμενου ΚΥΕΕ-P για μη συμμορφούμενα φορτία, αναγράψτε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες μετά την αποθήκευση.

I.9

Συνοδευτικά έγγραφα

 

Επιλέξτε το είδος των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων: π.χ. επίσημα πιστοποιητικά, επίσημες βεβαιώσεις, άδειες, διασαφήσεις ή άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων εμπορικής φύσης.

Αναγράψτε τον μοναδικό κωδικό και τη χώρα έκδοσης των συνοδευτικών εγγράφων. Η ημερομηνία έκδοσης είναι προαιρετική. Εάν το επίσημο πιστοποιητικό έχει δημιουργηθεί στο IMSOC, αναγράψτε τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό στο τετραγωνίδιο I.2α του επίσημου πιστοποιητικού.

Στοιχεία αναφοράς του εμπορικού εγγράφου: αναγράψτε π.χ. τον αριθμό του δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, τον αριθμό της φορτωτικής ή τον εμπορικό αριθμό του σιδηροδρομικού ή οδικού οχήματος.

I.10

Προηγούμενη κοινοποίηση

 

Αναγράψτε την αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στο σημείο εισόδου όπου βρίσκεται ο ΣΣΕ.

ΚΥΕΕ-D/ΚΥΕΕ-PP

Αναγράψτε την αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στο σημείο ελέγχου σε περίπτωση επόμενου ΚΥΕΕ για μεταφορά σε σημείο ελέγχου.

I.11

Χώρα καταγωγής

 

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο τετραγωνίδιο Ι.31.

ΚΥΕΕ-A

Αναγράψτε τη χώρα διαμονής κατά την απαιτούμενη περίοδο διαμονής που αναφέρεται στο συνοδευτικό επίσημο πιστοποιητικό.

Για εγγεγραμμένους ίππους που επανεισέρχονται στην Ένωση μετά από προσωρινή εξαγωγή για περίοδο μικρότερη των 30, 60 ή 90 ημερών για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ορισμένες τρίτες χώρες, αναγράψτε τη χώρα από την οποία απεστάλησαν τελευταία.

ΚΥΕΕ-P

Αναγράψτε τη χώρα παραγωγής, κατασκευής ή συσκευασίας των προϊόντων (επισημασμένων με το σήμα αναγνώρισης).

Στην περίπτωση προϊόντων που επανεισέρχονται στην Ένωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ή επανεισέρχονται στην Ένωση μετά από διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών [όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 44 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού], αναγράψτε το κράτος μέλος καταγωγής.

ΚΥΕΕ-PP

Αναγράψτε τη χώρα ή τις χώρες καταγωγής όπου τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καλλιεργήθηκαν, παρήχθησαν, αποθηκεύτηκαν ή υπέστησαν μεταποίηση, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας.

ΚΥΕΕ-D

Αναγράψτε τη χώρα καταγωγής των αγαθών ή τη χώρα στην οποία καλλιεργήθηκαν, συγκομίστηκαν ή παρήχθησαν.

I.12

Περιφέρεια καταγωγής

 

Στην περίπτωση ζώων ή αγαθών που εμπίπτουν σε μέτρα περιφερειοποίησης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, αναγράψτε τον κωδικό των εγκεκριμένων περιφερειών, ζωνών ή διαμερισμάτων. Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο τετραγωνίδιο Ι.31.

ΚΥΕΕ-PP

Όταν η χώρα καταγωγής έχει χαρακτηρίσει επισήμως ορισμένες περιοχές απαλλαγμένες από συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, αναγράψτε την περιοχή καταγωγής του φυτού, του φυτικού προϊόντος ή άλλων αντικειμένων.

I.13

Μέσο μεταφοράς

 

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα μέσα μεταφοράς για τα ζώα ή τα αγαθά που φθάνουν στον ΣΣΕ και αναφέρετε τα στοιχεία ταυτοποίησής του:

αεροπλάνο (δηλώστε τον αριθμό πτήσης)·

σκάφος (δηλώστε το όνομα και τον αριθμό του σκάφους)·

σιδηρόδρομος (δηλώστε την ταυτότητα του τρένου και τον αριθμό του βαγονιού)·

οδικό όχημα (δηλώστε τον αριθμό κυκλοφορίας και τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, κατά περίπτωση).

Σε περίπτωση μεταφοράς με οχηματαγωγό, σημειώστε «σκάφος» και δηλώστε τα στοιχεία του οδικού οχήματος με τον αριθμό κυκλοφορίας (και τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, κατά περίπτωση) μαζί με το όνομα του οχηματαγωγού.

ΚΥΕΕ-PP

Δεν χρειάζονται στοιχεία ταυτοποίησης του μέσου μεταφοράς.

I.14

Χώρα αποστολής

 

ΚΥΕΕ-P/ΚΥΕΕ-PP/ΚΥΕΕ-D

Αναγράψτε τη χώρα όπου τα αγαθά τοποθετήθηκαν πάνω στο μέσο τελικής μεταφοράς για το ταξίδι προς την Ένωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η μετακίνηση αφορά περισσότερες από μία χώρες πριν από την είσοδο στην Ένωση (τριγωνική κυκλοφορία), αυτή μπορεί να είναι η τρίτη χώρα στην οποία εκδόθηκε το επίσημο πιστοποιητικό.

Το τετραγωνίδιο αυτό δεν αφορά το ΚΥΕΕ-A.

I.15

Εγκατάσταση καταγωγής

 

Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία της Ένωσης, αναγράψτε το όνομα, τη διεύθυνση, τη χώρα και τον κωδικό ISO της χώρας στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις καταγωγής.

Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία της Ένωσης, αναγράψτε τον αριθμό καταχώρισης ή έγκρισής τους.

