EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/45


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/359 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως μέρος της αίτησης καταχώρισης ή της αίτησης για επέκταση της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(2)

Η θέσπιση ενός περιεκτικού και ορθού πλαισίου καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων καταγραφής.

(3)

Οι κανόνες και τα πρότυπα για την καταχώριση και την επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 είναι σκόπιμο να βασίζονται σε προϋπάρχουσες δομές, λειτουργικές διαδικασίες και μορφοτύπους που έχουν θεσπιστεί σε σχέση με την αναφορά συμβάσεων επί παραγώγων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

(4)

Η εμπειρία από την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής (2) αποδεικνύει ότι οι διατάξεις σχετικά με την καταχώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την καταχώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Για την περαιτέρω ενίσχυση του εν λόγω πλαισίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αποτυπώνει τον εξελικτικό χαρακτήρα του κλάδου.

(5)

Οποιαδήποτε αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εσωτερικών ελέγχων του και την ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων του, προκειμένου η ESMA να μπορεί να αξιολογήσει αν η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει την ανεξαρτησία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και αν η δομή αυτή και οι διαδικασίες αναφοράς είναι επαρκείς προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και δομές, τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο και το σχέδιο λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχώρισης, προκειμένου η ESMA να μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω παράγοντες συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(6)

Αν και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία λειτουργούν μέσω υποκαταστημάτων δεν αποτελούν χωριστά νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να παρέχονται χωριστές πληροφορίες για τα υποκαταστήματα, προκειμένου η ESMA να μπορεί να προσδιορίσει σαφώς τη θέση των υποκαταστημάτων στην οργανωτική δομή του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, να εκτιμήσει την επάρκεια για την άσκηση των καθηκόντων και την καταλληλότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών των υποκαταστημάτων, και να αξιολογήσει κατά πόσον οι μηχανισμοί ελέγχου, η συμμόρφωση και τα άλλα ασκούμενα καθήκοντα είναι επαρκώς άρτια για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων των υποκαταστημάτων κατά τρόπο αποτελεσματικό.

(7)

Προκειμένου η ESMA να μπορεί να εκτιμήσει τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, την πείρα και τις δεξιότητες των μελών του συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών του μελλοντικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών, το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά, όπως βιογραφικά σημειώματα, λεπτομερή στοιχεία όσον φορά τυχόν ποινικές καταδίκες, δηλώσεις των ιδίων των ενδιαφερομένων περί εχεγγύων εντιμότητας και δηλώσεις για τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

(8)

Οποιαδήποτε αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι ο αιτών διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών σε συνεχή βάση, καθώς και αποτελεσματικές ρυθμίσεις αδιάλειπτης λειτουργίας.

(9)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 απαιτεί τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να επαληθεύουν την πληρότητα και την ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Προκειμένου να εγκριθεί η καταχώριση ή η επέκταση των καταχωρίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν καθιερώσει μέτρα και διαδικασίες τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να εξακριβώνουν την πληρότητα και την ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ).

(10)

Η χρήση κοινών πόρων, στο πλαίσιο ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών, μεταξύ αφενός υπηρεσιών υποβολής αναφοράς ΣΧΤ και αφετέρου επικουρικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παραγώγων μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση λειτουργικών κινδύνων μεταξύ υπηρεσιών. Ενώ ο έλεγχος της εγκυρότητας, ο έλεγχος της συμφωνίας, η επεξεργασία και η τήρηση των δεδομένων μπορεί να απαιτούν αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων μετάδοσης, πρακτικές όπως συστήματα με κοινό περιβάλλον χρήστη (front-end), ένα κοινό σημείο πρόσβασης των αρχών σε δεδομένα ή η χρήση του ίδιου προσωπικού στον τομέα των πωλήσεων, της συμμόρφωσης ή στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς στη μετάδοση και, συνεπώς, δεν προϋποθέτουν απαραίτητα τον λειτουργικό διαχωρισμό. Ως εκ τούτου, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει αφενός να δημιουργούν το κατάλληλο επίπεδο λειτουργικού διαχωρισμού μεταξύ των πόρων, των συστημάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας ανήκει η παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας, και αφετέρου να διασφαλίζουν ότι, στην αίτηση για καταχώριση ή επέκταση των καταχωρίσεων προς την ESMA, παρέχονται αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες ή άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πέραν των βασικών υπηρεσιών καταγραφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365.

