EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/12


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1743 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2019/31)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και τα άρθρα 17 ως 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H απόφαση ΕΚΤ/2014/23 (1) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα επί της ουσίας (2). Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση πρόκειται να τροποποιηθεί περαιτέρω, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2)

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσαρμόζει το επιτόκιο που εφαρμόζεται στο σύνολο ή σε μέρος των πλεοναζόντων αποθεματικών των ιδρυμάτων. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει ένα σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών των ιδρυμάτων, το οποίο εξαιρεί μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους, δηλαδή του ποσού κατά το οποίο τα αποθεματικά τους υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά αποθεματικά, από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου που ισχύει για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εξαιρέσει ποσό αποθεματικών των ιδρυμάτων εκφραζόμενο ως πολλαπλάσιο των υποχρεωτικών τους αποθεματικών. Εν προκειμένω αποφάσισε να ορίσει τιμή 6 για τον αρχικό πολλαπλασιαστή «m», ο οποίος πρόκειται να εφαρμόζεται στα υποχρεωτικά αποθεματικά όλων των επιλέξιμων ιδρυμάτων για σκοπούς υπολογισμού του ως άνω εξαιρούμενου μέρους των πλεοναζόντων αποθεματικών τους, και μηδέν τοις εκατό για το αρχικό επιτόκιο, το οποίο πρόκειται να εφαρμόζεται στα εξαιρούμενα πλεονάζοντα αποθεματικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί τον ως άνω πολλαπλασιαστή «m» και το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα εξαιρούμενα πλεονάζοντα αποθεματικά.

(3)

Η απόφαση περί εισαγωγής συστήματος δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών σκοπό έχει να στηρίξει τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω των τραπεζών, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη θετική συμβολή των αρνητικών επιτοκίων στη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και στη σταθερή σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Με τον τρόπο αυτόν το σύστημα δύο βαθμίδων διασφαλίζει ότι το κόστος που συνεπάγονται τα αρνητικά επιτόκια για τα ιδρύματα δεν παρακωλύει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, κυρίως μέσω των τραπεζών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εκτοκισμός πλεοναζόντων αποθεματικών

1.   Το ποσό κατά το οποίο τα αποθεματικά των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2003/9) (3) υπερβαίνουν τα αποθεματικά που τα ίδια ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 (4) του Συμβουλίου (εφεξής τα «πλεονάζοντα αποθεματικά») εκτοκίζεται με το χαμηλότερο εκ του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό ή του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

2.   Από τον κανόνα εκτοκισμού της παραγράφου 1 εξαιρείται μέρος των πλεοναζόντων αποθεματικών ιδρύματος επί των λογαριασμών αποθεματικών του, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), εκφραζόμενο ως μέγιστο πολλαπλάσιο των υποχρεωτικών του αποθεματικών (εφεξής το «μέγιστο εξαιρετέο ποσό»). Ο πολλαπλασιαστής «m» βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέγιστο εξαιρετέο ποσό και το εφαρμοστέο επ’ αυτού επιτόκιο ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εν συνεχεία δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οποιαδήποτε προσαρμογή του πολλαπλασιαστή «m» και/ή του εν λόγω επιτοκίου ισχύει από την περίοδο τήρησης που έπεται της ανακοίνωσης της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το εξαιρούμενο ποσό πλεοναζόντων αποθεματικών καθορίζεται με βάση το μέσο υπόλοιπο του τέλους της ημέρας στους λογαριασμούς αποθεματικών κατά τη διάρκεια της οικείας περιόδου τήρησης, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Δεν θεωρούνται πλεονάζοντα αποθεματικά τυχόν διαθέσιμα τηρούμενα στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήματος.

3.   Οι οφειλόμενοι ή εισπρακτέοι τόκοι από εξαιρούμενα και μη εξαιρούμενα πλεονάζοντα αποθεματικά εκταμιεύονται με σχετική χρεωστική εγγραφή στους λογαριασμούς αποθεματικών του οικείου ιδρύματος ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ από τη λήξη της περιόδου τήρησης για την οποία υπολογίστηκαν.

4.   Το μέγιστο εξαιρετέο ποσό στην περίπτωση ιδρυμάτων που τηρούν υποχρεωτικά αποθεματικά μέσω ενδιάμεσου φορέα, κατά το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Ο πολλαπλασιαστής «m», βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέγιστο εξαιρετέο ποσό, εφαρμόζεται επί του αθροίσματος των υποχρεωτικών αποθεματικών που τηρεί το ενδιάμεσο ίδρυμα για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό όλων των υπόχρεων ιδρυμάτων κατά το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Το επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του εξαιρούμενου ποσού πλεοναζόντων αποθεματικών ισχύει μόνο για τα πλεονάζοντα αποθεματικά που τηρούνται στους λογαριασμούς αποθεματικών του οικείου ενδιάμεσου φορέα, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

Άρθρο 2

Εκτοκισμός ορισμένων καταθέσεων που τηρούνται στην ΕΚΤ

Λογαριασμοί που τηρούνται στην ΕΚΤ, σύμφωνα με τις αποφάσεις ΕΚΤ/2003/14 (5), ΕΚΤ/2010/31 (6) και ΕΚΤ/2010/17 (7), εξακολουθούν να εκτοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Ωστόσο, όταν παρίσταται ανάγκη τήρησης καταθέσεων στους εν λόγω λογαριασμούς πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής διενέργειας πληρωμής βάσει των διατάξεων νόμου ή σύμβασης που διέπουν τη σχετική διευκόλυνση, οι καταθέσεις αυτές εκτοκίζονται στη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί ως τη διενέργεια της πληρωμής με βάση το υψηλότερο εκ του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ή του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό.

Άρθρο 3

Κατάργηση

1.   Η απόφαση ΕΚΤ/2014/23 καταργείται.

2.   Κάθε αναφορά στην καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα απόφαση και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την έβδομη περίοδο τήρησης αποθεματικών του 2019 που αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2019.

Φρανκφούρτη, 15 Οκτωβρίου 2019.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/23 της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τον τοκισμό των καταθέσεων, υπολοίπων και πλεοναζόντων αποθεματικών (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 115).

(2)  Βλέπε παράρτημα I.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1).

(5)  Απόφαση ΕΚΤ/2003/14 της 7ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 35).

(6)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/31 της 20ής Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 10 της 14.1.2011, σ. 7).

(7)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/17 της 14ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΕ L 275 της 20.10.2010, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση ΕΚΤ/2014/23

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 115.

Απόφαση (ΕΕ) 2015/509 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/9)

ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση ΕΚΤ/2014/23

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 6

Άρθρο 4

Παράρτημα I

Παράρτημα II


Top