EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2019/976 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Μαΐου 2019, για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/274 (ΕΚΤ/2019/14)

ΕΕ L 157 της 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/61


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/976 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 29ης Μαΐου 2019

για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/274 (ΕΚΤ/2019/14)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς λειτουργίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ). Η αιτιολογική σκέψη 79 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι για την αποτελεσματική εποπτεία απαιτείται προσωπικό με υψηλή επαγγελματική συνείδηση, καλή εκπαίδευση και αμεροληψία.

(2)

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (2), η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη σύσταση και τον καθορισμό της σύνθεσης των μεικτών εποπτικών ομάδων οι οποίες αποτελούνται από μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών. Οι συντονιστές των μεικτών εποπτικών ομάδων (ΜΕΟ) διασφαλίζουν τον συντονισμό του έργου που επιτελείται στους κόλπους τους, επικουρούμενοι από έναν ή περισσότερους υποσυντονιστές εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ).

(3)

Λόγω του σημαντικού συντονιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι συντονιστές ΜΕΟ και οι υποσυντονιστές ΕΑΑ σε σχέση με το έργο των μελών ΜΕΟ που προέρχονται από την ΕΑΑ, είναι αναγκαία και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η θέσπιση ομοιόμορφης διαδικασίας για τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των ΜΕΟ.

(4)

Στο παρελθόν παρασχέθηκαν στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ στη διάρκεια αρχικής δοκιμαστικής περιόδου βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2016/3 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/36) (3) και, εν συνεχεία, στη διάρκεια επακόλουθης δοκιμαστικής περιόδου, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2017/274 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2017/6) (4). Καθώς η επακόλουθη αυτή δοκιμαστική περίοδος έχει παρέλθει, η απόφαση (ΕΕ) 2017/274) (ΕΚΤ/2017/6) θα πρέπει να καταργηθεί χάριν ασφάλειας δικαίου.

(5)

Η εμπειρία της εν λόγω επακόλουθης δοκιμαστικής περιόδου έδειξε ότι για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΜΕΟ, της καλύτερης συνεργασίας και του διαλόγου και την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις ομάδες αυτές μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη η πρόβλεψη ενός μηχανισμού παροχής στοιχείων αξιολόγησης εντός των ΜΕΟ. Συνεπώς, η λειτουργία και η χρησιμοποίηση του μηχανισμού παροχής στοιχείων αξιολόγησης θα πρέπει να συνεχιστεί σε τακτική βάση. Ωστόσο, επειδή θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αναθεωρήσεις στον μηχανισμό παροχής στοιχείων αξιολόγησης, καθίσταται αναγκαία η έκδοση νέας απόφασης. Για τους λόγους αυτούς, η απόφαση (ΕΕ) 2017/274 (ΕΚΤ/2017/6) θα πρέπει να καταργηθεί και αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(6)

Οι ΕΑΑ και η ΕΚΤ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την αξιολόγηση της επίδοσης των μελών του προσωπικού τους, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της διοίκησης των μελών του προσωπικού, τα στοιχεία αξιολόγησης που παρέχονται από τους συντονιστές ΜΕΟ στους υποσυντονιστές ΕΑΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις ΕΑΑ, εφόσον το επιτρέπει το οικείο εθνικό δίκαιο. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα στοιχεία αξιολόγησης που παρέχονται στον συντονιστή ΜΕΟ μπορούν να χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), έλαβε χώρα διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος στις 7 Απριλίου 2015 γνωμοδότησε, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της παροχής στοιχείων αξιολόγησης για τη διοίκηση των ΜΕΟ και εγκρίνοντας τον μηχανισμό παροχής των εν λόγω στοιχείων, συστήνοντας πάντως τη χρήση του κατάλληλου νομικού μέσου για τον ορισμό της ακριβούς λειτουργίας του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17).

Άρθρο 2

Καθορισμός στόχων και ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης

1.   Με την επιφύλαξη της αποκλειστικής ευθύνης των ΕΑΑ ως εργοδοτών των υποσυντονιστών ΕΑΑ, οι συντονιστές ΜΕΟ καθορίζουν τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης μαζί του.

