Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1602 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου που συνοδεύει τα φορτία ζώων και αγαθών στον προορισμό τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1602 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Απριλίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου που συνοδεύει τα φορτία ζώων και αγαθών στον προορισμό τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα.

(2)

Δεδομένου ότι οι κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους το ΚΥΕΕ θα πρέπει να συνοδεύει φορτία υπό διαμετακόμιση πρόκειται να καθοριστούν σε χωριστή κατ' εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε φορτία που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι τα φορτία ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση μέσω καθορισμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από το κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου («ΚΥΕΕ»). Μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων και την οριστικοποίηση του ΚΥΕΕ, τα φορτία μπορούν να χωρίζονται σε διαφορετικά μέρη, ανάλογα με τις εμπορικές ανάγκες του υπεύθυνου επιχείρησης.

(4)

Για να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των φορτίων και η ορθή επικοινωνία με την αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τους όρους και τις πρακτικές ρυθμίσεις βάσει των οποίων το ΚΥΕΕ θα πρέπει να συνοδεύει στον προορισμό τους τα φορτία που προορίζονται για διάθεση στην αγορά. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το ΚΥΕΕ για τις περιπτώσεις κατάτμησης ή χωρισμού των φορτίων.

(5)

Για να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των φορτίων που χωρίζονται στον συνοριακό σταθμό ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων και την οριστικοποίηση του ΚΥΕΕ από την αρμόδια αρχή, είναι σκόπιμο να υποχρεούται ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο να υποβάλλει επίσης, μέσω του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους («IMSOC») που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ένα ΚΥΕΕ για κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό, το οποίο θα πρέπει να οριστικοποιείται από τις αρμόδιες αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου και να συνοδεύει κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό στον προορισμό που έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο ΚΥΕΕ.

(6)

Για να προληφθεί η δόλια επαναχρησιμοποίηση του ΚΥΕΕ, είναι σκόπιμο να υποχρεούνται οι τελωνειακές αρχές να κοινοποιούν στο IMSOC τις πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα του φορτίου που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στην εν λόγω τελωνειακή διασάφηση αφαιρούνται από τη συνολική επιτρεπόμενη ποσότητα που δηλώνεται στο ΚΥΕΕ. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Αυτές οι ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Για να δοθεί στις τελωνειακές αρχές επαρκής χρόνος για τη διαμόρφωση των εν λόγω τεχνικών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η υποχρέωση κοινοποίησης στο IMSOC των πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα των φορτίων εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος από την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω τεχνικές καθίστανται λειτουργικές στο εν λόγω κράτος μέλος ή από την 1η Μαρτίου 2023, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

(7)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους το κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 («ΚΥΕΕ») απαιτείται να συνοδεύει στον τόπο προορισμού κάθε φορτίο ζώων και αγαθών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 το οποίο πρόκειται να διατεθεί στην αγορά («φορτίο»).

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα φορτία υπό διαμετακόμιση.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «τόπος προορισμού» νοείται ο τόπος όπου παραδίδεται το φορτίο για τελική εκφόρτωση, όπως δηλώνεται στο ΚΥΕΕ.

Άρθρο 3

Περιπτώσεις όπου το ΚΥΕΕ συνοδεύει φορτία στον τόπο προορισμού τους

Το ΚΥΕΕ συνοδεύει κάθε φορτίο ανεξάρτητα από το αν έχει υποστεί ή όχι χωρισμό στον συνοριακό σταθμό ελέγχου ή μετά την έξοδό του από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου, αλλά πριν τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 4

Όροι για το ΚΥΕΕ που συνοδεύει φορτία τα οποία δεν έχουν υποστεί χωρισμό

Όταν ένα φορτίο δεν έχει υποστεί χωρισμό προτού τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο διασφαλίζει ότι το φορτίο συνοδεύεται από αντίγραφο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, του ΚΥΕΕ στον τόπο προορισμού και έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

β)

ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο δηλώνει τον αριθμό αναφοράς του ΚΥΕΕ στην τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές και διατηρεί αντίγραφο του εν λόγω ΚΥΕΕ στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 163 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

γ)

οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στο IMSOC τις πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα του φορτίου που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση και επιτρέπουν την υπαγωγή του φορτίου σε τελωνειακό καθεστώς μόνο όταν δεν υφίσταται υπέρβαση της συνολικής ποσότητας που ορίζεται στο ΚΥΕΕ. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν το φορτίο πρόκειται να υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 210 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Άρθρο 5

