Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1832

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/6984

OJ L 301, 27.11.2018, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1832/oj

27.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 301/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Νοεμβρίου 2018

για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (2), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 αποτελεί επιμέρους πράξη στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που καθιερώνεται από την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Απαιτεί από τα καινούργια ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα να συμμορφώνονται με ορισμένα όρια εκπομπών και ορίζει συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων. Οι ειδικές τεχνικές διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής (3), που αντικαθιστά και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Ορισμένες από τις συνέπειες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής παραμένουν μέχρις ότου αυτός καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω συνέπειες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αίτησης για επεκτάσεις των υφιστάμενων εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, στη νομοθεσία της Ένωσης θεσπίστηκε μια νέα κανονιστική διαδικασία δοκιμών για την εφαρμογή της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP). Η WLTP περιέχει αυστηρότερους και λεπτομερέστερους όρους για την εκτέλεση των δοκιμών εκπομπών κατά την έγκριση τύπου.

(4)

Επιπλέον, με τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/427 (5), (ΕΕ) 2016/646 (6) και (ΕΕ) 2017/1154 (7), θεσπίστηκε μια νέα μεθοδολογία για τις δοκιμές οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η διαδικασία δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).

(5)

Προκειμένου να είναι δυνατή η δοκιμή WLTP, είναι αναγκαίο κάποιο περιθώριο ανοχής. Ωστόσο, η ανοχή δοκιμής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει αποτελέσματα διαφορετικά από εκείνα που συνδέονται με την εκτέλεση της δοκιμής σε προϋποθέσεις καθορισμένου σημείου. Ως εκ τούτου, για την εξασφάλιση ισότιμων όρων μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών οχημάτων και για να εξασφαλιστεί ότι οι μετρούμενες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου βρίσκονται εγγύτερα στην πραγματική ζωή, θα πρέπει να θεσπιστεί μια μέθοδος για την εξομάλυνση των επιπτώσεων συγκεκριμένων ανοχών για τις δοκιμές όσον αφορά τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου.

(6)

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας που απορρέουν από τις κανονιστικές διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών θα πρέπει να συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τη μέση πραγματική κατανάλωση των οχημάτων όταν χρησιμοποιούνται στον δρόμο. Οι πληροφορίες αυτές, αφού καταστούν ανώνυμες, συλλεχθούν και ενοποιηθούν, είναι ουσιώδεις για να εκτιμηθεί ότι οι κανονιστικές διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις μέσες πραγματικές εκπομπές CO2, καθώς και του καυσίμου και/ή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα στο όχημα πληροφοριών της στιγμιαίας κατανάλωσης καυσίμου θα πρέπει να διευκολύνει τις δοκιμές στον δρόμο.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των νέων ρυθμιστικών διαδικασιών δοκιμών, ιδίως για τα οχήματα με μεγάλα μερίδια αγοράς, το πεδίο εφαρμογής των νέων απαιτήσεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης του καυσίμου επί του οχήματος θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να περιορίζεται σε συμβατικά και υβριδικά οχήματα που λειτουργούν με υγρά καύσιμα και στα υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα είναι η μόνη μετάδοση ισχύος που καλύπτεται από αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα.

(8)

Η ποσότητα καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται έχει ήδη καθοριστεί και αποθηκευτεί επί του σκάφους των περισσότερων νέων οχημάτων· ωστόσο, οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρακολούθηση των εν λόγω πληροφοριών δεν υπόκεινται σε τυποποιημένες απαιτήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρέχουν οι διατάξεις αυτές είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμεύσουν ως εναρμονισμένη βάση για τη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων και τους κατασκευαστές, θα πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου όσον αφορά τις διατάξεις αυτές.

(9)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής θεσπίστηκε η απαίτηση για τους κατασκευαστές να δηλώνουν τη χρήση των βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών. Επιπλέον, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής αυξήθηκε η εποπτεία των στρατηγικών ελέγχου εκπομπών από τις αρχές έγκρισης τύπου. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων έχει τονίσει την ανάγκη να εναρμονιστεί η εφαρμογή των κανόνων περί βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών από τις διάφορες αρχές έγκρισης τύπου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ένας κοινός μορφότυπος για το διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης και μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών.

(10)

Η απόφαση να επιτραπεί η πρόσβαση, εφόσον ζητηθεί, στο διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης του κατασκευαστή θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και, ως εκ τούτου, η ρήτρα εμπιστευτικότητας που συνδέεται με το παρόν έγγραφο θα πρέπει να απαλειφθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. Αυτή η απαλοιφή δεν θα πρέπει να θίγει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την Ένωση, καθώς και τη δυνατότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

(11)

Μετά την καθιέρωση των δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης κατά το στάδιο της έγκρισης τύπου, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι κανόνες για τους ελέγχους συμμόρφωσης εν χρήσει προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης περιορίζονται όντως κατά την κανονική διάρκεια ζωής των οχημάτων και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

(12)

Η εφαρμογή των νέων εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης κατά τη διάρκεια ελέγχων συμμόρφωσης εν χρήσει θα χρειαστεί περισσότερους πόρους για την εκτέλεση του ελέγχου της συμμόρφωσης κατά τη χρήση του οχήματος και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για αποτελεσματική εκτέλεση των δοκιμών συμμόρφωσης εν χρήσει και του αυξημένου φόρτου δοκιμών, θα πρέπει ο ανώτατος αριθμός οχημάτων σε ένα στατιστικό δείγμα και τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης για το δείγμα που ισχύουν για όλες τις δοκιμές συμμόρφωσης εν χρήσει να προσαρμοστούν.

(13)

Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης εν χρήσει επί του παρόντος καλύπτουν αποκλειστικά τις ρυπογόνους εκπομπές που μετρώνται με τη δοκιμή τύπου 1. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, θα πρέπει να επεκταθούν και σε εκπομπές καυσαερίων και εξατμιστικές εκπομπές. Ως εκ τούτου, οι δοκιμές τύπου 4 και τύπου 6 θα πρέπει να εισαχθούν για τους σκοπούς των δοκιμών συμμόρφωσης εν χρήσει. Λόγω του κόστους και της πολυπλοκότητας των εν λόγω δοκιμασιών πρέπει να παραμείνουν προαιρετικές.

(14)

Η αναθεώρηση των ισχυόντων δοκιμών συμμόρφωσης εν χρήσει που πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή, αποκάλυψε ότι πολύ λίγες αποτυχίες αναφέρθηκαν στις αρχές έγκρισης τύπου, μολονότι πραγματοποιήθηκαν από τους κατασκευαστές εκστρατείες ανάκλησης και άλλες εθελοντικές δράσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος στους ελέγχους της συμμόρφωσης κατά τη χρήση.

(15)

Για τον έλεγχο της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, οι αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια δοκιμών και ελέγχων για ένα ποσοστό των εγκεκριμένων τύπων οχημάτων ετησίως.

(16)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή πληροφοριών που προκύπτουν από δοκιμές συμμόρφωσης εν χρήσει, καθώς και για να βοηθήσουν τις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα από την Επιτροπή.

(17)

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία επιλογής του οχήματος για τις δοκιμές από τις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές, απαιτούνται πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και τύπων οχημάτων με υψηλές εκπομπές. Η τηλεπισκόπηση, τα απλουστευμένα συστήματα παρακολούθησης εκπομπών επί του οχήματος και οι δοκιμές με φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS) θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έγκυρα μέσα για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές που μπορούν να κατευθύνουν την επιλογή των προς έλεγχο οχημάτων.

(18)

Η διασφάλιση της ποιότητας των δοκιμών συμμόρφωσης εν χρήσει είναι σημαντική. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με τη διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών.

(19)

Προκειμένου να επιτραπούν οι δοκιμές, το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Επιπλέον, ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των ελέγχων συμμόρφωσης εν χρήσει θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες και, συνεπώς, θα πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

(20)

Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτείται από τις αρχές έγκρισης τύπου να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης εν χρήσει.

(21)

Οι μέθοδοι που προβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι μόνο διαδρομές που πραγματοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες θεωρούνται έγκυρες δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης οδήγησαν σε πάρα πολλές άκυρες δοκιμές και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επανεξεταστούν και να απλουστευτούν.

(22)

Επανεξέταση των μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των εκπομπών ρύπων από έγκυρη διαδρομή έδειξε ότι τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων που επιτρέπονται σήμερα δεν είναι συνεκτικά. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί νέα, απλή και διαφανής μεθοδολογία. Οι παράγοντες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στη νέα μεθοδολογία θα πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχή αξιολόγηση από την Επιτροπή προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό επίπεδο της σχετικής τεχνολογίας.

(23)

Η χρήση φορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται εν μέρει με ηλεκτρική τροφοδοσία και εν μέρει με κινητήρα εσωτερικής καύσης, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τους σκοπούς των δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και, ως εκ τούτου, οι υπολογιζόμενες εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το εν λόγω πλεονέκτημα.

(24)

Μια νέα διαδικασία δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών έχει αναπτυχθεί στο επίπεδο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), η οποία λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο στον έλεγχο των εξατμιστικών εκπομπών από βενζινοκίνητα οχήματα, προσαρμόζει την εν λόγω διαδικασία στη διαδικασία δοκιμής WLTP και εισάγει νέες διατάξεις για κλειστές δεξαμενές. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις δοκιμές εξατμιστικών εκπομπών, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στο επίπεδο της ΟΕΕ/ΟΗΕ.

(25)

Επίσης υπό την αιγίδα της ΟΕΕ/ΟΗΕ, η διαδικασία δοκιμής WLTP βελτιώθηκε περαιτέρω και συμπληρώθηκε με μια σειρά νέων στοιχείων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται εναλλακτικοί τρόποι για τη μέτρηση παραμέτρων αντίστασης κατά την πορεία επί οδού ενός οχήματος, πιο σαφείς διατάξεις για οχήματα δύο καυσίμων, βελτιώσεις της μεθόδου παρεμβολής CO2, επικαιροποιήσεις σε σχέση με απαιτήσεις δυναμόμετρου διπλού άξονα και αντιστάσεις κύλισης ελαστικών. Οι νέες αυτές εξελίξεις θα πρέπει πλέον να ενσωματωθούν στην ενωσιακή νομοθεσία.

(26)

Η πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή της WLTP από την υποχρεωτική εισαγωγή της για τους νέους τύπους οχημάτων στην Ένωση στις 1 Σεπτεμβρίου 2017 έδειξε ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω προς το ενωσιακό σύστημα έγκρισης τύπου, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα.

(27)

Οι αλλαγές στην τεκμηρίωση της έγκρισης τύπου που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αντικατοπτρίζονται επίσης στο πιστοποιητικό πιστότητας και στην τεκμηρίωση έγκρισης τύπου ολόκληρου οχήματος στην οδηγία 2007/46/ΕΚ.

(28)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και η οδηγία 2007/46/ΕΚ, αντιστοίχως.

(29)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 τροποποιείται ως εξής:

(1)

το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1 β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

εμπίπτουν σε μια ενιαία «κλίμακα παρεμβολών CO2» κατά την έννοια του σημείου 2.3.2 του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI·»·

β)

το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6)   «σύστημα περιοδικής αναγέννησης»: η διάταξη ελέγχου εκπομπών καυσαερίων (π.χ. καταλυτικός μετατροπέας, παγίδα σωματιδίων) που απαιτεί διαδικασία περιοδικής αναγέννησης·»·

γ)

τα σημεία 11 και 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«11)   «όχημα δύο καυσίμων»: όχημα με δύο ξεχωριστά συστήματα αποθήκευσης καυσίμου που έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ένα μόνο καύσιμο κάθε φορά.

