Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1513

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1513 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ορισμένες ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), κατηγορίας 1Α ή 1Β (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/6521

OJ L 256, 12.10.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1513/oj

12.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 256/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1513 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Οκτωβρίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ορισμένες ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), κατηγορίας 1Α ή 1Β

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση των χημικών ουσιών σε τάξεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των τάξεων κινδύνου «καρκινογένεση», «μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων» και «τοξικότητα στην αναπαραγωγή», κατηγορίας 1Α ή 1Β. Οι ουσίες που ταξινομούνται σε οποιαδήποτε από τις τρεις τάξεις κινδύνου αναφέρονται συλλογικά στον παρόντα κανονισμό ως «ουσίες ΚΜΤ».

(2)

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 καθορίζει περιορισμούς σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει κριτήρια για τον προσδιορισμό των αντικειμένων τα οποία περιέχουν ουσίες ΚΜΤ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές, σε σχέση με τα οποία θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί νέος περιορισμός στο παράρτημα XVII μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή, τα ενδύματα, άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα υποδήματα θεωρούνται προτεραιότητα (3).

(3)

Ορισμένες ουσίες ΚΜΤ περιέχονται σε ενδύματα και συναφή εξαρτήματα, καθώς και σε άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη και υποδήματα, είτε ως προσμείξεις από τη διαδικασία παραγωγής είτε διότι προστέθηκαν σκόπιμα για να τους προσδώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες.

(4)

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες αρχές και από εκθέσεις των ενδιαφερόμενων μερών, φαίνεται ότι είναι πιθανή η έκθεση των καταναλωτών σε ουσίες ΚΜΤ που περιέχονται σε ενδύματα και συναφή εξαρτήματα, καθώς και σε άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη και υποδήματα μέσω της επαφής με το δέρμα ή με την εισπνοή. Τα προϊόντα αυτά είναι ευρέως διαθέσιμα για χρήση από τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική τους ζωή ή όταν χρησιμοποιούν ένα προϊόν στο πλαίσιο υπηρεσίας που παρέχεται στο ευρύ κοινό (για παράδειγμα πανικά κρεβατιού στα νοσοκομεία ή επένδυση επίπλων στις δημόσιες βιβλιοθήκες). Ως εκ τούτου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω προϊόντα, θα πρέπει να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ουσιών ΚΜΤ που περιέχονται σε ενδύματα και συναφή εξαρτήματα (όπως, μεταξύ άλλων, αθλητικά ενδύματα και τσάντες) ή υποδήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές, στην περίπτωση που αυτά περιέχουν ουσίες ΚΜΤ σε συγκεντρώσεις πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο. Για τον ίδιο λόγο, ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να καλύπτει επίσης την περίπτωση ουσιών ΚΜΤ οι οποίες περιέχονται στις συγκεντρώσεις αυτές και σε άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα του ανθρώπου σε βαθμό παρόμοιο με τα ενδύματα (για παράδειγμα, πανικά κρεβατιού, κουβέρτες, επενδύσεις επίπλων ή πάνες πολλαπλών χρήσεων).

(5)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερομένων σχετικά με τις ουσίες και τα αντικείμενα που θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου περιορισμού βάσει του άρθρου 68 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (4) και εξέτασε μαζί τους, στο πλαίσιο τεχνικού εργαστηρίου (5), συγκεκριμένες πτυχές του περιορισμού (όπως, μεταξύ άλλων, τα όρια συγκεντρώσεων και η ύπαρξη διαθέσιμων μεθόδων δοκιμής).

(6)

Οι ουσίες που θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμό έχουν καθεμία διαφορετικές ιδιότητες και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές διαδικασίες στις βιομηχανίες ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων, κλωστοϋφαντουργικών ειδών και υποδημάτων. Επομένως, θα πρέπει να προσδιοριστούν μέγιστα όρια συγκέντρωσης, είτε για τις μεμονωμένες ουσίες είτε για ομάδες ουσιών, λαμβανομένου υπόψη κατά πόσον είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθούν τα εν λόγω όρια και αν υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι ανάλυσης. Η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται σε σακάκια και πανωφόρια, καθώς και σε επενδύσεις επίπλων, για να εξασφαλίσει τη διατήρηση του σχήματος των ενδυμάτων και να λειτουργήσει ως επιβραδυντής φλόγας, αντιστοίχως. Λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια λιγότερο αυστηρή συγκέντρωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη που περιέχεται σε σακάκια, πανωφόρια ή σε επενδύσεις επίπλων, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στον περιορισμό.

