EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195 τησ Ευρωπαϊκήσ Κεντρικήσ Τράπεζασ της 5ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/91


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/2195 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2019

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2019/39)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ στην Ένωση. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη του κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών. Με την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 (1) θεσπίζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέσης τους σε κυκλοφορία. Με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή και ερμηνεία της απόφασης ΕΚΤ/2010/14 απαιτούνται κάποιες τεχνικές τροποποιήσεις, καθώς και περαιτέρω αποσαφήνιση και βελτίωση ορισμένων κανόνων, διαδικασιών και ορισμών. Ειδικότερα, απαιτούνται σαφέστερες οδηγίες και ορισμοί σε σχέση με την υποβολή στοιχείων για τον αριθμό τραπεζογραμματίων ευρώ που ελέγχονται, εκείνων που κατόπιν διαλογής κρίνονται ακατάλληλα προς κυκλοφορία και εκείνων που τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία.

(2)

Σήμερα τα τραπεζογραμμάτια της κατηγορίας 3 πρέπει να παραδίδονται αμέσως στις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή το πολύ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή τους σε μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων. Το ότι αυτά ενίοτε αναμειγνύονται με τραπεζογραμμάτια των κατηγοριών 4α και 4β έχει ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη αποστολή ενός μεγαλύτερου αριθμού γνήσιων τραπεζογραμματίων για περαιτέρω ανάλυση. Ενόψει τούτου είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα εκ νέου επεξεργασίας των τραπεζογραμματίων της κατηγορίας 3, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός τους από εκείνα των κατηγοριών 4α και 4β.

(3)

Το παράρτημα IV της απόφασης ΕΚΤ/2010/14 καθορίζει ειδικότερα τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά. Για λόγους σαφήνειας τα στοιχεία αυτά πρέπει να καθοριστούν με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αρτιότητα και ακρίβειά τους.

(4)

Η απόφαση ΕΚΤ/2013/10 (2) εισήγαγε νέους κανόνες με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών σειρών τραπεζογραμματίων ευρώ και την αποσαφήνιση και βελτίωση ορισμένων διαδικασιών σχετικών με την αναπαραγωγή, ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ. Συνεπώς, απαιτείται να τροποποιηθούν επίσης ορισμένες διατάξεις της απόφασης ΕΚΤ/2010/14.

(5)

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση ΕΚΤ/2010/14 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/14 τροποποιείται ως εξής:

1.

το άρθρο 2 παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13)   “Τραπεζογραμμάτια ευρώ”: τα τραπεζογραμμάτια που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης ΕΚΤ/2013/10 (*1) ή κάθε άλλης νομικής πράξης που την αντικαθιστά ή τη συμπληρώνει, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

(*1)  Απόφαση ΕΚΤ/2013/10 της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37).»·"

2.

το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα I της παρούσας απόφασης·

3.

το παράρτημα IΙα αντικαθίσταται από το παράρτημα II της παρούσας απόφασης·

4.

το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Φορείς που διαχειρίζονται μετρητά, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος που υιοθετεί το ευρώ μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, εφαρμόζουν την παρούσα απόφαση από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από το κράτος μέλος εγκατάστασής τους.

Φρανκφούρτη, 5 Δεκεμβρίου 2019.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ

Christine LAGARDE


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1).

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2013/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 118 της 130.4.2013, σ. 37).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1.   Γενικές τεχνικές προϋποθέσεις

1.1.

Προκειμένου ένα μηχάνημα να χαρακτηριστεί ως μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τραπεζογραμμάτια ευρώ, να ταξινομεί μεμονωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ και να τα διαχωρίζει με βάση το αποτέλεσμα της ταξινόμησης χωρίς την παρέμβαση του χειριστή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραρτημάτων IΙα και ΙΙβ. Με εξαίρεση τα μηχανήματα διάθεσης κερμάτων (CDM), τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ειδικών θέσεων στοίβαξης των τραπεζογραμματτίων ευρώ τα οποία επεξεργάζονται ή/και άλλα μέσα που διασφαλίζουν τον αξιόπιστο διαχωρισμό τους.