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα από το IMSOC με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο τετραγωνίδιο Ι.31.

I.16

Συνθήκες μεταφοράς

 

ΚΥΕΕ-P/ΚΥΕΕ-D

Αναγράψτε την απαιτούμενη κατηγορία θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά (θερμοκρασία περιβάλλοντος, ψύξη, κατάψυξη), κατά περίπτωση. Μπορεί να επιλεγεί μόνο μία κατηγορία.

Το τετραγωνίδιο αυτό δεν αφορά το ΚΥΕΕ-A ή το ΚΥΕΕ-PP.

I.17

Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/Αριθμός σφραγίδας

 

Κατά περίπτωση, αναγράψτε τον αριθμό εμπορευματοκιβωτίου και τον αριθμό σφραγίδας (μπορούν να δοθούν περισσότεροι από ένας αριθμοί).

Για επίσημη σφραγίδα, αναγράψτε τον αριθμό επίσημης σφραγίδας που αναφέρεται στο επίσημο πιστοποιητικό και σημειώστε «επίσημη σφραγίδα», ή υποδείξτε τυχόν άλλη σφραγίδα, όπως αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

I.18

Πιστοποίηση ως ή για

 

Επιλέξτε τον σκοπό της μετακίνησης των ζώων, τη σκοπούμενη χρήση των αγαθών ή την κατηγορία όπως προσδιορίζεται στο επίσημο πιστοποιητικό (εφόσον απαιτείται) ή εμπορικό έγγραφο:

ΚΥΕΕ-A:

Αναπαραγωγή/παραγωγή, πάχυνση, εγκατάσταση υπό περιορισμό, σκύλοι/γάτες/νυφίτσες (ή σε περίπτωση που περισσότεροι από πέντε σκύλοι/γάτες/νυφίτσες μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς), διακοσμητικά υδρόβια ζώα, σφαγείο, καραντίνα, εγγεγραμμένα ιπποειδή, μετεγκατάσταση (μόνο για ζώα υδατοκαλλιέργειας), περιοδεύοντα τσίρκα/θεάματα με ζώα, έκθεση, εμπλουτισμός ή άλλος.

ΚΥΕΕ-P:

Κατανάλωση από τον άνθρωπο, ζωοτροφές, φαρμακευτική χρήση, τεχνική χρήση, εμπορικό δείγμα, περαιτέρω μεταποίηση ή άλλος.

ΚΥΕΕ-D:

Κατανάλωση από τον άνθρωπο, κατανάλωση από τον άνθρωπο μετά από περαιτέρω επεξεργασία, ζωοτροφές, δείγμα ή αντικείμενο για έκθεση, ή άλλος.

Το τετραγωνίδιο αυτό δεν αφορά το ΚΥΕΕ-PP.

I.19

Συμμόρφωση των αγαθών

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-P.

Σημειώστε «συμμορφώνονται» όταν τα αγαθά συμμορφώνονται με τους κανόνες που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Σημειώστε «δεν συμμορφώνονται» όταν τα αγαθά:

δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· και

συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του εν λόγω άρθρου· και

δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά.

I.20

Για μεταφόρτωση/μεταφορά/περαιτέρω μετακίνηση προς

 

ΚΥΕΕ-A (περαιτέρω μετακίνηση)

Αναγράψτε την ονομασία και τον κωδικό ISO της τρίτης χώρας προορισμού όταν τα ζώα παραμένουν στο ίδιο σκάφος ή αεροπλάνο και προορίζονται να αποσταλούν απευθείας σε τρίτη χώρα χωρίς να αποβιβαστούν σε άλλο λιμένα ή αερολιμένα της Ένωσης.

Αναγράψτε την ονομασία του επόμενου ΣΣΕ στην Ένωση προς τον οποίο συνεχίζουν το ταξίδι τους τα ζώα με το ίδιο σκάφος ή αεροπλάνο για περαιτέρω επίσημους ελέγχους.

ΚΥΕΕ-P (μεταφόρτωση)

Αναγράψτε την ονομασία και τον κωδικό ISO της τρίτης χώρας προορισμού όταν τα προϊόντα μεταφορτώνονται σε άλλο σκάφος ή αεροπλάνο και προορίζονται να αποσταλούν απευθείας σε τρίτη χώρα χωρίς να αποβιβαστούν σε άλλο λιμένα ή αερολιμένα της Ένωσης.

Αναγράψτε την ονομασία του επόμενου ΣΣΕ στην Ένωση όπου θα μεταφορτωθούν τα προϊόντα για περαιτέρω επίσημους ελέγχους.

ΚΥΕΕ-PP (μεταφόρτωση/μεταφορά)

Αναγράψτε την ονομασία του επόμενου ΣΣΕ ή σημείου ελέγχου στην Ένωση στο(ν) οποίο θα μεταφορτωθούν ή θα μεταφερθούν αντίστοιχα τα αγαθά για περαιτέρω επίσημους ελέγχους.

ΚΥΕΕ-D (μεταφορά)

Αναγράψτε την ονομασία του σημείου ελέγχου στην Ένωση στο οποίο θα μεταφερθούν τα αγαθά για περαιτέρω επίσημους ελέγχους, εάν επιλεγεί το φορτίο για ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους.

I.21

Για περαιτέρω μεταφορά

 

ΚΥΕΕ-PP/ΚΥΕΕ-D

Αναγράψτε την εγκεκριμένη εγκατάσταση περαιτέρω μεταφοράς στην οποία θα μεταφερθεί το φορτίο αφού επιλεγεί για ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους στον ΣΣΕ.

I.22

Για διαμετακόμιση σε

 

Αναγράψτε την ονομασία και τον κωδικό ISO της τρίτης χώρας προορισμού.

