EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0942

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/942 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

PE/83/2018/REV/1

OJ L 158, 14.6.2019, p. 22–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj

14.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 158/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/942 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Ιουνίου 2019

για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

(αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ο οποίος θέσπισε τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς (5). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η ίδρυση του ACER έχει καταφανώς βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά διασυνοριακά ζητήματα. Από την ίδρυσή του, ο ACER έχει λάβει νέα σημαντικά καθήκοντα σχετικά με την παρακολούθηση των αγορών χονδρικής, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), και στους τομείς των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(3)

Προβλέπεται ότι η ανάγκη για συντονισμό των εθνικών ρυθμιστικών δράσεων θα αυξηθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη. Το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης βρίσκεται στο μέσον της βαθύτερης αλλαγής του των τελευταίων δεκαετιών. Για τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς και την αλλαγή προς περισσότερο μεταβλητή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για τον συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών με τις γειτονικές χώρες και για την χρήση των δυνατοτήτων των διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

(4)

Η πείρα από την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς έχει δείξει ότι η μη συντονισμένη εθνική δράση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην αγορά, ιδίως σε στενά διασυνδεδεμένες περιοχές όπου οι αποφάσεις των κρατών μελών συχνά έχουν άμεσο αντίκτυπο στους γείτονές τους. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την ευημερία των καταναλωτών, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, τα κράτη μέλη, και ειδικότερα οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές τους, οφείλουν να συνεργάζονται όσον αφορά τα ρυθμιστικά μέτρα που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

(5)

Οι κατακερματισμένες εθνικές κρατικές παρεμβάσεις στις αγορές ενέργειας συνιστούν αυξανόμενο κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί στον ACER ρόλος για την εκπόνηση συντονισμένης ευρωπαϊκής εκτίμησης της επάρκειας των πόρων, σε στενή συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας («ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας»), με σκοπό να αποφευχθούν τα προβλήματα των κατακερματισμένων εθνικών εκτιμήσεων για τις οποίες ακολουθούνται διαφορετικές ασυντόνιστες μέθοδοι και δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η κατάσταση σε γειτονικές χώρες. Ο ACER θα πρέπει επίσης να εποπτεύει τις τεχνικές παραμέτρους που έχουν εκπονηθεί από το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας για αποδοτική συμμετοχή των διασυνοριακών δυναμικοτήτων και για άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανισμών δυναμικότητας.

(6)

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ολοκλήρωση και διασύνδεση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες παραμένουν απομονωμένα ή όχι επαρκώς διασυνδεδεμένα, ιδίως όσον αφορά νησιωτικά κράτη μέλη και κράτη μέλη της περιφέρειας της Ένωσης. Ο ACER θα πρέπει, στο πλαίσιο των εργασιών του, να λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση των εν λόγω κρατών μελών ή περιφερειών όπως αρμόζει.

(7)

Για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση στην προετοιμασία για μη αναμενόμενες κρίσεις εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, ο ACER θα πρέπει να συντονίζει τις εθνικές δράσεις που σχετίζονται με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(8)

Λόγω της στενής διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και της αυξανόμενης ανάγκης συνεργασίας με γειτονικές χώρες για τη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου και την ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τον συντονισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Ο ACER θα πρέπει να εγγυάται τη ρυθμιστική εποπτεία των περιφερειακών κέντρων συντονισμού, όπου είναι απαραίτητο.

(9)

Καθώς μεγάλα τμήματα του νέου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέονται σε τοπικό επίπεδο, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη λειτουργία του ενωσιακού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά εξαλείφοντας τους φραγμούς στις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής. Ο ACER ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο και να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ο ACER επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε επίπεδο Ένωσης και να συμμετάσχουν, επί κοινής βάσεως, στην άσκηση των λειτουργιών της ενωσιακής διάστασης.

(11)

Ο ACER θα πρέπει να εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό και, εν ανάγκη, τη συμπλήρωση σε ενωσιακή κλίμακα των ρυθμιστικών καθηκόντων που έχουν αναλάβει οι ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και την οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11). Προς τούτο, είναι απαραίτητο να διασφαλισθούν η ανεξαρτησία του ACER έναντι των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και των διαχειριστών των συστημάτων διανομής, δημόσιων ή ιδιωτικών, και των καταναλωτών, η εναρμόνιση της δράσης του προς την ενωσιακή νομοθεσία, οι τεχνικές του ικανότητες, οι ικανότητες προσαρμογής στις ρυθμιστικές εξελίξεις, η διαφάνειά του, η επιδεκτικότητά του σε δημοκρατικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η αποτελεσματικότητά του.

(12)

Ο ACER θα πρέπει να παρακολουθεί την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, καθώς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου («ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου»). Ο ACER θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων άλλων οντοτήτων με ρυθμιζόμενα καθήκοντα που έχουν ενωσιακή διάσταση, όπως τα χρηματιστήρια ενέργειας. Η συμμετοχή του ACER είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και της λειτουργίας άλλων οντοτήτων με ενωσιακά καθήκοντα, προς όφελος της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

(13)

Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), και των περιφερειακών κέντρων συντονισμού με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονιστικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και με τις αποφάσεις του ACER. Με την επέκταση των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και των περιφερειακών κέντρων συντονισμού, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εποπτεία των εν λόγω φορέων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Η διαδικασία που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό διασφαλίζει ότι ο ACER υποστηρίζει τις ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, όπως αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944.

(14)

Για να εξασφαλιστεί ότι ο ACER διαθέτει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ACER θα πρέπει να μπορεί να ζητεί και να λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες από τις ρυθμιστικές αρχές, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(15)

Ο ACER θα πρέπει να παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές σχετικά με τις διαπιστώσεις του, όταν αυτό είναι σκόπιμο. Η παρακολούθηση από τον ACER δεν θα πρέπει να επικαλύπτει ή να παρεμποδίζει την παρακολούθηση από τις εθνικές αρχές, ιδίως από τις αρχές ανταγωνισμού ή από την Επιτροπή.

(16)

Ο ACER παρέχει ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει τη συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών. Το πλαίσιο αυτό διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή, στο σύνολο της Ένωσης, της νομοθεσίας που διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Έχει δοθεί στον ACER η αρμοδιότητα έκδοσης επιμέρους αποφάσεων όταν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες να καλύπτει τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τα οποία απαιτείται περιφερειακός συντονισμός, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή κωδικών δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, τη συνεργασία στο πλαίσιο των περιφερειακών κέντρων συντονισμού, τις ρυθμιστικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας της χονδρικής αγοράς ενέργειας, αποφάσεις σχετικά με τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την οποία συνδέονται ή ενδέχεται να συνδεθούν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη και, ως έσχατη επιλογή, την εξαίρεση από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς των νέων ηλεκτρικών γραμμών διασύνδεσης και των νέων υποδομών φυσικού αερίου που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

(17)

Οι αναθεωρήσεις των κωδικών δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών καλύπτουν τροποποιήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της αγοράς χωρίς να μεταβληθούν ουσιωδώς οι εν λόγω κωδικοί δικτύων και κατευθυντήριες γραμμές ή να δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες του ACER.

(18)

Ο ACER έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών-πλαίσιο εκ φύσεως μη δεσμευτικών. Οι κώδικες δικτύου θα πρέπει να ακολουθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο. Θεωρείται επίσης σκόπιμο για τον ACER, και σύμφωνο προς τους στόχους του, να συμμετέχει στην επανεξέταση και την τροποποίηση σχεδίων κωδικών δικτύου, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο και να προβλεφθεί ο αναγκαίος βαθμός εναρμόνισης, προτού τους υποβάλει στην Επιτροπή προς έκδοση.

(19)

Με την έκδοση μιας σειράς κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν τη σταδιακή εφαρμογή και την περαιτέρω βελτίωση κοινών περιφερειακών και ενωσιακών κανόνων, έχει ενισχυθεί ο ρόλος του ACER στην παρακολούθηση και στη συμβολή της εφαρμογής των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών αποτελεί βασικό καθήκον του ACER και έχει κρίσιμη σημασία για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς.

(20)

Από την πείρα της εφαρμογής των κωδκών δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών έχει προκύψει ότι θα ήταν χρήσιμο να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες για τη ρυθμιστική έγκριση, σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που εκπονούνται σύμφωνα με τους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές, με την υποβολή τους απευθείας στον ACER ώστε οι ρυθμιστικές αρχές, που εκπροσωπούνται στο ρυθμιστικό συμβούλιο, να αποφασίζουν τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες.

(21)

Δεδομένου ότι η σταδιακή εναρμόνιση των αγορών ενέργειας της Ένωσης συνεπάγεται τακτικά την εξεύρεση περιφερειακών λύσεων ως ενδιάμεσο βήμα και πολλοί όροι και προϋποθέσεις και μεθοδολογίες πρέπει να εγκρίνονται από περιορισμένο αριθμό ρυθμιστικών αρχών για συγκεκριμένη περιοχή, είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθεί η περιφερειακή διάσταση της εσωτερικής αγοράς στον παρόντα κανονισμό και να προβλεφθούν κατάλληλοι μηχανισμοί διακυβέρνησης. Οι αποφάσεις σχετικά με τις προτάσεις για κοινούς περιφερειακούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της οικείας περιφέρειας, εκτός εάν οι εν λόγω αποφάσεις έχουν απτό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

(22)

Δεδομένου ότι ο ACER έχει εποπτική εικόνα των ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με την Επιτροπή, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά κάθε ζήτημα συνδεόμενο με τον σκοπό της ίδρυσής του. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνει την Επιτροπή όταν διαπιστώνει ότι η συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς δεν δίνει τα αναγκαία αποτελέσματα ή ότι μια ρυθμιστική αρχή, της οποίας η απόφαση παραβιάζει τους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές, δεν έχει εφαρμόσει δεόντως τη γνώμη, σύσταση ή απόφαση, του ACER.