(11)

Η αξιοπιστία, η αντοχή και η προστασία των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Συνεπώς, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω συστήματα, ώστε η ESMA να αξιολογεί την αξιοπιστία και την αντοχή των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών. Όταν η εκτέλεση καθηκόντων καταγραφής ανατίθεται εξωτερικά σε τρίτους, είτε σε επίπεδο ομίλου είτε εκτός ομίλου, τότε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις καταχώρισης, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τυχόν συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης, με μεθόδους μέτρησης και με τους τρόπους με τους οποίους οι εν λόγω μέθοδοι μέτρησης μπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά. Τέλος, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τους ελέγχους τούς οποίους εφαρμόζουν για την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων που τηρούν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

(12)

Οι διάφοροι τύποι χρηστών μπορούν να αναφέρουν, να τροποποιούν ή να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Τα χαρακτηριστικά, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διάφορων τύπων χρηστών θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις διάφορες διαθέσιμες κατηγορίες πρόσβασης. Προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, αλλά και η διαθεσιμότητά τους σε τρίτους, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει ότι μόνο τα δεδομένα για τα οποία οι οικείοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν παράσχει ρητή, ανακλητή και διακριτική συγκατάθεση είναι διαθέσιμα σε τρίτους. Τέλος, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει, στην αίτησή του, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαύλους και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τους κανόνες πρόσβασης που εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίζεται η λήψη ενημερωμένων αποφάσεων από τους χρήστες των υπηρεσιών του.

(13)

Τα τέλη που συνδέονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών αποτελούν ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν σε συμμετέχοντες στην αγορά να κάνουν ενημερωμένη επιλογή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(14)

Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι αρχές της αγοράς βασίζονται στα δεδομένα που διατηρούνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, οι αυστηρές και αποτελεσματικές λειτουργικές και σχετικές με την τήρηση αρχείων ρυθμίσεις θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς στην αίτηση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Προκειμένου να καταδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η προστασία των δεδομένων που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, καθώς και προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητά τους, στην αίτηση καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την κατάρτιση ημερολογίου αναφορών.

(15)

Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 για τη διαφάνεια των ΣΧΤ, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν τη διαδικασία για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής (3), ότι διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων που παρέχονται στις αρχές και ότι είναι σε θέση να παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής (4).

(16)

Η πραγματική πληρωμή των τελών καταχώρισης από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών κατά την υποβολή της αίτησης είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των δαπανών της ESMA σε σχέση με την καταχώριση ή την επέκταση των καταχωρίσεων ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(17)

Θα πρέπει να καθιερωθεί μια απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επέκταση των καταχωρίσεων ώστε, για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι ήδη καταχωρισμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, να είναι εφικτή η επέκταση των εν λόγω καταχωρίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365. Προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων, οι πληροφορίες που παρέχονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο πλαίσιο της επέκτασης των καταχωρίσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

(18)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (5).

(19)

Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσδιορισμός, νομικό καθεστώς και τύποι συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την εταιρική επωνυμία του αιτούντος και τη διεύθυνση της έδρας εντός της Ένωσης·

β)

απόσπασμα από την εγγραφή του στο σχετικό εμπορικό ή δικαστικό μητρώο, ή άλλες μορφές πιστοποιημένων αποδείξεων του τόπου της σύστασης και του πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων για τους οποίους επιθυμεί να καταχωριστεί ο αιτών·

δ)

πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ο αιτών είναι αδειοδοτημένος ή καταχωρισμένος από αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και, στην περίπτωση αυτή, το όνομα της αρχής και τυχόν αριθμός αναφοράς που σχετίζεται με την αδειοδότηση ή την καταχώριση·

ε)

το καταστατικό και, αναλόγως, άλλη εκ του νόμου προβλεπόμενη τεκμηρίωση η οποία να αναφέρει ότι ο αιτών σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες αρχείου καταγραφής συναλλαγών·

στ)

τα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία το συμβούλιο του αιτούντος ενέκρινε την αίτηση·

ζ)

το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του/των ατόμου/-ων που είναι αρμόδιο/-α για τη συμμόρφωση, ή άλλου μέλους του προσωπικού που συμμετέχει στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αιτούντος·

η)

το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ενδείξεων του τόπου των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

θ)

την ταυτοποίηση τυχόν θυγατρικών και, αναλόγως, της δομής του ομίλου·

ι)

οποιαδήποτε υπηρεσία, εκτός της λειτουργίας αρχείου καταγραφής συναλλαγών, την οποία παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει ο αιτών·

ια)

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς δικαστικές, διοικητικές, συναφείς με διαιτησία ή τυχόν άλλη διαφορά διαδικασίες, ανεξαρτήτως του είδους τους, στις οποίες μπορεί να ενέχεται ο αιτών, ιδίως όσον αφορά φορολογικά θέματα και θέματα αφερεγγυότητας και όπου αυτά συνεπάγονται οικονομικό ή σχετικό με την εντιμότητα κόστος, ή τυχόν μη εκκρεμείς διαδικασίες, που μπορεί, παρά ταύτα, να έχουν οποιονδήποτε ουσιαστικό αντίκτυπο στο κόστος του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

2.   Κατόπιν αιτήματος της ESMA, οι αιτούντες παρέχουν επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης για καταχώριση, σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας συμμόρφωσης των αιτούντων προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και προκειμένου η ESMA να ερμηνεύει και να αναλύει δεόντως τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ή έχουν ήδη υποβληθεί.

