Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H0621(02)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2019, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία

ST/10004/2019/INIT

OJ C 210, 21.6.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 210/4


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2019

με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία

(2019/C 210/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθούν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα μέσω του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και της πολυμερούς εποπτείας, με σκοπό να αποφεύγονται τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα.

(2)

Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) βασίζεται στον στόχο επίτευξης υγιών δημόσιων οικονομικών ως μέσου ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιμών και ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη, ικανή να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

(3)

Στις 22 Ιουνίου 2018 το Συμβούλιο διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης, ότι στην Ουγγαρία το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο για έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Λόγω της διαπιστωθείσας σημαντικής απόκλισης, στις 22 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση (2) συνιστώντας στην Ουγγαρία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών (3) δεν θα υπερβεί το 2,8 % το 2018, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 1 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Συνέστησε επίσης στην Ουγγαρία να χρησιμοποιήσει όλα τα έκτακτα έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος, θέτοντας έτσι τη χώρα σε κατάλληλη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία δεν είχε αναλάβει αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή της σύστασης, της 22ας Ιουνίου 2018. Στη βάση αυτή, στις 4 Δεκεμβρίου 2018 το Συμβούλιο εξέδωσε αναθεωρημένη σύσταση (4) να λάβει η Ουγγαρία τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών δεν θα υπερβεί το 3,3 % το 2019, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 1 % του ΑΕΠ.

(4)

Το 2018, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2019 και τα απολογιστικά στοιχεία του 2018 που επικυρώθηκαν από τη Eurostat, η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών ήταν πολύ υψηλότερη από την τιμή αναφοράς για τις δαπάνες, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική απόκλιση (απόκλιση ύψους 1,3 % του ΑΕΠ). Το διαρθρωτικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε και έφθασε στο -3,7 % του ΑΕΠ, από -3,4 % του ΑΕΠ το 2017, γεγονός που επίσης καταδεικνύει σημαντική απόκλιση από τη συνιστώμενη διαρθρωτική προσαρμογή (απόκλιση ύψους 1,3 % του ΑΕΠ). Το μέγεθος της απόκλισης που υποδεικνύεται από το διαρθρωτικό ισοζύγιο επηρεάζεται αρνητικά από τη σημαντική υστέρηση των εσόδων, καθώς και από τις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες εν μέσω μιας ευημερούσας οικονομίας, ενώ εκτιμάται ότι υπήρξε οριακό όφελος από τη μείωση των δαπανών για τόκους. Η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες επηρεάζεται πολύ αρνητικά από τη μεσοπρόθεσμη αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ η οποία εφαρμόζεται στον υπολογισμό της, που περιλαμβάνει πολύ χαμηλή αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ μετά την κρίση. Επιπλέον, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ στον οποίο βασίζεται η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες δεν φαίνεται να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αύξηση των πιέσεων του κόστους που επηρεάζουν τις κρατικές δαπάνες. Μετά την προσαρμογή για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω παράγοντες, η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες φαίνεται ότι αποτυπώνει επαρκώς τη δημοσιονομική προσπάθεια και εξακολουθεί να καταδεικνύει σημαντική απόκλιση. Λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω παραγόντων, και οι δύο δείκτες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σημαντικής απόκλισης από τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ το 2018.

(5)

Στις 5 Ιουνίου 2019, ύστερα από συνολική αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι παρατηρείται σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο στην Ουγγαρία και εξέδωσε προειδοποίηση προς την Ουγγαρία σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης και το άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της προειδοποίησης, το Συμβούλιο πρέπει να απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 προβλέπει ότι η σύσταση τάσσει προθεσμία το πολύ πέντε μηνών στο κράτος μέλος για να αντιμετωπίσει την απόκλιση. Στη βάση αυτή, η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2019 εντός της οποίας η Ουγγαρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την απόκλιση φαίνεται εύλογη. Εντός της προθεσμίας αυτής, η Ουγγαρία θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση.

(7)

Βάσει των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2019 για το κενό παραγωγής, η Ουγγαρία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε καλή οικονομική συγκυρία το 2019 και το 2020. Ενώ το 2019 το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σύμφωνα με το δυνητικό ΑΕΠ (σε ποσοστό 3,7 %), το 2020 η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ (κατά 2,8 %) προβλέπεται να είναι χαμηλότερη από το δυναμικό ανάπτυξης (3,6 %). Ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας είναι πάνω από το όριο του 60 % του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, η ελάχιστη απαιτούμενη διαρθρωτική προσπάθεια που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και ο πίνακας προσαρμογής που συμφωνήθηκε από κοινού στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, που συνεκτιμά τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις πιθανές ανησυχίες περί βιωσιμότητας, ανέρχεται σε τουλάχιστον 0,75 % του ΑΕΠ για το 2019 και το 2020.