(23)

Ο ACER θα πρέπει επίσης να μπορεί να διατυπώνει συστάσεις για να συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους συμμετέχοντες στην αγορά στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

(24)

Το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού και οι ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες και τις συστάσεις του ACER που απευθύνονται σε αυτούς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(25)

Ο ACER θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη των εκάστοτε ενδιαφερομένων μερών και να τους παρέχει εύλογη δυνατότητα να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων μέτρων, όπως κώδικες δικτύου και κανόνες.

(26)

Ο ACER θα πρέπει να προωθεί την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013, ιδίως όταν γνωμοδοτεί σχετικά με τα μη δεσμευτικά διενωσιακά δεκαετή προγράμματα ανάπτυξης του δικτύου («διενωσιακά προγράμματα ανάπτυξης του δικτύου»).

(27)

Ο ACER θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην επαύξηση της ενεργειακής ασφάλειας.

(28)

Οι δραστηριότητες του ACER θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία έχει πέντε στενά συνδεδεμένες και αλληλοενισχυόμενες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(29)

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ο ACER θα πρέπει να εκδίδει ατομικές αποφάσεις μόνο σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις και για θέματα που συνδέονται αυστηρά με τους σκοπούς για τους οποίους ο ACER έχει ιδρυθεί.

(30)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το πλαίσιο του ACER είναι αποδοτικό και συνεκτικό με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι κανόνες που διέπουν τον ACER θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την κοινή προσέγγιση που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (13) (κοινή προσέγγιση). Ωστόσο, στο μέτρο του αναγκαίου, η δομή του ACER θα πρέπει να προσαρμοστεί για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες ρύθμισης του κλάδου της ενέργειας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη ο ειδικός ρόλος των ρυθμιστικών αρχών και να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία τους.

(31)

Στο μέλλον είναι δυνατό να προβλεφθούν πρόσθετες αλλαγές στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την κοινή προσέγγιση. Με βάση τις τρέχουσες ανάγκες ρύθμισης του κλάδου της ενέργειας, είναι αναγκαίες αποκλίσεις από την κοινή προσέγγιση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις επιδόσεις του ACER σε σχέση με τους στόχους του ACER, την εντολή και τα καθήκοντά του και, σε συνέχεια της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

(32)

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού, την έκδοση δημοσιονομικών κανονισμών και τον διορισμό του διευθυντή. Θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα για την εκ περιτροπής ανανέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονικώς ισόρροπη συμμετοχή των κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το δημόσιο συμφέρον χωρίς να ζητεί ή να δέχεται πολιτικές οδηγίες.

(33)

Ο ACER θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, σύνεση και, προπάντων, με ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία του ACER έναντι των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, καθώς και άλλων ιδιωτικών και εταιρικών συμφερόντων, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη της αγοράς. Χωρίς να θίγονται τα μέλη του που ενεργούν εξ ονόματος των αντιστοίχων εθνικών τους αρχών, το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να ενεργεί ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της αγοράς, να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων και να μην επιζητεί ούτε να δέχεται οδηγίες ούτε συστάσεις από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους, από θεσμικά όργανα της Ένωσης ή από άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου θα πρέπει ταυτόχρονα να τηρούν τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, όπως την εσωτερική αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, και τον ανταγωνισμό. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσον αφορά τις γνώμες, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του.

(34)

Όταν ο ACER έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, θα πρέπει να παρέχεται στους ενδιαφερομένους, για λόγους διαδικαστικής οικονομίας, δικαίωμα προσφυγής σε συμβούλιο προσφυγών, το οποίο θα πρέπει μεν να υπάγεται στον ACER αλλά να είναι ανεξάρτητο από τη διοικητική και ρυθμιστική δομή του. Για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της πλήρους ανεξαρτησίας του, το συμβούλιο προσφυγών θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό του ACER. Για λόγους συνέχειας, κατά τον διορισμό ή την ανανέωση των μελών του συμβουλίου προσφυγών θα πρέπει να είναι δυνατή η μερική αντικατάσταση των μελών του. Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών είναι δυνατόν να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Δικαστήριο).

(35)

Ο ACER θα πρέπει να ασκεί τις αποφασιστικές του αρμοδιότητες σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης, διαφανούς και εύλογης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι διαδικαστικοί κανόνες του ACER θα πρέπει να καθορίζονται στον εσωτερικό του κανονισμό.

(36)

Ο διευθυντής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και την έγκριση εγγράφων που περιέχουν γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις. Ορισμένες γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) και στο άρθρο 24 παράγραφος 2 θα πρέπει να απαιτούν την έκδοση ευνοϊκής γνώμης του ρυθμιστικού συμβουλίου πριν εγκριθούν. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να διατυπώνει γνώμες και, κατά περίπτωση, παρατηρήσεις και τροπολογίες σε προτάσεις κειμένων του διευθυντή, τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη ο διευθυντής. Όταν ο διευθυντής παρεκκλίνει από τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες που υποβάλλει το ρυθμιστικό συμβούλιο ή τις απορρίπτει, θα πρέπει να παρέχει δεόντως αιτιολογημένο γραπτό σκεπτικό για να διευκολύνει τον εποικοδομητικό διάλογο. Εάν το ρυθμιστικό συμβούλιο δεν διατυπώσει ευνοϊκή γνώμη για εκ νέου υποβαλλόμενο κείμενο, ο διευθυντής θα πρέπει να μπορεί να αναθεωρήσει περαιτέρω το κείμενο σύμφωνα με τις τροπολογίες και τις παρατηρήσεις που προτείνει το ρυθμιστικό συμβούλιο προκειμένου να λάβει την ευνοϊκή γνώμη του. Ο διευθυντής θα πρέπει να μπορεί να αποσύρει τα υποβληθέντα σχέδια γνωμών, συστάσεων και αποφάσεων σε περίπτωση διαφωνίας με τις τροπολογίες που υπέβαλε το ρυθμιστικό συμβούλιο και να εκδώσει νέο κείμενο σύμφωνα με ορισμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) και στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Ο διευθυντής θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει την ευνοϊκή γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου σχετικά με νέο ή αναθεωρημένο σχέδιο κειμένου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

(37)

Ο ACER θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο ACER θα πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα τέλη βελτιώνουν τη χρηματοδότηση του ACER και θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες του ACER σε σχέση με υπηρεσίες παρεχόμενες προς συμμετέχοντες στην αγορά ή οντότητες που ενεργούν για λογαριασμό τους, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και ασφαλή. Οι πόροι που σήμερα διατίθενται από κοινού από τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον ACER. Η ενωσιακή διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Επιπλέον, ο έλεγχος των λογαριασμών θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 107 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (14).

(38)

Ο προϋπολογισμός του ACER θα πρέπει να υποβάλλεται σε συνεχή αξιολόγηση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του εν εξελίξει φόρτου εργασίας του ACER, των επιδόσεων του ACER και των στόχων του ACER για την επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος των καταναλωτών της Ένωσης. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι βέλτιστες προδιαγραφές επάρκειας.

(39)

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Μεταφραστικό Κέντρο») θα πρέπει να παρέχει μετάφραση σε όλους τους οργανισμούς της Ένωσης. Εάν ο ACER αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες με τις υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου, ο ACER θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλείται τον μηχανισμό προσφυγής που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου (15), πράγμα που θα μπορούσε τελικά να έχει ως αποτέλεσμα την προσφυγή σε άλλους παρόχους υπηρεσιών υπό την αιγίδα του Μεταφραστικού Κέντρου.

(40)

Ο ACER θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Ειδικότερα, θα πρέπει να επωφελείται από τις ικανότητες και την πείρα υπαλλήλων αποσπασμένων από τις ρυθμιστικές αρχές, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Για το προσωπικό του ACER θα πρέπει να εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («καθεστώς επί του λοιπού προσωπικού») δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (16), καθώς και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θα πρέπει να θεσπίζει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα.

(41)

Το ρυθμιστικό έργο του διευθυντή και του ρυθμιστικού συμβουλίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι δυνατό να υποστηρίζεται από ομάδες εργασίας.

(42)

Ο ACER θα πρέπει να τηρεί τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των ενωσιακών οργάνων. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει πρακτικά μέτρα για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων.

(43)

Μέσα από τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών εντός του ACER καθίσταται προφανές ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου σε θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, τα οποία έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορα κράτη μέλη. Επομένως, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να ψηφίζουν βάσει πλειοψηφίας δύο τρίτων στο πλαίσιο του ρυθμιστικού συμβουλίου. Ο ACER θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, κατά περίπτωση.

(44)

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν στο έργο του ACER χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, βάσει κατάλληλων συμφωνιών που θα συναφθούν από την Ένωση.

(45)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σε επίπεδο Ένωσης και η συμμετοχή τους στην άσκηση λειτουργιών που σχετίζονται με την Ένωση, είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(46)

Η έδρα του ACER βρίσκεται στη Λιουμπλιάνα όπως προβλέπεται στην απόφαση 2009/913/ΕΕ (17). Η έδρα του ACER αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και των προβλεπόμενων στο καταστατικό καθηκόντων του.

(47)

Το κράτος μέλος υποδοχής του ACER θα πρέπει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του ACER, συμπεριλαμβανομένων της πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων. Η συμφωνία για την έδρα μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του ACER που καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις, μαζί με τις ρυθμίσεις εφαρμογής της, συνήφθη στις 26 Νοεμβρίου 2010 και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου 2011,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο Ι

Στόχοι και καθήκοντα

Άρθρο 1

Ίδρυση και στόχοι

1.   Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ACER»).

2.   Ο ACER έχει σκοπό να βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 57 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και στο άρθρο 39 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, κατά την άσκηση σε ενωσιακό επίπεδο των ρυθμιστικών καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, συντονίζει τη δράση τους και μεσολαβεί και επιλύει μεταξύ τους διαφωνίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του παρόντος κανονισμού. Ο ACER συμβάλλει επίσης στη θέσπιση υψηλής ποιότητας κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια.