1.2.

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεών τους προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιόπιστου εντοπισμού νέων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων. Επιπλέον, πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεών τους προκειμένου να καθίσταται δυνατή κατά περίπτωση η εφαρμογή περισσότερο ή λιγότερο περιοριστικών προτύπων διαλογής ως προς την καταλληλότητα.

2.   Κατηγορίες μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων είναι μηχανήματα που χειρίζονται είτε οι ίδιοι οι πελάτες είτε υπάλληλοι:

Πίνακας 1

Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες

A.

Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες, στα οποία κατατίθενται μετρητά με δυνατότητα εντοπισμού του πελάτη

1.

Μηχανήματα κατάθεσης (CIMs)

Τα μηχανήματα κατάθεσης (CIMs) επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις τραπεζογραμματίων ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας ή άλλων μέσων, αλλά δεν διαθέτουν λειτουργία διανομής μετρητών. Τα CIMs ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και προβλέπουν τη δυνατότητα εντοπισμού του δικαιούχου του λογαριασμού· οι έλεγχοι καταλληλότητας είναι προαιρετικοί.

2.

Μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs)

Τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs) επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις τραπεζογραμματίων ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και αναλήψεις από αυτούς, κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας ή άλλων μέσων. Τα CRM ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και προβλέπουν τη δυνατότητα εντοπισμού του δικαιούχου του λογαριασμού. Για τις αναλήψεις τα CRMs μπορούν να χρησιμοποιούν γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ που είναι κατάλληλα προς κυκλοφορία και έχουν κατατεθεί από άλλους πελάτες στο πλαίσιο προηγούμενων συναλλαγών.

3.

Μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs)

Τα μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις τραπεζογραμματίων ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και αναλήψεις από αυτούς, κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας ή άλλων μέσων. Τα CCMs ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και προβλέπουν τη δυνατότητα εντοπισμού του δικαιούχου του λογαριασμού· οι έλεγχοι καταλληλότητας είναι προαιρετικοί. Για τις αναλήψεις τα CCMs δεν χρησιμοποιούν τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν κατατεθεί από άλλους πελάτες στο πλαίσιο προηγούμενων συναλλαγών, αλλά μόνο τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία έχουν εφοδιαστεί ξεχωριστά.

B.

Μηχανήματα ανάληψης (COM)

4.

Μηχανήματα ανάληψης (COM)

Τα μηχανήματα ανάληψης (COMs) είναι μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών που ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ πριν να τα διαθέσουν στους πελάτες. Τα COM χρησιμοποιούν τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία έχουν εφοδιαστεί από φορείς που διαχειρίζονται μετρητά ή άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα (π.χ. μηχανές αυτόματης πώλησης).

Γ.

Μηχανήματα διάθεσης κερμάτων

5.

Γ.Μηχανήματα διάθεσης κερμάτων (CDMs)

Τα μηχανήματα διανομής κερμάτων (CDMs) επιτρέπουν στους πελάτες να εισάγουν τραπεζογραμμάτια ευρώ και να λαμβάνουν κέρματα. Πριν από τη διάθεση κερμάτων τα CDMs ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ. Τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια ευρώ δεν τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία.

Ένα μηχάνημα ανακύκλωσης μετρητών (CRM) μπορεί να χρησιμοποιείται ως μηχάνημα κατάθεσης (CIM) ή μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) αν τα συστήματα ανίχνευσης, το λογισμικό και τα λοιπά επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση των βασικών του λειτουργιών είναι τα ίδια με εκείνα του τύπου μηχανήματος ανακύκλωσης μετρητών (CRM) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (*1).

Ένα μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) μπορεί να χρησιμοποιείται ως μηχάνημα κατάθεσης (CIM) αν τα συστήματα ανίχνευσης, το λογισμικό και τα λοιπά επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση των βασικών του λειτουργιών είναι τα ίδια με εκείνα του τύπου μηχανήματος συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πίνακας 2

Μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι

1.

Μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμμα-τίων (BPMs)

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (BPMs) ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ προς κυκλοφορία.