(7)

Τα ενδύματα, τα συναφή εξαρτήματα και τα υποδήματα ή τα μέρη των ενδυμάτων, των συναφών εξαρτημάτων και των υποδημάτων που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από φυσικό δέρμα, γούνα ή δορά δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον νέο περιορισμό που θα επιβληθεί με τον παρόντα κανονισμό διότι κατά την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται διαφορετικές χημικές ουσίες και διαδικασίες. Για τον ίδιο λόγο, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον νέο περιορισμό τα μη υφασμάτινα κουμπώματα ή δεσίματα και τα διακοσμητικά στοιχεία.

(8)

Οι μοκέτες από τοίχο σε τοίχο και τα καλύμματα δαπέδου από κλωστοϋφαντουργικό υλικό για χρήση σε εσωτερικό χώρο, καθώς και τα χαλιά και οι διάδρομοι θα πρέπει προς το παρόν να εξαιρούνται από τον νέο περιορισμό λόγω πιθανής ρυθμιστικής επικάλυψης και διότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ουσίες που να σχετίζονται με τα αντικείμενα αυτά. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εξαίρεση καθώς και κατά πόσον είναι κατάλληλο να επιβληθεί χωριστός περιορισμός.

(9)

Τα μέσα ατομικής προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) θα πρέπει να εξαιρούνται από τον νέο περιορισμό διότι τα εν λόγω μέσα και προϊόντα πρέπει να πληρούν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας.

(10)

Το φόρουμ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, κλήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του περιορισμού και οι συστάσεις του έχουν ληφθεί υπόψη.

(11)

Θα πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις επαρκής χρόνος για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τον περιορισμό που εγκρίνεται με τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, ο νέος περιορισμός θα πρέπει να ισχύσει από μια καθορισμένη ημερομηνία που είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός.

(12)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations

(4)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299

(5)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«72.

Οι ουσίες που απαριθμούνται στη στήλη 1 του πίνακα στο προσάρτημα 12

1.

Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2020 σε κανένα από τα ακόλουθα:

α)

ενδύματα ή συναφή εξαρτήματα,

β)

κλωστοϋφαντουργικά είδη άλλα από ενδύματα τα οποία, υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, έρχονται σε επαφή με το δέρμα του ανθρώπου σε βαθμό ανάλογο με τα ενδύματα,

γ)

υποδήματα,

αν τα ενδύματα, τα συναφή εξαρτήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά είδη εκτός από τα ενδύματα ή τα υποδήματα προορίζονται για χρήση από καταναλωτές και περιέχουν ουσίες σε συγκέντρωση, μετρούμενη σε ομοιογενές υλικό, ίση με ή μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο προσάρτημα 12.

2.

Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορμαλδεΰδης [αριθ. CAS 50-00-0] σε σακάκια, πανωφόρια ή επενδύσεις επίπλων, η σχετική συγκέντρωση για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι 300 mg/kg κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 1η Νοεμβρίου 2023. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η συγκέντρωση που καθορίζεται στο προσάρτημα 12.

3.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε:

α)

ενδύματα, συναφή εξαρτήματα ή υποδήματα ή μέρη ενδυμάτων, συναφών εξαρτημάτων ή υποδημάτων, τα οποία είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα από φυσικό δέρμα, γούνα ή δορά·

β)

μη υφασμάτινα κουμπώματα ή δεσίματα και μη υφασμάτινα διακοσμητικά στοιχεία·

γ)

μεταχειρισμένα ενδύματα, συναφή εξαρτήματα, κλωστοϋφαντουργικά είδη άλλα από ενδύματα ή υποδήματα.

δ)

μοκέτες από τοίχο σε τοίχο και καλύμματα δαπέδου από κλωστοϋφαντουργικό υλικό για χρήση σε εσωτερικό χώρο, χαλιά και διαδρόμους.

4.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ενδύματα, τα συναφή εξαρτήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά είδη εκτός από τα ενδύματα ή τα υποδήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

5.

Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουργικά είδη μίας χρήσης. Ως «κλωστοϋφαντουργικά είδη μίας χρήσης» νοούνται τα κλωστοϋφαντουργικά είδη που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν μία μόνον φορά ή για περιορισμένο χρόνο και δεν προορίζονται για επόμενη χρήση για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

6.

Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν αυστηρότερων περιορισμών που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα ή σε άλλη εφαρμοστέα νομοθετική πράξη της Ένωσης.

7.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ) και, αν απαιτείται, θα τροποποιήσει το σημείο αναλόγως.

(*)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51).

(**)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1).»

