EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1624 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1066 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1624 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Οκτωβρίου 2018

σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1066

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1066 της Επιτροπής (2) καθορίζει τη διαδικασία και θεσπίζει μια ελάχιστη σειρά υποδειγμάτων για την παροχή πληροφοριών από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων (εφεξής «ιδρύματα») στις αρχές εξυγίανσης για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων εξυγίανσης για τα ιδρύματα. Από την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1066 έως σήμερα, οι αρχές εξυγίανσης έχουν αποκτήσει πείρα στον τομέα του σχεδιασμού της εξυγίανσης. Λαμβανομένης υπόψη της εν λόγω πείρας, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η ελάχιστη σειρά υποδειγμάτων για τη συλλογή πληροφοριών για τους σκοπούς του σχεδιασμού της εξυγίανσης.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1066 έχει επίσης ως στόχο να σχεδιαστούν η διαδικασία και η ελάχιστη σειρά υποδειγμάτων για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών από τα ιδρύματα, ώστε να μπορούν οι αρχές εξυγίανσης να συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές με συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικείων αρχών. Ωστόσο, από την πείρα που έχει αποκτηθεί προκύπτει ότι η εναρμονισμένη προσέγγιση για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών έχει επιτευχθεί μόνο εν μέρει. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές εξυγίανσης συλλέγουν σε τακτική βάση έναν ελάχιστο πυρήνα πληροφοριών που αφορούν ένα ίδρυμα ή έναν όμιλο σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό δεν εμποδίζει τις αρχές εξυγίανσης να συλλέγουν όποιες πρόσθετες πληροφορίες κρίνουν αναγκαίες για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων εξυγίανσης ή να καθορίζουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, απλουστευμένες υποχρεώσεις πληροφόρησης.

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια εξυγίανσης βασίζονται σε ένα ελάχιστο σύνολο στοιχείων σταθερά υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, τα στοιχεία δεδομένων που αναφέρονται στα υποδείγματα αναφοράς, τα οποία καθορίστηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1066, θα πρέπει να μετατραπούν σε ένα ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται στην υποβολή εποπτικών αναφορών. Το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων θα πρέπει να αποτελείται από δομημένη απεικόνιση των στοιχείων δεδομένων και να προσδιορίζει όλες τις σχετικές επιχειρηματικές έννοιες για τους σκοπούς της ενιαίας υποβολής αναφορών για τον σχεδιασμό της εξυγίανσης, καθώς και να περιέχει όλες τις σχετικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίων λύσεων πληροφορικής για την υποβολή αναφορών.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η συνεκτικότητα και η ακρίβεια των στοιχείων δεδομένων που υποβάλλονται από τα ιδρύματα, τα στοιχεία δεδομένων πρέπει να διέπονται από κοινούς κανόνες επικύρωσης.

(5)

Λόγω της φύσης τους, οι κανόνες επικύρωσης και οι ορισμοί των σημείων δεδομένων επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι σύμφωνοι, ανά πάσα στιγμή, με τις ισχύουσες απαιτήσεις στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων, της ανάλυσης και της πληροφορικής. Ωστόσο, λόγω του χρόνου που απαιτείται επί του παρόντος για να εγκριθεί και να δημοσιευθεί το λεπτομερές ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, καθώς και οι κανόνες επικύρωσης, δεν είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις αρκετά γρήγορα και έγκαιρα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή ενιαίων πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια εξυγίανσης στην Ένωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για το λεπτομερές ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, καθώς και οι λεπτομερείς κοινοί κανόνες επικύρωσης που θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στον δικτυακό της τόπο.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να ελαχιστοποιείται η αλληλεπικάλυψη μεταξύ των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτόν, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1066 καθορίζει τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των αρχών εξυγίανσης, η οποία θα πρέπει να διατηρείται ώστε οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης να επαληθεύουν από κοινού αν ορισμένες ή όλες οι ζητούμενες πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή. Όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή, είναι σκόπιμο να τις διαβιβάζει άμεσα στην αρχή εξυγίανσης.

(7)

Με δεδομένη την έκταση των αναγκαίων τροποποιήσεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1066, είναι προτιμότερο, για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομικής σαφήνειας, να εκδοθεί νέος εκτελεστικός κανονισμός και, ως εκ τούτου, να καταργηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1066.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που υπέβαλε η ΕΑΤ στην Επιτροπή.

(9)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορίζουν τις διαδικασίες και ένα ελάχιστο σύνολο τυποποιημένων υποδειγμάτων για την υποβολή στις αρχές εξυγίανσης των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση και την εφαρμογή των επιμέρους σχεδίων εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και σχεδίων εξυγίανσης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «οντότητα εξυγίανσης»: οποιοδήποτε από τα εξής:

α)

οντότητα εγκατεστημένη στην Ένωση, η οποία προσδιορίζεται από την αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ως οντότητα για την οποία το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει δράση εξυγίανσης, είτε

β)

ίδρυμα που δεν αποτελεί μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), για το οποίο το σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ προβλέπει δράση εξυγίανσης·

2)   «όμιλος εξυγίανσης»: οποιοδήποτε από τα εξής:

α)

οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που δεν είναι:

i)

οντότητες εξυγίανσης οι ίδιες, ή

ii)

θυγατρικές άλλων οντοτήτων εξυγίανσης, ή

iii)

οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνονται στον όμιλο εξυγίανσης σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης και οι θυγατρικές τους·

β)

τα πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται μόνιμα με κεντρικό οργανισμό, ο κεντρικός οργανισμός και κάθε ίδρυμα υπό τον έλεγχο του κεντρικού οργανισμού, όταν μία από τις εν λόγω οντότητες αποτελεί οντότητα εξυγίανσης·

3)   «ίδρυμα ομίλου»: η οντότητα του ομίλου που είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων·

4)   «σχετική νομική οντότητα»: η οντότητα του ομίλου που είτε:

α)

παρέχει κρίσιμες λειτουργίες, είτε

β)

αντιπροσωπεύει ή παρέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 5 % οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο του ομίλου που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

ii)

το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

iii)

τα έσοδα εκμετάλλευσης του ομίλου σε ενοποιημένη βάση.

Άρθρο 3

Παροχή βασικών πληροφοριών για τους σκοπούς των επιμέρους σχεδίων εξυγίανσης και των σχεδίων εξυγίανσης ομίλου

1.   Τα ιδρύματα και, στην περίπτωση των ομίλων, οι μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης υποβάλλουν στις αρχές εξυγίανσης, είτε άμεσα είτε μέσω της αρμόδιας αρχής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα I, σύμφωνα με το επίπεδο ενοποίησης των πληροφοριών, τη συχνότητα και τον μορφότυπο που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 4, 5 και 6, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα II.

2.   Όταν η αρχή εξυγίανσης, ή, στην περίπτωση των ομίλων, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ενημερώνει τα οικεία ιδρύματα ή τις οικείες μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης για όσες πληροφορίες δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται στην υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Προσδιορίζει τις εν λόγω πληροφορίες παραπέμποντας στα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

Επίπεδο ενοποίησης των πληροφοριών

1.   Τα ιδρύματα που δεν ανήκουν σε όμιλο υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, με εξαίρεση τις πληροφορίες που αναφέρονται στα υποδείγματα Z 07.02 και Z 04.00 του παραρτήματος I, σε μεμονωμένη βάση.

2.   Στην περίπτωση των ομίλων, οι μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα Ζ 01.00 του παραρτήματος I όσον αφορά τα εξής:

i)

τις οντότητες του ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του που υπερβαίνουν το 0,5 % του συνόλου του ενεργητικού ή των συνολικών υποχρεώσεων του ομίλου·

ii)

τα ιδρύματα ομίλου που υπερβαίνουν το 0,5 % του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο ή το 0,5 % του συνολικού κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 του ομίλου βάσει της ενοποιημένης κατάστασης της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης·

iii)

τις οντότητες ομίλου που παρέχουν κρίσιμες λειτουργίες·

β)

τις πληροφορίες που ορίζονται στα υποδείγματα Z 02.00 και Z 03.00 του παραρτήματος I:

i)

στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης ή, αν διαφέρει, στο επίπεδο της κάθε οντότητας υπό εξυγίανση μεμονωμένα·

ii)

στο επίπεδο του κάθε ιδρύματος ομίλου που αποτελεί σχετική νομική οντότητα και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου i), μεμονωμένα, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η αρχή εξυγίανσης έχει απαλλάξει πλήρως το εν λόγω ίδρυμα από την εφαρμογή της μεμονωμένης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 11 ή παράγραφος 12 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

iii)

στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης σε ενοποιημένη βάση ή, εάν διαφέρει, στο επίπεδο κάθε οντότητας εξυγίανσης βάσει της ενοποιημένης κατάστασης του ομίλου εξυγίανσης·

γ)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα Ζ 04.00 του παραρτήματος I σχετικά με τις χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ όλων των σχετικών νομικών οντοτήτων·

δ)

τις πληροφορίες που ορίζονται στα υποδείγματα Z 05.01 και Z 05.02 του παραρτήματος I:

i)

στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης ή, αν διαφέρει, στο επίπεδο της κάθε οντότητας υπό εξυγίανση σε μεμονωμένα·

ii)

στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης σε ενοποιημένη βάση ή, εάν διαφέρει, στο επίπεδο κάθε οντότητας εξυγίανσης βάσει της ενοποιημένης κατάστασης του ομίλου εξυγίανσης·

ε)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα 06.00 του παραρτήματος I, στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης σε ενοποιημένη βάση, όσον αφορά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι σχετικές νομικές οντότητες·

στ)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα 07.01 του παραρτήματος I, χωριστά για κάθε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος·

ζ)

τις πληροφορίες που ορίζονται στα υποδείγματα Z 07.02 και Z 07.03 και Z 07.04 του παραρτήματος I σχετικά με τις κρίσιμες λειτουργίες και τους βασικούς επιχειρηματικές τομείς που παρέχονται από οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου·

η)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα Ζ 08.00 του παραρτήματος I, σχετικά με όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου που περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα Ζ 01.00 του παραρτήματος I·

θ)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα Ζ 09.00 του παραρτήματος I σχετικά με όλες τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, η διαταραχή των οποίων θα αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο ή θα εμπόδιζε την εκτέλεση οποιαδήποτε κρίσιμης λειτουργίας που προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Z 07 02·

ι)

τις πληροφορίες που ορίζονται στα υποδείγματα Z 10.01 και Z 10.02 του παραρτήματος I σχετικά με όλα τα κρίσιμα συστήματα πληροφορικής εντός του ομίλου.

Άρθρο 5

Συχνότητα, ημερομηνίες αναφοράς και ημερομηνίες αποστολής

1.   Τα ιδρύματα υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους όσον αφορά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ή του σχετικού οικονομικού έτους. Εάν η 30ή Απριλίου δεν είναι εργάσιμη, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2.   Οι αρχές εξυγίανσης παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή των πληροφοριών εντός της αρχής εξυγίανσης ή, κατά περίπτωση, της αρμόδιας αρχής.

3.   Τα ιδρύματα μπορούν να υποβάλλουν μη ελεγχθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που τα ελεγχθέντα στοιχεία αποκλίνουν από τα υποβληθέντα μη ελεγχθέντα στοιχεία, τότε τα αναθεωρημένα, ελεγχθέντα στοιχεία υποβάλλονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τα μη ελεγχθέντα στοιχεία είναι στοιχεία για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί σχετικό πόρισμα από εξωτερικό ελεγκτή, ενώ τα ελεγχθέντα στοιχεία είναι στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος και διατύπωσε σχετικό πόρισμα ελέγχου.

4.   Διορθώσεις στις υποβληθείσες αναφορές υποβάλλονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 6

Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών

1.   Τα ιδρύματα ή, στην περίπτωση ομίλων, οι μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης, υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 με τους μορφοτύπους ανταλλαγής δεδομένων και τις απεικονίσεις που ορίζονται από τις αρχές εξυγίανσης, και τηρούν τους ορισμούς των σημείων δεδομένων, που περιλαμβάνονται στο ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων του παραρτήματος III, και τους κανόνες επικύρωσης του παραρτήματος IV, καθώς και τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)

δεν περιλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα δεδομένα οι μη απαιτούμενες ή μη εφαρμοστέες πληροφορίες·

β)

οι αριθμητικές τιμές υποβάλλονται ως πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με τα εξής:

i)

τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων «Νομισματικά» υποβάλλονται με τη χρήση ελάχιστης ακρίβειας που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χιλιάδες μονάδες·

ii)

τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων «Ποσοστά» εκφράζονται ανά μονάδα, με ελάχιστη ακρίβεια που αντιστοιχεί σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία·

iii)

τα σημεία δεδομένων με τον τύπο δεδομένων «Ακέραιοι» υποβάλλονται χωρίς τη χρήση δεκαδικών ψηφίων και με ακρίβεια που αντιστοιχεί σε μονάδες.

2.   Τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα ιδρύματα ή, στην περίπτωση ομίλων, από τις μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης, συνδέονται με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή·

β)

το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών·

γ)

τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα·

δ)

τον αναγνωριστικό κωδικό της οντότητας που υποβάλλει αναφορά·

ε)

το επίπεδο ενοποίησης των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 7

Παροχή πρόσθετων πληροφοριών για τους σκοπούς των επιμέρους σχεδίων εξυγίανσης ή των σχεδίων εξυγίανσης ομίλου

1.   Όταν αρχή εξυγίανσης ή αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, θεωρεί ότι πληροφορίες που δεν καλύπτονται από κανένα πρότυπο που ορίζεται στο παράρτημα I είναι αναγκαίες για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων εξυγίανσης, ή όταν ο μορφότυπος με τον οποίο παρέχονται οι πρόσθετες πληροφορίες από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεν είναι κατάλληλος για τους σκοπούς της κατάρτισης ή της εφαρμογής των σχεδίων εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης ζητεί τις εν λόγω πληροφορίες από το ίδρυμα ή τη μητρική επιχείρηση της Ένωσης.

2.   Για τους σκοπούς της υποβολής αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρχή εξυγίανσης:

α)

προσδιορίζει τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν·

β)

προσδιορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων πληροφοριών, το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου το ίδρυμα ή, στην περίπτωση ομίλων, η μητρική επιχείρηση της Ένωσης, θα παράσχει τις πληροφορίες στην αρχή εξυγίανσης·

γ)

καθορίζει τον μορφότυπο που θα χρησιμοποιηθεί από τα ιδρύματα ή, στην περίπτωση ομίλων, τις μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης για την παροχή των πληροφοριών στην αρχή εξυγίανσης·

δ)

προσδιορίζει αν οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν σε μεμονωμένη βάση ή σε επίπεδο ομίλου και αν το πεδίο εφαρμογής τους είναι τοπικό, ενωσιακό ή παγκόσμιο·

ε)

παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή των πρόσθετων πληροφοριών.

Άρθρο 8

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των αρχών εξυγίανσης

1.   Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης επαληθεύουν από κοινού αν ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν στην αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφος 1, είναι ήδη διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή.

2.   Αν ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή, η εν λόγω αρχή παρέχει εγκαίρως τις πληροφορίες αυτές στην αρχή εξυγίανσης.