Αναγράψτε το όνομα του ΣΣΕ εξόδου για μη συμμορφούμενα φορτία που διέρχονται από το έδαφος της Ένωσης οδικώς, σιδηροδρομικώς ή διά πλωτής οδού (εξωτερική διαμετακόμιση).

Το τετραγωνίδιο αυτό δεν αφορά το ΚΥΕΕ-D.

I.23

Για την εσωτερική αγορά

 

Σημειώστε αυτό το τετραγωνίδιο στην περίπτωση φορτίων που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης.

I.24

Για μη συμμορφούμενα αγαθά

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-P.

Επιλέξτε το είδος προορισμού όπου θα παραδοθεί το φορτίο και, κατά περίπτωση, τον αριθμό καταχώρισης: ειδικά εγκεκριμένη τελωνειακή αποθήκη, ελεύθερη ζώνη ή σκάφος (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός του και του λιμένα παράδοσης).

I.25

Για επανείσοδο

 

ΚΥΕΕ-A:

Σημειώστε το τετραγωνίδιο σε περίπτωση επανεισόδου εγγεγραμμένων ίππων στην Ένωση μετά από προσωρινή εξαγωγή για περίοδο μικρότερη των 30, 60 ή 90 ημερών για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ορισμένες τρίτες χώρες.

Σημειώστε το τετραγωνίδιο σε περίπτωση επανεισόδου ζώων που κατάγονται από την Ένωση και επιστρέφουν εκεί μετά από άρνηση εισόδου σε τρίτη χώρα.

ΚΥΕΕ-P/ΚΥΕΕ-PP

Σημειώστε το τετραγωνίδιο σε περίπτωση επανεισόδου αγαθών που κατάγονται από την Ένωση και επιστρέφουν εκεί μετά από άρνηση εισόδου σε τρίτη χώρα.

Το τετραγωνίδιο αυτό δεν αφορά το ΚΥΕΕ-D.

I.26

Για προσωρινή εισαγωγή

 

Το τετραγωνίδιο αυτό ισχύει μόνο για το ΚΥΕΕ-A και μόνο για εγγεγραμμένους ίππους.

Σημείο εξόδου – αναγράψτε τον ΣΣΕ εξόδου.

Ημερομηνία εξόδου – αναγράψτε την ημερομηνία εξόδου (πρέπει να προηγείται των 90 ημερών από την εισαγωγή).

I.27

Μέσο μεταφοράς μετά τον ΣΣΕ/την αποθήκευση

 

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί μετά από προηγούμενη κοινοποίηση και είναι υποχρεωτικό για:

ζώα που υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου (2) (ΚΥΕΕ-A)·

αγαθά που υπόκεινται σε μεταφόρτωση, άμεση διαμετακόμιση, παρακολούθηση, επανείσοδο ή παράδοση σε όλους τους ελεγχόμενους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων περαιτέρω μεταφοράς ή σημείων ελέγχου, εφόσον απαιτούνται πρόσθετοι επίσημοι έλεγχοι (ΚΥΕΕ-P, ΚΥΕΕ-PP, ΚΥΕΕ-D)·

μη συμμορφούμενα αγαθά υπό διαμετακόμιση (ΚΥΕΕ-P).

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα μέσα μεταφοράς: αεροπλάνο, σκάφος, σιδηροδρομικό όχημα ή οδικό όχημα (βλέπε επεξηγηματική σημείωση στο τετραγωνίδιο I.13).

ΚΥΕΕ-PP

Εάν ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου αναφέρεται στο τετραγωνίδιο Ι.17, δεν απαιτείται ένδειξη του μέσου μεταφοράς.

I.28

Μεταφορέας

 

Το τετραγωνίδιο αυτό είναι υποχρεωτικό μόνο για το ΚΥΕΕ-A, όταν χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο I.27.

Αναγράψτε το όνομα και τη διεύθυνση, τη χώρα και τον κωδικό ISO της χώρας του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά.

Αναγράψτε τον αριθμό καταχώρισης ή έγκρισης, κατά περίπτωση.

I.29

Ημερομηνία αναχώρησης

 

Το τετραγωνίδιο αυτό είναι υποχρεωτικό μόνο για το ΚΥΕΕ-A, όταν χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο I.27.

Αναγράψτε την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από τον ΣΣΕ, κατ’ εκτίμηση.

I.30

Ημερολόγιο ταξιδίου

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-A και αναφέρεται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

I.31

Περιγραφή αποστελλόμενου φορτίου

 

Συμπληρώστε με βάση π.χ. επίσημα πιστοποιητικά, επίσημες βεβαιώσεις, διασαφήσεις ή άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων εμπορικής φύσης, ώστε να παρέχεται επαρκής περιγραφή των αγαθών που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους και τον υπολογισμό των τελών, π.χ. κωδικός και τίτλος της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), κωδικός TARIC, κωδικός EPPO, είδος οργανισμού (ταξινομικές πληροφορίες), καθαρό βάρος (kg).

Αναγράψτε τον αριθμό των σωληναρίων προκειμένου για σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα.

Αναγράψτε, κατά περίπτωση, τη φύση και τον αριθμό των συσκευασιών, το είδος συσκευασίας (σύμφωνα με τα πρότυπα UN/CEFACT), τον αριθμό παρτίδας, τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης, τον αριθμό διαβατηρίου και τον τύπο του προϊόντος.

Σε περίπτωση επόμενου ΚΥΕΕ, αναγράψτε την ποσότητα των αγαθών που αναφέρεται στο προηγούμενο ΚΥΕΕ.

ΚΥΕΕ-P:

Σημειώστε «τελικός καταναλωτής» όταν πρόκειται για προϊόντα συσκευασμένα για τον τελικό καταναλωτή.