12)   «όχημα αερίου δύο καυσίμων»: όχημα δύο καυσίμων, στο οποίο τα δύο καύσιμα είναι βενζίνη (βενζινοκίνηση) και είτε υγραέριο, είτε φυσικό αέριο/βιομεθάνιο ή υδρογόνο·»·

δ)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 33:

«33)   «αμιγώς εσωτερικής καύσης όχημα»: όχημα στο οποίο όλοι οι μετατροπείς ενέργειας προώθησης είναι κινητήρες εσωτερικής καύσης·»·

ε)

το σημείο 38 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«38)   «ονομαστική ισχύς κινητήρα» (Prated): η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα σε kW σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XX·»·

στ)

τα σημεία 45 έως 48 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«45)   «σύστημα δεξαμενής καυσίμων»: οι διατάξεις που επιτρέπουν την αποθήκευση του καυσίμου, που περιλαμβάνουν τη δεξαμενή καυσίμου, τον σωλήνα πλήρωσης καυσίμου, το πώμα πλήρωσης και την αντλία καυσίμου, όταν είναι τοποθετημένη μέσα ή πάνω στη δεξαμενή καυσίμου.·

46)   «συντελεστής διαπερατότητας» (PF): ο συντελεστής που καθορίζεται με βάση τις απώλειες υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και χρησιμοποιείται για να καθοριστούν οι τελικές εξατμιστικές εκπομπές·

47)   «μονοστρωματική μη μεταλλική δεξαμενή»: μια δεξαμενή καυσίμου που είναι κατασκευασμένη με ένα μόνο στρώμα από μη μεταλλικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των φθοριωμένων/σουλφονωμένων υλικών·

48)   «πολυστρωματική δεξαμενή»: δεξαμενή καυσίμου κατασκευασμένη με τουλάχιστον δύο διαφορετικά στρώματα υλικών, ένα από τα οποία είναι υλικό φραγμού από υδρογονάνθρακα·»·

(2)

το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

(1)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«1.   Προκειμένου να λάβει έγκριση τύπου ΕΚ όσον αφορά τις εκπομπές και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, ο κατασκευαστής αποδεικνύει ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού όταν υποβάλλονται σε δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές δοκιμών που ορίζονται στα παραρτήματα IΙΙΑ έως VIII, ΧΙ, ΧΙV, ΧVI, ΧΧ, ΧΧΙ και XXII. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει επίσης ότι τα καύσιμα αναφοράς συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα IX.»·

(2)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«7.   Για τη δοκιμή τύπου 1 που ορίζεται στο παράρτημα XXI, τα οχήματα που κινούνται με υγραέριο ή φυσικό αέριο/βιομεθάνιο ελέγχονται στη δοκιμή τύπου 1 για διακυμάνσεις στη σύνθεση του υγραερίου ή του φυσικού αερίου/βιομεθανίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα 12 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83 για τις εκπομπές ρύπων, με το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της καθαρής ισχύος σύμφωνα με το παράρτημα XX του παρόντος κανονισμού.

Τα οχήματα που μπορούν να κινούνται τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο ή φυσικό αέριο/βιομεθάνιο ελέγχονται και για τα δύο καύσιμα, με τις δοκιμές για υγραέριο ή φυσικό αέριο/βιομεθάνιο να εκτελούνται για διακυμάνσεις στη σύνθεση του υγραερίου ή του φυσικού αερίου/βιομεθανίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα 12 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83, και με το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της καθαρής ισχύος σύμφωνα με το παράρτημα XX του παρόντος κανονισμού.»

(3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σχετικά με διατάξεις για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας

Ο κατασκευαστής μεριμνά ώστε τα ακόλουθα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 να είναι εξοπλισμένα με διάταξη για τον καθορισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση δεδομένων σχετικά με την ποσότητα του καυσίμου και/ή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του οχήματος:

1)

οχήματα καθαρού ICE και μη εξωτερικής φόρτισης ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα (NOVC-HEV) που κινούνται αποκλειστικά με πετρελαϊκό ντίζελ, βιοντίζελ, βενζίνη, αιθανόλη ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των καυσίμων·

2)

εξωτερικής φόρτισης υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (OVC-HEV) που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που αναφέρονται στο σημείο 1.

Η διάταξη για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα XXII.»·

(4)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης πρέπει να ταυτοποιείται και να φέρει ημερομηνία από την αρχή έγκρισης και να φυλάσσεται από την αρχή αυτή για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη χορήγηση της έγκρισης.»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο έως έκτο εδάφια:

«Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, η αρμόδια για την έγκριση αρχή προβαίνει σε προκαταρκτική εκτίμηση του AES για νέους τύπους οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να παρέχεται στην αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή μεταξύ 2 και 12 μηνών πριν από την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης τύπου.

Η αρχή έγκρισης προβαίνει σε προκαταρκτική εκτίμηση με βάση το διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης, όπως περιγράφεται στο στοιχείο β) του προσαρτήματος 3α του παραρτήματος I, που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η αρχή έγκρισης διενεργεί την αξιολόγηση σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο προσάρτημα 3β του παραρτήματος I. Η αρχή έγκρισης μπορεί να αποκλίνει από τη μεθοδολογία αυτή σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση του AES για νέους τύπους οχημάτων εξακολουθεί να ισχύει για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, για περίοδο 18 μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 12 επιπλέον μήνες, εάν ο κατασκευαστής παράσχει στην αρχή έγκρισης αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες στην αγορά που θα μπορούσαν να μεταβάλουν την προκαταρκτική αξιολόγηση του AES.

Κατάλογος των AES που κρίθηκαν ως μη αποδεκτά από τις αρχές έγκρισης τύπου καταρτίζεται σε ετήσια βάση από την ομάδα εμπειρογνωμόνων «Αρχές έγκρισης τύπου» (TAAEG) και δημοσιοποιείται από την Επιτροπή.»·

β)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 12:

«12.   Ο κατασκευαστής παρέχει επίσης στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου εκπομπών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό («εγκριτική αρχή») μια δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια δοκιμών, που περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να επιτραπεί η διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με το σημείο 5.9 του μέρους Β του παραρτήματος II.»·

(5)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι παράγραφοι 2 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι έλεγχοι συμμόρφωσης εν χρήσει πρέπει να είναι κατάλληλοι, ώστε να επιβεβαιώνουν ότι οι εκπομπές εξάτμισης και οι εξατμιστικές εκπομπές περιορίζονται αποτελεσματικά κατά την κανονική διάρκεια ζωής των οχημάτων και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

3.   Η συμμόρφωση εν χρήσει ελέγχεται επί οχημάτων που συντηρούνται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα, σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παραρτήματος II, μεταξύ 15 000 km ή 6 μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα και 100 000 km ή 5 ετών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η συμμόρφωση εν χρήσει για εξατμιστικές εκπομπές ελέγχεται επί οχημάτων που συντηρούνται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα, σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παραρτήματος II, μεταξύ 30 000 km ή 12 μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα και 100 000 km ή 5 ετών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Οι απαιτήσεις για ελέγχους συμμόρφωσης εν χρήσει ισχύουν έως και 5 έτη αφότου το τελευταίο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή το πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης εκδόθηκε για τα οχήματα της εν λόγω οικογένειας συμμόρφωσης εν χρήσει.

4.   Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης εν χρήσει δεν είναι υποχρεωτικοί εάν οι ετήσιες πωλήσεις της οικογένειας συμμόρφωσης εν χρήσει είναι λιγότερες από 5 000 οχήματα στην Ένωση για το προηγούμενο έτος. Για τις εν λόγω οικογένειες, ο κατασκευαστής παρέχει στην αρχή έγκρισης έκθεση εγγύησης που συνδέεται με εκπομπές, σχετικά με τυχόν απαίτηση επισκευής και σχετικά με ενδεχόμενες αστοχίες του συστήματος OBD, όπως ορίζεται στο σημείο 4.1 του παραρτήματος II. Αυτές οι οικογένειες συμμόρφωσης εν χρήσει μπορούν ακόμα να επιλεγούν για να υποβληθούν σε δοκιμή σύμφωνα με το παράρτημα II.

5.   Ο κατασκευαστής και η αρχή έγκρισης τύπου διενεργούν ελέγχους της συμμόρφωσης εν χρήσει σύμφωνα με το παράρτημα II.

6.   Η αρχή έγκρισης λαμβάνει την απόφαση για το εάν η οικογένεια δεν τήρησε τις διατάξεις της εν χρήσει συμμόρφωσης, ύστερα από αξιολόγηση συμμόρφωσης, και εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικών μέτρων που υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα II.»·

β)

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 7 και 8:

«7.   Όταν μια αρχή έγκρισης έχει αποφασίσει ότι η οικογένεια συμμόρφωσης εν χρήσει δεν περνάει τον έλεγχο συμμόρφωσης εν χρήσει, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Μετά την κοινοποίηση αυτή και με την επιφύλαξη του άρθρου 30 παράγραφος 6 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, η αρχή έγκρισης ενημερώνει τον κατασκευαστή ότι η οικογένεια συμμόρφωσης εν χρήσει κινητήρων αποτυγχάνει στους ελέγχους συμμόρφωσης εν χρήσει και ότι πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στα σημεία 6 και 7 του παραρτήματος II.

Εάν η αρχή έγκρισης διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία με την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που έχει διαπιστώσει ότι η οικογένεια συμμόρφωσης εν χρήσει αποτυγχάνει στον έλεγχο συμμόρφωσης εν χρήσει, πρέπει να κινηθεί η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 6 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

8.   Επιπροσθέτως των σημείων 1 έως 7, ισχύουν τα ακόλουθα για οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος II:

α)

Οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, πρέπει να ελέγχονται για συμμόρφωση εν χρήσει σύμφωνα με τους κανόνες για την έγκριση σε πολλαπλά στάδια που ορίζονται στο σημείο 5.10.6 του μέρους Β του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

β)

Τα τεθωρακισμένα οχήματα, οι νεκροφόρες και τα οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου, όπως ορίζεται στα σημεία 5.2 και 5.5 του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αντιστοίχως, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Όλα τα άλλα οχήματα ειδικού σκοπού, όπως ορίζεται στο σημείο 5 του μέρους Α του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, πρέπει να ελέγχονται για συμμόρφωση εν χρήσει σύμφωνα με τους κανόνες για την έγκριση σε πολλαπλά στάδια που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.»·

(6)

Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, όσον αφορά νέους τύπους οχημάτων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το παράρτημα VI. Ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, έως τις 31 Αυγούστου 2019, η διαδικασία δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα 7 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83 ή η διαδικασία δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»·

β)

στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Με την εξαίρεση των οχημάτων που έχουν εγκριθεί για τις εξατμιστικές εκπομπές, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι εθνικές αρχές απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.»·

γ)

στην παράγραφο 4, τα στοιχεία δ) και ε) απαλείφονται·

δ)

η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Όσον αφορά τα οχήματα της οικογένειας παρεμβολής WLTP που πληρούν τους κανόνες επέκτασης που ορίζονται στο σημείο 3.1.4 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008, οι διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.13 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 έως 3 έτη μετά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 θα γίνονται αποδεκτές από την αρχή έγκρισης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προσαρτήματος 1 του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI του παρόντος κανονισμού.·»

ii)

προστίθενται τα εξής στο σημείο γ):

«Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των δοκιμών από τις διαδικασίες που έχουν εκτελεστεί και ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 ισχύει μόνο σε εκείνα τα οχήματα της οικογένειας παρεμβολής WLTP που πληρούν τους κανόνες επέκτασης που καθορίζονται στο σημείο 3.3.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008»·

ε)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 8 έως 11:

«8.   Το μέρος Β του παραρτήματος II εφαρμόζεται στις κατηγορίες Μ1, Μ2 και την κατηγορία Ν1 κλάση Ι με βάση τους εγκεκριμένους τύπους από την 1η Ιανουαρίου 2019 και για οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ και κατηγορίας Ν2 με βάση τους εγκεκριμένους τύπους από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα οχήματα που ταξινομούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 για οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2 και κατηγορίας Ν1 κλάσης Ι, καθώς και σε όλα τα οχήματα, που ταξινομούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 για οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ και κατηγορίας Ν2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζεται το μέρος Α του παραρτήματος II.

9.   Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, στην περίπτωση των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4α των κατηγοριών M1 και N1, κλάση I, και από την 1η Ιανουαρίου 2021, στην περίπτωση των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4α, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4α.

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, στην περίπτωση των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4α των κατηγοριών M1 και N1, κλάση I, και από την 1η Ιανουαρίου 2022, στην περίπτωση των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4α, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, οι εθνικές αρχές απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

10.   Με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 οι εθνικές αρχές απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IX της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής (*1).

Για όλα τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Αυγούστου 2019 βάσει των νέων εγκρίσεων τύπου που χορηγήθηκαν κατά την ίδια περίοδο και εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IX της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1832 δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος από διαπιστευμένο εργαστήριο ή τεχνική υπηρεσία για τους σκοπούς των δοκιμών σύμφωνα με το παράρτημα II.

11.   Οι απαιτήσεις του άρθρου 4α δεν εφαρμόζονται σε εγκρίσεις τύπου οι οποίες χορηγούνται σε κατασκευαστές με μικρή παραγωγή.

(7)

Το άρθρο 18β απαλείφεται.

(8)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

(9)

Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

(10)

Το παράρτημα IΙΙΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

(11)

Στο παράρτημα V, το σημείο 2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.3.

Οι συντελεστές αντίστασης που χρησιμοποιούνται κατά την πορεία επί οδού είναι οι συντελεστές για όχημα χαμηλών τιμών (VL). Εάν δεν υπάρχει VL, χρησιμοποιείται η αντίσταση κατά την πορεία επί οδού VH. Οι VL και VH ορίζονται στο σημείο 4.2.1.1.2 του υποπαραρτήματος 4 του παραρτήματος XXI. Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να κάνει χρήση αντιστάσεων κατά την πορεία επί οδού που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προσαρτήματος 7 του παραρτήματος 4α του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83 για όχημα που περιλαμβάνεται στην οικογένεια παρεμβολής.»

(12)

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

(13)

Το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής:

1)

στο σημείο 2.2 στον πίνακα, στο υπόμνημα, το σύμβολο του συντελεστή φθοράς «P» αντικαθίσταται από το σύμβολο «PN»

2)

το σημείο 3.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.10.