2.   Οι στόχοι και οι δεξιότητες του ρόλου του συντονιστή ΜΕΟ καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ΕΚΤ για τη διαχείριση και ανάπτυξη των επιδόσεων. Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων αξιολόγησης εντός των ΜΕΟ, οι υποσυντονιστές ΕΑΑ ενημερώνονται σχετικά με τις δεξιότητες που ισχύουν για τον ρόλο του συντονιστή ΜΕΟ, όπως καθορίζονται και περιγράφονται στο πλαίσιο ικανοτήτων της ΕΚΤ (6).

3.   Η παροχή στοιχείων αξιολόγησης είναι αμοιβαία: οι συντονιστές ΜΕΟ παρέχουν στοιχεία αξιολόγησης στους υποσυντονιστές ΕΑΑ και οι υποσυντονιστές ΕΑΑ παρέχουν στοιχεία αξιολόγησης στους συντονιστές ΜΕΟ, σύμφωνα με τις αρχές του παραρτήματος I.

4.   Ο οικείος συντονιστής ΜΕΟ και οι οικείοι υποσυντονιστές ΕΑΑ παρέχουν από κοινού στοιχεία αξιολόγησης στη ΜΕΟ τους αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εν γένει εκπλήρωσε τους στόχους της, σύμφωνα με τις αρχές του παραρτήματος I.

5.   Οι συντονιστές ΜΕΟ και οι υποσυντονιστές ΕΑΑ μεριμνούν για την παροχή στοιχείων αξιολόγησης στο πλαίσιο προσωπικών συναντήσεων.

6.   Η περίοδος αναφοράς για την οποία καθορίζονται στόχοι και παρέχονται στοιχεία αξιολόγησης είναι η περίοδος που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

7.   Η πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης που καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος για τη διαχείριση της διαδικασίας παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιτρέπεται μόνο σε άτομα που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν βάσει των κριτηρίων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Ειδικές κατηγορίες φορέων που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα στοιχεία αξιολόγησης ορίζονται στην οικεία καταχώριση της πράξης επεξεργασίας και στη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων.

Άρθρο 3

Κατάργηση

Η απόφαση (ΕΕ) 2017/274 (ΕΚΤ/2017/6) καταργείται.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 6, η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία καθορίζονται στόχοι και παρέχονται στοιχεία αξιολόγησης αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Φρανκφούρτη, 29 Μαΐου 2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/3 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών των εθνικών αρμόδιων αρχών που μετέχουν σε μεικτές εποπτικές ομάδες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/36) (ΕΕ L 1 της 5.1.2016, σ. 4).

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/274 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών εθνικών αρμόδιων αρχών και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/3 (ΕΚΤ/2017/6) (ΕΕ L 40 της 17.2.2017, σ. 72).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(6)  Βλέπε έγγραφο με τίτλο «The ECB capability framework: the competencies», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρχές που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού

Αρχή 1

Καθορισμός στόχων

1.

Με την επιφύλαξη της αποκλειστικής ευθύνης των ΕΑΑ ως εργοδοτών των υποσυντονιστών ΕΑΑ, κατά την έναρξη κάθε περιόδου αναφοράς ή όταν ένας υποσυντονιστής ΕΑΑ προστίθεται σε ορισμένη ΜΕΟ, ο συντονιστής ΜΕΟ καθορίζει τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης μαζί του.

2.

Ο συντονιστής ΜΕΟ και ο υποσυντονιστής ΕΑΑ καθορίζουν κοινούς στόχους για την ομάδα, τους οποίους γνωστοποιούν στη ΜΕΟ σε ετήσια βάση στο πλαίσιο συνεδρίασης της ΜΕΟ η οποία λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη κάθε περιόδου αναφοράς ή κατά τη σύσταση μίας νέας ΜΕΟ.

3.

Τα συμφωνημένα καθήκοντα και οι στόχοι του υποσυντονιστή ΕΑΑ δύνανται να καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος για τη διαχείριση της διαδικασίας παροχής στοιχείων αξιολόγησης.

Αρχή 2

Ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης

1.