I.32

Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας

 

Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό μονάδων συσκευασίας στο φορτίο, κατά περίπτωση.

I.33

Συνολική ποσότητα

 

ΚΥΕΕ-A:

Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό ζώων, κατά περίπτωση.

ΚΥΕΕ-P:

Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό σωληναρίων προκειμένου για σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα, κατά περίπτωση.

ΚΥΕΕ-PP/ΚΥΕΕ-D:

Αναγράψτε τον αριθμό τεμαχίων ή τον όγκο, κατά περίπτωση.

I.34

Συνολικό καθαρό βάρος/συνολικό μεικτό βάρος (kg)

 

Πρόκειται για το συνολικό καθαρό βάρος (δηλαδή τη μάζα των ίδιων των ζώων ή των αγαθών, χωρίς τους άμεσους περιέκτες ή οποιαδήποτε συσκευασία) που υπολογίζεται αυτόματα από το IMSOC βάσει των πληροφοριών που συμπληρώνονται στο τετραγωνίδιο I.31.

Αναγράψτε το συνολικό μεικτό βάρος (δηλαδή τη συνολική μάζα των ζώων ή των αγαθών με τους άμεσους περιέκτες και όλες τις συσκευασίες τους, αλλά χωρίς τα εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς ή άλλο εξοπλισμό μεταφοράς). Οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζονται για το ΚΥΕΕ-PP.

I.35

Δήλωση

 

Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το φορτίο και μπορεί να διορθωθεί ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ΚΥΕΕ:

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η υπεύθυνος/-η για το αποστελλόμενο φορτίο που περιγράφεται ανωτέρω, βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, οι δηλώσεις του μέρους I του παρόντος εγγράφου είναι αληθείς και πλήρεις, και δέχομαι να συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του κόστους για τους επίσημους ελέγχους, καθώς και για την επαναπροώθηση του φορτίου, την καραντίνα ή την απομόνωση των ζώων, ή το κόστος της ευθανασίας και της απόρριψης, αν χρειαστεί.

Υπογραφή (ο/η υπογράφων/-ουσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί τυχόν αποστελλόμενα φορτία υπό διαμετακόμιση στα οποία θα απαγορευτεί η είσοδος σε τρίτη χώρα).

ΜΕΡΟΣ II – ΕΛΕΓΧΟΙ

Τετραγωνίδιο

Περιγραφή

II.1.

Προηγούμενο ΚΥΕΕ

 

Πρόκειται για τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που αποδίδεται από το IMSOC στο ΚΥΕΕ που είχε χρησιμοποιηθεί πριν από τη διαίρεση ή τη μεταφόρτωση (όπου διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι), την αντικατάσταση, την ακύρωση ή τη μεταφορά ενός φορτίου σε σημείο ελέγχου.

II.2

Κωδικός αναφοράς ΚΥΕΕ

 

Πρόκειται για τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο Ι.2.

II.3

Έλεγχος εγγράφων

 

Περιλαμβάνονται έλεγχοι της συμμόρφωσης με τις εθνικές απαιτήσεις για τα ζώα και τα αγαθά για τα οποία δεν ρυθμίζονται από το δίκαιο της Ένωσης όλες οι προϋποθέσεις εισόδου στην Ένωση.

II.4

Έλεγχος ταυτότητας

 

Σημειώστε «Ναι» ή «Όχι», κατά περίπτωση.

ΚΥΕΕ-A

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που τα ζώα πρόκειται να συνεχίσουν το ταξίδι τους διά θαλάσσης ή αέρος με το ίδιο σκάφος ή αεροσκάφος για περαιτέρω μεταφορά από έναν ΣΣΕ σε άλλον και οι επίσημοι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν στον επόμενο ΣΣΕ.

ΚΥΕΕ-P

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που τα αγαθά μεταφορτώνονται από έναν ΣΣΕ σε άλλον.

ΚΥΕΕ-PP

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που τα αγαθά μεταφέρονται σε σημείο ελέγχου ή μεταφορτώνονται από έναν ΣΣΕ σε άλλον.

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που απαιτείται μειωμένος έλεγχος ή δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας.

ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που τα αγαθά μεταφέρονται σε σημείο ελέγχου.

II.5

Φυσικός έλεγχος

 

Σημειώστε «Ναι» ή «Όχι», κατά περίπτωση.

ΚΥΕΕ-A

Περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της κλινικής εξέτασης και η θνησιμότητα και νοσηρότητα των ζώων.

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που τα ζώα πρόκειται να συνεχίσουν το ταξίδι τους διά θαλάσσης ή αέρος με το ίδιο σκάφος ή αεροσκάφος για περαιτέρω μεταφορά από έναν ΣΣΕ σε άλλον, σύμφωνα με το σχετικό δίκαιο της Ένωσης, και οι επίσημοι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν στον επόμενο ΣΣΕ.

ΚΥΕΕ-P

Σημειώστε «Μειωμένος έλεγχος» εάν, σύμφωνα με τους κανόνες που πρόκειται να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, το φορτίο δεν έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, αλλά θεωρείται ότι έχει ελεγχθεί ικανοποιητικά μόνο με ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας.

Σημειώστε «Άλλο» όπου γίνεται αναφορά σε διαδικασίες επανεισόδου, παρακολούθησης ή διαμετακόμισης. Αφορά επίσης ζώα και αγαθά που μεταφορτώνονται από έναν ΣΣΕ σε άλλον σύμφωνα με τους κανόνες που πρόκειται να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

ΚΥΕΕ-PP

Σημειώστε «Μειωμένος έλεγχος» εάν, σύμφωνα με τους κανόνες που πρόκειται να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, το φορτίο δεν έχει επιλεγεί για έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο, αλλά θεωρείται ότι έχει ελεγχθεί ικανοποιητικά μόνο με έλεγχο εγγράφων.