Οι συντελεστές αντίστασης που χρησιμοποιούνται κατά την πορεία επί οδού είναι οι συντελεστές για όχημα χαμηλών τιμών (VL). Εάν δεν υπάρχει VL ή η συνολική αντίσταση του οχήματος (VH) στα 80 km/h είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αντίσταση VL στα 80 km/h + 5 %, χρησιμοποιείται η αντίσταση κατά την πορεία επί οδού VH. Οι VL και VH ορίζονται στο σημείο 4.2.1.1.2 του υποπαραρτήματος 4 του παραρτήματος XXI.»

(14)

Στο παράρτημα VIII, το σημείο 3.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.3.

Οι συντελεστές αντίστασης που χρησιμοποιούνται κατά την πορεία επί οδού είναι οι συντελεστές για όχημα χαμηλών τιμών (VL). Εάν δεν υπάρχει χαμηλή τιμή (VL), χρησιμοποιείται η αντίσταση κατά την πορεία επί οδού VH. Οι VL και VH ορίζονται στο σημείο 4.2.1.1.2 του υποπαραρτήματος 4 του παραρτήματος XXI. Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να κάνει χρήση αντιστάσεων κατά την πορεία επί οδού που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προσαρτήματος 7 του παραρτήματος 4α του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83 για όχημα που περιλαμβάνεται στην οικογένεια παρεμβολής. Και στις δύο περιπτώσεις, η δυναμομετρική εξέδρα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να προσομοιώνεται η λειτουργία οχήματος επί οδού σε θερμοκρασία – 7 °C. H ρύθμιση αυτή μπορεί να βασίζεται στον καθορισμό της καμπύλης του φορτίου αντίστασης επί οδού σε θερμοκρασία – 7 °C. Εναλλακτικά, η αντίσταση πορείας που καθορίζεται μπορεί να ρυθμίζεται ώστε να μειώνεται κατά 10 % ο χρόνος καθοδικής πορείας. Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη χρήση άλλων μεθόδων για τον καθορισμό της αντίστασης πορείας.»

(15)

Το παράρτημα IX τροποποιείται όπως παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

(16)

Το παράρτημα XI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού·

(17)

Το παράρτημα XII τροποποιείται όπως παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού·

(18)

Στο παράρτημα XIV, προσάρτημα 1, η φράση «παράρτημα I, τμήμα 2.3.1 και 2.3.5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151» αντικαθίσταται από τη φράση: «παράρτημα I, τμήματα 2.3.1 και 2.3.4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151»·

(19)

Το παράρτημα XVI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού·

(20)

Το παράρτημα XXI τροποποιείται όπως παρατίθεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού·

(21)

Προστίθεται το παράρτημα XXII, όπως ορίζεται στο παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 16α πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

παρατάσεις για εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μέχρις ότου νέες απαιτήσεις καταστούν εφαρμοστέες για τα νέα οχήματα»

(2)

στο παράρτημα 1, προσάρτημα 3, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3.2.12.2.5.7:

«3.2.12.2.5.7.

Συντελεστής διαπερατότητας (1): …»·

(3)

στο παράρτημα XII, το σημείο 4.4 απαλείφεται.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

Τα παραρτήματα I, III, VIII, IX και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 708).

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 301 της 27.11.2018, σ. 1).»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.1.3:

«1.1.3.

Για το υγραέριο ή το φυσικό αέριο, το καύσιμο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επιλέγεται από τον κατασκευαστή για τη μέτρηση της καθαρής ισχύος σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ του παρόντος κανονισμού. Το επιλεγμένο καύσιμο προσδιορίζεται στο έγγραφο πληροφοριών, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.»·

2)

τα σημεία 2.3.1, 2.3.2 και 2.3.3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

2.3.1.   Κάθε όχημα με υπολογιστή ελέγχου εκπομπών περιλαμβάνει μέσα αποτροπής μετατροπών, εκτός αυτών που επιτρέπει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής επιτρέπει μετατροπές αν αυτές είναι αναγκαίες για τη διάγνωση, τη συντήρηση, τον έλεγχο, τον μεταγενέστερο εξοπλισμό ή την επισκευή του οχήματος. Οι όποιοι επαναπρογραμματιζόμενοι κωδικοί υπολογιστή ή οι όποιες παράμετροι λειτουργίας δεν επιδέχονται τροποποιήσεις και παρέχουν επίπεδο προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που παρέχουν οι διατάξεις του προτύπου ISO 15031-7:2013. Τυχόν αφαιρέσιμες μικροπλακέτες μνήμης για τη βαθμονόμηση του συστήματος πρέπει να βρίσκονται εντός χυτής θήκης, να είναι εγκιβωτισμένες σε σφραγισμένο περιέκτη ή να προστατεύονται με ηλεκτρονικούς αλγορίθμους, και η αντικατάστασή τους να είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών. Με τέτοιο τρόπο μπορούν να προστατεύονται μόνο χαρακτηριστικά που συνδέονται άμεσα με τη βαθμονόμηση των εκπομπών ή την αποτροπή της κλοπής του οχήματος.

2.3.2.   Πρέπει να είναι αδύνατη η τροποποίηση των κωδικοποιημένων στον υπολογιστή παραμέτρων λειτουργίας του κινητήρα χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων και διαδικασιών (π.χ. κασσιτεροκολλημένα ή εντός χυτής θήκης ηλεκτρονικά στοιχεία του υπολογιστή ή σφραγισμένα (ή κασσιτεροκολλημένα) περιβλήματα υπολογιστή).

2.3.3.   Κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή, η αρχή έγκρισης δύναται να χορηγεί εξαιρέσεις ως προς τις απαιτήσεις των σημείων 2.3.1. και 2.3.2. για όσα οχήματα δεν είναι πιθανό να απαιτείται προστασία. Στα κριτήρια που σταθμίζει η αρχή έγκρισης κατά την εξέταση της αίτησης εξαίρεσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τρέχουσα διαθεσιμότητα μικροπλακετών υψηλών επιδόσεων στην αγορά, η ικανότητα του οχήματος για υψηλές επιδόσεις και ο προβλεπόμενος όγκος πωλήσεων του οχήματος.»·

3)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.3.4., 2.3.5. και 2.3.6.:

2.3.4.   Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν συστήματα προγραμματιζόμενων κωδικών υπολογιστή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής του μη εξουσιοδοτημένου αναπρογραμματισμού. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν προηγμένες στρατηγικές προστασίας από παραποιήσεις και προβλέπουν χαρακτηριστικά προστασίας εγγραφής τα οποία καθιστούν αναγκαία την ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπολογιστή εκτός οχήματος που διατηρεί ο κατασκευαστής, και στον οποίο έχουν επίσης πρόσβαση ανεξάρτητοι φορείς που χρησιμοποιούν την προστασία που προβλέπεται στο σημείο 2.3.1 και στο σημείο 2.2 του παραρτήματος XIV. Οι μέθοδοι που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας από παραποιήσεις εγκρίνονται από την αρχή έγκρισης.

2.3.5.   Στην περίπτωση αντλιών μηχανικού ψεκασμού καυσίμου που είναι τοποθετημένες σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, οι κατασκευαστές λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να προστατεύεται από τυχόν παραποιήσεις η ρύθμιση της μέγιστης παροχής καυσίμου στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.

2.3.6.   Οι κατασκευαστές αποτρέπουν με αποτελεσματικό τρόπο τον επαναπρογραμματισμό των ενδείξεων του χιλιομετρητή, στο κύκλωμα καρτών, σε οποιονδήποτε ελεγκτή του συστήματος ισχύος, καθώς και στη μονάδα μετάδοσης για την απομακρυσμένη ανταλλαγή δεδομένων, κατά περίπτωση. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν στρατηγικές προστασίας από παραποιήσεις και χαρακτηριστικά προστασίας εγγραφής για την προστασία της ακεραιότητας της ένδειξης του χιλιομετρητή. Οι μέθοδοι που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας από παραποιήσεις εγκρίνονται από την αρχή έγκρισης.»·

4)

το σημείο 2.4.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.4.1.

Το σχήμα I.2.4 επεξηγεί την εφαρμογή των δοκιμών για έγκριση τύπου ενός οχήματος. Οι ειδικές διαδικασίες δοκιμής περιγράφονται στα παραρτήματα II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI και XXII.

Σχήμα I.2.4

Εφαρμογή των απαιτήσεων δοκιμών για έγκριση τύπου και επεκτάσεις

Κατηγορία οχήματος

Οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών (1)  (2)

Οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

Οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου

 

Ενός καυσίμου

Δύο καυσίμων (3)

Ευέλικτου καυσίμου (3)

 

 

 

Καύσιμο αναφοράς

Βενζίνη

(E10)

Υγραέριο

Φυσικό αέριο/Βιομεθάνιο

Υδρογόνο (ICE)

Βενζίνη (E10)

Βενζίνη (E10)

Βενζίνη (E10)

Βενζίνη (E10)

Ντίζελ

(B7)

Υδρογόνο (κυψέλη καυσίμου)

Υγραέριο

Φυσικό αέριο/Βιομεθάνιο

Υδρογόνο (ICE) (4)

Αιθανόλη

(E85)

Αέριοι ρύποι

(Δοκιμή τύπου 1)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι (4)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

PM

(Δοκιμή τύπου 1)

Ναι

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

PN

Ναι

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

Αέριοι ρύποι, RDE (δοκιμή τύπου 1A)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι (4)

Ναι (και τα δύο καύσιμα)

Ναι (και τα δύο καύσιμα)

Ναι (και τα δύο καύσιμα)

Ναι (και τα δύο καύσιμα)

Ναι

PN, RDE (δοκιμή τύπου 1A) (5)

Ναι

Ναι (μόνο βενζίνη)

Ναι (μόνο βενζίνη)

Ναι (μόνο βενζίνη)

Ναι (και τα δύο καύσιμα)

Ναι

ATCT (δοκιμή στους 14 °C)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι (4)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

Εκπομπές βραδυπορίας

(Δοκιμή τύπου 2)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Εκπομπές στροφαλοθαλάμου

(Δοκιμή τύπου 3)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Εξατμιστικές εκπομπές

(Δοκιμή τύπου 4)

Ναι

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ανθεκτικότητα

(Δοκιμή τύπου 5)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

Εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία

(Δοκιμή τύπου 6)

Ναι

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(μόνο βενζίνη)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Συμμόρφωση εν χρήσει

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

(όπως κατά την έγκριση τύπου)

Ναι

(όπως κατά την έγκριση τύπου)

Ναι

(όπως κατά την έγκριση τύπου)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Εκπομπές CO2, κατανάλωση καυσίμου, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρική αυτονομία

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

(και τα δύο καύσιμα)

Ναι

Ναι

Ναι

Θολότητα καυσαερίου

Ναι

Ισχύς κινητήρα

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

5)

το σημείο 3.1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.1.

Η έγκριση τύπου επεκτείνεται σε οχήματα τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

οι εκπομπές CO2 του οχήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή οι οποίες προκύπτουν από το βήμα 9 του πίνακα A7/1 του υποπαραρτήματος 7 του παραρτήματος XXI είναι μικρότερες ή ίσες προς τις εκπομπές CO2 που λαμβάνονται από τη γραμμή παρεμβολής που αντιστοιχεί στην ενεργειακή ζήτηση κύκλου του οχήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή·

β)

το νέο εύρος παρεμβολής δεν υπερβαίνει το μέγιστο εύρος, όπως καθορίζεται στο σημείο 2.3.2.2. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI,

γ)

οι εκπομπές ρύπων συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.»·

6)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.1.1.1.:

«3.1.1.1.

Η έγκριση τύπου δεν επεκτείνεται με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας παρεμβολής, εφόσον έχει χορηγηθεί μόνο σε σχέση με όχημα υψηλών τιμών (High).»·

7)

στο σημείο 3.1.2., το πρώτο εδάφιο κάτω από τον τίτλο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για δοκιμές Ki που πραγματοποιούνται βάσει του προσαρτήματος 1 του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI (WLTP), η έγκριση τύπου επεκτείνεται σε οχήματα τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια της παραγράφου 5.9. του παραρτήματος XXI.»·

8)

Το σημείο 3.2., συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των στοιχείων του, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.   Επεκτάσεις για εξατμιστικές εκπομπές (δοκιμή τύπου 4)

3.2.1.   Όσον αφορά δοκιμές που εκτελούνται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83 [NEDC 1 ημέρας] ή το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/1221 [NEDC 2 ημερών], η έγκριση τύπου επεκτείνεται σε οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα ελέγχου εξατμιστικών εκπομπών που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.2.1.1.

Η βασική αρχή της δοσομέτρησης καυσίμου/αέρα (π.χ. ψεκασμός ενός σημείου) είναι η ίδια.

3.2.1.2.

Το σχήμα της δεξαμενής καυσίμου είναι πανομοιότυπο και το υλικό κατασκευής της δεξαμενής καυσίμου και των εύκαμπτων σωλήνων για τα υγρά καύσιμα είναι ισοδύναμο από τεχνική άποψη.

3.2.1.3.

Υποβάλλεται σε δοκιμή η δυσμενέστερη περίπτωση οχήματος όσον αφορά τη διατομή και το κατά προσέγγιση μήκος των σωλήνων. Η απόφαση για την αποδοχή μη ταυτόσημων διαχωριστήρων ατμού/υγρού εναπόκειται στην κρίση της τεχνικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις δοκιμές έγκρισης τύπου.