3.   Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του παρόντος κανονισμού δεν έχει εφαρμογή σε αυτόν, επισημαίνει σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και, επιπλέον, επεξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση.

Άρθρο 2

Πολιτικές και διαδικασίες

Σε περίπτωση που παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με πολιτικές και διαδικασίες στο πλαίσιο μιας αίτησης, ο αιτών διασφαλίζει ότι η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ενδείξεις ότι το συμβούλιο εγκρίνει τις πολιτικές, ότι η ανώτατη διοίκηση εγκρίνει τις διαδικασίες και ότι η ανώτατη διοίκηση είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών·

β)

περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της επικοινωνίας των πολιτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος, του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται και παρακολουθείται η συμμόρφωση σε καθημερινή βάση, και του/των αρμοδίου/-ων για τη συμμόρφωση εν προκειμένω·

γ)

οποιαδήποτε αρχεία που υποδεικνύουν ότι το απασχολούμενο και αποκλειστικό προσωπικό γνωρίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες·

δ)

περιγραφή των ληπτέων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης πολιτικών και διαδικασιών·

ε)

ενδεικτική περιγραφή της διαδικασίας αναφοράς στην ESMA τυχόν ουσιαστικής παραβίασης πολιτικών ή διαδικασιών που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των όρων της αρχικής καταχώρισης.

Άρθρο 3

Ιδιοκτησία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει:

α)

κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο κάθε προσώπου ή την επωνυμία κάθε οντότητας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 5 % ή περισσότερο του κεφαλαίου του αιτούντος ή των δικαιωμάτων ψήφου του ή αυτών των οποίων η συμμετοχή καθιστά δυνατή την άσκηση σημαντικής επιρροής επί της διαχείρισης του αιτούντος·

β)

κατάλογο επιχειρήσεων στις οποίες το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) κατέχει το 5 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή ασκεί σημαντική επιρροή επί της διαχείρισής τους.

2.   Σε περίπτωση που ο αιτών έχει μητρική επιχείρηση:

α)

αναφέρει τη διεύθυνση της έδρας της μητρικής επιχείρησης·

β)

αποδεικνύει κατά πόσον η μητρική εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας ή είναι καταχωρισμένη και υπόκειται σε εποπτεία και, όταν ισχύει αυτό, παραθέτει τυχόν αριθμό μητρώου και την ονομασία της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Άρθρο 4

Διάγραμμα ιδιοκτησίας

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει διάγραμμα στο οποίο εμφαίνονται οι δεσμοί ιδιοκτησίας μεταξύ της μητρικής επιχείρησης, των θυγατρικών και τυχόν άλλων οντοτήτων ή υποκαταστημάτων.

2.   Οι επιχειρήσεις που εμφαίνονται στο διάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται με την πλήρη επωνυμία, το νομικό καθεστώς και τη διεύθυνση της έδρας τους.

Άρθρο 5

Οργανόγραμμα

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την οργανωτική δομή του αιτούντος, περιλαμβανομένου αυτού για τυχόν επικουρικές υπηρεσίες.

2.   Το συγκεκριμένο οργανόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αρμόδιου για κάθε σημαντικό ρόλο, περιλαμβανομένων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των ατόμων που διευθύνουν τις δραστηριότητες τυχόν υποκαταστημάτων.

Άρθρο 6

Εταιρική διακυβέρνηση

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης του αιτούντος, καθώς και τις διαδικασίες και τους γενικούς όρους που διέπουν την ανώτατη διοίκησή του, περιλαμβανομένων του διοικητικού συμβουλίου, των μη εκτελεστικών μελών του και, όπου υπάρχουν, των επιτροπών.

2.   Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν περιγραφή της διαδικασίας επιλογής, των διορισμών, της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποχώρησης ανώτατων διοικητικών στελεχών και μελών του συμβουλίου.

3.   Σε περίπτωση που ο αιτών υιοθετεί αναγνωρισμένο κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών προσδιορίζει τον κώδικα και επεξηγεί τυχόν καταστάσεις στις οποίες ο αιτών παρεκκλίνει του κώδικα.