2.

Μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων (BAMs)

Τα μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων (BAMs) ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ.

3.

Βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα ανακύκλωσης (TARMs)

Τα βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα ανακύκλωσης (TARMs) είναι μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών τα οποία χειρίζονται οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά και τα οποία ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ προς κυκλοφορία. Για τις αναλήψεις τα TARM μπορούν να χρησιμοποιούν γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ που είναι κατάλληλα προς κυκλοφορία και έχουν κατατεθεί από άλλους πελάτες στο πλαίσιο προηγούμενων συναλλαγών. Επιπροσθέτως, κρατούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε ασφαλή φύλαξη και επιτρέπουν στους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να πιστώνουν ή να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών.

4.

Βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα (TAMs)

Τα βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα (TAMs) είναι μηχανήματα τα οποία χειρίζονται οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά και τα οποία ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ. Επιπροσθέτως, κρατούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε ασφαλή φύλαξη και επιτρέπουν στους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να πιστώνουν ή να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών.

Τα μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι πρέπει να επεξεργάζονται τραπεζογραμμάτια ευρώ σε δεσμίδες.

Μηχάνημα το οποίο έχει ελεγχθεί και περιληφθεί στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ως μηχάνημα ανακύκλωσης μετρητών (CRM) ή ως μηχάνημα κατάθεσης (CIM)/μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) μπορεί να χρησιμοποιείται ως βοηθητικό ταμειολογιστικό μηχάνημα ανακύκλωσης (TARM) ή ως βοηθητικό ταμειολογιστικό μηχάνημα (TAM), αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο χειρισμός του μηχανήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από υπαλλήλους φορέων που διαχειρίζονται μετρητά.

3.   Τύποι μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων

Το Ευρωσύστημα ελέγχει τους τύπους των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων. Η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων μηχανημάτων μπορεί να βασίζεται στα συγκεκριμένα συστήματα ανίχνευσης, στο λογισμικό και σε λοιπά επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών τους. Αυτά είναι: α) η εξακρίβωση της γνησιότητας των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ· β) ο εντοπισμός και ο διαχωρισμός των τραπεζογραμματίων ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά· γ) ο εντοπισμός και ο διαχωρισμός των ακατάλληλων τραπεζογραμματίων ευρώ από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση· και δ) ο εντοπισμός, κατά περίπτωση, αντικειμένων ταυτοποιούμενων ως τραπεζογραμματίων ευρώ για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά, καθώς και τραπεζογραμματίων ευρώ των οποίων η γνησιότητα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ταξινομούνται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και διαχωρίζονται ανά κατηγορία. Τα μηχανήματα που δεν ελέγχουν την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ προς κυκλοφορία δεν είναι απαιτείται να διακρίνουν μεταξύ τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 4α και 4β.

Πίνακας 1

Ταξινόμηση και μεταχείριση των τραπεζογραμματίων ευρώ από μηχανήματα τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και στα οποία κατατίθενται μετρητά με δυνατότητα εντοπισμού του πελάτη

Κατηγορία

Ιδιότητες

Μεταχείριση

1.

Αντικείμενα που δεν αναγνωρί-ζονται ως τραπεζο-γραμμάτια ευρώ

Δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

τραπεζογραμμάτια ευρώ μη υποστηριζόμενα από το μηχάνημα

τραπεζογραμμάτια διαφορετικού νομίσματος

αντικείμενα που μοιάζουν με τραπεζογραμμάτια ευρώ

εσφαλμένη παράσταση ή σχήμα

μεγάλη/ες διπλωμένη/ες γωνία/ες ή ελλείπον/τα τμήμα(-τα)

σφάλμα τροφοδότησης ή μεταφοράς του μηχανήματος

Επιστρέφονται από το μηχάνημα στον πελάτη

2.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας που ελέγχθηκαν από το μηχάνημα δεν εντοπίστηκαν ή σαφώς αποκλίνουν από τα επιτρεπόμενα όρια

Αποσύρονται από την κυκλοφορία

Παραδίδονται αμέσως στις αρμόδιες εθνικές αρχές για εξακρίβωση γνησιότητας, μαζί με πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα. Δεν πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού.

