EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0714

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/714 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2019, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I και την τροποποίηση των παραρτημάτων II και VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

C/2019/1670

OJ L 123, 10.5.2019, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; καταργήθηκε εμμέσως από 32019R0788

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/714/oj

10.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 123/30


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/714 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαρτίου 2019

για την αντικατάσταση του παραρτήματος I και την τροποποίηση των παραρτημάτων II και VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (1), και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 προβλέπει ότι, στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών, οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750. Οι ελάχιστοι αυτοί αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(3)

Στις 28 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2). Η εν λόγω απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2018, ορίζει τον αριθμό των εκλεγόμενων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024, η οποία αρχίζει στις 2 Ιουλίου 2019.

Προκειμένου οι εν λόγω κανόνες να αποτυπωθούν στον ελάχιστο αριθμό υπογραφόντων που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται στις 2 Ιουλίου 2019, ημερομηνία έναρξης της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024. Ωστόσο, εάν η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραταθεί πέραν της ημερομηνίας αυτής, η τροποποίηση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μετά τη λήξη της παραταθείσας περιόδου. Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα I θα πρέπει να αντικατασταθεί.

(4)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 προβλέπει ότι οι διοργανωτές προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών οφείλουν να καταχωρίσουν την πρωτοβουλία στην Επιτροπή, παρέχοντας τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ορίζει ότι για την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το έντυπο του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Τα έντυπα των παραρτημάτων II και VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 περιέχουν υποσημείωση, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διοργανωτών της πρωτοβουλίας και των χορηγών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην εν λόγω υποσημείωση πρέπει να συντομευθούν και να απλουστευθούν, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση με τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που χρησιμοποιείται για τη σχετική επεξεργασία των δεδομένων.

(7)

Το κείμενο των υποσημειώσεων παραπέμπει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου, η παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει να διαγραφεί από τις εν λόγω υποσημειώσεις.

(8)

Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 θα πρέπει να αντικατασταθεί και τα παραρτήματα II και VII του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

2)

Στο παράρτημα II, το κείμενο της υποσημείωσης (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής.

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση.»·

3)

Στο παράρτημα VII, το κείμενο της υποσημείωσης (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής.

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημείο 1 του άρθρου 1 εφαρμόζεται από τις 2 Ιουλίου 2019 ή από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 165 Ι της 2.7.2018, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Βέλγιο

15 750

Βουλγαρία

12 750

Τσεχική Δημοκρατία

15 750

Δανία

10 500

Γερμανία

72 000

Εσθονία

5 250

Ιρλανδία

9 750

Ελλάδα

15 750

Ισπανία

44 250

Γαλλία

59 250

Κροατία

9 000

Ιταλία

57 000

Κύπρος

4 500

Λετονία

6 000

Λιθουανία

8 250

Λουξεμβούργο

4 500

Ουγγαρία

15 750

Μάλτα

4 500

Κάτω Χώρες

21 750

Αυστρία

14 250

Πολωνία

39 000

Πορτογαλία

15 750

Ρουμανία

24 750

Σλοβενία

6 000

Σλοβακία

10 500

Φινλανδία

10 500

Σουηδία

15 750


Top