EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/777 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2019, σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/880/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 139/312


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/777 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2019

σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/880/ΕΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην οδηγία (ΕΕ) 2016/797 διευκρινίζονται οι ρόλοι των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον σιδηροδρομικό τομέα, ιδίως των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται πριν από τη χρήση εγκριθέντων οχημάτων.

(2)

Το μητρώο σιδηροδρομικής υποδομής θα πρέπει να παρέχει διαφάνεια σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δικτύου και να χρησιμοποιείται ως βάση δεδομένων αναφοράς. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις τιμές των παραμέτρων που καταγράφονται στην έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά, με σκοπό τον έλεγχο της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ οχήματος και διαδρομής.

(3)

Ο κατάλογος των παραμέτρων του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής και η κοινή διεπαφή χρήστη που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ της Επιτροπής (2) θα πρέπει να επικαιροποιηθούν για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος συμβατότητας οχήματος-διαδρομής. Ταυτόχρονα, η διαδικτυακή εφαρμογή του μητρώου υποδομής (εφαρμογή RINF) θα πρέπει να αντικαταστήσει την κοινή διεπαφή χρήστη.

(4)

Η εφαρμογή RINF θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Οργανισμός»), να τελεί υπό τη διαχείρισή του και να παρέχει πρόσβαση στα αρχεία περιουσιακών στοιχείων των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται οι τιμές των παραμέτρων δικτύου κάθε σχετικού υποσυστήματος ή μέρους υποσυστήματος. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να συμμορφώνονται με την υποχρέωση δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, ώστε να παρέχουν ένα ενιαίο σημείο εισόδου στους χρήστες.

(5)

Τα δεδομένα σχετικά με τις παραμέτρους που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/880/ΕΕ θα πρέπει να συλλεχθούν και να καταχωριστούν, για ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης, στο μητρώο σιδηροδρομικής υποδομής μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης. Τα δεδομένα σχετικά με τις νέες παραμέτρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συλλεχθούν και να καταχωριστούν έγκαιρα στο μητρώο υποδομής για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, και ιδίως για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος συμβατότητας οχήματος-διαδρομής βάσει της εφαρμογής RINF. Η εφαρμογή RINF θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και τα δεδομένα σχετικά με τις βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με τον έλεγχο συμβατότητας οχήματος-διαδρομής θα πρέπει να συλλεχθούν και να καταχωριστούν το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2020 και το συντομότερο δυνατόν.

(6)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει έναν εθνικό φορέα καταχώρισης ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της υποβολής και της τακτικής επικαιροποίησης των δεδομένων του μητρώου της υποδομής του.

(7)

Οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με το δίκτυό τους και να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται στους φορείς καταχώρισης είναι πλήρη, συνεκτικά, ακριβή και επικαιροποιημένα.

(8)

Η περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής RINF θα πρέπει να διευκολύνει τον έλεγχο συμβατότητας οχήματος-διαδρομής και τη σύνταξη του βιβλίου διαδρομών με τη χρήση πληροφοριών από την εφαρμογή RINF. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιολογήσει τα οφέλη και το κόστος της εισαγωγής πρόσθετων στην εφαρμογή RINF και, ανάλογα με την περίπτωση, να τα εφαρμόσει.

(9)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να συντάξει έναν οδηγό εφαρμογής που να περιγράφει και, κατά περίπτωση, να επεξηγεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να επικαιροποιούνται, να δημοσιεύονται και να διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

(10)

Στις 27 Ιουλίου 2018, ο Οργανισμός εξέδωσε σύσταση σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής με σκοπό την επικαιροποίηση των λειτουργιών του μητρώου υποδομής με την οδηγία (ΕΕ) 2016/797.

(11)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κοινές προδιαγραφές του μητρώου υποδομής

1.   Οι κοινές προδιαγραφές για το μητρώο υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 49 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι τιμές των παραμέτρων του σιδηροδρομικού δικτύου του ψηφιοποιούνται σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία συμμορφώνεται με τις κοινές προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Εφαρμογή RINF

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και συντηρεί διαδικτυακή εφαρμογή («εφαρμογή RINF»), η οποία λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την υποδομή των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 49 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797.

2.   Η εφαρμογή RINF δημιουργείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή RINF θα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2019.

4.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το δίκτυό του συλλέγονται και καταχωρίζονται στην εφαρμογή RINF μέχρι τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος.

5.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα στην εφαρμογή RINF διατηρούνται επικαιροποιημένα σύμφωνα με το άρθρο 5.

6.   Ο Οργανισμός δημιουργεί ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους των εθνικών φορέων καταχώρισης με σκοπό τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την παροχή υποστήριξης στη συμπλήρωση της εφαρμογής RINF.

Άρθρο 3

Μετάβαση

1.   Οι προθεσμίες για τη συμπλήρωση του μητρώου υποδομής που ορίζονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν.

2.   Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που συλλέγονται και καταχωρίζονται στο μητρώο υποδομής σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ παραμένουν διαθέσιμα και ότι είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής RINF.

Άρθρο 4

Εθνικός φορέας καταχώρισης

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό φορέα καταχώρισης αρμόδιο για τον συντονισμό της συλλογής και της καταχώρισης των δεδομένων του κράτους μέλους στην εφαρμογή RINF.

2.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στον Οργανισμό το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουλίου 2019 τον εθνικό φορέα καταχώρισης που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφόσον ο εν λόγω φορέας δεν είναι ο φορέας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της εκτελεστικής απόφασης 2014/880/ΕΕ.

3.   Από την 1η Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή RINF που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι διαχειριστές υποδομής κάθε κράτους μέλους είναι αρμόδιοι για τη συλλογή και την καταχώριση των δεδομένων στην εφαρμογή RINF.

Άρθρο 5

Συλλογή δεδομένων

1.   Οι διαχειριστές υποδομής εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα στην εφαρμογή RINF είναι ακριβή, πλήρη, συνεκτικά και επικαιροποιημένα και υποβάλλουν επικαιροποιημένα δεδομένα μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

2.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι διαχειριστές υποδομής υποβάλλουν τα δεδομένα στους φορείς καταχώρισης. Οι φορείς καταχώρισης υποβάλλουν δεδομένα στην εφαρμογή RINF τουλάχιστον κάθε μήνα, εκτός εάν δεν χρήζει επικαιροποίησης κανένα δεδομένο. Στην τελευταία περίπτωση, οι φορείς καταχώρισης ενημερώνουν τον Οργανισμό ότι δεν χρήζει επικαιροποίησης κανένα δεδομένο. Μία επικαιροποίηση συμπίπτει με την ετήσια δημοσίευση της δήλωσης δικτύου.

3.   Από την 1η Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή RINF που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι διαχειριστές υποδομής υποβάλλουν τα δεδομένα απευθείας στην εφαρμογή RINF, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

4.   Οι πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές που τίθενται σε λειτουργία μετά τις 16 Ιουνίου 2019 υποβάλλονται στην εφαρμογή RINF πριν από την έναρξη λειτουργίας τους.

Άρθρο 6

Περαιτέρω ανάπτυξη

1.   Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους, προβαίνει σε ενημέρωση της εφαρμογής RINF μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021, με σκοπό:

α)

τον εξορθολογισμό της διαδικασίας επικαιροποίησης δεδομένων στην εφαρμογή RINF, για να έχουν οι διαχειριστές υποδομής τη δυνατότητα να επικαιροποιούν πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες·

β)

τη βελτίωση της περιγραφής του δικτύου, ώστε να απεικονίζεται με ακρίβεια η γεωμετρία του·

γ)

την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πιθανή δρομολόγηση στο δίκτυο·

δ)

την παροχή μέσων ειδοποίησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σχετικά με αλλαγές στην εφαρμογή RINF που τις αφορούν.

2.   Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2022, ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους, προβαίνει σε ενημέρωση της εφαρμογής RINF για να καταστεί δυνατή η συλλογή και η εισαγωγή πληροφοριών που απαιτούνται για το βιβλίο διαδρομών που αναφέρεται στο παράρτημα Δ2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/773 της Επιτροπής (3). Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το μητρώο υποδομής του παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το βιβλίο διαδρομών έναν χρόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση της εφαρμογής RINF.

3.   Η περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής RINF μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα δεδομένων που τροφοδοτεί όλες τις ηλεκτρονικές ροές πληροφοριών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ένωσης.

Άρθρο 7

Οδηγός εφαρμογής των κοινών προδιαγραφών

Μέχρι τις 16 Ιουλίου 2019 το αργότερο, ο Οργανισμός δημοσιεύει οδηγό σχετικά με την εφαρμογή των κοινών προδιαγραφών για το μητρώο υποδομής (οδηγός εφαρμογής). Ο Οργανισμός τηρεί επικαιροποιημένο τον οδηγό εφαρμογής. Ο οδηγός εφαρμογής παρέχει παραπομπή στις σχετικές διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για κάθε παράμετρο.

Άρθρο 8

Κατάργηση

Η εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ καταργείται.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιουνίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 44.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/633/ΕΕ (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 489).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/773 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2019, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την κατάργηση της απόφασης 2012/757/ΕΕ (βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν δεδομένα σχετικά με τα εξής δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης:

α)

το υποσύστημα υποδομής,

β)

το υποσύστημα ενέργειας,

γ)

το υποσύστημα παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης.