3.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ACER ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά και προς το συμφέρον της Ένωσης. Ο ACER λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από ιδιωτικά και εταιρικά συμφέροντα.

Άρθρο 2

Τύποι πράξεων του ACER

Ο ACER:

α)

διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού και τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

β)

διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές·

γ)

διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή·

δ)

εκδίδει ατομικές αποφάσεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), και το άρθρο 8 στοιχείο γ)· σχετικά με την έγκριση μεθοδολογιών, όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4· σχετικά με την επανεξέταση των ζωνών προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6· σχετικά με τεχνικά ζητήματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1· σχετικά με τη διαιτησία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10· σχετικά με τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)· σχετικά με την έγκριση και τροποποίηση μεθοδολογιών και υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1· σχετικά με την έγκριση και τροποποίηση μεθοδολογιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3· σχετικά με τις αποφάσεις εξαιρέσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 10· σχετικά με τις υποδομές σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο δ)· και σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της αγοράς χονδρικής σύμφωνα με το άρθρο 12.

ε)

υποβάλλει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19).

Άρθρο 3

Γενικά καθήκοντα

1.   Ο ACER δύναται να γνωμοδοτεί ή να υποβάλλει σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, σχετικά με κάθε ζήτημα συνδεόμενο με τον ιδρυτικό του σκοπό, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ή με δική του πρωτοβουλία.

2.   Κατόπιν αιτήσεως του ACER, οι ρυθμιστικές αρχές, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν στον ACER τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ACER δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν ο ACER έχει ήδη ζητήσει και λάβει τις πληροφορίες αυτές.

Για τον σκοπό του αιτήματος πληροφοριών όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο ACER έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις. Στις αποφάσεις του ο ACER προσδιορίζει τον σκοπό του αιτήματός του, παραπέμπει στη νομική βάση δυνάμει της οποία ζητούνται οι πληροφορίες, και ορίζει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Η εν λόγω προθεσμία είναι ανάλογη του αιτήματος.

Ο ACER χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μόνο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. Ο ACER μεριμνά για τη δέουσα προστασία δεδομένων των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 41.

Άρθρο 4

Καθήκοντα του ACER σχετικά με τη συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των διαχειριστών συστημάτων διανομής

1.   Ο ACER γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 καθώς και του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

2.   Ο ACER παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

3.   Ο ACER δύναται να γνωμοδοτεί:

α)

προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και προς το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τους κώδικες δικτύου·

β)

προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, και προς το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών, το σχέδιο διενωσιακού προγράμματος ανάπτυξης δικτύων και άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αποφυγής των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου·

γ)

προς τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών και άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αποφυγής των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

4.   Ο ACER, κατά περίπτωση, αφού ζητήσει επικαιροποιήσεις των σχεδίων που υποβάλλουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, εγκρίνει τη μεθοδολογία σχετικά με τη χρήση των εσόδων από το εισόδημα συμφόρησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

5.   Ο ACER, βασιζόμενος σε πραγματικά στοιχεία, διατυπώνει δεόντως αιτιολογημένη γνώμη καθώς και συστάσεις προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, οσάκις κρίνει ότι το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών ή το σχέδιο του διενωσιακού προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου που του έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, δεν συμβάλλουν στην αποφυγή των διακρίσεων, στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς ή στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διασυνοριακής διασύνδεσης στην οποία έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη ή δεν συμφωνούν με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 ή της οδηγίας 2009/73/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

6.   Οι σχετικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζονται ώστε να προσδιορίζουν από κοινού κατά πόσον υπάρχει μη συμμόρφωση του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή των περιφερειακών κέντρων συντονισμού με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

Ο ACER, κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων ρυθμιστικών αρχών ή με δική του πρωτοβουλία, διατυπώνει δεόντως αιτιολογημένη γνώμη καθώς και σύσταση προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ ή τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους.

7.   Εάν ο ACER, σε αιτιολογημένη γνώμη του, προσδιορίζει περίπτωση ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ ή ενός περιφερειακού κέντρου συντονισμού με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, οι οικείες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν ομόφωνα συντονισμένες αποφάσεις που διαπιστώνουν κατά πόσον υπάρχει μη συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις και που, κατά περίπτωση, καθορίζουν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ ή ένα περιφερειακό κέντρο συντονισμού για την επανόρθωση της εν λόγω μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν λάβουν ομόφωνα τις εν λόγω συντονισμένες αποφάσεις εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αιτιολογημένης γνώμης του ACER από τις ρυθμιστικές αρχές, το θέμα παραπέμπεται στον ACER για λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10.

8.   Όταν η μη συμμόρφωση του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ ή του κέντρου περιφερειακού συντονισμού, η οποία προσδιορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή 7 του παρόντος άρθρου, δεν επανορθωθεί εντός τριών μηνών, ή η ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η οντότητα δεν έχει λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις συντονισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο ACER εκδίδει σύσταση προς την ρυθμιστική αρχή για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ ή τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ενημερώνουν την Επιτροπή για την εν λόγω σύσταση.

Άρθρο 5

Καθήκοντα του ACER σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή κωδικών δικτύου και κατευθυντηρίων γραμμών

1.   Ο ACER συμμετέχει στην ανάπτυξη κωδικών δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 6 του κανονισμού (EE) 2019/943 Ιδίως:

α)

υποβάλλει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο στην Επιτροπή, εφόσον αυτό του ζητείται δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Ο ACER επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο και τις υποβάλλει εκ νέου στην Επιτροπή εφόσον αυτό του ζητείται δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009·

β)

παρέχει στο ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου αιτιολογημένη γνώμη επί του κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009·

γ)

αναθεωρεί τον κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 11 του κανονισμού (EΕ) 2019/943 και του άρθρου 6 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Στην αναθεώρηση, ο ACER λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που κατατέθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της πρότασης υπό την καθοδήγηση του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου ή του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και διεξάγει επίσημη διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά το έγγραφο που πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή. Προς τούτο, ο ACER δύναται να χρησιμοποιήσει την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει των κωδίκων δικτύου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την έκβαση των διαβουλεύσεων. Εν συνεχεία, ο ACER υποβάλλει τον αναθεωρημένο κώδικα δικτύου στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και το άρθρο 6 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Σε περίπτωση που το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου ή ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν εκπονήσουν κώδικα δικτύου, ο ACER προετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο κώδικα δικτύου όπου αυτό του ζητείται δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή του άρθρου 6 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009·

δ)

διατυπώνει δεόντως αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, εφόσον το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου ή ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δεν εφάρμοσε κώδικα δικτύου που να έχει εκπονηθεί δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή κώδικα δικτύου ο οποίος να έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφοι 3 έως 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και το άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, αλλά να μην έχει θεσπισθεί από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και του άρθρου 6 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

ε)

παρακολουθεί και αναλύει την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου που έχει θεσπίσει η Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, και τα αποτελέσματά τους επί της εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς καθώς και επί της απαγόρευσης των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, υποβάλλει δε σχετική έκθεση στην Επιτροπή.

2.   Όταν μία από τις ακόλουθες νομικές πράξεις προβλέπει την εκπόνηση προτάσεων για κοινούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των εν λόγω κωδικών δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, περί των οποίων απαιτείται έγκριση από όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, οι εν λόγω προτάσεις για κοινούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υποβάλλονται προς αναθεώρηση και έγκριση στον ACER:

α)

νομοθετική πράξη της Ένωσης εκδιδόμενη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

β)

κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών των κωδικών δικτύου και των κατευθυντηρίων γραμμών, ή

γ)

κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20).

3.   Όταν μία από τις ακόλουθες νομικές πράξεις προβλέπει την εκπόνηση προτάσεων για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των εν λόγω κωδικών δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, περί των οποίων απαιτείται κανονιστική έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε περιφέρειας, οι εν λόγω ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν απόφαση με ομοφωνία σχετικά με τους κοινούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που θα εγκριθούν από κάθε μία από τις εν λόγω ρυθμιστικές αρχές:

α)

νομοθετική πράξη της Ένωσης εκδιδόμενη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας,

β)

οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών των κωδικών δικτύου και των κατευθυντηρίων γραμμών, ή

γ)

οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Οι προτάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται στον ACER εντός μιας εβδομάδας από την υποβολή τους στις εν λόγω ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές δύνανται να παραπέμψουν τις προτάσεις προς έγκριση στον ACER σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και ακολουθούν το άρθρο 6 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση με ομοφωνία όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Ο διευθυντής ή το ρυθμιστικό συμβούλιο, ιδία πρωτοβουλία ή μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων από τα μέλη του, δύναται να απαιτήσει από τις ρυθμιστικές αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας να παραπέμψουν την πρόταση στον ACER προς έγκριση. Το αίτημα αυτό αφορά μόνο τις περιπτώσεις όπου πρόταση συμφωνημένη σε περιφερειακό επίπεδο θα έχει απτό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην ασφάλεια του εφοδιασμού και πέρα από την περιοχή.

4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ο ACER είναι αρμόδιος να λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 όταν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δεν συμφωνούν ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες για την εφαρμογή νέων κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίνονται μετά την 4η Ιουλίου 2019 ως κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, όταν οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες απαιτούν έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές ή από όλες τις ρυθμιστικές αρχές της οικείας περιφέρειας.

5.   Έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πιθανή ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή του ACER στην ανάπτυξη και υιοθέτηση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών για την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντηρίων γραμμών που εγκρίνονται με τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση πράξεων μετά την 4η Ιουλίου 2019. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση με σκοπό να μεταβιβαστούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες στον ACER ή να τροποποιηθούν.