Σημειώστε «Άλλο» όπου γίνεται αναφορά σε διαδικασίες επανεισόδου, παρακολούθησης ή διαμετακόμισης. Αφορά επίσης αγαθά που μεταφορτώνονται από έναν ΣΣΕ σε άλλον σύμφωνα με τους κανόνες που πρόκειται να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε «Όχι» στην περίπτωση που τα αγαθά μεταφέρονται σε σημείο ελέγχου.

II.6

Εργαστηριακές εξετάσεις

 

Σημειώστε «Ναι» εάν έχει πραγματοποιηθεί εξέταση.

Εξέταση: επιλέξτε την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου για την οποία/το οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστηριακή εξέταση.

σημειώστε «Τυχαία» εάν το φορτίο δεν έχει κρατηθεί στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης. Μην το σημειώσετε εάν έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία από το φορτίο για εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες περιγράφονται με άλλες επιλογές στο τετραγωνίδιο αυτό·

σημειώστε «Υπόνοια» όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι ζώα ή αγαθά δεν συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και κρατούνται στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης·

σημειώστε «Μέτρα έκτακτης ανάγκης» όταν ζώα και αγαθά υπόκεινται σε ειδικά μέτρα έκτακτης ανάγκης και κρατούνται στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης, εκτός εάν επιτραπεί η περαιτέρω μεταφορά.

Αποτέλεσμα εξέτασης:

σημειώστε «Εκκρεμεί» εάν το φορτίο μπορεί να εγκαταλείψει τον ΣΣΕ προτού ληφθεί το αποτέλεσμα μιας εξέτασης·

σημειώστε «Ικανοποιητικό» ή «Μη ικανοποιητικό» αν έχει ληφθεί το αποτέλεσμα της εξέτασης.

ΚΥΕΕ-P

Σημειώστε «Απαιτείται» όταν απαιτείται δειγματοληψία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το φορτίο δεν έχει κρατηθεί στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης.

Σημειώστε «Ενισχυμένοι έλεγχοι» όταν τα ζώα και αγαθά υπόκεινται στους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ενισχυμένων ελέγχων που πρόκειται να θεσπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και κρατούνται στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης

ΚΥΕΕ-PP

Σημειώστε «Δειγματοληψία για λανθάνουσα μόλυνση» όταν απαιτείται δειγματοληψία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το φορτίο δεν έχει κρατηθεί στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης.

ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε «Προσωρινή αύξηση ελέγχων» όταν τα αγαθά υπόκεινται σε μέτρα που επιβάλλουν προσωρινή αύξηση των ελέγχων [άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625] και κρατούνται στον ΣΣΕ εν αναμονή του αποτελέσματος μιας εξέτασης, εκτός εάν επιτραπεί η μετέπειτα μεταφορά.

II.7

Έλεγχος καλής μεταχείρισης

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-A.

Σημειώστε «Όχι» όταν ζώντα ζώα δεν εκφορτώνονται στον ΣΣΕ που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο Ι.4 αλλά μεταφορτώνονται σε άλλον ΣΕΕ, και δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο καλής μεταχείρισης.

Σημειώστε το τετραγωνίδιο «ικανοποιητικός» ή «μη ικανοποιητικός» αν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του ελέγχου των ζώων και των συνθηκών μεταφοράς.

II.8

Επιπτώσεις της μεταφοράς των ζώων

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-A.

Αναγράψτε τον αριθμό των νεκρών ζώων, τον αριθμό των ασθενών ζώων που δεν είναι ικανά να ταξιδέψουν και τον αριθμό των γεννήσεων ή των αποβολών (δηλαδή τον αριθμό των θηλυκών ζώων που γέννησαν ή απέβαλαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς).

Στην περίπτωση ζώων που αποστέλλονται σε μεγάλους αριθμούς (π.χ. νεοσσοί μίας ημέρας, ψάρια ή μαλάκια), αναγράψτε τον κατά προσέγγιση αριθμό των νεκρών ή ασθενών ζώων, κατά περίπτωση.

II.9

Αποδεκτό για μεταφόρτωση/μεταφορά/περαιτέρω μετακίνηση προς

 

Σημειώστε αυτό το τετραγωνίδιο εάν είναι αποδεκτή η μεταφόρτωση/μεταφορά/περαιτέρω μετακίνηση του φορτίου.

Η μεταφόρτωση δεν ισχύει για το ΚΥΕΕ-A και το ΚΥΕΕ-D.

II.10

Αποδεκτό για περαιτέρω μεταφορά

 

ΚΥΕΕ-PP/ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε αυτό το τετραγωνίδιο εάν είναι αποδεκτή η περαιτέρω μεταφορά του φορτίου.

II.11

Αποδεκτό για διαμετακόμιση

 

Σημειώστε αυτό το τετραγωνίδιο εάν είναι αποδεκτή η διαμετακόμιση του φορτίου.

Το τετραγωνίδιο αυτό δεν αφορά το ΚΥΕΕ-D.

II.12

Αποδεκτό για την εσωτερική αγορά

 

Σημειώστε αυτό το τετραγωνίδιο όταν οι επίσημοι έλεγχοι είναι ευνοϊκοί, ανεξάρτητα από το αν τα ζώα ή τα αγαθά τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» στα σύνορα ή σε μεταγενέστερο στάδιο εντός της Ένωσης.

ΚΥΕΕ-A

Όταν επιτρέπεται η διάθεση ζώων στην αγορά υπό ειδικούς όρους (όπως προβλέπεται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία), αναγράψτε τον ελεγχόμενο προορισμό: σφαγείο, εγκατάσταση υπό περιορισμό, καραντίνα ή τοπική χρήση.