2.   ΣΤΟΧΟΣ

Κύριος στόχος του μητρώου υποδομής είναι ο καθορισμός διαφανών χαρακτηριστικών του δικτύου και η χρήση του ως βάση δεδομένων αναφοράς.

2.1.   Διαδικασίες που θα πρέπει να υποστηρίζονται από το μητρώο υποδομής

Το μητρώο υποδομής υποστηρίζει τις εξής διαδικασίες:

α)

τον έλεγχο πριν από τη χρήση εγκριθέντων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797·

β)

τον σχεδιασμό των κινητών υποσυστημάτων·

γ)

τον έλεγχο της σκοπιμότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

δ)

τη δημοσίευση κανόνων και περιορισμών αυστηρά τοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797·

ε)

την επαλήθευση της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ σταθερών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797·

στ)

την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης·

ζ)

τη σύνταξη της δήλωσης δικτύου όσον αφορά τη φύση της υποδομής·

η)

τη σύνταξη του βιβλίου διαδρομών που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/773 σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2·

θ)

την περαιτέρω χρήση δεδομένων του μητρώου υποδομής σε άλλα εργαλεία ΤΠ.

2.2.   Ειδικές απαιτήσεις για το μητρώο υποδομής

Το μητρώο υποδομής:

α)

παρέχει την τιμή των παραμέτρων που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ οχήματος και διαδρομής·

β)

παρέχει δεδομένα σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της υποδομής της προβλεπόμενης περιοχής χρήσης, διευκολύνει τον σχεδιασμό του τροχαίου υλικού και τον έλεγχο σκοπιμότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

γ)

παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο μητρώο υποδομής κανόνες και περιορισμούς αυστηρά τοπικού χαρακτήρα·

δ)

παρέχει δεδομένα σχετικά με τη διευκόλυνση της επαλήθευσης της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ σταθερού υποσυστήματος και του δικτύου στο οποίο έχει ενσωματωθεί και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των σταθερών σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων·

ε)

παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το βιβλίο διαδρομών·

στ)

παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του μητρώου υποδομής ως βάση δεδομένων αναφοράς για τη δήλωση δικτύου ή άλλα εργαλεία ΤΠ.

3.   ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα είναι κοινά για όλα τα μητρώα υποδομής των κρατών μελών.

3.1.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1)   «τμήμα γραμμής» (SoL): το μέρος της γραμμής μεταξύ παρακείμενων επιχειρησιακών σημείων, το οποίο είναι δυνατόν να αποτελείται από πολλές τροχιές·

2)   «επιχειρησιακό σημείο» (OP): οποιαδήποτε τοποθεσία για λειτουργίες σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η έναρξη και ο τερματισμός ή η αλλαγή δρομολογίου των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και όπου παρέχονται υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών· περιλαμβάνει τοποθεσίες σε σύνορα μεταξύ κρατών μελών ή διαχειριστών υποδομής·

3)   «σημείο τοποθεσίας» (LP): οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο επί τροχιάς ενός τμήματος γραμμής στο οποίο η τιμή παραμέτρου μεταβάλλεται·

4)   «τροχιά κυκλοφορίας»: κάθε τροχιά που χρησιμοποιείται για τις κινήσεις σιδηροδρομικών υπηρεσιών· δεν περιλαμβάνει βρόχους διέλευσης και διασταύρωσης κατά μήκος μονής γραμμής ή συνδέσεις τροχιών που είναι αναγκαίες μόνο για τη λειτουργία αμαξοστοιχιών·

5)   «παρακαμπτήριος τροχιά»: κάθε τροχιά σε επιχειρησιακό σημείο η οποία δεν χρησιμοποιείται για την επιχειρησιακή δρομολόγηση αμαξοστοιχίας.

3.2.   Δομή του σιδηροδρομικού δικτύου για το μητρώο υποδομής

3.2.1.   Για τους σκοπούς του μητρώου υποδομής, κάθε κράτος μέλος περιγράφει το σιδηροδρομικό του δίκτυο ανά τμήμα γραμμής και ανά επιχειρησιακό σημείο.

3.2.2.   Τα στοιχεία που δημοσιεύονται για το «τμήμα γραμμής» και αφορούν τα υποσυστήματα υποδομής, ενέργειας, παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης υπάγονται στο στοιχείο υποδομής «τροχιά κυκλοφορίας».

3.2.3.   Τα στοιχεία που δημοσιεύονται για το «επιχειρησιακό σημείο» και αφορούν το υποσύστημα υποδομής υπάγονται στα στοιχεία υποδομής «τροχιά κυκλοφορίας» και «παρακαμπτήριος τροχιά».

3.3.   Στοιχεία για το μητρώο υποδομής

3.3.1.   Τα στοιχεία δημοσιεύονται σύμφωνα με τον πίνακα 1.

3.3.2.   Στον οδηγό εφαρμογής του μητρώου υποδομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 προσδιορίζονται ο συγκεκριμένος μορφότυπος και η διαδικασία διακυβέρνησης των δεδομένων που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 και παρουσιάζονται με έναν από τους εξής τρόπους:

α)

μία μόνο ή πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο·

β)

ΣειράΧαρακτήρων ή προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων·

γ)

αριθμό εντός αγκυλών.

3.3.3.   Η τιμή μιας παραμέτρου παρέχεται όταν αντιστοιχεί σε βασική παράμετρο ή όταν το αντίστοιχο στοιχείο υπάρχει στο δίκτυο που περιγράφεται σύμφωνα με τις προθεσμίες στον πίνακα 1.

Οι παράμετροι που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμβατότητας οχήματος-διαδρομής αναφέρονται με την ένδειξη «απαιτούνται για ΣΔ» σύμφωνα με το προσάρτημα Δ1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/773.

Κάθε πληροφορία σχετική με τις παραμέτρους αναφέρεται στον πίνακα 1.

Στην περίπτωση που ένα έγγραφο του διαχειριστή υποδομής αναφέρεται στον πίνακα 1, ο διαχειριστής υποδομής ή ο εθνικός φορέας καταχώρισης υποβάλλει το εν λόγω έγγραφο στον Οργανισμό σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραμέτρους 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 και 1.1.1.3.11.3 υποβάλλονται σε δύο γλώσσες της ΕΕ.

Πίνακας 1

Στοιχεία για το μητρώο υποδομής

Αριθμός

Τίτλος

Παρουσίαση δεδομένων

Ορισμός

Βασική παράμετρος

Απαιτείται για ΣΔ

Προθεσμία για την παροχή της παραμέτρου

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

 

 

1.1

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

 

 

 

1.1.0.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής (ΔΥ)

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση, αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.0.0.0.2

Εθνικός κωδικός ταυτοποίησης γραμμής

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης γραμμής ή μοναδικός αριθμός γραμμής εντός κράτους μέλους.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.0.0.0.3

Επιχειρησιακό σημείο στην αρχή τμήματος γραμμής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης επιχειρησιακού σημείου στην έναρξη τμήματος γραμμής (χιλιομετρική απόσταση αυξανόμενη από το αρχικό επιχειρησιακό σημείο προς το τερματικό επιχειρησιακό σημείο).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.0.0.0.4

Επιχειρησιακό σημείο στο τέρμα τμήματος γραμμής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης επιχειρησιακού σημείου στο τέρμα τμήματος γραμμής (χιλιομετρική απόσταση αυξανόμενη από το αρχικό επιχειρησιακό σημείο προς το τερματικό επιχειρησιακό σημείο).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.0.0.0.5

Μήκος τμήματος γραμμής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Μήκος μεταξύ επιχειρησιακών σημείων στην αρχή και στο τέρμα τμήματος γραμμής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.0.0.0.6

Είδος τμήματος γραμμής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Κανονικό τμήμα γραμμής/Σύνδεση

Είδος τμήματος γραμμής που εκφράζει το μέγεθος των παρεχόμενων δεδομένων, το οποίο εξαρτάται από το εάν το τμήμα γραμμής συνδέει επιχειρησιακά σημεία που προκύπτουν από τη διαίρεση μεγάλου κόμβου σε περισσότερα επιχειρησιακά σημεία ή όχι.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1

ΤΡΟΧΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

 

1.1.1.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς ή μοναδικός αριθμός τροχιάς εντός τμήματος γραμμής

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.0.0.2

Κανονική κατεύθυνση κυκλοφορίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Κ/Α/Αμ

Η κανονική κατεύθυνση κυκλοφορίας είναι:

ίδια με την κατεύθυνση που ορίζεται με φορά από την αρχή προς το τέρμα τμήματος γραμμής: (Κ)

αντίθετη προς την κατεύθυνση που ορίζεται με φορά από την αρχή προς το τέρμα τμήματος γραμμής: (Α)

αμφότερες κατευθύνσεις: (Αμ)

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1

Υποσύστημα υποδομής

 

 

 

1.1.1.1.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) που εφαρμόζονται στο υποσύστημα υποδομής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής (1).