3.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι αρχές εξυγίανσης διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα ή, στην περίπτωση ομίλων, οι μητρικές επιχειρήσεις της Ένωσης, ενημερώνονται για τις πληροφορίες που απαιτείται να περιλαμβάνονται στην υποβολή των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1. Προσδιορίζουν τις εν λόγω πληροφορίες παραπέμποντας στα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 9

Μεταβατική περίοδος

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, για το οικονομικό έτος που λήγει σε ημερομηνία μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2018, η ημερομηνία αποστολής είναι η 31 Μαΐου 2019 το αργότερο.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, για το οικονομικό έτος που λήγει σε ημερομηνία μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η ημερομηνία αποστολής είναι η 30η Απριλίου 2020 το αργότερο.

Άρθρο 10

Κατάργηση

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1066 καταργείται.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1066 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 6.7.2016, σ.1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Αριθμός υποδείγματος

Κωδικός υποδείγματος

Ονομασία του υποδείγματος ή της ομάδας υποδειγμάτων

Σύντομη ονομασία

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

1

Z 01.00

Οργανωτική δομή

ORG

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

2

Z 02.00

Διάρθρωση υποχρεώσεων

LIAB

3

Z 03.00

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

OWN

4

Z 04.00

Ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις

ΔΟΧ

5,1

Z 05.01

Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι (υποχρεώσεις)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι (εκτός ισολογισμού)

MCP 2

6

Z 06.00

Ασφάλιση καταθέσεων

DIS

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

 

Κρίσιμες λειτουργίες και βασικοί επιχειρηματικοί τομείς

 

7,1

Z 07.01

Αξιολόγηση κρισιμότητας των οικονομικών λειτουργιών

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών βάσει νομικών οντοτήτων

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Χαρτογράφηση των βασικών επιχειρηματικών τομέων βάσει νομικών οντοτήτων

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών βάσει βασικών επιχειρηματικών τομέων

FUNC 4

8

Z 08.00

Κρίσιμες υπηρεσίες

SERV

 

 

Υπηρεσίες ΥΧΑ - πάροχοι και χρήστες

 

9

Z 09.00

Υπηρεσίες ΥΧΑ - Πάροχοι και χρήστες - Χαρτογράφηση βάσει κρίσιμων λειτουργιών (ΥΧΑ)

ΥΧΑ 1

 

 

Συστήματα πληροφοριών

 

10,1

Z 10.01

Κρίσιμα συστήματα πληροφοριών (γενικές πληροφορίες)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Χαρτογράφηση συστημάτων πληροφοριών

CIS 2


Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG)

Οντότητα

Άμεση μητρική επιχείρηση

Όνομα

Κωδικός

Κωδικός LEI

Είδος οντότητας

Χώρα

Περιλαμβάνεται στην εποπτική ενοποίηση

Απαλλαγή από το άρθρο 7 του ΚΚΑ

Απαλλαγή από το άρθρο 10 του ΚΚΑ

Σύνολο ενεργητικού

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Άνοιγμα δείκτη μόχλευσης

Λογιστικό πρότυπο

Συνεισφορά στο συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό

συνεισφορά στο συνολικό ενοποιημένο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Συνεισφορά στο ενοποιημένο άνοιγμα δείκτη μόχλευσης

Σχετική νομική οντότητα

Όνομα

Κωδικός

Κωδικός LEI

Μετοχικό κεφάλαιο

Δικαιώματα ψήφου στην οντότητα

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 - Διάρθρωση υποχρεώσεων (LIAB)

 

Αντισυμβαλλόμενος

ΣΥΝΟΛΟ

 

Νοικοκυριά

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (μη ΜΜΕ)

Πιστωτικά ιδρύματα

Άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Γενικές κυβερνήσεις & κεντρικές τράπεζες

Μη προσδιοριζόμενο, εισηγμένο σε τόπο διαπραγμάτευσης

Μη προσδιοριζόμενο, μη εισηγμένο σε τόπο διαπραγμάτευσης

εκ των οποίων: ενδοομιλική

εκ των οποίων: υποχρεώσεις που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας, εκτός των ενδοομιλικών

Γραμμή

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Καλυπτόμενες καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις – εξασφαλισμένο μέρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Υποχρεώσεις προς πελάτες, εφόσον προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Καταπιστευματικά στοιχεία παθητικού, εφόσον προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Υποχρεώσεις προς ιδρύματα < 7 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Υποχρεώσεις προς συστήματα (φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων) < 7 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Υποχρεώσεις έναντι εργαζομένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Κρίσιμες υποχρεώσεις για την επιχειρησιακή καθημερινή λειτουργία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον είναι προνομιούχες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Υποχρεώσεις προς συστήματα εγγύησης καταθέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες, αλλά προνομιούχες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες και μη προνομιούχες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Υποχρεώσεις ισολογισμού που προκύπτουν από παράγωγα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών συμψηφιστικών συνόλων, μετά τις προσαρμογές στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και πριν από τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών συμψηφιστικών συνόλων, μετά τις προσαρμογές στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και μετά τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών συμψηφιστικών συνόλων, μετά τις προσαρμογές στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, μετά τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων και με ενσωμάτωση των ποσών εκκαθάρισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Άθροισμα καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των κανόνων συμψηφισμού προληπτικής εποπτείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Μη ασφαλισμένες εξασφαλισμένες υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Δομημένα αξιόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Μη προνομιούχες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (μη αναγνωριζόμενες ως ίδια κεφάλαια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα <= 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα > 1 μήνας < 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 1 έτος και < 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

εκ των οποίων: εναπομένουσα ληκτότητα >= 2 έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Λοιπά στοιχεία παθητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

εκ των οποίων: κεφαλαιακά μέσα/μετοχικό κεφάλαιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

εκ των οποίων: μέσα της ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με τις κοινές μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

εκ των οποίων: (μέρος) υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Κεφάλαιο κατηγορίας 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

εκ των οποίων: (μέρος) υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 - Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (OWN)

 

Ποσό ή ποσοστό

0010

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

0100

 

Συνεισφορά στο συνολικό ενοποιημένο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

0110

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

 

 

Αρχικό κεφάλαιο

0210

 

Απαίτηση δείκτη μόχλευσης

0220

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΕΑ (TSCR)

0300

 

TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

0310

 

TSCR: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

0320

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

0400

 

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

0410

 

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου λόγω μακροπροληπτικού ή συστημικού κινδύνου που εντοπίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους

0420

 

Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα

0430

 

Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου

0440

 

Απόθεμα ασφαλείας για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

0450

 

Απόθεμα ασφαλείας για άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

0460

 

Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR)

0500

 

OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

0510

 

OCR: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

0520

 

OCR και κατευθύνσεις 2ου πυλώνα (P2G)

0600

 

OCR και P2G: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

0610

 

OCR και P2G: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

0620

 


Z 04.00 - Ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις (IFC)

Εκδότης ή εγγυημένη οντότητα

Πιστωτής, κάτοχος ή πάροχος εγγύησης

Χρηματοοικονομική διασύνδεση

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Είδος

Ανεξόφλητο ποσό

 

εκ του οποίου το εκδοθέν βάσει δικαίου τρίτης χώρας

εκ των οποίων επιλέξιμο MREL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 - Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι σε υποχρεώσεις (MCP 1)

Αντισυμβαλλόμενος

Είδος

Ανεξόφλητο ποσό

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Ομάδα ή μεμονωμένος

Χώρα

Τομέας

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Σημαντικοί εκτός ισολογισμού αντισυμβαλλόμενοι (MCP 2)

Αντισυμβαλλόμενος

Είδος

Ποσό

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Ομάδα ή μεμονωμένος

Χώρα

Τομέας

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 - Ασφάλιση καταθέσεων (DIS)

Νομικό πρόσωπο

Ιδιότητα μέλους ΣΕΚ

Θεσμικό σύστημα προστασίας

Επιπλέον προστασία βάσει του συμβατικού συστήματος

Όνομα οντότητας

Κωδικός

ΣΕΚ

Ποσό καλυπτόμενων καταθέσεων

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 - Αξιολόγηση κρισιμότητας των οικονομικών λειτουργιών (FUNC 1)

Χώρα:

 

 

 

Γραμμή

Οικονομικές λειτουργίες

Ποσοτικά δεδομένα

Αξιολόγηση κρισιμότητας

Αναγνωριστικό

Οικονομική λειτουργία

Περιγραφή της οικονομικής λειτουργίας

Μερίδιο αγοράς

Χρηματικό ποσό

Αριθμητικός δείκτης

Αντίκτυπος στην αγορά

Δυνατότητα υποκατάστασης

Κρίσιμη λειτουργία

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Καταθέσεις

0010

1,1

Νοικοκυριά

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις -ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις - μη ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Γενικές κυβερνήσεις

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Χορηγήσεις

0080

2,1

Νοικοκυριά – Δανεισμός για αγορά κατοικίας

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Νοικοκυριά – άλλες χορηγήσεις

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις -ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις - μη ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Γενικές κυβερνήσεις

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Υπηρεσίες πληρωμών, μετρητών, διακανονισμού, εκκαθάρισης, φύλαξης

0160

3,1

Υπηρεσίες πληρωμών σε ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Υπηρεσίες πληρωμών σε μη ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Υπηρεσίες μετρητών

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Υπηρεσίες διακανονισμού αξιογράφων

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Υπηρεσίες εκκαθάρισης ΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Υπηρεσίες παρακαταθήκης

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Κεφαλαιαγορές

0250

4,1

Παράγωγα διακρατούμενα για διαπραγμάτευση - εξωχρηματιστηριακά (OTC)

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Παράγωγα διακρατούμενα για διαπραγμάτευση - μη εξωχρηματιστηριακά

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Δευτερογενείς αγορές/διαπραγμάτευση (μόνο διακρατούμενα για διαπραγμάτευση)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Πρωτογενείς αγορές/αναδοχή

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Χρηματοδότηση χονδρικής

0320

5,1

Δανειοληπτικές πράξεις

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Παράγωγα (στοιχεία του ενεργητικού)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Χορηγήσεις

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Παράγωγα (στοιχεία του παθητικού)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Άλλοι τύποι προϊόντων 1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Άλλοι τύποι προϊόντων 2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5,7

Άλλοι τύποι προϊόντων 3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 - Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών ανά νομική οντότητα (FUNC 2)

Κρίσιμες λειτουργίες

Νομική οντότητα

Χρηματική σημασία

Χώρα

Αναγνωριστικό

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Χρηματικό ποσό

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 - Χαρτογράφηση των βασικών επιχειρηματικών τομέων βάσει νομικών οντοτήτων (FUNC 3)

Βασικός επιχειρηματικός τομέας

Νομική οντότητα

Βασικός επιχειρηματικός τομέας

Αναγνωριστικό επιχειρηματικού τομέα

Περιγραφή

Όνομα οντότητας

Κωδικός

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 - Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών βάσει βασικών επιχειρηματικών τομέων (FUNC 4)

Κρίσιμες λειτουργίες

Βασικός επιχειρηματικός τομέας

Χώρα

Αναγνωριστικό λειτουργίας

Βασικός επιχειρηματικός τομέας

Αναγνωριστικό επιχειρηματικού τομέα

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 - Κρίσιμες υπηρεσίες (SERV)

Κωδικός αναγνώρισης

Είδος υπηρεσίας

Αποδέκτης υπηρεσίας

Πάροχος υπηρεσιών

Κρίσιμη λειτουργία

Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης

Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα πρόσβασης στις συμβάσεις

Εφαρμοστέο δίκαιο

Σύμβαση που δεν επηρεάζεται από εξυγίανση

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Μέρος του ομίλου

Χώρα

Αναγνωριστικό

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Υπηρεσίες ΥΧΑ - Πάροχοι και χρήστες - Χαρτογράφηση βάσει κρίσιμων λειτουργιών (ΥΧΑ)

Χρήστης

Κρίσιμη λειτουργία

Χορηγός

Εφαρμοστέο δίκαιο

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Χώρα

Αναγνωριστικό

Υποδομή χρηματοπιστωτικών αγορών (ΥΧΑ)

Τρόπος συμμετοχής

Διαμεσολαβητής

Περιγραφή υπηρεσίας

Τύπος συστήματος

Όνομα

Κωδικός ΥΧΑ

Όνομα

Κωδικός

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 - Κρίσιμα συστήματα πληροφοριών (γενικές πληροφορίες) (CIS 1)

Κρίσιμο σύστημα πληροφοριών

Οντότητα του ομίλου που είναι υπεύθυνη για το σύστημα

Σύστημα Κωδικός αναγνώρισης

Όνομα

Είδος

Περιγραφή

Όνομα οντότητας

Κωδικός

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 - Χαρτογράφηση συστημάτων πληροφοριών (CIS 2)

Σύστημα Κωδικός αναγνώρισης

Οντότητα του ομίλου που είναι χρήστης του συστήματος

Κρίσιμη υπηρεσία

Κρίσιμη λειτουργία

Όνομα οντότητας

Κωδικός

Κωδικός αναγνώρισης

Χώρα

Αναγνωριστικό

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οδηγίες

I.

Γενικές οδηγίες 24

I.1

Δομή 24

I.2

Παραπομπές 25

I.3

Λογιστικά πρότυπα 25

I.4

Πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης 25

I.5

Αρίθμηση και άλλοι κανόνες 26

II.

Οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα 26

II.1

Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG) 26

II.2

Z 02.00 - Διάρθρωση υποχρεώσεων (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 - Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (OWN) 36

II.4

Z 04.00 - Ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις (IFC) 39

II.5

Z 05.01 και Z 05.02 - Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι 41

II.6

Z 06.00 - Ασφάλιση καταθέσεων (DIS) 44

II.7

Κρίσιμες λειτουργίες και βασικοί επιχειρηματικοί τομείς 47

II.8

Z 08.00 - Κρίσιμες υπηρεσίες (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Υπηρεσίες ΥΧΑ - Πάροχοι και χρήστες - Χαρτογράφηση βάσει κρίσιμων λειτουργιών 59

II.10

Κρίσιμα συστήματα πληροφοριών 61

I.   Γενικές οδηγίες

I.1   Δομή

1.

Το πλαίσιο αποτελείται από 15 υποδείγματα, οργανωμένα σε 3 δέσμες:

(1)

«Γενικές πληροφορίες», ήτοι επισκόπηση της οργανωτικής δομής ενός ομίλου και των οντοτήτων του, της κατανομής των στοιχείων ενεργητικού και των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο. Αυτή η δέσμη αποτελείται από το υπόδειγμα «Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG)»

(2)

«Πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία», ήτοι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των οντοτήτων του ομίλου, τις υποχρεώσεις έναντι των σημαντικότερων αντισυμβαλλομένων και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που λαμβάνονται από τους σημαντικότερους αντισυμβαλλομένους, καθώς και την ασφάλιση καταθέσεων. Αυτή η δέσμη αποτελείται από 6 υποδείγματα:

α)

«Z 02.00 - Διάρθρωση υποχρεώσεων (LIAB)»,

β)

«Z 03.00 - Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (OWN)»,

γ)

«Z 04.00 - Ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις (IFC)»,

δ)

Δύο υποδείγματα σχετικά με τους σημαντικούς αντισυμβαλλομένους, «Z 05.01 - Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι σε υποχρεώσεις (Z-MCP 1)» και «Z 05.02 - Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι εκτός ισολογισμού (Z-MCP 2)».