ΚΥΕΕ-P

Σημειώστε τη χρήση του προϊόντος.

Για ζωικά υποπροϊόντα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω μεταποίηση αλλά δεν υπόκεινται στους όρους παρακολούθησης της μεταφοράς που πρόκειται να θεσπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, συμπληρώστε το τετραγωνίδιο ΙΙ.18.

ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε τη χρήση του προϊόντος: κατανάλωση από τον άνθρωπο, ζωοτροφές ή άλλη.

II.13

Αποδεκτό για παρακολούθηση

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-A και το ΚΥΕΕ-P και αναφέρεται σε φορτίο που παρακολουθείται σύμφωνα με τους όρους που πρόκειται να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

II.14

Αποδεκτό για μη συμμορφούμενα αγαθά

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά μόνο το ΚΥΕΕ-P.

Επιλέξτε τον ελεγχόμενο προορισμό: ειδικά εγκεκριμένη τελωνειακή αποθήκη, ελεύθερη ζώνη ή σκάφος.

II.15

Αποδεκτό για προσωρινή εισαγωγή

 

Το τετραγωνίδιο αυτό ισχύει μόνο για το ΚΥΕΕ-A και μόνο για εγγεγραμμένους ίππους.

Σημειώστε το τετραγωνίδιο αυτό για να επιτραπεί η εισαγωγή των ζώων στο έδαφος της Ένωσης μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στο τετραγωνίδιο Ι.26.

II.16

Μη αποδεκτό

 

Αφορά αποστελλόμενα φορτία για τα οποία τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων δεν είναι ευνοϊκά και των οποίων η είσοδος στην Ένωση απαγορεύεται. Αναγράψτε την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η ενέργεια.

ΚΥΕΕ-A

Σημειώστε «Ευθανασία» όταν δεν επιτρέπεται να διατεθεί το κρέας των ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σημειώστε «Επαναπροώθηση» όταν τα ζώα επιστρέφονται.

Σημειώστε «Σφαγή» όταν το κρέας των ζώων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από επιθεώρηση με ευνοϊκά αποτελέσματα.

Σημειώστε «Καταστροφή» όταν τα ζώα είναι νεκρά κατά την άφιξη στον ΣΣΕ.

ΚΥΕΕ-P/ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε «καταστροφή», «επαναπροώθηση», «ειδική επεξεργασία» ή «χρήση για άλλους σκοπούς».

ΚΥΕΕ-PP

Σημειώστε «κατάλληλη επεξεργασία», «άρνηση εισόδου», «επιβολή καραντίνας», «καταστροφή», «επαναπροώθηση», «βιομηχανική μεταποίηση» ή «άλλο».

II.17

Λόγοι απόρριψης

 

ΚΥΕΕ-A

Σημειώστε «Έγγραφα» σε περιπτώσεις απουσίας πιστοποιητικού, απουσίας πρωτότυπου πιστοποιητικού, λανθασμένου υποδείγματος, πλαστού πιστοποιητικού, άκυρων ημερομηνιών, απουσίας υπογραφής ή σφραγίδας, άκυρης αρχής, απουσίας εργαστηριακής έκθεσης, απουσίας πρόσθετων εγγυήσεων ή απουσίας εθνικής απαίτησης.

Σημειώστε «Καταγωγή» σε περιπτώσεις μη εγκεκριμένης χώρας, μη εγκεκριμένης ζώνης ή μη εγκεκριμένης εγκατάστασης.

Σημειώστε «Ταυτότητα» σε περιπτώσεις ασυμφωνίας ταυτότητας ή εγγράφου, ασυμφωνίας μεταφορικού μέσου, απουσίας ατομικών εγγράφων ταυτότητας, ασυμφωνίας ατομικού αριθμού ταυτοποίησης ή ασυμφωνίας είδους οργανισμού.

Σημειώστε «Φυσικός έλεγχος» σε περίπτωση παρουσίας ύποπτων ζώων, ασθενών ζώων ανίκανων να ταξιδέψουν ή νεκρών ζώων.

Σημειώστε «Εργαστηριακός έλεγχος» σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος εξέτασης.

Σημειώστε «Καλή μεταχείριση των ζώων» σε περίπτωση ακατάλληλων μέσων μεταφοράς.

Σημειώστε «IAS» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που ισχύουν για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Σημειώστε «Άλλος» εάν δεν ισχύει κανένας από τους προαναφερθέντες λόγους.

ΚΥΕΕ-P

Σημειώστε «Έγγραφα» σε περιπτώσεις απουσίας πιστοποιητικού, απουσίας πρωτότυπου πιστοποιητικού, λανθασμένου υποδείγματος, πλαστού πιστοποιητικού, άκυρων ημερομηνιών, απουσίας υπογραφής ή σφραγίδας, άκυρης αρχής, απουσίας εργαστηριακής έκθεσης ή απουσίας συμπληρωματικής δήλωσης.

Σημειώστε «Καταγωγή» σε περιπτώσεις μη εγκεκριμένης χώρας, μη εγκεκριμένης περιφέρειας ή μη εγκεκριμένης εγκατάστασης.

Σημειώστε «Ταυτότητα» σε περιπτώσεις απουσίας ετικέτας, ασυμφωνίας ετικέτας ή εγγράφου, ημιτελούς ετικέτας, ασυμφωνίας μεταφορικού μέσου, ασυμφωνίας αριθμού επίσημης σφραγίδας, ασυμφωνίας αναγνωριστικού σήματος ή ασυμφωνίας είδους οργανισμού.