6.   Πριν από την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, οι ρυθμιστικές αρχές ή, εφόσον είναι αρμόδιος, ο ACER προβαίνουν σε αναθεώρηση και αλλαγή τους όπου είναι αναγκαίο, σε συνεννόηση με το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου ή τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με τους σκοπούς του κώδικα δικτύου ή των κατευθυντήριων γραμμών και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς, την αποφυγή διακρίσεων, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ο ACER λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έγκριση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στους σχετικούς κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές. Η εν λόγω περίοδος αρχίζει την επομένη της ημέρας κατά την οποία η πρόταση αναφέρθηκε στον ACER.

7.   Ο ACER εκτελεί τα καθήκοντά του όσον αφορά την επανεξέταση ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

8.   Ο ACER παρακολουθεί την περιφερειακή συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας κατά τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεών του.

Άρθρο 6

Καθήκοντα του ACER σχετικά με τις ρυθμιστικές αρχές

1.   Ο ACER εκδίδει ατομικές αποφάσεις σχετικά με τεχνικά ζητήματα, εφόσον αυτές προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944, ή στην οδηγία 2009/73/ΕΚ.

2.   Ο ACER δύναται, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εργασιών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει συστάσεις για να συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

3.   Έως τις 5 Ιουλίου 2022 και στη συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

4.   Ο ACER παρέχει πλαίσιο συνεργασίας στις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων με διασυνοριακή σημασία. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας κατά τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεών του. Αν ο ACER κρίνει ότι απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για τη συνεργασία αυτή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή.

5.   Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων ρυθμιστικών αρχών ή της Επιτροπής, ο ACER γνωμοδοτεί βάσει πραγματικών στοιχείων σχετικά με το αν απόφαση εκδοθείσα από ρυθμιστική αρχή συμφωνεί με τους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944 ή στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, ή με άλλες σχετικές διατάξεις αυτών των οδηγιών ή κανονισμών.

6.   Εάν η ρυθμιστική αρχή δεν συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 γνωμοδότηση του ACER εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της, ο ACER ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

7.   Εάν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια ρυθμιστική αρχή αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944 ή στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση από τον ACER. Ο ACER γνωμοδοτεί, έπειτα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης αυτής.

8.   Κατόπιν αιτήματος ρυθμιστικής αρχής, ο ACER δύναται να παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή στην εν λόγω ρυθμιστική αρχή όσον αφορά έρευνες που διεξάγονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

9.   Ο ACER Οργανισμός γνωμοδοτεί προς την οικεία ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

10.   Ο ACER είναι αρμόδιος να εκδίδει ατομικές αποφάσεις σχετικά με ρυθμιστικά ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές ή στη διασυνοριακή ασφάλεια του συστήματος, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση δύο τουλάχιστον ρυθμιστικών αρχών, όταν αυτές οι αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί στις ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:

α)

νομοθετική πράξη της Ένωσης εκδιδόμενη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας,

β)

κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αυτών των κωδικών δικτύου και των κατευθυντηρίων γραμμών, ή

γ)

κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Ο ACER είναι αρμόδιος να εκδίδει ατομικές αποφάσεις όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εφόσον δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών εντός έξι μηνών μετά την παραπομπή της υπόθεσης στην τελευταία από τις εν λόγω ρυθμιστικές αρχές· ή εντός τεσσάρων μηνών σε περιπτώσεις δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944· ή

β)

βάσει κοινής αιτήσεως των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές μπορούν να ζητούν από κοινού την παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για έξι μήνες κατ' ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

Όταν οι αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων επί διασυνοριακών ζητημάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο έχουν ανατεθεί σε ρυθμιστικές αρχές, σε νέους κώδικες δικτύου ή κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνονται με τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση πράξεων μετά την 4η Ιουλίου 2019, ο ACER είναι αρμόδιος σε εθελοντική βάση σύμφωνα με το στοιχείο β) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, κατόπιν αιτήματος του 60 % τουλάχιστον των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Όταν εμπλέκονται μόνο δύο ρυθμιστικές αρχές, κάθε μία εξ αυτών δύναται να παραπέμψει την υπόθεση στον ACER.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής του ACER στην επίλυση υποθέσεων διαφωνίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά κοινές αποφάσεις επί ζητημάτων για τα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες σε αυτές μετά την 4η Ιουλίου 2019 με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση με σκοπό να μεταβιβαστούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες στον ACER ή να τροποποιηθούν.

11.   Κατά την εκπόνηση της απόφασής του δυνάμει της παραγράφου 10, ο ACER διαβουλεύεται με τις ρυθμιστικές αρχές και τους σχετικούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και ενημερώνεται για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις όλων των οικείων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

12.   Όταν μια υπόθεση παραπέμπεται στον ACER δυνάμει της παραγράφου 10, ο ACER:

α)

εκδίδει απόφαση το πολύ εντός έξι μηνών από την ημέρα παραπομπής· ή εντός πέντε μηνών σε περιπτώσεις δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944· και

β)

μπορεί, εφόσον απαιτείται, να λάβει ενδιάμεση απόφαση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού ή η ασφάλεια λειτουργίας.

13.   Όπου τα ρυθμιστικά ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 10 περιλαμβάνουν επίσης εξαιρέσεις υπό την έννοια του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή του άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, δεν χωρεί σώρευση των καταληκτικών ημερομηνιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό με εκείνες που ορίζονται στα προαναφερθέντα άρθρα.

Άρθρο 7

Καθήκοντα του ACER σχετικά με τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού

1.   Ο ACER, σε στενή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρακολουθεί και αναλύει τις επιδόσεις των περιφερειακών κέντρων συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

2.   Για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά τρόπο αποτελεσματικό και ταχύ, ο ACER, ειδικότερα:

α)

αποφασίζει σχετικά με τη διάταξη των περιφερειών λειτουργίας του συστήματος δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφοι 3 και 4 και χορηγεί εγκρίσεις δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

β)

ζητεί πληροφορίες από τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

γ)

διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

δ)

διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς περιφερειακά κέντρα συντονισμού.

Άρθρο 8

Καθήκοντα του ACER σχετικά με ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής (21), ο ACER:

α)

παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν οι ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τον καθορισμό των καθηκόντων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222·

β)

διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222·

γ)

ζητεί πληροφορίες από ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 9

Καθήκοντα του ACER σχετικά με την επάρκεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων

1.   Ο ACER εγκρίνει και τροποποιεί, όπου είναι αναγκαίο:

α)

τις προτάσεις για τις μεθοδολογίες και τους υπολογισμούς που σχετίζονται με την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

β)

τις προτάσεις για τεχνικές προδιαγραφές για διασυνοριακή συμμετοχή σε μηχανισμούς δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

2.   Ο ACER γνωμοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 ως προς το αν δικαιολογούνται οι διαφορές μεταξύ της εθνικής εκτίμησης επάρκειας πόρων και της ευρωπαϊκής εκτίμησης επάρκειας πόρων.

3.   Ο ACER εγκρίνει και τροποποιεί, όπου είναι αναγκαίο, τις μεθοδολογίες για:

α)

τον προσδιορισμό σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941·

β)

για εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας, δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941.

4.   Όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, ο ACER εκπροσωπείται στην ομάδα συντονισμού για το αέριο σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 και εκτελεί τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη μόνιμη ικανότητα αμφίδρομης ροής των διασυνδέσεων για το αέριο που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938.

Άρθρο 10

Καθήκοντα του ACER σχετικά με εξαιρέσεις

Ο ACER αποφασίζει σχετικά με εξαιρέσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 Ο ACER αποφασίζει επίσης σχετικά με εξαιρέσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, εφόσον η σχετική υποδομή βρίσκεται στην επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών μελών.

Άρθρο 11

Καθήκοντα του ACER σχετικά με τις υποδομές

Όσον αφορά τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, ο ACER, σε στενή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και τα ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας και ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου:

α)

παρακολουθεί την πρόοδο προς την εφαρμογή σχεδίων για τη δημιουργία ικανότητας διασύνδεσης των δικτύων·

β)

παρακολουθεί την εφαρμογή των διενωσιακών προγραμμάτων ανάπτυξης δικτύου. Εάν ο ACER διαπιστώσει ασυνέπεια ανάμεσα στα εν λόγω προγράμματα και την εφαρμογή τους, διερευνά τις αιτίες της ασυνέπειας και διατυπώνει συστάσεις προς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τις ρυθμιστικές αρχές ή άλλα αρμόδια όργανα προκειμένου να εφαρμοστούν οι επενδύσεις σύμφωνα με τα διενωσιακά προγράμματα ανάπτυξης δικτύου.

γ)

εκτελεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 11, 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013·

δ)

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με αιτήματα επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

Άρθρο 12

Καθήκοντα του ACER σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά

Προκειμένου να παρακολουθεί αποτελεσματικά την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην αγορά χονδρικής, ο ACER, σε στενή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές:

α)

παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές, συλλέγει και ανταλλάσσει στοιχεία και καταρτίζει ευρωπαϊκό μητρώο των παραγόντων της αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·

β)

διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·

γ)

συντονίζει τις έρευνες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

Άρθρο 13

Ανάθεση νέων καθηκόντων στον ACER

Ο ACER δύναται, υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες που ορίζει η Επιτροπή με κώδικες δικτύου που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 61 του εν λόγω κανονισμού ή το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, και σε ζητήματα συνδεόμενα με τον σκοπό της ίδρυσής του, να επιφορτιστεί με επιπρόσθετα καθήκοντα που δεν αφορούν εξουσίες λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 14

Διαβουλεύσεις, διαφάνεια και διαδικαστικές εγγυήσεις

1.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως κατά τη διαδικασία καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών-πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, όπως και κατά τη διαδικασία πρότασης τροποποιήσεων των κωδκών δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο ACER ζητεί ευρέως και εγκαίρως τη γνώμη των φορέων της αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, των καταναλωτών, των τελικών χρηστών και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, των αρχών ανταγωνισμού, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, κατά ανοικτό και διαφανή τρόπο, ιδίως όταν τα καθήκοντα αυτά αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

2.   Ο ACER μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, οσάκις ενδείκνυται, αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του.

Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων διαβούλευσης που πραγματοποιούνται κατά τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών-πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 ή με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή κατά την τροποποίηση κωδικών δικτύου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται.

3.   Πριν από την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών-πλαίσιο όπως και πριν από την πρόταση τροποποιήσεων των κωδικών δικτύου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ACER δηλώνει με ποιον τρόπο έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις που του απευθύνθηκαν στη διαβούλευση, και, στις περιπτώσεις που οι παρατηρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη, εξηγεί τους λόγους.

4.   Ο ACER δημοσιεύει στον ιστότοπό του τουλάχιστον την ημερήσια διάταξη, τα έγγραφα βάσεως και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, του ρυθμιστικού συμβουλίου και του συμβουλίου προσφυγών.

5.   Ο ACER εγκρίνει και δημοσιεύει κατάλληλο και αναλογικό εσωτερικό κανονισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο κ). Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν διαφανή και λογική διαδικασία λήψης αποφάσεων που εγγυάται τα θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα βάσει του κράτους δικαίου και, ιδίως, το δικαίωμα ακρόασης, κανόνες πρόσβασης σε φακέλους και τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 6, 7 και 8.

6.   Πριν λάβει οποιαδήποτε ατομική απόφαση κατά τον παρόντα κανονισμό, ο ACER ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με την πρόθεσή του να λάβει απόφαση, και ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του για το θέμα, λαμβανόμενου πλήρως υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα, της πολυπλοκότητας και των ενδεχόμενων συνεπειών του θέματος.

7.   Οι ατομικές αποφάσεις του ACER αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται προκειμένου να είναι δυνατή προσφυγή επί της ουσίας.

8.   Οι ενδιαφερόμενοι τους οποίους αφορούν οι ατομικές αποφάσεις του ACER ενημερώνονται σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου

1.   Ο ACER, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών ανταγωνισμού, παρακολουθεί τις αγορές χονδρικής και λιανικής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, ιδίως τις λιανικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944 και την οδηγία 2009/73/ΕΚ, τον αντίκτυπο των εξελίξεων της αγοράς στους οικιακούς πελάτες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πρόοδο όσον αφορά τις γραμμές διασύνδεσης, τους δυνητικούς φραγμούς στις διασυνοριακές συναλλαγές, τους κανονιστικούς φραγμούς για νεοεισερχόμενους στην αγορά και μικρούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών, τις κρατικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπουν στις τιμές να αντικατοπτρίζουν την πραγματική σπάνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της εκ των υστέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/941.

2.   Ο ACER δημοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του όσον αφορά την παρακολούθηση, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην έκθεση επισημαίνει τους φραγμούς στην ολοκλήρωση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

3.   Κατά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής του, ο ACER μπορεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή γνωμοδότηση για τα ενδεχόμενα μέτρα ώστε να αρθούν οι φραγμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.   Ο ACER εκδίδει έκθεση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις μεθοδολογίες των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

Κεφάλαιο ΙΙ

Οργάνωση του ACER

Άρθρο 16

Νομικό καθεστώς

1.   Ο ACER είναι ενωσιακό όργανο με νομική προσωπικότητα.

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, ο ACER διαθέτει την ευρύτερη δικαιοπρακτική ικανότητα που αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο σε νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, δύναται να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να είναι διάδικος.

3.   Ο ACER εκπροσωπείται από τον διευθυντή του.

4.   Έδρα του ACER είναι η Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).

Άρθρο 17

Δομή διοίκησης και διαχείρισης

Ο ACER αποτελείται από:

α)

το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 29·

β)

το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 22·

γ)

τον διευθυντή, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 24· και

δ)

το συμβούλιο προσφυγών, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 28.

Άρθρο 18

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη. Κάθε μέλος έχει έναν αναπληρωτή. Δύο μέλη και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από την Επιτροπή, δύο μέλη και οι αναπληρωτές τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέντε μέλη και οι αναπληρωτές τους από το Συμβούλιο. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου.

2.   Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Για την πρώτη εντολή, η θητεία αυτή έχει διάρκεια έξι ετών για τα μισά μέλη και τους αναπληρωτές τους.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει, με πλειοψηφία δύο τρίτων, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του μεταξύ των μελών του. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι δύο έτη, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου λήγει μόλις παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4.   Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του. Ο πρόεδρος του ρυθμιστικού συμβουλίου ή το πρόσωπο που υποδεικνύει το εν λόγω Συμβούλιο και ο διευθυντής συμμετέχουν στις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει άλλως όσον αφορά τον διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητή κάθε πρόσωπο με σημαίνουσα ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του εσωτερικού κανονισμού του. Ο ACER παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο.

5.   Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή αναπληρωτής διαθέτει μία ψήφο.

6.   Ο εσωτερικός κανονισμός του ορίζει αναλυτικότερα:

α)

τους κανόνες της ψηφοφορίας, ιδίως δε τους όρους βάσει των οποίων ένα μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο μέλος, και, εφόσον είναι σκόπιμο, τους κανόνες για την απαρτία· και

β)

τις ρυθμίσεις που διέπουν την εναλλαγή η οποία εφαρμόζεται για την ανανέωση των διοριζόμενων από το Συμβούλιο μελών του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να εξασφαλισθεί συν τω χρόνω ισόρροπη συμμετοχή των κρατών μελών.

7.   Με την επιφύλαξη του ρόλου των μελών που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να δρουν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της και δεν επιζητούν ούτε ακολουθούν οδηγίες από θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από κυβέρνηση κράτους μέλους ή από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Προς τούτο, κάθε μέλος υποβάλλει γραπτή δήλωση δεσμεύσεων και γραπτή δήλωση συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία του είτε η ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία του. Ο ACER δημοσιοποιεί τις εν λόγω δηλώσεις σε ετήσια βάση.

Άρθρο 19

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο:

α)

αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου και λάβει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο γ), διορίζει τον διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντα του·

β)

διορίζει επισήμως τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1·

γ)

διορίζει επισήμως τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2·

δ)

εξασφαλίζει ότι ο ACER εκτελεί την αποστολή του και εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

ε)

εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και, κατά περίπτωση, τροποποιεί το έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3·

στ)

εγκρίνει με πλειοψηφία δύο τρίτων τον ετήσιο προϋπολογισμό του ACER και ασκεί τα λοιπά δημοσιονομικά του καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 35·

ζ)

αποφασίζει, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, σχετικά με την αποδοχή κληροδοτημάτων, δωρεών ή επιχορηγήσεων από άλλες ενωσιακές πηγές ή οιωνδήποτε εθελοντικών συνεισφορών των κρατών μελών ή των ρυθμιστικών αρχών τους. Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου που διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 εξετάζει τις πηγές χρηματοδότησης που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο·

η)

κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθμιστικό συμβούλιο, ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί, ως προς το προσωπικό του ACER, τις εξουσίες που ανατίθενται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και τις εξουσίες που ανατίθενται δυνάμει του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή που είναι αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας·

θ)

συντάσσει τους εκτελεστικούς κανόνες του ACER για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 2·

ι)

θεσπίζει πρακτικά μέτρα σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του ACER, σύμφωνα με το άρθρο 41·

ια)

εγκρίνει και δημοσιεύει την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ACER, βάσει του σχεδίου ετήσιας έκθεσης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο θ), και υποβάλλει την εν λόγω έκθεση, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ACER περιλαμβάνει ανεξάρτητη ενότητα, εγκεκριμένη από το ρυθμιστικό συμβούλιο, η οποία αφορά τις ρυθμιστικές δραστηριότητες του ACER κατά το εν λόγω έτος·

ιβ)

εγκρίνει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του·

ιγ)

εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ACER σύμφωνα με το άρθρο 36·

ιδ)

εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που θα εφαρμοστούν·

ιε)

εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του, καθώς και τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών·

ιστ)

εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 41·

ιζ)

διορίζει υπόλογο, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του·

ιη)

μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

ιθ)

εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 43·

κ)

με βάση πρόταση του διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου και λάβει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο στ), εγκρίνει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, για την ανάθεση συναφών αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση. Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται να αναθέτει περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές.

3.   Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διευθυντή και σε όσους υπεξουσιοδοτήθηκαν από αυτόν, υπέρ του ίδιου του διοικητικού συμβουλίου ή να τις αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του διευθυντή. Οι εξαιρετικές περιστάσεις περιορίζονται αυστηρά σε διοικητικά, δημοσιονομικά ή διαχειριστικά θέματα, με την επιφύλαξη της πλήρους ανεξαρτησίας του διευθυντή σχετικά με τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 20

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1.   Κάθε έτος, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που περιέχει τον ετήσιο και τον πολυετή προγραμματισμό και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο και στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού αφού λάβει τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου και το υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου.

Το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού είναι σύμφωνο με το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2 και 3.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού αφού συνεκτιμήσει τη γνώμη της Επιτροπής και λάβει τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου, και αφού ο διευθυντής το υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει το έγγραφο προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου.

Το έγγραφο προγραμματισμού εγκρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και δημοσιοποιείται.

Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται ανάλογα.

2.   Ο ετήσιος προγραμματισμός στο έγγραφο προγραμματισμού περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς σε ομάδες εργασίας του ACER που είναι επιφορτισμένες να συνεισφέρουν στην εκπόνηση των αντίστοιχων εγγράφων, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Ο ετήσιος προγραμματισμός συμβαδίζει με τον πολυετή προγραμματισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.   Όταν ανατίθεται στον ACER νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο έγγραφο προγραμματισμού.

Κάθε ουσιαστική τροποποίηση του εγγράφου προγραμματισμού εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία που καθορίζεται για το αρχικό έγγραφο προγραμματισμού. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο έγγραφο προγραμματισμού.