3.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιη-θεί σαφώς

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, όχι όμως και όλα τα ελεγμένα από το μηχάνημα χαρακτηριστικά γνησιότητας λόγω αποκλίσεων ως προς την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για τραπεζογραμμάτια ευρώ ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Αποσύρονται από την κυκλοφορία

Παραδίδονται αμέσως στις ΕθνΚΤ για εξακρίβωση γνησιότητας, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα

Οι πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού αποθηκεύονται για οκτώ εβδομάδες μετά τον εντοπισμό των τραπεζογραμματίων ευρώ από το μηχάνημα. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση της ΕθνΚΤ κατόπιν αιτήματος. Εναλλακτικά, κατόπιν συμφωνίας με την ΕθνΚΤ, οι πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό του δικαιούχου του λογαριασμού μπορούν να διαβιβάζονται στην εν λόγω ΕθνΚΤ μαζί με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Μπορούν να πιστωθούν στον δικαιούχο του λογαριασμού

4α.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ που αναγνωρί-ζονται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση

Μπορούν να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία

Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού

4β.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ που αναγνωρί-ζονται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση. Ο έλεγχος τουλάχιστον ενός κριτηρίου καταλληλότητας έχει αρνητική έκβαση

Δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ

Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού

Ειδικοί κανόνες αναφορικά με τον πίνακα 1:

1.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 2 και 3 δεν επιστρέφονται στον πελάτη από το μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, αν αυτό επιτρέπει τη ματαίωση συναλλαγής κατάθεσης. Η παρακράτηση των τραπεζογραμματίων σε περίπτωση ματαίωσης της συναλλαγής μπορεί να γίνεται με αποθήκευσή τους σε προσωρινό αποθηκευτικό χώρο εντός του μηχανήματος.

2.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 3 δεν απαιτείται να διαχωρίζονται από εκείνα της κατηγορίας 4α ή 4β βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών. Εφόσον δεν πραγματοποιείται διαχωρισμός βάσει υλικών χαρακτηριστικών, εξακολουθούν να ισχύουν τόσο η προθεσμία για την παράδοση στην ΕθνΚΤ των τραπεζογραμματίων ευρώ της μεικτής κατηγορίας 3, 4α και 4β, όσο και οι προϋποθέσεις για τον εντοπισμό του πελάτη σε σχέση με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 3.

3.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 3 μπορούν να υποστούν εκ νέου επεξεργασία από οποιονδήποτε τύπο μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων έχει ελεγχθεί επιτυχώς και στην περίπτωση που αναμειγνύονται με τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 4α ή 4β. Στην περίπτωση αυτή λογίζονται ως τραπεζογραμμάτια ταξινομηθέντα από το δεύτερο μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, ενώ αν απορριφθούν από αυτό λόγω αδυναμίας σαφούς πιστοποίησης της γνησιότητάς τους, πρέπει να εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα εντοπισμού του αρχικού δικαιούχου του λογαριασμού σε σχέση με τα αρχικά τραπεζογραμμάτια της κατηγορίας 3.

Πίνακας 2

Ταξινόμηση και μεταχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ από μηχανήματα ανάληψης (COMs)

Κατηγορία

Ιδιότητες

Μεταχείριση

1.

Αντικείμενα που δεν αναγνωρίζο-νται ως τραπεζογραμ-μάτια ευρώ

Δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

τραπεζογραμμάτια ευρώ μη υποστηριζόμενα από το μηχάνημα

τραπεζογραμμάτια διαφορετικού νομίσματος

αντικείμενα που μοιάζουν με τραπεζογραμμάτια ευρώ

εσφαλμένη παράσταση ή σχήμα

μεγάλη/ες διπλωμένη/ες γωνία/ες ή ελλείπον/τα τμήμα(-τα)

σφάλμα τροφοδότησης ή μεταφοράς του μηχανήματος

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

2.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας που ελέγχθηκαν από το μηχάνημα δεν εντοπίστηκαν ή σαφώς αποκλίνουν από τα επιτρεπόμενα όρια

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

Παραδίδονται αμέσως στις αρμόδιες εθνικές αρχές για εξακρίβωση γνησιότητας, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την ανίχνευση από το μηχάνημα, μαζί με πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού, εφόσον υπάρχουν

3.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, όχι όμως και όλα τα ελεγμένα από το μηχάνημα χαρακτηριστικά γνησιότητας λόγω αποκλίσεων ως προς την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για τραπεζογραμμάτια ευρώ ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

Παραδίδονται αμέσως στην ΕθνΚΤ για εξακρίβωση γνησιότητας, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα.

