EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/442 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 με σκοπό τον προσδιορισμό της απαίτησης να αντικατοπτρίζουν οι τιμές τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και την επικαιροποίηση και τη διόρθωση ορισμένων διατάξεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/56


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/442 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 με σκοπό τον προσδιορισμό της απαίτησης να αντικατοπτρίζουν οι τιμές τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και την επικαιροποίηση και τη διόρθωση ορισμένων διατάξεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 14 παράγραφος 7, το άρθρο 22 παράγραφος 4 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα. Ειδικότερα, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587 ορίζεται ότι οι τιμές που προσφέρονται από τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, όπως ορίζει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, εάν πλησιάζουν από άποψη τιμής, κατά τον χρόνο δημοσιοποίησης, ζεύγη τιμών ισοδύναμου μεγέθους για το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο στη σημαντικότερη αγορά από άποψη ρευστότητας. Ως εκ τούτου, οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τιμών που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση της ελάχιστης προσαύξησης της τιμής («βήμα τιμής») με την οποία υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι τόποι διαπραγμάτευσης.

(2)

Η δυνατότητα των συστηματικών εσωτερικοποιητών να υποβάλλουν προσφορές τιμών χρησιμοποιώντας μικρότερες προσαυξήσεις τιμής από αυτές που διατίθενται στους τόπους διαπραγμάτευσης μπορεί να οδηγήσει σε οριακά καλύτερες τιμές για τους επενδυτές. Ωστόσο, οι εν λόγω προσφορές υπονομεύουν τη συνολική ποιότητα της διαθέσιμης ρευστότητας, την αποτελεσματική αποτίμηση και τον καθορισμό των τιμών των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των τόπων διαπραγμάτευσης και των συστηματικών εσωτερικοποιητών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μετοχές και τα πιστοποιητικά αποθετηρίου που υπόκεινται σε ευρύτερο φάσμα βημάτων τιμής σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαμόρφωση των τιμών, η συνολική ποιότητα της διαθέσιμης ρευστότητας και η αποτελεσματική αποτίμηση των μετοχών και των πιστοποιητικών αποθετηρίου, οι τιμές των προσφορών που υποβάλλουν οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές για τα εν λόγω μέσα θα πρέπει να θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά μόνον όταν οι τιμές αυτές υπόκεινται σε ελάχιστες προσαυξήσεις που αντιστοιχούν στα βήματα τιμών που εφαρμόζονται στις τιμές που δημοσιεύονται από τόπους διαπραγμάτευσης.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) απαλείφονται οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διαγραφούν οι αναφορές στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587.

(5)

Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Ορισμένες διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 αποκλίνουν από τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο εν λόγω κανονισμός (4). Όσες από αυτές τις αποκλίσεις συνιστούν σφάλματα που επηρεάζουν την ουσία των εν λόγω διατάξεων θα πρέπει να διορθωθούν.

(7)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2, το στοιχείο η) διαγράφεται·

2)

στο άρθρο 6, το στοιχείο η) διαγράφεται·

3)

το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Τιμές που αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά

(Άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014)

Οι τιμές τις οποίες δημοσιεύει ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εάν πλησιάζουν από άποψη τιμής, κατά τον χρόνο δημοσιοποίησης, προσφερόμενες τιμές ισοδύναμου μεγέθους για το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο στη σημαντικότερη αγορά από άποψη ρευστότητας, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 για το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο.

Ωστόσο, οι τιμές που δημοσιεύονται από συστηματικό εσωτερικοποιητή για μετοχές και πιστοποιητικά αποθετηρίου θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά μόνον εφόσον οι τιμές αυτές πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και τηρούν τις ελάχιστες προσαυξήσεις τιμής που αντιστοιχούν στα βήματα τιμής που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 της Επιτροπής (*1).

(*1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/588 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το καθεστώς βήματος τιμής για μετοχές, αποθετήρια έγγραφα και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 411).»."

Άρθρο 2

Διορθώσεις στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/587

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 διορθώνεται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

η συναλλαγή είναι μέρος συναλλαγής χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει πέντε ή περισσότερες διαφορετικές μετοχές.»·

2)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι απαιτήσεις διαφάνειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε “επιδεκτική εκτέλεσης εκδήλωση ενδιαφέροντος”, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 33) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού.»·

3)

στο άρθρο 11, οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«4.   Πριν να τελέσει υπό διαπραγμάτευση για πρώτη φορά μετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο σε τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση, η αρμόδια αρχή εκτιμά τη μέση αξία συναλλαγών για το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο, λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε ιστορικό προηγούμενης διαπραγμάτευσης του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που θεωρείται ότι έχουν παρεμφερή χαρακτηριστικά και μεριμνά για τη δημοσίευση της εν λόγω εκτίμησης·

5.   Η εκτιμώμενη μέση αξία συναλλαγών που ορίζεται στην παράγραφο 4 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συνήθους μεγέθους στην αγορά για μετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο κατά τη διάρκεια περιόδου έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία η μετοχή, το πιστοποιητικό αποθετηρίου, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, το πιστοποιητικό ή άλλο παρόμοιο χρηματοπιστωτικό μέσο εισήχθη προς διαπραγμάτευση ή τέλεσε υπό διαπραγμάτευση για πρώτη φορά σε τόπο διαπραγμάτευσης.»·

4)

στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι αρμόδιες αρχές, οι διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επενδύσεων που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 από την 1η Απριλίου του έτους δημοσίευσης των πληροφοριών.»

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/587 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις μετοχές, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υποχρεώσεις εκτέλεσης συναλλαγών σχετικά με ορισμένες μετοχές σε τόπο διαπραγμάτευσης ή από συστηματικό εσωτερικοποιητή (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 387).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

(4)  Τελική έκθεση «Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR» (Σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει της MiFID II/του MiFIR) της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


Top