EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 123/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/711 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Απριλίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τους κοινούς και γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

(2)

Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (4) τροποποίησε το συνολικό ποσό των πόρων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων («ΠΑΝ»), αυξάνοντας τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για το 2019 κατά 116,7 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές και αυξάνοντας το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στα 4 527 882 072 EUR σε τρέχουσες τιμές.

(3)

Για το 2019, οι πρόσθετοι πόροι των 99 573 877 EUR σε τιμές 2011 χρηματοδοτούνται από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, εντός του περιθωρίου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικά μέτρα τα οποία να διευκολύνουν την υλοποίηση της ΠΑΝ, λόγω του προχωρημένου σταδίου της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

(5)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της τροποποίησης των προγραμμάτων που στηρίζουν την ΠΑΝ ώστε να περιληφθούν οι πρόσθετοι πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ πριν από τα τέλη του 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 91, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 330 081 919 243 EUR σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που παρατίθεται στο παράρτημα VI, εκ των οποίων 325 938 694 233 EUR είναι το συνολικό ποσό πόρων που διατίθενται για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και 4 143 225 010 EUR αντιπροσωπεύουν ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την ΠΑΝ. Για τους σκοπούς του προγραμματισμού και τη συνακόλουθη ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ποσό των πόρων για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.».

2)

Στο άρθρο 92, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι πόροι για την ΠΑΝ ανέρχονται σε 4 143 225 010 EUR από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την ΠΑΝ, εκ των οποίων 99 573 877 EUR αποτελούν τους πρόσθετους πόρους για το 2019. Οι εν λόγω πόροι συμπληρώνονται από τις στοχοθετημένες επενδύσεις του ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ΕΚΤ.

Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τους πρόσθετους πόρους για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για το 2019, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά στο ΕΚΤ μέχρι και του 50 % των πρόσθετων πόρων για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ, για τη συγκρότηση των αντίστοιχων στοχοθετημένων επενδύσεων του ΕΚΤ, όπως απαιτείται από το άρθρο 22 του κανονισμού ΕΚΤ. Η μεταφορά αυτή γίνεται στις ανάλογες κατηγορίες περιφερειών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες περιφερειών που είναι επιλέξιμες για την αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ. Τα κράτη μέλη ζητούν την εν λόγω μεταφορά στο πλαίσιο της αίτησής τους για τροποποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Οι πόροι που έχουν διατεθεί σε περασμένα έτη δεν μπορούν να μεταφερθούν.

Το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται σε οποιουσδήποτε πρόσθετους πόρους για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ οι οποίοι αυξάνουν τους πόρους πάνω από 4 043 651 133 EUR.».

3)

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 17 Απριλίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  Γνώμη της 22ας Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 2019.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  ΕΕ L 67 της 7.3.2019, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 ΕΩΣ 2020

Προσαρμοσμένη ετήσια μορφή των πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος συμπληρωματικής πληρωμής υπέρ της ΠΑΝ)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Σύνολο

EUR, 2011 τιμές

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

»

Top