4α.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζο-νται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση

Μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

4β.

Τραπεζο-γραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζο-νται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση

Ο έλεγχος τουλάχιστον ενός κριτηρίου καταλληλότητας έχει αρνητική έκβαση

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ

Ειδικοί κανόνες αναφορικά με τον πίνακα 2:

1.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 δεν απαιτείται να διαχωρίζονται βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών. Εφόσον αναμειγνύονται μεταξύ τους τραπεζογραμμάτια ευρώ και των τριών αυτών κατηγοριών, αυτά πρέπει να υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με εκείνα της κατηγορίας 2. Τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 που είναι δυνατό να διαχωριστούν από άλλο μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ή, σε συμφωνία με ορισμένη ΕθνΚΤ, από εκπαιδευμένους υπαλλήλους, πρέπει να υπόκεινται στη μεταχείριση που προβλέπεται στον πίνακα 2.

2.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 3 δεν απαιτείται να διαχωρίζονται από εκείνα των κατηγοριών 4α και 4β βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών. Εφόσον δεν πραγματοποιείται διαχωρισμός βάσει υλικών χαρακτηριστικών, εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία για την παράδοση στην ΕθνΚΤ των τραπεζογραμματίων ευρώ της μεικτής κατηγορίας 3, 4α και 4β, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα για τα τραπεζογραμμάτια της κατηγορίας 3.

3.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 3 μπορούν να υποστούν εκ νέου επεξεργασία από οποιονδήποτε τύπο μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων έχει ελεγχθεί επιτυχώς και στην περίπτωση που αναμειγνύονται με τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 4α ή 4β. Στην περίπτωση αυτή λογίζονται ως τραπεζογραμμάτια ταξινομηθέντα από το δεύτερο μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων.

Πίνακας 3

Ταξινόμηση και μεταχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ από μηχανήματα διάθεσης κερμάτων (CDMs)

Τα μηχανήματα διάθεσης κερμάτων (CDMs) πρέπει να ελέγχουν τη γνησιότητα των εισαγόμενων σε αυτά τραπεζογραμματίων και να παρακρατούν όσα εξ αυτών δημιουργούν υπόνοιες πλαστότητας, αλλά δεν απαιτείται να τα διαχωρίζουν ανά κατηγορία βάσει υλικών χαρακτηριστικών.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά πρέπει να παραδίδονται αμέσως στις αρμόδιες εθνικές αρχές για εξακρίβωση γνησιότητας, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά τον εντοπισμό τους από το μηχάνημα, μαζί με πληροφορίες που τυχόν υπάρχουν για τον δικαιούχο του λογαριασμού.

Εναλλακτικά, τα τραπεζογραμμάτια που έχουν εισαχθεί σε μηχάνημα διάθεσης κερμάτων (CDM) μπορούν να υποστούν εκ νέου επεξεργασία από οποιονδήποτε τύπο μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων έχει ελεγχθεί επιτυχώς. Εν προκειμένω φυλάσσονται οι πληροφορίες που τυχόν υπάρχουν για τον δικαιούχο του λογαριασμού των τεμαχίων που ταξινομούνται υπό την κατηγορία 2 ή 3 στη διάρκεια της εκ νέου επεξεργασίας.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

1.   Σκοπός

Η συλλογή στοιχείων τα οποία παρέχουν οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην παρακολούθηση των σχετικών δραστηριοτήτων των εν λόγω φορέων και στην πρόβλεψη των εξελίξεων που αφορούν τον κύκλο ζωής των μετρητών.