4.   Ο πολυετής προγραμματισμός στο έγγραφο προγραμματισμού καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς προϋπολογισμού και του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 45.

Άρθρο 21

Σύνθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.   Το ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

α)

ανώτερους εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και στο άρθρο 39 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και έναν αναπληρωτή ανά κράτος μέλος από το εν ενεργεία ανώτερο προσωπικό των εν λόγω αρχών, αμφότερους προτεινόμενους από την ρυθμιστική αρχή·

β)

έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μόνον ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος από την ρυθμιστική αρχή γίνεται δεκτός στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

2.   Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου λήγει μόλις παύσουν να είναι μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Άρθρο 22

Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.   Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών του, με μια ψήφο για κάθε μέλος,.

2.   Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει αναλυτικότερα τους κανόνες της ψηφοφορίας, κυρίως δε τους όρους αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο μέλος, και, εφόσον είναι σκόπιμο, τους κανόνες για την απαρτία. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να προβλέπει ειδικές μεθόδους εργασίας για την εξέταση θεμάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο περιφερειακών πρωτοβουλιών συνεργασίας.

3.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό και χωρίς να θίγονται τα μέλη του που ενεργούν εξ ονόματος της αντίστοιχης ρυθμιστικής τους αρχής, το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί ανεξάρτητα και δεν επιζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους, την Επιτροπή ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

4.   Ο ACER παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

5.   Το ρυθμιστικό συμβούλιο:

α)

διατυπώνει γνώμες και, κατά περίπτωση, παρατηρήσεις και τροπολογίες στο κείμενο των προτάσεων του διευθυντή, σχετικά με σχέδια γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στα άρθρα 4 έως 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 στοιχείο γ), στο άρθρο 13, στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στα άρθρα 30 και 43, τα οποία εξετάζονται προς έγκριση.

β)

στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, καθοδηγεί τον διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με εξαίρεση τα καθήκοντα του ACER δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και καθοδηγεί τις ομάδες εργασίας του ACER που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 30.

γ)

γνωμοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 23 παράγραφος 2.

δ)

εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1·

ε)

εγκρίνει τη σχετική με τις ρυθμιστικές δραστηριότητες ανεξάρτητη ενότητα της ετήσιας έκθεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ια) και στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο θ)·

στ)

γνωμοδοτεί προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 και το άρθρο 30 παράγραφος 3·

ζ)

γνωμοδοτεί προς το διοικητικό συμβούλιο για τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 41·

η)

γνωμοδοτεί προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό που εφαρμόζεται στις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς όπως αναφέρονται στο άρθρο 43.

6.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των προσεχών συνεδριάσεων του ρυθμιστικού συμβουλίου τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση. Το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός δύο εβδομάδων από τη συνεδρίαση του ρυθμιστικού συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλεί, σεβόμενο πλήρως την ανεξαρτησία του, τον διευθυντή του ρυθμιστικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής αυτής.

Άρθρο 23

Διευθυντής

1.   Ο ACER εκπροσωπείται από τον διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την καθοδήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο β) δεύτερη πρόταση και, οσάκις προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις γνώμες του ρυθμιστικού συμβουλίου. Υπό την επιφύλαξη των αντίστοιχων ρόλων του διοικητικού συμβουλίου και του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα του διευθυντή, ο διευθυντής δεν επιζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο. Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με διοικητικά, δημοσιονομικά και διαχειριστικά θέματα, αλλά παραμένει εντελώς ανεξάρτητος όσον αφορά τα καθήκοντά του δυνάμει του άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Ο διευθυντής μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου.

2.   Ο διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, αφού ληφθεί η συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου, με κριτήρια την αξία του καθώς και τις δεξιότητες και την πείρα του στον τομέα της ενέργειας, από πίνακα τριών τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η Επιτροπή έπειτα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Προτού διορισθεί, ο επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε ερωτήσεις των μελών της. Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον διευθυντή, ο ACER εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

3.   Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής. Κατά τη διάρκεια των 9 μηνών που προηγούνται της λήξης αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση, η Επιτροπή εξετάζει ιδίως:

α)

τις επιδόσεις του διευθυντή·

β)

τα καθήκοντα και τις ανάγκες του ACER κατά τα επόμενα έτη.

4.   Έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, αφού διεξαγάγει διαβούλευση με το ρυθμιστικό συμβούλιο και λάβει πλήρως υπόψη του την αξιολόγηση και τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου και μόνον εφόσον δικαιολογείται βάσει των καθηκόντων και των αναγκών του ACER, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της παραταθείσας περιόδου.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την παράταση της θητείας του, ο διευθυντής είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

6.   Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου διορισθεί ο αντικαταστάτης του.

7.   Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αφού ληφθεί η συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του.

8.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον διευθυντή να υποβάλει έκθεση πεπραγμένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να καλεί τον διευθυντή να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής αυτής.

Άρθρο 24

Καθήκοντα του διευθυντή

1.   Ο διευθυντής:

α)

αποτελεί τον νόμιμο εκπρόσωπο του ACER και είναι επιφορτισμένος με την καθημερινή διοίκησή του·

β)

προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο·

γ)

συντάσσει, συμβουλεύεται σχετικά, εγκρίνει και δημοσιεύει γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις·

δ)

είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών του ACER, υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού συμβουλίου και υπό τον διοικητικό έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου·

ε)

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ιδίως δε εκδίδει εσωτερικές διοικητικές εγκυκλίους και δημοσιεύει ανακοινώσεις, για να διασφαλίζεται η λειτουργία του ACER σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

στ)

κάθε έτος καταρτίζει σχέδιο προγράμματος εργασιών του ACER για το επόμενο έτος και, μετά την έγκριση του σχεδίου από το διοικητικό συμβούλιο, το υποβάλλει στο ρυθμιστικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

ζ)

είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίησή του·

η)

καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων του ACER, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1, και εκτελεί τον προϋπολογισμό του ACER σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35·

θ)

συντάσσει κάθε έτος και υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο ετήσιας έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει ανεξάρτητη ενότητα για τις ρυθμιστικές δραστηριότητες του ACER και ενότητα για τα οικονομικά και διοικητικά θέματα·

ι)

καταρτίζει σχέδιο δράσης σε συνέχεια των συμπερασμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και των αξιολογήσεων, καθώς και των ερευνών της OLAF, και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο·

ια)

είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του ACER η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Για τον σκοπό του στοιχείου ια) του πρώτου εδαφίου, προτού αποφασίσει την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου, ο διευθυντής ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα του ACER, και λαμβάνει την εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου. Στην απόφαση, βάσει ενδεδειγμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους, διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του ACER.

2.   Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στα άρθρα 4 έως 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 στοιχείο γ), στο άρθρο 13, στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στα άρθρα 30 και 43 εγκρίνονται μόνο αφού έχουν λάβει τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Πριν από την υποβολή σχεδίων γνωμών, συστάσεων, ή αποφάσεων προς ψηφοφορία από το ρυθμιστικό συμβούλιο, ο διευθυντής διαβιβάζει προτάσεις για σχέδια γνωμών, συστάσεων ή αποφάσεων στην αρμόδια ομάδα εργασίας για διαβούλευση, παρέχοντας επαρκές χρονικό περιθώριο.

Ο διευθυντής:

α)

λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις τροποποιήσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου και υποβάλλει εκ νέου το αναθεωρημένο σχέδιο γνώμης, σύστασης ή απόφασης στο ρυθμιστικό συμβούλιο για τη διατύπωση ευνοϊκής γνώμης·

β)

δύναται να ανακαλέσει τα υποβληθέντα σχέδια γνωμών, συστάσεων και αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση υποβολής δεόντως αιτιολογημένης γραπτής εξήγησης, σε περίπτωση διαφωνίας του με τις τροποποιήσεις που υπέβαλε το ρυθμιστικό συμβούλιο·

Σε περίπτωση ανάκλησης σχεδίου γνώμης, σύστασης ή απόφασης, ο διευθυντής μπορεί να εκδώσει νέο σχέδιο γνώμης, σύστασης ή απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) και στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση που ο διευθυντής παρεκκλίνει από τις παρατηρήσεις και τις τροποποιήσεις που λαμβάνει από το ρυθμιστικό συμβούλιο ή τις απορρίπτει, ο διευθυντής παρέχει επίσης δεόντως αιτιολογημένες γραπτές εξηγήσεις.

Εάν το ρυθμιστικό συμβούλιο δεν διατυπώσει ευνοϊκή γνώμη για εκ νέου υποβαλλόμενο κείμενο σχεδίου γνώμης, σύστασης ή απόφασης, επειδή οι παρατηρήσεις του ή οι τροποποιήσεις του δεν έχουν αποτυπωθεί καταλλήλως στο εκ νέου υποβαλλόμενο κείμενο, ο διευθυντής μπορεί να αναθεωρήσει περαιτέρω το κείμενο του σχεδίου γνώμης, σύστασης ή απόφασης σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και τις παρατηρήσεις που προτείνει το ρυθμιστικό συμβούλιο προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεσή του, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη της σχετικής ομάδας εργασίας ή να παράσχει πρόσθετο γραπτό σκεπτικό·

Άρθρο 25

Δημιουργία και σύνθεση του συμβουλίου προσφυγών

1.   Ο ACER συγκροτεί συμβούλιο προσφυγών.

2.   Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που επιλέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην ανώτατων υπαλλήλων των ρυθμιστικών αρχών, των αρχών ανταγωνισμού ή άλλων ενωσιακών ή εθνικών θεσμικών οργάνων με κατάλληλη πείρα στον τομέα της ενέργειας. Το συμβούλιο προσφυγών ορίζει τον πρόεδρό του.

Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών διορίζονται επισήμως από το διοικητικό συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, έπειτα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν διαβουλεύσεως με το ρυθμιστικό συμβούλιο.