Άρθρο 7

Εσωτερικός έλεγχος

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, περιλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες συμμόρφωσης, την αξιολόγηση κινδύνων, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις ρυθμίσεις που διέπουν την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

2.   Οι αναλυτικές πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:

α)

τις πολιτικές εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος και τις αντίστοιχες διαδικασίες που σχετίζονται με τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους·

β)

τυχόν πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια αναφορικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων του αιτούντος·

γ)

τυχόν πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια αναφορικά με τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών του αιτούντος·

δ)

την ταυτότητα των εσωτερικών οργάνων που έχουν αναλάβει την αξιολόγηση των πορισμάτων που προκύπτουν από εσωτερικούς ελέγχους.

3.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος:

α)

τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες οποιασδήποτε επιτροπής εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·

β)

το καταστατικό, τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα και τις διαδικασίες του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·

γ)

εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και εφαρμόζεται το καταστατικό, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και την έκταση των δραστηριοτήτων, τις πολύπλοκες καταστάσεις και τους κινδύνους του αιτούντος·

δ)

πρόγραμμα εργασίας για τα τρία έτη που έπονται της ημερομηνίας εφαρμογής, το οποίο πραγματεύεται τον χαρακτήρα και την έκταση των δραστηριοτήτων, τις πολύπλοκες καταστάσεις και τους κινδύνους του αιτούντος.

Άρθρο 8

Κανονιστική συμμόρφωση

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις πολιτικές και τις διαδικασίες του αιτούντος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365:

α)

περιγραφή των ρόλων των αρμοδίων για τη συμμόρφωση και οποιωνδήποτε άλλων μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, περιλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της υπηρεσίας συμμόρφωσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες·

β)

τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι ο αιτών, περιλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων του, πληροί όλες τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, μεταξύ άλλων με περιγραφή του ρόλου του συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησης·

γ)

όπου διατίθεται, την τελευταία εσωτερική έκθεση που έχει εκπονηθεί από τους αρμοδίους για τη συμμόρφωση ή οποιουσδήποτε άλλους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος.

Άρθρο 9

Ανώτατα διοικητικά στελέχη και μέλη του συμβουλίου

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και κάθε μέλος του συμβουλίου:

α)

αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος·

β)

λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την πείρα και τις γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των πληροφοριών·

γ)

λεπτομερή στοιχεία όσον φορά τυχόν ποινικές καταδίκες σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, ιδίως σε μορφή επίσημου πιστοποιητικού, εφόσον διατίθεται στο εσωτερικό του οικείου κράτους μέλους·

δ)

δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας συναφούς με δεδομένα, όπου κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και του συμβουλίου αναφέρει αν:

i)

έχει καταδικαστεί για τυχόν αξιόποινη πράξη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας·

ii)

έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας ασκηθείσας από ρυθμιστική αρχή ή κρατικούς φορείς ή οργανισμούς ή αποτελεί αντικείμενο τυχόν τέτοιας διαδικασίας η οποία δεν έχει περατωθεί·

iii)

έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων σε αστική δίκη σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, ή για παρατυπία ή απάτη όσον αφορά τη διαχείριση επιχείρησης·

iv)

έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης της οποίας η καταχώριση ή η άδεια έχει ανακληθεί από ρυθμιστικό φορέα·

v)

έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν καταχώριση ή άδεια από ρυθμιστικό φορέα·

vi)

έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης που έχει κηρύξει πτώχευση ή τελούσε υπό εκκαθάριση ενόσω το εν λόγω πρόσωπο ήταν συνδεδεμένο με την επιχείρηση ή εντός ενός έτους από τότε που το πρόσωπο έπαυσε να συνδέεται με την επιχείρηση·

vii)

έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση επιχείρησης που έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων ή ποινής από ρυθμιστικό φορέα·

viii)

έχει άλλως αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης, αναστολής ή αποκλεισμού από την άσκηση καθηκόντων ή αντικείμενο οποιασδήποτε άλλης κύρωσης σε σχέση με απάτη, απιστία ή σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, από κρατικό, ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα·

ix)

έχει αποκλειστεί από διοικητικά καθήκοντα, από καθήκοντα διευθυντικού στελέχους, έχει απολυθεί από απασχόληση ή άλλη σύνδεση με επιχείρηση, συνεπεία καταγγελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες·

ε)

δήλωση για τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να έχουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.

Άρθρο 10

Πολιτικές και διαδικασίες προσωπικού

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα μέλη του συμβουλίου και το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες ελέγχου και αντιμετώπισης κινδύνων·

β)

περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζει ο αιτών για τον μετριασμό του κινδύνου υπέρμετρης εμπιστοσύνης σε οποιονδήποτε μεμονωμένο υπάλληλο.