ε)

«Z 06.00 - Ασφάλιση καταθέσεων (Z-DIS)».

(3)

«Κρίσιμες λειτουργίες», ήτοι επισκόπηση των κρίσιμων λειτουργιών και χαρτογράφησή τους βάσει νομικών οντοτήτων, βασικών επιχειρηματικών τομέων, κρίσιμων υπηρεσιών, υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών και συστημάτων πληροφοριών. Αυτή η δέσμη αποτελείται από 7 υποδείγματα:

4 υποδείγματα σχετικά με τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών και τη χαρτογράφησή τους βάσει βασικών επιχειρηματικών τομέων και οντοτήτων ομίλου, «Z 07.01 - Αξιολόγηση κρισιμότητας οικονομικών λειτουργιών (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 - Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών ανά νομική οντότητα (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 - Χαρτογράφηση βασικών επιχειρηματικών τομέων ανά νομική οντότητα (Z-FUNC 3)» και «Z 07.04 - Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών βάσει βασικών επιχειρηματικών τομέων (Z-FUNC 4)»,

«Z 08.00 - Κρίσιμες υπηρεσίες (Z-SERV)»,

Z 09.00 – Υπηρεσίες ΥΧΑ - Πάροχοι και χρήστες - Χαρτογράφηση βάσει κρίσιμων λειτουργιών (ΥΧΑ),

2 υποδείγματα σχετικά με κρίσιμα συστήματα πληροφοριών, «Z 10.01 - Κρίσιμα συστήματα πληροφοριών (Γενικές πληροφορίες) (Z-CIS 1)» και «Z 10.02 - Χαρτογράφηση συστημάτων πληροφοριών (Z-CIS 2)».

I.2   Παραπομπές

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα ακρωνύμια:

α)   «BCBS»: Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών,

β)   «CPMI»: Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών της Αγοράς της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών,

γ)   «FINREP»: υποδείγματα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III και IV, και συμπληρωματικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (1),

δ)   «COREP (OF)»: παραρτήματα I (υποδείγματα) και II (οδηγίες) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014,

ε)   «COREP (LR)»: παραρτήματα X (υποδείγματα) και XI (οδηγίες) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014,

στ)   «ΣΧΣ»: Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

ζ)   «ΔΛΠ»: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

η)   «ΔΠΧΑ»: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 (2),

θ)   «Κωδικός LEI»: αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός μοναδικού και παγκόσμιου αναγνωριστικού κωδικού των συμβαλλομένων σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως προτάθηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και εγκρίθηκε από την ομάδα G20. Μέχρις ότου το παγκόσμιο σύστημα LEI καταστεί πλήρως λειτουργικό, εκχωρούνται προκαταρκτικοί κωδικοί LEI στους αντισυμβαλλομένους από τοπική επιχειρησιακή μονάδα που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ρυθμιστικής εποπτείας (ROC, λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.leiroc.org). Όταν υφίσταται αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) για έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο,

ι)   «ΕΓΑΛΑ» ή «εθνικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές»: τα εθνικά λογιστικά πλαίσια που αναπτύχθηκαν βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (3).

I.3   Λογιστικά πρότυπα

3.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες, τα ιδρύματα αναφέρουν όλα τα ποσά βάσει του λογιστικού πλαισίου που χρησιμοποιούν για την αναφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014. Τα ιδρύματα που δεν υποχρεούνται να αναφέρουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 εφαρμόζουν τους κανόνες του αντίστοιχου λογιστικού πλαισίου τους.

4.

Όσον αφορά ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές βάσει των ΔΠΧΑ, έχουν παρεμβληθεί παραπομπές στα σχετικά ΔΠΧΑ.

I.4   Πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης

5.

Το εν λόγω πλαίσιο αναφέρεται, ανάλογα με το υπόδειγμα, στα ακόλουθα:

ενοποίηση βάσει λογιστικής ενοποίησης (οι οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο),

εποπτική ενοποίηση (οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του τίτλου II του πρώτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)) στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της Ένωσης,

ενοποίηση στο επίπεδο της οντότητας εξυγίανσης για τον όμιλο εξυγίανσης.

6.

Για κάθε υπόδειγμα, τα ιδρύματα ακολουθούν την εφαρμοστέα βάση ή βάσεις ενοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

I.5   Αρίθμηση και άλλοι κανόνες

7.

Οι παρούσες οδηγίες ακολουθούν τους κανόνες σήμανσης που ορίζονται κατωτέρω, όταν γίνεται παραπομπή στις στήλες, τις γραμμές και τα κελιά των υποδειγμάτων. Οι συγκεκριμένοι αριθμητικοί κωδικοί χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στους κανόνες επικύρωσης.

8.

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες προκειμένου να παραπέμψουν στις στήλες, στις γραμμές και στα κελιά ενός υποδείγματος: {Υπόδειγμα,Γραμμή,Στήλη}.

9.

Στην περίπτωση επικυρώσεων εντός ενός υποδείγματος στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τα σημεία δεδομένων του συγκεκριμένου υποδείγματος, τα σύμβολα δεν αναφέρονται σε υπόδειγμα: {Γραμμή,Στήλη}.

10.

Στην περίπτωση υποδειγμάτων με μόνο μία στήλη, αναφέρονται μόνο οι γραμμές: {Υπόδειγμα,Γραμμή}.

11.

Ο αστερίσκος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την επικύρωση γραμμών ή στηλών που έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως.

12.

Σε περίπτωση που ένα στοιχείο πληροφοριών δεν εφαρμόζεται στις οντότητες για τις οποίες υποβάλλεται η αναφορά, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό.

13.

Σε περίπτωση που οι παρούσες οδηγίες αναφέρονται σε πρωτεύουσα κλείδα, η εν λόγω κλείδα σημαίνει στήλη ή συνδυασμό στηλών που έχουν οριστεί ώστε να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο όλες τις γραμμές του υποδείγματος. Μια πρωτεύουσα κλείδα περιλαμβάνει μια μοναδική τιμή για κάθε γραμμή του υποδείγματος. Δεν μπορεί να περιλαμβάνει μηδενική τιμή.

II.   Οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα

II.1   Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG)

II.1.1   Γενικές παρατηρήσεις

14.

Αυτό το υπόδειγμα παρέχει επισκόπηση της νομικής και ιδιοκτησιακής δομής του ομίλου. Ένα μοναδικό υπόδειγμα υποβάλλεται σε σχέση με το σύνολο των οντοτήτων του ομίλου, το οποίο πληροί το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού. Σε αυτό το υπόδειγμα προσδιορίζονται μόνο νομικές οντότητες.

II.1.2   Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

Στήλες

Οδηγίες

0010-0160

Οντότητα

0010

Επωνυμία

Όνομα της οντότητας. Επίσημο όνομα της οντότητας, όπως εμφανίζεται στις εταιρικές πράξεις, περιλαμβανομένης της ένδειξης της νομικής μορφής.

0020

Κωδικός

Κωδικός της οντότητας. Όσον αφορά τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI. Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI, ή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ένας κωδικός στο πλαίσιο ενιαίας κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στην Ένωση, ή, σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι διαθέσιμος, ένας εθνικός κωδικός.

Ο κωδικός είναι μοναδικός και χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα υποδείγματα. Ο κωδικός έχει πάντοτε μια τιμή.

0030

Κωδικός LEI

20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI της οντότητας, εφόσον διατίθεται.

0040

Τύπος οντότητας

Ο τύπος της οντότητας, κατά διαδοχική σειρά προτεραιότητας, είναι ένας από τους ακόλουθους:

α)

«Πιστωτικό ίδρυμα»

Η εν λόγω κατηγορία καλύπτει τα πιστωτικά ιδρύματα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκτός των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (5),

β)

«Επιχείρηση επενδύσεων υποκείμενη στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ»,

Η εν λόγω κατηγορία καλύπτει τις επιχειρήσεις επενδύσεων που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και η οποία υπόκειται στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ,

γ)

«Επιχείρηση επενδύσεων μη υποκείμενη στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ»

δ)

«Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα»

Η εν λόγω κατηγορία καλύπτει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διαφορετικά από όσα ταξινομούνται ως «εταιρεία συμμετοχών», όπως περιγράφεται στο σημείο ε) κατωτέρω.

ε)

«Εταιρεία συμμετοχών»

Η εν λόγω κατηγορία καλύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

Μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

Μεικτή εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

Μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 31) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

Μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 32) του κανονισμού (EE) αριθ. 575/2013,

Μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 33) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

στ)

«Ασφαλιστική επιχείρηση»

Η εν λόγω κατηγορία καλύπτει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως καθορίζονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

ζ)

«Άλλος τύπος οντότητας», όταν η οντότητα δεν αποτυπώνεται σε καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

0050

Χώρα

Ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης της οντότητας, η οποία μπορεί να είναι κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

0060

Περιλαμβάνεται στο πεδίο περιμέτρου προληπτικής εποπτείας

Αναφέρονται οι ακόλουθες συντμήσεις:

 

Y - Ναι,

 

N - Όχι.

0070

Απαλλαγή από το άρθρο 7 του ΚΚΑ

Αναφέρονται οι ακόλουθες συντμήσεις:

 

Y – εάν η αρμόδια αρχή δεν εφαρμόζει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

 

N – σε διαφορετική περίπτωση.

0080

Απαλλαγή από το άρθρο 10 του ΚΚΑ

Αναφέρονται οι ακόλουθες συντμήσεις:

 

Y – εάν η αρμόδια αρχή εφαρμόζει απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

 

N – σε διαφορετική περίπτωση.

0090

Σύνολο ενεργητικού

Σύνολο ενεργητικού, όπως ορίζεται για τη FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο, όπως ορίζεται για το COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Το στοιχείο αυτό δεν αναφέρεται για οντότητες που δεν είναι ιδρύματα και οντότητες που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 ή το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

0110

Άνοιγμα δείκτη μόχλευσης

Συνολικό άνοιγμα δείκτη μόχλευσης, όπως ορίζεται για το COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Το στοιχείο αυτό δεν αναφέρεται για οντότητες που δεν είναι ιδρύματα και οντότητες που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 ή το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

0120

Λογιστικό πρότυπο

Τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει η οντότητα. Αναφέρονται οι ακόλουθες συντμήσεις:

ΔΠΧΠ

ΕΓΑΛΑ

0130

Συνεισφορά στο συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό

Το ποσό που συνεισφέρει η οντότητα στο συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό του ομίλου στον οποίο αναφέρεται η αναφορά.

0140

Συνεισφορά στο συνολικό ενοποιημένο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Το ποσό που συνεισφέρει η οντότητα στο συνολικό ενοποιημένο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο του ομίλου στον οποίο αναφέρεται η αναφορά.

0150

Συνεισφορά στο ενοποιημένο άνοιγμα δείκτη μόχλευσης

Το ποσό που συνεισφέρει η οντότητα στο συνολικό ενοποιημένο άνοιγμα δείκτη μόχλευσης του ομίλου στον οποίο αναφέρεται η αναφορά.

0160

Σχετική νομική οντότητα

Κατά πόσον η οντότητα αποτελεί σχετική νομική οντότητα βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.

0170-0210

Άμεση μητρική επιχείρηση

Άμεση μητρική επιχείρηση της οντότητας. Αναφέρεται μόνο άμεση μητρική επιχείρηση που διαθέτει πάνω από το 5 % των δικαιωμάτων ψήφου στην οντότητα.

Εάν μια οντότητα έχει περισσότερες από μία άμεσες μητρικές επιχειρήσεις, αναφέρεται μόνο η άμεση μητρική επιχείρηση με το υψηλότερο μερίδιο κεφαλαίου –ή μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με την περίπτωση.

0140

Όνομα

Όνομα της άμεσης μητρικής επιχείρησης της οντότητας.

0150

Κωδικός

Ο κωδικός της άμεσης μητρικής επιχείρησης. Όσον αφορά τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI. Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI, ή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ένας κωδικός στο πλαίσιο ενιαίας κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στην Ένωση, ή, σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι διαθέσιμος, ένας εθνικός κωδικός.

Ο κωδικός είναι μοναδικός και χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα υποδείγματα. Ο κωδικός έχει πάντοτε μια τιμή.

0160

Κωδικός LEI

20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI της οντότητας, εφόσον διατίθεται.

0170

Εταιρικό κεφάλαιο

Ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η άμεση μητρική επιχείρηση της οντότητας, εκτός των αποθεματικών.

0180

Δικαιώματα ψήφου στην οντότητα

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η άμεση μητρική επιχείρηση στην οντότητα.

Οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται μόνον εφόσον μια μετοχή δεν ισοδυναμεί με μία ψήφο (ως εκ τούτου, τα δικαιώματα ψήφου δεν ισοδυναμούν με το μετοχικό κεφάλαιο).

II.2   Z 02.00 - Διάρθρωση υποχρεώσεων (LIAB)

II.2.1   Γενικές παρατηρήσεις

15.

Αυτό το υπόδειγμα απαιτεί αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση των υποχρεώσεων της οντότητας ή του ομίλου. Οι υποχρεώσεις κατανέμονται με βάση τις υποχρεώσεις που εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα και με βάση τις υποχρεώσεις που δεν εξαιρούνται από τη διάσωση. Παρέχονται περαιτέρω κατανομές με βάση τις κατηγορίες υποχρεώσεων, τις κατηγορίες αντισυμβαλλομένων και τη ληκτότητα.

16.

Σε περίπτωση που σε αυτό το υπόδειγμα καθορίζεται κατανομή ληκτότητας, η εναπομένουσα ληκτότητα είναι το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμβατική ληκτότητα ή, σε περίπτωση που υπάρχει σαφές ή έμμεσο, συμβατικό ή κανονιστικό, δικαίωμα του κατόχου ενός μέσου σε πρόωρη εξόφληση, μέχρι την πρώτη ημέρα κατά την οποία προκύπτει αυτό το δικαίωμα. Οι ενδιάμεσες πληρωμές κεφαλαίου κατανέμονται στις αντίστοιχες περιόδους ληκτότητας. Ανάλογα με την περίπτωση, η ληκτότητα εξετάζεται χωριστά αφενός για το κεφάλαιο και αφετέρου για τους δεδουλευμένους τόκους.

17.

Ως προεπιλογή, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό το υπόδειγμα είναι ανεξόφλητα υπόλοιπα. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο μιας απαίτησης ή μέσου είναι το άθροισμα του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων της απαίτησης ή του μέσου. Το οφειλόμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο είναι ίσο προς την αξία της απαίτησης που θα μπορούσε να προβάλει ο πιστωτής στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας.

18.

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, οι υποχρεώσεις του ισολογισμού που προκύπτουν από παράγωγα (αναφέρονται στη γραμμή 0330) αναφέρονται υπό μορφή λογιστικών αξιών. Η λογιστική αξία είναι αυτή που ορίζεται για τους σκοπούς της FINREP, είτε στα ΔΠΧΑ είτε στις ΕΓΑΛΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Διαφορετικά, χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά στοιχεία των πλαισίων υποβολής αναφορών ΕΓΑΛΑ.