Σημειώστε «Φυσικός έλεγχος» σε περίπτωση υποβάθμισης της υγιεινής, διακοπής της αλυσίδας ψύξης, αστοχίας της θερμοκρασιακής ρύθμισης, αποτυχίας αισθητηριακού ελέγχου ή παρουσίας παρασίτων.

Σημειώστε «Εργαστηριακός έλεγχος» σε περίπτωση χημικής μόλυνσης, μικροβιολογικής μόλυνσης, καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, έκθεσης σε ακτινοβολία, μη συμμορφούμενων προσθέτων ή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ).

Σημειώστε «IAS» σε περίπτωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Σημειώστε «Άλλος» εάν δεν ισχύει κανένας από τους προαναφερθέντες λόγους.

ΚΥΕΕ-PP

Σημειώστε «Έγγραφα» σε περιπτώσεις απόντος ή άκυρου πιστοποιητικού ή φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που συνιστά εγγύηση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Σημειώστε «Καταγωγή» σε περιπτώσεις άγνωστου αριθμού μητρώου εταιρείας, εάν απαιτείται.

Σημειώστε «Ταυτότητα» σε περιπτώσεις ασυμφωνίας με έγγραφα που συνοδεύουν το φορτίο.

Σημειώστε «Φυσικός έλεγχος» σε περίπτωση παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού ή απαγορευμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

Σημειώστε «Άλλος» όταν ο παραλήπτης δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο μητρώο παραγωγών/εισαγωγέων.

Σημειώστε «IAS» σε περίπτωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος.

ΚΥΕΕ-D

Σημειώστε «Έγγραφα» σε περιπτώσεις απόντος ή άκυρου πιστοποιητικού ή άλλων απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.

Σημειώστε «Ταυτότητα» σε περιπτώσεις ασυμφωνίας με συνοδευτικά έγγραφα.

Σημειώστε «Εργαστηριακός έλεγχος» σε περίπτωση χημικής ή μικροβιολογικής μόλυνσης.

Σημειώστε «Φυσικός έλεγχος» σε περίπτωση υποβάθμισης της υγιεινής.

Σημειώστε «Άλλος» εάν δεν ισχύει κανένας από τους προαναφερθέντες λόγους.

II.18

Στοιχεία ελεγχόμενων προορισμών

 

Συμπληρώστε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό καταχώρισης/έγκρισης όλων των ελεγχόμενων προορισμών που αναφέρονται στα τετραγωνίδια II.9 έως II.16.

ΚΥΕΕ-A

Για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες η αρμόδια αρχή ζητά την τήρηση ανωνυμίας, αναγράψτε μόνο τον αριθμό καταχώρισης/έγκρισης.

ΚΥΕΕ-PP/ΚΥΕΕ-D

Σε περίπτωση περαιτέρω μεταφοράς, αναγράψτε την ονομασία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό καταχώρισης της εγκατάστασης περαιτέρω μεταφοράς.

Σε περίπτωση μεταφοράς σε σημείο ελέγχου, αναγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας και τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που αποδίδεται από το IMSOC στο σημείο ελέγχου.

II.19

Επανασφράγιση φορτίου

 

Αναγράψτε τον αριθμό σφραγίδας που τοποθετήθηκε μετά από επίσημους ελέγχους στον ΣΣΕ ή μετά από αποθήκευση σε ειδικά εγκεκριμένη τελωνειακή αποθήκη και σε περιπτώσεις όπου το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί επίσημη σφραγίδα.

II.20

Προσδιορισμός ΣΣΕ

 

Τοποθετήστε την επίσημη σφραγίδα του ΣΣΕ ή του σημείου ελέγχου, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση επόμενου ΚΥΕΕ-P για μη συμμορφούμενο φορτίο, αναγράψτε το όνομα της μονάδας ελέγχου που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της ελεύθερης ζώνης ή ειδικά εγκεκριμένης τελωνειακής αποθήκης.

II.21

Αρμόδιος/-α για την πιστοποίηση υπάλληλος

 

Το τετραγωνίδιο αυτό αφορά τη δήλωση που πρέπει να υπογραφεί από τον/την αρμόδιο/-α για την πιστοποίηση υπάλληλο που έχει το δικαίωμα να υπογράψει το ΚΥΕΕ:

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η πιστοποιών/-ούσα υπάλληλος πιστοποιώ ότι οι έλεγχοι του φορτίου διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ένωσης και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού.

II.22

Τέλη επιθεώρησης

 

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγραφούν τα τέλη επιθεώρησης.

II.23

Αριθμός αναφοράς του τελωνειακού εγγράφου

 

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τελωνειακή αρχή ή, μετά από ειδοποίηση από την τελωνειακή αρχή, από τον υπεύθυνο για το φορτίο για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία αναφοράς του εγγράφου Τ1) όταν ένα φορτίο παραμένει υπό τελωνειακή επιτήρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

II.24

Επόμενο ΚΥΕΕ

 

Αναγράψτε τον αλφαριθμητικό κωδικό ενός ή περισσοτέρων ΚΥΕΕ που έχουν εκδοθεί στις περιπτώσεις που πρόκειται να καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 51 και με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ή μετά από διαίρεση στον ΣΣΕ.


ΜΕΡΟΣ III – ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τετραγωνίδιο

Περιγραφή

III.1

Προηγούμενο ΚΥΕΕ

Πρόκειται για τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο II.1.

III.2

Κωδικός αναφοράς ΚΥΕΕ

Πρόκειται για τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο I.2.

III.3

Επόμενο ΚΥΕΕ

Αναγράψτε τον αλφαριθμητικό κωδικό ενός ή περισσοτέρων ΚΥΕΕ που αναφέρονται στο τετραγωνίδιο ΙΙ.24.