Άρθρο 11

Καταλληλότητα και επάρκεια

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό του αιτούντος:

α)

γενικό κατάλογο του προσωπικού που απασχολείται απευθείας από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένου του ρόλου του προσωπικού και των απαιτούμενων προσόντων ανά ρόλο·

β)

ειδική περιγραφή του προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, που απασχολείται απευθείας στην παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών, καθώς και του ρόλου και των προσόντων εκάστου ατόμου·

γ)

περιγραφή των ρόλων και των προσόντων εκάστου ατόμου που είναι αρμόδιο για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη συμμόρφωση και την αξιολόγηση κινδύνων·

δ)

την ταυτότητα των μελών του αποκλειστικού προσωπικού και εκείνων των μελών του προσωπικού που απασχολούνται υπό καθεστώς εξωτερικής ανάθεσης·

ε)

λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επιμόρφωση σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του αιτούντος, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εξέτασης ή άλλης μορφής τυπικής αξιολόγησης που απαιτείται για το προσωπικό όσον αφορά την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

Η περιγραφή που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την πείρα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών τουλάχιστον για ένα από τα μέλη της ανώτατης διοίκησης που είναι αρμόδιο για θέματα ΤΠ.

Άρθρο 12

Οικονομικές εκθέσεις και επιχειρηματικά σχέδια

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

α)

πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

β)

σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις του αιτούντος υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο κατά την έννοια που δίδεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), οι οικονομικές εκθέσεις περιλαμβάνουν την έκθεση ελέγχου σχετικά με την ετήσια και ενοποιημένη οικονομική κατάσταση·

γ)

εάν ο αιτών υπόκειται σε έλεγχο, την ονομασία και τον εθνικό αριθμό μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή·

2.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει οικονομικό επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προβλέπει διάφορα επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες αρχείου καταγραφής συναλλαγών, για τουλάχιστον τριετή περίοδο αναφοράς και περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)

το αναμενόμενο επίπεδο δραστηριοτήτων υποβολής αναφοράς σε αριθμό συναλλαγών·

β)

τα σταθερά και μεταβλητά κόστη που προσδιορίζονται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365·

γ)

τις θετικές και αρνητικές αποκλίσεις κατά τουλάχιστον 20 % από το βασικό σενάριο δραστηριοτήτων που προσδιορίζεται.

3.   Σε περίπτωση που οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι διαθέσιμες, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

α)

την τυποποιημένη προσωρινή κατάσταση, η οποία καταδεικνύει ίδιους πόρους και την προσδοκώμενη επιχειρηματική κατάσταση εντός έξι μηνών μετά τη χορήγηση της καταχώρισης·

β)

ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις για την απαιτούμενη χρονική περίοδο·

γ)

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, καθώς και σημειώσεις που περιλαμβάνουν συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

4.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οποιασδήποτε μητρικής επιχείρησης για τα τρία οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης.

5.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

α)

ενδεικτική περιγραφή τυχόν μελλοντικών σχεδίων για την ίδρυση θυγατρικών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους·

β)

περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει ο αιτών, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων.

Άρθρο 13

Διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχει καθιερώσει ο αιτών για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων:

α)

πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τον προσδιορισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων, και περιγραφή της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να διασφαλίζεται ότι τα αρμόδια άτομα γνωρίζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες·

β)

οποιαδήποτε άλλα μέτρα και ελέγχους εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Άρθρο 14

Εμπιστευτικότητα

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς που εμποδίζουν οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών που τηρούνται στο μελλοντικό αρχείο καταγραφής συναλλαγών:

α)

για παράνομους σκοπούς·

β)

για γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών·

γ)

μη επιτρεπόμενη για εμπορικούς σκοπούς.

2.   Οι εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμοί περιλαμβάνουν τις εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό όσον αφορά τη χρήση κωδικών για πρόσβαση στα δεδομένα, όπου προσδιορίζεται ο σκοπός του προσωπικού, το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που συμβουλεύονται και τυχόν περιορισμοί στη χρήση των δεδομένων, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με οποιουσδήποτε μηχανισμούς και ελέγχους εφαρμόζονται για την αποτελεσματική διαχείριση δυνητικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο και την προστασία των τηρούμενων δεδομένων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

3.   Οι αιτούντες παρέχουν στην ESMA πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τήρησης ημερολογίου στο οποίο προσδιορίζεται κάθε μέλος του προσωπικού που συμβουλεύεται τα δεδομένα, η ώρα της πρόσβασης, ο χαρακτήρας των δεδομένων στα οποία υπήρξε πρόσβαση και ο σκοπός.