2.   Γενικές αρχές

2.1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα μηχανήματα επεξεργασίας μετρητών που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων τα μηχανήματα διάθεσης κερμάτων (CDMs).

2.2.

Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά παρέχουν τακτικά στην ΕθνΚΤ του οικείου κράτους μέλους πληροφορίες για τα ακόλουθα:

τις εγκαταστάσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα επεξεργασία μετρητών, όπως τα υποκαταστήματα· και

τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

2.3.

Ακόμη, οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά και θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ μέσω μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών παρέχουν τακτικά στην ΕθνΚΤ του οικείου κράτους μέλους πληροφορίες για τα ακόλουθα:

τον όγκο των συναλλαγών με χρήση μετρητών (αριθμό τραπεζογραμματίων που υπέστησαν επεξεργασία) που πραγματοποιούνται μέσω μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών· και

τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με χαμηλό όγκο συναλλαγών με χρήση μετρητών, στα οποία οι έλεγχοι καταλληλότητας διενεργούνται χωρίς μηχανικά μέσα.

3.   Είδος στοιχείων και υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

3.1.

Ανάλογα με τη φύση τους τα συλλεγόμενα στοιχεία διακρίνονται σε βασικά και λειτουργικά.

Βασικά στοιχεία

3.2.

Τα βασικά στοιχεία καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με: α) τους μεμονωμένους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά και τα ενεργά μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών που διαθέτουν· και β) τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

3.3.

Τα βασικά στοιχεία παρέχονται στην ΕθνΚΤ κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης και εν συνεχεία κάθε έξι μήνες. Τα στοιχεία του υποδείγματος του προσαρτήματος 1 παρέχονται υποχρεωτικά, έστω και αν η ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί την παροχή τους με διαφορετική μορφή.

3.4.

Για σκοπούς παρακολούθησης ορισμένη ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει να συλλέγει στοιχεία σε τοπικό επίπεδο, π.χ. στα υποκαταστήματα.

3.5.

Ορισμένη ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να προσδιορίζουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs) που χρησιμοποιούνται ως μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) ή μηχανήματα κατάθεσης (CIMs), καθώς και τα μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) που χρησιμοποιούνται ως μηχανήματα κατάθεσης (CIMs).

3.6.

Τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 σχετικά με τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα παρέχονται υποχρεωτικά, έστω και αν η ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί την παροχή τους σε διαφορετική μορφή.

Λειτουργικά στοιχεία

3.7.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία και την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από φορείς που διαχειρίζονται μετρητά ταξινομούνται ως λειτουργικά στοιχεία.

3.8.

Ορισμένη ΕθνΚΤ μπορεί με απόφασή της να εξαιρεί από την υποχρέωση παροχής λειτουργικών στοιχείων τους λοιπούς οικονομικούς παράγοντες του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου (1), αν ο αριθμός των τραπεζογραμματίων ευρώ που αυτοί θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία μέσω μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών υπολείπεται του ορίου που καθορίζει η ΕθνΚΤ.

3.9.

Τα στοιχεία υποβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση. Υποβάλλονται στην ΕθνΚΤ το αργότερο δύο μήνες μετά την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, δηλαδή στο τέλος Φεβρουαρίου και στο τέλος Αυγούστου. Τα στοιχεία μπορούν να υποβάλλονται βάσει του υποδείγματος του προσαρτήματος 2. Για συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο οι ΕθνΚΤ μπορούν να ζητούν μηνιαία παροχή στοιχείων, εφόσον ακολουθούσαν αυτή την πρακτική πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ή τριμηνιαία παροχή στοιχείων.

3.10.

Τα στοιχεία υποβάλλονται από τους φορείς που διαχειρίζονται τραπεζογραμμάτια ευρώ. Αν ορισμένος φορέας έχει αναθέσει τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας σε άλλον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά, τα στοιχεία υποβάλλει ο τελευταίος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

3.11.