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.1.2

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής 2014/881/ΕΕ (2)) για τροχιά σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα υποδομής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2

Παράμετροι επιδόσεων

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Ταξινόμηση τροχιάς στο διευρωπαϊκό δίκτυο (ΔΕΔ)

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται το μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου στο οποίο ανήκει η γραμμή.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.1.2

Αναγνωριστικός κωδικός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών ΔΕΔ (GIS ID)

ΣειράΧαρακτήρων

Σημειώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός GIS ID του τμήματος της βάσης δεδομένων ΔΕΔ-Μ στο οποίο ανήκει η τροχιά

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.1.2.2

Κατηγορία γραμμής

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Ταξινόμηση γραμμής σύμφωνα με την ΤΠΔ ΥΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014 της Επιτροπής (3)

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.3

Μέρος εμπορευματικού σιδηροδρομικού διαδρόμου

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται εάν η γραμμή συνδέεται με εμπορευματικό σιδηροδρομικό διάδρομο

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.4

Ικανότητα φόρτωσης

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Συνδυασμός κατηγορίας γραμμής και ταχύτητας στο πιο αδύναμο σημείο της τροχιάς

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.4.1

Εθνική ταξινόμηση ικανότητας φόρτωσης

ΣειράΧαρακτήρων

Εθνική ταξινόμηση ικανότητας φόρτωσης

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.2.4.2

Συμμόρφωση των κατασκευών προς το μοντέλο φόρτωσης υψηλής ταχύτητας (HSLM)

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Για τμήματα γραμμής με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 200 km/h ή περισσότερο.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διενέργεια του δυναμικού ελέγχου συμβατότητας

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.2.4.3

Σιδηροδρομική τοποθεσία κατασκευών που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[± NNNN.NNN] + [ΣειράΧαρακτήρων]

Εντοπισμός κατασκευών που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.2.4.4

Έγγραφο με τη διαδικασία/-ες για στατικούς και δυναμικούς ελέγχους συμβατότητας διαδρομών

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής σε δύο γλώσσες της ΕΕ, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει:

ακριβείς διαδικασίες για τους στατικούς και δυναμικούς ελέγχους συμβατότητας διαδρομών·

ή

σχετικές πληροφορίες για τη διενέργεια ελέγχων για ειδικές κατασκευές.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.2.5

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα

[NNN]

Μέγιστη ονομαστική ταχύτητα κίνησης στη γραμμή, λόγω των χαρακτηριστικών των υποσυστημάτων υποδομής, ενέργειας και ελέγχου, χειρισμού και σηματοδότησης εκφραζόμενη σε χιλιόμετρα/ώρα.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.6

Εύρος θερμοκρασίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

T1 (-25 έως +40)

T2 (-40 έως +35)

T3 (-25 έως +45)

Tx (-40 έως +50)

Εύρος θερμοκρασίας για πρόσβαση στη γραμμή χωρίς περιορισμούς σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.7

Μέγιστο υψόμετρο

[+/-][NNNN]

Ανώτατο σημείο του τμήματος γραμμής επάνω από τη στάθμη της θάλασσας βάσει του συστήματος αναφοράς Normal Amsterdam's Peil (NAP).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.2.8

Ύπαρξη δριμειών κλιματικών συνθηκών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Οι κλιματικές συνθήκες στη γραμμή είναι δριμείες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.3

Χάραξη γραμμής

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Διαλειτουργικό περιτύπωμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/κανένα

Περιτυπώματα GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.1.3.2

Πολυεθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

G2/GB1/GB2/κανένα

Πολυμερές περιτύπωμα ή διεθνές περιτύπωμα πλην των GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.1.3.3

Εθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Εγχώριο περιτύπωμα όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή άλλο τοπικό περιτύπωμα.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.1.3.1.1

Περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Περιτυπώματα όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή άλλο τοπικό περιτύπωμα, συμπεριλαμβανομένου του κάτω και του άνω μέρους.

Σύμφωνα με το σημείο 7.3.2.2 του κανονισμού (ΕΕ) 1302/2014, τα τμήματα γραμμής του δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας ενδέχεται να μη διαθέτουν διατομή περιτυπώματος αναφοράς.

X

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.3.1.2

Σιδηροδρομική τοποθεσία συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[± NNNN.NNN] + [ΣειράΧαρακτήρων]

Τοποθεσία συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους λόγω αποκλίσεων από τα περιτυπώματα που αναφέρονται στο 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.3.1.3

Έγγραφο με τη διατομή των συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει τη διατομή των συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους λόγω αποκλίσεων από τα περιτυπώματα που αναφέρονται στο 1.1.1.1.3.1.1. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να επισυνάπτεται καθοδήγηση για τον έλεγχο των συγκεκριμένων σημείων στο έγγραφο με τη διατομή.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.3.4

Τυποποιημένος αριθμός προφίλ συνδυασμένων μεταφορών για κινητά αμαξώματα

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Κωδικοποίηση για συνδυασμένες μεταφορές με κινητά αμαξώματα όπως ορίζεται στον Κώδικα UIC (εφόσον η γραμμή ανήκει στο ΔΕΔ).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.3.5

Τυποποιημένος αριθμός προφίλ συνδυασμένων μεταφορών για ημιρυμουλκούμενα

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Κωδικοποίηση για συνδυασμένες μεταφορές για ημιρυμουλκούμενα όπως ορίζεται στον Κώδικα UIC (εφόσον η γραμμή ανήκει στο ΔΕΔ).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.3.5.1

Ειδικές πληροφορίες

ΣειράΧαρακτήρων

Κάθε σχετική πληροφορία από τον διαχειριστή υποδομής σχετικά με τη χάραξη της γραμμής

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.1.3.6

Μηκοτομή

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται

Ακολουθία κλίσεων και θέσεις μεταβολής της κλίσης

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.3.7

Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης

[NNNNN]

Ακτίνα της μικρότερης οριζόντιας καμπύλης της τροχιάς σε μέτρα.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.4

Παράμετροι τροχιάς

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Ονομαστικό εύρος τροχιάς

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/άλλο

Μία μόνο τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία προσδιορίζει το εύρος τροχιάς.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.4.2

Ανεπάρκεια υπερύψωσης

[+/–][NNNN]

Η μέγιστη ανεπάρκεια υπερύψωσης εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της εφαρμοζόμενης υπερύψωσης και υψηλότερης υπερύψωσης ισορροπίας για την οποία έχει σχεδιαστεί η γραμμή.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.4.3

Κλίση σιδηροτροχιάς

[NN]

Γωνία που καθορίζει την κλίση της κεφαλής της τροχιάς ως προς την επιφάνεια κύλισης

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.4.4

Ύπαρξη έρματος

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Προσδιορίζει εάν στην κατασκευή της τροχιάς έχουν ενσωματωθεί στρωτήρες στο έρμα ή όχι.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.5

Αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Συμμόρφωση των τιμών προς την ΤΠΔ για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις κατά τη χρήση

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Οι αλλαγές τροχιάς και οι διασταυρώσεις διατηρούνται εντός των οριακών τιμών, όπως ορίζει η ΤΠΔ.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.5.2

Ελάχιστη διάμετρος τροχού για σταθερές αμβλείες διασταυρώσεις

[NNN]

Το μέγιστο μήκος χωρίς καθοδήγηση για τις σταθερές αμβλείες διασταυρώσεις βασίζεται σε ελάχιστη διάμετρο τροχού κατά τη χρήση, εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.6

Αντοχή τροχιάς σε εφαρμοζόμενα φορτία

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Μέγιστη επιβράδυνση αμαξοστοιχίας

[N.N]

Όριο της διαμήκους αντοχής τροχιάς, οριζόμενο ως μέγιστη επιτρεπόμενη επιβράδυνση αμαξοστοιχίας και εκφραζόμενο σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.6.2

Χρήση δινορρευματικών πεδών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Επιτρέπεται/επιτρέπεται υπό όρους/επιτρέπεται μόνον για πέδη ανάγκης/επιτρέπεται υπό όρους μόνον για πέδη ανάγκης/δεν επιτρέπεται

Σημειώνονται οι περιορισμοί χρήσης δινορρευματικών πεδών.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.6.3

Χρήση μαγνητικών πεδών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Επιτρέπεται/επιτρέπεται υπό όρους/επιτρέπεται μόνον υπό όρους για πέδη ανάγκης/επιτρέπεται μόνον για πέδη ανάγκης/δεν επιτρέπεται

Σημειώνονται οι περιορισμοί χρήσης μαγνητικών πεδών.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.6.4

Έγγραφο με τους όρους χρήσης δινορρευματικών πεδών

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής σε δύο γλώσσες της ΕΕ, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει τους όρους χρήσης δινορρευματικών πεδών που προσδιορίζονται στο 1.1.1.1.6.2.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.6.5

Έγγραφο με τους όρους χρήσης μαγνητικών πεδών

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής σε δύο γλώσσες της ΕΕ, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει τους όρους χρήσης μαγνητικών πεδών που προσδιορίζονται στο 1.1.1.1.6.3.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Απαγόρευση της χρήσης λίπανσης όνυχα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν απαγορεύεται η χρήση του εποχούμενου συστήματος λίπανσης όνυχα.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.7.2

Ύπαρξη ισόπεδων διαβάσεων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται η ύπαρξη ισόπεδων διαβάσεων (συμπεριλαμβανομένων διαβάσεων σιδηροτροχιών από πεζούς) στο τμήμα γραμμής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.7.3

Επιτρεπόμενη επιτάχυνση κοντά σε ισόπεδη διάβαση

ΣειράΧαρακτήρων

Όριο επιτάχυνσης αμαξοστοιχίας εάν σταματά ή ανακτά ταχύτητα κοντά σε ισόπεδη διάβαση, εκφραζόμενο σε ειδική καμπύλη αναφοράς επιτάχυνσης.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.7.4

Ύπαρξη παρατρόχιας συσκευής ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου άξονα (ΑΘΛΑ)

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Ύπαρξη παρατρόχιας συσκευής ΑΘΛΑ

X

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7.5

Παρατρόχια συσκευή ΑΘΛΑ σύμφωνη με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Ειδικό για τα δίκτυα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας.

