Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0935

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/935 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των αμπελοοινικών προϊόντων και τις κοινοποιήσεις των αποφάσεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου

C/2019/2843

OJ L 149, 7.6.2019, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/935/oj

7.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 149/53


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/935 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Απριλίου 2019

για τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των αμπελοοινικών προϊόντων και τις κοινοποιήσεις των αποφάσεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 5, το άρθρο 91 στοιχεία γ) και δ), και το άρθρο 223 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (2). Στο μέρος II τίτλος II κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται, και ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων στο πλαίσιο αυτό. Για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς οίνου στο νέο νομικό πλαίσιο, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες μέσω τέτοιων πράξεων. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής (3), ο οποίος καταργήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/934 (4) της Επιτροπής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 5 και το άρθρο 91 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των αμπελοοινικών προϊόντων. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε κάθε σχετική μέθοδο που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV), εκτός αν κρίνεται αναποτελεσματική ή ακατάλληλη. Επιπλέον, το άρθρο 91 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο του κατά πόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών της Ένωσης.

(3)

Η μέθοδος ανάλυσης για τον προσδιορισμό του κατά πόσον υπάρχει ισοθειοκυανικό αλλύλιο στο αμπελοοινικό προϊόν καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά άλλες μεθόδους που επιτρέπουν να προσδιοριστεί κατά πόσον τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών, οι κανόνες που εφαρμόζονται θα πρέπει να είναι εκείνοι που επιτρέπονται από τα σχετικά κράτη μέλη.

(4)

Στο παράρτημα VIII μέρος I τμήμα Α σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε αύξηση των ορίων που προβλέπονται στο σημείο 2 του εν λόγω τμήματος. Θα πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του Τίτλου II, Κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και για τις κοινοποιήσεις αποφάσεων των κρατών μελών οι οποίες επιτρέπουν την αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

Άρθρο 2

Εφαρμοστέες ενωσιακές μέθοδοι ανάλυσης

Οι μέθοδοι ανάλυσης που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για την επαλήθευση των ορίων που προβλέπονται στους ενωσιακούς κανόνες ως προς τη χρήση ισοθειοκυανικού αλλυλίου για την παραγωγή ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Κοινοποίηση των αποφάσεων των κρατών μελών οι οποίες επιτρέπουν αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου

1.   Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου σύμφωνα με το παράρτημα VIII μέρος I τμήμα Α σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή εντός ενός μηνός από τη χορήγηση της παρέκκλισης. Στην κοινοποίηση, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες και τις ποικιλίες που αφορά η απόφαση και υποβάλλουν δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι κλιματικές συνθήκες υπήρξαν εξαιρετικά δυσμενείς στις εν λόγω περιοχές.

2.   Η κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής (5) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής (6).

3.   Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 7ης Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 1).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/934 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή τους, και τη δημοσίευση των φακέλων του OIV (βλ. σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 100).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 113).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ ΑΛΛΥΛΙΟ

1.   Αρχή της μεθόδου

Το ισοθειοκυανικό αλλύλιο, που ενδεχομένως περιέχεται στον οίνο, παραλαμβάνεται με απόσταξη και ταυτοποιείται με αεριοχρωματογραφική τεχνική.

2.   Αντιδραστήρια

2.1.   Απόλυτη αιθανόλη

2.2.   Πρότυπο διάλυμα: διάλυμα ισοθειοκυανικού αλλυλίου σε απόλυτη αλκοόλη, περιεκτικότητας 15 mg/l σε δραστική ουσία.

2.3.   Ψυκτικό μείγμα αποτελούμενο από αιθανόλη και ξηρό πάγο (θερμοκρασία – 60 °C)

3.   Εργαστηριακά σκεύη και όργανα

3.1.   Συσκευή απόσταξης με διαβίβαση ρεύματος αζώτου, ανάλογη με εκείνη που απεικονίζεται στο σχήμα.

3.2.   Θερμαντικός μανδύας ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας.

3.3.   Ροόμετρα

3.4.   Αεριοχρωματογράφος με ανιχνευτή φλογοφωτόμετρο, εφοδιασμένο με εκλεκτικό φίλτρο για θειούχους ενώσεις (λ = 394 nm), ή άλλο ανιχνευτή κατάλληλο για τη μέτρηση αυτή.

3.5.   Χρωματογραφική στήλη από ανοξείδωτο χάλυβα, με εσωτερική διάμετρο 3 mm και μήκος 3 m· υλικό πλήρωσης Carbowax 20 M 10 % σε υπόστρωμα chromosorb WHP, 80-100 mesh.

3.6.   Μικροσύριγγα των 10 μl

4.   Διαδικασία

Στη σφαιρική φιάλη απόσταξης φέρονται 2 λίτρα οίνου. Στους δύο σωλήνες συλλογής φέρονται λίγα χιλιοστόλιτρα αιθανόλης (σημείο 2.1), μέχρι να καλυφθεί τελείως το πορώδες τμήμα που χρησιμεύει για τη διασπορά στην αέρια φάση. Οι δύο αυτοί σωλήνες ψύχονται εξωτερικά με το ψυκτικό μείγμα. Συνδέεται η σφαιρική φιάλη με τους υποδοχείς και αρχίζει η διοχέτευση ρεύματος αζώτου στη συσκευή με ταχύτητα ροής περίπου 3 λίτρων ανά ώρα. Ο οίνος θερμαίνεται στους 80 °C με κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμαντικού μανδύα και συλλέγονται συνολικά 45-50 ml αποστάγματος.

Σταθεροποιείται ο χρωματογράφος στις συνιστώμενες πειραματικές συνθήκες, που είναι οι εξής:

θερμοκρασία συστήματος έγχυσης: 200 °C,

θερμοκρασία στήλης: 130 °C,

φέρον αέριο: ήλιο, με ταχύτητα ροής 20 ml ανά λεπτό.

Με τη βοήθεια της μικροσύριγγας εισάγεται η αναγκαία ποσότητα προτύπου διαλύματος για την ευχερή ταυτοποίηση της κορυφής του χρωματογραφήματος που αντιστοιχεί στο ισοθειοκυανικό αλλύλιο.

Με τον ίδιο τρόπο, εισάγεται κατάλληλη ποσότητα αποστάγματος και ελέγχεται η αντιστοιχία μεταξύ του χρόνου κατακράτησης του ισοθειοκυανικού αλλυλίου και της κορυφής που προκύπτει.

Στις καθοριζόμενες συνθήκες δοκιμής, καμία από τις ενώσεις που αποτελούν φυσικά συστατικά του οίνου δεν δίνει στο χρωματογράφημα κορυφή της οποίας ο χρόνος κατακράτησης να συμπίπτει με τον χρόνο κατακράτησης της ελεγχόμενης ουσίας.

Συσκευή απόσταξης με ρεύμα αζώτου

Image 1

Top