3.2.1.4.

Ο όγκος της δεξαμενής καυσίμου βρίσκεται στην περιοχή ± 10 %.

3.2.1.5.

Η ρύθμιση της ανακουφιστικής βαλβίδας της δεξαμενής είναι πανομοιότυπη.

3.2.1.6.

Η μέθοδος αποθήκευσης του ατμού του καυσίμου είναι πανομοιότυπη, δηλαδή μορφή και όγκος της παγίδας, μέσο αποθήκευσης, φίλτρο αέρα (εφόσον χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εξατμιστικών εκπομπών) κ.λπ.

3.2.1.7.

Η μέθοδος καθαρισμού των αποθηκευμένων ατμών είναι πανομοιότυπη (π.χ. παροχή αέρα, σημείο εκκίνησης ή όγκος καθαρισμού κατά τον κύκλο προετοιμασίας).

3.2.1.8.

Η μέθοδος στεγανοποίησης και αερισμού του συστήματος δοσομέτρησης καυσίμου είναι πανομοιότυπη.

3.2.2.   Όσον αφορά δοκιμές που εκτελούνται σύμφωνα με το παράρτημα VI [WLTP 2 ημερών], η έγκριση τύπου επεκτείνεται σε οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα ελέγχου εξατμιστικών εκπομπών και πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 5.5.1. του παραρτήματος VI.

3.2.3.   Η έγκριση τύπου μπορεί να επεκταθεί σε οχήματα με:

3.2.3.1.

διαφορετικά μεγέθη κινητήρων·

3.2.3.2.

διαφορετικά μεγέθη ισχύος κινητήρα·

3.2.3.3.

αυτόματα και χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων·

3.2.3.4.

μετάδοση κίνησης σε δύο και σε τέσσερις τροχούς·

3.2.3.5.

διαφορετικούς τύπους αμαξώματος· και

3.2.3.6.

διαφορετικά μεγέθη τροχών και ελαστικών.»·

9)

το σημείο 4.1.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.2.

Ο κατασκευαστής ελέγχει τη συμμόρφωση της παραγωγής, πραγματοποιώντας δοκιμή των εκπομπών ρύπων (που παρέχονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007), τις εκπομπές CO2 (σε συνδυασμό με τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της κατανάλωσης ενέργειας και, ανάλογα με την περίπτωση, την παρακολούθηση της ακρίβειας της συσκευής OBFCM), των εκπομπών στροφαλοθαλάμου, των εξατμιστικών εκπομπών και του OBD, σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής που περιγράφονται στα παραρτήματα V, VI, XI, XXI και XXII. Συνεπώς η επαλήθευση περιλαμβάνει τις δοκιμές τύπου 1, 3, 4 και τη δοκιμή του OBD, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Η αρχή έγκρισης τύπου τηρεί για τουλάχιστον μία πενταετία αρχείο με το σύνολο της τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με τη συμμόρφωση της παραγωγής, το οποίο και θέτει στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.

Οι ειδικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση της παραγωγής ορίζονται στις ενότητες 4.2 έως 4.7 και στα προσαρτήματα 1 και 2.»·

10)

το σημείο 4.1.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.3.

Για τους σκοπούς του ελέγχου της συμμόρφωσης της παραγωγής του κατασκευαστή, ο όρος οικογένεια σημαίνει τη συμμόρφωση της οικογένειας της παραγωγής (COP) για δοκιμές τύπου 1, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της συσκευής OBFCM, και τύπου 3, συμπεριλαμβανομένων, σε ό,τι αφορά τη δοκιμή τύπου 4, τις επεκτάσεις που περιγράφονται στο σημείο 3.2, και την οικογένεια OBD με τις επεκτάσεις που περιγράφονται στο σημείο 3.4 για τις δοκιμές OBD.»·

11)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 και 4.1.3.1.2.:

«4.1.3.1.   Κριτήρια οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής (COP)

4.1.3.1.1.   Όσον αφορά οχήματα κατηγορίας M και οχήματα κατηγορίας N1 κλάσης I και κλάσης II, η οικογένεια συμμόρφωσης της παραγωγής είναι πανομοιότυπη με την οικογένεια παρεμβολής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.6. του παραρτήματος XXI.

4.1.3.1.2   Όσον αφορά οχήματα κατηγορίας N1 κλάσης III και κατηγορίας N2, στην ίδια οικογένεια συμμόρφωσης της παραγωγής μπορούν να ανήκουν μόνο οχήματα τα οποία είναι πανομοιότυπα ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά οχήματος/συστήματος ισχύος/μετάδοσης:

α)

Τύπος κινητήρα εσωτερικής καύσης: τύπος καυσίμου (ή τύποι στην περίπτωση οχημάτων ευέλικτου καυσίμου ή δύο καυσίμων), διαδικασία καύσης, κυβισμός κινητήρα, χαρακτηριστικά πλήρους φορτίου, τεχνολογία κινητήρα, και σύστημα φόρτισης, καθώς και άλλα υποσυστήματα ή χαρακτηριστικά κινητήρα με μη αμελητέα επίδραση στην εκπομπή μάζας CO2 υπό συνθήκες WLTP·

β)

Στρατηγική λειτουργίας όλων των κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος μετάδοσης ισχύος τα οποία επηρεάζουν την εκπομπή μάζας CO2·

γ)

Τύπος μετάδοσης (π.χ. χειροκίνητη, αυτόματη, CVT) και μοντέλο μετάδοσης (π.χ. μέγιστη ροπή, αριθμός σχέσεων μετάδοσης, αριθμός συμπλεκτών κ.λπ.)·

δ)

Αριθμός κινητήριων αξόνων.»·

12)

το σημείο 4.1.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.4.

Η συχνότητα επαλήθευσης προϊόντων η οποία εκτελείται από τον κατασκευαστή βασίζεται σε μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου η οποία συμφωνεί με το διεθνές πρότυπο ISO 31000:2018 – Διαχείριση κινδύνου – Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές και, τουλάχιστον για τον τύπο 1, η ελάχιστη συχνότητα ανά οικογένεια συμμόρφωσης της παραγωγής είναι μία επαλήθευση ανά 5 000 οχήματα παραγωγής ή μία φορά το χρόνο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.»·

13)

στο σημείο 4.1.5, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν η αρχή έγκρισης δεν ικανοποιηθεί με την προδιαγραφή της διαδικασίας ελέγχου του κατασκευαστή, εκτελείται φυσική δοκιμή στα υπό παραγωγή οχήματα όπως περιγράφεται στα σημεία 4.2 έως 4.7.»·

14)

στο σημείο 4.1.6 πρώτο εδάφιο, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αρχή έγκρισης εκτελεί αυτές τις φυσικές δοκιμές εκπομπών και δοκιμές OBD στα υπό παραγωγή οχήματα όπως περιγράφεται στα σημεία 4.2 έως 4.7.»·

15)

τα σημεία 4.2.1 και 4.2.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

4.2.1.   Η δοκιμή τύπου 1 διεξάγεται σε οχήματα παραγωγής ενός έγκυρου μέλους της οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.1.3.1. Τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι οι τιμές που προκύπτουν μετά από όλες τις διορθώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι οριακές τιμές σε σύγκριση με τις οποίες ελέγχεται η συμμόρφωση ως προς τους ρύπους ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007. Όσον αφορά τις εκπομπές CO2, η οριακή τιμή είναι εκείνη που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή για το επιλεγμένο όχημα σύμφωνα με τη μεθοδολογία παρεμβολής που ορίζεται στο υποπαράρτημα 7 του παραρτήματος ΧΧΙ. Ο υπολογισμός της παρεμβολής επαληθεύεται από την αρχή έγκρισης.

4.2.2.   Επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα τριών οχημάτων από την οικογένεια συμμόρφωσης της παραγωγής. Μετά την επιλογή εκ μέρους της αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής δεν προβαίνει σε καμία τροποποίηση των επιλεγέντων οχημάτων.»·

16)

το σημείο 4.2.2.1. απαλείφεται·

17)

στο σημείο 4.2.3., το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.3.

Η στατιστική μέθοδος υπολογισμού των κριτηρίων δοκιμής περιγράφεται στο προσάρτημα 1.

Η παραγωγή μιας οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται όταν λαμβάνεται αρνητική απόφαση για έναν ή περισσότερους ρύπους και τιμές CO2, σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής του προσαρτήματος 1.

Η παραγωγή μιας οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής θεωρείται ότι συμμορφώνεται όταν λαμβάνεται θετική απόφαση για όλους τους ρύπους και τιμές CO2, σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής του προσαρτήματος 1.»·

18)

το σημείο 4.2.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.4.

Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή και με την έγκριση της αρχής έγκρισης, μπορούν να διενεργούνται δοκιμές σε όχημα της οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής που έχει διανύσει έως και 15 000 km το πολύ, προκειμένου να καθοριστούν οι μετρούμενοι συντελεστές εξέλιξης EvC για τους ρύπους/το CO2 κάθε οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής. Το στρώσιμο του κινητήρα γίνεται από τον κατασκευαστή, ο οποίος δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία τροποποίηση στα οχήματα αυτά.»·

19)

στο σημείο 4.2.4.1. στοιχείο γ), το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τα υπόλοιπα οχήματα της οικογένειας συμμόρφωσης της παραγωγής δεν υποβάλλονται σε διαδικασία στρωσίματος, αλλά οι τιμές εκπομπών/κατανάλωσης ενέργειας/CO2 τους στα 0 km πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή εξέλιξης του πρώτου οχήματος που υποβλήθηκε σε διαδικασία στρωσίματος. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές που λαμβάνονται για τη δοκιμή σύμφωνα με το παράρτημα Ι είναι:»·

20)

το σημείο 4.4.3.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.4.3.3.

Η τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.4.3.2. συγκρίνεται με την τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.4. του προσαρτήματος 2.»·

21)

το προσάρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Στο παρόν προσάρτημα περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των απαιτήσεων συμμόρφωσης της παραγωγής για τη δοκιμή τύπου 1 για τους ρύπους/το CO2, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων συμμόρφωσης για τα οχήματα PEV και OVC-HEV, και για την παρακολούθηση της ακρίβειας της συσκευής OBFCM.»·

β)

στο σημείο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Θα διενεργηθούν μετρήσεις των ρύπων που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και των εκπομπών CO2 σε τρία τουλάχιστον οχήματα, ο αριθμός των οποίων θα αυξάνεται στη συνέχεια έως ότου ληφθεί θετική ή αρνητική απόφαση. Η ακρίβεια της συσκευής OBFCM προσδιορίζεται για κάθε μία από τις δοκιμές N.»·

γ)

στο σημείο 3 στοιχείο iii), μετά το εισαγωγικό μέρος, το κείμενο

«A × LVAR/LXtests < A × L – ((N–3)/13) × VAR/L»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N–3)/13) × VAR/L»·

δ)

στο σημείο 4 στοιχείο iii), μετά το εισαγωγικό μέρος, το κείμενο

«A – VARXtests < A – ((N–3)/13) × VAR»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«A – VARXtests ≤ A – ((N–3)/13) × VAR»·

ε)

στο σημείο 4, το τελευταίο εδάφιο απαλείφεται·

στ)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5:

«5.

Όσον αφορά τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4α, η ακρίβεια της συσκευής OBFCM υπολογίζεται ως εξής:

xi,OBFCM

=

η ακρίβεια της συσκευής OBFCM προσδιορίζεται για κάθε μεμονωμένη δοκιμή σύμφωνα με τους τύπους του σημείου 4.2 του παραρτήματος XXII.

Η αρχή έγκρισης τύπου τηρεί αρχείο των προσδιορισθεισών τιμών ακρίβειας για κάθε οικογένεια συμμόρφωσης της παραγωγής που υποβάλλεται σε δοκιμή.»·

23)

το προσάρτημα 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1.2., οι λέξεις «παράγραφος 1.1.2.3. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράγραφος 1.2.3. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI»

β)

στο σημείο 2.3., οι λέξεις «παράγραφος 4.1.1. του παραρτήματος XXI» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράγραφος 4.1.1. του υποπαραρτήματος 8 του παραρτήματος XXI»

γ)

στο σημείο 2.4., οι λέξεις «παράγραφος 1.1.2.3. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράγραφος 1.2.3. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI»·

24)

το προσάρτημα 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 0.2.2.1 έως 0.2.3.9:

0.2.2.1.   Επιτρεπόμενες τιμές παραμέτρων για χρήση των τιμών εκπομπών οχήματος βάσης κατά την έγκριση τύπου πολλαπλών σταδίων (να παρεμβληθεί το εύρος, ανάλογα με την περίπτωση):

Μάζα τελικού οχήματος σε τάξη πορείας (σε kg): …

Εμβαδόν μετωπικής επιφάνειας για τελικό όχημα (σε cm2): …

Αντίσταση κύλισης (kg/t): …

Επιφάνεια διατομής εισόδου αέρα του μπροστινού στομίου (σε cm2): …

0.2.3.   Αναγνωριστικοί αριθμοί:

0.2.3.1.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας παρεμβολής: …

0.2.3.2.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας ATCT: …

0.2.3.3.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας PEMS: …

0.2.3.4.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας αντίστασης κατά την πορεία επί οδού:

0.2.3.4.1.   Οικογένεια αντίστασης κατά την πορεία επί οδού VH: …

0.2.3.4.2.   Οικογένεια αντίστασης κατά την πορεία επί οδού VL: …

0.2.3.4.3.   Οικογένειες αντίστασης κατά την πορεία επί οδού εφαρμοστέες στην οικογένεια παρεμβολής: …

0.2.3.5.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας πίνακα αντίστασης κατά την πορεία επί οδού: …

0.2.3.6.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας περιοδικής αναγέννησης: …

0.2.3.7.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών: …

0.2.3.8.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας OBD: …

0.2.3.9.   Αναγνωριστικός αριθμός άλλης οικογένειας: …»·

β)

το σημείο 2.6. στοιχείο β) απαλείφεται.