Σύμφωνη με την ΤΠΔ παρατρόχια συσκευή ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου άξονα.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7.6

Προσδιορισμός παρατρόχιας συσκευής ΑΘΛΑ

ΣειράΧαρακτήρων

Ειδικό για τα δίκτυα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας.

Εφαρμόζεται αν η παρατρόχια συσκευή ΑΘΛΑ δεν είναι σύμφωνη με την ΤΠΔ, προσδιορισμός της παρατρόχιας συσκευής ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου άξονα.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7.7

Δημιουργία παρατρόχιας συσκευής ΑΘΛΑ

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Ειδικά για τα δίκτυα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας.

Δημιουργία παρατρόχιας συσκευής ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου άξονα.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7.8

Σιδηροδρομική τοποθεσία παρατρόχιας συσκευής ΑΘΛΑ

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[± NNNN.NNN] + [ΣειράΧαρακτήρων]

Ειδικά για τα δίκτυα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας.

Εφαρμόζεται αν η παρατρόχια συσκευή ΑΘΛΑ δεν είναι σύμφωνη με την ΤΠΔ, εντοπισμός παρατρόχιας συσκευής ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου άξονα.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7.9

Κατεύθυνση μέτρησης παρατρόχιας συσκευής ΑΘΛΑ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Κ/Α/Αμ

Ειδικά για τα δίκτυα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας.

Εφαρμόζεται αν η παρατρόχια συσκευή ΑΘΛΑ δεν είναι σύμφωνη με την ΤΠΔ, κατεύθυνση μέτρησης παρατρόχιας συσκευής ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου άξονα.

Αν η κατεύθυνση μέτρησης είναι:

ίδια με την κατεύθυνση που ορίζεται με φορά από την αρχή προς το τέρμα τμήματος γραμμής: (Κ)

αντίθετη προς την κατεύθυνση που ορίζεται με φορά από την αρχή προς το τέρμα τμήματος γραμμής: (Α)

αμφότερες κατευθύνσεις: (Αμ)

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.1.7.10

Απαιτούνται ερυθρά φώτα μόνιμης αφής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Τμήματα όπου απαιτούνται δύο μόνιμης αφής ερυθρά φώτα σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/773.

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.1.7.11

Ανήκει σε διαδρομή χαμηλότερου θορύβου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Ανήκει σε «διαδρομή χαμηλότερου θορύβου» σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος β του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2014 (4) της Επιτροπής.

X

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.1.8

Σήραγγα

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση, αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός εντός κράτους μέλους

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.3

Αρχή σήραγγας

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[Πλάτος (NN.NNNN) + Μήκος (± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σε μοίρες και πρώτα λεπτά και χιλιομετρική θέση της γραμμής στην αρχή σήραγγας.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.4

Τέρμα σήραγγας

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[Πλάτος (NN.NNNN) + Μήκος (± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σε μοίρες και πρώτα λεπτά και χιλιομετρική θέση της γραμμής στο τέρμα σήραγγας.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.5

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στη σιδηροδρομική σήραγγα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.6

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση 2014/881/ΕΕ) σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στη σιδηροδρομική σήραγγα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.7

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Μήκος σήραγγας σε μέτρα από το άνοιγμα εισόδου έως το άνοιγμα εξόδου.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.8

Εμβαδόν διατομής

[NNN]

Το μικρότερο εμβαδόν διατομής της σήραγγας εκφραζόμενο σε τετραγωνικά μέτρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.8.1

Συμμόρφωση της σήραγγας με την ΤΠΔ ΥΠΔ

Ν/Ο

Συμμόρφωση της σήραγγας με την ΤΠΔ ΥΠΔ στη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα

X

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.1.8.8.2

Έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής με ακριβή περιγραφή της σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή του ελεύθερου από εμπόδια περιτυπώματος και της γεωμετρίας της σήραγγας

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.1.8.9

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.10

Κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

A/B/καμία

Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο που θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.1.8.11

Εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

ΣειράΧαρακτήρων

Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο που θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2

Υποσύστημα ενέργειας

 

 

 

1.1.1.2.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα ενέργειας

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.1.2

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση 2014/881/ΕΕ) για τροχιά σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα ενέργειας

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2

Σύστημα γραμμής επαφής

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Τύπος συστήματος γραμμής επαφής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)

Σιδηροτροχιά ηλεκτροδότησης

Σιδηροτροχιά επιστροφής του ηλεκτρικού ρεύματος

Μη ηλεκτροδοτημένη

Σημειώνεται ο τύπος του συστήματος γραμμής επαφής.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2.1.2

Σύστημα ενεργειακής τροφοδοσίας (τάση και συχνότητα)

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

ΕΡ 25kV-50Hz/

ΕΡ 15kV-16.7Hz/

ΣΡ 3 kV/

ΣΡ 1,5 kV/

ΣΡ (Ειδική περίπτωση FR)/

ΣΡ 750 V/

ΣΡ 650V/

ΣΡ 600 V/

άλλο

Σημειώνεται το σύστημα τροφοδότησης της έλξης (ονομαστική τάση και συχνότητα)

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 για τις γραμμές που αναφέρονται στο σημείο 7.4.2.2.1 του κανονισμού (ΕΕ) 1301/2014.

[NNNNNN]

Ειδικά για το δίκτυο της Γαλλίας

Μέγιστη μη μόνιμη τάση σύμφωνα με το EN50163 για τις γραμμές που αναφέρονται στο σημείο 7.4.2.2.1 του κανονισμού (ΕΕ) 1301/2014.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.2.2.2

Μέγιστη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας

[NNNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας εκφραζόμενη σε Αmpere (Α).

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2.3

Μέγιστη ένταση ρεύματος εν στάσει ανά παντογράφο

[NNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας εν στάσει για συστήματα ΣΡ εκφραζόμενη σε Ampere (Α).

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2.4

Άδεια για ανατροφοδοτική πέδηση

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο/Μόνο αν το όχημα είναι σε θέση να εντοπίσει διακοπή λειτουργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πρότυπο EN 50 388.

Σημειώνεται εάν επιτρέπεται, εάν δεν επιτρέπεται ή εάν επιτρέπεται υπό ειδικούς όρους η ανατροφοδοτική πέδηση.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2.5

Μέγιστο ύψος σύρματος επαφής

[N.NN]

Σημειώνεται το μέγιστο ύψος σύρματος επαφής εκφραζόμενο σε μέτρα.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.2.6

Ελάχιστο ύψος σύρματος επαφής

[N.NN]

Σημειώνεται το ελάχιστο ύψος σύρματος επαφής εκφραζόμενο σε μέτρα.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.3

Παντογράφος

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Αποδεκτές κεφαλές παντογράφου σύμφωνα προς την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνονται οι σύμφωνες με την ΤΠΔ κεφαλές παντογράφου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.3.2

Άλλες αποδεκτές κεφαλές παντογράφου

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνονται οι κεφαλές παντογράφου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.3.3

Απαιτήσεις για τον αριθμό των ανυψωμένων παντογράφων και τη μεταξύ τους απόσταση, σε συγκεκριμένη ταχύτητα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[N] [NNN] [NNN]

Σημειώνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανυψωμένων παντογράφων ανά αμαξοστοιχία και η ελάχιστη διαπόσταση μεταξύ γεωμετρικών αξόνων των κεφαλών παρακείμενων παντογράφων, εκφραζόμενη σε μέτρα, σε δεδομένη ταχύτητα.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.3.4

Επιτρεπόμενο υλικό ταινίας επαφής

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται ποια υλικά ταινίας επαφής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.4

Τμήματα διαχωρισμού εναέριας γραμμής επαφής (ΕΓΕ)

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Διαχωρισμός φάσεων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει διαχωρισμός φάσεων και οι απαιτούμενες πληροφορίες.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.4.1.2

Πληροφορίες για τον διαχωρισμό φάσεων

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Σημειώνονται οι περισσότερες απαιτούμενες πληροφορίες για τον διαχωρισμό φάσεων

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.4.2.1

Διαχωρισμός συστημάτων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει διαχωρισμός συστημάτων

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.4.2.2

Πληροφορίες για τον διαχωρισμό συστημάτων

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Σημειώνονται οι περισσότερες απαιτούμενες πληροφορίες για τον διαχωρισμό συστημάτων

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.4.3

Απόσταση μεταξύ πινακίδας και τερματισμού διαχωρισμού φάσεων

[Κ]

Ειδικά για τον έλεγχο συμβατότητας διαδρομής στο δίκτυο της Γαλλίας.

