EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Απόφαση (ΕΕ) 2019/685 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 (ΕΚΤ/2019/10)

ΕΕ L 115 της 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/16


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/685 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 18ης Απριλίου 2019

σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 (ΕΚΤ/2019/10)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) θα πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες που βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα κατά την οικεία περίοδο επιβολής τέλους. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο σε έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η άμεση εποπτεία σημαντικών οντοτήτων, η επίβλεψη της εποπτείας λιγότερο σημαντικών οντοτήτων, η εκτέλεση καθηκόντων σε οριζόντιο επίπεδο και η επιτέλεση ειδικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν επίσης έξοδα που σχετίζονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών από τις εποπτικές υπηρεσιακές μονάδες της τελευταίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες κτηριακών εγκαταστάσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι διοικητικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες προϋπολογισμού και ελέγχου, οι υπηρεσίες λογιστηρίου, οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επικοινωνίας και οι μεταφραστικές υπηρεσίες, η εσωτερική επιθεώρηση, οι στατιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων.

(2)

Για τους σκοπούς υπολογισμού των καταβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών σε σχέση τόσο με τις σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους όσο και με τις λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους, το συνολικό κόστος θα πρέπει να διαχωρίζεται με βάση τον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των λειτουργικών μονάδων που ασκούν κατά περίπτωση την άμεση εποπτεία των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων και την έμμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων.

(3)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 θα πρέπει να υπολογιστεί ως το άθροισμα: α) του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2019 με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΚΤ για το 2019, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξελίξεων οι οποίες αφορούν το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που αναμένεται ότι θα βαρύνει την ΕΚΤ και οι οποίες είναι γνωστές κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης, και β) του πλεονάσματος ή ελλείμματος του 2018.

(4)

Το πλεόνασμα ή έλλειμμα θα πρέπει να υπολογιστεί με αφαίρεση του πραγματικού ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2018, όπως αυτό αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το 2018 (3), από το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2018 όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης (ΕΕ) 2018/667 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/12) (4).

(5)

Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41), κατά τον καθορισμό του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους εποπτικών καθηκόντων για το 2019 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη, εισπραττόμενα ποσά τόκων σύμφωνα με το άρθρο 14 και λοιπά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (5) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41).

Άρθρο 2

Συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019

1.   Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 ανέρχεται σε 576 020 336 ευρώ και ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στο παράρτημα I.

2.   Κάθε μία εκ των κατηγοριών εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων καλείται να καταβάλει συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών ως ακολούθως:

α)

σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 524 196 987 ευρώ·

β)

λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 51 823 349 ευρώ.

Η ανάλυση του συνολικού καταβλητέου ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 κατά κατηγορία απεικονίζεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 18 Απριλίου 2019.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23.

(3)  Δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu) τον Φεβρουάριο του 2019.

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2018/667 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 (ΕΚΤ/2018/12) (ΕΕ L 111 της 2.5.2018, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπολογισμός του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019

(σε ευρώ)

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2019

559 007 136

Μισθοί και επιδόματα

264 525 116

Μίσθωση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

58 866 157

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

235 615 863

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2018

15 332 187

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

1 681 013

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 9 626

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

1 690 639

ΣΥΝΟΛΟ

576 020 336


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανάλυση του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019

(σε ευρώ)

 

Σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι

Λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι

Σύνολο

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

0

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

1 556 121

134 518

1 690 639

ΣΥΝΟΛΟ

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top