γ)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.6.3:

«2.6.3.

Περιστρεφόμενη μάζα: το 3 % του συνόλου της μάζας σε τάξη πορείας και 25 kg ή τιμή, ανά άξονα (kg): …»·

δ)

το σημείο 3.2.2.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.2.1.

Ντίζελ/βενζίνη/Υγραέριο (LPG)/Φυσικό Αέριο (NG) ή Βιομεθάνιο/Αιθανόλη (E 85)/Βιοντίζελ/Υδρογόνο (1) (6)»·

ε)

το σημείο 3.2.12.2.5.5. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.12.2.5.5.

Σχηματικό διάγραμμα της δεξαμενής καυσίμου (μόνο για κινητήρες βενζίνης και αιθανόλης): …»·

στ)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 3.2.12.2.5.5.1. έως 3.2.12.2.5.5.5.:

3.2.12.2.5.5.1.   Χωρητικότητα, υλικό και κατασκευή συστήματος δεξαμενής καυσίμου: …

3.2.12.2.5.5.2.   Περιγραφή υλικού ελαστικού σωλήνα ατμών, υλικού αγωγού καυσίμου και τεχνική σύνδεσης του συστήματος καυσίμου: …

3.2.12.2.5.5.3.   Σύστημα στεγανοποιημένης δεξαμενής: ναι/όχι

3.2.12.2.5.5.4.   Περιγραφή της ρύθμισης της ανακουφιστικής βαλβίδας της δεξαμενής καυσίμου (εισαγωγή και εκτόνωση αέρα): …

3.2.12.2.5.5.5.   Περιγραφή του συστήματος ελέγχου της εξαέρωσης: …»·

ζ)

το σημείο 3.2.12.2.5.6. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«.2.12.2.5.6.

Περιγραφή και σχηματικό διάγραμμα θερμικής ασπίδας μεταξύ δεξαμενής και συστήματος εξάτμισης: …»·

η)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.2.12.2.5.7.:

«3.2.12.2.5.7.

Συντελεστής διαπερατότητας: …»·

θ)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.2.12.2.12.:

«3.2.12.2.12.

Έγχυση νερού: ναι/όχι (1)»·

ι)

το σημείο 3.2.19.4.1. απαλείφεται·

ια)

το σημείο 3.2.20. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.20.

Πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση θερμότητας»·

ιβ)

το σημείο 3.2.20.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.20.2.

Μονωτικά υλικά: ναι/όχι (1)»·

ιγ)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 3.2.20.2.5., 3.2.20.2.5.1., 3.2.20.2.5.2., 3.2.20.2.5.3. και 3.2.20.2.6.:

3.2.20.2.5.   Ψύξη δυσμενέστερης περίπτωσης οχήματος: ναι/όχι (1)

3.2.20.2.5.1.   (μη δυσμενέστερη περίπτωση) Ελάχιστος χρόνος εμποτισμού, tsoak_ATCT (ώρες): …

3.2.20.2.5.2.   (μη δυσμενέστερη περίπτωση) Θέση μέτρησης θερμοκρασία κινητήρα: …

3.2.20.2.6.   Μεμονωμένη οικογένεια παρεμβολής στο πλαίσιο της προσέγγισης οικογένειας ATCT: ναι/όχι (1)»·

ιδ)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.3.:

«3.3.   Ηλεκτροκινητήρας

3.3.1.   Τύπος (πηνίο, διέγερση): …

3.3.1.1.   Μέγιστη ωριαία ισχύς εξόδου: … kW

(τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή)

3.3.1.1.1.   Μέγιστη καθαρή ισχύς (α) … kW

(τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή)

3.3.1.1.2.   Μέγιστη ισχύς 30 λεπτών (α)… kW

(τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή)

3.3.1.2.   Τάση λειτουργίας:… V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Αριθμός κυψελών: …

3.3.2.2.   Μάζα: … kg

3.3.2.3.   Ικανότητα: … Ah (αμπέρ-ώρες)

3.3.2.4.   Θέση: …»,

ιε)

τα σημεία 3.5.7.1. και 3.5.7.1.1. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.5.7.1.   Παράμετροι του υπό δοκιμή οχήματος

Όχημα

Όχημα χαμηλών τιμών (VL)

εάν υπάρχει

Όχημα υψηλών τιμών (High)

(VH)

VM

εάν υπάρχει

Αντιπροσωπευτικό V (μόνο για την οικογένεια πίνακα αντίστασης κατά την πορεία επί οδού (*1))

Προκαθορισμένες τιμές

Τύπος αμαξώματος οχήματος

 

 

 

 

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος αντίστασης κατά την πορεία επί οδού (μέτρηση ή υπολογισμός βάσει οικογένειας αντίστασης κατά την πορεία επί οδού)

 

 

 

Πληροφορίες αντίστασης κατά την πορεία επί οδού:

 

Μάρκα και τύπος ελαστικών, εάν έχει μετρηθεί

 

 

 

 

Διαστάσεις ελαστικών (εμπρός/πίσω), εάν έχει μετρηθεί

 

 

 

 

Αντίσταση κύλισης ελαστικών (εμπρός/πίσω) (kg/t)

 

 

 

 

 

Πίεση ελαστικών (εμπρός/πίσω) (kPa), εάν έχει μετρηθεί

 

 

 

 

 

Delta CD × A οχήματος L σε σύγκριση με το όχημα H (IP_H μείον IP_L)

 

 

Delta CD × A σε σύγκριση με όχημα L οικογένειας αντίστασης κατά την πορεία επί οδού (IP_H/L μείον RL_L), εφόσον έχει πραγματοποιηθεί υπολογισμός βάσει οικογένειας αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

 

 

 

Μάζα δοκιμής οχήματος (kg)

 

 

 

 

 

Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Εμβαδόν μετωπικής επιφάνειας m2 (0,000 m2)

 

 

Ενεργειακή ζήτηση κύκλου (ι)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή τύπου 1 και επιλέγεται για τη μέτρηση της καθαρής ισχύος, σύμφωνα με το παράρτημα XX του παρόντος κανονισμού (μόνο για οχήματα LPG ή NG) …»,

ιστ)

τα σημεία 3.5.7.1.1.1. έως 3.5.7.1.3.2.3. απαλείφονται·

ιζ)

τα σημεία 3.5.7.2.1. έως 3.5.7.2.1.2.0. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.5.7.2.1.   Εκπομπή μάζας CO2 για οχήματα που κινούνται αμιγώς με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) και οχήματα NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.   Ελάχιστες και μέγιστες τιμές CO2 εντός της οικογένειας παρεμβολής

3.5.7.2.1.1.   Όχημα υψηλών τιμών (High): … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Όχημα υψηλών τιμών (High) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Όχημα Μ (εφόσον έχει εφαρμογή): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Όχημα Μ (εφόσον έχει εφαρμογή) (NEDC): … g/km»·

ιη)

τα σημεία 3.5.7.2.2. έως 3.5.7.2.2.3.0. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.5.7.2.2.   Εκπομπή μάζας CO2 διατήρησης φόρτισης για οχήματα OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση διατήρησης φόρτισης για όχημα υψηλών τιμών (High): g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Συνδυασμένη εκπομπή μάζας CO2 για όχημα υψηλών τιμών (High) (NEDC συνθήκη B): g/km

3.5.7.2.2.2.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση διατήρησης φόρτισης για όχημα χαμηλών τιμών (Low): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Συνδυασμένη εκπομπή μάζας CO2 για όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή) (NEDC συνθήκη Β): g/km

3.5.7.2.2.3.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση διατήρησης φόρτισης για όχημα M (εφόσον έχει εφαρμογή): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Συνδυασμένη εκπομπή μάζας CO2 για όχημα Μ (εφόσον έχει εφαρμογή) (NEDC συνθήκη Β): g/km»·

ιθ)

τα σημεία 3.5.7.2.3. έως 3.5.7.2.3.3.0. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.5.7.2.3.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης και σταθμισμένη εκπομπή μάζας CO2 για οχήματα OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης οχήματος υψηλών τιμών (High): … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης οχήματος υψηλών τιμών (High) (NEDC συνθήκη A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης οχήματος χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης οχήματος χαμηλών τιμών (Low) (NEDC συνθήκη A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης οχήματος Μ (εφόσον έχει εφαρμογή): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης οχήματος Μ (εφόσον έχει εφαρμογή) (NEDC συνθήκη A): … g/km»·

κ)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3.5.7.2.3.4.:

«3.5.7.2.3.4.

Ελάχιστες και μέγιστες σταθμισμένες τιμές CO2 εντός της οικογένειας παρεμβολής OVC»·

κα)

το σημείο 3.5.7.4.3. απαλείφεται·

κγ)

το σημείο 3.5.8.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.5.8.3.

Στοιχεία εκπομπών σχετικά με τη χρήση οικολογικών καινοτομιών (να επαναλαμβάνεται ο πίνακας για κάθε καύσιμο αναφοράς που δοκιμάζεται) (w1)

Απόφαση έγκρισης της οικολογικής καινοτομίας (w2)

Κωδικός της οικολογικής καινοτομίας (w3)

1.

Εκπομπές CO2 του βασικού τύπου οχήματος (g/km)

2.

Εκπομπές CO2 του οχήματος με οικολογική καινοτομία (g/km)

3.

Εκπομπές CO2 του βασικού τύπου οχήματος βάσει του κύκλου δοκιμής τύπου 1 (w4)

4.

Εκπομπές CO2 του οχήματος με οικολογική καινοτομία βάσει του κύκλου δοκιμής τύπου 1

5.

Συντελεστής χρήσης (UF), ήτοι χρονικός επιμερισμός της χρήσης τεχνολογίας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας

Εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) × 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εξοικονομήσεων εκπομπών NEDC CO2 (g/km)(w5)

Σύνολο εξοικονομήσεων εκπομπών WLTP CO2 (g/km)(w5

κδ)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.8.5.:

«3.8.5.

Προδιαγραφές λιπαντικών: …W…»·

κε)

τα σημεία 4.5.1.1., 4.5.1.2. και 4.5.1.3. απαλείφονται·

κστ)

στο σημείο 4.6., η λέξη «Όπισθεν» στο κάτω μέρος της πρώτης στήλης του πίνακα διαγράφεται·

κζ)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 4.6.1. έως 4.6.1.7.1.:

«4.6.1.   Αλλαγή σχέσης μετάδοσης

4.6.1.1.   Η σχέση μετάδοσης 1 εξαιρείται: ναι/όχι (1)

4.6.1.2.   n_95_high για κάθε σχέση μετάδοσης: …min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1η σχέση μετάδοσης: …min– 1

4.6.1.3.2.   1η σχέση μετάδοσης προς 2η:…min– 1

4.6.1.3.3.   2η σχέση μετάδοσης προς στάση: …min– 1

4.6.1.3.4.   2η σχέση μετάδοσης: …min– 1

4.6.1.3.5.   3η σχέση μετάδοσης και πέραν αυτής: …min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set για φάσεις επιτάχυνσης/σταθερής ταχύτητας (n_min_drive_up):…min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set για φάσεις επιβράδυνσης (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   αρχική χρονική περίοδος

4.6.1.6.1.   t_start_phase:…s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start:….min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start:….min– 1

4.6.1.7.   χρήση ASM: ναι/όχι (1)

4.6.1.7.1.   Τιμές ASM: …»·

κη)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 4.12.:

«4.12.