Η απόσταση μεταξύ της πινακίδας που επιτρέπει στον οδηγό να «ανυψώσει τον παντογράφο» ή να «κλείσει τον διακόπτη ασφαλείας» αφού περάσει τη φάση διαχωρισμού και το τέρμα του τμήματος της φάσης διαχωρισμού.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.2.5

Απαιτήσεις για το τροχαίο υλικό

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Απαιτούμενος περιορισμός της έντασης ρεύματος ή της ισχύος επί της αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν απαιτείται περιορισμός της έντασης ρεύματος ή της ισχύος επί της αμαξοστοιχίας.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.5.2

Επιτρεπόμενη δύναμη επαφής

ΣειράΧαρακτήρων

Σημειώνεται η επιτρεπόμενη δύναμη επαφής εκφραζόμενη σε Newton.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.2.5.3

Απαιτούμενη συσκευή αυτόματης καθόδου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν απαιτείται συσκευή αυτόματης καθόδου στο όχημα.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3

Υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης

 

 

 

1.1.1.3.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2

Σύστημα προστασίας αμαξοστοιχίας (ETCS) που συμμορφώνεται με την ΤΠΔ

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Επίπεδο ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών (ETCS)

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Επίπεδο εφαρμογής ETCS που αφορά τον παρατρόχιο τεχνικό εξοπλισμό.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2.2

Γραμμή βάσης ETCS

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Παρατρόχια εγκατεστημένη γραμμή βάσης ETCS.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2.3

Απαιτείται πλήρωση ETCS για πρόσβαση στη γραμμή

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν η πλήρωση απαιτείται για την πρόσβαση στη γραμμή για λόγους ασφαλείας.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2.4

Παρατρόχια εγκατάσταση συστήματος πλήρωσης ETCS

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Καμία/βρόχος/πλήρωση GSM-R/βρόχος και πλήρωση GSM-R

Πληροφορίες σχετικά με εγκατεστημένο παρατρόχιο εξοπλισμό, ικανό να μεταδίδει πληροφορίες πλήρωσης μέσω βρόχου ή παγκόσμιου συστήματος κινητών επικοινωνιών για σιδηροδρόμους (GSM-R) για εγκαταστάσεις επιπέδου 1.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2.5

Εθνική εφαρμογή της δέσμης 44 του συστήματος ETCS

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν διαβιβάζονται μεταξύ τροχιάς και αμαξοστοιχίας τα στοιχεία για τις εθνικές αιτήσεις.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2.6

Ύπαρξη περιορισμών ή προϋποθέσεων λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις λόγω μερικής συμμόρφωσης προς την ΤΠΔ ΕΧΣ - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/919 της Επιτροπής (5)

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.2.7

Προαιρετικές λειτουργίες ETCS

ΣειράΧαρακτήρων

Προαιρετικές λειτουργίες ETCS που ενδέχεται να βελτιώσουν τη λειτουργία στη γραμμή.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.3.2.8

Επιβεβαίωση ακεραιότητας της αμαξοστοιχίας από εποχούμενο εξοπλισμό, απαιτούμενο για την πρόσβαση στη γραμμή

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν η επιβεβαίωση της αμαξοστοιχίας από εποχούμενο εξοπλισμό απαιτείται για την πρόσβαση στη γραμμή για λόγους ασφαλείας.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.2.9

Συμβατότητα με το σύστημα ETCS

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Απαιτήσεις ETCS που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η τεχνική συμβατότητα

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.2.10

ETCS έκδοση Μ

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

ECTS έκδοση Μ σύμφωνα με το SRS 7.5.1.9

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3

Ραδιομετάδοση (GSM-R) σύμφωνη με την ΤΠΔ

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Έκδοση GSM-R

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Αριθμός έκδοσης Προδιαγραφών Λειτουργικών Απαιτήσεων (ΠΛΑ/FRS) και Προδιαγραφών Απαιτήσεων Συστήματος (ΠΣΑ/SRS) του GSM-R που είναι εγκατεστημένο παρατρόχια.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.3.2

Αριθμός κινητών συσκευών GSM-R (EDOR) ή κύκλων ταυτόχρονης επικοινωνίας επί της αμαξοστοιχίας για το ETCS επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 που απαιτείται για την εκτέλεση μεταβίβασης κέντρου ραδιοπλοκάδων χωρίς διαταραχή λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

1/2

Αριθμός κύκλων ταυτόχρονης επικοινωνίας επί αμαξοστοιχίας για το ETCS επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της αμαξοστοιχίας. Σχετίζεται με τον χειρισμό του κέντρου ραδιοπλοκάδων (ΚΡΠ) των επικοινωνιών. Στοιχείο μη κρίσιμο για την ασφάλεια και το οποίο δεν θέτει θέμα διαλειτουργικότητας.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.3.3

Προαιρετικές λειτουργίες GSM-R

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Χρήση προαιρετικών λειτουργιών GSM-R που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία στη γραμμή. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν κριτήριο πρόσβασης στο δίκτυο.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.3.3.1

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δικτύου

Σειράχαρακτήρων

Κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δικτύου ή αντίστοιχα έγγραφα που διατίθενται από τον διαχειριστή υποδομής και αποθηκεύονται από τον Οργανισμό, π.χ.: επίπεδο παρεμβολών, που οδηγεί στη σύσταση για συμπληρωματική προστασία επί της αμαξοστοιχίας

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS για το σύστημα ETCS

Επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν το GPRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύστημα ETCS

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3.3.3

Περιοχή εφαρμογής του GPRS

ΣειράΧαρακτήρων

Σημειώνεται η περιοχή στην οποία το GPRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύστημα ETCS

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3.4

Χρήση της ομάδας 555

Επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν χρησιμοποιείται η ομάδα 555

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.3.5

Δίκτυα GSM-R που καλύπτονται από συμφωνία περιαγωγής

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Κατάλογος δικτύων GSM-R που καλύπτονται από συμφωνία περιαγωγής

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.3.6

Ύπαρξη περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα

Επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Εάν Ν, αναφέρετε το όνομα του δημόσιου δικτύου:

Ύπαρξη περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3.7

Λεπτομέρειες σχετικά με την περιαγωγή στα δημόσια δίκτυα

Σειρά χαρακτήρων

Εάν η περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα έχει ρυθμιστεί, παρακαλείστε να αναφέρετε σε ποια δίκτυα, για ποιους χρήστες και για ποιες περιοχές

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3.8

Καμία κάλυψη GSRM

Επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν δεν υπάρχει κάλυψη GSMR

X

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.3. 9

Συμβατότητα φωνητικής επικοινωνίας ραδιοσυστήματος

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Απαιτήσεις ραδιοσυστήματος που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της τεχνικής συμβατότητας φωνητικής επικοινωνίας

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.3.10

Συμβατότητα ραδιοσυστήματος (δεδομένα)

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Απαιτήσεις ραδιοσυστήματος που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της τεχνικής συμβατότητας για δεδομένα

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.4

Συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας πλήρως σύμφωνα με την ΤΠΔ

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Ύπαρξη συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας πλήρως σύμφωνα με την ΤΠΔ:

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας και εάν είναι πλήρως σύμφωνο με την ΤΠΔ ΕΧΣ - απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/919.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.5

Κληροδοτημένα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Ύπαρξη άλλων εγκατεστημένων συστημάτων προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης

Σύστημα προστασίας αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν έχουν εγκατασταθεί παρατρόχια άλλα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης σε κανονική λειτουργία.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.3.5.2

Ανάγκη για περισσότερα του ενός εποχούμενα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται εάν απαιτούνται περισσότερα του ενός εποχούμενα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης, τα οποία να είναι ταυτοχρόνως ενεργά.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.3.5.3

Κληροδοτημένο σύστημα προστασίας αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται ποιο σύστημα κλάσης Β έχει εγκατασταθεί

X

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.6

Κληροδοτημένα ραδιοσυστήματα

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Άλλα εγκατεστημένα ραδιοσυστήματα (κληροδοτημένα ραδιοσυστήματα)

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται εάν έχουν εγκατασταθεί κληροδοτημένα ραδιοσυστήματα.

X

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.7

Συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας μη πλήρως σύμφωνα με την ΤΠΔ

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Τύπος συστήματος ανίχνευσης αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

κύκλωμα τροχιάς/ανιχνευτής τροχού/βρόχος

Σημειώνονται οι εγκατεστημένοι τύποι συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.1.2

Τύπος κυκλωμάτων τροχιάς ή μετρητών αξόνων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνονται οι τύποι συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας που απαιτούν ειδικούς ελέγχους.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.7.1.3

Έγγραφο με τη διαδικασία/-ες σχετικά με τον τύπο του συστήματος ανίχνευσης αμαξοστοιχιών που αναφέρονται στο 1.1.1.3.7.1.2

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής σε δύο γλώσσες της ΕΕ, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει ακριβείς διαδικασίες για τη διενέργεια ειδικού ελέγχου για τα συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχιών που προσδιορίζονται στο 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.7.1.4

Τμήμα με περιορισμό ανίχνευσης αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Ειδικά για τον έλεγχο συμβατότητας διαδρομής στο δίκτυο της Γαλλίας.