Τα στοιχεία υποβάλλονται από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά κατά τεμάχια (όγκος), συγκεντρωτικά σε εθνικό επίπεδο και αναλυόμενα ανά ονομαστική αξία τραπεζογραμματίου ευρώ. Δεν απαιτείται ανάλυση ανά σειρά τραπεζογραμματίων. Προκειμένου για τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων τα λειτουργικά στοιχεία υποβάλλονται ξεχωριστά.

3.12.

Για σκοπούς παρακολούθησης ορισμένη ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει να συλλέγει στοιχεία σε τοπικό επίπεδο, π.χ. στα υποκαταστήματα.

3.13.

Μπορεί να ζητηθεί από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά που έχουν αναθέσει τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας σε άλλους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να υποβάλουν στην ΕθνΚΤ λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους τελευταίους, καθώς και με τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης.

3.14.

Τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 σχετικά με απομακρυσμένα υποκαταστήματα παρέχονται υποχρεωτικά, έστω και αν η ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί την υποβολή τους με διαφορετική μορφή και να συνομολογεί με τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά τη συλλογή εκτενέστερων στοιχείων.

4.   Εμπιστευτικότητα και δημοσίευση στοιχείων

4.1.

Τόσο τα βασικά όσο και τα λειτουργικά στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά.

4.2.

Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ μπορούν να αποφασίσουν να δημοσιεύσουν εκθέσεις ή στατιστικές βασισμένες σε στοιχεία που έχουν λάβει δυνάμει του παρόντος παραρτήματος. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις πρέπει να παρουσιάζουν τα στοιχεία συγκεντρωτικά, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του φορέα που τα υπέβαλε.

Προσάρτημα 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Βασικά στοιχεία

Οι παρούσες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται στην:

[Επωνυμία ΕθνΚΤ· στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν απορίες· διεύθυνση]

1.   Πληροφορίες για τον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά

Επωνυμία του φορέα που διαχειρίζεται μετρητά:

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Πόλη:

Οδός:

Είδος εταιρείας:

Πιστωτικό ίδρυμα

Ανταλλακτήριο συναλλάγματος

Εταιρεία χρηματαποστολών που δεν είναι ίδρυμα πληρωμών

Έμπορος (επιχείρηση λιανικού εμπορίου)

Καζίνο

Λοιπά, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων πληρωμών, που δεν εμπίπτουν ήδη στις παραπάνω κατηγορίες (διευκρινίστε)

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμα:

Αριθ. τηλεφώνου:

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας:

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Εξωτερικός συνεργάτης (κατά περίπτωση)

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Πόλη:

2.   Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες

Κατηγορία μηχανή-ματος

Αριθμός αναγνώρισης  (2)

Κατασκευαστής  (2)

Ονομασία μηχανή-ματος  (2)

Αναγνώριση (2)

(σύστημα εντοπισμού/εκδόσεις λογισμικού)

Συνολι-κός αριθμός σε λειτουρ-γία

CIMs

 

 

 

 

 

CRMs

 

 

 

 

 

CCMs

 

 

 

 

 

COMs

 

 

 

 

 

3.   Μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι

Κατηγορία μηχανήματος

Αριθμός αναγνώρισης  (3)

Κατασκευαστής  (3)

Ονομασία μηχανή-ματος  (3)

Αναγνώριση (3)

(σύστημα εντοπισμού/εκδόσεις λογισμικού)

Συνολικός αριθμός σε λειτουργία

BPMs

 

 

 

 

 

BAMs

 

 

 

 

 

TARMs

 

 

 

 

 

TAMs

 

 

 

 

 

4.   Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες

 

Συνολικός αριθμός σε λειτουργία

ATM

 

SCoTs

 

Λοιπά

 

Προσάρτημα 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Λειτουργικά στοιχεία

1.   Πληροφορίες για τον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά

Επωνυμία του φορέα που διαχειρίζεται μετρητά

 

Περίοδος παροχής στοιχείων

 

2.   Στοιχεία

Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται συγκεντρωτικά σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο βάσει σχετικής απόφασης της ΕθνΚΤ• εξαιρούνται τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα.