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων: …W…»·

κθ)

τα σημεία 9.10.3. έως 9.10.3.1 απαλείφονται·

λ)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 12.8. έως 12.8.3.2.:

«12.8.   Συσκευές ή συστήματα με τρόπους λειτουργίας επιλέξιμους από τον οδηγό που επηρεάζουν τις εκπομπές CO2 και/ή τις εκπομπές βάσει κριτηρίων και που δεν έχουν κυρίαρχο τρόπο λειτουργίας: ναι/όχι1

12.8.1.   Δοκιμή διατήρησης φόρτισης (εφόσον έχει εφαρμογή) (κατάσταση για κάθε συσκευή ή σύστημα)

12.8.1.1.   Ευνοϊκότερος τρόπος λειτουργίας: …

12.8.1.2.   Δυσμενέστερος τρόπος λειτουργίας: …

12.8.2.   Δοκιμή εξάντλησης φόρτισης (εφόσον έχει εφαρμογή) (κατάσταση για κάθε συσκευή ή σύστημα)

12.8.2.1.   Ευνοϊκότερος τρόπος λειτουργίας: …

12.8.2.2.   Δυσμενέστερος τρόπος λειτουργίας: …

12.8.3.   Δοκιμή τύπου 1 (εφόσον έχει εφαρμογή) (κατάσταση για κάθε συσκευή ή σύστημα)

12.8.3.1.   Ευνοϊκότερος τρόπος λειτουργίας: …

12.8.3.2.   Δυσμενέστερος τρόπος λειτουργίας: …»·

λα)

στο προσάρτημα 3 το «Προσάρτημα του εγγράφου πληροφοριών» απαλείφεται·

23)

το προσάρτημα 3α τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

αναλυτική τεχνική αιτιολόγηση για κάθε AES, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης κινδύνου βάσει της οποίας εκτιμάται ο κίνδυνος με την AES και χωρίς αυτήν, και πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

i)

τους λόγους για τους οποίους ισχύει οποιαδήποτε ρήτρα εξαίρεσης από την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων αναστολής δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·

ii)

το στοιχείο/-α συσκευών που πρέπει να προστατεύονται από την AES, ανάλογα με την περίπτωση·

iii)

τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κινητήρας θα υποστεί ξαφνική και ανεπανόρθωτη ζημία που δεν μπορεί να προβλεφθεί από την τακτική συντήρηση εάν δεν εφαρμοστεί η βοηθητική στρατηγική ελέγχου εκπομπών (AES), ανάλογα με την περίπτωση·

iv)

αιτιολογημένη εξήγηση σχετικά με την ανάγκη χρήσης AES για την εκκίνηση του κινητήρα, ανάλογα με την περίπτωση·»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα δεύτερο και τρίτο εδάφια:

«Το διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης περιορίζεται σε 100 σελίδες και περιλαμβάνει όλα τα κύρια στοιχεία που επιτρέπουν στην αρχή έγκρισης τύπου να αξιολογεί την AES. Το πακέτο μπορεί να συμπληρώνεται με παραρτήματα και άλλα συνημμένα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα και συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον χρειάζεται. Ο κατασκευαστής αποστέλλει νέα έκδοση του διευρυμένου πακέτου τεκμηρίωσης στην αρχή έγκρισης τύπου κάθε φορά που πραγματοποιούνται αλλαγές στην AES. Η νέα έκδοση περιορίζεται στις αλλαγές και στις επιπτώσεις τους. Η νέα έκδοση της AES αξιολογείται και εγκρίνεται από την αρχή έγκρισης τύπου.

Το διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης έχει την ακόλουθη δομή:

Διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης για την εφαρμογή της AES αριθ. YYY/OEM σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151

Μέρη

παράγραφος

σημείο

Επεξήγηση

Εισαγωγή έγγραφα

 

Εισαγωγική επιστολή προς την αρχή έγκρισης τύπου (ΑΕΤ)

Στοιχείο αναφοράς του εγγράφου με την έκδοση, την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου και την υπογραφή του αρμόδιου ατόμου στον οργανισμό του κατασκευαστή

 

Πίνακας εκδόσεων

Περιεχόμενο των τροποποιήσεων κάθε έκδοσης: και αναφορά του μέρους που τροποποιείται

 

Περιγραφή των σχετικών τύπων (εκπομπών)

 

 

Πίνακας συνημμένων εγγράφων

Κατάλογος όλων των συνημμένων εγγράφων

 

Παραπομπές

παραπομπές με την παράγραφο α) έως θ) του προσαρτήματος 3α (για τον εντοπισμό της κάθε απαίτησης του κανονισμού)

 

Απουσία δήλωσης διάταξης αναστολής

+ υπογραφή

Βασικό έγγραφο

0

Ακρωνύμια/συντομογραφίες

 

1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1.1

Γενική παρουσίαση κινητήρα

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών: κυβισμός, μετεπεξεργασία,…

1.2

Γενική αρχιτεκτονική συστήματος

Διάγραμμα δομής συστήματος: κατάλογος αισθητήρων και ενεργοποιητών, επεξήγηση των γενικών λειτουργιών του κινητήρα

1.3

Ένδειξη έκδοσης λογισμικού και βαθμονόμησης

Π.χ. επεξήγηση εργαλείου σάρωσης

2

Βασικές στρατηγικές ελέγχου εκπομπών

 

2.x

BES x

Περιγραφή στρατηγικής x

2.y

BES y

Περιγραφή στρατηγικής y

3

Βοηθητικές στρατηγικές ελέγχου εκπομπών

 

3.0

Παρουσίαση των AES

Ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των AES: περιγραφή και αιτιολόγηση (π.χ. ασφάλεια, αξιοπιστία, κ.λπ.)

3.x

AES x

3.x.1

Αιτιολόγηση AES

3.x.2

Μετρούμενες και/ή μοντελοποιούμενες παράμετροι για χαρακτηρισμό AES

3.x.3

Τρόπος δράσης της AES - Χρησιμοποιούμενες παράμετροι

3.x.4

Επίπτωση της AES στους ρύπους και το CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

κ.λπ.

Το όριο των 100 σελίδων τελειώνει εδώ

Παράρτημα

 

Κατάλογος τύπων που καλύπτονται από την εν λόγω BES-AES: συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ΤΒ, των στοιχείων αναφοράς λογισμικού, του αριθμού βαθμονόμησης, των αθροισμάτων ελέγχου κάθε έκδοσης και κάθε CU (κινητήρας και/ή μετεπεξεργασία, εάν υπάρχει)

Συνημμένα έγγραφα

 

Τεχνικό σημείωμα για αιτιολόγηση AES αριθ. xxx

Εκτίμηση ή αιτιολόγηση κινδύνου μέσω δοκιμής ή παραδείγματος ξαφνικής ζημίας, εάν υπάρχει

 

Τεχνικό σημείωμα για αιτιολόγηση AES αριθ. yyy

 

 

Έκθεση δοκιμών για ποσοτικό προσδιορισμό του αντικτύπου της συγκεκριμένης AES

έκθεση δοκιμών όλων των συγκεκριμένων δοκιμών που πραγματοποιούνται για αιτιολόγηση της AES, αναλυτικά στοιχεία συνθηκών δοκιμών, περιγραφή του οχήματος/ημερομηνία των δοκιμών αντίκτυπος εκπομπών/CO2 με/χωρίς ενεργοποίηση της AES»·

24)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο προσάρτημα 3β:

«Προσάρτημα 3β

Μεθοδολογία για την αξιολόγηση της AES

Η αξιολόγηση της AES από την αρχή έγκρισης τύπου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες επαληθεύσεις:

1)

Η αύξηση των εκπομπών που οφείλεται στην AES διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο:

α)

Η αύξηση των συνολικών εκπομπών στο πλαίσιο χρήσης AES διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο καθόλη τη διάρκεια της κανονικής χρήσης και ζωής των οχημάτων·

β)

Όποτε διατίθεται στην αγορά τεχνολογία ή σχεδιασμός που επιτρέπει βελτιωμένο έλεγχο των εκπομπών κατά τον χρόνο της προκαταρκτικής εκτίμησης της AES, χρησιμοποιείται χωρίς μη αιτιολογημένη διαμόρφωση

2)

Όταν χρησιμοποιείται για την αιτιολόγηση AES, ο κίνδυνος ξαφνικής και ανεπανόρθωτης ζημίας στον “μετατροπέα ενέργειας προώθησης και το σύστημα κίνησης”, όπως ορίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση αριθ. 2 (M.R.2) των συμφωνιών του 1958 και του 1998 της ΟΕΕ/ΗΕ στην οποία περιλαμβάνονται οι ορισμοί των συστημάτων προώθησης οχημάτων (6), καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται δεόντως, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών:

α)

Ο κατασκευαστής παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κινητήρας θα υποστεί καταστροφική (δηλ. ξαφνική και ανεπανόρθωτη) ζημία, μαζί με εκτίμηση κινδύνου στην οποία περιλαμβάνεται εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου και της σοβαρότητας των πιθανών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργούνται προς αυτή την κατεύθυνση·

β)

Όταν στη διάρκεια εφαρμογής της AES διατίθεται στην αγορά τεχνολογία ή σχεδιασμός που εξαλείφει ή μειώνει τον εν λόγω κίνδυνο, η εν λόγω τεχνολογία ή ο σχεδιασμός χρησιμοποιείται στον μέγιστο δυνατό από τεχνικής άποψης βαθμό (δηλ. χωρίς μη αιτιολογημένη διαμόρφωση)·

γ)

Η ανθεκτικότητα και η μακροπρόθεσμη προστασία του κινητήρα ή στοιχείων του συστήματος ελέγχου εκπομπών από φθορά και δυσλειτουργία δεν θεωρούνται αποδεκτός λόγος χορήγησης εξαίρεσης από την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων αναστολής.

3)

Επαρκής τεχνική περιγραφή τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η χρήση AES για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος:

α)

Ο κατασκευαστής παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη αυξημένου κινδύνου για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος, μαζί με εκτίμηση κινδύνου στην οποία περιλαμβάνεται εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου και της σοβαρότητας των πιθανών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργούνται προς αυτή την κατεύθυνση·

β)

Όταν στη διάρκεια εφαρμογής της AES διατίθεται στην αγορά διαφορετική τεχνολογία ή σχεδιασμός που μπορεί να επιτρέψει τη μείωση του κινδύνου ασφάλειας, η εν λόγω τεχνολογία ή ο σχεδιασμός χρησιμοποιείται στον μέγιστο δυνατό από τεχνικής άποψης βαθμό (δηλ. χωρίς μη αιτιολογημένη διαμόρφωση).

4)

Επαρκής τεχνική περιγραφή τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η χρήση AES κατά την εκκίνηση του κινητήρα:

α)

Ο κατασκευαστής παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την ανάγκη χρήσης AES κατά την εκκίνηση του κινητήρα, μαζί με εκτίμηση κινδύνου στην οποία περιλαμβάνεται εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου και της σοβαρότητας των πιθανών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργούνται προς αυτή την κατεύθυνση·

β)

Σε περίπτωση που στη διάρκεια εφαρμογής της AES διατίθεται στην αγορά διαφορετική τεχνολογία ή σχεδιασμός που μπορεί να επιτρέψει τη βελτίωση του ελέγχου των εκπομπών κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η εν λόγω τεχνολογία ή ο σχεδιασμός χρησιμοποιείται στον μέγιστο δυνατό από τεχνικής άποψης βαθμό.

».

25)

το προσάρτημα 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, στο τμήμα I, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 0.4.2.:

«0.4.2.

όχημα βάσης () (1): ναι/όχι (1

β)

η προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

i)

το σημείο 0. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«0.   Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας παρεμβολής όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.0 του παραρτήματος XXI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1151.

0.1.   Κωδικός αναγνώρισης: …

0.2.   Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος βάσης (5a) (1):…»·

ii)

τα σημεία 1.1., 1.2. και 1.3. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

1.1.   Μάζα του οχήματος σε τάξη λειτουργίας:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Μέγιστη μάζα:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Μάζα αναφοράς:

 

VL (1): …

 

VH: …»·

iii)

το σημείο 2.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.   Αποτελέσματα δοκιμών για τις εκπομπές καυσαερίων

Ταξινόμηση εκπομπών: ……

Αποτελέσματα δοκιμής τύπου 1, κατά περίπτωση

Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν δεν πρόκειται για μητρικό όχημα (1): …

Δοκιμή 1

Αποτέλεσμα τύπου 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Μετρούμενο (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Μέση τιμή υπολογιζόμενη με τον Ki (M × Ki ή M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Τελική μέση τιμή υπολογιζόμενη με τον Ki και τον DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Οριακή τιμή

 

 

 

 

 

 

 

Δοκιμή 2 (εφόσον έχει εφαρμογή)

Επανάληψη του πίνακα της δοκιμής 1 με τα αποτελέσματα της δεύτερης δοκιμής.

Δοκιμή 3 (εφόσον έχει εφαρμογή)

Επανάληψη του πίνακα της δοκιμής 1 με τα αποτελέσματα της τρίτης δοκιμής.