Όροι για το ΚΥΕΕ που συνοδεύει φορτία τα οποία έχουν υποστεί χωρισμό στον συνοριακό σταθμό ελέγχου

1.   Όταν ένα φορτίο πρόκειται να υποστεί χωρισμό στον συνοριακό σταθμό ελέγχου, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

κατά την εκ των προτέρων ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο δηλώνει τον συνοριακό σταθμό ελέγχου ως τόπο προορισμού στο ΚΥΕΕ για το σύνολο του φορτίου·

β)

μετά την οριστικοποίηση του ΚΥΕΕ για το σύνολο του φορτίου από την αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο ζητεί τον χωρισμό του φορτίου και υποβάλλει, μέσω του IMSOC, ένα ΚΥΕΕ για κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό, στο οποίο δηλώνει την ποσότητα, το μέσο μεταφοράς και τον τόπο προορισμού για το αντίστοιχο μέρος του εν λόγω φορτίου·

γ)

η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου οριστικοποιεί τα ΚΥΕΕ για τα επιμέρους μέρη του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των ποσοτήτων που δηλώνονται στα εν λόγω ΚΥΕΕ δεν υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα που ορίζεται στο ΚΥΕΕ για το σύνολο του φορτίου·

δ)

ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο διασφαλίζει ότι το κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό συνοδεύεται από αντίγραφο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, του ΚΥΕΕ για το αντίστοιχο μέρος του εν λόγω φορτίου στον τόπο προορισμού που δηλώνεται σ' αυτό και έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

ε)

ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο δηλώνει τον αριθμό αναφοράς του ΚΥΕΕ για κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό στην τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές και διατηρεί αντίγραφο του εν λόγω ΚΥΕΕ στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 163 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

στ)

οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στο IMSOC τις πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα του σχετικού μέρους του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό η οποία αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση και επιτρέπουν την υπαγωγή του εν λόγω μέρους σε τελωνειακό καθεστώς μόνο όταν δεν υφίσταται υπέρβαση της συνολικής ποσότητας που ορίζεται στο ΚΥΕΕ για το εν λόγω μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν το φορτίο πρόκειται να υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 210 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

2.   Στην περίπτωση μη συμμορφούμενου φορτίου το οποίο πρόκειται να υποστεί χωρισμό στον συνοριακό σταθμό ελέγχου, όταν η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου διατάσσει τον υπεύθυνο επιχείρησης να λάβει ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά ένα μέρος μόνο του φορτίου, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

μετά την οριστικοποίηση του ΚΥΕΕ για το σύνολο του φορτίου, ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο υποβάλλει ένα ΚΥΕΕ για κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό, στο οποίο δηλώνει την ποσότητα, το μέσο μεταφοράς και τον τόπο προορισμού για το εν λόγω μέρος·

β)

η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου οριστικοποιεί τα ΚΥΕΕ για τα επιμέρους μέρη του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που λαμβάνεται για κάθε μέρος του εν λόγω φορτίου·

γ)

η παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) εφαρμόζεται σε κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό.

Άρθρο 6

Όροι για το ΚΥΕΕ που συνοδεύει φορτία υπό τελωνειακή επιτήρηση τα οποία πρόκειται να υποστούν χωρισμό μετά την έξοδό τους από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου

Όταν ένα φορτίο πρόκειται να υποστεί χωρισμό μετά την έξοδό του από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου και προτού τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο διασφαλίζει ότι κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό συνοδεύεται από αντίγραφο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, του ΚΥΕΕ έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

β)

για κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό, ο υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο δηλώνει τον αριθμό αναφοράς του ΚΥΕΕ στην τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές και διατηρεί αντίγραφο του εν λόγω ΚΥΕΕ στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 163 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

γ)

για κάθε μέρος του φορτίου που έχει υποστεί χωρισμό, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στο IMSOC τις πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση για το εν λόγω μέρος και επιτρέπουν την υπαγωγή του εν λόγω μέρους σε τελωνειακό καθεστώς μόνο όταν δεν υφίσταται υπέρβαση της συνολικής ποσότητας που ορίζεται στο ΚΥΕΕ. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν το φορτίο πρόκειται να υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 210 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται λειτουργικές στο εν λόγω κράτος μέλος οι ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή από την 1η Μαρτίου 2023, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη:

α)

άρθρο 4 στοιχείο γ)·

β)

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

γ)

άρθρο 6 στοιχείο γ),

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται λειτουργικές οι εν λόγω ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


Top