Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1239

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1239 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

C/2018/4209

OJ L 234, 18.9.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1239/oj

18.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1239 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (1), και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 προβλέπει ότι οι διοργανωτές των πρωτοβουλιών πολιτών χρησιμοποιούν μόνο έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες.

(2)

Τα έντυπα δήλωσης υποστήριξης περιέχουν δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής η οποία παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων και ποια είναι τα δικαιώματα των υπογραφόντων ως υποκειμένων των δεδομένων. Η δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφέρεται στην καταργηθείσα οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (3). Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 άρχισε να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018.

(4)

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο υποκείμενο των δεδομένων εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο εξής στη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του υποδείγματος εντύπου δήλωσης υποστήριξης.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι παραπομπές στην καταργηθείσα οδηγία 95/46/ΕΚ θεωρούνται παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Για λόγους σαφήνειας, ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας, η παραπομπή στη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

(6)

Συνεπώς, το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

το κείμενο της δήλωσης περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που παρατίθεται στο υπόδειγμα του εντύπου δήλωσης υποστήριξης στο τέλος του μέρους Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από τους διοργανωτές για μέγιστη περίοδο 18 μηνών μετά την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ή ένα μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο έντυπο δήλωσης υποστήριξης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.»·

2)

το κείμενο της δήλωσης περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που παρατίθεται στο υπόδειγμα του εντύπου δήλωσης υποστήριξης στο τέλος του μέρους Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από τους διοργανωτές για μέγιστη περίοδο 18 μηνών μετά την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ή ένα μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο έντυπο δήλωσης υποστήριξης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.

(2)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 008 της 12.1.2001, σ. 1).


Top