 

Συνολικός αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που ελέγχθηκαν

Τραπεζογραμμάτια ευρώ ταξινομηθέντα ως ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που τέθηκαν εκ νέου σε κυκλοφορία

EUR 5

 

 

 

EU-10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 

Η στήλη του παραπάνω πίνακα με κεφαλίδα “Συνολικός αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που ελέγχθηκαν” πρέπει να περιέχει τον συνολικό αριθμό τραπεζογραμματίων των οποίων η γνησιότητα και η καταλληλότητα προς κυκλοφορία ελέγχθηκαν σε μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, δηλαδή σε μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs), σε μηχανήματα ανάληψης (COM), σε βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα ανακύκλωσης (TARMs), σε μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (BPMs) και σε μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) με δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία για τα ακόλουθα: α) τραπεζογραμμάτια των οποίων ο έλεγχος γνησιότητας και καταλληλότητας προς κυκλοφορία διενεργείται χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, π.χ. υπηρεσίες over-the-counter ή υπηρεσίες υποστήριξης (back-office), β) τραπεζογραμμάτια των οποίων ελέγχθηκε η γνησιότητα, αλλά όχι και η καταλληλότητα προς κυκλοφορία, σε μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, π.χ. σε μηχανήματα κατάθεσης (CIMs), σε μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) (χωρίς δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας), σε μηχανήματα ανάληψης (COM), σε βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα (TAMs) και σε μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων (BAMs).

Η στήλη με κεφαλίδα “Τραπεζογραμμάτια ευρώ ταξινομηθέντα ως ακατάλληλα προς κυκλοφορία” είναι επιμέρους στοιχείο του συνολικού αριθμού τραπεζογραμματίων που ελέγχθηκαν και πρέπει να περιέχει τον αριθμό των τραπεζογραμματίων που ταξινομήθηκαν από τα μηχανήματα ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία (δηλαδή κατηγορία 4β). Η συγκεκριμένη κατηγορία στοιχείων αφορά τα CRMs, COMs, TARMs και BPMs, καθώς και τα CCMs με δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας.

Η στήλη με κεφαλίδα “Τραπεζογραμμάτια ευρώ που τέθηκαν εκ νέου σε κυκλοφορία” είναι επιμέρους στοιχείο του συνολικού αριθμού τραπεζογραμματίων που ελέγχθηκαν και:

α)

ως προς τα CRMs, COMs και TARMs πρέπει να περιέχει στοιχεία για τον αριθμό των τραπεζογραμματίων που ταξινομήθηκαν από τα εν λόγω μηχανήματα ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία (δηλαδή κατηγορία 4α) και διατέθηκαν στους πελάτες, με βάση τα στατιστικά στοιχεία των μηχανημάτων

β)

ως προς τα BPMs και CCMs με δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας πρέπει να περιέχει στοιχεία για τον αριθμό των τραπεζογραμματίων που ταξινομήθηκαν από τα εν λόγω μηχανήματα ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία (δηλαδή κατηγορία 4α) και δεν επιστράφηκαν στην ΕθνΚΤ, αλλά παρακρατήθηκαν με την πρόθεση να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία στο πλαίσιο του κύκλου ζωής των μετρητών.

Αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που διατέθηκαν μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών

 

Αν ορισμένη ΕθνΚΤ εφαρμόζει την εξαίρεση του άρθρου 7 για τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα, η υποβολή των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα του κράτους μέλους εγκατάστασής της. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαβουλεύονται με τις οικείες ΕθνΚΤ προκειμένου να εξακριβώνουν αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών.

Προσάρτημα 3

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται μόνο από πιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν απομακρυσμένα υποκαταστήματα κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1.

1.

Πληροφορίες πιστωτικού ιδρύματος

Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος

 

Περίοδος παροχής στοιχείων

 


2.

Στοιχεία

Επωνυμία απομακρυσμένου υποκαταστήματος

Διεύθυνση

Αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που διατέθηκαν μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών

 

 

 

»

(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία ( ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6).

(2)  α παρόντα πεδία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πεδία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

(3)  Τα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πεδία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.


Top