Άρθρο 15

Καταγραφή και μετριασμός των συγκρούσεων συμφερόντων

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει επικαιροποιημένη καταγραφή, τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης, των υφιστάμενων ουσιαστικών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τυχόν επικουρικές ή άλλες σχετικές υπηρεσίες που παρέχει ο αιτών, καθώς και περιγραφή του τρόπου διαχείρισής τους.

2.   Σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί μέρος ομίλου, η καταγραφή περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ουσιαστικές συγκρούσεις που ανακύπτουν από άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του ομίλου, όπως και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.

Άρθρο 16

Πόροι τεχνολογίας των πληροφοριών και εξωτερική ανάθεση

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών:

α)

αναλυτική περιγραφή του συστήματος τεχνολογίας των πληροφοριών, όπου περιλαμβάνονται οι συναφείς επιχειρηματικές απαιτήσεις, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, ο αρχιτεκτονικός και τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος, το υπόδειγμα και οι ροές δεδομένων, καθώς και οι δραστηριότητες και οι διοικητικές διαδικασίες και εγχειρίδια·

β)

τις εγκαταστάσεις χρήστη που έχει αναπτύξει ο αιτών προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους ανάλογους χρήστες, περιλαμβανομένων αντιγράφου τυχόν εγχειριδίου χρήστη και εσωτερικών διαδικασιών·

γ)

τις πολιτικές επενδύσεων και ανανέωσης όσον αφορά τους πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών του αιτούντος·

δ)

τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης που εφαρμόζει ο αιτών, όπου περιλαμβάνονται:

i)

αναλυτικοί ορισμοί των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται, περιλαμβανομένων μετρήσιμου πεδίου εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών, του επιπέδου ανάλυσης των δραστηριοτήτων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρέχονται οι εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και οι προθεσμίες τους·

ii)

συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, μεθόδους μέτρησης και στόχους για κάθε βασική απαίτηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών που ανατίθεται εξωτερικά, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των καθηκόντων που ανατίθενται εξωτερικά και τα μέτρα ή οι δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων σε επίπεδο υπηρεσιών·

iii)

αντίγραφο των συμβάσεων που διέπουν τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Άρθρο 17

Επικουρικές υπηρεσίες

Σε περίπτωση που ο αιτών, επιχείρηση εντός του ομίλου του ή επιχείρηση με την οποία ο αιτών έχει συνάψει συμφωνία σχετικά με υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπηρεσίες προσφέρει ή σχεδιάζει να προσφέρει τυχόν επικουρικές υπηρεσίες, η αίτησή του για καταχώριση ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχει ο αιτών, ή η επιχείρηση εντός του ομίλου του, και περιγραφή οποιασδήποτε συμφωνίας που μπορεί να έχει συνάψει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών με εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, ή άλλες σχετικές υπηρεσίες, καθώς και αντίγραφα τέτοιων συμφωνιών·

β)

διαδικασίες και πολιτικές που διασφαλίζουν τον αναγκαίο βαθμό λειτουργικού διαχωρισμού από άποψη πόρων, συστημάτων και διαδικασιών, μεταξύ των υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών του αιτούντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 και άλλων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας που εμπεριέχουν την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του αν ο χωριστός τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, εταιρεία η οποία ανήκει στην εταιρεία συμμετοχών του, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία έχει συνάψει συμφωνία στο πλαίσιο της αλυσίδας διαπραγμάτευσης ή της μετασυναλλακτικής αλυσίδας ή του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Άρθρο 18

Διαφάνεια των κανόνων πρόσβασης

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις οποίες οι διάφοροι τύποι χρηστών αναφέρουν και έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας την οποία οι χρήστες μπορεί να χρειάζονται προκειμένου να έχουν πρόσβαση, να συμβουλεύονται ή να τροποποιούν τις πληροφορίες που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·

β)

αντίγραφο των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διάφορων τύπων χρηστών σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών·

γ)

περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών πρόσβασης που διατίθενται σε χρήστες·

δ)

τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις οποίες άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, σε περίπτωση που οι σχετικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν παράσχει την έγγραφη, οικειοθελή και ανακλητή συγκατάθεσή τους·

ε)

περιγραφή των διαύλων και των μηχανισμών που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προκειμένου να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο εκάστοτε αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) απευθύνονται ειδικά για τους εξής τύπους χρηστών:

α)

εσωτερικοί χρήστες·

β)

αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι·

γ)

οντότητες που υποβάλλουν τις αναφορές·

δ)

οντότητες αρμόδιες για την αναφορά·

ε)

μη αναφέροντες αντισυμβαλλόμενοι·

στ)

μη αναφέροντα τρίτα μέρη·

ζ)

οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·

η)

άλλοι τύποι χρηστών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 19

Εξακρίβωση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

β)