II.2.2   Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

Στήλες

Οδηγίες

0010

Νοικοκυριά

FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ)

Άτομα ή ομάδες ατόμων με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για ίδια τελική κατανάλωση, καθώς και με την ιδιότητά τους ως παραγωγών εμπορεύσιμων αγαθών και χρηματοοικονομικών και μη υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές τους δεν είναι εκείνες των οιονεί επιχειρήσεων. Περιλαμβάνονται μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά και τα οποία ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή μη εμπορικών αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για συγκεκριμένες ομάδες νοικοκυριών.

0020

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Παράρτημα τίτλος I άρθρο 2 παράγραφος 1 της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (7)· FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 5 στοιχείο θ).

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, και/ή ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

0030

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (μη ΜΜΕ)

FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε)

Επιχειρήσεις και οιονεί επιχειρήσεις που δεν εμπλέκονται σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, αλλά ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή εμπορικών αγαθών και την παροχή μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (8).

Εξαιρούνται οι «ΜΜΕ» που αναφέρονται στη στήλη 0020.

0040

Πιστωτικά ιδρύματα

FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο γ)

Πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης.

0050

Άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο δ)

Όλες οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και οιονεί επιχειρήσεις, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως επιχειρήσεις επενδύσεων, επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και γραφεία εκκαθάρισης, καθώς και υπόλοιποι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαμεσολάβησης, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς και θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων.

0060

Γενικές κυβερνήσεις & κεντρικές τράπεζες

FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχεία α) και β)

Κεντρικές τράπεζες και κεντρικές κυβερνήσεις, κρατικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων διοικητικών φορέων και μη εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά εξαιρουμένων δημόσιων εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών που ανήκουν στις εν λόγω διοικήσεις και που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (οι οποίες αναφέρονται στο πεδίο «πιστωτικά ιδρύματα», «άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις» ή «μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις», ανάλογα με τη δραστηριότητά τους)· ταμεία κοινωνικής ασφάλισης· και διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

0070

Μη προσδιοριζόμενο, εισηγμένο σε τόπο διαπραγμάτευσης

Όταν η ταυτότητα του κατόχου ενός τίτλου δεν είναι γνωστή, διότι τα μέσα είναι εισηγμένα σε τόπο διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τα ποσά αποδίδονται σε αυτή τη στήλη.

0080

Μη προσδιοριζόμενο, μη εισηγμένο σε τόπο διαπραγμάτευσης

Όταν η ταυτότητα του κατόχου ενός τίτλου δεν είναι γνωστή, χωρίς τα μέσα να είναι εισηγμένα σε τόπο διαπραγμάτευσης, τα ποσά αποδίδονται σε αυτή τη στήλη και δεν απαιτείται περαιτέρω κατανομή βάσει αντισυμβαλλομένων. Οι οντότητες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προσδιορίσουν τους αντισυμβαλλομένους και να περιορίσουν τη χρήση αυτής της στήλης στο ελάχιστο.

0090

Σύνολο

0100

Εκ των οποίων: ενδοομιλική

Υποχρεώσεις έναντι οντοτήτων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επικεφαλής μητρικής οντότητας (σε αντίθεση με το κανονιστικό πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης).

0110

Εκ των οποίων: υποχρεώσεις που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας, εκτός των ενδοομιλικών

Σε αυτές περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα ποσά των υποχρεώσεων που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας και/ή έχουν εκδοθεί από οντότητες του ομίλου με έδρα σε τρίτες χώρες. Οι ενδοομιλικές υποχρεώσεις εξαιρούνται.

Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης έχει επιβεβαιώσει ότι έχει πεισθεί, δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), ότι οποιαδήποτε απόφαση αρχής εξυγίανσης να απομειώσει ή να μετατρέψει μια υποχρέωση θα εκτελεστεί δυνάμει του δικαίου της εν λόγω τρίτης χώρας, η εν λόγω υποχρέωση δεν αναφέρεται σε αυτή τη θέση.


Γραμμές

Οδηγίες

0100

Υποχρεώσεις που εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα

Το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ορίζει ότι «Οι αρχές εξυγίανσης δεν ασκούν τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας».

0110

Καλυπτόμενες καταθέσεις

Το ποσό των καλυπτόμενων καταθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), με την εξαίρεση των πρόσκαιρων υψηλών υπολοίπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

0120

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις – εξασφαλισμένο μέρος

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επαναγοράς (repos), των καλυμμένων ομολόγων και των υποχρεώσεων υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνολικών στοιχείων κάλυψης και εξασφαλίζονται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν των καλυμμένων ομολόγων.

Ούτε η απαίτηση να μεριμνούν ώστε όλα τα εξασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη δέσμη κάλυψης καλυμμένων ομολόγων να μην επηρεάζονται, να παραμένουν διαχωρισμένα και να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση, ούτε η εξαίρεση του άρθρου 44 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ εμποδίζουν τις αρχές εξυγίανσης, όπου ενδείκνυται, να ασκούν τις εξουσίες αυτές όσον αφορά οιοδήποτε μέρος μιας εξασφαλισμένης υποχρέωσης ή υποχρέωσης για την οποία έχει ενεχυριαστεί εξασφάλιση που υπερβαίνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων, του ενεχύρου, του εμπράγματου δικαιώματος ή της εξασφάλισης που παρέχονται ως ασφάλεια. Αυτό το μη καλυπτόμενο ποσό των εν λόγω εξασφαλισμένων υποχρεώσεων δεν αναφέρεται σε αυτή τη γραμμή, αλλά αναφέρεται στη γραμμή 0340, και υπόκειται σε επιπρόσθετη κατανομή.

Οι υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες που καλύπτονται από ομάδα εξασφαλίσεων (για παράδειγμα, κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, πράξη μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης κ.λπ.) θεωρούνται εξασφαλισμένες υποχρεώσεις.

Ένας συγκεκριμένος τύπος υποχρεώσεων είναι θέσεις ασφαλειών (π.χ. εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα) που εισπράχθηκαν και καταχωρίστηκαν στον ισολογισμό. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εξασφαλίσεις είναι νομικά συνδεδεμένες με θέση περιουσιακών στοιχείων, αντιμετωπίζονται ως εξασφαλισμένες υποχρεώσεις για τους σκοπούς της παρούσας αναφοράς.

0130

Υποχρεώσεις προς πελάτες, εφόσον προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή, από το ίδρυμα ή την οντότητα του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, περιουσιακών στοιχείων πελατών ή ρευστών των πελατών, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων πελατών ή ρευστών των πελατών που έχουν στην κατοχή τους για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), ή ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πελάτες προστατεύονται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας.

0140

Καταπιστευματικά στοιχεία παθητικού, εφόσον προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Κάθε υποχρέωση που προκύπτει από σχέση καταπίστευσης μεταξύ του ιδρύματος ή της οντότητας του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (ως καταπιστευματοδόχου) και ενός άλλου προσώπου (ως δικαιούχου), υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω δικαιούχος προστατεύεται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας ή του αστικού δικαίου.

0150

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα < 7 ημέρες

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των οντοτήτων που ανήκουν στην ίδια λογιστική ομάδα, με αρχική διάρκεια μικρότερη των επτά ημερών.

0160

Υποχρεώσεις προς συστήματα (φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων) < 7 ημέρες

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των επτά ημερών, έναντι συστημάτων ή φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων, που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), ή των συμμετεχόντων σε αυτά και που προκύπτουν από συμμετοχή στα εν λόγω συστήματα.

0170

Υποχρεώσεις έναντι εργαζομένου

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Υποχρεώσεις έναντι εργαζομένου, όσον αφορά δεδουλευμένες αποδοχές, συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή άλλες σταθερές αποδοχές, εκτός από τη μεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών που δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση. Ωστόσο, τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τη μεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών των προσώπων που αναλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

0180

Κρίσιμες υποχρεώσεις για την επιχειρησιακή καθημερινή λειτουργία

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σημείο ii) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Υποχρεώσεις προς εμπορικό πιστωτή ή προμηθευτή, που συνδέεται με την παροχή στο ίδρυμα ή στην οντότητα του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ αγαθών και υπηρεσιών, κρίσιμων για την καθημερινή λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφορικής, κοινής ωφελείας, καθώς και της ενοικίασης, συντήρησης και φροντίδας των εγκαταστάσεων.

0190

Υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον είναι προνομιούχες

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σημείο iii) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές είναι προνομιούχες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

0200

Υποχρεώσεις προς συστήματα εγγύησης καταθέσεων

Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σημείο iv) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Υποχρεώσεις προς συστήματα εγγύησης καταθέσεων που προκύπτουν από τις συνεισφορές που οφείλονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ.

0300

Υποχρεώσεις που δεν εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα

Πρόκειται για το άθροισμα των γραμμών 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 και 0400.

0310

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες αλλά προνομιούχες

Άρθρο 108 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Οι καταθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, που δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη διάσωση με ίδια μέσα (άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ), για τις οποίες προβλέπεται, ωστόσο, προνομιακή μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 108 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

0320

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες και μη προνομιούχες

Οι καταθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, που δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη διάσωση με ίδια μέσα ούτε μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή του άρθρου 108 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

0330

Υποχρεώσεις ισολογισμού που προκύπτουν από παράγωγα

Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, για το συνολικό πόσο που αντιστοιχεί στη FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών συμψηφιστικών συνόλων, μετά τις προσαρμογές στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και πριν από τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων

Κατά προεπιλογή, το άθροισμα του συνόλου των καθαρών αγοραίων αξιών των υποχρεώσεων παραγώγων ανά συμβατικό συμψηφιστικό σύνολο. Το συμψηφιστικό σύνολο αναφέρεται μόνον όταν η καθαρή αγοραία αξία ενός συμψηφιστικού συνόλου είναι υποχρέωση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παράγωγα που δεν υπόκεινται σε συμψηφιστικές ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται ως ενιαία σύμβαση, ήτοι ως εάν επρόκειτο για συμψηφιστικό σύνολο με ένα μόνο παράγωγο.

0332

Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών συμψηφιστικών συνόλων, μετά τις προσαρμογές στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και μετά τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων

Η αποτίμηση στη γραμμή 0331 υπόκειται σε προσαρμογή για εξασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί για να εξασφαλίσουν αυτό το άνοιγμα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το άθροισμα των εν λόγω καθαρών αγοραίων αξιών μετά τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων στην αγοραία αξία τους.

0333

Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών συμψηφιστικών συνόλων, μετά τις προσαρμογές στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, μετά τον συμψηφισμό των εξασφαλίσεων και με ενσωμάτωση των εκτιμώμενων ποσών εκκαθάρισης

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 2016/1401 της Επιτροπής (14) για την αποτίμηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, επιπρόσθετο ποσό εκκαθάρισης το οποίο καλύπτει το ύψος των ζημιών ή των εξόδων στα οποία υπεβλήθησαν οι αντισυμβαλλόμενοι στις συμβάσεις παραγώγων, ή των κερδών που πραγματοποίησαν, μέσω αντικατάστασης ή είσπραξης του οικονομικού ισοδύναμου της εκτέλεσης των ουσιωδών όρων των συμβάσεων και της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης των μερών των καταγγελθεισών συμβάσεων.

Οι εκτιμήσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό ενός ποσού εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθούν σε ατομική βάση. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεγγιστικές τιμές, οι οποίες μπορούν να βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία όπως οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τον κίνδυνο αγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του ποσού εκκαθάρισης για τις υποχρεώσεις παραγώγων, το ποσό που αναφέρεται ισούται με το ποσό που αναφέρεται στη γραμμή 0332.

0334

Άθροισμα καθαρών υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη των κανόνων συμψηφισμού προληπτικής εποπτείας

Αναφέρονται οι καθαρές υποχρεώσεις για τα παράγωγα, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων συμψηφισμού προληπτικής εποπτείας του άρθρου 429 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (που συνδέονται με τον υπολογισμό του μέτρου συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης).

0340

Μη ασφαλισμένες εξασφαλισμένες υποχρεώσεις

Το ποσό των εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων για τις οποίες έχει ενεχυριαστεί εξασφάλιση που υπερβαίνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων, του ενεχύρου, του εμπράγματου δικαιώματος ή της εξασφάλισης που παρέχονται ως ασφάλεια. Το εν λόγω ποσό καλύπτει το «ανεπαρκώς εξασφαλισμένο» μέρος οποιασδήποτε εξασφαλισμένης υποχρέωσης, για παράδειγμα το ανεπαρκώς εξασφαλισμένο μέρος των καλυμμένων ομολόγων ή των πράξεων επαναγοράς.

0350

Δομημένα αξιόγραφα

Τα δομημένα αξιόγραφα ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ως δανειακές οφειλές που περιλαμβάνουν μία ενσωματωμένη συνιστώσα παραγώγων, με αποδόσεις που συνδέονται με υποκείμενο τίτλο η δείκτη (δημόσιο ή ειδικό όπως μετοχές ή ομόλογα, ποσοστά σταθερής απόδοσης ή πίστωση, συνάλλαγμα, εμπορεύματα κ.λπ.). Τα δομημένα αξιόγραφα δεν περιλαμβάνουν χρεωστικούς τίτλους που περιλαμβάνουν μόνο δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης, ήτοι η αξία του μέσου δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε ενσωματωμένη συνιστώσα παραγώγων.

0360

Μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα μη εξασφαλισμένα μέσα με εξοφλητική προτεραιότητα που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία των δομημένων αξιογράφων.

0365

Μη προνομιούχες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

Το ποσό οποιασδήποτε από τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικούς τίτλους που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) και παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ,

Μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από τους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ· ή

Χρεωστικοί τίτλοι με τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης μεταξύ των κοινών μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από τους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, για τους οποίους ένα κράτος μέλος έχει προβλέψει, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, να έχουν την ίδια κατάταξη με αυτήν των απαιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) και παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

0370

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

Οι υποχρεώσεις που θα εξοφληθούν βάσει του εθνικού πτωχευτικού δικαίου μόνον αφού εξοφληθούν πλήρως όλες οι τάξεις των κοινών πιστωτών και των μη προνομιούχων πιστωτών με εξοφλητική προτεραιότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι συμβατικές όσο και οι κανονιστικές υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης. Στην περίπτωση των εταιρειών συμμετοχών, στην εν λόγω κατηγορία (ήτοι δομική μειωμένη εξασφάλιση) μπορούν επίσης να αναφέρονται και οι χρεωστικοί τίτλοι μη μειωμένης εξασφάλισης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μόνο μέσα μειωμένης εξασφάλισης που δεν αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια.

Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει επίσης εκείνο το μέρος των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που χαρακτηρίζεται καταρχήν ως ίδια κεφάλαια, αλλά δεν περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια λόγω διατάξεων σταδιακής εξάλειψης, όπως το άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εναπομένουσα ληκτότητα) ή το δέκατο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (επιπτώσεις της αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος).

0380

Άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις MREL

Οποιοδήποτε μέσο είναι επιλέξιμο για MREL, αλλά δεν αποτυπώνεται στις γραμμές 0320 και 0340 έως 0370.

0390

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Στη γραμμή αυτή αποτυπώνονται οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με χρεωστικούς τίτλους των οποίων οι κάτοχοι μπορούν να διασωθούν για πρακτικούς λόγους, όπως προβλέψεις που σχετίζονται με διαφορές στις οποίες υπόκειται η οντότητα.