Τμήματα με:

Βάρος φορτίων που κυκλοφορεί ανά τροχιά χαμηλότερο από 15 000 τόνους/ημέρα/τροχιά

Σύμπλεξη κατευθύνσεων

Καθυστέρηση 45 δευτερολέπτων για τη σύμπλεξη κατευθύνσεων

Εγκατάσταση με ανακοίνωση κυκλώματος τροχιάς

Έλλειψη ποδόπληκτρου υποβοήθησης ελιγμών στην κανονική κατεύθυνση κυκλοφορίας για διπλές τροχιές μονής κατεύθυνσης

Έλλειψη ποδόπληκτρου υποβοήθησης ελιγμών ανεξάρτητα από την κατεύθυνση κυκλοφορίας για μονές τροχιές και τροχιές με δύο κατευθύνσεις

Έλλειψη μηχανισμού ανακοινώσεων με ποδόπληκτρο

Καθυστέρηση 45 δευτερολέπτων για ειδικές συσκευές επαναφοράς ανακοινώσεων

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.7.2.1

Συμμόρφωση της μέγιστης επιτρεπόμενης απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων προς την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν η απαιτούμενη απόσταση είναι σύμφωνη με την ΤΠΔ.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.2.2

Μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ΤΠΔ

[NNNNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ΤΠΔ, σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.3

Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων

[NNNN]

Σημειώνεται η απόσταση σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.4

Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ πρώτου και τελευταίου άξονα

[NNNNN]

Σημειώνεται η απόσταση σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.5

Μέγιστη απόσταση μεταξύ του τέρματος της αμαξοστοιχίας και του πρώτου άξονα

[NNNN]

Σημειώνεται η μέγιστη απόσταση μεταξύ του τέρματος της αμαξοστοιχίας και του πρώτου άξονα σε χιλιοστόμετρα η οποία ισχύει και για τις δύο πλευρές (εμπρόσθια και οπίσθια) οχήματος ή αμαξοστοιχίας.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.6

Ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος της στεφάνης

[NNN]

Σημειώνεται το πλάτος σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.7

Ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος τροχού

[NNN]

Σημειώνεται η διάμετρος τροχού σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.8

Ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος του όνυχα

[NN.N]

Σημειώνεται το πάχος του όνυχα σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.9

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος του όνυχα

[NN.N]

Σημειώνεται το ύψος του όνυχα σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.10

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του όνυχα

[NN.N]

Σημειώνεται το ύψος του όνυχα σε χιλιοστόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.11

Ελάχιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά άξονα

[NN.N]

Σημειώνεται το φορτίο σε τόνους.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.3.7.11.1

Ελάχιστο επιτρεπόμενο αξονικό φορτίο ανά κατηγορία οχήματος

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται το φορτίο σε τόνους ανάλογα με την κατηγορία οχήματος.

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.7.12

Συμμόρφωση των κανόνων για τον μη μεταλλικό χώρο γύρω από τους τροχούς με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.13

Συμμόρφωση των κανόνων της μεταλλικής κατασκευής οχήματος με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.14

Συμμόρφωση των σιδηρομαγνητικών χαρακτηριστικών του απαιτούμενου υλικού των τροχών με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.15.1

Συμμόρφωση της μέγιστης επιτρεπόμενης εμπέδησης μεταξύ αντικείμενων τροχών τροχοφόρου άξονα με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.15.2

Μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση μεταξύ αντικείμενων τροχών τροχοφόρου άξονα, μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

[N.NNN]

Η τιμή της μέγιστης επιτρεπόμενης εμπέδησης εκφράζεται σε Οhm σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ΤΠΔ

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.16

Συμμόρφωση αμμοδιασποράς με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι ή όχι με την ΤΠΔ.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.3.7.17

Μέγιστη ποσότητα άμμου

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Μέγιστη ποσότητα άμμου μέσα σε 30 δευτερόλεπτα σε γραμμάρια, αποδεκτή στην τροχιά

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.3.7.18

Απαιτείται δυνατότητα απενεργοποίησης της αμμοδιασποράς από τον μηχανοδηγό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν απαιτείται η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των συσκευών αμμοδιασποράς από τον μηχανοδηγό, σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή υποδομής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.19

Συμμόρφωση των κανόνων για τα χαρακτηριστικά της άμμου με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.20

Ύπαρξη κανόνων σχετικά με εποχούμενη λίπανση όνυχα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχουν κανόνες για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λίπανσης όνυχα.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.21

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ των κανόνων για τη χρήση πεδίλων πέδησης από σύνθετο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.22

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ των κανόνων για τις συσκευές υποβοήθησης των ελιγμών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.7.23

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ των κανόνων για τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών ΤΡΥ που επηρεάζουν την εμπέδηση ελιγμών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.8

Μεταγωγή μεταξύ συστημάτων

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Ύπαρξη μεταγωγής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων προστασίας, ελέγχου και προειδοποίησης εν κινήσει

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων εν κινήσει

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.8.2

Ύπαρξη μεταγωγής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας και κανένα σύστημα επικοινωνίας εν κινήσει

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.9

Παράμετροι που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Ύπαρξη και συμμόρφωση προς την ΤΠΔ των κανόνων για τα μαγνητικά πεδία που εκπέμπονται από τα οχήματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Κανένας/Σύμφωνος με την ΤΠΔ/Μη σύμφωνος με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν υπάρχουν κανόνες και εάν είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.9.2

Ύπαρξη και συμμόρφωση προς την ΤΠΔ των ορίων σε αρμονικές του ρεύματος έλξης οχημάτων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Κανένα/Σύμφωνο με την ΤΠΔ/Μη σύμφωνο με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν υπάρχουν κανόνες και εάν είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.10

Παρατρόχιο σύστημα για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Επίπεδο ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Επίπεδο εφαρμογής ERTMS/ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας σχετιζόμενη με τον παρατρόχιο τεχνικό εξοπλισμό.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.10.2

Άλλα συστήματα προστασίας, ελέγχου και προειδοποίησης για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται η ύπαρξη άλλου συστήματος εκτός από το ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.11

Παράμετροι που αφορούν την πέδηση

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Μέγιστη απαιτούμενη απόσταση πέδησης

[NNNN]

Αναγράφεται η μέγιστη τιμή [σε μέτρα] της απόστασης πέδησης αμαξοστοιχίας για τη μέγιστη ταχύτητα γραμμής.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.1.1.3.11.2

Διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες από τον διαχειριστή υποδομής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες από τον διαχειριστή υποδομής όπως ορίζεται στο σημείο 4.2.2.6.2 σημείο 2) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/773.

X

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.11.3

Έγγραφα που διατίθενται από τον διαχειριστή υποδομής σχετικά με τις επιδόσεις πέδησης

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής σε δύο γλώσσες της ΕΕ, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες όπως ορίζεται στο σημείο 4.2.2.6.2 σημείο 2) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/773.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.1.1.3.12

Λοιπές παράμετροι που αφορούν τον έλεγχο - χειρισμό και τη σηματοδότηση (ΕΧΣ)

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Υποστήριξη αιώρησης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν το ETCS υποστηρίζει λειτουργίες αιώρησης.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.1.1.4

Κανόνες και περιορισμοί

 

 

 

1.1.1.4.1

Ύπαρξη κανόνων και περιορισμών αυστηρά τοπικού χαρακτήρα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Ύπαρξη κανόνων και περιορισμών αυστηρά τοπικού χαρακτήρα

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.1.1.4.2

Έγγραφα σχετικά με τους κανόνες ή τους περιορισμούς αυστηρά τοπικού χαρακτήρα που διατίθενται από τον διαχειριστή υποδομής

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

 

 

 

1.2.0.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Ονομασία επιχειρησιακού σημείου

ΣειράΧαρακτήρων

Ονομασία συνδεόμενη συνήθως με την πόλη ή το χωριό ή τον σκοπό ελέγχου της κυκλοφορίας

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.0.0.0.2

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης επιχειρησιακού σημείου (OP ID)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[AA+AAAAAAAAAA]

Κωδικός αποτελούμενος από τον κωδικό της χώρας και τον αλφαριθμητικό κωδικό του επιχειρησιακού σημείου (OP).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.0.0.0.3

Πρωτογενής κώδικας TAF (τηλεματικών εφαρμογών για εμπορεύματα) TAP (τηλεματικών εφαρμογών για επιβάτες) του επιχειρησιακού σημείου (OP)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[AANNNNN]

Πρωτογενής κώδικας που έχει αναπτυχθεί για τις TAF/TAP.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.0.0.0.4

Τύπος επιχειρησιακού σημείου

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Τύπος εγκατάστασης με βάση τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.0.0.0.4.1

Τύπος εγκατάστασης μετάβασης του εύρους τροχιάς

ΣειράΧαρακτήρων

Τύπος εγκατάστασης μετάβασης του εύρους τροχιάς

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.2.0.0.0.5

Γεωγραφική τοποθεσία επιχειρησιακού σημείου

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[Πλάτος (NN,NNNN) + Μήκος(± NN,NNNN)]

Γεωγραφικές συντεταγμένες του γεωμετρικού κέντρου του ΕΠ σε μοίρες και πρώτα λεπτά.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.0.0.0.6

Σιδηροδρομική τοποθεσία επιχειρησιακού σημείου

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[NNN.NNN] + [ΣειράΧαρακτήρων]

Χιλιόμετρο σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής το οποίο καθορίζει την τοποθεσία του ΕΣ. Αυτό βρίσκεται κανονικά στο κέντρο του ΕΣ.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1

ΤΡΟΧΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

 

1.2.1.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.0.2

Κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς ή μοναδικός αριθμός τροχιάς εντός ΕΣ.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα υποδομής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.1.2

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση 2014/881/ΕΕ) σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα υποδομής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.2

Παράμετροι επιδόσεων

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Ταξινόμηση τροχιάς στο ΔΕΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η τροχιά.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.2.2

Κατηγορία γραμμής:

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Ταξινόμηση γραμμής σύμφωνα με την ΤΠΔ ΥΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.2.3

Μέρος εμπορευματικού σιδηροδρομικού διαδρόμου

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται εάν η γραμμή ορίζεται ως εμπορευματικός σιδηροδρομικός διάδρομος

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.3

Χάραξη γραμμής

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Διαλειτουργικό περιτύπωμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/κανένα

Περιτυπώματα GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.2.1.0.3.2

Πολυεθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

G2/GB1/GB2/κανένα

Πολυμερές περιτύπωμα ή διεθνές περιτύπωμα πλην των GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.2.1.0.3.3

Εθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Εγχώριο περιτύπωμα όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή άλλο τοπικό περιτύπωμα.