3.   Το συμβούλιο προσφυγών εγκρίνει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του. Στον κανονισμό αυτό ορίζονται λεπτομερώς οι κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του συμβουλίου προσφυγών και οι κανόνες που εφαρμόζονται για τις προσφυγές ενώπιον του συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 28. Το συμβούλιο προσφυγών κοινοποιεί στην Επιτροπή το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του, καθώς και κάθε σημαντική τροποποίηση των κανόνων. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τους κανόνες αυτούς εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης.

Ο προϋπολογισμός του ACER περιλαμβάνει ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του μητρώου για το συμβούλιο προσφυγών.

4.   Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων από τα έξι μέλη του. Το συμβούλιο προσφυγών συγκαλείται όποτε είναι αναγκαίο.

Άρθρο 26

Μέλη του συμβουλίου προσφυγών

1.   Η διάρκεια της θητείας των μελών του συμβουλίου προσφυγών είναι πενταετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη άπαξ.

2.   Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ανεξάρτητα. Δεν δεσμεύονται από υποδείξεις. Δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα στον ACER ή στο οικείο διοικητικό ή ρυθμιστικό συμβούλιο ή σε οποιαδήποτε από τις οικείες ομάδες εργασίας. Μέλος του συμβουλίου προσφυγών δεν είναι δυνατόν να εκπέσει από την ιδιότητά του αυτή κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν κριθεί ότι έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα και το διοικητικό συμβούλιο εκδώσει απόφαση έκπτωσης, κατόπιν διαβουλεύσεως με το ρυθμιστικό συμβούλιο.

Άρθρο 27

Αποκλεισμός και εξαίρεση στο συμβούλιο προσφυγών

1.   Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασία προσφυγής, εάν έχουν οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον σε αυτήν, εάν διετέλεσαν στο παρελθόν εκπρόσωποι ενός εκ των συμμετεχόντων στη διαδικασία ή εάν συμμετείχαν στη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης.

2.   Εάν, για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ένα μέλος του συμβουλίου προσφυγών θεωρεί ότι ένα άλλο μέλος δεν πρέπει να συμμετάσχει σε διαδικασία προσφυγής, το πρώτο μέλος ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο προσφυγών. Κάθε συμμετέχων στη διαδικασία προσφυγών δύναται να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης μελών του συμβουλίου προσφυγών για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας. Η αίτηση δεν είναι παραδεκτή εάν βασίζεται στην ιθαγένεια των μελών ή εάν ο συμμετέχων στη διαδικασία, μολονότι γνώριζε τον λόγο εξαίρεσης, προέβη σε διαδικαστική πράξη χωρίς να αντιταχθεί στη σύνθεση του συμβουλίου προσφυγών.

3.   Το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 χωρίς τη συμμετοχή του οικείου μέλους. Για τη λήψη της απόφασης αυτής, το οικείο μέλος αντικαθίσταται στο συμβούλιο προσφυγών από τον αναπληρωτή του. Εάν και το αναπληρωματικό μέλος εμπίπτει στις εν λόγω περιπτώσεις, ο πρόεδρος διορίζει αντικαταστάτη από τους διαθέσιμους αναπληρωτές.

4.   Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν ανεξάρτητα, προς το δημόσιο συμφέρον. Προς τούτο, υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους είτε η ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

Άρθρο 28

Αποφάσεις υποκείμενες σε προσφυγή

1.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών, δύναται να προσβάλει απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ), η οποία απευθύνεται σε αυτό ή απόφαση η οποία, παρότι έχει τον τύπο απόφασης που απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, αφορά άμεσα και προσωπικά το συγκεκριμένο πρόσωπο.

2.   Η προσφυγή περιλαμβάνει υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι υποβολής της και υποβάλλεται εγγράφως στον ACER εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή, απουσία κοινοποιήσεως, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του ACER. Τα συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει σχετικά με την προσφυγή εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της.

3.   Προσφυγή που ασκείται δυνάμει της παραγράφου 1 δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, εφόσον θεωρεί ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις, το συμβούλιο προσφυγών δύναται να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

4.   Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το συμβούλιο προσφυγών εξετάζει κατά πόσον είναι βάσιμη. Καλεί, όσο συχνά απαιτείται, τους συμμετέχοντες στη διαδικασία να καταθέσουν παρατηρήσεις σχετικά με κοινοποιήσεις που εκδίδει το ίδιο ή σχετικά με ανακοινώσεις εκ μέρους των άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία, εντός καθορισμένων προθεσμιών. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία έχουν το δικαίωμα να προβούν σε προφορική παρουσίαση.

5.   Το συμβούλιο προσφυγών δύναται να επικυρώνει την απόφαση ή να παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο του ACER. Το τελευταίο δεσμεύεται από την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών.

6.   Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το συμβούλιο προσφυγών δημοσιεύονται από τον ACER.

Άρθρο 29

Προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου για την ακύρωση απόφασης που εξέδωσε ο ACER σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και για παράλειψη δράσης εντός των χρονικών ορίων που ισχύουν, είναι δυνατή μόνον αφού εξαντληθούν οι διαδικασίες προσφυγής που αναφέρονται στο άρθρο 28. Ο ACER λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Άρθρο 30

Ομάδες εργασίας

1.   Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως για την υποστήριξη του έργου του διευθυντή και του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά ζητήματα, και για την κατάρτιση γνωμών, συστάσεων και αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στα άρθρα 4 έως 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 στοιχείο γ), στο άρθρο 13, στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στα άρθρα 30 και 43, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί ή καταργεί ομάδες εργασίας βάσει κοινής πρότασης του διευθυντή και του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Η σύσταση και η κατάργηση ομάδας εργασίας απαιτεί συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου.

2.   Οι ομάδες εργασίας αποτελούνται από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του ACER και από τις ρυθμιστικές αρχές. Εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας. Ο ACER δεν είναι υπεύθυνος για το κόστος της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό των ρυθμιστικών αρχών στις ομάδες εργασίας του ACER. Οι ομάδες εργασίας λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων από άλλες σχετικές εθνικές αρχές όταν οι εν λόγω αρχές είναι αρμόδιες.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιεύει εσωτερικό κανονισμό για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας με βάση πρόταση του διευθυντή, αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου και λάβει τη συγκατάθεσή του.

4.   Οι ομάδες εργασίας του ACER εκτελούν τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται στο έγγραφο προγραμματισμού το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 και οποιεσδήποτε δραστηριότητες δυνάμει του παρόντος κανονισμού τους ανατίθενται από το ρυθμιστικό συμβούλιο και τον διευθυντή.

Κεφάλαιο III

Κατάρτιση και διάρθρωση του προϋπολογισμού

Άρθρο 31

Διάρθρωση του προϋπολογισμού

1.   Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα του ACER συνίστανται σε:

α)

συνεισφορά από την Ένωση·

β)

τέλη που καταβάλλονται στον ACER κατ' εφαρμογή του άρθρου 32·

γ)

τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των οικείων ρυθμιστικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)·

δ)

κληροδοτήματα, δωρεές ή επιχορηγήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

2.   Τα έξοδα του ACER περιλαμβάνουν τις δαπάνες προσωπικού, τα διοικητικά έξοδα και τις δαπάνες υποδομής και λειτουργίας.

3.   Τα έσοδα και τα έξοδα του ACER ισοσκελίζονται.

4.   Όλα τα έσοδα και τα έξοδα του ACER αποτελούν αντικείμενο προβλέψεων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του.

5.   Τα έσοδα που συγκεντρώνει ο ACER δεν υπονομεύουν την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του.

Άρθρο 32

Τέλη

1.   Στον ACER καταβάλλονται τέλη για τα εξής:

α)

έκδοση απόφασης απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού και για αποφάσεις για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους που παρέχονται από τον ACER δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013·

β)

τη συλλογή, τον χειρισμό, την επεξεργασία και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά ή από τις οντότητες που υποβάλλουν εκθέσεις για λογαριασμό τους σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

2.   Τα τέλη της παραγράφου 1, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, ορίζονται από την Επιτροπή μετά από δημόσια διαβούλευση και αφού ζητηθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου και του ρυθμιστικού συμβουλίου. Τα τέλη είναι ανάλογα προς τις δαπάνες των σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και είναι επαρκή για την κάλυψη αυτών των δαπανών. Τα εν λόγω τέλη καθορίζονται σε επίπεδο που να διασφαλίζει ότι δεν εισάγονται διακρίσεις και ότι αποφεύγεται η αδικαιολόγητη οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση των συμμετεχόντων στην αγορά ή των οντοτήτων που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το επίπεδο των εν λόγω τελών βάσει αξιολόγησης και, εφόσον απαιτείται, προσαρμόζει το ύψος των εν λόγω τελών και τον τρόπο καταβολής τους.

Άρθρο 33

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1.   Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων, το οποίο καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το πρόγραμμα εργασιών που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος, και υποβάλλει το εν λόγω προσωρινό σχέδιο προβλέψεων στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενο από πίνακα προσωρινών θέσεων προσωπικού.

2.   Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

3.   Κάθε έτος, βάσει του προσωρινού σχεδίου προβλέψεων που καταρτίζεται από το διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των εξόδων του ACER για το επόμενο οικονομικό έτος.

4.   Το εν λόγω προσωρινό σχέδιο προβλέψεων, που περιλαμβάνει και σχέδιο οργανογράμματος, διαβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Πριν από την έγκριση των προβλέψεων, το σχέδιο που έχει καταρτισθεί από το διευθυντή διαβιβάζεται στο ρυθμιστικό συμβούλιο, το οποίο δύναται να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το σχέδιο.

5.   Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ταυτόχρονα με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

6.   Βάσει του σχεδίου προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που θεωρεί αναγκαίες σε σχέση με το οργανόγραμμα καθώς και το ποσό της επιχορήγησης που θα καταλογισθεί στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 313 έως 316 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

7.   Το Συμβούλιο, με τον ρόλο του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, εγκρίνει το οργανόγραμμα του ACER.