III.4

Στοιχεία σχετικά με την επαναπροώθηση

Αναγράψτε το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς και τα στοιχεία ταυτοποίησής του, τη χώρα και τον κωδικό ISO της χώρας.

Αναγράψτε την ημερομηνία επαναπροώθησης και το όνομα του ΣΣΕ εξόδου, μόλις γίνουν γνωστές οι πληροφορίες αυτές. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η ημερομηνία της επαναπροώθησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία επικύρωσης του ΚΥΕΕ.

III.5

Επακόλουθες ενέργειες από

Αναγράψτε την αρχή που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση της παραλαβής και της συμμόρφωσης του φορτίου που καλύπτεται από το ΚΥΕΕ: τον ΣΣΕ εξόδου, τον ΣΣΕ τελικού προορισμού ή τη μονάδα ελέγχου.

ΚΥΕΕ-A

Αναγράψτε τον περαιτέρω προορισμό και/ή τους λόγους της μη συμμόρφωσης ή της αλλαγής του καθεστώτος των ζώων (π.χ. μη έγκυρος προορισμός, απόν ή άκυρο πιστοποιητικό, ασυμφωνία εγγράφων, απόν ή άκυρο έγγραφο ταυτοποίησης, μη ικανοποιητικές εξετάσεις, ύποπτα ζώα, νεκρά ζώα, χαμένα ζώα ή μετατροπή σε μόνιμη είσοδο).

ΚΥΕΕ-P

Αναγράψτε τον περαιτέρω προορισμό και/ή τους λόγους της μη συμμόρφωσης (π.χ. μη έγκυρος προορισμός, απόν ή άκυρο πιστοποιητικό, ασυμφωνία εγγράφων, απόν ή άκυρο έγγραφο ταυτοποίησης, μη ικανοποιητικοί έλεγχοι, απουσία, παραβίαση ή ασυμφωνία σφραγίδας...).

ΚΥΕΕ-PP

Στην περίπτωση αγαθών υπό περαιτέρω μεταφορά ή μεταφορά σε σημείο ελέγχου, σημειώστε «ναι» ή «όχι» για να δηλώσετε αν το φορτίο έχει καταφθάσει.

ΚΥΕΕ-D

Στην περίπτωση αγαθών υπό περαιτέρω μεταφορά ή μεταφορά σε σημείο ελέγχου, σημειώστε «ναι» ή «όχι» για να δηλώσετε αν το φορτίο έχει καταφθάσει.

III.6

Αρμόδιος/-α για την πιστοποίηση υπάλληλος

Πρόκειται για την υπογραφή του/της υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής που είναι αρμόδιος/-α για την πιστοποίηση σε περίπτωση επαναπροώθησης και επακόλουθων ενεργειών επί των φορτίων.

ΜΕΡΟΣ 2

Υποδείγματα κοινών υγειονομικών εγγράφων εισόδου (ΚΥΕΕ)

Τμήμα Α

ΚΥΕΕ-A

[για ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625]

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Τμήμα Β

ΚΥΕΕ-P

[για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625]

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Τμήμα Γ

ΚΥΕΕ-PP

[για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625]

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Τμήμα Δ

ΚΥΕΕ-D

[για ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625]

Image 15

Image 16


(1)  Διεθνής τυποποιημένος διψήφιος κωδικός μιας χώρας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 3166 alpha-2: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2

1.

Οδηγία 94/3/ΕΚ

Οδηγία 94/3/ΕΚ

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημείο 33

Άρθρο 2 σημεία 1 και 2

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 4

_

Άρθρο 5

Άρθρο 2 σημείο 34

Άρθρο 6

Παράρτημα I σημείο 10

Άρθρο 7

_

Άρθρο 8

_

2.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 16/2011

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 16/2011

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1 σημείο 1

Άρθρο 2 σημείο 2

Άρθρο 1 σημείο 2

Άρθρο 2 σημείο 3

Άρθρο 1 σημείο 3

Άρθρο 2 σημείο 4

Άρθρο 1 σημείο 4

Άρθρο 2 σημείο 15

Άρθρο 1 σημείο 5

Άρθρο 2 σημείο 16

Άρθρο 1 σημείο 5 στοιχείο α)

Άρθρο 2 σημείο 17

Άρθρο 1 σημείο 5 στοιχείο β)

Άρθρο 2 σημείο 18

Άρθρο 1 σημείο 6

Άρθρο 2 σημείο 20

Άρθρο 1 σημείο 7

Άρθρο 2 σημείο 22

Άρθρο 1 σημείο 8

Άρθρο 2 σημείο 23

Άρθρο 1 σημείο 9

_

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 13

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 27 παράγραφος 1

 

 

Άρθρο 11 στοιχείο α)

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 11 στοιχείο β)

Άρθρο 24 παράγραφος 4

Άρθρο 12

_

3.

Εκτελεστική απόφαση 2014/917/ΕΕ

Εκτελεστική απόφαση 2014/917/ΕΕ

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

_

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4

Άρθρο 32 παράγραφος 3

 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 32 παράγραφος 4

Άρθρο 3

_

Παράρτημα

Παράρτημα I

4.

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1918

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1918

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

_

Άρθρο 2

_

 

 

 

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1

_

Άρθρο 3 παράγραφος 2

_

Άρθρο 3 παράγραφος 3

_

Άρθρο 3 παράγραφος 4

_

Άρθρο 4

Άρθρο 12

Άρθρο 5

_

Άρθρο 6

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 7 στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 7 στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 7 στοιχείο γ)

_

Άρθρο 7 στοιχείο δ)

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

_

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

_

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 12

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 13

_

Άρθρο 14

_

5.

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1553

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1553

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

_

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 39 παράγραφοι 1, 3 και 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

_

Άρθρο 3

_


Top