Η παράμετρος έχει διαγραφεί. Αναγράφεται για σκοπούς πληροφόρησης

1.2.1.0.3.4

Περιτύπωμα

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

Περιτυπώματα όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή άλλο τοπικό περιτύπωμα, συμπεριλαμβανομένου του κάτω και του άνω μέρους.

X

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.2.1.0.3.5

Σιδηροδρομική τοποθεσία συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[± NNNN.NNN] + [ΣειράΧαρακτήρων]

Τοποθεσία συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους λόγω αποκλίσεων από τα περιτυπώματα που αναφέρονται στο 1.2.1.0.3.4.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.2.1.0.3.6

Έγγραφο με τη διατομή των συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει τη διατομή των συγκεκριμένων σημείων που απαιτούν ειδικούς ελέγχους λόγω αποκλίσεων από τα περιτυπώματα που αναφέρονται στο 1.2.1.0.3.4. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να επισυνάπτεται καθοδήγηση για τον έλεγχο των συγκεκριμένων σημείων στο έγγραφο με τη διατομή.

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.2.1.0.4

Παράμετροι τροχιάς

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Ονομαστικό εύρος τροχιάς

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/άλλο

Μία μόνο τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία προσδιορίζει το εύρος τροχιάς.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5

Σήραγγα

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός σήραγγας εντός κράτους μέλους.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.3

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης σήραγγας σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στη σιδηροδρομική σήραγγα

ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.4

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση 2014/881/ΕΕ) για σήραγγα σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στη σιδηροδρομική σήραγγα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.5

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Μήκος σήραγγας σε μέτρα από το άνοιγμα εισόδου έως το άνοιγμα εξόδου.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.6

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.7

Απαιτούμενη κατηγορία πυρκαγιάς για το τροχαίο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

A/B/καμία

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.8

Εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

ΣειράΧαρακτήρων

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά - σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, εάν υπάρχουν.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.5.9

Ντίζελ ή άλλο επιτρεπόμενο θερμικό σύστημα έλξης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται αν επιτρέπεται η χρήση ντίζελ ή άλλου θερμικού συστήματος έλξης εντός της σήραγγας

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.2.1.0.6

Αποβάθρα

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.6.2

Κωδικός ταυτοποίησης αποβάθρας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αποβάθρας ή μοναδικός αριθμός αποβάθρας εντός ΕΣ.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.6.3

Ταξινόμηση αποβάθρας στο ΔΕΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η αποβάθρα.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.6.4

Ωφέλιμο μήκος αποβάθρας

[NNNN]

Το μέγιστο συνεχές μήκος (εκφραζόμενο σε μέτρα) του τμήματος της αποβάθρας μπροστά από το οποίο προορίζεται να παραμένει ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών από την αμαξοστοιχία, με επαρκή πρόβλεψη ανοχών ακινητοποίησης.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.6.5

Ύψος αποβάθρας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/άλλο

Απόσταση μεταξύ της άνω επιφάνειας της αποβάθρας και της επιφάνειας κύλισης της γειτνιάζουσας τροχιάς. Είναι η ονομαστική τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.6.6

Ύπαρξη υποβοήθησης της αποβάθρας για την εκκίνηση αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται η ύπαρξη εξοπλισμού ή προσωπικού υποστήριξης του προσωπικού της αμαξοστοιχίας κατά την εκκίνησή της.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.1.0.6.7

Εύρος χρήσης του βοηθήματος επιβίβασης στην αποβάθρα

[NNNN]

Πληροφορίες για το ύψος επιβίβασης στην αμαξοστοιχία στο οποίο είναι δυνατή η χρήση του βοηθήματος επιβίβασης.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ

 

 

 

1.2.2.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.0.2

Κωδικός ταυτοποίησης παρακαμπτηρίου

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης παρακαμπτηρίου ή μοναδικός αριθμός παρακαμπτηρίου εντός ΕΣ.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.0.3

Ταξινόμηση ΔΕΔ παρακαμπτηρίου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η παρακαμπτήριος.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.1

Δήλωση επαλήθευσης παρακαμπτηρίου

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης παρακαμπtηρίου σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα υποδομής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.1.2

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση 2014/881/ΕΕ) για παρακαμπτήριο σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στο υποσύστημα υποδομής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.2

Παράμετρος επιδόσεων

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Ωφέλιμο μήκος παρακαμπτηρίου

[NNNN]

Συνολικό μήκος της παρακαμπτηρίου τροχιάς/τροχιάς απόθεσης, εκφραζόμενο σε μέτρα, επί του οποίου οι αμαξοστοιχίες μπορούν να σταθμεύουν ασφαλώς.

X

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.3

Χάραξη γραμμής

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Κλίση για τροχιές απόθεσης

[NN.N]

Μέγιστη τιμή της κλίσης εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα ανά μέτρο.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.3.2

Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης

[NNN]

Ακτίνα της μικρότερης οριζόντιας καμπύλης τροχιάς εκφραζόμενη σε μέτρα.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.3.3

Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης καμπύλης

[NNN+NNN]

Ακτίνα της μικρότερης κατακόρυφης καμπύλης εκφραζόμενη σε μέτρα.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.4

Μόνιμες εγκαταστάσεις τακτικής συντήρησης αμαξοστοιχιών

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Ύπαρξη συστήματος αποκομιδής λυμάτων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατάσταση αποκομιδής λυμάτων (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στην ΤΠΔ ΥΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.4.2

Ύπαρξη εγκαταστάσεων εξωτερικού καθαρισμού

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατάσταση εξωτερικού καθαρισμού (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στην ΤΠΔ ΥΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.4.3

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με νερό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει σύστημα ανεφοδιασμού με νερό (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στην ΤΠΔ ΥΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.4.4

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με καύσιμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει σύστημα ανεφοδιασμού με καύσιμα (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στην ΤΠΔ ΥΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.4.5

Δυνατότητα ανεφοδιασμού με άμμο

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατάσταση ανεφοδιασμού με άμμο (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.4.6

Ύπαρξη σημείου ρευματοληψίας σε κρηπίδωμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει σημείο ρευματοληψίας σε κρηπίδωμα (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών).

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5

Σήραγγα

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Κωδικός του διαχειριστή υποδομής

[AAAA]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός εντός κράτους μέλους

X

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.3

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης σήραγγας σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στη σιδηροδρομική σήραγγα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.4

Δήλωση απόδειξης ΥΥ (όπως ορίζεται στη σύσταση 2014/881/ΕΕ) για σήραγγα σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των ΤΠΔ που εφαρμόζονται στη σιδηροδρομική σήραγγα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) με τις ίδιες απαιτήσεις μορφοτύπου που ορίζονται για τις δηλώσεις ΕΚ στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.5

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Μήκος σήραγγας σε μέτρα από το άνοιγμα εισόδου έως το άνοιγμα εξόδου.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.6

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Σημειώνεται εάν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

 

 

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.7

Απαιτούμενη κατηγορία πυρκαγιάς για το τροχαίο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

A/B/καμία

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.5.8

Απαιτούμενη εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το τροχαίο υλικό

ΣειράΧαρακτήρων

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά- σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, εάν υπάρχουν.

 

X

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/880/ΕΕ και το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019

1.2.2.0.6

Σύστημα γραμμής επαφής

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Μέγιστη ένταση ρεύματος εν στάσει ανά παντογράφο

[NNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας εν στάσει για συστήματα ΣΡ, εκφραζόμενη σε Ampere (Α).

 

X

16 Ιανουαρίου 2020

1.2.3

Κανόνες και περιορισμοί

 

 

 

1.2.3.1

Ύπαρξη κανόνων και περιορισμών αυστηρά τοπικού χαρακτήρα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ν/Ο

Ύπαρξη κανόνων και περιορισμών αυστηρά τοπικού χαρακτήρα

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

1.2.3.2

Έγγραφα σχετικά με τους κανόνες ή τους περιορισμούς αυστηρά τοπικού χαρακτήρα που διατίθενται από τον διαχειριστή υποδομής

ΣειράΧαρακτήρων

Ηλεκτρονικό έγγραφο που διατίθεται από τον διαχειριστή υποδομής, αποθηκεύεται από τον Οργανισμό και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες

 

 

1 Ιανουαρίου 2021

4.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

4.1.   Σύστημα μητρώου υποδομής

Η αρχιτεκτονική του συστήματος μητρώων υποδομής έχει ως εξής:

Σχήμα 1

Σύστημα RINF

Image 1

4.2.   Διαχείριση της εφαρμογής RINF

Η εφαρμογή RINF είναι διαδικτυακή εφαρμογή η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Οργανισμό, τελεί υπό τη διαχείρισή του και συντηρείται από αυτόν.

