EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/570 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ικανότητες rescEU και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2644] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/570 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Απριλίου 2019

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ικανότητες rescEU και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2644]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης») που θεσπίζεται με την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της απόκρισης της Ένωσης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

(2)

Η απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ καθορίζει το νομικό πλαίσιο του rescEU. Το rescEU αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις όπου οι συνολικές υπάρχουσες ικανότητες σε εθνικό επίπεδο και εκείνες για τις οποίες έχουν δεσμευτεί τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας δεν είναι ικανές να διασφαλίσουν αποτελεσματική αντιμετώπιση.

(3)

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί απότομη αύξηση του αριθμού των άκρως καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη με σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες. Ειδικότερα, οι περίοδοι των δασικών πυρκαγιών του 2017 και του 2018 κατέδειξαν την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι όταν οι καταστροφές πλήττουν σοβαρά και ταυτόχρονα πολλά κράτη μέλη.

(4)

Αποτέλεσμα της μεταβαλλόμενης φύσης του κινδύνου για δασικές πυρκαγιές είναι να υπάρχουν αποδεδειγμένες ελλείψεις όσον αφορά τις ικανότητες αντιμετώπισης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω ελλείψεις κατέστησαν ιδιαίτερα εμφανείς κατά την περίοδο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών του 2017, όταν οι ικανότητες που διατέθηκαν μέσω του μηχανισμού της Ένωσης ήταν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των αναγκών των χωρών που ζητούσαν βοήθεια.

(5)

Ως εκ τούτου, η αρχική σύνθεση του rescEU θα πρέπει να προσδιοριστεί κατεπειγόντως, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, και θα πρέπει να περιλαμβάνει, στην πρώτη εκτελεστική απόφαση, την εναέρια ικανότητα δασοπυρόσβεσης για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Λόγω της αναγκαίας ευελιξίας κατά τη μεταβατική περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 35 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, ο αριθμός των ικανοτήτων rescEU θα πρέπει να καθοριστεί ενδεικτικά σε μεταγενέστερες εκτελεστικές αποφάσεις.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, οι απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες εναέριας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει να καθοριστούν κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και θα πρέπει να βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα, εκεί όπου υφίστανται ήδη σχετικά πρότυπα. Δεδομένης της έλλειψης καθιερωμένων διεθνών προτύπων για την εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, οι απαιτήσεις ποιότητας για την εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να βασίζονται στις υφιστάμενες γενικές απαιτήσεις για τις ενότητες της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας και στις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Οι εν λόγω απαιτήσεις ποιότητας θα πρέπει να καθοριστούν σε παράρτημα της παρούσας απόφασης.

(7)

Για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν στην παρούσα απόφαση οι δαπάνες που συνδέονται με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του rescEU κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

(8)

Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι άμεσες επιχορηγήσεις για ικανότητες rescEU κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να χορηγούνται βάσει ετήσιου προγράμματος εργασίας.

(9)

Με την έναρξη ισχύος, στις 21 Μαρτίου 2019, της απόφασης (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι κανόνες για την αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων σε περιπτώσεις έκτακτων καταστροφών που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/762/ΕΕ της Επιτροπής (3) έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου. Για λόγους συνέπειας, το κεφάλαιο 7 της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ θα πρέπει να διαγραφεί.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, όσον αφορά:

α)

την αρχική σύνθεση του rescEU όσον αφορά τις ικανότητες και τις οικείες απαιτήσεις ποιότητας·

β)

τη χρηματοδότηση των ικανοτήτων κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 35 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

Άρθρο 2

Η αρχική σύνθεση του rescEU

1.   Το rescEU απαρτίζεται από την εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

2.   Η εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει:

α)

εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με αεροπλάνα,

β)

εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με ελικόπτερα.