8.   Ο προϋπολογισμός του ACER εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

9.   Για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού, καθώς και του οργανογράμματος, ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

10.   Έως τις 5 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί εάν οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του ACER του επιτρέπουν να εκπληρώνει τον ρόλο του δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη συμβολή του στην ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος των καταναλωτών στην Ένωση.

11.   Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει σχέδια τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ACER, ιδίως κάθε σχέδιο που σχετίζεται με ακίνητη περιουσία. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει επίσης την Επιτροπή για την πρόθεσή του. Εάν οποιοδήποτε από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής προτίθεται να γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στον ACER, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή των πληροφοριών που αφορούν το σχέδιο. Εάν δεν λάβει απάντηση, ο ACER μπορεί να προβεί στη σχεδιαζόμενη πράξη.

Άρθρο 34

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού

1.   Ο διευθυντής ασκεί καθήκοντα διατάκτη και εκτελεί τον προϋπολογισμό του ACER.

2.   Έως την 1η Μαρτίου μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο υπόλογος του ACER υποβάλλει στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους. Ο υπόλογος του ACER υποβάλλει επίσης την έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Στη συνέχεια, ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 245 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22) («δημοσιονομικός κανονισμός»).

Άρθρο 35

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1.   Ο υπόλογος του ACER υποβάλλει τους προσωρινούς λογαριασμούς για το οικονομικό έτος (έτος Ν) στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι την 1η Μαρτίου του επομένου οικονομικού έτους (έτος Ν+1).

2.   Ο ACER υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση για το έτος Ν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους N+1.

Έως τις 31 Μαρτίου του έτους N+1, ο υπόλογος της Επιτροπής υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς του ACER. Η έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους υποβάλλεται επίσης από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.   Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς του ACER για το έτος N, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο υπόλογος καταρτίζει υπ' ευθύνη του τους οριστικούς λογαριασμούς του ACER για το εν λόγω έτος. Ο διευθυντής τους υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο για γνωμοδότηση.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς του ACER για το έτος N.

5.   Έως την 1η Ιουλίου του έτους N+1, ο υπόλογος του ACER υποβάλλει τους εν λόγω οριστικούς λογαριασμούς για το έτος N, συνοδευόμενους από τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

6.   Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους N+1.

7.   Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση επί των παρατηρήσεων του τελευταίου, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους N+1. Ο διευθυντής υποβάλλει επίσης αντίγραφο της απάντησης αυτής στο διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή.

8.   Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το έτος N, σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.

9.   Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους N + 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί στον διευθυντή απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους N, κατόπιν συστάσεως του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Άρθρο 36

Δημοσιονομικοί κανόνες

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον ACER εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή. Επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, εάν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του ACER και μόνο με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Άρθρο 37

Καταπολέμηση της απάτης

1.   Για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23), ο ACER, προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF (24) και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες διατάξεις που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους του ACER, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

2.   Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, καθώς και έλεγχο βάσει εγγράφων, σε σχέση με όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, εργολάβους και υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης από τον ACER.

3.   Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον ACER, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (25).

4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του ACER περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους λογιστικούς ελέγχους και τις έρευνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Κεφάλαιο IV

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 38

Προνόμια και ασυλίες και συμφωνία για την έδρα

1.   Στον ACER και στο προσωπικό του εφαρμόζεται το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στην ΣΕΕ και στην ΣΛΕΕ.

2.   Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του ACER στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του ACER και τα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται στα πλαίσια συμφωνίας για την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ του ACER και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του. Η εν λόγω συμφωνία συνάπτεται μετά την εξασφάλιση της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 39

Προσωπικό

1.   Σε όλο το προσωπικό του ACER, περιλαμβανομένου του διευθυντή του, εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και καθεστώτος.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

3.   Ο ACER ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του, τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη στον ACER.

Άρθρο 40

Ευθύνη του ACER

1.   Η συμβατική ευθύνη του ACER διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στην εκάστοτε σύμβαση.

Οποιαδήποτε ρήτρας διαιτησίας η οποία περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει ο ACER υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.

2.   Σε περίπτωση μη συμβατικής ευθύνης, ο ACER αποκαθιστά, σύμφωνα με τις κοινές στο δίκαιο των κρατών μελών γενικές αρχές, κάθε ζημία που προκαλείται από τις υπηρεσίες του ή από το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.   Το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για διαφορές οι οποίες αφορούν την αποζημίωση για τις ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.   Η προσωπική οικονομική και πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του ACER έναντι του ACER διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο προσωπικό του ACER.

Άρθρο 41

Διαφάνεια και επικοινωνία

1.   Στα έγγραφα τα οποία έχει στην κατοχή του ο ACER εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26).

2.   Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα πρακτικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.   Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον ACER κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι δυνατόν να υποβληθεί καταγγελία στον Διαμεσολαβητή ή προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, υπό τους όρους των άρθρων 228 και 263 ΣΛΕΕ, αντίστοιχα.

4.   Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ACER εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27). Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 από τον ACER, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τον διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων του ACER. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

5.   Ο ACER μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Η διάθεση πόρων για δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 13. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 42

Προστασία διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.   Ο ACER θεσπίζει δικούς τους κανόνες ασφαλείας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 (28) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής (29).

2.   Ο ACER μπορεί επίσης να αποφασίσει να εφαρμόσει κατ' αναλογία τις αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι κανόνες ασφαλείας του ACER καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης ΔΠΕΕ και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Άρθρο 43

Συμφωνίες συνεργασίας

1.   Στον ACER μπορούν να συμμετέχουν τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση και οι οποίες έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κανόνων σχετικά με τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, την πρόσβαση τρίτων στην υποδομή και τον διαχωρισμό, την εμπορία ενέργειας και τη λειτουργία του συστήματος, τη συμμετοχή και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και τους σχετικούς κανόνες στους τομείς του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας.

2.   Με την επιφύλαξη σύναψης συμφωνίας για τον σκοπό αυτόν μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ACER δύναται να εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τα άρθρα 3 έως 13 και έναντι τρίτων χωρών, εφόσον αυτές οι τρίτες χώρες έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες σύμφωνα με την παράγραφο 1 και έχουν αναθέσει στον ACER να συντονίζει τις δραστηριότητες των ρυθμιστικών αρχών τους με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναφορές σε ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα αφορούν σύνορα μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και όχι σύνορα μεταξύ δύο κρατών μελών.

3.   Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν διακανονισμούς, οι οποίοι προσδιορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση και τις διαδικαστικές πτυχές της συμμετοχής των χωρών αυτών στις εργασίες του ACER, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, αφού λάβει τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου, εσωτερικό κανονισμό για τις σχέσεις με τρίτες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο ACER λειτουργεί εντός των ορίων της εντολής του και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με τη σύναψη κατάλληλης συμφωνίας συνεργασίας με τον διευθυντή του ACER.

Άρθρο 44

Γλωσσικό καθεστώς

1.   Στον ACER εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 (30).

2.   Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με το εσωτερικό γλωσσικό καθεστώς του ACER.

3.   Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ACER παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 45

Αξιολόγηση

1.   Έως τις 5 Ιουλίου 2024, και, στη συνέχεια, ανά πενταετία, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, αξιολογεί τις επιδόσεις του ACER σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του ACER, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν τροποποίησης.

2.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του ACER δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού μετά από τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ρυθμιστικό συμβούλιο.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει τα πορίσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μαζί με τα συμπεράσματά της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το ρυθμιστικό συμβούλιο του ACER. Τα πορίσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

4.   Έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 και εν συνεχεία τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, των καθηκόντων του ACER που αφορούν ατομικές αποφάσεις. Η έκθεση αυτή λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική πρόταση μαζί με την έκθεσή της.

Άρθρο 46

Κατάργηση

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 713/2009 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.

(2)  ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2019.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1).

(5)  Βλ. παράρτημα Ι.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (ΕΕ L 280 της 28.10.2017, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(10)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (βλέπε σελίδα 125 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(11)  Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

(13)  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19.7.2012.

(14)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

(17)  Απόφαση την οποία έλαβαν με κοινή συμφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 7ης Δεκεμβρίου 2009, για την έδρα του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 39).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (βλέπε σελίδα 54 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36).

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(23)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(24)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.

(25)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(26)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(28)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(29)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(30)  Κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 1 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας

(ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1)

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009

Μόνο η αναφορά του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 713/2009

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Άρθρο 3

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 3 και παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο και παράγραφοι 5, 6 και 9

Άρθρο 5

Άρθρα 7 και 8

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10

Άρθρο 6 παράγραφοι 7 και 8

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Άρθρο 2

Άρθρο 16

Άρθρο 3

Άρθρο 17

Άρθρο 12

Άρθρο 18

Άρθρο 13

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 21

Άρθρο 14 παράγραφοι 3 έως 6

Άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 15

Άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 16

Άρθρο 23

Άρθρο 17

Άρθρο 24

Άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2 και 4

Άρθρο 19 παράγραφος 6

Άρθρο 25 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 3

Άρθρο 26

Άρθρο 18 παράγραφοι 4 έως 7

Άρθρο 27

Άρθρο 19 παράγραφοι 1 έως 5 και παράγραφος 7

Άρθρο 28

Άρθρο 20

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 21

Άρθρο 31

Άρθρο 22

Άρθρο 32

Άρθρο 23

Άρθρο 33

Άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 34

Άρθρο 24 παράγραφος 3 και επόμενα

Άρθρο 35

Άρθρο 25

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 27

Άρθρο 38

Άρθρο 28

Άρθρο 39

Άρθρο 29

Άρθρο 40

Άρθρο 30

Άρθρο 41 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 42

Άρθρο 31

Άρθρο 43

Άρθρο 33

Άρθρο 44

Άρθρο 34

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 35

Άρθρο 47


Top