EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0397

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/397 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/9118

OJ L 71, 13.3.2019, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/397/oj

13.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 71/15


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/397 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή από την 30ή Μαρτίου 2019, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)

Στην απαίτηση ανταλλαγής ασφαλειών, η οποία καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όσον αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο δεν λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο ένα κράτος μέλος να αποχωρήσει από την Ένωση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέρη μιας σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων των οποίων οι αντισυμβαλλόμενοι είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν άμεση συνέπεια ενός γεγονότος που εκφεύγει από τον έλεγχό τους και ενδέχεται να τους φέρουν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους αντισυμβαλλόμενους στην Ένωση.

(3)

Στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/2251 της Επιτροπής (2) προσδιορίζονται διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής των διαδικασιών για την ανταλλαγή ασφαλειών για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, ανάλογα με την κατηγορία του αντισυμβαλλομένου στις εν λόγω συμβάσεις.

(4)

Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να προβλέψουν ποιο ενδέχεται να είναι το καθεστώς ενός αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε ποιο βαθμό ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος θα μπορεί να εξακολουθήσει να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους στην Ένωση. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί να επιθυμούν να ανανεώσουν τη σύμβαση αντικαθιστώντας τον εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλόμενο με αντισυμβαλλόμενο σε κράτος μέλος.

(5)

Πριν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 εφαρμογή, οι αντισυμβαλλόμενοι σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά δεν ήταν υποχρεωμένοι να ανταλλάσσουν ασφάλειες και, κατά συνέπεια, οι διμερείς συναλλαγές δεν ήταν εξασφαλισμένες ή εξασφαλίζονταν σε προαιρετική βάση. Αν οι αντισυμβαλλόμενοι υποχρεωθούν να ανταλλάξουν ασφάλειες ως αποτέλεσμα της ανανέωσης των συμβάσεών τους ώστε να αντιμετωπίσουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ο αντισυμβαλλόμενος που εναπομένει ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συμφωνήσει με την ανανέωση.

(6)

Με σκοπό να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων στην Ένωση, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να μπορούν να αντικαταστήσουν τους εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένους με αντισυμβαλλομένους σε κράτος μέλος, χωρίς να υποχρεώνονται να ανταλλάσσουν ασφάλειες όσον αφορά τις εν λόγω ανανεωμένες συμβάσεις. Η ημερομηνία από την οποία θα πρέπει να υποχρεούνται να ανταλλάσσουν ασφάλειες για την ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων θα πρέπει να οριστεί στους 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού.

(7)

Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

(9)

Είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η εφαρμογή αποδοτικών λύσεων από τους συμμετέχοντες στην αγορά το συντομότερο δυνατό. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών έχουν αναλύσει το δυνητικό σχετικό κόστος/όφελος, αλλά δεν έχουν διεξάγει ανοικτή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Για τον ίδιο λόγο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής του.

(10)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και θα πρέπει να εφαρμοστεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης ή εάν έχει παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251

Το άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2251 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 35

Μεταβατικές διατάξεις

Οι αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για τις εκκαθαριζόμενες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της 16ης Αυγούστου 2012 και των σχετικών ημερομηνιών έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 μπορούν επίσης να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν θεσπιστεί κατά την 14ης Μαρτίου 2019 για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί είτε πριν από τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 38 του παρόντος κανονισμού, είτε πριν από 14ης Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη·

β)

οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση ενός αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος·

γ)

οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά ανανεώνονται μεταξύ της επομένης της ημερομηνίας κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μίας από τις ακόλουθες ημερομηνίες, ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη:

i)

τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής που ορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 38 του παρόντος κανονισμού· ή

ii)

12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης που έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

β)

έχει ληφθεί απόφαση να παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ΕΕ L 340 της 15.12.2016, σ. 9).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


Top