3.   Οι απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τις ικανότητες rescEU που αναφέρονται στο άρθρο 35 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

1.   Η Επιτροπή καθορίζει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας τα κριτήρια χορήγησης άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 35 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η ταχεία πρόσβαση σε ικανότητες που αντιστοιχούν σε εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 35 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δαπάνες ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, δαπανών που σχετίζονται με τη συντήρηση, δαπάνες σχετικές με το προσωπικό, δαπάνες σχετικές με την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προσωπικού και τεχνικού προσωπικού, δαπάνες που σχετίζονται με την αποθήκευση, δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλιση, καθώς και άλλες δαπάνες αναγκαίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαθεσιμότητας των εν λόγω ικανοτήτων.

Άρθρο 4

Τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ

Το κεφάλαιο 7 της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ διαγράφεται.

Άρθρο 5

Παραλήπτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Χρήστος ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 77 I της 20.3.2019, σ. 1).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2014/762/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και για την κατάργηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ και 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 320 της 6.11.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ RESCEU

1.   Εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με αεροπλάνα

Καθήκοντα

Συμβολή στην πυρόσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών λοιπής χλωρίδας με εναέρια μέσα.

Ικανότητα

2 αεροπλάνα χωρητικότητας τουλάχιστον 3 000 λίτρων έκαστο ή 1 αεροπλάνο ελάχιστης χωρητικότητας 8 000 λίτρων (1).

Ικανότητα αδιάλειπτης διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Βασικές συνιστώσες

Αεροπλάνο.

Τουλάχιστον δύο πληρώματα.

Τεχνικό προσωπικό.

Συλλογή επιτόπιας συντήρησης.

Επικοινωνιακός εξοπλισμός που επιτρέπει την επικοινωνία αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους.

Αυτάρκεια

Αποθήκευση και συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας·

Εξοπλισμός για την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εταίρους, ιδίως με όσους είναι επιφορτισμένοι με τον επιτόπιο συντονισμό.

Αποστολή

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 3 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς σε περίπτωση απόκρισης ταχείας επέμβασης (2).

Δυνατότητα ανάπτυξης σε ακτίνα 2 000 km, το πολύ εντός 24 ωρών.

2.   Εναέρια ικανότητα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με ελικόπτερα

Καθήκοντα

Συμβολή στην πυρόσβεση μεγάλων δασών πυρκαγιών και λοιπής χλωρίδας με εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Ικανότητα

1 ελικόπτερο χωρητικότητας τουλάχιστον 3 000 λίτρων (3).

Ικανότητα αδιάλειπτης διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Βασικές συνιστώσες

Ελικόπτερο με τουλάχιστον δύο πληρώματα.

Τεχνικό προσωπικό.

Κάδοι νερού ή μηχανισμοί άφεσης του κάδου.

1 συλλογή συντήρησης.

1 συλλογή μερών/ανταλλακτικών.

Βαρούλκα διάσωσης.

Επικοινωνιακός εξοπλισμός που επιτρέπει την επικοινωνία αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους.

Αυτάρκεια

Αποθήκευση και συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας

Εξοπλισμός για την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εταίρους, ιδίως με όσους είναι επιφορτισμένοι με τον επιτόπιο συντονισμό.

Αποστολή

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 3 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς σε περίπτωση απόκρισης ταχείας επέμβασης (4).

Δυνατότητα ανάπτυξης σε ακτίνα 2 000 km, το πολύ εντός 24 ωρών.


(1)  Οι εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να υπόκεινται σε επανεξέταση με βάση τις πιθανές εξελίξεις στην αγορά ικανοτήτων εναέριας δασοπυρόσβεσης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

(2)  Η ταχεία επέμβαση είναι επιχείρηση μέγιστης διάρκειας μιας ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης προς και από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η ικανότητα rescEU.

(3)  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 35 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ και όταν δικαιολογείται από την αξιολόγηση της περιφερειακής ευπάθειας, οι ικανότητες εναέριας δασοπυρόσβεσης με ελικόπτερα είναι δυνατόν να αποτελούνται από 3 ελικόπτερα κατ' ανώτατο όριο, με συνολική ελάχιστη χωρητικότητα 3 000 λίτρων.

(4)  Η ταχεία επέμβαση είναι επιχείρηση μέγιστης διάρκειας μιας ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης προς και από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η ικανότητα rescEU.


Top