Τουλάχιστον μία φορά ετησίως και, πάντως, μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς, ο συντονιστής ΜΕΟ παρέχει προσωπικά στον υποσυντονιστή ΕΑΑ στοιχεία αξιολόγησης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του τελευταίου και της ομάδας του, αντίστοιχα. Σε αυτά τα στοιχεία αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες που περιγράφονται στο παράρτημα II.

2.

Τουλάχιστον μία φορά ετησίως και, πάντως, μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς, ο υποσυντονιστής ΕΑΑ παρέχει προσωπικά στο συντονιστή ΜΕΟ στοιχεία αξιολόγησης όσον αφορά τον συντονισμό της ΜΕΟ. Σε αυτά τα στοιχεία αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ικανοτήτων της ΕΚΤ.

3.

Τα στοιχεία αξιολόγησης που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ο συντονιστής ΜΕΟ και ο υποσυντονιστής ΕΑΑ σύμφωνα με τις αρχές 2.1 και 2.2 καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος για τη διαχείριση της διαδικασίας παροχής στοιχείων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλει ο αποδέκτης των στοιχείων αξιολόγησης μέσω του εν λόγω προγράμματος.

4.

Ο συντονιστής ΜΕΟ και ο υποσυντονιστής ΕΑΑ παρέχουν από κοινού στοιχεία αξιολόγησης στην οικεία ΜΕΟ σχετικά με την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται στη ΜΕΟ τουλάχιστον μία φορά ετησίως και, πάντως, μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ΜΕΟ.

5.

Για τη διασφάλιση διαρκούς διαλόγου, ο συντονιστής ΜΕΟ παρέχει σε κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ κατευθύνσεις και διαρκή στοιχεία αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

6.

Ο συντονιστής ΜΕΟ και ο υποσυντονιστής ΕΑΑ παρέχουν στην ομάδα τους κατευθύνσεις και διαρκή στοιχεία αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αρχή 3

Πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης που καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος

1.

Πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης που καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος για τη διαχείριση της διαδικασίας παροχής στοιχείων αξιολόγησης παρέχεται στον συντονιστή ΜΕΟ και στον υποσυντονιστή ΕΑΑ.

2.

Εκτός από τον συντονιστή ΜΕΟ και τον διαχειριστή της διαδικασίας, πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης που καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος για τη διαχείριση της διαδικασίας παροχής στοιχείων αξιολόγησης μπορεί να παρέχεται σε μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ εφόσον είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

3.

Κατόπιν αιτήματος της οικείας ΕΑΑ, τα στοιχεία αξιολόγησης που αφορούν τον υποσυντονιστή ΕΑΑ και τα οποία καταχωρίζονται στο βοηθητικό πρόγραμμα του συστήματος για τη διαχείριση της διαδικασίας παροχής στοιχείων αξιολόγησης, δύνανται, εφόσον υπάρχουν, να τίθενται στη διάθεση της οικείας ΕΑΑ και να χρησιμοποιούνται από αυτή για τους ακόλουθους σκοπούς:

α)

για τη διευκόλυνση της διοίκησης των μελών του προσωπικού της, εφόσον το επιτρέπει το ισχύον εθνικό δίκαιο·

β)

ως πρόσθετα στοιχεία για τον προσδιορισμό αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών εκπαίδευσης, των υποσυντονιστών ΜΕΟ, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της ΕΑΑ·

γ)

για τη δημιουργία/σύνταξη αξιολογήσεων επίδοσης, εφόσον το επιτρέπει το ισχύον εθνικό δίκαιο.

4.

Η πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, παρέχεται στις ΕΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Εφόσον ζητηθούν στοιχεία αξιολόγησης και πραγματοποιηθεί η διαβίβασή τους, ενημερώνεται σχετικώς ο ενδιαφερόμενος υποσυντονιστής ΕΑΑ.

Αρχή 4

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής στοιχείων αξιολόγησης

1.

Η ΕΚΤ επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

2.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην αρχή 3 και μπορούν να αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος πλέον συναφών δεξιοτήτων του προσωπικού του ΕΕΜ (δεξιότητες του ΕΕΜ)

 

Επαγγελματικές γνώσεις: Γνώση των εποπτικών πολιτικών, μεθοδολογιών και κανονισμών, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΕΜ, και της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στους εν λόγω τομείς και εφαρμογή των γνώσεων στο οικείο εργασιακό πεδίο.