Επανάληψη της δοκιμής 1, της δοκιμής 2 (εφόσον έχει εφαρμογή) και της δοκιμής 3 (εφόσον έχει εφαρμογή) για το όχημα χαμηλής τιμής (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή) και το όχημα VM (εφόσον έχει εφαρμογή)

Δοκιμή ATCT

Εκπομπή CO2 (g/km)

Συνδυασμένος κύκλος

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Τύπος 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Συντελεστής διόρθωσης οικογένειας (FCF)

 


Αποτέλεσμα δοκιμής ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Μέτρηση (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Οριακές τιμές

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορά μεταξύ της τελικής θερμοκρασίας του ψυκτικού του κινητήρα και της μέσης θερμοκρασίας της περιοχής εμποτισμού των τελευταίων 3 ωρών ΔT_ATCT (°C) για το όχημα αναφοράς: …

Ο ελάχιστος χρόνος εμποτισμού tsoak_ATCT (s): …

Θέση αισθητήρα θερμοκρασίας: …

Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας ATCT: …

Τύπος 2: (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που απαιτούνται για σκοπούς τεχνικού ελέγχου):

Δοκιμή

Τιμή CO

(% κατ' όγκο)

Λάμδα (1)

Στροφές κινητήρα

(min– 1)

Θερμοκρασία ελαίου κινητήρα

(°C)

Δοκιμή σε χαμηλές στροφές

 

Δεν έχει εφαρμογή

 

 

Δοκιμή σε υψηλές στροφές

 

 

 

 

Τύπος 3: …

Τύπος 4: … g/δοκιμή·

διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με: Παράρτημα 6 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83 [NEDC 1 ημέρας] / το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1221 [NEDC 2 ημερών] / παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 [WLTP 2 ημερών] (1).

Τύπος 5:

Δοκιμή ανθεκτικότητας: δοκιμή ολόκληρου του οχήματος /δοκιμή εργαστηριακής γήρανσης /καμία (1)

Συντελεστής φθοράς DF: υπολογιζόμενος/καθορισμένος (1)

Προσδιορισμός τιμών: …

Εφαρμοστέος κύκλος τύπου 1 (Παράρτημα XXI υποπαράρτημα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 ή κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83) (1): …

Τύπος 6

CO (g/km)

ΤΗC (g/km)

Μετρούμενη τιμή

 

 

Οριακή τιμή»·

 

 

iv)

το σημείο 2.5.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.1.

Όχημα αμιγώς ICE και μη εξωτερικά φορτιζόμενο (NOVC) υβριδικό ηλεκτρικό όχημα»·

v)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.5.1.0.:

«2.5.1.0.

Ελάχιστες και μέγιστες τιμές CO2 εντός της οικογένειας παρεμβολής»·

vi)

τα σημεία 2.5.1.1.3. και 2.5.1.1.4. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.1.1.3.   Μάζα εκπομπών CO2 (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς, για τις φάσεις: τις μετρούμενες τιμές, για τον συνδυασμένο κύκλο βλέπε σημεία 1.2.3.8. και 1.2.3.9. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151)

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

μέσος όρος

 

 

 

 

 

Τελικό MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Κατανάλωση καυσίμου (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς, για τις φάσεις: τις μετρούμενες τιμές, για τον συνδυασμένο κύκλο βλέπε παραγράφους 1.2.3.8. και 1.2.3.9. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI)

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) ή m3/100 km ή kg/100 km (1)

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου FCp,H / FCc,H»·

 

 

 

 

 

vii)

τα σημεία 2.5.1.2. έως 2.5.1.3. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.1.2.   Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή)

2.5.1.2.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.1.2.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.2.3.   Μάζα εκπομπών CO2 (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς, για τις φάσεις: τις μετρούμενες τιμές, για τον συνδυασμένο κύκλο βλέπε σημεία 1.2.3.8. και 1.2.3.9. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI)

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

μέσος όρος

 

 

 

 

 

Τελικό MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Κατανάλωση καυσίμου (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς, για τις φάσεις: τις μετρούμενες τιμές, για τον συνδυασμένο κύκλο βλέπε σημεία 1.2.3.8. και 1.2.3.9. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI)

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) ή m3/100 km ή kg/100 km (1)

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   όχημα M για NOVC-HEV (εφόσον έχει εφαρμογή)»·

viii)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.5.1.3.1. έως 2.5.1.3.4.:

«2.5.1.3.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.1.3.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.3.3.   Μάζα εκπομπών CO2 (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς, για τις φάσεις: τις μετρούμενες τιμές, για τον συνδυασμένο κύκλο βλέπε παραγράφους 1.2.3.8. και 1.2.3.9. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI)

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

μέσος όρος

 

 

 

 

 

Τελικό MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Κατανάλωση καυσίμου (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς, για τις φάσεις: τις μετρούμενες τιμές, για τον συνδυασμένο κύκλο βλέπε παραγράφους 1.2.3.8. και 1.2.3.9. του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος XXI)

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) ή m3/100 km ή kg/100 km (1)

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου FCp,L / FCc,L»·

 

 

 

 

 

ix)

το σημείο 2.5.1.3.1. απαλείφεται·

x)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.5.1.4 και 2.5.1.4.1:

2.5.1.4.   Για τα οχήματα που κινούνται με κινητήρα εσωτερικής καύσης και είναι εξοπλισμένα με σύστημα περιοδικής αναγέννησης, όπως ορίζεται στο σημείο 6 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα των δοκιμών πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή Ki, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του υποπαραρτήματος 6 του παραρτήματος ΧΧΙ.

2.5.1.4.1.   Πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική αναγέννησης για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου

D — αριθμός κύκλων λειτουργίας μεταξύ 2 κύκλων κατά τους οποίους πραγματοποιούνται φάσεις αναγέννησης: …

d — αριθμός κύκλων λειτουργίας που απαιτούνται για την αναγέννηση: …

Εφαρμοστέος κύκλος τύπου 1 (Παράρτημα XXI υποπαράρτημα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 ή κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83) (14): …

 

Συνδυασμένος κύκλος

Ki (πρόσθετη μετατόπιση / συντελεστής πολλαπλασιασμού) (1)

Τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου (10)

 

Σε περίπτωση οχήματος βάσης, επαναλάβετε το 2.5.1.»·

xi)

τα σημεία 2.5.2.1. έως 2.5.2.1.2. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.2.1.   Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

2.5.2.1.1.   Όχημα υψηλών τιμών (High)

2.5.2.1.1.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.2.1.1.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

EC (Wh/km)

Δοκιμή

Πόλη

Συνδυασμένος κύκλος

Υπολογιζόμενη EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

μέσος όρος

 

 

Δηλούμενη τιμή

 

2.5.2.1.1.3.   Συνολικός χρόνος εκτός ανοχής για τη διενέργεια του κύκλου: …sec

2.5.2.1.2.   Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή)

2.5.2.1.2.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.2.1.2.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

EC (Wh/km)

Δοκιμή

Πόλη

Συνδυασμένος κύκλος

Υπολογιζόμενη EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

μέσος όρος

 

 

Δηλούμενη τιμή

 

2.5.2.1.2.3.   Συνολικός χρόνος εκτός ανοχής για τη διενέργεια του κύκλου: …sec»·

xii)

το σημείο 2.5.2.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.2.2.   Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία

2.5.2.2.1.   Όχημα υψηλών τιμών (High)

PER (km)

Δοκιμή

Πόλη

Συνδυασμένος κύκλος

Μετρούμενη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία

1

 

 

2

 

 

3

 

 

μέσος όρος

 

 

Δηλούμενη τιμή

 

2.5.2.2.2.   Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή)

PER (km)

Δοκιμή

Πόλη

Συνδυασμένος κύκλος

Μετρούμενη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία

1

 

 

2

 

 

3

 

 

μέσος όρος

 

 

Δηλούμενη τιμή

—»·

 

xiii)

τα σημεία 2.5.3.1. έως 2.5.3.2. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.3.1.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση διατήρησης φόρτισης

2.5.3.1.1.   Όχημα υψηλών τιμών (High)

2.5.3.1.1.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.3.1.1.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Μέσος όρος

 

 

 

 

 

Τελικό MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή)

2.5.3.1.2.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.3.1.2.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Μέσος όρος

 

 

 

 

 

Τελικό MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Όχημα Μ (εφόσον έχει εφαρμογή)

2.5.3.1.3.1.   Ενεργειακή ζήτηση κύκλου: … J

2.5.3.1.3.2.   Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h)2: …

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Εξαιρετικά υψηλή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Μέσος όρος

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Εκπομπή μάζας CO2 σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης

Όχημα υψηλών τιμών (High)

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Μέσος όρος

 

Τελικό MCO2,CD,H

 

Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή)

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Μέσος όρος

 

Τελικό MCO2,CD,L

 

Όχημα Μ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Εκπομπή CO2 (g/km)

Δοκιμή

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Μέσος όρος

 

Τελικό MCO2,CD,M»·

 

xiv)

στο σημείο 2.5.3.3., προστίθεται το ακόλουθο σημείο 2.5.3.3.1.:

«2.5.3.3.1.

Ελάχιστες και μέγιστες τιμές CO2 εντός της οικογένειας παρεμβολής»·

xv)

το σημείο 2.5.3.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.3.5.   Κατανάλωση καυσίμου στην κατάσταση εξάντλησης φόρτισης

Όχημα υψηλών τιμών (High)

Κατανάλωση καυσίμων (l/100km)

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές FCCD,H

 

Όχημα χαμηλών τιμών (Low) (εφόσον έχει εφαρμογή)

Κατανάλωση καυσίμων (l/100km)

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές FCCD,L

 

Όχημα Μ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Κατανάλωση καυσίμων (l/100km)

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές FCCD,M»·

 

xi)

το σημείο 2.5.3.7.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.3.7.1.   Συνολική ηλεκτρική αυτονομία AER

AER (km)

Δοκιμή

Πόλη

Συνδυασμένος κύκλος

Τιμές AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Μέσος όρος

 

 

Τελικές τιμές AER»·

 

 

xvii)

το σημείο 2.5.3.7.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.3.7.4.   Αυτονομία κύκλου εξάντλησης φόρτισης RCDC

RCDC (km)

Δοκιμή

Συνδυασμένος κύκλος

Τιμές RCDC

1

 

2

 

3

 

Μέσος όρος

 

Τελικές τιμές RCDC»·

 

xviii)

τα σημεία 2.5.3.8.2. και 2.5.3.8.3. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.3.8.2.   Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση εξάντλησης φόρτισης ECAC,CD (σε συνδυασμένο κύκλο), σταθμισμένη βάσει συντελεστή χρηστικότητας

ECAC,CD (Wh/km)

Δοκιμή

Συνδυασμένος κύκλος

Τιμές ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

Μέσος όρος

 

Τελικές τιμές ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ECAC, weighted (σε συνδυασμένο κύκλο), σταθμισμένη βάσει συντελεστή χρηστικότητας

ECAC,weighted (Wh/km)

Δοκιμή

Συνδυασμένος κύκλος

Τιμές ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

Μέσος όρος

 

Τελικές τιμές ECAC,weighted

 

Σε περίπτωση οχήματος βάσης, επαναλάβετε το 2.5.3.»·

xix)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.5.4:

«2.5.4.   Οχήματα με κυψέλες καυσίμου (FCV)

Κατανάλωση καυσίμου (kg/100 km)

Συνδυασμένος κύκλος

Τελικές τιμές FCc

 

Σε περίπτωση οχήματος βάσης, επαναλάβετε το 2.5.4.»·

xx)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.5.5:

«2.5.5.

Συσκευή παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας: ναι/άνευ αντικειμένου ….»·

xxi)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποσημείωση (5α):

«()

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 18) της οδηγίας 2007/46/ΕΚ»·

γ)

το προσάρτημα της προσθήκης του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου τροποποιείται ως εξής:

i)

ο τίτλος του σημείου 1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Εκπομπές CO2 υπολογιζόμενες σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3.2. των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1152 και (ΕΕ) 2017/1153»·

ii)

το σημείο 2.1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.1.   Εκπομπές μάζας CO2 (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς) για όχημα αμιγώς ICE και NOVC-HEV

Εκπομπή CO2 (g/km)

Αστικό περιβάλλον

Εξωαστικό περιβάλλον

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,NEDC_H,test»

 

 

 

iii)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.1.2. και 2.1.2.1:

«2.1.2.   Αποτελέσματα δοκιμής OVC

2.1.2.1.   Εκπομπές μάζας CO2 για OVC-HEV

Εκπομπή CO2 (g/km)

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted»·

 

iv)

το σημείο 2.2.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.1.   Εκπομπές μάζας CO2 (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς) για όχημα αμιγώς ICE και NOVC-HEV

Εκπομπή CO2 (g/km)

Αστικό περιβάλλον

Εξωαστικό περιβάλλον

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,NEDC_L,test»·

 

 

 

v)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.2.2. και 2.2.2.1.:

«2.2.2.   Αποτελέσματα δοκιμής OVC

2.2.2.1.   Εκπομπές μάζας CO2 για OVC-HEV

Εκπομπή CO2 (g/km)

Συνδυασμένος κύκλος

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted»·

 

vi)

το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Συντελεστές απόκλισης και επαλήθευσης [υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το σημείο 3.2.8 των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1152 και (ΕΕ) 2017/1153].

Συντελεστής απόκλισης (εφόσον έχει εφαρμογή)

 

Συντελεστής επαλήθευσης (εφόσον έχει εφαρμογή)

“1” ή “0”

Κωδικός αριθμός αναγνωριστικού κατακερματισμού του πλήρους αρχείου συσχέτισης [σημείο 3.1.1.2 του παραρτήματος I των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1152 και (ΕΕ) 2017/1153]»

 

vii)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 4. έως 4.2.3.:

«4.   Τελικές τιμές NEDC CO2 και κατανάλωσης καυσίμου

4.1.   Τελικές τιμές NEDC (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς) για όχημα αμιγώς ICE και NOVC-HEV

 

 

Αστικό περιβάλλον

Εξωαστικό περιβάλλον

Συνδυασμένος κύκλος

Εκπομπή CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Κατανάλωση καυσίμου (1/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2   τελικές τιμές NEDC (για κάθε υπό δοκιμή καύσιμο αναφοράς) για OVC-HEV

4.2.1.   Εκπομπή CO2 (g/km): βλέπε σημεία 2.1.2.1. και 2.2.2.1.