0400

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Οποιαδήποτε υποχρέωση δεν αναφέρεται στις γραμμές 0100 έως 0390.

0500

Ίδια κεφάλαια

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 118) και άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ίδιος ορισμός όπως στο COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1)

Άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ίδιος ορισμός όπως στο COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Εκ των οποίων: κεφαλαιακά μέσα/μετοχικό κεφάλαιο

Νομικά μέσα που αποτελούν (μέρος) του κεφαλαίου CET1 υπό μορφή κεφαλαιακών μέσων/μετοχικού κεφαλαίου

0512

Εκ των οποίων: μέσα της ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με τις κοινές μετοχές

Νομικά μέσα που αποτελούν (μέρος) ιδίων κεφαλαίων CET1 υπό μορφή μέσων διαφορετικών από κεφαλαιακά μέσα/μετοχικό κεφάλαιο, αλλά της ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με την εν λόγω κατηγορία

0520

Πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1

Άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ίδιος ορισμός όπως στο COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Εκ των οποίων: (μέρος) υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια

Νομικά μέσα που αποτελούν (μέρος) του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1.

0530

Κεφάλαιο κατηγορίας 2

Άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ίδιος ορισμός όπως στο COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Εκ των οποίων: (μέρος) υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια

Η εν λόγω κατανομή προσδιορίζει τα νομικά μέσα που αποτελούν (μέρος) ίδια κεφάλαια κατηγορίας 2.

0600

Συνολικές υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων παραγώγων

Το άθροισμα του συνόλου των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα και το ποσό των κανονιστικών ίδιων κεφαλαίων. Για αυτόν τον σκοπό, προστίθενται όλα τα ποσά από τις ανωτέρω γραμμές. Όσον αφορά τα παράγωγα, η τιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι η γραμμή 0334 «Άθροισμα των καθαρών υποχρεώσεων, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων συμψηφισμού προληπτικής εποπτείας».

II.3   Z 03.00 - Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (OWN)

II.3.1   Γενικές παρατηρήσεις

19.

Στο παρόν υπόδειγμα συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για μια οντότητα ή όμιλο.

20.

Όλες οι αναφερόμενες πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.

21.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του 2ου πυλώνα που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη επίσημη επιστολή διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) που έχει αποστείλει η αρμόδια αρχή.

22.

Σε περίπτωση που η οντότητα στην οποία αναφέρεται η αναφορά δεν υπόκειται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις σε ατομική βάση, αναφέρεται μόνο η γραμμή 0110.

II.3.2   Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

Γραμμές

Οδηγίες

0100

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Βλέπε Z 01.00, στήλη 0100

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο, όπως ορίζεται για το COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Συνεισφορά στο συνολικό ενοποιημένο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Βλέπε Z 01.00, στήλη 0140

Συνολικό άνοιγμα δείκτη μόχλευσης, όπως ορίζεται για το COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Το στοιχείο αυτό αναφέρεται μόνο για οντότητες που δεν υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις σε ατομική βάση.

0210 — 0250

Απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου και δείκτη μόχλευσης

0210

Αρχικό κεφάλαιο

Άρθρα 12, 28 έως 31 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης λειτουργίας ενός ιδρύματος.

0220

Απαίτηση δείκτη μόχλευσης

Η απαίτηση δείκτη μόχλευσης όπως εφαρμόζεται για την οντότητα ή τον όμιλο, εκφραζόμενη ως ποσοστό του συνολικού ανοίγματος δείκτη μόχλευσης. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τυπική απαίτηση, οι οντότητες αφήνουν αυτό το κελί κενό.

Το συνολικό άνοιγμα δείκτη μόχλευσης ορίζεται όπως για το COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Δείκτης συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων ΔΕΕΑ (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του συνολικού δείκτη κεφαλαίου (8 %), όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ii)

του δείκτη πρόσθετων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων (απαιτήσεις 2ου πυλώνα – P2R) που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης και τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (ΚΓ της ΕΑΤ για τη ΔΕΕΑ).

Το στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζει τον δείκτη συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων ΔΕΕΑ (TSCR), όπως κοινοποιείται στο ίδρυμα από την αρμόδια αρχή. Ο TSCR ορίζεται στο τμήμα 1.2 των ΚΓ της ΕΑΤ για τη ΔΕΕΑ.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων από την αρμόδια αρχή, τότε αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0310

TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

i)

του δείκτη κεφαλαίου CET1 (4,5 %), όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

ii)

του μέρους του δείκτη P2R, που αναφέρεται στο σημείο ii) της γραμμής 300, που απαιτείται από την αρμόδια αρχή να κατέχεται υπό μορφή κεφαλαίου CET1.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, που πρέπει να κατέχονται υπό μορφή κεφαλαίου CET1, από την αρμόδια αρχή, τότε αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0320

TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη κεφαλαίου κατηγορίας 1 (6 %), σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ii)

του μέρους του δείκτη P2R, που αναφέρεται στο σημείο ii) της γραμμής 300, που απαιτείται από την αρμόδια αρχή να κατέχεται υπό μορφή κεφαλαίου κατηγορίας 1.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, που πρέπει να κατέχονται υπό μορφή κεφαλαίου κατηγορίας 1, από την αρμόδια αρχή, τότε αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0400

Συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας

Άρθρο 128 σημείο 6) της οδηγίας 2013/36/EE

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

Άρθρο 128 σημείο 1) και άρθρο 129 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

Σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1, το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου είναι ένα πρόσθετο ποσό κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Δεδομένου ότι το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου της τάξης του 2,5 % είναι σταθερό, στο συγκεκριμένο κελί αναφέρεται ένα ποσό.

0420

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου λόγω μακροπροληπτικού ή συστημικού κινδύνου που εντοπίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους

Άρθρο 458 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

Στο συγκεκριμένο κελί αναφέρεται το ποσό του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου λόγω μακροπροληπτικού ή συστημικού κινδύνου που εντοπίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους, το οποίο δύναται να ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 458 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιπροσθέτως του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.

Το ποσό που αναφέρεται αντιπροσωπεύει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων απαιτήσεων κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0430

Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα

Άρθρο 128 σημείο 2), άρθρο 130 και άρθρα 135-140 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

(βλέπε COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Το ποσό που αναφέρεται αντιπροσωπεύει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων απαιτήσεων κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0440

Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Άρθρο 128 σημείο 5) και άρθρα 133 και 134 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

(βλέπε COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Το ποσό που αναφέρεται αντιπροσωπεύει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων απαιτήσεων κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0450

Απόθεμα ασφαλείας για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

Άρθρο 128 σημείο 3) και άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Το ποσό που αναφέρεται αντιπροσωπεύει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων απαιτήσεων κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0460

Απόθεμα ασφαλείας για άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

Άρθρο 128 σημείο 4) και άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Το ποσό που αναφέρεται αντιπροσωπεύει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων απαιτήσεων κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0500

Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη TSCR που αναφέρεται στη γραμμή 0300,

(ii)

στον βαθμό που εφαρμόζεται βάσει της νομοθεσίας, του δείκτη της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Το στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζει τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR), όπως ορίζεται στο τμήμα 1.2 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ για τη ΔΕΕΑ.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0510

OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη TSCR που πρέπει να αποτελείται από το κεφάλαιο CET1 που αναφέρεται στη γραμμή 0310,

(ii)

στον βαθμό που εφαρμόζεται βάσει της νομοθεσίας, του δείκτη της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0520

OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη TSCR που πρέπει να αποτελείται από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 που αναφέρεται στη γραμμή 0320,

(ii)

στον βαθμό που εφαρμόζεται βάσει της νομοθεσίας, του δείκτη της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0600

OCR και κατευθύνσεις 2ου πυλώνα (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη OCR που αναφέρεται στη γραμμή 0500,

(ii)

ανάλογα με την περίπτωση, των κατευθύνσεων του 2ου πυλώνα (P2G), όπως ορίζονται στις ΚΓ της ΕΑΤ για τις ΔΕΕΑ. Οι P2G περιλαμβάνονται μόνον εάν κοινοποιηθούν στο ίδρυμα από την αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί P2G από την αρμόδια αρχή, τότε αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0610

OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη OCR που πρέπει να αποτελείται από το κεφάλαιο CET1 που αναφέρεται στη γραμμή 0520,

(ii)

ανάλογα με την περίπτωση, του μέρους των P2G, που αναφέρεται στο σημείο ii) της γραμμής 0600, που απαιτείται από την αρμόδια αρχή να κατέχεται υπό μορφή κεφαλαίου CET1. Οι P2G περιλαμβάνονται μόνον εάν κοινοποιηθούν στο ίδρυμα από την αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί P2G από την αρμόδια αρχή, τότε αναφέρεται μόνο το σημείο i).

0620

OCR και P2G: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Το άθροισμα των σημείων i) και ii) ως εξής:

(i)

του δείκτη OCR που πρέπει να αποτελείται από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 που αναφέρεται στη γραμμή 0520,

(ii)

ανάλογα με την περίπτωση, του μέρους των P2G, που αναφέρεται στο σημείο ii) της γραμμής 600, που απαιτείται από την αρμόδια αρχή να κατέχεται υπό μορφή κεφαλαίου κατηγορίας 1. Οι P2G περιλαμβάνονται μόνον εάν κοινοποιηθούν στο ίδρυμα από την αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί P2G από την αρμόδια αρχή, τότε αναφέρεται μόνο το σημείο i).

II.4   Z 04.00 - Ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις (IFC)

II.4.1   Γενικές παρατηρήσεις

23.

Στο παρόν υπόδειγμα απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τις ενδοομιλικές υποχρεώσεις που δεν εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα, τα κεφαλαιακά μέσα και τις εγγυήσεις.

24.

Αναφέρονται όλες οι χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ των σχετικών νομικών οντοτήτων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά αναφέρονται συγκεντρωτικά όταν αφορούν τους ίδιους αντισυμβαλλομένους (τον εκδότη ή την εγγυημένη οντότητα, και τον πιστωτή, τον κάτοχο ή τον πάροχο της εγγύησης) και τον ίδιο τύπο υποχρεώσεων, κεφαλαιακών μέσων ή εγγυήσεων.

25.

Ο συνδυασμός των τιμών που αναφέρονται στις στήλες 0020, 0040 και 0050 του παρόντος υποδείγματος αποτελεί πρωτεύουσα κλείδα η οποία πρέπει να είναι μοναδική για κάθε γραμμή του υποδείγματος.

II.4.2   Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

Στήλες

Οδηγίες

0010-0020

Εκδότης ή εγγυημένη οντότητα

Η νομική οντότητα που εκδίδει τις υποχρεώσεις ή το κεφαλαιακό μέσο, ή είναι η εγγυημένη οντότητα.

0010

Όνομα οντότητας

Πρέπει να είναι διαφορετικό από το όνομα που αναφέρεται στη στήλη 0030.

0020

Κωδικός

Ο κωδικός του εκδότη ή του αποδέκτη της εγγύησης. Όσον αφορά τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI. Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI, ή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ένας κωδικός στο πλαίσιο ενιαίας κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στην Ένωση, ή, σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι διαθέσιμος, ένας εθνικός κωδικός.

Ο κωδικός είναι μοναδικός και χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα υποδείγματα.

Ο κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κωδικό που αναφέρεται στη στήλη 0040.

0030-0040

Πιστωτής, κάτοχος ή πάροχος εγγύησης

Η νομική οντότητα που είναι ο πιστωτής της υποχρέωσης, κατέχει το κεφαλαιακό μέσο ή παρέχει την εγγύηση.

0030

Όνομα οντότητας

Πρέπει να είναι διαφορετικό από το όνομα της οντότητας που αναφέρεται στη στήλη 0010.

0040

Κωδικός

Ο κωδικός του πιστωτή, του κατόχου ή του παρόχου εγγύησης. Όσον αφορά τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI. Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI, ή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ένας κωδικός στο πλαίσιο ενιαίας κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στην Ένωση, ή, σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι διαθέσιμος, ένας εθνικός κωδικός.

Ο κωδικός είναι μοναδικός και χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα υποδείγματα.

Πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κωδικό που αναφέρεται στη στήλη 0020.

0050- 0070

Χρηματοοικονομική διασύνδεση

Στο συγκεκριμένο πεδίο περιγράφεται η χρηματοοικονομική διασύνδεση μεταξύ των σχετικών νομικών οντοτήτων.

0050

Είδος

Πρέπει να επιλέγεται από τον ακόλουθο κατάλογο:

 

Ενδοομιλικές υποχρεώσεις

L.1.

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες αλλά προνομιούχες

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0310

L.2.

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες και μη προνομιούχες

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0320

L.3.

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα (ποσά εκκαθάρισης)

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0330

L.4.

Μη ασφαλισμένες εξασφαλισμένες υποχρεώσεις

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0340

L.5.

Δομημένα αξιόγραφα

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0350

L.6.

Μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0360

L.7.

Μη προνομιούχες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0365

L.8.

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0370

L.9.

Άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις MREL

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0380

L.10.

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0390

L.11.

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0400. Οποιαδήποτε υποχρέωση δεν αποτυπώνεται από οποιοδήποτε από τα προηγούμενα στοιχεία.

L.12.

Κεφάλαιο κατηγορίας 2

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0530

L.13.

Πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0520

L.14.

Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1)

Ίδιος ορισμός όπως στο Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0510

 

Ενδοομιλικές εγγυήσεις

G.1.

Έκδοση

Εγγυήσεις για συγκεκριμένα μέσα/υποχρεώσεις που έχουν εκδοθεί

G.2.

Αντισυμβαλλόμενος

Εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο του ιδρύματος

G.3.

Απεριόριστες

Γενικές εγγυήσεις που δεν περιορίζονται σε καθορισμένο ποσό

G.4.

Άλλο

Οποιοδήποτε είδος εγγύησης που δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα είδη.

0060

Ανεξόφλητο ποσό

Για τις υποχρεώσεις (στήλη 0050, τύποι L.1, L.2 και L.4 - L.14), το ανεξόφλητο ποσό των ενδοομιλικών υποχρεώσεων· για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα (τύπος L.3), τα ποσά εκκαθάρισης όπως ορίζονται για τους σκοπούς του υποδείγματος Z 02.00 (LIAB), γραμμή 0333.

Για τις εγγυήσεις (στήλη 0050, τιμές G.1 - G.4), το μέγιστο δυνητικό ποσό μελλοντικών πληρωμών βάσει της εγγύησης

0070

εκ του οποίου το εκδοθέν βάσει δικαίου τρίτης χώρας

Το μερίδιο, σε χρηματικό ποσό, του ανεξόφλητου ποσού που διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας.

0080

εκ των οποίου: επιλέξιμο MREL

Το ανεξόφλητο ποσό των επιλέξιμων υποχρεώσεων MREL, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) έως στ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποχρεώσεις δεν εξαιρούνται από τον υπολογισμό απλώς και μόνο διότι εκδίδονται ή κατέχονται από οντότητα του ομίλου.

II.5   Z 05.01 και Z 05.02 - Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι

II.5.1   Γενικές παρατηρήσεις

26.