2)

προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα 12:

«

Προσάρτημα 12

Έναρξη ισχύος 72 — ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και μέγιστα όρια συγκέντρωσης κατά βάρος ομογενούς υλικού

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

Αριθ. CAS

Αριθ. EC

Όριο συγκέντρωσης κατά βάρος

Κάδμιο και ενώσεις του (που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, καταχώριση 28, 29, 30, προσαρτήματα 1-6)

1 mg/kg κατόπιν εκχύλισης (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cd που μπορεί να εξαχθεί από το υλικό)

Ενώσεις χρωμίου VI (που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, καταχώριση 28, 29, 30, προσαρτήματα 1-6)

1 mg/kg κατόπιν εκχύλισης (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cr VI που μπορεί να εξαχθεί από το υλικό)

Ενώσεις αρσενικού (που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, καταχώριση 28, 29, 30, προσαρτήματα 1-6)

1 mg/kg κατόπιν εκχύλισης (εκφρασμένο ως μεταλλικό As που μπορεί να εξαχθεί από το υλικό)

Μόλυβδος και ενώσεις του (που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII, καταχώριση 28, 29, 30, προσαρτήματα 1-6)

1 mg/kg κατόπιν εκχύλισης (εκφρασμένο ως μεταλλικό Pb που μπορεί να εξαχθεί από το υλικό)

Βενζόλιο

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Βενζο[a]ανθρακένιο

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Βενζο[e]ακεφαινανθρυλένιο

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

Βενζο[a]πυρένιο· Βενζο[def]χρυσένιο

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Βενζο[e]πυρένιο

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Βενζο[j]φλουορανθένιο

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

Βενζο[k]φλουορανθένιο

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Χρυσένιο

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Διβενζο[a,h]ανθρακένιο

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α, α,α-4-τετραχλωροτολουόλιο· p-χλωροβενζοτριχλωρίδιο

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α,α,α-4-τετραχλωροτολουόλιο· Βενζοτριχλωρίδιο

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-χλωροτολουόλιο· Βενζυλοχλωρίδιο

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Φορμαλδεΰδη

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

1,2-βενζολοδικαρβοξυλικό οξύ· δι-(C6-8 διακλαδισμένης αλυσίδας)-αλκυλεστέρες, πλούσιοι σε C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000 mg/kg [χωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες φθαλικές ενώσεις στην καταχώριση αυτή ή σε άλλες καταχωρίσεις του παραρτήματος XVII που ταξινομούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου «καρκινογένεση», «μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων» ή «τοξικότητα στην αναπαραγωγή», κατηγορίας 1Α ή 1Β].

Φθαλικό δις(2-μεθοξυαιθύλιο)

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000 mg/kg [χωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες φθαλικές ενώσεις στην καταχώριση αυτή ή σε άλλες καταχωρίσεις του παραρτήματος XVII που ταξινομούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου «καρκινογένεση», «μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων» ή «τοξικότητα στην αναπαραγωγή», κατηγορίας 1Α ή 1Β].

Φθαλικός διισοπεντυλεστέρας

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000 mg/kg [χωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες φθαλικές ενώσεις στην καταχώριση αυτή ή σε άλλες καταχωρίσεις του παραρτήματος XVII που ταξινομούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου «καρκινογένεση», «μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων» ή «τοξικότητα στην αναπαραγωγή», κατηγορίας 1Α ή 1Β].

Φθαλικός δι-n-πεντυλεστέρας (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000 mg/kg [χωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες φθαλικές ενώσεις στην καταχώριση αυτή ή σε άλλες καταχωρίσεις του παραρτήματος XVII που ταξινομούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου «καρκινογένεση», «μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων» ή «τοξικότητα στην αναπαραγωγή», κατηγορίας 1Α ή 1Β].

Φθαλικός δι-n-εξυλεστέρας (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000 mg/kg [χωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες φθαλικές ενώσεις στην καταχώριση αυτή ή σε άλλες καταχωρίσεις στο του παραρτήματος XVII που ταξινομούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου «καρκινογένεση», «μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων» ή «τοξικότητα στην αναπαραγωγή», κατηγορίας 1Α ή 1Β]

N-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη· 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000 mg/kg

N,N-διμεθυλοακεταμίδιο (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000 mg/kg

N,N-διμεθυλοφορμαμίδιο· Διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000 mg/kg

1,4,5,8-Τετρααμινοανθρακινόνη· C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Βενζολαμίνη, υδροχλωρική 4,4′-(4-ιμινοκυκλοεξα-2,5-διενυλιδενομεθυλενο)διανιλίνη· C.I. Basic Red 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

Χλωριούχο [4-[4,4′-δις(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο· C.I. Basic Violet 3 με ≥ 0,1 % κετόνη του Michler (αρ. ΕΚ 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

Χλωριούχο 4-χλωρο-o-τολουιδίνιο

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

Οξικό 2-ναφθυλαμμώνιο

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

Θειικό 4-μεθοξυ-m-φαινυλενοδιαμμώνιο· Θειική 2,4-διαμινοανισόλη

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

Υδροχλωρική 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Κινολίνη

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg

»

Top