 

Επικοινωνία: Διαβίβαση πληροφοριών σε ομάδες ή φυσικά πρόσωπα με σαφή και ευσύνοπτο τρόπο, προφορικά ή γραπτά, με σκοπό τη διασφάλιση της κατανόησης των εν λόγω πληροφοριών και του μηνύματος. Δέουσα ακρόαση και απάντηση σε άλλους.

 

Συνεργασία: Οικοδόμηση και διατήρηση σταθερών σχέσεων επαγγελματικής συνεργασίας με συναδέλφους με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΕΜ από την ομάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους διάστασης. Ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με άλλους με σκοπό την προαγωγή και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας. Έγκαιρη ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων εντός της ομάδας.

 

Αποφασιστικότητα στην επίτευξη στόχων: Εκτέλεση των καθηκόντων με προσήλωση και επιμέλεια, επιδίωξη επιτυχών λύσεων σε συνδυασμό με προσαρμογή της συμπεριφοράς του ενεργούντος ενόψει της εξεύρεσης κατάλληλης προσέγγισης για την εξασφάλιση επιτυχούς έκβασης.

 

Κρίση και διεισδυτικότητα: Ανάλυση και αξιολόγηση καταστάσεων, δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών, προγραμμάτων και πολιτικών. Κατανόηση και διατύπωση διαφορετικών και αντίθετων απόψεων σχετικά με ορισμένο θέμα, εφόσον χρειαστεί, προσαρμογή προσεγγίσεων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ορισμένης κατάστασης, εξέταση προβλημάτων από νέες οπτικές και εξέλιξη των ιδεών ή λύσεων που προτείνουν άλλοι. Προσπάθεια πλήρους κατανόησης των θεμάτων πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένης σύστασης ή τη συναγωγή συγκεκριμένου συμπεράσματος, με ταυτόχρονη συλλογή ολοκληρωμένων και ακριβών πληροφοριών, εφόσον χρειαστεί· διατύπωση ορθής τελικής κρίσης μέσω της υποβολής σειράς διεισδυτικών ερωτήσεων με σεβασμό και διαρκής έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων και πληροφοριών.

 

Ευρεία αντίληψη και προσανατολισμός στο μέλλον: Θεώρηση των καταστάσεων που βαίνει πέραν του ρόλου του ενεργούντος, με σκοπό τη διακρίβωση του ευρύτερου πλαισίου δράσης, με πλήρη κατανόηση των διαφορετικών υπηρεσιακών μονάδων/τομέων, αντίληψη των διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων και απόψεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων των αποφάσεων του ενεργούντος σε άλλους. Θεώρηση προσανατολισμένη στο μέλλον και έγκαιρη αντίληψη των εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών, λήψη μέτρων για τη δημιουργία ευκαιριών ή την αποσόβηση μελλοντικών ζητημάτων.

 

Δράση με αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία: Δράση ανεξάρτητη και αντικειμενική, προς το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου, με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα του ΕΕΜ, επαλήθευση των συνθηκών με σκοπό την αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής εικόνας ορισμένης κατάστασης. Εντατική προσπάθεια για τη μείωση ή εξάλειψη των εστιών μεροληψίας, προκατάληψης ή υποκειμενικών αξιολογήσεων, με βάση επαληθεύσιμα στοιχεία και γεγονότα.

 

Διοίκηση ομάδων του ΕΕΜ (αφορά μόνο στελέχη διοίκησης): Παροχή κατευθύνσεων (εικονικά/εξ αποστάσεως) σε ομάδες, ιδίως προς επίτευξη ομαδικών στόχων. Συντονισμός δραστηριοτήτων των ομάδων σε περισσότερα επίπεδα, μέσω της παροχής κατευθύνσεων και της χρήσης των οικείων δεξιοτήτων και της ποικιλομορφίας με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Συμβολή στη μείωση και αντιμετώπιση της ασάφειας και εξεύρεση τρόπων για την παροχή κατευθύνσεων και την επίτευξη του εκάστοτε παραδοτέου υπό αβέβαιες περιστάσεις.


Top