Τα υποδείγματα αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις έναντι σημαντικών αντισυμβαλλομένων (Z 05.01) και εκτός ισολογισμού στοιχεία που εισπράχθηκαν από σημαντικούς αντισυμβαλλομένους (Z 05.02).Τα ποσά αναφέρονται συγκεντρωτικά σε περίπτωση που ανήκουν στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο και στον ίδιο τύπο υποχρεώσεων ή εκτός ισολογισμού στοιχείων.

27.

Οι υποχρεώσεις και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σε σχέση με τα οποία δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του αντισυμβαλλομένου δεν αναφέρονται σε αυτά τα υποδείγματα. Οι υποχρεώσεις και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σε σχέση με τα οποία ο αντισυμβαλλόμενος είναι οντότητα που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρονται.

II.5.2   Z 05.01 – Σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι υποχρεώσεων - Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

28.

Ο συνδυασμός των τιμών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0060 του παρόντος υποδείγματος αποτελεί πρωτεύουσα κλείδα η οποία πρέπει να είναι μοναδική για κάθε γραμμή του υποδείγματος.

Στήλες

Οδηγίες

0010-0050

Αντισυμβαλλόμενος

Πληροφορίες σχετικά με τον σημαντικό αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τον οποίο προκύπτει η υποχρέωση

Οι σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι προσδιορίζονται διά της άθροισης των ανεξόφλητων ποσών του συνόλου των υποχρεώσεων της οντότητας ή του ομίλου για την οποία/τον οποίο υποβάλλεται το υπόδειγμα, για κάθε αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων έναντι οντοτήτων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι ομάδες συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων κατατάσσονται, στη συνέχεια, βάσει συγκεντρωτικού ανεξόφλητου ποσού, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κορυφαίοι 10 σημαντικοί αντισυμβαλλόμενοι, σε σχέση με τους οποίους θα παρασχεθούν πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα.

Ο ορισμός της «ομάδας συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων» ακολουθεί τον ορισμό της «ομάδας συνδεδεμένων πελατών» που παρέχεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος, ένας αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να είναι οντότητα που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

0010

Όνομα οντότητας

Το όνομα του σημαντικού αντισυμβαλλομένου ή, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα ομάδας συνδεδεμένων πελατών.

Το όνομα ομάδας συνδεδεμένων πελατών είναι το όνομα της μητρικής επιχείρησης ή, όταν η ομάδα συνδεδεμένων πελατών δεν έχει μητρική, η εμπορική επωνυμία της ομάδας.

0020

Κωδικός

Ο κωδικός του σημαντικού αντισυμβαλλομένου ή της ομάδας συνδεδεμένων πελατών. Όσον αφορά τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI. Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI, ή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ένας κωδικός στο πλαίσιο ενιαίας κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στην Ένωση, ή, σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι διαθέσιμος, ένας εθνικός κωδικός.

Ο κωδικός είναι μοναδικός και χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα υποδείγματα.

0030

Ομάδα ή μεμονωμένος

Το ίδρυμα αναφέρει «1» για τους μεμονωμένους σημαντικούς αντισυμβαλλομένους και «2» για τις ομάδες συνδεδεμένων πελατών.

0040

Χώρα

Ο κωδικός ISO 3166-1-alpha-2 της χώρας σύστασης του αντισυμβαλλομένου. Στους εν λόγω κωδικούς περιλαμβάνονται οι ψευδοκωδικοί ISO για τους διεθνείς οργανισμούς, που είναι διαθέσιμοι στην τελευταία έκδοση του «Οδηγού ισοζυγίου πληρωμών» της Eurostat.

Η χώρα προσδιορίζεται διά της αναφοράς της καταστατικής έδρας του αντισυμβαλλομένου. Όσον αφορά ομάδες συνδεδεμένων πελατών, η χώρα σύστασης της μητρικής επιχείρησης.

0050

Τομέας

Κάθε αντισυμβαλλόμενος κατανέμεται σε έναν τομέα βάσει των κατηγοριών οικονομικών τομέων στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (FINREP, παράρτημα V, μέρος 1, κεφάλαιο 6):

Κεντρικές τράπεζες

Γενικές κυβερνήσεις

Πιστωτικά ιδρύματα:

Άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Νοικοκυριά

Για ομάδες συνδεδεμένων πελατών, δεν αναφέρεται τομέας.

0060

Τύπος

Ο τύπος υποχρεώσεων είναι ένας από τους τύπους υποχρεώσεων που απαριθμούνται στο υπόδειγμα Z 02.00 - Διάρθρωση υποχρεώσεων (LIAB), δηλαδή:

L.0

Υποχρεώσεις που εξαιρούνται από τη διάσωση,

L.1

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες αλλά προνομιούχες,

L.2.

Καταθέσεις μη καλυπτόμενες και μη προνομιούχες,

L.3

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα

L.4

Μη ασφαλισμένες εξασφαλισμένες υποχρεώσεις

L.5

Δομημένα αξιόγραφα

L.6

Μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

L.7

μη προνομιούχες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα

L.8

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (μη αναγνωριζόμενες ως ίδια κεφάλαια)

L.9

Άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις MREL

L.10

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

L.11

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Εάν οι υποχρεώσεις έναντι ενός αντισυμβαλλομένου αποτελούνται από περισσότερους από έναν από τους τύπους που αναφέρονται ανωτέρω, κάθε τύπος υποχρεώσεων αναφέρεται σε χωριστή γραμμή.

0070

Ποσό

Το ποσό είναι ισοδύναμο προς τον ορισμό ενός «ανεξόφλητου ποσού», όπως προβλέπεται στο υπόδειγμα Z 02.00 - Διάρθρωση υποχρεώσεων. Σε περίπτωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα (τύπος L.3), αναφέρονται τα ποσά εκκαθάρισης όπως ορίζονται για τους σκοπούς της γραμμής 0333 του υποδείγματος Z 02.00.

II.5.3   Z 05.02 – Σημαντικοί εκτός ισολογισμού αντισυμβαλλόμενοι: Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

29.

Ο συνδυασμός των τιμών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0060 του παρόντος υποδείγματος αποτελεί πρωτεύουσα κλείδα η οποία πρέπει να είναι μοναδική για κάθε γραμμή του υποδείγματος.

Στήλες

Οδηγίες

0010-0050

Αντισυμβαλλόμενοι

Πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικούς εκτός ισολογισμού αντισυμβαλλομένους.

Οι σημαντικοί εκτός ισολογισμού αντισυμβαλλόμενοι προσδιορίζονται διά της άθροισης του συνολικού ονομαστικού ποσού δεσμεύσεων και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που εισπράχθηκαν (όπως ορίζονται για τους σκοπούς της FINREP, υπόδειγμα F 09) από την οντότητα ή την ομάδα οντοτήτων για τις οποίες υποβάλλεται το υπόδειγμα από αντισυμβαλλομένους ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών. Από τους σημαντικούς εκτός ισολογισμού αντισυμβαλλομένους εξαιρούνται οι οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι ομάδες συνδεδεμένων πελατών κατατάσσονται, στη συνέχεια, βάσει συγκεντρωτικού ποσού προκειμένου να προσδιοριστούν οι κορυφαίοι 10 σημαντικοί εκτός ισολογισμού αντισυμβαλλόμενοι, σε σχέση με τους οποίους θα παρασχεθούν πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος, αναφέρονται μόνο αντισυμβαλλόμενοι που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

0010

Όνομα οντότητας

Βλέπε οδηγίες στη στήλη 0010 του Z 05.01

0020

Κωδικός

Βλέπε οδηγίες στη στήλη 0020 του Z 05.01

0030

Ομάδα ή μεμονωμένος

Βλέπε οδηγίες στη στήλη 0030 του Z 05.01

0040

Χώρα

Βλέπε οδηγίες στη στήλη 0040 του Z 05.01

0050

Τομέας

Βλέπε οδηγίες στη στήλη 0050 του Z 05.01

0060

Είδος

Το είδος του εκτός ισολογισμού ανοίγματος είναι ένα από τα ακόλουθα, όπως ορίζεται στη FINREP, υπόδειγμα F 09.02:

OBS.1

Απαιτήσεις από ληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις

OBS.2

Απαιτήσεις από ληφθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις

OBS.3

Απαιτήσεις από άλλες ληφθείσες υποχρεώσεις

Εάν τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που ελήφθησαν από σημαντικό αντισυμβαλλόμενο αποτελούνται από περισσότερους από έναν από τους τύπους που αναφέρονται ανωτέρω, κάθε τύπος εκτός ισολογισμού στοιχείου αναφέρεται σε χωριστή γραμμή.

0070

Ποσό

II.6   Z 06.00 - Ασφάλιση καταθέσεων (DIS)

II.6.1   Γενικές παρατηρήσεις

30.

Το παρόν υπόδειγμα παρέχει επισκόπηση της ασφάλισης καταθέσεων εντός ενός ομίλου και των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στα οποία συμμετέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι σχετικές νομικές οντότητες.

31.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που ανήκει στον όμιλο αναφέρεται σε χωριστή γραμμή.

II.6.2   Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

Στήλες

Οδηγίες

0010-0020

Οντότητα

0010

Όνομα οντότητας

Το όνομα της οντότητας όπως αναφέρεται στο Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG).

0020

Κωδικός

Ο κωδικός της οντότητας, όπως αναφέρεται στο Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG).

Πρόκειται για αναγνωριστικό γραμμής και πρέπει να είναι αποκλειστικό για κάθε γραμμή στο υπόδειγμα.

0030

ΣΕΚ

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ

Το όνομα του επισήμως αναγνωρισμένου ΣΕΚ στο οποίο συμμετέχει η οντότητα κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2014/49/ΕΕ. Πρόκειται για το ΣΕΚ του κράτους μέλους σύστασης της οντότητας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα ΣΕΚ, σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία μπορεί να παρέχουν πρόσθετη προστασία (συμπληρωματική κάλυψη) σε πελάτες της οντότητας σε υποκατάστημα στο εν λόγω κράτος μέλος. Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα συμμετέχει σε ένα ΘΣΠ το οποίο είναι επίσης επίσημα αναγνωρισμένο ως ΣΕΚ, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, το όνομα του ΣΕΚ είναι πανομοιότυπο με το όνομα του ΘΣΠ στη γραμμή 050.

Τα ΣΕΚ επιλέγονται, για κάθε χώρα σύστασης της οντότητας, μεταξύ των ακολούθων:

 

Για την Αυστρία

«Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH»

«Sparkassen-Haftungs AG»

«Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen»

«Volksbank Einlagensicherung eG»

«Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.»

 

Βέλγιο

«Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers»

 

Βουλγαρία

«Фондът за гарантиране на влоговете в банките»

 

Κροατία

«Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka»

 

Κύπρος

«Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων»

 

Τσεχική Δημοκρατία

«Garanční systém finančního trhu»

 

Δανία

«Garantiformuen»

 

Εσθονία

«Tagastisfond»

 

Φινλανδία

«Talletussuojarahasto»

 

Γαλλία

«Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution»

 

Γερμανία

«Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH»

«Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH»

«Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)»

«BVR Institutssicherung GmbH»

 

Γιβραλτάρ

«Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Γιβραλτάρ»

 

Ελλάδα

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»

 

Ουγγαρία

«Országos Betétbiztosítási Alap»

 

Ισλανδία

«Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta»

 

Ιρλανδία

«Ιρλανδικό Σύστημα Προστασίας των Καταθέσεων»

 

Ιταλία

«Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»

«Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo»

 

Λετονία

«Latvijas Noguldījumu garantiju fonds»

 

Λιχτενστάιν

«Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV»

 

Λιθουανία

«Indėlių ir investicijų draudimas»

 

Λουξεμβούργο

«Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»

 

Μάλτα

«Depositor Compensation Scheme»

 

Κάτω Χώρες

«De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel»

 

Νορβηγία

«Bankenes sikringsfond»

 

Πολωνία

«Bankowy Fundusz Gwarancyjny»

 

Πορτογαλία

«Fundo de Garantia de Depósitos»

«Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo»

 

Ρουμανία

«Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar»

 

Σλοβακία

«Fond ochrany vkladov»

 

Σλοβενία

«Τράπεζα της Σλοβενίας» (Banka Slovenije)

 

Ισπανία

«Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»

 

Σουηδία

«Riksgälden»

 

Ην. Βασίλειο

Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου («UK Financial Services Compensation Scheme»)

Εάν το επίσημα αναγνωρισμένο ΣΕΚ στο οποίο συμμετέχει η οντότητα δεν απαριθμείται ανωτέρω, αναφέρεται η ένδειξη «άλλο».

0040

Ποσό καλυπτόμενων καταθέσεων

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 5, και άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ

Το ποσό των καλυπτόμενων καταθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5), σε συνδυασμό με το άρθρο 6, της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, όπως καλύπτεται από το ΣΕΚ στη γραμμή 00030, με την εξαίρεση των πρόσκαιρων υψηλών υπολοίπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

0050

Θεσμικό σύστημα προστασίας

Άρθρο 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Το όνομα του θεσμικού συστήματος προστασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στο οποίο συμμετέχει η οντότητα. Εάν η οντότητα δεν συμμετέχει σε ΘΣΠ, μην αναφέρετε τίποτε. Σε περίπτωση που η οντότητα συμμετέχει σε ένα ΘΣΠ το οποίο είναι επίσης επίσημα αναγνωρισμένο ως ΣΕΚ, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, το όνομα του ΘΣΠ είναι πανομοιότυπο με το όνομα του ΣΕΚ στη γραμμή 030.

0060

Επιπλέον προστασία βάσει του συμβατικού συστήματος

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ

Ποσό καταθέσεων που καλύπτεται από συμβατικό σύστημα στην οντότητα.

II.7   Κρίσιμες λειτουργίες και βασικοί επιχειρηματικοί τομείς

II.7.1   Γενικές παρατηρήσεις

32.

Τα τέσσερα υποδείγματα του παρόντος τμήματος παρέχουν βασικά στοιχεία και ποιοτικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων, της δυνατότητας υποκατάστασης και της κρισιμότητας των οικονομικών λειτουργιών που παρέχει ο όμιλος, συμπληρούμενα από χαρτογράφηση των εν λόγω κρίσιμων λειτουργιών βάσει βασικών επιχειρηματικών τομέων και νομικών οντοτήτων.

33.

Ειδικότερα, τα υποδείγματα καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

34.

Υπόδειγμα Z 07.01 - Η αξιολόγηση της κρισιμότητας οικονομικών λειτουργιών (FUNC 1) προσδιορίζει, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, τις μη κρίσιμες και τις κρίσιμες λειτουργίες του ομίλου για κάθε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιείται,

35.

Υπόδειγμα Z 07.02 - Η χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών ανά νομική οντότητα (FUNC 2) χαρτογραφεί τις κρίσιμες λειτουργίες που προσδιορίζονται βάσει των νομικών οντοτήτων και αξιολογεί το κατά πόσον κάθε νομική οντότητα θεωρείται ουσιώδης για την απόδοση της κρίσιμης λειτουργίας,

36.

Z 07.03 - Η χαρτογράφηση των βασικών επιχειρηματικών τομέων ανά νομική οντότητα (FUNC 3) παρέχει πλήρη κατάλογο των βασικών επιχειρηματικών τομέων και τους χαρτογραφεί με βάση τις νομικές οντότητες,

37.