(8)

Το διαρθρωτικό έλλειμμα της Ουγγαρίας αυξήθηκε κατά 1,6 % του ΑΕΠ το 2017 και κατά 0,3 % του ΑΕΠ το 2018 και ανήλθε σε 3,7 % του ΑΕΠ το 2018. Στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2019 προβλέπεται να μειωθεί από το 2019. Μια πρόσθετη προσπάθεια, που είναι αναγκαία για να διορθωθούν οι σωρευμένες αποκλίσεις και να επανέλθει η Ουγγαρία σε κατάλληλη τροχιά εξυγίανσης μετά τις αποκλίσεις που σημειώθηκαν από το 2017 θα πρέπει να συμπληρώσει την ελάχιστη απαίτηση προσαρμογής το 2019. Μια πρόσθετη προσπάθεια, σε σύγκριση με εκείνη που προκύπτει από τον πίνακα προσαρμογής που συμφωνήθηκε από κοινού στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, ύψους 0,25 % του ΑΕΠ το 2019, φαίνεται εύλογη, δεδομένου του μεγέθους της παρατηρηθείσας σημαντικής απόκλισης από τη συνιστώμενη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου και θα επιταχύνει την προσαρμογή προς την κατεύθυνση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Η απαιτούμενη προσπάθεια για το 2019 είναι σύμφωνη με την προσαρμογή που συνέστησε το Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Για το 2020 η ελάχιστη απαίτηση προσαρμογής ύψους 0,75 % του ΑΕΠ φαίνεται εύλογη, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με την απαιτούμενη προσαρμογή το 2019.

(9)

Η απαιτούμενη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 1 % του ΑΕΠ το 2019 και 0,75 % του ΑΕΠ το 2020 είναι συνεπής με ονομαστικό ρυθμό αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών που δεν θα υπερβεί το 3,3 % το 2019 και το 4,7 % το 2020.

(10)

Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2019 προβλέπουν βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,4 % του ΑΕΠ το 2019 και κατά επιπλέον 0,6 % του ΑΕΠ το 2020. Συνεπώς, μια βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 1 % του ΑΕΠ το 2019 και 0,75 % του ΑΕΠ το 2020 μεταφράζεται στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα συνολικής διαρθρωτικής απόδοσης ύψους 0,6 % του ΑΕΠ για το 2019 και πρόσθετα μέτρα διαρθρωτικής απόδοσης ύψους 0,2 % του ΑΕΠ για το 2020 σε σύγκριση με το τρέχον βασικό σενάριο αναφοράς που περιλαμβάνεται στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2019.

(11)

Η μη ανάληψη δράσης μετά τις προγενέστερες συστάσεις για να διορθωθεί η παρατηρηθείσα σημαντική απόκλιση επιβάλλουν την ανάληψη επείγουσας δράσης για την επάνοδο της δημοσιονομικής πολιτικής της Ουγγαρίας σε συνετή πορεία.

(12)

Για να επιτύχει η Ουγγαρία τους συνιστώμενους δημοσιονομικούς στόχους, είναι σημαντικό να θεσπίσει και να εφαρμόσει αυστηρά τα αναγκαία μέτρα και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των τρεχουσών δαπανών.

(13)

Η Ουγγαρία θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση έως τις 15 Οκτωβρίου 2019.

(14)

Είναι σκόπιμο να δημοσιοποιηθεί η παρούσα σύσταση,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ:

1)

να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών δεν θα υπερβεί το 3,3 % το 2019 και το 4,7 % το 2020, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 1 % του ΑΕΠ το 2019 και 0,75 % του ΑΕΠ το 2020, θέτοντας έτσι την Ουγγαρία σε κατάλληλη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου·

2)

να χρησιμοποιήσει όλα τα έκτακτα έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος· τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης με ευνοϊκό για την ανάπτυξη τρόπο·

3)

να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο έως τις 15 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τα μέτρα που έλαβε ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση· η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκώς εξειδικευμένα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί με αξιόπιστο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων καθενός από αυτά, με στόχο τη συμμόρφωση με την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής, καθώς και επικαιροποιημένες και λεπτομερείς δημοσιονομικές προβολές για την περίοδο 2019-2020.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στην Ουγγαρία.

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E.O. TEODOROVICI


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2018, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία (ΕΕ C 223 της 27.6.2018, σ. 1).

(3)  Οι καθαρές πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες αποτελούνται από τις συνολικές δημόσιες δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών για τόκους, των δαπανών για προγράμματα της Ένωσης που αναπληρώνονται στο σύνολό τους από ενωσιακά κονδύλια και των αλλαγών μη διακριτικής ευχέρειας στις δαπάνες για παροχές ανεργίας. Ο εθνικά χρηματοδοτούμενος ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εξομαλύνεται σε διάστημα τετραετίας. Συνυπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων ή οι αυξήσεις εσόδων που είναι υποχρεωτικές διά νόμου. Τα έκτακτα μέτρα τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών συμψηφίζονται.

(4)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία (ΕΕ C 460 της 21.12.2018, σ. 4).


Top