διαδικασίες επαλήθευσης της χρήσης ενός προτύπου XML το οποίο συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία ISO 20022 σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

γ)

διαδικασίες επαλήθευσης της αδειοδότησης και της άδειας ΤΠ της οντότητας που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

δ)

διαδικασίες με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης της λογικής ακολουθίας των αναφερόμενων στοιχείων ΣΧΤ ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

ε)

διαδικασίες επαλήθευσης της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων στοιχείων ΣΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

στ)

διαδικασίες για τον έλεγχο της συμφωνίας μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν συναλλαγές σε διάφορα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

ζ)

διαδικασίες για την παροχή αναπληροφόρησης στους αντισυμβαλλομένους σε ΣΧΤ ή σε τρίτα μέρη που αναφέρουν συναλλαγές εκ μέρους αυτών, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως ε) και τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας σύμφωνα με το στοιχείο στ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358.

Άρθρο 20

Διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει περιγραφή όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

α)

την πολιτική για την τιμολόγηση, περιλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών εκπτώσεων και επιστροφών, και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων·

β)

τη δομή των τελών για την παροχή τυχόν υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους των υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των επικουρικών υπηρεσιών, από κοινού με τις λεπτομέρειες των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χωριστού κόστους στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ο αιτών κατά την παροχή υπηρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπηρεσιών·

γ)

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σε όλους τους τύπους χρηστών, περιλαμβανομένου αντιγράφου της δομής των τελών στην οποία οι υπηρεσίες αρχείου συναλλαγών και οι επικουρικές υπηρεσίες είναι διαχωρισμένες.

Άρθρο 21

Λειτουργικός κίνδυνος

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει:

α)

λεπτομερή περιγραφή των διαθέσιμων πόρων και διαδικασιών που αποσκοπούν να εντοπίσουν και να μετριάσουν τον λειτουργικό κίνδυνο και οποιονδήποτε άλλον ουσιαστικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο αιτών, περιλαμβανομένου αντιγράφου οποιωνδήποτε σχετικών πολιτικών, μεθοδολογιών, εσωτερικών διαδικασιών και εγχειριδίων·

β)

περιγραφή των καθαρών ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων που έχουν χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια για την κάλυψη δυνητικών γενικών επιχειρηματικών ζημιών προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών σε συνθήκες δρώσας οικονομικής μονάδας, και εκτίμηση της επάρκειας των χρηματοοικονομικών πόρων του με σκοπό την κάλυψη του λειτουργικού κόστους εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης των κρίσιμων πράξεων και υπηρεσιών στη διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών·

γ)

το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του αιτούντος και την πολιτική για την επικαιροποίηση του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει:

i)

όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες, πόρους, διαδικασίες κλιμάκωσης και σχετικά συστήματα που είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση των υπηρεσιών του αιτούντος αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ανατεθεισών εξωτερικά υπηρεσιών και της στρατηγικής, της πολιτικής και των στόχων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τη συνέχεια αυτών των διεργασιών·

ii)

τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται με άλλους παρόχους υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών, περιλαμβανομένων άλλων αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

iii)

τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εξυπηρέτησης των κρίσιμων λειτουργιών και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πλήρους αποκατάστασης αυτών των διεργασιών·

iv)

τον μέγιστο αποδεκτό χρόνο αποκατάστασης για επιχειρηματικές διεργασίες και συστήματα, λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας αναφοράς σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και του όγκου των δεδομένων που χρειάζεται να επεξεργαστεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός της συγκεκριμένης ημερήσιας περιόδου·

v)

τις διαδικασίες που αφορούν συνεπαγόμενες καταγραφές συμβάντων και επανεξετάσεις·

vi)

πρόγραμμα δοκιμών και τα αποτελέσματα των όποιων δοκιμών·

vii)

τον αριθμό των διαθέσιμων εναλλακτικών τεχνικών και λειτουργικών χώρων, την τοποθεσία τους, τους πόρους σε σύγκριση με τον βασικό χώρο και τις διαδικασίες αδιάλειπτης λειτουργίας που εφαρμόζονται, σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί χώροι·

viii)

πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε βοηθητικό επιχειρησιακό χώρο προκειμένου το προσωπικό να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η έδρα των κεντρικών γραφείων·

ix)

σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για την εγγύηση της ασφάλειας του προσωπικού·

x)

σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη διαχείριση κρίσεων, περιλαμβανομένου του συντονισμού της συνολικής δράσης για την αδιάλειπτη λειτουργία και της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενεργοποίησής της στο πλαίσιο ενός δεδομένου χρονικού στόχου αποκατάστασης·

xi)

σχέδια, διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αποκατάσταση μερών του συστήματος, της αίτησης και της υποδομής του αιτούντος εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού στόχου αποκατάστασης.

δ)

περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση διακοπής και της συμμετοχής των χρηστών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και άλλων τρίτων σε αυτές.

2.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ομαλής αντικατάστασης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που ζητηθεί από αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, ή σε περίπτωση που ζητηθεί από τρίτο μέρος εκ μέρους μη αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, ή σε περίπτωση που η αντικατάσταση είναι αποτέλεσμα της ανάκλησης μιας καταχώρισης, και περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων και τη μεταφορά των ροών αναφοράς σε άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

Άρθρο 22

Πολιτική όσον αφορά την τήρηση αρχείων

1.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή και τη διαχείριση δεδομένων, περιλαμβανομένων των όποιων πολιτικών και διαδικασιών εφαρμόζονται από τον αιτούντα προκειμένου να διασφαλίζεται:

α)

έγκαιρη και ακριβής καταχώριση των αναφερόμενων πληροφοριών·

β)

η τήρηση όλων των αναφερόμενων πληροφοριών που σχετίζονται με τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη ΣΧΤ σε ημερολόγιο αναφορών·

γ)

ότι τα δεδομένα διατηρούνται τόσο διαδικτυακά όσο και μη διαδικτυακά·

δ)

ότι υπάρχουν επαρκή αντίγραφα των δεδομένων για τους σκοπούς της αδιάλειπτης λειτουργίας.

2.   Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες τήρησης αρχείων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα υποβαλλόμενα δεδομένα τροποποιούνται καταλλήλως και οι θέσεις υπολογίζονται ορθώς, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Άρθρο 23

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας των δεδομένων

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέχει περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί ο αιτών για να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

διαδικασία υπολογισμού των συνολικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358 και περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα που περιέχει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, και περιγραφή της συχνότητας των επικαιροποιήσεων, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών·

β)

περιγραφή των πόρων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων για να διευκολύνει την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις πληροφορίες του, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, της συχνότητας της επικαιροποίησης και των ελέγχων και επαληθεύσεων που μπορεί να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη διαδικασία φιλτραρίσματος της πρόσβασης, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών·

γ)

διαδικασία και περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων προκειμένου να διευκολύνει την έγκαιρη, δομημένη και ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων από αντισυμβαλλομένους, την πρόσβαση συμβαλλομένων σε ΣΧΤ σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και το άρθρο 80 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών.

Άρθρο 24

Απευθείας και άμεση πρόσβαση των αρχών σε δεδομένα

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

α)

τους όρους και προϋποθέσεις παροχής στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 απευθείας και άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία ΣΧΤ που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/357·

β)

τη διαδικασία με την οποία παρέχεται στις αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) απευθείας και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ΣΧΤ που τηρούνται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/358·

γ)

τη διαδικασία διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι εν λόγω αρχές.

Άρθρο 25

Καταβολή τελών

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει απόδειξη πληρωμής των σχετικών τελών καταχώρισης που θεσπίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής (8).

Άρθρο 26

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση επέκτασης καταχώρισης

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, η αίτηση για επέκταση μιας υφιστάμενης καταχώρισης περιέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα εξής:

α)

Άρθρο 1, εκτός από το στοιχείο ια) της παραγράφου 1·

β)

Άρθρο 2·

γ)

Άρθρο 5·

δ)

Άρθρο 7, εκτός από το στοιχείο δ) της παραγράφου 2·

ε)

Άρθρο 8 στοιχείο β)·

στ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

ζ)

Άρθρο 11·

η)

Άρθρο 12 παράγραφος 2·

θ)

Άρθρο 13·

ι)

Άρθρο 14 παράγραφος 2·

ια)

Άρθρο 15·

ιβ)

Άρθρο 16, εκτός από το στοιχείο γ)·

ιγ)

Άρθρο 17·

ιδ)

Άρθρο 18·

ιε)

Άρθρο 19·

ιστ)

Άρθρο 20·

ιζ)

Άρθρο 21·

ιη)

Άρθρο 22·

ιθ)

Άρθρο 23·

κ)

Άρθρο 24·

κα)

Άρθρο 25·

κβ)

Άρθρο 27.

Άρθρο 27

Βεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας της αίτησης

1.   Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβλήθηκαν στην ESMA κατά τη διαδικασία καταχώρισης συνοδεύονται από επιστολή, υπογεγραμμένη από μέλος του συμβουλίου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, η οποία πιστοποιεί ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις εξ όσων γνωρίζει, κατά την ημερομηνία της εν λόγω υποβολής.

2.   Οι πληροφορίες συνοδεύονται επίσης, ενδεχομένως, από τα σχετικά εταιρικά νομικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 30 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

(8)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σελίδα 58 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


Top