Υπόδειγμα Z 07.04 - Η χαρτογράφηση των κρίσιμων λειτουργιών βάσει βασικών επιχειρηματικών τομέων (FUNC 4) χαρτογραφεί τις προσδιορισθείσες λειτουργίες με βάση τους επιχειρηματικούς τομείς.

38.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 35 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, κρίσιμες λειτουργίες είναι οι δραστηριότητες, υπηρεσίες ή λειτουργίες των οποίων η διακοπή ενδέχεται, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, να οδηγήσει σε διαταραχή της παροχής ζωτικών υπηρεσιών στην πραγματική οικονομία ή να διαταράξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω του μεγέθους του ιδρύματος ή του ομίλου, του μεριδίου του στην αγορά, των εξωτερικών και εσωτερικών του διασυνδέσεων, της πολυπλοκότητας ή των διασυνοριακών δραστηριοτήτων του, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης των εν λόγω δραστηριοτήτων, υπηρεσιών ή λειτουργιών.

39.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/778 της Επιτροπής (15), μια λειτουργία θεωρείται κρίσιμη, όταν ικανοποιεί αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

1.

η λειτουργία παρέχεται από ένα ίδρυμα σε τρίτα μέρη τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το ίδρυμα ή τον όμιλο· και

2.

η αιφνίδια διατάραξη της λειτουργίας είναι πιθανό να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα τρίτα μέρη, να προκαλέσει μετάδοση ή να υπονομεύσει τη γενική εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά, λόγω της συστημικής σπουδαιότητας της λειτουργίας για τα τρίτα μέρη και της συστημικής σπουδαιότητας του ιδρύματος ή του ομίλου που παρέχει τη λειτουργία.

40.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 36) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, «βασικοί επιχειρηματικοί τομείς» είναι οι επιχειρηματικοί τομείς και οι συναφείς υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν ουσιώδεις πηγές εισοδήματος, κέρδους ή αξίας δικαιόχρησης για ένα ίδρυμα ή για έναν όμιλο του οποίου το ίδρυμα αποτελεί μέρος».

41.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος, οι οικονομικές λειτουργίες παραπέμπουν στις λειτουργίες που απαριθμούνται στον πίνακα κατωτέρω.

42.

Για κάθε κατηγορία οικονομικών λειτουργιών, ως οικονομική λειτουργία μπορεί να επιλεγεί η ένδειξη «άλλο», εάν η λειτουργία δεν αποτυπώνεται από άλλες προκαθορισμένες λειτουργίες.

43.

Οι αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στις γραμμές 0010 έως 0070 και στις γραμμές 0080 έως 0150 προσδιορίζονται με ταυτόσημο τρόπο με τους τομείς αντισυμβαλλομένων τομέων, όπως προβλέπεται στη FINREP, παράρτημα V, μέρος 1, κεφάλαιο 6. Ο όρος «ΜΜΕ» αναφέρεται στις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη FINREP, παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 5 στοιχείο θ).

Αναγνωριστικό

Οικονομική λειτουργία

Καταθέσεις

Η αποδοχή καταθέσεων αναφέρεται στην αποδοχή καταθέσεων από μη χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές. Δεν περιλαμβάνει δανεισμό από άλλους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, ο οποίος αναφέρεται χωριστά στη «χρηματοδότηση χονδρικής».

Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) τρεχούμενοι λογαριασμοί/καταθέσεις μιας ημέρας, ii) προθεσμιακές καταθέσεις, και iii) καταθέσεις υπό προειδοποίηση, και εξαιρούνται οι συμφωνίες επαναγοράς.

Παραπομπές: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), σ. 14· παράρτημα II, μέρος 2, στοιχεία 9.1, 9.2 και 9.3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013.

1.1

Νοικοκυριά

1.2

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

1.3

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (μη ΜΜΕ)

1.4

Γενικές κυβερνήσεις

1.5, 1.6, 1.7

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 1), 2) και 3)

Χορηγήσεις

Οι χορηγήσεις δανείων αναφέρονται στη χορήγηση κεφαλαίων σε μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως εταιρικούς πελάτες ή πελάτες λιανικής. Οι χορηγήσεις δανείων σε χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους αποτελεί διακριτή δραστηριότητα και αξιολογείται στη «χρηματοδότηση χονδρικής». Τα δάνεια περιλαμβάνουν χρεωστικούς τίτλους που κατέχουν τα ιδρύματα, αλλά με την εξαίρεση των χρεωστικών τίτλων που είναι αξιόγραφα, ανεξαρτήτως της λογιστικής ταξινόμησής τους (π.χ. διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη ή διαθέσιμοι προς πώληση).

Παραπομπές: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), σ. 17, παράρτημα II, μέρος 2, στοιχείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013.

2.1

Νοικοκυριά – Δανεισμός για αγορά κατοικίας

Τα δάνεια για αγορά κατοικίας είναι δάνεια σε νοικοκυριά για επενδύσεις σε κατοικίες με σκοπό την ιδιόχρηση και την ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και της ανακαίνισής τους.

2.2

Νοικοκυριά – άλλες χορηγήσεις

2.3

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις -(ΜΜΕ)

2.4

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις - μη ΜΜΕ

2.5

Γενικές κυβερνήσεις

2.6, 2.7, 2.8

Άλλοι τομείς/αντισυμβαλλόμενοι 1), 2) και 3)

Υπηρεσίες πληρωμών, μετρητών, διακανονισμού, εκκαθάρισης και φυλάξεως

Παραπομπή: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), σ. 20.

Οι οικονομικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, μετρητών, διακανονισμού, εκκαθάρισης και φύλαξης από πιστωτικό ίδρυμα, ως διαμεσολαβητή μεταξύ ίδιων πελατών ή ως διαμεσολαβητή μεταξύ ενός πελάτη και ενός ή περισσότερων σχετικών υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών (ΥΧΑ), ή την παροχή (έμμεσης) της δυνατότητας πρόσβασης σε ΥΧΑ σε άλλες τράπεζες. Σύμφωνα με την καθοδήγηση «FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services» του ΣΧΣ, η λειτουργία πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού περιορίζεται στις υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Η εν λόγω κατηγορία δεν καλύπτει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πάροχοι (αμιγώς) ΥΧΑ. Για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος, οι ΥΧΑ περιλαμβάνουν συστήματα πληρωμών, συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, κεντρικά αποθετήρια τίτλων και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (και δεν περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής συναλλαγών).

Οι όροι «υπηρεσία πληρωμών», «πράξη πληρωμών» και «σύστημα πληρωμών» έχουν την ίδια σημασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3, 5 και 7, αντίστοιχα, της οδηγίας 2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (16).

3.1

Υπηρεσίες πληρωμών σε ΝΧΙ

Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), με ή χωρίς τη χρήση εξωτερικών συστημάτων πληρωμών. Σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης (πληρωμές που σχετίζονται με) οι αντίστοιχες υπηρεσίες τραπεζικής. Τα ΝΧΙ αποτελούνται από το σύνολο των θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνονται στους υποτομείς: i) κεντρική τράπεζα· ii) εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός της κεντρικής τράπεζας· και iii) αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς.

3.2

Υπηρεσίες πληρωμών σε μη ΝΧΙ

Υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε πελάτες, με ή χωρίς τη χρήση εξωτερικών συστημάτων πληρωμών. Σε αυτές περιλαμβάνεται μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στον τομέα ΝΧΙ. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξαιρούνται επίσης από τον τομέα των «μη ΝΧΙ».

3.3

Υπηρεσίες μετρητών

Παροχή υπηρεσιών μετρητών σε πελάτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, μόνο μη ΝΧΙ). Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν αναλήψεις από μηχανήματα και σε ταμεία υποκαταστημάτων και δεν περιλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες μετρητών (όπως υπηρεσίες χρηματαποστολών για επιχειρήσεις μαζικής λιανικής). Περιλαμβάνεται η ανάληψη μετρητών με επιταγές και στα ταμεία υποκαταστημάτων με χρήση τραπεζικών εντύπων (όπου οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέσο ταυτοποίησης).

3.4

Υπηρεσίες διακανονισμού αξιογράφων

Οι παρεχόμενες στους πελάτες υπηρεσίες επιβεβαίωσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών αξιογράφων, με ή χωρίς τη χρήση συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων. «Διακανονισμός»: η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής αξιογράφων οπουδήποτε πραγματοποιείται, με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών της εν λόγω συναλλαγής μέσω της μεταφοράς μετρητών και/ή αξιογράφων.

3.5

Υπηρεσίες εκκαθάρισης ΚΑ

Υπηρεσίες εκκαθάρισης αξιογράφων και παραγώγων παρεχόμενες σε πελάτες. Σε αυτές περιλαμβάνεται επίσης η παροχή πρόσβασης σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ΚΑ).

3.6

Υπηρεσίες φύλαξης

Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για πελάτες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φύλαξη, όπως διαχείριση μετρητών και εξασφαλίσεων.

3.7, 3.8, 3.9

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 1), 2) και 3)

Κεφαλαιαγορές

Οι δραστηριότητες κεφαλαιαγορών αναφέρονται στην έκδοση και διαπραγμάτευση τίτλων, στις σχετικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών, και στις συναφείς υπηρεσίες, όπως η βασική μεσολάβηση και η ειδική διαπραγμάτευση.

4.1

Παράγωγα διακρατούμενα για διαπραγμάτευση (εξωχρηματιστηριακά)

Άρθρο 2 σημεία 5) και 7) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (17).

Παράγωγα ή συμβάσεις παραγώγων: τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα Γ σημεία 4 έως 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (18), όπως εφαρμόζονται στα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC) ή συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων: συμβάσεις παραγώγων των οποίων η εκτέλεση δεν πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Το ποσό που πρέπει να αναφέρεται περιλαμβάνει μόνο παράγωγα των οποίων η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται σε εξωχρηματιστηριακή αγορά.

4.2

Παράγωγα διακρατούμενα για διαπραγμάτευση (μη εξωχρηματιστηριακά)

Όλα τα παράγωγα που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, με εξαίρεση τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που διακρατούνται για διαπραγμάτευση.

4.3

Δευτερογενείς αγορές/διαπραγμάτευση:

Η δευτερογενής αγορά είναι η αγορά όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν τίτλους. Η εν λόγω λειτουργία εφαρμόζεται για το σύνολο του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης (ήτοι, κοινές μετοχές, εταιρικές πιστώσεις, πιστοληπτική ικανότητα κρατών).

Το ποσό που πρέπει να αναφέρεται περιλαμβάνει την αξία των τίτλων μετρούμενη ως το συνολικό ποσό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση τίτλων. Οι τίτλοι αναφέρονται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει δάνεια, παράγωγα και μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. απαιτήσεις).

4.4

Πρωτογενείς αγορές/αναδοχή

Πρωτογενείς αγορές: αγορές στις οποίες εκδίδονται νέοι τίτλοι σε χρηματιστήριο από επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, και άλλες ομάδες με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης μέσω χρεοπαγών αξιογράφων ή αξιογράφων συμμετοχών (όπως κοινές ή προνομιούχες μετοχές, εταιρικά ομόλογα, αξιόγραφα, συναλλαγματικές, κρατικά ομόλογα). Η λειτουργία των πρωτογενών αγορών διευκολύνεται από ομάδες ασφαλιστών.

4.5, 4.6, 4.7

Άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες/λειτουργίες 1), 2) και 3)

Χρηματοδότηση χονδρικής

Δραστηριότητες δανειοδοσίας ή δανειοληψίας σε αγορές χονδρικής από και προς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους (πιστωτικά ιδρύματα και άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις).

5.1

Δανειοληπτικές πράξεις

Η δανειοληψία σε αγορές χονδρικής από χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους (περιλαμβανομένου μέσω συμφωνιών επαναγοράς, διατραπεζικού δανεισμού, εμπορικών χρεογράφων, πιστοποιητικών καταθέσεων, αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, πιστωτικών γραμμών, εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού και πιστωτικών καταθέσεων).

5.2

Παράγωγα (στοιχεία του ενεργητικού)

Όλα τα παράγωγα με χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που διακρατούνται στην πλευρά στοιχείων ενεργητικού του ισολογισμού. Σε αντίθεση με τις «Κεφαλαιαγορές», στη «Χρηματοδότηση χονδρικής» τα παράγωγα περιλαμβάνουν όλες τις συμβάσεις παραγώγων με χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους (δεν περιορίζονται στις HFT).

5.3

Χορηγήσεις

Η δανειοδοσία σε αγορές χονδρικής σε χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους (περιλαμβανομένου μέσω δανείων αγοράς και επαναπώλησης, εμπορικών χρεογράφων, πιστοποιητικών καταθέσεων, αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, πιστωτικών γραμμών, εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού και πιστωτικών καταθέσεων).

5.4

Παράγωγα (στοιχεία του παθητικού)

Όλα τα παράγωγα με χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που διακρατούνται στην πλευρά στοιχείων παθητικού του ισολογισμού.

5.5, 5.6, 5.7

Άλλοι τύποι προϊόντων 1), 2) και 3)

Οποιαδήποτε συνιστώσα της οικονομικής λειτουργίας «Χρηματοδότηση χονδρικής» που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω.

II.7.2   Z 07.01 - Αξιολόγηση κρισιμότητας των οικονομικών λειτουργιών (FUNC 1): Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

44.

Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται μία φορά για κάθε κράτος μέλος (προσδιοριζόμενο ως «χώρα») στο οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος.

45.

Καλύπτει όλες τις οικονομικές λειτουργίες που εκτελούνται στο εν λόγω κράτος μέλος από οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου, είτε είναι κρίσιμες είτε όχι.

Γραμμές

Οδηγίες

0010 - 0380

Οικονομικές λειτουργίες

Οι οικονομικές λειτουργίες όπως ορίζονται ανωτέρω


Στήλες

Οδηγίες

0010

Περιγραφή της οικονομικής λειτουργίας

Όταν η οικονομική λειτουργία είναι του τύπου «Άλλο» (λειτουργίες 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), παρέχεται περιγραφή της εν λόγω λειτουργίας.

0020

Μερίδιο αγοράς

Εκτίμηση του μεριδίου αγοράς του ιδρύματος ή του ομίλου όσον αφορά την οικονομική λειτουργία στην αντίστοιχη χώρα. Ως ποσοστό του χρηματικού ποσού επί της συνολικής αγοράς.

0030

Χρηματικό ποσό

Το περιεχόμενο αυτής της στήλης εξαρτάται από την παρεχόμενη οικονομική λειτουργία:

1.

Καταθέσεις

Λογιστική αξία (περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων) των καταθέσεων που έγιναν αποδεκτές

Παραπομπές: FINREP, παραρτήματα III και IV, υπόδειγμα F 08.01 και παράρτημα V μέρος 2 παράγραφος 97.

2.

Χορηγήσεις

Ακαθάριστη λογιστική αξία μη απομειωμένων και απομειωμένων δανείων και προκαταβολών (περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων). Το απόθεμα χορηγήσεων εκλαμβάνεται ως βάση για την κατά προσέγγιση εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών χορηγήσεων.

Παραπομπές: FINREP, παραρτήματα III και IV, υπόδειγμα F 04.04.01 και παράρτημα V μέρος I παράγραφος 34 στοιχείο β)

3.