4.2.2.   Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Wh/km): βλέπε σημεία 2.1.2.2. και 2.2.2.2.

4.2.3.   Κατανάλωση καυσίμων (l/100 km)

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)

Συνδυασμένος κύκλος

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted»·

 

26)

το προσάρτημα 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο πίνακας 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

οι γραμμές AG έως AL αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.08.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

 

 

31.08.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.1.2019

 

31.08.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 κλάση II

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.08.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 κλάση II

PI, CI

 

 

31.08.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 Κλάση IΙ

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.08.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

 

 

31.08.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

 

 

31.08.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 κλάση II

PI, CI

 

 

31.08.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

 

 

31.08.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 κλάση IΙ

PI, CI

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 κλάση IΙ

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022»·

 

β)

μετά τον πίνακα 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μετά το υπόμνημα που αφορά το EURO 6d-TEMP:

«Πρότυπο εκπομπών “Euro 6d-TEMP-ISC” = Δοκιμές RDE έναντι των προσωρινών συντελεστών συμμόρφωσης, πλήρεις απαιτήσεις εκπομπών Euro 6 σωλήνα εξαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών PN RDE) και νέα διαδικασία ISC·

Πρότυπο εκπομπών “Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC” = Δοκιμές RDE NOx έναντι των προσωρινών συντελεστών συμμόρφωσης, πλήρεις απαιτήσεις εκπομπών Euro 6 σωλήνα εξαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών PN RDE), διαδικασία δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών 48 ωρών και νέα διαδικασία ISC·»·

γ)

μετά τον πίνακα 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μετά το υπόμνημα που αφορά το EURO 6d:

«Δοκιμές “Euro 6d-ISC” RDE έναντι των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης, πλήρεις απαιτήσεις εκπομπών Euro 6 σωλήνα εξαγωγής, διαδικασία δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών 48 ωρών και νέα διαδικασία ISC.

Δοκιμές “Euro 6d-ISC-FCM” RDE έναντι των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης, πλήρεις απαιτήσεις εκπομπών Euro 6 σωλήνα εξαγωγής, διαδικασία δοκιμών εξατμιστικών εκπομπών 48 ωρών, συσκευές παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας και νέα διαδικασία ISC.»·

27)

τα προσαρτήματα 8α έως 8γ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα 8α

Εκθέσεις δοκιμής

Η έκθεση δοκιμής είναι η έκθεση που εκδίδεται από την τεχνική υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την διεξαγωγή των δοκιμών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΜΕΡΟΣ I

Εφόσον έχει εφαρμογή, οι ακόλουθες πληροφορίες είναι τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται για τη δοκιμή τύπου 1.

ΔΟΚΙΜΗ υπ' αριθμόν

ΑΙΤΩΝ

 

Κατασκευαστής

 

ΘΕΜΑ

Αναγνωριστικός/-οί αριθμός/-οί οικογένειας αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

:

 

Αναγνωριστικός/-οί αριθμός/-οί οικογένειας παρεμβολής

:

 

Αντικείμενο το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμές:

 

Μάρκα

:

 

 

Αριθμός αναγνώρισης IP

:

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το αντικείμενο το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμές συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο θέμα.


ΤΟΠΟΣ,

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Γενικές σημειώσεις:

Αν υπάρχουν άνω της μίας επιλογές (αναφορές), στην έκθεση δοκιμής πρέπει να περιγράφεται η επιλογή που δοκιμάστηκε.

Αν δεν υπάρχουν, ίσως επαρκεί μια απλή αναφορά στο έγγραφο πληροφοριών στην αρχή της έκθεσης δοκιμής.

Κάθε τεχνική υπηρεσία μπορεί να συμπληρώνει πρόσθετες πληροφορίες

α)

Ειδικά για κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

β)

Ειδικά για κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/-ΩΝ: ΥΨΗΛHΣ ΤΙΜHΣ (HIGH), ΧΑΜΗΛHΣ ΤΙΜHΣ (LOW), ΚΑΙ M (ΕΦOΣΟΝ EΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓH)

1.1.   ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμοί οχήματος

:

Αριθμός πρωτοτύπου και αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN)

Κατηγορία

:

 

 

 

 

Αμάξωμα

:

 

Κινητήριοι τροχοί

:

 

1.1.1.   Αρχιτεκτονική του συστήματος μετάδοσης ισχύος

Αρχιτεκτονική του συστήματος μετάδοσης ισχύος

:

αμιγώς ICE, υβριδικό, ηλεκτρικό ή κυψέλης καυσίμου

1.1.2.   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

 

Αρχή λειτουργίας

:

δίχρονος/τετράχρονος κύκλος

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων

:

 

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

:

 

Στροφές κινητήρα σε βραδυπορία (min– 1)

:

 

+

Υψηλές στροφές κινητήρα σε βραδυπορία (min– 1) (α)

:

 

+

Ονομαστική ισχύς κινητήρα

:

 

kW

στις

 

rpm

Μέγιστη καθαρή ροπή

:

 

Nm

στις

 

rpm

Λιπαντικό κινητήρα

:

μάρκα και τύπος

Σύστημα ψύξης

:

Τύπος αέρας/νερό/λάδι

Μόνωση

:

υλικό, ποσότητα, θέση, όγκος και βάρος

1.1.3.   ΚΑΥΣΙΜΟ ΔΟΚΙΜΗΣ για τη δοκιμή τύπου 1 (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός καύσιμα δοκιμής, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

Βενζίνη E10 - ντίζελ B7 – LPG – NG - …

Πυκνότητα στους 15 °C

:

 

Περιεκτικότητα σε θείο

:

Μόνο για ντίζελ B7 και βενζίνη E10

 

:

 

Αριθμός παρτίδας

:

 

Συντελεστές Willans (για κινητήρες εσωτερικής καύσης ICE) για εκπομπές CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Απευθείας έγχυση

:

ναι/όχι ή περιγραφή

Τύπος καυσίμου οχήματος:

:

Ενός καυσίμου / δύο καυσίμων / ευέλικτου καυσίμου

Μονάδα ελέγχου

Αναφορά εξαρτήματος

:

όπως στο έγγραφο πληροφοριών

Δοκιμές λογισμικού

:

για παράδειγμα, ανάγνωση μέσω εργαλείου σάρωσης

Ροόμετρο αέρα

:

 

Σώμα της στραγγαλιστικής βαλβίδας

:

 

Αισθητήρας πίεσης

:

 

Αντλία έγχυσης

:

 

Εγχυτήρας/-ες

:

 

1.1.5.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός συστήματα εισαγωγής, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σήμειο

Υπερπληρωτής

:

Ναι/όχι

μάρκα & τύπος (1)

Ενδιάμεσος ψύκτης

:

ναι/όχι

τύπος (αέρος/αέρος – αέρος/νερού) (1)

Φίλτρο αέρα (στοιχείο) (1)

:

μάρκα & τύπος

Σιγαστήρας εισαγωγής (1)

:

μάρκα & τύπος

1.1.6.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Πρώτος καταλυτικός μετατροπέας

:

μάρκα & αναφορά (1)

αρχή: τριοδική κατάλυση / οξείδωση / παγίδα NOx / σύστημα αποθήκευσης NOx / επιλεκτική καταλυτική αναγωγή…

Δεύτερος καταλυτικός μετατροπέας

:

μάρκα & αναφορά (1)

αρχή: τριοδική κατάλυση / οξείδωση / παγίδα NOx / σύστημα αποθήκευσης NOx / επιλεκτική καταλυτική αναγωγή…

Παγίδα σωματιδίων

:

με/χωρίς/δεν εφαρμόζεται

καταλυτικό: ναι/όχι

μάρκα & αναφορά (1)

Αναφορά και θέση του (των) αισθητήρα/-ων οξυγόνου

:

πριν τον καταλύτη / μετά τον καταλύτη

Έγχυση αέρα

:

με/χωρίς/δεν εφαρμόζεται

Έγχυση νερού

:

με/χωρίς/δεν εφαρμόζεται

EGR

:

με/χωρίς/δεν εφαρμόζεται

ψυχόμενη/μη ψυχόμενη

HP/LP

Σύστημα ελέγχου εξατμιστικών εκπομπών

:

με/χωρίς/δεν εφαρμόζεται

Αναφορά και θέση του (των) αισθητήρα/-ων NOx

:

Πριν/μετά

Γενική περιγραφή (1)

:

 

1.1.7.   ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός συστήματα αποθήκευσης θερμότητας, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Διάταξη αποθήκευσης θερμότητας

:

ναι/όχι

Θερμοχωρητικότητα (αποθηκευμένη ενθαλπία J)

:

 

Χρόνος απαγωγής θερμότητας (s)

:

 

1.1.8.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός συστήματα μετάδοσης, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Κιβώτιο ταχυτήτων

:

χειροκίνητο / αυτόματο / συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση

Διαδικασία αλλαγής σχέσης μετάδοσης

Κυρίαρχος τρόπος λειτουργίας (*2)

:

ναι/όχι

κανονικός / οδήγηση / eco /…

Ευνοϊκότερος τρόπος λειτουργίας για εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου (εφόσον έχει εφαρμογή)

:

 

Δυσμενέστερος τρόπος λειτουργίας για εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου (εφόσον έχει εφαρμογή)

:

 

Τρόπος λειτουργίας με την υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (ανάλογα με την περίπτωση)

:

 

Μονάδα ελέγχου

:

 

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων

:

μάρκα και τύπος

Ελαστικά

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

 

Διαστάσεις εμπρός/πίσω

:

 

Δυναμική περιφέρεια (m)

:

 

Πίεση ελαστικών (kPa)

:

 

Σχέσεις μετάδοσης (R.T.), πρωτεύουσες σχέσεις (R.P.) και (ταχύτητα οχήματος (km/h) / (στροφές κινητήρα (1 1 000 (min– 1)) (V1000) για κάθε σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1η

1/1

 

 

2η

1/1

 

 

3η

1/1

 

 

4η

1/1

 

 

5η

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός ηλεκτροκινητήρες, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

 

Μέγιστη ισχύς (kW)

:

 

1.1.10.   REESS ΕΛΞΗΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω του ενός REESS έλξης, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

 

Χωρητικότητα (Ah)

:

 

Ονομαστική τάση (V)

:

 

1.1.11.   ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Για άνω της μίας κυψελών καυσίμου, πρέπει να επαναλαμβάνεται το σημείο

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

 

Μέγιστη ισχύς (kW)

:

 

Ονομαστική τάση (V)

:

 

1.1.12.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ (εφόσον έχει εφαρμογή)

Μπορεί να υπάρχουν άνω του ενός ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος (μετατροπέας προώθησης, σύστημα χαμηλής τάσης ή φορτιστής)

Μάρκα

:

 

Τύπος

:

 

Ισχύς (kW)

:

 

1.2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (HIGH)

1.2.1.   ΜΑΖΑ

Μάζα δοκιμής του οχήματος VH (kg)

:

 

1.2.2.   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙ ΟΔΟΥ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ενεργειακή ζήτηση κύκλου (J)

:

 

Αναφορά σε έκθεση δοκιμής αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

:

 

Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας αντίστασης κατά την πορεία επί οδού

:

 

1.2.3.   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ

Κύκλος (χωρίς μείωση κλίμακας)

:

Κλάση 1 / 2 / 3α / 3β

Λόγος ονομαστικής ισχύος προς τη μάζα σε τάξη πορείας (PMR)(W/kg)

:

(εφόσον έχει εφαρμογή)

Διαδικασία ανώτατης ταχύτητας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μέτρηση

:

ναι/όχι

Μέγιστη ταχύτητα του οχήματος (km/h)

:

 

Μείωση κλίμακας (εφόσον έχει εφαρμογή)

:

ναι/όχι

Συντελεστής μείωσης κλίμακας fdsc

:

 

Απόσταση κύκλου (m)

:

 

Σταθερή ταχύτητα (στην περίπτωση της βραχείας διαδικασίας δοκιμής)

:

Εφόσον έχει εφαρμογή

1.2.4.   ΣΗΜΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

Υπολογισμός έκδοσης αλλαγής σχέσεων μετάδοσης

 

[να υποδειχθεί η εφαρμοστέα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)_2017/1151]

Αλλαγή σχέσης μετάδοσης

:

Μέση σχέση μετάδοσης για v ≥ 1 km/h, με στογγυλοποίηση σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία

nmin drive

1η σχέση μετάδοσης

:

…min– 1

1η σχέση μετάδοσης προς 2η

:

…min– 1

2η σχέση μετάδοσης προς στάση

:

…min– 1

2η σχέση μετάδοσης

:

…min– 1

3η σχέση μετάδοσης και πέραν αυτής