Ο Οργανισμός καθιστά διαθέσιμα στους εθνικούς φορείς καταχώρισης (ΕΦΚ) τα εξής αρχεία και έγγραφα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των μητρώων υποδομής και τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή RINF:

α)

εγχειρίδιο χρήστη·

β)

προδιαγραφή της δομής των αρχείων για τη διαβίβαση των δεδομένων·

γ)

περιγραφή των κωδικών για την προετοιμασία των αρχείων - Οδηγός περιγραφής της διαδικασίας επικύρωσης των διαβιβασθέντων αρχείων.

4.3.   Ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργίες της εφαρμογής RINF

Η εφαρμογή RINF παρέχει τουλάχιστον τις εξής λειτουργίες:

α)

διαχείριση χρηστών: ο διαχειριστής της εφαρμογής RINF πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών·

β)

έλεγχος πληροφοριών: ο διαχειριστής της εφαρμογής RINF πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται το ημερολόγιο του συνόλου της δραστηριότητας των χρηστών στην εφαρμογή RINF, εν είδει καταλόγου δραστηριοτήτων που έχουν διενεργηθεί από τους χρήστες της εφαρμογής RINF μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

γ)

συνδεσιμότητα και εξακρίβωση ταυτότητας: οι καταχωρισμένοι χρήστες της εφαρμογής RINF πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στην εφαρμογή RINF μέσω διαδικτύου και να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της εν λόγω εφαρμογής σύμφωνα με τα δικαιώματά τους·

δ)

προετοιμασία αρχείων για τους χρήστες που είναι διαχειριστές υποδομής·

ε)

συγχώνευση αρχείων για τους χρήστες που είναι εθνικοί φορείς καταχώρισης·

στ)

αναζήτηση δεδομένων του μητρώου υποδομής, μεταξύ άλλων των επιχειρησιακών σημείων (OP) και/ή των τμημάτων γραμμής (SoL), συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ισχύος των δεδομένων·

ζ)

επιλογή επιχειρησιακού σημείου (OP) ή τμήματος γραμμής (SoL) και απεικόνιση των λεπτομερειών τους: οι χρήστες της εφαρμογής RINF πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν μια γεωγραφική περιοχή χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χάρτη, και η εφαρμογή RINF να παρέχει τα διαθέσιμα δεδομένα που ζητούνται από τους χρήστες για τη συγκεκριμένη περιοχή·

η)

απεικόνιση πληροφοριών για συγκεκριμένο υποσύνολο γραμμών και επιχειρησιακών σημείων (OP) σε συγκεκριμένη περιοχή μέσω διεπαφής χάρτη·

θ)

οπτική αναπαράσταση των στοιχείων του μητρώου υποδομής σε ψηφιακό χάρτη: οι χρήστες, μέσω της εφαρμογής RINF, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα περιήγησης, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής στοιχείων επάνω στον χάρτη και τη δυνατότητα ανάκτησης κάθε σχετικής πληροφορίας·

ι)

οπτική αναπαράσταση των δεδομένων του μητρώου υποδομής, η οποία επιτρέπει τη δημοσίευση θεματικών χαρτών·

ια)

κατάρτιση καταλόγου τμημάτων γραμμής (SoL) και επιχειρησιακών σημείων (OP) που αποτελούν μέρος μιας διαδρομής που ορίζεται από τον χρήστη και εξαγωγή των αντίστοιχων χαρακτηριστικών·

ιβ)

χορήγηση πιστοποιητικού κάθε φορά που η εξαγωγή χαρακτηριστικών που προκύπτουν από αναζήτηση προορίζεται για χρήση από σιδηροδρομική επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797·

ιγ)

διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API)·

ιδ)

επικύρωση, αναφόρτωση και λήψη των συνόλων δεδομένων που παρέχονται από εθνικό φορέα καταχώρισης.

4.4.   Τρόπος λειτουργίας

Το σύστημα μητρώου υποδομής παρέχει δύο κύριες διεπαφές μέσω της εφαρμογής RINF:

α)

η μία χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για να υποβάλουν το σύνολο δεδομένων τους·

β)

η άλλη χρησιμοποιείται από χρήστες της εφαρμογής RINF για να συνδέονται στο σύστημα και να ανακτούν πληροφορίες.

Εν αναμονή της ανάπτυξης της εφαρμογής RINF που θα παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές υποδομής να επικαιροποιούν πληροφορίες απευθείας στην εφαρμογή, η κεντρική βάση δεδομένων της εφαρμογής RINF τροφοδοτείται με αντίγραφα των συνόλων δεδομένων που τηρεί κάθε κράτος μέλος. Συγκεκριμένα, οι εθνικοί φορείς καταχώρισης δημιουργούν αρχεία που περιλαμβάνουν τα πλήρη σύνολα δεδομένων βάσει των προδιαγραφών του πίνακα 1 και τα υποβάλλουν στην εφαρμογή RINF σύμφωνα με το άρθρο 5.

Οι εθνικοί φορείς καταχώρισης αναφορτώνουν τα αρχεία στην εφαρμογή RINF μέσω ειδικής διεπαφής που παρέχεται για τη λειτουργία αυτή. Μια ειδική ενότητα διευκολύνει την επικύρωση και την αναφόρτωση δεδομένων που παρέχουν οι εθνικοί φορείς καταχώρισης.

Η κεντρική βάση δεδομένων της εφαρμογής RINF καθιστά διαθέσιμα δημοσίως, χωρίς καμία τροποποίηση, τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί από τους εθνικούς φορείς καταχώρισης.

Η βασική λειτουργία της εφαρμογής RINF είναι να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων του μητρώου υποδομής.

Η εφαρμογή RINF τηρεί πλήρες ιστορικό των δεδομένων που έχουν διατεθεί από τους εθνικούς φορείς καταχώρισης. Τα εν λόγω αρχεία φυλάσσονται επί δύο έτη από την ημερομηνία απόσυρσης των δεδομένων.

Ο Οργανισμός, ως διαχειριστής της εφαρμογής RINF, παρέχει πρόσβαση στους χρήστες κατόπιν αιτήματος.

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών της εφαρμογής RINF παρέχονται εντός 24 ωρών από τη στιγμή υποβολής του ερωτήματος.

4.5.   Διαθεσιμότητα

Η εφαρμογή RINF είναι διαθέσιμη επτά ημέρες την εβδομάδα. Η μη διαθεσιμότητα του συστήματος είναι ελάχιστη κατά τη συντήρηση.

Σε περίπτωση βλάβης εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας του Οργανισμού, η αποκατάσταση της υπηρεσίας ξεκινά την επόμενη εργάσιμη ημέρα του Οργανισμού.

5.   ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο οδηγός εφαρμογής για τις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 7 δημοσιεύεται από τον Οργανισμό στον ιστότοπό του και επικαιροποιείται, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Παρέχει διευρυμένους ορισμούς για όλα τα αντικείμενα και τις παραμέτρους του μητρώου υποδομής, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τις συνηθέστερες περιπτώσεις και λύσεις για την προσομοίωση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

α)

περιγραφή των λειτουργιών που παρέχει η εφαρμογή RINF·

β)

τα στοιχεία και τις αντίστοιχες περιγραφές τους, όπως ορίζονται στο τμήμα 3.3 και στον πίνακα 1. Για κάθε πεδίο, τουλάχιστον τον μορφότυπο, το όριο τιμής, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι εφαρμοστέα και υποχρεωτική η παράμετρος, τους σιδηροδρομικούς τεχνικούς κανόνες για τις τιμές των παραμέτρων, τα στοιχεία αναφοράς των ΤΠΔ και άλλα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τα στοιχεία του μητρώου υποδομής·

γ)

λεπτομερείς ορισμούς και προδιαγραφές για τις παραμέτρους·

δ)

παρουσίαση των διατάξεων για την προσομοίωση του δικτύου και τη συλλογή δεδομένων με σχετικές επεξηγήσεις και παραδείγματα·

ε)

διαδικασίες επικύρωσης και υποβολής δεδομένων από μητρώα υποδομής των κρατών μελών στην εφαρμογή RINF.

Ο οδηγός εφαρμογής παρέχει επεξηγήσεις για τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ομαλή ανάπτυξη του συστήματος του μητρώου υποδομής.


(1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/250 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, για τα υποδείγματα των δηλώσεων και των πιστοποιητικών «ΕΚ» σιδηροδρομικών στοιχείων διαλειτουργικότητας και υποσυστημάτων, το υπόδειγμα της δήλωσης συμμόρφωσης προς εγκεκριμένο τύπο σιδηροδρομικού οχήματος και τις διαδικασίες «ΕΚ» επαλήθευσης υποσυστημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 201/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της 13.2.2019, σ. 9).

(2)  Σύσταση 2014/881/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη διαδικασία για την απόδειξη του επιπέδου συμμόρφωσης των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών με τις βασικές παραμέτρους των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 520).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «υποδομή» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό — Θόρυβος» και με την τροποποίηση της απόφασης 2008/232/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2011/229/ΕΕ (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 421).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/919 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 158 της 15.6.2016, σ. 1).


Top