Υπηρεσίες πληρωμών, μετρητών, διακανονισμού, εκκαθάρισης και φυλάξεως

Κατά κανόνα, αναφέρεται ο μέσος όρος των ημερήσιων συναλλαγών στη διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, μπορεί να αναφερθεί ο μέσος όρος επί μικρότερου χρονικού διαστήματος (π.χ. λίγων μηνών).

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις διάφορες λειτουργίες, εξετάζονται οι ακόλουθοι τρόποι επιμέτρησης:

Υπηρεσίες πληρωμών (3.1 έως 3.2): Αξία συναλλαγών που αποστέλλονται.

(Παραπομπές: Άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2015/2366/ΕΚ· ΕΚΤ/2013/43),

Υπηρεσίες μετρητών (3.3): Αξία συναλλαγών σε ATM, όπως ορίζεται στο ΕΚΤ/2013/43 πίνακας 5α, καθώς και αναλήψεων μετρητών στα ταμεία των τραπεζών, όπως ορίζεται στο ΕΚΤ/2014/15 πίνακας 4.

Υπηρεσίες διακανονισμού αξιογράφων (3.4): Αξία μεταφορών τίτλων που εκτελούνται για λογαριασμό πελατών. Σε αυτές περιλαμβάνονται συναλλαγές που διακανονίζονται βάσει συστήματος διακανονισμού χρεογράφων ή διακανονίζονται εσωτερικά από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές, και συναλλαγές χωρίς πληρωμή.

Υπηρεσίες εκκαθάρισης ΚΑ (3.5): οι θέσεις (άνοιγμα) που οι ΚΑ στους οποίους συμμετέχει το ίδρυμα αναλαμβάνουν με το ίδρυμα για λογαριασμό των πελατών του. Αναφέρετε τη μέση ημερήσια αξία των ανοικτών θέσεων που σχετίζονται με δραστηριότητα πελατών στους ΚΑ. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη, μπορούν να αναφερθούν οι μέσοι όροι επί μικρότερου χρονικού διαστήματος (π.χ. λίγων μηνών).

Υπηρεσίες φύλαξης (3.6): Το ποσό των στοιχείων ενεργητικού υπό φύλαξη, βάσει εύλογης αξίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες βάσεις επιμέτρησης, περιλαμβανομένης της ονομαστικής αξίας, εάν δεν είναι διαθέσιμη η εύλογη αξία. Στις περιπτώσεις που το ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες σε οντότητες όπως οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού μπορούν να αναφέρονται με την αξία με την οποία οι εν λόγω οντότητες υποβάλλουν τα στοιχεία ενεργητικού στον δικό τους ισολογισμό. Τα υποβαλλόμενα ποσά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τους δεδουλευμένους τόκους.

(Παραπομπή: FINREP, παραρτήματα III και IV, υπόδειγμα F 22.02, στήλη 010.

4.

Κεφαλαιαγορές

Ονομαστικό ποσό - Αναφέρετε μόνο για παράγωγα (4.1-4.2): η ακαθάριστη ονομαστική αξία όλων των πράξεων που έχουν συμφωνηθεί και δεν έχουν ακόμη διακανονισθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Παραπομπές: FINREP, παράρτημα V μέρος 2 παράγραφος 133 για τον ορισμό, για τα στοιχεία, βλέπε FINREP παράρτημα III· IV και V:

Σύνολο παραγώγων (4.1-4.2): Υπόδειγμα F 10.00, στήλη 030, γραμμή 290.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (4.1): Υπόδειγμα F 10.00, στήλη 030, γραμμές 300 + 310 + 320.

Δραστηριότητες δευτερογενούς αγοράς (4.3). Λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού - η λογιστική αξία που πρέπει να αναφέρεται στην πλευρά των στοιχείων ενεργητικού του ισολογισμού, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων [FINREP: παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 27] για μέσα μετοχικού κεφαλαίου και χρεωστικούς τίτλους [FINREP: παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 31], ταξινομημένο ως «Διακρατούμενα για διαπραγμάτευση» [FINREP: Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 15 στοιχείο α) και παράγραφος 16 στοιχείο α)].

Παραπομπή: FINREP: παράρτημα III, υπόδειγμα F 04.01, στήλη 010, γραμμές 010 + 060 + 120.

Πρωτογενείς αγορές (4.4): Έσοδα από αμοιβές - Αμοιβές και προμήθειες που ελήφθησαν για τη συμμετοχή στην αρχική διάθεση ή έκδοση τίτλων των οποίων η αρχική διάθεση ή έκδοση δεν προέρχεται από το ίδρυμα.

Παραπομπή: FINREP: παραρτήματα IΙΙΙ, IV, υπόδειγμα F 22.01, στήλη 010, γραμμές 030 + 180.

5.

Χρηματοδότηση χονδρικής

Χρησιμοποιείται η ακαθάριστη λογιστική αξία όπως ορίζεται στη FINREP.

Παραπομπές: FINREP: παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34, FINREP: παραρτήματα III, IV, υποδείγματα:

Δανειοληπτικές πράξεις (5.1): Υπόδειγμα F 20.06, στήλη 010, γραμμές 100 + 110, όλες οι χώρες.

Παράγωγα (στοιχεία ενεργητικού) (5.2): Υπόδειγμα F 20.04, στήλη 010, γραμμή 010, όλες οι χώρες.

Χορηγήσεις (5.3): Υπόδειγμα F 20.04, στήλη 010, γραμμές 170 + 180, όλες οι χώρες.

Παράγωγα (στοιχεία παθητικού) (5.4): Υπόδειγμα F 20.06, στήλη 010, γραμμή 010, όλες οι χώρες.

0040

Αριθμητικός δείκτης

Το περιεχόμενο αυτής της στήλης εξαρτάται από την παρεχόμενη οικονομική λειτουργία.

1.

Καταθέσεις

Ο συνολικός αριθμός πελατών που κατέθεσαν τις αξίες που αναφέρονται σε χρηματικό ποσό. Εάν ένας πελάτης χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός προϊόντα/λογαριασμούς καταθέσεων, ο πελάτης επιμετράται μόνο μία φορά.

2.

Χορηγήσεις

Συνολικός αριθμός πελατών. Εάν ένας πελάτης χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός δανειακά προϊόντα/λογαριασμούς, ο πελάτης επιμετράται μόνο μία φορά.

3.

Υπηρεσίες πληρωμών, μετρητών, διακανονισμού, εκκαθάρισης και φυλάξεως

Κατά κανόνα, αναφέρονται οι μέσοι όροι των ημερήσιων συναλλαγών στη διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμοι, μπορούν να παρασχεθούν οι μέσοι όροι επί μικρότερου χρονικού διαστήματος (π.χ. λίγων μηνών).

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις διάφορες λειτουργίες, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τρόποι επιμέτρησης:

Υπηρεσίες πληρωμών (3.1-3.2): Αριθμός πραγματοποιηθείσων συναλλαγών.

Παραπομπές: Άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2015/2366/ΕΚ της ΕΕ· ΕΚΤ/2013/43.

Υπηρεσίες μετρητών (3.3): Αριθμός συναλλαγών σε ATM, όπως ορίζεται στο ΕΚΤ/2013/43 πίνακας 5α, καθώς και αναλήψεων μετρητών στα ταμεία των τραπεζών, όπως ορίζεται στο ΕΚΤ/2014/15 πίνακας 4.

Υπηρεσίες διακανονισμού αξιογράφων (3.4): Αριθμός συναλλαγών μεταφορών τίτλων που εκτελούνται για λογαριασμό πελατών. Σε αυτές περιλαμβάνονται συναλλαγές που διακανονίζονται βάσει συστήματος διακανονισμού χρεογράφων ή διακανονίζονται εσωτερικά από το ίδρυμα ή τον όμιλο που υποβάλει αναφορά, και συναλλαγές χωρίς πληρωμή.

4.

Κεφαλαιαγορές

Αριθμός αντισυμβαλλομένων Ή συναλλαγών. Όσον αφορά τα παράγωγα (4.1-4.2) και τα μέσα δευτερογενών αγορών (4.3), ο συνολικός αριθμός αντισυμβαλλομένων. Όσον αφορά τις πρωτογενείς αγορές (4.4), ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με αναδοχή έκδοσης.

5.

Χρηματοδότηση χονδρικής

Συνολικός αριθμός αντισυμβαλλομένων. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος διαθέτει περισσότερους του ενός λογαριασμούς και/ή περισσότερες από μία συναλλαγές, ο αντισυμβαλλόμενος επιμετράται μόνο μία φορά.

0050

Αντίκτυπος στην αγορά

Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος της αιφνίδιας διακοπής της λειτουργίας σε τρίτες χώρες, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους, του μεριδίου αγοράς στη χώρα, των εξωτερικών και εσωτερικών διασυνδέσεων, της πολυπλοκότητας και των διασυνοριακών δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

Η εν λόγω εκτίμηση εκφράζεται με όρους ποιότητας ως «Υψηλός (H)», «Μέτριος-Υψηλός (MH)», «Μέτριος-Χαμηλός (ML)» ή «Χαμηλός (L)».

Το «H» επιλέγεται εάν η διακοπή έχει ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στην εθνική αγορά· το «MH», εάν ο αντίκτυπος είναι σημαντικός· το «ML», εάν ο αντίκτυπος είναι σημαντικός, αλλά περιορισμένος· και το «L», εάν ο αντίκτυπος είναι χαμηλός.

0060

Δυνατότητα υποκατάστασης

Άρθρο 6 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/778.

Μια λειτουργία θεωρείται δυνάμενη να υποκατασταθεί, εφόσον είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με αποδεκτό τρόπο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγονται συστημικά προβλήματα για την πραγματική οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α)

η διάρθρωση της αγοράς για την εν λόγω λειτουργία και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών παρόχων,

β)

οι δυνατότητες των άλλων παρόχων όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα, οι απαιτήσεις για την εκτέλεση της λειτουργίας, και οι πιθανοί φραγμοί στην είσοδο ή την επέκταση,

γ)

το κίνητρο για άλλους παρόχους να αναλάβουν τις δραστηριότητες αυτές,

δ)

ο απαιτούμενος χρόνος για να στραφούν οι χρήστες της υπηρεσίας προς τον νέο πάροχο της υπηρεσίας και το κόστος της κίνησης αυτής, ο απαιτούμενος χρόνος για να αναλάβουν τις λειτουργίες άλλοι ανταγωνιστές και το κατά πόσον επαρκεί το χρονικό αυτό διάστημα ώστε να αποτραπεί σημαντική διατάραξη, ανάλογα με το είδος υπηρεσίας.

Η εν λόγω εκτίμηση εκφράζεται με όρους ποιότητας ως «Υψηλός (H)», «Μέτριος-Υψηλός (MH)», «Μέτριος-Χαμηλός (ML)» ή «Χαμηλός (L)».

Το «H» επιλέγεται εάν μια λειτουργία μπορεί να παρασχεθεί εύκολα από άλλη τράπεζα υπό συγκρίσιμες συνθήκες και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,

Το «L» εάν μια λειτουργία δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και γρήγορα,

Τα «MH» και «ML» επιλέγονται για ενδιάμεσες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραμέτρων (π.χ. του μεριδίου αγοράς, της συγκέντρωσης της αγοράς, του χρονικού διαστήματος μέχρι την αντικατάσταση, καθώς και των νομικών φραγμών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την είσοδο ή επέκταση)

0070

Κρίσιμη λειτουργία

Σε αυτή τη στήλη αναφέρεται το κατά πόσον, λαμβανομένων υπόψη των ποσοτικών στοιχείων και των δεικτών κρισιμότητας του παρόντος υποδείγματος, η οικονομική λειτουργία θεωρείται κρίσιμη στην αγορά για την οικεία χώρα.

Αναφέρετε «Ναι» ή «Όχι»

II.7.3   Z 07.02 - Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών ανά νομική οντότητα (FUNC 2): Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

46.

Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται για το σύνολο του ομίλου. Στο παρόν υπόδειγμα αναφέρονται μόνο κρίσιμες λειτουργίες που προσδιορίζονται ως τέτοιες, όπως στο {Z 07.01;070} (ανά κράτος μέλος).

47.

Ο συνδυασμός των τιμών που αναφέρονται στις στήλες 0010, 0020 και 0040 του παρόντος υποδείγματος αποτελεί πρωτεύουσα κλείδα η οποία πρέπει να είναι μοναδική για κάθε γραμμή του υποδείγματος.

Στήλες

Οδηγίες

0010

Χώρα

Η χώρα σε σχέση με την οποία η λειτουργία είναι κρίσιμη, όπως αναφέρεται στο Z 07.01 (FUNC 1)

0020

Αναγνωριστικό

Αναγνωριστικό των κρίσιμων λειτουργιών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 2.7.1.4 ανωτέρω και αναφέρεται στο υπόδειγμα Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Όνομα οντότητας

Το όνομα της οντότητας που εκτελεί την κρίσιμη λειτουργία, όπως αναφέρεται στο Z 01.00 (ORG).

Εάν υπάρχουν διάφορες οντότητες που εκτελούν τις ίδιες κρίσιμες λειτουργίες στην ίδια χώρα, κάθε οντότητα αναφέρεται σε χωριστή γραμμή.

0040

Κωδικός

Ο κωδικός της οντότητας που εκτελεί την κρίσιμη λειτουργία, όπως αναφέρεται στο Z 01.00 - Οργανωτική δομή (ORG).

0050

Χρηματικό ποσό

Η συνεισφορά, σε χρηματικό ποσό, της νομικής οντότητας στο χρηματικό ποσό, όπως περιγράφεται στη στήλη 0030 του υποδείγματος Z 07.01 (FUNC 1)

II.7.4   Z 07.03 - Χαρτογράφηση των βασικών επιχειρηματικών τομέων βάσει νομικών οντοτήτων (FUNC 3): Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

48.

Ο συνδυασμός των τιμών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0040 του παρόντος υποδείγματος αποτελεί πρωτεύουσα κλείδα η οποία πρέπει να είναι μοναδική για κάθε γραμμή του υποδείγματος.

49.

Στο παρόν υπόδειγμα αναφέρονται μόνο σημαντικές οντότητες, όπως προσδιορίζονται στο {Z 07.02;0060}.

Στήλες

Οδηγίες

0010

Βασικός επιχειρηματικός τομέας

Ο βασικός επιχειρηματικός τομέας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 36) και το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

0020

Αναγνωριστικό επιχειρηματικού τομέα

Μοναδικό αναγνωριστικό του επιχειρηματικού τομέα που πρέπει να παρέχεται από το ίδρυμα

0030

Περιγραφή

Περιγραφή του βασικού επιχειρηματικού τομέα

0040

Όνομα οντότητας

Όνομα της οντότητας, όπως αναφέρεται στο Z 01.00 (ORG) ως έχουσα συμμετάσχει ή ως συμμετέχουσα στον βασικό επιχειρηματικό τομέα.

Εάν υπάρχουν διάφορες οντότητες που έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν στον ίδιο βασικό επιχειρηματικό τομέα, κάθε οντότητα αναφέρεται σε χωριστή γραμμή.

0050

Κωδικός

Ο κωδικός της οντότητας που έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει στον βασικό επιχειρηματικό τομέα, όπως αναφέρεται στο Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 - Χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργι